-

pink-panther

„Pedofilia w Kościele” czyli ostateczne rozwiązanie kwestii katolickiej.

Reżyser Smarzowski za 2 mln zł dotacji rządowych czyli z PISF i za deklarowane dodatkowe 8 mln zł „finansowania zewnętrznego” we wrześniu tego roku być może pokaże nam cały film „Kler” jak i wszystkie informacje o sponsorach. Ma być głównie o złym prowadzeniu się polskiego „kleru” ze szczególnym uwzględnieniem pijatyk, obżarstwa, wulgarnego słownictwa, molestowania niewinnej młodzieży żeńskiej lub męskiej i pożądania pieniędzy.


Jeśli data premiery się nieco przesunie, to może dociągnie do listopada a wtedy film „Kler” będzie można potraktować jako specyficzny podarunek środowisk filmowych i oczywiście ministra kultury i dziedzictwa narodowego pana Piotra Glińskiego dla katolików polskich na obchody 70 rocznicy mianowania Biskupa Lubelskiego Stefana Wyszyńskiego – Prymasem Polski przez Papieża Piusa XII.


W oczekiwaniu na premierę filmu „Kler”, który już rozgrzewa do czerwoności lewicowe, niemieckie i katolickie portale, może zróbmy sobie aktualizację wiedzy w zakresie „problemu pedofilii księży katolickich” z ostatnich lat.

 

Najwięcej dzieje się oczywiście w USA.

 

W sierpniu 2018 r. ogłoszony został tzw. Raport Grand Jury stanu Pensylwania opracowany z inicjatywy biura Prokuratora Generalnego Stanu Pensylvania pana Josha Shapiro przez podmiot prawa amerykańskiego o nazwie Grand Jury (Wielka Ława) składający się podobno z 23 osób, które nie zostały ujawnione opinii publicznej, a które przez 2 lata grzebały w archiwach sześciu diecezji Kościoła Rzymsko Katolickiego Stanu Pensylwania i „słuchały zeznań” kilkudziesięciu osób, które przedstawiały się jako „molestowane seksualnie przez księdza katolickiego”.
 

Opinii publicznej poza USA nie jest znana formuła, wg której Biuro Prokuratora Generalnego Stanu Pensylwania powoływał Grand Jury, nie są znane zadania postawione Grand Jury ale znane są „wnioski” oraz „wrażenia” anonimowych członków Grand Jury, których podpisów nie widać w dokumencie upublicznionym w Internecie.

W tej procedurze nie widać obrońców i nie ma śladów informacji, iż odbyła się przewidziana prawem procedura procesu karnego z obrońcą i zasadą uznawania niewinności podejrzanego do czasu wydania prawomocnego wyroku.

No i Prokurator Generalny Stanu Pensylwania pan Josh Shapiro lansuje się od 14 sierpnia 2018 r. na 884 stronach materiału, który nie ma cech dokumentu: brak pieczątki organu/instytucji, która go wydała, brak dat i podpisów autorów. Za to są dokładne dane personalne „winnych” księży katolickich, których dane znalazły się w archiwach diecezji od lat 40-tych XX w. w związku z zarzutami o molestowanie seksualne dzieci i młodzieży. A których nie postawiono przed sądem z powodów na przykład takich jak: śmierć księdza, przedawnienie, brak wiarygodności oskarżenia, brak penalizacji jakiegoś szczególnego zachowania np. rozmowy.
 

A to oznacza, że w świetle prawa ci ludzie nie są winni ale zostali publicznie napiętnowani przez ludzi, którym nadano władzę prokuratora i sędziego jednocześnie. I kata, bowiem ujawnienie takiego raportu z danymi osobowymi oznacza śmierć cywilną księdza, jeśli jeszcze nie umarł „zwyczajnie”.


W procedurze karnej wyboru ławy przysięgłych podobno w USA zwraca się uwagę na to, aby członek ławy przysięgłych NIE był uprzedzony do oskarżonego z powodu jego np. wyznania, narodowości etc..


Media od sierpnia szaleją podając dwie liczby: 300 księży i 1000 molestowanych dzieci w stanie Pensylwania. Okrągłe liczby łatwo zapadające w pamięć. Nie 298 lub 312 i nie 1033 lub 999. Ciemny lud tego nie zapamięta. Ale zapamięta 300 i 1000.


Natomiast media NIE podają, że to są dane zagregowane z archiwów z 70 lat czyli co najmniej od roku 1940. I że nie są informacje o księżach skazanych prawomocnym wyrokiem przed ławą przysięgłych ale zestawieniem oskarżeń bez weryfikacji biegłych i bez możliwości obrony strony oskarżanej.

 

Precedens już był: w roku 2005 pani Prokurator Dystryktu Filadelfii Lynne Abraham wydała pierwszy taki „raport”, w którym podobne „grand jury” spisało z archiwów kilku diecezji dane dotyczące księży oskarżanych kiedykolwiek i w jakiejkolwiek formie o molestowanie seksualne głównie nastolatków ale i młodszych dzieci, głównie ministrantów oraz co smaczniejsze szczegóły owego „molestowania”.

 

Prokurator Abraham dowiedziała się o istnieniu takich archiwów 3 lata wcześniej, bowiem Konferencja Katolickich Biskupów USA zleciła specjalistom prawa karnego i psychologom sądowym z College’u im. Johna Jay’a ( Uniwersytetu Nowy Jork ) w roku 2002 zrobienie badania na temat natury i skali problemu molestowania seksualnego nieletnich przez księży katolickich.

 

Lynne Abraham jako prokurator dystryktu Filadelfia poza wydaniem bardzo wysokiej liczby kar śmierci zasłynęła w ostatnich latach tym, iż wydała wyrok więzienia na 11 chrześcijan modlących się „nienawistnie” w miejscu publicznym bo na ulicy w trakcie przemarszu parady równości czy LGBT. Zostali zaaresztowani, dostali kary bezwzględnego więzienia plus kary finansowe w wysokości 90 tysięcy USA każdy.

 

W 2011 powstał w Prokuraturze Dystryktu Pensylwania następny taki „raport” pod nadzorem prokuratora Setha Williamsa, byłego asystenta i protegowanego pani emerytowanej już prokurator Lynne Abraham. Ale ten raport „się nie przyjął” czyli nie jest przypominany w mediach ani nawet u docenta wiki albowiem doprowadził do spektakularnej "wtopy" filadelfijskiego wymiaru sprawiedliwości z udziałem policji, prokuratury i sądu.

 

M.in. znalazły się w nim opisy rzekomych drastycznych gwałtów dokonanych w roku 1998 , na podstawie których, oraz na podstawie wyraźnie ustawionego „śledztwa” w roku 2013 dwóch księży zostało skazanych na wieloletnie kary więzienia za gwałty na „byłym ministrancie” Danielu Galagherze. Oraz skazany został nauczyciel szkoły katolickiej.

 

Grand Jury wnioskowało również w Raporcie z roku 2011 o aresztowanie trzeciego ksiedza za domniemany gwałt na 14-letnim Marku Bukowskim. Dodatkowo aresztowany został pracownik cywilny.

 

Księża i nauczyciel zostali skazani i poszli siedzieć, przy czym księża obstawali przy swojej niewinności a nauczyciel poszedł na ugodę i dostał niższy wyrok. Ksiądz Engelhard zmarł w więziennym szpitalu w roku 2014 przykuty do łóżka oświadczając na łożu śmierci, że jest NIEWINNY.

 

Co miało się potwierdzić po jego śmierci, kiedy w 2017 r. „nawrócił się na prawdę ” detektyw policyjny Josh Walsh, który zdążył pokłócić się z prokuratorem i będąc na emeryturze postanowił uczestniczyć w procesie apelacyjnym jako świadek obrony dla oczyszczenia niesłusznie skazanych.

Wyszło wtedy m.in. na jaw, że policja mataczyła przy dowodach podanych przez Gallaghera a miał być nim kalendarz z roku 1998, w którym jego matka zaznaczała terminy służenia do Mszy św. obu synów bardzo sumiennie. Okazało się, że Gallagher zeznał, iż był wielokrotnie zgwałcony zawsze przed Mszą św. o 6.30 ale okazało się, że z kalendarza matki wynika, że w 1998 Daniel Gallagher w okresie objętym śledztwem NIE służył do Mszy ani razu. W dodatku Msza św. jest o 6.15 a nie o 6.30.

Policja aby „iść za tezą Grand Jury” i prokuratora Setha Williamsa – ZAMIENIŁA KALENDARZE i wzięła od matki kalendarz z 1999 r. No i ta Msza św. o 6.15 a nie o 6.30, o czym policja wiedziała a „zapomniała” powiedzieć obronie.


Gallagher zdążył jeszcze wyrwać w procesie cywilnym w 2015 r. odszkodowanie od diecezji w wysokości 5 mln USD.

 

Sprawa kalendarza i godziny Mszy św. została wyciągnięta przez detektywa Josha Walsha już w roli świadka obrony w procesie/procesach pozostałych żyjących skazanych na długoletnie kary więzienia na początku roku 2017, kiedy spotkał się z adwokatem nauczyciela, który miał już zawał w więzieniu i zbankrutował.
 

W maju 2017 r. były policjant przekazał sądowi 12-stronnicowe zeznanie na temat „usterek śledztwa” oraz „usterek strony oskarżenia w przygotowaniu procesu”. Miało to spowodować zgodę na nowy proces księży (tych, którzy przeżyli) oraz nauczyciela, celem ich oczyszczenia z winy. No a Danny Gallagher ma 5 milionów USD (minus 40% dla adwokata) na dragi. Ile ma Mark Bukowski nie podano, ale zapewne też zdążył coś wyrwać.
 

Media zamilkły zaś prokurator firmujący „raport Grand Jury 2011” i jego „wnioski i zalecenia” - Seth Williams w styczniu 2017 r. poszedł siedzieć za branie łapówek od arabskiego szejka i od szefa/właściciela klubu dla gejów za różne usługi wynikające z urzędu.

No i żeby nie zapomnieć: emerytowany kardynał Anthony Bevilacqua zmarł 12 stycznia 2013 r. dzień po tym, jak policja Filadelfii zrobiła mu nalot w poszukiwaniu dowodów na winę księży molestujących byłego ministranta Dannego.

Opisano to w Newsweek Magazine w artykule z 30.11. 2017 r. pod tytułem: "Katoliccy księża gwałcili dzieci w Filadelfii ale niewłaściwi idą do więzienia".

Dzieje się w tej Filadelfii.

Żeby lepiej zrozumieć to, do czego dochodzi w  w mediach, prokuraturach i przed sądami USA w sprawach o molestowanie nieletnich przez księży katolickich należy przywołać John Jay’s Report z 2004 r. wykonany na zlecenie Konferencji Biskupów Katolickich USA przez zespół pracowników naukowych z Wydziału Prawa Karnego College’u Prawa Karnego im. Johna Jaya Uniwersytetu Nowy Jork w okresie 2003-2004.

 

Dokument ten bardzo rozeźlił „obrońców dzieci molestowanych przez Kościół Katolicki” , ponieważ pokazano w nim statystyki wskazujące, iż zjawisko pedofilii w Kościele Katolickim USA jest znacznie mniejsze niż „średnia krajowa”. Ale materiały powstałe w diecezjach na temat oskarżanych księży podczas jego opracowywania zostały później twórczo wykorzystane przez prokuratury stanowe a zwłaszcza adwokatów szukających szybkich i łatwych zarobków. I mamy te „raporty”.

 

Okres badawczy : 1950- 2002. Obszar badawczy: 98% diecezji i 60% „instytucji kościelnych”.

 

Dla potrzeb opracowania diecezje zostały poproszone o odtworzenie listy księży pracujących w latach 1950 -2002 oraz o wypełnienie specjalnych kwestionariuszy zawierających pytania dotyczące oskarżanych księży oraz skarżących jak również podania przedmiotu oskarżenia i okoliczności przekazania oskarżenia do władz kościelnych i ewentualnie do policji.

 

Należy domniemywać, że do czasu tworzenia raportu zespołu College’u Johna Jaya materiały archiwalne w diecezjach dotyczące zagadnienia nie miały charakteru skatalogowanej całości ale należało je wyciągać np. z różnych baz danych (np. korespondencja).

 

Całą tę czarną robotę wykonali pracownicy archiwów diecezjalnych i grzecznie przekazali w formie kwestionariuszy do zespołu badawczego a zespół dokonał zagregowania i analizy dostarczonych danych. Raport został podany do wiadomości publicznej w lutym 2004 r. w Internecie.

Zawiera on m.in. następujące informacje: liczba księży pracujących w okresie 1950-2002 w diecezjach Kościoła Rzymsko Katolickiego USA – 109.694 osoby,

- ilość osób zgłaszających oskarżenie o molestowanie seksualne w jakiejkolwiek formie, w tym nie mających uzasadnienia dowodowego ogółem: 10.667,

- w tym: ok. 3000 oskarżeń o molestowanie, które zostały złożone już po śmierci księdza, który był oskarżany,

- ilość księży wymienionych w oskarżeniach: 4.392 (4,0%)

- ilość księży, którym zostały postawione zarzuty – 384 (0,3%)

- ilość księży uznanych za winnych – 252 (0,2%)

- ilość księży skazanych na kary więzienia – ok. 100 (0,09%)

 

Dla porównania warto podać ogólne dane o molestowaniu seksualnym nieletnich w USA z oficjalnych baz danych rządowych.

I tak na stronie internetowej Departamentu Sprawiedliwości USA Biura ds. rejestrowania przestępców seksualnych skazanych etc. znajdujemy m.in. takie dane statystyczne na temat przestępstw wobec nieletnich:

 

- w roku 2012 zostało zarejestrowanych 63.939 przypadków molestowania seksualnego dzieci,

- w roku 2012 zarejestrowanych zostało 346.830 przypadków gwałtów i molestowania seksualnego wobec osób w wieku powyżej 12 lat,

- w USA około 1,8 mln nieletnich było ofiarami przemocy seksualnej,

- w USA 1 na 6 chłopców (15%) i 1 na 4 dziewczynki (25%) było molestowanych seksualnie przed ukończeniem 18 roku życia.

 

Liczba Amerykanów w wieku poniżej lat 18 wynosi 22,6 % co daje w liczbach bezwzględnych 73,4 mln osób. Jeśli dla uproszczenia szacunku przyjmiemy, że liczba dziewczynek i chłopców jest równa to daje to odpowiednio: 5,5 mln molestowanych chłopców i 9,2 mln dziewcząt. Milionów.

 

W mediach nie pisze się natomiast, iż John Jay’s Report ustalił pewną prawidłowość w czasie 52 lat składania oskarżeń o różne formy molestowania seksualnego przez księży katolickich:
 

Otóż jak podaje w tabelce 5.2.2 na stronie 90, rozkład ilości oskarżeń w czasie był następujący:

 

1950-1959 – łącznie 53 oskarżenia, czyli 5 na rok,

1960-1969 – łącznie 190 oskarżeń czyli 19 na rok,

1970 – 1979 – łącznie 266 oskarżeń czyli 27 oskarżeń na rok,

1980-1989 – łącznie 1.146 oskarżeń czyli 115 oskarżeń na rok,

1990 -1999 – łącznie 4.022 oskarżenia czyli 402 oskarżenia na rok,

2000 – 2002 – łącznie 4.533 oskarżenia,

 

W tym jak pokazuje wykres słupkowy na stronie 89 pt. Year of Abuse Report ( Rok oskarżenia o molestowanie) – największa liczba oskarżeń w wysokości ok. 3.400 pojawiła się w roku 2002 czyli w roku, kiedy Konferencja Katolickich Biskupów USA podjęła decyzję o zleceniu badania zjawiska molestowania seksualnego młodzieży i dzieci przez katolickich księży. W 2003 liczba znacząco spadła do poziomu ok. 600 oskarżeń. W jednym roku 2002 więcej, niż w dekadach 1950-1990.  Czy mogła to być akcja skorelowana? Nie należy tego wykluczyć, zwłaszcza, że od lat 80-tych gwałtownie zmieniła się płeć molestowanych: z dziewczynek na chłopców. Czyli do akcji przystąpili homoseksualiści. Nie bójmy się tego słowa.

Czyli na łączną ilości 10.667 oskarżeń księży w latach 1950-2002 w ciągu pierwszych 30 lat okresu badawczego łącznie wpłynęło 509 oskarżeń na ogólną liczbę pełniących posługę w tych latach 45-58 tysięcy księży czyli 4,8 % a w ciągu pierwszych lat 20 okresu badania tylko 2,3% ogólnej liczby zgłoszeń.

 

Potem mamy 1.146 w dekadzie lat 80-tych czyli 10,7 % łącznej liczby oskarżeń.

 

Natomiast w latach 1990- 2002 czyli w ciągu lat 12 liczba oskarżeń sięgnęła 8.555 oskarżeń ( 80,2%) z finałem w roku 2002 – ok. 33%. Jedna trzecia w jeden rok.

Zupełnie inaczej przedstawia się rozkład wystąpienia w czasie domniemanych przypadków molestowania przedstawionych w w/w oskarżeniach. Wg tabelki nr 5.2.1 przedstawionej na stronie 90 wyglądało to następująco:

 

1950 -1959 – 939 przypadków molestowania,

1960-1969 – 2533 przypadków molestowania

1979-1979 – 3.445 przypadków molestowania

1980- 1989 - 2.074 przypadków molestowania,

1990 – 2002 – 603 przypadki molestowania na łączną liczbę 9.714 przypadków, które udało się przypisać czasowo do jakiejś dekady.

 

Co oznacza, że w latach 1950-1969 miało mieć miejsce 3.472 przypadki tj. 35,7% ogólnej liczby zgłoszonej, następnie w dekadzie 1970-1979 3.445 przypadków czyli 35,6% ogólnej liczby a w okresie ostatnich 22 lat okresu badawczego – 2.667 przypadków czyli 27,7%

 

Jak więc widać, w pierwszych 20 latach okresu badawczego zgłoszono zaledwie 2,3% wszystkich domniemanych przestępstw z okresu badanego a miało być ich wtedy popełnione aż 35,7%.

Czyli spore opóźnienie domniemanych poszkodowanych w zgłaszaniu swojej krzywdy, nadrobione ostro w roku 2002.

Oznacza to, iż wiele procesów karnych, które odbyły się już w nowym tysiącleciu opierała się na starych wspomnieniach sprzed wielu lat. I tylko na wspomnieniach, bo żadnych innych dowodów nie było. Ale też obrona nie miała żadnych dowodów a wysoki sąd chciał słuchać jedynie oskarżenia.

 

W sytuacji, gdy zastosowana zasada procedury prokuratorskiej i sądowej polegała na przyjmowaniu za dowiedzioną prawdę każdego oświadczenia osoby prawdopodobnie tylko poszkodowanej, podejrzany ksiądz był traktowany jak winny a cały ciężar dochodzenia do prawdy i udowodnienia niewinności – spoczywał na Kościele Katolickim a ostatecznie na barkach samych podejrzanych – było wiadomo, że strona oskarżona jest na pozycji przegranej. Oskarżeniu wystarczyło tylko ustne oskarżenie domniemanego poszkodowanego dla uznania winy i skazania na kary więzienia.

Dlatego też sprawy, w których księża próbują bronić swojej niewinności i bronią jej skutecznie dotyczą jedynie spraw najnowszych, w których dowody i świadkowie jeszcze istnieją. I znane są przypadki skutecznej obrony, chociaż media ich zdecydowanie NIE nagłaśniają a opis przebiegu procedury budzi dreszcze zgrozy.

Przy praktykach policji i prokuratury amerykańskiej w sprawach o „przestępstwa seksualne księży katolickiej wobec nieletnich” opisanych w mediach– blednie legenda legendarnej „hiszpańskiej Inkwizycji”.

 

Na przykład w sprawie pewnego ministranta z diecezji Saint Louis przeciwko, policja nie zadała sobie trudu przesłuchania podejrzanego księdza i obejrzenia domniemanego miejsca przestępstwa – przed procesem. To miało „iść z automatu”.

Chłopiec z rodziny, która przeżywała wyjątkowo „zły rozwód” był całkowicie rozchwiany emocjonalnie i przebywał w dużym stopniu w świecie wyobraźni, co jest elegancką formą określenia tego, że przestał rozróżniać prawdę od fikcji i m.in. zdążył oskarżyć koleżankę ze szkoły, „że go molestowała seksualnie”.

Oskarżający chłopiec opisał ks. Jianga jako „azjatyckiego księdza”, który miał przychodzić na korytarz szkolny w szkole Świętego Ludwika przy Katedrze o poranku, kiedy klasy szkoły podstawowej ustawiały się w porządku, aby wyruszyć na poranną Mszę św. No i ten ksiądz miał go „wyrywać z dwuszeregu” czy innego „ordynku”, sprowadzać z korytarza szkolnego do piwnicy, gdzie były toalety i tam „go molestować”. W tych toaletach.

 

Ponieważ „przy Katedrze w Saint Louis” był tylko jeden „ azjatycki ksiądz” Xiu Hui Joseph Jiang urodzony w Chinach Ludowych. Policja przyjechała, zgarnęła go i zawiozła na komisariat bez pytania o cokolwiek.

 

Gdyby funkcjonariusze policji Saint Louis pofatygowali się do szkoły im. Świętego Ludwika i przepytali wychowawczynię klasy chłopca oraz pana ciecia zarządzającego łazienkami, dowiedzieliby się, że  nauczycielka nigdy w żadnych okolicznościach nie pozwalała nikomu i pod jakimkolwiek pretekstem „zabierania” jakiegoś dziecka z grupy ustawionej przed lekcjami i Mszą św. na korytarzu. I dowiedzieliby się od pana ciecia, że nie otwierał nigdy w ciągu swej kariery zawodowej łazienek „z klucza” przed godziną 9.00. A Msza św. rozpoczynała się o 8.00 albo podobnie.
 

O ile funkcjonariusze policji nie dołożyli należytej staranności to aktywiści ze SNAP dołożyli jej nad miarę: w czasie procesu księdza Jianga przed rozprawami wyzywały go publicznie (i bezkarnie) od „pedofili”, „prześladowców dzieci” a media grzały temat na pierwszych stronach gazet (wraz z fotografią i nazwiskiem).

Proces trwał do roku 2015 kiedy to prokuratura odstąpiła od oskarżeń z uwagi na zeznania świadków obrony i wyniki przesłuchania księdza na wariografie.

 

Ksiądz Xiu Hui Joseph Jiang w tydzień później złożył pozew przeciwko: rodzicom 12-latka skarżącym księdza, policjantom Tonyi Porter i Jaimiemu Porterle, miastu Saint Louis oraz aktywistom organizacji SNAP ( Survivors Network of those Abused by Priests- Sieć Ocalałych z molestowania przez Księży) w tym wiceprezesowi Dawidowi Clohessy i Barbarze Dorris za fałszywe oskarżenia będące przejawem dyskryminacji religijnej i etnicznej oraz za odmówienie mu procesu zgodnego z konstytucją USA.

 

Ksiądz Jiang urodził się w Chinach Ludowych w rodzinie katolickiej, jako DRUGI  SYN, co oznaczało, był „nielegalnym dzieckiem”, którego Matka „złamała prawo”, bo Go nie „wyabortowała”. Zatem był człowiekiem heroicznym z natury i wychowania.

 

Początkowo studiował w seminarium duchownym w Chinach a następnie, w wyniku jakichś „spisków” zdołał przyjechać do USA i kontynuować tam studia seminaryjne i tam przeżyć wyświęcenie na księdza rzymsko katolickiego w roku 2010.  Podobno ksiądz Jiang modlił się „o męczeństwo”. Można powiedzieć, że „czekało tuż za rogiem”. Ale chyba nie takie, o jakim marzył.

 

Co do strony skarżącej a raczej kibicującej to najważniejsza „organizacja non –profit” w USA zajmująca się „obroną Ocalałych z molestowania księży” nie dość, że została upokorzona przez uniewinnienie księdza Jianga, to jeszcze pani prokurator ukarała SNAP w związku z odmową ujawnienia korespondencji mejlowej z adwokatami chłopca, w której nie tylko się „namawiali” w takim sensie, że „każdy cent odebrany Kościołowi Katolickiemu, to cent, którego ten NIE WYDA na działania przeciwko przerywaniu ciąży, prześladowaniu LGBT” i tym podobne zbrodnie.
 

Ksiądz Jiang nie chciał od SNAP odszkodowania finansowego tylko przeprosin publicznych a najgorsze było jeszcze przed „organizacją non- profit”. I nie pomogła pociecha w postaci Oscara dla filmu „Spotlight” (o wykryciu pedofilii księży w Bostonie przez dzielnych dziennikarzy, którym pomagał aktywista SNAP).

Oto w styczniu 2017 r. pani Gretchen Rachel Hammong, była Dyrektor ds. Spraw Rozwoju (lipiec 2011 – luty 2013) SNAP a wcześniej aktywistka tej organizacji, złożyła pozew przeciwko SNAP, w którym oskarżała organizację m.in. o to, że „...SNAP nie skupia się na ochronie „ocalałych”- ale eksploatuje ich. SNAP „rutynowo akceptuje finansowe łapówki od adwokatów w formie „donacji”. Ze swej strony SNAP w dowód wdzięczności kieruje „ocalałych” jako „potencjalnych klientów” do adwokatów, którzy kierują pozwy w imieniu „ocalałych” przeciwko Kościołowi Katolickiemu...".

 

W pozwie miały się znaleźć też takie informacje jak ta, że „prominentny adwokat z Minnesoty, który reprezentuje ofiary molestowania księży podobno przekazuje corocznie sześciocyfrowe kwoty na SNAP w tym ponad 415.000 USD w 2008. Inni niewymienieni z nazwiska „adwokaci –darczyńcy” mieli pochodzić z Kalifornii, Chicago, Seattle i Deleware.

W pozwie było więcej smaczków a pani Hammond jako Afroamerykanka transwestytka pracująca ostatnio jako dziennikarka gazety LGBT „Windy City Times’ jest praktycznie nie do ruszenia.
 

Tyle lat dobrze żarło a tu taki pech.
 

Toteż SNAP „do niczego się nie przyznał” ale już 24 stycznia 2017 r. pan wiceprezes Clohessy „dobrowolnie zrezygnował” a założycielka organizacji, wieloletnia szefowa i twarz organizacji pani Barbara Blaine – podała się do dymisji 3 lutego 2017 r.
Pani Blaine stworzyła organizację 12.000 aktywistów w 56 krajach – najsilniejszą organizację zaangażowaną w „ściganiu księży molestujących nieletnich” w 1989 r. I po tylu latach sukcesów taki spektakularny, żeby nie powiedzieć tragiczny, upadek. Pani Barbara Ann Blaine zmarła nagle w dniu 24 września 2017 r.
 

Równolegle w czasie, gdy w USA na księży Kościoła Katolickiego Rzymskiego dokonywane są regularne polowania medialne, prawne i finansowe, w dalekiej Wielkiej Brytanii tamtejsze służby socjalne oraz policja i sądy rozbiły i doprowadziły do skazania prawomocnymi wyrokami w latach 2010 – 2016 260 w 10 procesach aż 260 obywateli brytyjskich członków „islamskich gangów pedofilskich” pochodzenia pakistańskiego za m.in.: handel narkotykami, handel żywym towarem, organizowanie prostytucji i , co najważniejsze: zbiorowe gwałty na dziewczynkach w wieku lat 11-13, więzienie ich, bicie i zmuszanie do prostytucji oraz porwania.

 

Kary sięgnęły w niektórych przypadkach dożywocia ale też „osiągnięcia” budzą grozę: liczba dziewczynek w wieku lat 11-13 eksploatowanych seksualnie i gwałconych zbiorowo w zestawieniu danych z 6 procesów sięgnęła 2.880 ofiar, przy czym w jednej sprawie – Rotterham szacowana jest na 1400 ofiar gwałtów zbiorowych w okresie 1997-2013 a w Telford w okresie 2007-2009 – 1000 ofiar. Gwałcenie dzieci w Telford ciągnęło się od lat 80-tych i policja miała zgłoszenia „ale jakoś tak” ciągle były jakieś trudności i niemożności.

 

W informacjach z ostatnich procesów gangów z Keighley i z Oxford z roku 2016 liczby nawet nie są podawane , za to policja informuje, że np. ofiar w Halifax „było najwięcej”. Czyli „więcej niż 1400” jak należy rozumieć. A to oznacza szacunki ofiar z 10 procesów na około 5000.

Sprawy ciągną się długo, ofiary są zastraszane przez gangi i zniechęcane przez wymiar sprawiedliwości. Media podają, iż sprawcami są „obywatele brytyjscy pochodzenia azjatyckiego”. Służby socjalne i policja przepraszają za opieszałość i zaniechania.

Szczytem wszystkiego była sprawa niejakiego Adila Rashida lat 18, studenta madrassy z Birmingham, który „zapoznał koleżankę” na Facebooku i korespondował z nią 2 miesiące a następnie pan lat 18 i pani lat 13 „spotkali się w Nottingham i poszli do hotelu Premier Inn, gdzie pan Rashid kandydat na imama ( czyli taki „islamki kleryk”) miał zarezerwowany pokój. Państwo przebywali tam 2 godziny a następnie pan Rashid udał się do meczetu na modlitwy. Chyba w Birmingham.
 

Młody pan został aresztowany ale bardzo szczerze i otwarcie zeznał wysokiemu sądowi m.in. o swoich doświadczeniach ze spotkania z panią lat 13 a także i o tym, że „rodzaj odebranej edukacji powoduje, że jest ignorantem jeśli chodzi o prawo brytyjskie” jak również szczerze wyznał, że w szkole islamskiej nie uczą, że seks z 13-latką jest nielegalny.
 

Jak ironicznie przygadywał dziennik dla ludności mniej wartościowej Daily Mail z dnia 25 stycznia 2013 r. Wysoki Sąd Królewski z Nottingham „dotychczas słyszał o wyrokach w takich sprawach w wysokości 4 do 7 lat bezwzględnego więzienia”. A w tej sprawie z uwagi na cytuję: „naiwność seksualną oskarżonego”, Wysoki Sąd zgodził się w całości z linią obrony – i wypuścił „kleryka Rashida” na wolność.
I pomyśleć, że to wszystko się działo wśród ludzi nie mających problemów z „celibatem”.

Protestanci również nie mogą spać spokojnie. Już w maju 2015 r. The Guardian donosił w artykule pt. „Protestanci nie mogą już bagatelizować problem molestowania jako “katolickiego problemu”, że właśnie „metodyści przeprosili za 1885 przypadków molestowania w okresie ostatnich 60 lat”.
I że już nie można powoływać się na „celibat” jako główną przyczynę.

Co dajemy panu Kamilowi Sipowiczowi pod rozwagę.

Generalnie chodzi jednak tylko o „kościoły protestanckie konserwatywne”, jak twierdzi w swoim artykule pani Kathryn Jones w The Nation z dnia 30 czerwca 2017 r. Podaje ona iż w USA „protestanci ewangelikalni prześcignęli katolików” w kwestii seksualnego molestowania już w roku 2007, kiedy to roczna średnia statystyka przestępstw molestowania wynosiła np. 260 a w Kościele Katolickim „tylko” 226.

 

Kościoły liberalne, podobnie jak Hollywood, są wolne od pedofilii i molestowania nieletnich. Można też nawet oskarżyć o pedofilię rabina, pod warunkiem, że jest konserwatywny.
Rozszerzenie oskarżeń o molestowanie na inne kościoły i wspólnoty chrześcijańskie nie zmienia faktu, iż w USA a i w większości krajów protestanckich termin „ksiądz katolicki” oznacza- „pedofil” dzięki wieloletniemu praniu mózgów przez media: prasę, telewizję, film i „naukowe opracowania”.

 

PS. Dzisiaj Papież Franciszek odwiedził Bazylikę w Knock w Irlandii, gdzie modlił się „za ofiary pedofilii w Kościele w tym kraju”. No i oczywiście „Papież wyraża skruchę w związku z Raportem w Pensylwanii”. A koło kościołów w Polsce nieznani sprawcy o dobrym sercu zawiesili maleńkie buciki aby dać nam do zrozumienia, że „Kościół Katolicki w Polsce się nie przyznał ale jest winny”.

 

https://wiadomosci.wp.pl/ministerstwo-kultury-zegna-kore-wzruszajacym-listem-i-srebrnym-medalem-gloria-artis-6282870209853569a

https://en.wikipedia.org/wiki/Catholic_Church_sex_abuse_cases_by_country

https://www.nsopw.gov/en/education/factsstatistics/

https://www.census.gov/quickfacts/fact/table/US/AGE295217#viewtop

https://en.wikipedia.org/wiki/John_Jay_Report

https://www.nsopw.gov/en/education/factsstatistics/

https://www.census.gov/quickfacts/fact/table/US/AGE295217#viewtop

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2268395/Adil-Rashid-Paedophile-claimed-Muslim-upbringing-meant-didnt-know-illegal-sex-girl-13.html

http://sandpointreader.com/sex-abuse-among-evangelicals-worse-catholics/

https://www.mirror.co.uk/news/uk-news/britains-worst-ever-child-grooming-12165527

http://www.themediareport.com/2017/11/27/snap-apology-rev-jiang/

https://translate.google.com/translate?hl=pl&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Survivors_Network_of_those_Abused_by_Priests&prev=search

https://en.wikipedia.org/wiki/Survivors_Network_of_those_Abused_by_Priests

https://www.catholicnewsagency.com/news/kickbacks-for-suing-the-church-lawsuit-claims-major-misbehavior-at-snap-35646

https://translate.google.com/translate?hl=pl&sl=en&u=https://www.riverfronttimes.com/newsblog/2016/08/24/judge-punishes-snap-for-refusing-to-hand-over-records-to-fr-joseph-jiang&prev=search

http://projects.stlmag.com/jiangs-fight-to-keep-his-priesthood

https://www.theguardian.com/commentisfree/2015/may/29/protestants-abuse-catholics-methodist-church

https://thedailybanter.com/issues/2017/06/30/suffer-the-children/tagi: antykatolicyzm  wymiar sprawiedliwości  john jay's report  pedofilia 

pink-panther
26 sierpnia 2018 23:57
185     16741    28 zaloguj sie by polubić
komentarze:
KOSSOBOR @pink-panther
27 sierpnia 2018 00:49

"W USA, gdzie oskarżeń pedofilskich rzucanych w stronę Kościoła było chyba najwięcej, odnotowano 39 mln przypadków molestowania seksualnego dzieci. Aż 60 proc. tych zdarzeń nastąpiło w rodzinach, gdzie dzieci były ofiarami ojców, ojczymów czy wujków. Dlaczego media nie chcą przyznać, że to skutek promowanej przez nie rewolucji seksualnej i wolnego dostępu do pornografii? Wolą się skupiać na Kościele, który piętnuje seksualną rozwiązłość. Tymczasem z precyzyjnych danych przedstawionych w raporcie sporządzonym przez niezależny ośrodek John Jay College of Criminal Justice na zlecenie Konferencji Episkopatu USA wynika, że problem pedofilii mieści się w zupełnie innych przestrzeniach. W latach 1950–2002, gdy na terenie USA pracowało 109 tys. kapłanów, o nadużycia seksualne nieletnich oskarżono 4 392 księży. Prawomocnymi wyrokami skazano ok. 100. W 78 przypadkach oskarżenia dotyczyły uwodzenia osób już poza wiekiem określanym wprawie jako dziecięcy. Choć w tym samym czasie za winnych nadużyć seksualnych zostało uznanych aż 6 tys. nauczycieli gimnastyki i trenerów drużyn, media skupiają się na kilkudziesięciu przypadkach duchownych, wmawiając opinii publicznej, że to księża są największym zagrożeniem dla dzieci - czytamy.

Amerykański raport badający gruntownie przypadki z ponad 50 lat podaje, że liczba stwierdzonych aktów pedofilii wśród amerykańskich duchownych to zaledwie 2 proc. wszystkich kapłanów w USA. Widać też istotny spadek tego typu zachowań. W 2009 r. odnotowano tylko sześć przypadków w obrębie 65-milionowej populacji wiernych. Ciekawie wyglądają także statystyki innych państw, które przytacza w swojej książce ks. Skrzypczak. W Austrii na 17 przypadków nadużyć seksualnych ze strony duchownych odnotowano aż 510 w środowiskach świeckich. We Francji na przestrzeni 20 lat zanotowano 25 przypadków molestowania. W Niemczech od 2002 r. (do 2010 – stan raportu) nie doszło do żadnego tego typu zdarzenia z udziałem księdza - przytacza Nykiel, zaznaczając przy tym, że „pedofilia nie jest własnością katolików”, bo z tymi samymi problemami zmagają się Kościoły anglikańskie, luterańskie, a także Żydzi w kibucach i szkołach rabinicznych.

Istnieje jeszcze jeden aspekt, znany doskonale badaczom przedmiotu – oskarżenia o pedofilię należą do najbardziej niepewnych. (…) W samych Włoszech aż 97 proc. zgłoszeń molestowania okazuje się fałszyweCzęsto stoją za nimi grupy lobbingowe lub stowarzyszenia czerpiące z procederu korzyści materialne - dodaje

Biorąc pod uwagę doświadczenia innych krajów, można się spodziewać nadchodzącego uderzenia, które przygotowywane jest w Polsce od dłuższego czasu. (…) Nikt nie będzie przecież walczył z Kościołem na argumenty. Żeby z nim wygrać, trzeba go zohydzić. I – wbrew pozorom – nie jest to uderzenie w kler. To śmiertelny cios zadany narodowi, społeczności, rodzinie, człowiekowi. To sposób na odarcie go ze wszystkiego, co dobre. To próba odebrania mu wiary i nadziei. To etap uśmiercania starego, chrześcijańskiego świata - puentuje redaktor naczelna portalu wPolityce.pl."

http://dakowski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=23696&Itemid=46

================================================================================

To z "równoległego" do twojego, Panthero, artykułu Marzeny Nykiel o zohydzaniu Kościoła Katolickiego /artykuł w sprawie "Kleru" Smarzowskiego koniecznie Wojtka/.

Nawiasem mówiąc - te nazwiska prawników amerykańskich zajmujących się kwestią pedofilii w KK: Shapiro, Abraham... Ale to pryszcz wobec przebiegu "śledztwa" i "procesów". Niezły szok jak na tę krainę wolności...

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @KOSSOBOR 27 sierpnia 2018 00:49
27 sierpnia 2018 01:12

Wielkie dzięki za uzupełnienie. Pani Nykiel zrobiła bardzo dobrą robotę i to właśnie w chwili, gdy "nasze media" zaczynają grzać ów "Raport Grand Jury Pensylwania 2018". Zwłaszcza pan redaktor Grzegorz Górny z "Frondy" się zaangażował i opublikował na portalu www.wpolityce.pl artykuł pt. "Wstrząsające świadectwo watykańskiego arcybiskupa o Franciszku i skandalu pedofilskim w Kościele", w którym informuje o   "wstrząsającym wyznaniu na piśmie" byłego nuncjusza papieskiego w USA w latach 2011 - 2016 kardynała Vigano, które ma charakter "donosu na papieża Franciszka" w dodatku z powołaniem się na "Raport Wielkiej Ławy Przysięgłych Pensylwania" w oskarżaniu kardynała Wuerla. Pan Górny nie zadał sobie trudu aby sprawdzić, jakiego rodzaju dokumentami są owe "raporty".  Chodziło o "przywrócenie kardynała Theodore McCorricka" ( nie wiem, do czego, bo on ma 88 lat jako urodzony w 1930 r.) natomiast sam ustąpił wedle docenta wiki.
No i wedle tego docenta wiki w tym roku tego staruszka oskarżył "jakiś mężczyzna" o molestowanie seksualne a jakże - w latach 1971-1972. Czyli rzecz miała teoretycznie 47 lat temu a to oznacza,  że skarżący ma raczej ponad 50 lat jako ministrant w tamtym czasie. Co oznacza, że wg amerykańskich przepisów  NIE MA JUŻ prawa do składania oskarżeń o przestępstwa pedofilskie. A tymczasem ów "Raport Grand Jury Stanu Pennsylwania" szanownego prokuratora Shapiro  właśnie wnioskuje aby m.in - rozszerzyć prawo do  oskarżeń o kolejne dekady wstecz, może do Wojny Secesyjnej np. i żeby "zrobić dwuletnie okienko czasowe w prawie cywilnym, aby mogli składać oskarżenia na księży ci, którzy dotychczas ich nie złożyli".  To są jaja kwadratowe w świetle tych rewelacji na przykład na temat Włoszech. Pedofilia NIE jest problemem KK a JEST problemem molestowanych i gwałconych dzieci w zupełnie innych sytuacjach i w zupełnie innych środowiskach. W USA głównie są to szkoły, uczelnie, kluby sportowe i organizacje młodzieżowe. Ale amerykańscy adwokaci ruszyli na łów, wykosili KK w USA na 1 miliard 269 milionów USA tylko do roku 2009 i spowodowali bankructwo kilku diecezji czyli "wypad dla sierot, wypad dla księży emerytów, wypad dla opieki społecznej i pracowników szkół katolickich i przedszkoli.
ZSRR by tego lepiej nie przeprowadził. Brawo oni. I redaktor Górny.
Serdecznie pozdrawiam

Normalnie polowanie z nagonką.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @KOSSOBOR 27 sierpnia 2018 00:49
27 sierpnia 2018 01:19

No przecież widać, kto okupuje wymiar niesprawiedliwości USA. Nawet tzw. Afroamerykanie się skarżą a oni wiedzą co mówią, bo chyba stanowią tzw. największy procent osadzonych.  Tam są "sprywatyzowane więzienia", więc trzeba "dostarczyć wsadu, żeby był zwrot z kapitału".
W przypadku księży to jest to kolejna "amerykańska wojna z KK". Było ich kilka.  Nie na darmo to kraina lożystów. Boją się, że jak napłynie zbyt dużo "Hispanics" ( a to rasiści), to KK urośnie w potęgę wyborczą i znowu się jakiś "Kennedy" albo inny Nunez zgłosi na posadę prezydenta.

zaloguj się by móc komentować

S80 @pink-panther
27 sierpnia 2018 02:58

Bardzo dobry pomysł, żeby już teraz dokonywać rozbioru na czynniki pierwsze tego co "się" dzieje, inaczej znowu za 20 lat niepokorni naukowcy, historycy, analitycy będą pisać pracę o tej zaplanowanej i przeprowadzonej operacji propagandowej. Przy założeniu, że wtedy będzie jeszcze wolno pisać bez pozwolenia. Zdecydowanie lepiej jak najwcześniej niż później.

Dodam, że poprzedniczka prok. Josha S., z tej samej partii i zbieżnych działań - pani pierwsza kobieta w historii stanu jako prokurator gen. - Kathleen Kane, która zainicjowała w 2014 stanową "wielką ławę" w opisywanej tu kwestii, okazała się być przestępcą, za to co zrobiła groziło jej z kodeksu karnego do 28 lat więzienia, ale oskarżenie zażądało dla byłej pani stanowej prokurator generalnej... 10-23 miesięcy więzienia. To na jej miejsce wskoczył wraz z rokiem 2017 Josh S. Ciekawe czy planowała kolejną kadencję i czy kwapiła się z publikacją raportu.  Prok. Kane skompromitowała się w trakcie swojej pracy i żeby to "chwyciło to, co było szykowane", potrzebny był ktoś kolejny?

Przeglądałem też biostronę pana prokuratora i doc. W. odsyła w jednym miejscu do strony...Disneya, może warto uzupełnić, jeśli przeskoczymy podstawioną Myszkę Miki od Disneya to dowiemy, że Pan Shapiro ma mocną identyfikację religijną i nie tylko, kończył szkołę średnią w USA - "religijno-świecką", gdzie, sądząc po fotkach z jej strony internetowej, powiewa inna niż amerykańska flaga, a uczeń jest w trakcie wysyłany na kurs do innego kraju.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @S80 27 sierpnia 2018 02:58
27 sierpnia 2018 03:08

Dziękuję za rozwinięcie wątku pani prokurator Kane. Wątek rozwojowy. Ta sprawa "Wielkiej Ławy Przysięgłych" powoływanej wg niewiadomej procedury i z nieznanych osób to jest obejście bardzo szerokim łukiem procedur karnych. W dodatku oni te "wnioski i zalecenia" formuują jako "inicjatywy legislacyjne". Nieznani ludzie, powołani w nieznanym trybie. Dokument nawiasem (ten z 2011) pisany najprawdopodobniej przez jedną osobę.

PS. Też mi się Disney otwierał i otwiera uporczywie. Co on tam ma schowane za pazuchą ten prokurator Shapiro. Może i tak być, że wcześniej pan Shapiro służył w armii pod palmami. Lub ktoś z bliskiej rodziny.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @pink-panther 27 sierpnia 2018 03:08
27 sierpnia 2018 03:16

Nawiasem ta "obróbka" i nagonka na księży w USA  przypomina procesy stalinowskie: oskarżony winny bo oskarżony i niech się lepiej przyzna. A reszta uprawia zbiorową samokrytykę jak Zinowiew z Kamieniewem w procesach moskiewskich.

PS. Cała ta "historia pedofilii w Kościele USA" z perspektywy tych ciekawostek statystycznych w czasie zaczyna wyglądać bardzo zastanawiająco. Tam się w po roku 1968 pojawiła cała masa "księży przeciwko wojnie w Wietnamie", którzy czasem dochodzili do wysokich posad z biskupią włącznie. A protestowanie przeciwko obronie katolików wietnamskich w Wietnamie Południowym to dość ekscentryczne w wykonaniu księdza.
I potem to chyba ta grupa proponowała różne "nowalijki" w kierunku rozluźnienia starej dyscypliny.

zaloguj się by móc komentować


pink-panther @S80 27 sierpnia 2018 03:29
27 sierpnia 2018 03:48

Dzięki za linka. Otwarło mi się. Pani prokurator Kane miała w 2014 wypadek z "wyciekiem sekretnych dokumentów z grand jury oczywiście. Dołożono jej zbrodnię krzywoprzysięstwa i mniejsze jak np. abuse of  office und conspiracy (obrażanie biura? maltretowanie biura?)

Taki "wyciek" to każdemu można zorganizować. A tu dwoje prokuratorów "naprzemiennie" w czasie zaledwie 5 lat  w jednej prokuraturze ląduje z cięzkimi oskarżeniami kryminalnymi. Akurat państwo Anglosasi, że się tak wyrażę.

zaloguj się by móc komentować

S80 @pink-panther
27 sierpnia 2018 04:03

I wyciek i obrazę urzędu można spokojnie zorganizować, zwłaszcza kiedy ktoś "nie wypełnia powierzonych zadań", najpierw pewnie trzeba było mieć plan B czyli "idealnego kandydata", a pan Shapiro, gotowy był jak zapowiadano, na "następną fazę kariery".

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @S80 27 sierpnia 2018 04:03
27 sierpnia 2018 04:08

Oczywiście, że można zorganizować i przeciek i obrazę urzędu.  Jak przypuszczam pan Shapiro marzy o wielkiej polityce, podobnie jak pani Lynne Abraham marzyła. Startowała chyba w wyborach na burmistrza Filadelfii a "popierał" ją sam pan miliarder Bloomberg.  Ale chyba za dużo tych kar śmierci zawnioskowała.

zaloguj się by móc komentować

sigma1830 @pink-panther
27 sierpnia 2018 09:53

Pani Lynne Abraham, jako Amerykanka w pierwszym pokoleniu zaimportowana do USA "z Europy" z zasady wnioskowala o kare smierci, a juz szczegolnie dla czarnoskorych przestepcow, co jej sie potem odbilo czkawka. Taka prostolinijna wnuczka rzeznika. Chyba koszernego.

zaloguj się by móc komentować

cbrengland @pink-panther
27 sierpnia 2018 10:01

A to oznacza, że w świetle prawa ci ludzie nie są winni ale zostali publicznie napiętnowani przez ludzi, którym nadano władzę prokuratora i sędziego jednocześnie. I kata, bowiem ujawnienie takiego raportu z danymi osobowymi oznacza śmierć cywilną księdza, jeśli jeszcze nie umarł „zwyczajnie”.

To wazna kwestia jest i nie dotyczy przeciez tylko księży. System ma już władzę totalną i nie musi wszczynac wojen lub innych majdanow, także solidarnościowych, by "przeczyscic" teren z ludzi będących jego wrogiem lub potencjalnym wrogiem. Teraz wystarczy wskazać w mediach człowieka, by go "zabić" właśnie. I albo taka ofiara jednak przeżyje, mając środki, by dalej żyć (przychodzi mi na myśl pan Kluska, twórca koncernu Optimus i portalu Onet) albo "oskarżony" nie wytrzyma presji i sam ze soba skończy, co dla systemu jest wyjściem najbardziej pożądanym, a jak ofiara zacznie "wierzgac", pozostaje seryjny samobójca w Polsce, a w krajach "cywilizowanych" jakies natkotyki, czy zbyt duzy ruch na drodze i niestety wypadki chodzą po ludziach.

Nie chcę już pisać po raz któryś z kolei to samo. Żyję w kraju, w którym już pozamiatano. Prawie wszystko. System miał na to tysiac lat (bitwa pod Hastings 1066, a ja już widzę przygotowania do tej rocznicy, zacz to miejsce jest obok mnie, a do roku 2066 kawałek ale co z tego). Tak więc to, co się odbywa w teatrach tej wojny w świecie, bo teraz już chyba nikt nie ma wątpliwości, że wojna taka jest, odbieram jako kolejny krok ku temu, co ja mam za oknem. Przeciez już chyba ślepy widzi, dokąd to zmierza. Ja nie mam wątpliwości.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @sigma1830 27 sierpnia 2018 09:53
27 sierpnia 2018 10:35

Prostolinijna do bólu. Była ze sfer niższych to wyszła za mąż za pana starszego od niej o 20 lat albo troszkę więcej ale ustawionego majątkowo i towarzysko i była konsekwentna. Nie wiem, jak liczyć pokolenia, bo do USA przyjechał jej dziadek rzeźnik i babka krawcowa. Co do koszerności to sprawa jest jasna: piszą o niej gazety etniczne z Filadelfiii z okazji startów politycznych, gdzie pokazane są osoby ją popierające. Np. Michael Bloomberg.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @cbrengland 27 sierpnia 2018 10:01
27 sierpnia 2018 10:54

Ta kwestia dotyczy oczywiście wszystkich ale w tym momencie takie metody w USA zostały zastosowane jedynie w odniesieniu do księży rzymsko-katolickich. Nie do trenerów sportowych czy nauczycieli wuefu albo innych środowisk np. pastorów ewangelikalnych. To "Grand Jury" to jest stylizacja na "proces moskiewski" : dowody nie są potrzebne, jest za to "człowiek" to i "paragraf się znajdzie". Zohydzanie Kościoła Rzymsko Katolickiego w USA już jest na etapie polityki niemieckiej wobec Żydów w 1938 r. A Kościół USA NIE  był na to przygotowany, bo to jest "kościół etniczny" -" w biskupy" szli tylko Irlandczycy i rzadziej Włosi. O Polakach nie było mowy a jak się jeden znalazł - kardynał Krol - to go oskarżąją pośmiertnie.
Zapomniałam napisać w notce, że organizacja SNAP w szczycie swojej "mocy" pojechała ( za 1 mln USD) na koszt adwokatów do Hagi z oskarżeniem do International Criminal Court na Papieża Benedykta XVI i cały Kościół Katolicki - o uznanie Kościoła Rzymsko Katolickiego jako całości za "organizację winną zbrodni przeciwko ludzkości". Trybunał nie czuł się jednak prawnie odpowiednią instytucją do sądzenia Papieża Benedykta XVI.
Podejrzewam, że adwokaci doskonale wiedzieli, że to nie ma szans, ale bicie piany było globalne w mediach. Trybunał oddalił sprawę w maju 2013 r. ale o tym już się nie pisało.
Za to napisała to katolicka gazeta przy okazji oskarżeń SNAP o łapówkarstwo i spiski z adwokatami o naganianie klienteli "molestowanej"."
Ciekawe, że najbardziej sprawę "grzał" The Guardian. Wielka Brytania zna sposoby, aby "oddać pięknym za nadobne" a Papież Benedykt XVI przecież "przejął" całkiem sporą gromadkę pastorów anglikańskich, co było strasznym ciosem wizerunkowym dla Empajer.

https://www.catholicnewsagency.com/news/kickbacks-for-suing-the-church-lawsuit-claims-major-misbehavior-at-snap-35646

zaloguj się by móc komentować

Janek-D @pink-panther
27 sierpnia 2018 13:31

Witam, dziękuję za kolejny świetny artykuł... Widać, że szukuje się zmasowany atak w Polsce oby nie doszło do takich akcji jak w USA i tak już pracuje się nad podstawieniem znaku równości między księdzem katolickim a pedofilem... Znając jednak nasz system nie wiem na ile można sie przed tym uchowac. Ciekawe jest to że nasi dziennikarze katoliccy jak Górny biorą bez weryfikacji raoprty, dane i naglasniaja... 

zaloguj się by móc komentować

Krzysztof5 @pink-panther
27 sierpnia 2018 13:35

  

" SNAP „rutynowo akceptuje finansowe łapówki od adwokatów w formie „donacji”. Ze swej strony SNAP w dowód wdzięczności kieruje „ocalałych” jako „potencjalnych klientów” do adwokatów, którzy kierują pozwy w imieniu „ocalałych” przeciwko Kościołowi Katolickiemu...".

SNAP a OIDAC/opendoors/Caritas

Raport wiedeńskiego OIDAC przypomina na wstępie dane sporządzone przez Międzynarodowe Dzieło Chrześcijańskie „Open Doors” (Otwarte Drzwi), które mówią o ponad 200 milionach chrześcijan cierpiących prześladowania w 50 krajach świata i przypomina, że „w ciągu tych dwóch lat zamordowano ponad trzy tysiące chrześcijan, dwa razy więcej niż w porównywalnym, okresie w przeszłości”.

Uprzejme prześladowanie  Ten, kto „nie postępuje zgodnie z kanonem nowoczesnych przepisów”, będzie „uprzejmie prześladowany”.

https://www.intoleranceagainstchristians.eu/index.php?id=50

 https://www.opendoors.org.za/christian-persecution/christian-persecution-today/

...ostateczne rozwiazanie kwestii katolickiej.

Dlaczego katolicyzm stanowi cel główny? Bo chociaż wprowadził reformę (Sobór Watykański II), to jednak odrzucił rewolucję — oparł się nadmiernemu „liberalizowaniu”, mimo że sabotażyści wewnątrz Kościoła robili dużo, aby stało się inaczej. Najgłośniejszym z nich był H. Küng, katolicki „teolog postępowy”, zwalczający konserwatyzm Jana Pawła II. Za wszystko niech starczy anegdota z konferencji prasowej Künga (lata 90-e), gdzie setny raz wyłożył on swój repertuar postulatów zmierzających do „modernizacji katolicyzmu”, a więc: kapłaństwo dla kobiet, żony dla księży, wolność dla konkubinatu, ułatwienia dla homoseksualistów, prawo wyboru kapłanów (od proboszczów do papieży) dla społeczeństwa, przyzwolenie dla aborcji, braterska cześć dla schizmatyków i heretyków, ambony kościelne dla pogan, ateistów i agnostyków, bo „od nich wiele się można nauczyć”, itd. Tokował tak, i tokował, a jego zwolennicy wypełniający salę bili mu brawo i zadawali „pytania” pod dawno znane odpowiedzi. Lecz na sali był również protestancki pastor, który wreszcie zabrał głos: „To bardzo piękne i budujące, profesorze Küng, że ksiądz chce przeprowadzić wewnątrz swego Kościoła tyle reform. My, protestanci, już dawno temu zrobiliśmy w naszym Kościele wszystko to, czego ksiądz się domaga. Proszę mi więc powiedzieć: dlaczego nasze świątynie są dzisiaj puste, a katolickie pełne?...”. Künga zamurowało, nie był w stanie wykrztusić jednej sylaby. Szczera odpowiedź (gdyby Herr Küng mógł się na nią zdobyć) obnażyłaby całe wielkie kłamstwo „antyklerykalizmu”, złożone z wielu podrzędnych kłamstw. Zakłamane są bowiem totalnie wszystkie aspekty krytyki Kościoła katolickiego — tak historyczne, jak i współczesne./Stulecie kłamców/

 

 

 

 

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @Janek-D 27 sierpnia 2018 13:31
27 sierpnia 2018 13:54

Dzięki za miłe słowa. Ja też tak to odczuwam. Nieprzypadkiem pan minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński wysłał jako minister list kondolencyjny plus wieniec i medal srebrny na ręce pana dr Kamila Sipowicza nieutulonego w żalu wdowca - na pogrzeb św. Kory Jackowskiej, która jeszcze w 2013 r. wraz z małżonkiem Sipowiczem zajmowali się opluwaniem Kościoła Katolickiego w Polsce - oczywiście "za pedofilię", której miała doświadczyć śp. Jackowska w dzieciństwie od księdza polskiego. No a "zakonnice ją biły". Oczywiście dowodów na "molestowanie seksualne przez księdza" nie podała. Tak sobie "wspominała swe traumatyczne dzieciństwo". A jej piesek importował w tym czasie jakieś zioła.
Pan Sipowicz udzielał dziesiątek wywiadów na temat "przyczyn pedofilii w Kościele Katolickim w Polsce" a najważniejszym a może jedynym miał być "celibat księży".
No i za 5 lat wysoki urzędnik Państwa Polskiego za pieniądze podatnika katolickiego śle urzędnika ministerstwa z wieńcami i orderami dla tak szanowanych i zasłużonych osobistości.

Pan Górny, jak sądzę, zupełnie nie ma pojęcia, czym są te "grand jury" i co produkują oraz na jakiej podstawie źródłowej. Żadne "referaraty" powstałe w oparciu o dowolne archiwa nie zastąpią procesu karnego ze wszystkimi szykanami.
Ale ich ograniczają: przedawnienia i brak dowodów. No i śmierć księży.
Najciekawsze w tym całym szaleństwie jest to, że NIKT NIGDY nie zapytał publicznie, co ograniczało te wszystkie osoby składające zażalenia do np. diecezji - w złożeniu doniesienia na policję. To byłby jedyny właściwy adres.
A teraz diecezje są skarżone i skazywane na milionowe odszkodowania za to, że 30 lat temu ktoś w diecezji "nie zawiadomił policji". A dlaczego opiekunowie poszkodowanego NIE zawiadomili wówczas policji?  Tak naprawdę NIE zawiadamiali NIKOGO, bo z raportu John  Jay's College wynika, że "w dawnych czasach" liczba skarg "na molestowanie" wynosiła kilka- kilkanaście w roku. A wszystko zostało rozpętane dziesięciolecia po domniemanych "incydentach".

Z tego punktu widzenia widać ustawkę. Może nawet w wykonaniu jakichś wewnętrznych grup w KK w USA, które przeniknęły w  latach 80-tych i 90-tych.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @Krzysztof5 27 sierpnia 2018 13:35
27 sierpnia 2018 14:11

Dzięki za te cenne informacje uzupełniające.  Media pracowicie nagłaśniały wszystkich takich "myślicieli" jak Hans Küng "teolog katolicki".  Historia z pastorem protestanckim pokazuje, że wystarczyło trochę zdrowego rozsądku i uczciwości aby zaniechać takich "propozycji reform w KK". To by wskazywało na świadome rozsadzanie KK od wewnątrz. W Niemczech i we Francji było to łatwiejsze niż w innych krajach, bowiem lewica finansowana przez KGB była tam przed i po II WW bardzo silna. Więc było komu gardłować, bo ktoś za to płacił.

Kościł Katolicki był jedyną globalną organizacją, która świadomie przeciwstawiała się komunizmowi i ideom komunistycznym rozpylanym na Zachodzie np. w formie różnych "rezolucji ONZ". Trzeba było "zrobić z tym porządek". Sądzę zatem, że ks. Küng był zbyt mądrym człowiekiem, aby wygadywać te nonsensy nieświadomie. On był "wirusem" działającym z pełną świadomością.

No i teraz chrześciajnie na całym świecie są realnie prześladowani na wielką skalę ale "katoliccy myśliciele" zadręczają się "pedofilią w Kościele". Straszne jest to, że katolicy prześladowani w państwach islamskich, komunistycznych czy buddyjskich - nie mogą liczyć na żadne wsparcie realne w krajach nominalnie katolickich, gdzie prześladowanie jest "tylko miękkie" np. selekcja negatywna do lukratywnych posad i do posad związanych z władzą realną.

zaloguj się by móc komentować

cbrengland @pink-panther 27 sierpnia 2018 10:54
27 sierpnia 2018 16:46

A Benedykt XVI był nawet tutaj, a ja pomyliłem tygodnie i zamiast na spotkanie z nim w Hyde Parku w Londynie przyjechałem na jakieś pop-promsy tydzień wcześniej ☺ potem bylem z nim tylko w tv niestety. Czyżby faktycznie byl to ostatni Papież, a obecny jest kimś w zastępstwie?

Tak, oczywiście, ma pani rację. Mówmy tylko o tej nagonce na księży katolickich, na nasz Kościoł, bo to sprawa najistotniejsza, nie tylko teraz przecież ale ta fala przybiera i wygląda na tsunami i to nie za daleko w przyszłości. Tak, bo to ostatnie i ostateczne rozwiązanie kwestii Katolickiegi Rzymu. Zgadzam się. Nie zdziwię się, jak za też niedługi czas krzyczący Allah akbar wysadzi się w Bazylice Sw. Piotra, a potem już tylko się posprząta. Angole mają doświadczenia w te klocki, wiedzą jak i "pomogą". Oczywiście może to być ktoś inny ale zawsze w tle będzie Londyn. Ja zawsze do tej pory.

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @pink-panther
27 sierpnia 2018 17:14

Droga Pantero, jeśli w analizowaniu obecnej sytuacji Kościoła katolickiego nie bierzesz pod uwagę tego, co zdarzyło się w Kościele katolickim w latach czterdziestych, pięćdziesiątych i sześćdziesiątych dwudziestego wieku, oburzanie się na sprytnych adwokatów, rozmaitych redaktorów lub panie wieszające buciki na płotach nie ma sensu.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @cbrengland 27 sierpnia 2018 16:46
27 sierpnia 2018 17:24

W naszej historii musimy uwzględniać zarówno "czynnik ludzki" jak i "Czynnik nadprzyrodzony" czyli Opatrzność Boską. Z punktu widzenia ziemskiej polityki sytuacja KK jest najgorsza z możliwych: jeden z najsilniejszych w sensie materialnym Kościołów jest demontowany z użyciem nagonki. Dzisiaj jesteśmy świadkami wzajemnych oskarżeń na poziomie kardynałów, co jest w najwyższym stopniu gorszące.

Ten nagły wybuch "buntu" niektórych hierachów KK w USA zaczyna przypominać "przygotowanie od odłączenia Kościoła Amerykańskiego od Watykanu" oczywiście w celu "oczyszczenia stajni Augiasza', czego jakoby "nie chce Watykan". Wszyscy "chcą dobrze" a w szczególności prokurator Shapiro i The Guardian. A gdyby się "odłączył" KK w USA, to rzeczywiście wystarczyłoby, aby jakiś "islamski terrorysta rozerwał się" w jakimś strategicznym miejscu w Państwie Watykańskim. I byłoby pozamiatane.
Ale jeszcze jest Opatrzność Boska i dlatego tak spokojnie przyjmuję te wszystkie potworne wieści.

W tej chwili jesteśmy na jakichś ruchomych piaskach. Nie twierdzę np. że nie ma problemu pedofilii w Kościele, ale jakie są jego powody, skąd się wziął i kiedy, jaka jest skala - tego nie wiemy.  Natomiast były pewne pogłoski, że największy atak w Niemczech i Austrii był skierowany pod pretekstem ścigania "pedofilii" i "zdjęć pedofilskich" w najbardziej konserwatywnych seminariach duchownych i atakowani byli najbardziej konserwatywni hierachowie.

Np. z oskarżenia o "wystawne życie". Oskarżenie o "wystawne życie" ściga zmarłego emerytowanego kardynała z Filadelfii - Bellavicqua jeszcze teraz  a najbardziej zatroskani o "pion moralny" kardynałów jest tygodnik Newsweek i detektyw Walsh, który "skręcał" śledztwo o "gwałty pedofilskie", na podstawie którego skazano 4 niewinnych ludzi, z których jeden zmarł a trzej pozostali mają zniszczone życie. Oraz tutejsci "katoliccy dziennikarze", który wyraźnie są "rozgrzani" i czekają na "rozwój wypadków". Czasami mam takie wrażenie, jakby to była Francja tuż przed rokiem 1789: najbardziej znienawidzony był król safanduła, którego "opinia publiczna" przezywała "dyktatorem" i królowa, zupełnie nieszkodliwa kobieta, choć być może niezbyt mądra. I ona poszła na szafot z oskarżenia o "związek kazirodczy" z własnym kilkuletnim synem, który dzisiaj leży w opuszonym grobie na jakimś zapuszczony podwórku na tyłach jakiejś kamienicy. Mam wrażenie, że w niepoświęconej ziemi.

Trzeba się modlić i nie dać się porwać ogólnej histerii wywoływanej przez podejrzanych ludzi.

Nie wszystkie pionki na szachownicy świata są brane pod uwagę przez najbardziej ambitnych graczy.
 

Trzeba nam się modlić, bowiem

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @krzysztof-laskowski 27 sierpnia 2018 17:14
27 sierpnia 2018 17:32

Drogi Krzysiu, katolik jest w każdych warunkach obowiązany dążyć do prawdy i nie ma prawa odwracać głowy, gdy dzieje się niesprawiedliwość. Nie można dać sobą manipulować cwaniakom, którzy każą bić się w nam w piersi a sami liczą kasę na boku.


Co było w latach 40-60 to ja wiem doskonale, ale to jest tylko inny aspekt tej samej sprawy.  Ja się nie "oburzam na sprytnych adwokatów" tylko informuję, że KK w USA jest drenowany materialnie przez stada chciwych cwaniaków pod pretekstem "walki z pedofilią". Kto tam jest pedofilem to jedna sprawa a jak wygląda "wymiar niesprawiedliwości" w USA wobec katolickich księży to zupełnie inny problem.  Pedofilów/ homoseksualistów należy wyłączyć z posługi ale nie powinny tego robić anonimowe "grand jury" za pomocą starych wspomnień jakichś księży, którzy rzucili sutannę aby się ożenić czy byłych ministrantów, którzy potrzebują kasy na dragi.

W tej chwili, bardziej niż  kiedykolwiek, należy się modlić o ratunek dla Kościoła Rzymsko Katolickiego w Polsce i na świecie. Cała reszta to didaskalia.

 

zaloguj się by móc komentować

Krzysztof5 @pink-panther 27 sierpnia 2018 17:32
27 sierpnia 2018 18:11

W tej chwili, bardziej niż  kiedykolwiek, należy się modlić o ratunek dla Kościoła Rzymsko Katolickiego w Polsce i na świecie. Cała reszta to didaskalia. 

„Dla triumfu Zła potrzeba tylko, żeby dobrzy ludzie nic nie robili”  -PANTERZE z podziekowaniami.

 

 

...co zdarzyło się w Kościele katolickim w latach... 

 

 

Recenzując wiek XX (u schyłku roku 1999) — naczelny redaktor „Le Nouvel Observateur”, J. Daniel, starał się wyszukiwać aspekty pozytywne (od naukowych do literackich), zauważając wszakże w końcu, iż nie sposób przy tym ominąć pola minowego, jakim jest „sprzeczność między postępem naukowym a regresem etycznym”. Cytat ten zdradza, że wszechstronny upadek moralności w XX wieku wlepił już gęsią skórkę nawet liberalnym intelektualistom. Jest on produktem ich kuzynów mentalno-duchowych — tych samych lewackich krętaczy, których wcześniej piętnowałem jako propagandowych szkodników w służbie kremlowskiej. W sferze obyczajowej pełnią rolę diabła jako libertyni. Zajrzyjmy do słownika: „Libertynizm — ruch skierowany przeciwko autorytatywności religii, ascetycznemu ideałowi życia i tradycyjnej obyczajowości (...), potocznie — praktykowanie i głoszenie niemoralności i bezbożności” („Nowa Encyklopedia Powszechna PWN” 1995). Starodawni Żydzi rozumieli, że etyka to opoka, a opoce nie wolno być słabą, chwiejną, dwuznaczną. Dlatego wykuwali przykazania w kamieniu, żeby moralność została niewzruszona. Tak samo czyniły inne ludy, powierzając słowa nakazów i zakazów nie pergaminowi lub glinianym tablicom, lecz płytom brązu i marmuru, żeby obyczajność zyskała wieczny wymiar. Miało to głęboki sens. Gdyż moralność winna być absolutem.W przeciwnym razie jest niczym. I właśnie u schyłku drugiego tysiąclecia po Chrystusie — staje się ona niczym. Wieki cierpliwej roboty diabelskich korników przyniosły ludzkości w darze najpokuśliwszy (bo zakazany) i najniebezpieczniejszy (bo zatruty) owoc: próchno dekalogowych praw. Vulgo: bezgrzeszność. Balujemy na ruinach wszelkich zakazów. To gruzowisko ma (wbrew pozorom) nie tak długą historię. Mury dekalogowych norm przyzwoitego życia rysowały się już od dawna (exemplum hedonistyczne Rokoko), lecz dopiero w Oświeceniu pełny leseferyzm (po polsku: „Róbta co chceta i z. kim chceta!”) otrzymał pierwszą nowoczesna podbudowę teoretyczną (filozoficzną). Ateista Voltaire kpił: „Człowiek wolny idzie do nieba taką drogą, jaka mu się podoba”, nie bacząc, że ta dewiza może być herbem wszelakiej zbrodni i perwersji, nawet kanibalizmu. Ferajna Adolfa maszerowała do piekła drogą wysyłania milionów ludzi do nieba przez komin, bo tak się ferajnie podobało. Dzisiaj zaś miliardy ludzi, nie bez pomocy kilku przemysłów (farmaceutycznego, filmowego, mechanicznego itd.) uprawiają najdziksze zboczenia, bo arcytolerancjoniści XX wieku (lewicowi pyskacze deprawujący opinię publiczną, anarcho-liberalni szermierze „społeczeństwa otwartego”, neomarksistowscy filozofowie tzw. „szkoły frankfurckiej” zwalczający „mieszczańską moralność”, neognostycy, hippisi, sataniści, pederaści, „new-age’owcy”, feministki etc, etc.) zakończyli zwycięstwem walkę o obalenie wszelkiej moralności. Totalitaryzmy też wniosły swój wkład — komunizm propagował niejedną hańbę jako cnotę (np. donosicielstwo), zaś liberalizm (zwłaszcza socliberalizm) znosił etyczne bariery w ramach „otwierania społeczeństwa” ku materializmowi, konsumpcjonizmowi i hedonizmowi bez umiaru (hedonizm to rozkosz i unikanie trudów 69 jako jedyny cel życia), co zaowocowało m.in. nieprzeliczonym ludobójstwem aborcyjnym. XIX-wieczna, dekalogopodobna „mieszczańska moralność”, przy wszystkich swoich maseczkach i sekretnych furtkach dla niepohamowanych lub incydentalnych grzeszników — była ogólnie szanowanym zbiorem kanonów prawego życia, podporządkowanych głównej zasadzie, mówiącej, iż „pewnych rzeczy się nie robi”. Nie kłamie się, nie kradnie, nie uprawia (zwłaszcza publicznie) rozwiązłości, nie bierze łapówek, szanuje się starszych etc. Szwajcarski filozof D. de Rougemont już w 1942 roku zżymał się na coraz intensywniejsze szkalowanie i unicestwianie „mieszczańskiej moralności”, mówiąc: „Słuszną pogardę winna budzić nie ona, lecz zabiegi jej wrogów”, i wskazując seks jako główny instrument wykorzystywany przez diabła („Seks dostarcza diabłu najczęstszych okazji, aby wpajać człowiekowi nadużywanie wolności”). Czy kiedykolwiek diabeł postępował inaczej? Nigdy, jednakże wobec rozpusty wieku XX wszystkie minione wieki to tylko uwertura. Lekceważąca nakazy i zakazy, „grzeszna” (pozamałżeńska) cielesna miłość jest stara jak świat, lecz dawniej, objęta anatemą, musiała się kryć, bać, cierpieć, co mocno limitowało jej zasięg, i dopiero wiek XX przyniósł tu kolosalną (rewolucyjną) zmianę ilościową oraz jakościową wskutek naukowego postępu (pigułka antykoncepcyjna zlikwidowała strach przed ciążą, a „guma” i penicylina strach przed chorobą weneryczną, detonując eksplozję powszechnej rozwiązłości) oraz wskutek medialnego rozkolportowania przez libertynów bezpruderyjności seksualnej. Seks uległ totalnemu zegalitaryzowaniu (wszystkie grupy społeczne i kategorie wiekowe), zamieniając świat w „globalną wioskę” (Mc Luhan) dupczeniową.Triumfująca „wolna miłość” (vel „seks wyzwolony”) XX wieku nie tylko przerabia samców na lubieżnych lowelasów, a samice na kurtyzany, które z niejednego łóżka chleb jadły — lecz wchłania również uczniaków, zwłaszcza miliony małych dziewczynek. Dzisiaj, nieomal zwyczajowo, już 14—letnie dziewczęta uprawiają seks, instruowane przez prasę dla młodzieży (międzynarodowe pismo „Dziewczyna”: „Sprawisz przyjemność swemu chłopcu biorąc jego członka w buzię”). Gazety całego globu roją się od reklamowych zachęt: „Spuść mi się do mokrego pyszczka. Nastolatka”, „Siusiaj między moje młode cycuszki”, „Małoletnia obciągnie ci druta”, itp. Dzisiejsze kroniki humoru pełne są libertyńskich seks-dowcipów, jak choćby ten dialog synka i tatusia. Synek: „Tatusiu, dlaczego ty masz białą skórę, mama również ma białą, a ja czarną?”. Ojciec: „Synku, ciesz się, że nie szczekasz, taka była zabawa!”. Żadna „zabawa”, nawet wewnątrz głównej politycznej komnaty globu, nie gorszy już nikogo. Wizerunek amerykańskiego prezydenta, wspartego o biurko w Pokoju Owalnym i rozmawiającego przez telefon, gdy młode klęczące dziewczę ssie mu penisa (lub penetrującego cygarem wnętrze jej pochwy) — nie jest dla współczesnego świata szokiem, tylko ciekawostką. XX stulecie najpierw uwolniło seks spod kołdry, później uprawomocniło jego perwersje (wszelkie zboczenia), i wreszcie uprzemysłowiło tę dziedzinę aktywności potomka małpy lepionej przez Pana Boga z mułu. Zajrzyjmy do tokijskiego kombinatu „Różowy Salon”. W obszernej hali, na rzędach numerowanych krzeseł, siedzą faceci ze spuszczonymi gaciami, a między ich kolanami klęczą panienki pracujące rytmicznie buzią. Sześćdziesiąt sekund i do kasy (wolne miejsca zajmować i zajęte zwalniać trzeba bez spóźnień, o czym dyspozytor kieru71 jący ruchem przypomina przez megafon). Długa kolejka, robota akordowa, taśma fabryczna mrowiska erotycznego — oto seksualny symbol XX wieku. Czy to już wtórna animalizacja ludzkości? Niemiecki kardynał J. Meissner mówi: „Wszechobecny terror seksu zamienił człowieka w zwierzę” (1998). „Męskie szowinistyczne świnie” (jak określają panów feministki) lubią obwiniać kobiety o ten wszechburdel XX wieku, tłumacząc, że bez przyzwolenia kobiet („klucze do sypialni są w rękach kobiet”) nie ma gry erotycznej, więc ekshibicyjnodewiacyjna emancypacja seksu byłaby wbrew kobietom niewykonalna. Głośny żydowski pisarz, I. B. Singer (Nobel 1978), nieustannie piętnował „szokującą rozwiązłość kobiet dzisiejszych”, pytając: „Po co się żenić, skoro kobiety tak się zachowują?”. Ale samce nie zachowują się lepiej. Gigantyczny przemysł pedofilstwa azjatyckiego kwitnie dzięki „masowej turystyce” (ze wszystkich regionów „cywilizowanego świata” ciągną do Bangkoku tudzież do innych „rajów seksu dziecięcego” zorganizowane „pielgrzymki” bogatych bydlaków). Z kolei degenerująca gromady małych chłopców pedofilia „gejowska” kwitnie dzięki wszechświatowej „tolerancji” dla „kochających inaczej” zboczeńców. Ruch wyzwolenia pederastów w wielu krajach żąda superpraw — praw stawiających homoseksualizm nad heteroseksualnością — co jest prologiem zupełnej bezkarności i co wywraca do góry nogami naturalny porządek płciowy ludzkiego gatunku. Koroną zwycięstw propagandy emancypującej pedalstwo staje się legalizacja małżeństw homoseksualnych, której towarzyszy prawo do adopcji dzieci (najpopularniejszy na świecie młodzieżowy produkt Hollywoodu — telewizyjny serial „Beverly Hills 90210” — poświęcił cały odcinek udowadnianiu, że najlepszymi rodzicami dla adoptowanych maluchów są pary gejowskie, nie zaś tradycyjne heteroseksualne!). Dzieci wychowywane w rodzinach, gdzie „mamusia” to facet (vel „tatuś” to kobieta) będą psychicznie okaleczone wręcz morderczo. Winę za tę kastrację duchową — za tę produkcję czwartej płci — dźwigać będzie libertyński permisywizm, owo totalne (totalitarne) „laissezfaire”, które na „dopingu” szerzonej przez media pornografii sprostytuowało cały glob. Finał XX stulecia w dziedzinie erotyki stał się triumfem nieskrępowanej wolności „wszystkich zachowań”, właściwie już kultem wszelkich zboczeń (transwestytyzmu, kazirodztwa, nekrofilii itp.). Nie bez powodu główne anglojęzyczne czasopismo biseksualistów nosi tytuł: „Anything that moves” („Wszystko co się rusza”). Nie bez przyczyny stateczni Nowozelandczycy, niesieni falą „obyczajowości postmodernistycznej”, wybrali do parlamentu (1999) transseksualistę, vulgo: chirurgicznie zmajstrowanego George’a Bertranda, który był wcześniej prostytutką i striptizerką Georginią Bayer. Nie tylko ich wybór, lecz cały ten wybór — globalny wybór rozpasanego seksu jako imperatywu — jest kłamstwem, gdyż pozornie uszczęśliwia ludzkość, wzmagając etyczną katastrofę naszego świata.

 

zaloguj się by móc komentować

Slepowron @pink-panther 27 sierpnia 2018 17:32
27 sierpnia 2018 18:24

Pani Pantero,

    Co do tego, ze homoseksualna efebofilia jest wymarzonym pretekstem do uderzania w Kosciol, zarowno przez drenaz finansow jak i zohydzanie Go w oczach opinni publicznej, nie ma zadnych watpliwosci.

   Jednakze najwiekszym wrogiem Kosciola jest wrog wewnetrzny i tu nasza uwaga i nasze modlitwy powinny sie koncentrowac, zreszta oba obszary sa ze soba scicle skorelowane.

Apostazja i herezja sa juz zupelnie otwarte, kto ma oczy otwarte, widzi.   Materialne i wizerunkowe straty sa niczym w porownaniu  z szatanska destrukcja jaka nabrala za tego pontyfikatu gwaltownego przyspieszenia.    Tacy ludzie jak kardynal Ejik dopatruja sie w tym nawet oznak ostaniej proby jakiej zostanie poddany Kosciol przed Powtornym Przyjsciem.   Wspominalem o tym kilkakrotnie tutaj, lecz ignorancje (bo niemal calkowite wyparcie problemu temu glownie przypisuje) nie jest latwo przelamac.

  Przy okazji, jeszcze raz dziekuje Pani za zupelnie fenomenala kwerende internetowa jaka Pani prowadzi.  Tacy ludzie powinni budowac struktury informacyjne odpowiednich agend rzadowych w Posce.

zaloguj się by móc komentować

Nova @pink-panther
27 sierpnia 2018 18:28

 To może jak teraz na tapecie jest grillowanie Księży Katolickich w USA , na zasadzie równowagi polecam poczytać sobie następujące artykuły:

https://www.independent.co.uk/news/world/israel-safe-haven-paedophiles-jerusalem-sex-abuse-jewish-community-watch-a7445246.html

https://www.vice.com/amp/en_ca/article/qbe8bp/the-child-rape-assembly-line-0000141-v20n11

https://www.timesofisrael.com/diaspora-pedophiles-increasingly-use-israel-as-a-haven-activists-charge/

http://www.lastampa.it/2011/12/14/vaticaninsider/us-paedophilia-scandal-among-orthodox-jews-in-brooklyn-3TCHQZU8DwDClxbDVdm4oJ/pagina.html

https://www.theguardian.com/australia-news/2015/feb/19/rabbis-absolute-power-how-sex-abuse-tore-apart-australias-orthodox-jewish-community

Generalnie są o problemie pedofilli wśród rabinów i Żydów ortodoksyjnych ( i ich cichej przystani w Izraelu). Od razu zaznaczam,że moje zdanie jest takie aby każdą sprawę rozpatrywać osobno bo w dzisiejszych czasach prawnicy za dużo zarabiają na odszkodowaniach aby na słowo wierzyć we wszystkie oskarżenia. Zwracam uwagę na brak równowagi w odbiorze medialnym-nagłośnienie spraw związanych z Katolikami i raczej potraktowanie chyłkiem społecznosci Rabinów. Zwracam też uwagę na fakt że wśród Żydó oskarżani są głównie Ortodoksi tylko są bardziej przemilczani aby rukoszetem nie dostało się wszystkim starozakonnym. Tak jak by komuś przeszkadzała wszelka ortodoksja religijna nie związana z nowym porzadkiem świata. Takie moje małe przemyślenie. 

Jak zwykle robi Pani ogrom dobrej pracy którą powinien w Polsce wykonywać ktoś inny. Gratuluje i pozdrawiam serdecznie.

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @pink-panther 27 sierpnia 2018 17:32
27 sierpnia 2018 18:32

Papież Benedykt XVI, będąc księdzem, powiedział w radiu w 1969 roku, że Kościół katolicki zejdzie do podziemi i zacznie funkcjonować od nowa. Ta lepsza zmiana urzeczywistnia się na naszych oczach. Jeśli weźmiemy pod uwagę same pedofilskie przestępstwa ludzi Kościoła, to wiemy, że będzie bardzo bolało. A są i inne kwestie. Jedną z rzeczy, z którą się zmierzymy, będzie system zaufania społecznego, który funkcjonuje w Chinach. System ten na pewno zostanie rozciągnięty na cały świat.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @Krzysztof5 27 sierpnia 2018 18:11
27 sierpnia 2018 19:25

Dziękuję pięknie za ładne podziękowania:)))
Muszę przyznać, że mowę mi odjęło, kiedy tak sobie czytałam ten opis współczesnej rzeczywistości. To wszystko prawda.
Wydaje się, że od czasów Oświecenia narastała planowa wojna z katolicyzmem. A również z każdą inną formą chrześcijaństwa ale katolicyzm rzymski jest oczywiście najstarszą i najpotężniejszą Organizacją Globalną, więc jest zmuszany do walki na pierwszej linii frontu.  Inne odłamy już się nie liczą, Zwłaszcza odkąd zaczęły się udzielać w Światowej Organizacji Pokoju.

To wszystko prawda ale też jest prawdą, że ci, co zmontowali to pandemonium tak naprawdę nie mają pełnej kontroli nad rzeczywistością, którą stworzyli. I powtórzy się, również w formie potwornej, jak cała ta rzeczywistośc- jej schyłek i śmierć. Tak jak umierał starożytny Rzym: nikt go nie pokonał, sam dokonał samobójstwa.
Teraz widzimy podobną sytuację: biali zaprzańcy uwijają się wokół programu zniszczenia cywilizacji łacińskiej a właściwie resztej cywilizacji chrześcijańskiej ale są całkowicie ślepi na to, że ten taniec śmierci jest obserwowany i skończy się - samobójstwem.

Przede wszystkim państwa, które były i są na czele tej wojny z katolicyzmem rzymskim nagle odnajdują się na czele światowych statystyk gwałtu. To jest zupełny szok, ale poza państwami upadłymi jak RPA czy Bostwana ( też zarządzanymi przez protestantów z Europy w swoim czasie) na czele są: Szwecja, Wielka Brytania, Niemcy, USA, Francja, Australia, Nowa Zelandia, Norwegia, Finlandia.  Oraz państewka żyjące z turystyki czyli rajskie wyspy nawiedzane przez bogatych a i niebogatych rozpustników  z Europy i Ameryki Płn.
Państwa Europy Środkowej, państwa arabskie, nawet Indie (mimo wielkiej nadwyżki mężczyzn), nie mówiąc o krajach Ameryki Południowej czy Filipinach - mają relatywnie niskie wskaźniki. 
Zapanowała kultura gwałtu, zainicjowana w latach 60-tych i 70-tych przez "kółka pedofilskie" z najwyższych kręgów władzy w Wielkiej Brytanii i innych państw. Ponieważ dotyczyło to wąskiej elity, sprawa była wyciszana przez policję: dzieci co prawda ginęły, ale akta policyjne czekały aż minister/poseł/europoseł - zemrze na starość.

A jednocześnie te państwa mają najniższe wskaźniki dzietności i bez imigrantów byłyby już puste. Nawet w USA obserwuje się to zjawisko, stąd panika, że "Hispanics przyjdą po swoje" i zapanuje katolicyzm.

Nie wiem, czy za naszego życia ale jakaś forma samobójstwa "białego protestanckiego człowieka " a zwłaszcza "białego ateistycznego człowieka" właśnie się dokonuje.

Muszę powiedzieć, że to co pan tak dokładnie "zinwentaryzował' budzi prawdziwy dreszcz zgrozy. To występowało jako "ogniska chorobowe" wśród elit w XIX w. ale po II WW rozlało się jak dżuma XX w.
Seks bez miłości jest niczym a przesyt przeradza się we wszelkie dewiację, stąd mieliśmy tych niemieckich panów, z których jeden z miłości pokroił drugiego i zjadł.

Te odpryski wpadają do Polski, albowiem te "marsze suk" czy inne feministyczne "wynalazki" to jest "choroba zachodnia".

Jeszcze raz serdecznie dziękuję za bezcenną "panoramę współczesnej kultury" i pozdrawiam

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @Slepowron 27 sierpnia 2018 18:24
27 sierpnia 2018 19:29

Gorąco dziękuję za miłe słowa. I zgadzam się z tym, że największym wrogiem Kościoła jest - wróg wewnętrzny. Ale ponieważ jest to najczęściej wróg bardzo utajony i występujący w wielu postaciach a jego najwidoczniejszą cechą jest obłuda- więc należy podchodzić do problemu z troską ale też nie z cepem tylko ze skalpelem. Nie można bagatelizować, ale nie wolno dać się wciągać w konflikty, których prawdziwych przyczyn i celów - nie znamy. Możemy i powinniśmy się modlić o ratunek dla Kościoła w Polsce i na świecie i za szybkie nawrócenie tych, którzy działają na szkodę Kościoła, Wiary świętej i Tradycji.

Pozdrawiam serdecznie

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @Nova 27 sierpnia 2018 18:28
27 sierpnia 2018 19:33

Wielkie dzięki za te linki i za cenne uzupełnienie. To prawda, że tamta kultura ma problem z "tymi sprawami", czego dowodem są statystyki gwałtów. Niestety, Izrael jest zaskakująco wysoko w światowych statystykach gwałtu na 100.000 obywateli. Bardzo mnie to zdziwiło. Wręcz zszokowało. No ale.

Pracę, którą wykonujemy, wykonujemy z przyjemnością, bo to takie nasze "hobi":)))) Być może powinien to robić ktoś inny, ale skoro nie robi, to robimy my.  Zapewne tak miało być, bo tak naprawdę od kilku tygodni co prawda czytałam i zbierałam materiały ale dopiero ostatnio zaczęły wyskakiwać różne niesamowite ciekawostki i puzzle zaczęły się same układać.
Dzięki za bardzo miłe słowa i pozdrawiam serdecznie.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @krzysztof-laskowski 27 sierpnia 2018 18:32
27 sierpnia 2018 19:37

Całkowicie się zgadzam z Tobą w tej kwestii. Kościół zejdzie do "podziemia" a może już schodzi, ale to "podziemie" niekoniecznie przyjmie formę jakichś "dosłownych katakumb".  I leczenie będzie bolesne bo takie być musi. Ale też widać, przynajmniej w Polsce, że ludzie coś czują i kościoły zaczynają się zapełniać ludżmi, którzy przychodzą na Mszę św. codziennie i często przystępują do sakramentu spowiedzi. To jest niesamowite zjawisko, przynajmniej w moich stronach. No i odmawia się modlitwę do św. Michała Archanioła.
Serdecznie pozdrawiam
PS, Chińczyki nas lubią:)))

zaloguj się by móc komentować

onyx @pink-panther 27 sierpnia 2018 19:25
27 sierpnia 2018 20:04

Fiu, fiu sam Waldemar Łysiak tu do nas zagląda, gratuluję ;)

Od strony 68 - http://doczz.pl/doc/69490/stulecie-k%C5%82amc%C3%B3w

A tekst świetny, będzie do linkowania dla wyrywnych "antyklerykałów" z lewa i prawa. Prawdziwy młot na prawdziwe czarownice.

 

zaloguj się by móc komentować

tadman @Janek-D 27 sierpnia 2018 13:31
27 sierpnia 2018 20:04

Ależ obecna Fronda nie jest Frondą, którą kiedyś była, bo nastąpiło jej przejęcie. Nie po raz pierwszy w naszym imieniu mówi ktoś nam niezbyt przychylny.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @onyx 27 sierpnia 2018 20:04
27 sierpnia 2018 20:21

A rzeczywiście :))) Tzn. prawdopodobnie:))) Wielkie dzięki za linka.

Wylanie oliwy na wzburzone wody jest jak najbardziej potrzebne w tej sytuacji, jaka powstała w związku z opublikowaniem Raportu Grand Jury Dystryktu Filadelfia (w sumie jedno z większych miast USA ale NIE CAŁE USA) i "wyznaniami kardynała".

John Jay's Report znam od lat, bowiem ataki w stylu "każdy ksiądz to pedofil"  były popularne na początku nowego Tysiąclecia. I te liczby, nawet zupełnie podstawowe, zmieniają optykę i niektórzy internauci, zwłaszcza ze Szwecji i USA dziękowali za tzw. duże cytaty po polsku.
Natomiast cała reszta to czasy współczesne i kolejny akt dramatu czy raczej tragedii. Katolik jest zobowiązany do poszukiwania prawdy, aby nie popadał w lęki, histerie i depresje:)))
Dzięki za miłe słowa i serdecznie pozdrawiam.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @tadman 27 sierpnia 2018 20:04
27 sierpnia 2018 20:28

Ja całkiem serio cierpiałam z powodu tego "wrogiego przejęcia", bowiem język, tematyka i oprawa graficzna zmieniły się radykalnie. To znaczy "padły na mordę", że się tak wyrażę. Fronda obecnie walczy z pedofilią w Kościele jak gazeta "Prawda' i gazeta "Izviestia" z "polskim faszyzmem" w 1939 r.

Pan redaktor Grzegorz Górny nie jest już chyba we władzach Frondy od lat (chyba, że czegoś nie wiem), ale porusza się w tych samych klimatach ideologicznych: wysoki stan wzmożenia moralnego ale  brak logicznej oceny sytuacji - głównie prawnej. A ta wcale nie wygląda tak prosto, jak chcieliby "reformatorzy z mediów katolickich".

Pozdrawiam serdecznie.

zaloguj się by móc komentować

tadman @pink-panther
27 sierpnia 2018 20:34

Procenty to nie jest argument, bo wiemy co z jednostkowymi negatywnymi przypadkami mającymi miejsce na terenie naszego kraju w czasie II WŚ potrafi zrobić wroga nam propaganda. Jedynym sposobem uniknięcia komplikacji to zaktywizowanie mechanizmów wewnętrznych w KK, które pozwolą bardzo skutecznie wykluczyć ze społeczności kapłanów i kandydatów na kapłanów ludzi takich jak: Charamsa, Międlar, czy tych których chce grillować pan Shapiro. Jest jeszcze jedna grupa do zidentyfikowania to agenci, co wyszło przy okazji Smoleńska.

zaloguj się by móc komentować

tadman @pink-panther
27 sierpnia 2018 20:40

Odwzajemniam PINK PANTHERze pozdrowienia i donoszę, że zawsze czekam na kolejny biały wywiad, bo udowadniasz, że informacja jest dostępna tylko trzeba ją znaleźć, pokojarzyć, poskładać, napisać i... bomba gotowa.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @tadman 27 sierpnia 2018 20:34
27 sierpnia 2018 20:59

Procenty i liczby w naukowym opracowaniu na próbce stanowiącej 98% całej społeczności - to jedyna broń, jaką mamy do obrony przed histerią, kłamstwem i przemocą medialną i prawną. Byłoby rzeczą tragiczną, gdyby zwłaszcza młodzi ludzie zwątpili w księży katolickich  i w zakonników/zakonnice.
Ojciec Stanisław Przepierski, z którym przeprowadzono wywiad-rzekę w ramach przygotowań do filmu "Proroctwo" powiedział, że w mieście, w którym studiował zawsze czuł się bezpiecznie na ulicy. Ale w pierwszy dzień po tym, jak założył habit zakonny i wyszedł na miasto odwiedzić panią, u której mieszkał jako student fizyki, został zaatakowany. Facet zadał sobie trud i przeszedł przez jezdnię z drugiego chodnika, żeby zbliżyć się i uderzyć go w ramię.

Więc myślę, że ktoś planowo pompuje te wszystkie hejty i rzekome "rewelacje" aby młodzież nasiąkła tym i traktowała to jako "oczywistą prawdę". Więc bronimy się tym, co mamy.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @tadman 27 sierpnia 2018 20:40
27 sierpnia 2018 21:08

"Biały wywiad" jest  czasem zaskakująco owocny w nabywaniu wiedzy o otaczającym świecie a zwłaszcza o ludziach i instytucjach, które źle nam życzą:))) Jedyny rodzaj bomby, który nie jest ścigany (jeszcze ) przez prawo:))

zaloguj się by móc komentować

Nieobyty @pink-panther 27 sierpnia 2018 21:08
27 sierpnia 2018 21:15

Notka jest jak reportaż z frontu tylko że to jest opis fragmentu teatru działań.

Jeżeli jesteśmy w konwencji wojennej – to przypomnimy sobie wojnę domową w Hiszpanii bo to tam w praktyce ćwiczono nowe rozwiązania a dopiero potem rozpoczęła się II wojna.

Ten wstęp to próba zwrócenie uwagi na Irlandię to tam trenowano nowe metody walki z kościołem katolickim. Mija 16 lat od premiery filmu Siostry Magdalenki i szeregu kolejnych akcji. Dziś chyba widać jak bardzo pokonany i poraniony jest tam kościół.

Wypróbowane taktyczne posunięcia przeniesiono na nowy front w Ameryce. Ile lat trwało przygotowanie grunt pod atak, ile antykatolickich treści było w media i popkulturze.

Gdy rozpalono i rozhuśtano emocje prawie do białości, gdy dochodzi do pewnego podział w samym kościele – wszelkie jawne ataki są jeszcze bardziej skuteczne. Tym tłumacze dlaczego został opublikowany tzw. Raport Grand Jury stanu Pensylwania.

Gdy rozum śpi budzą się demony” napisał Francisco de Goya. Paradoks po 200 latach to ma odwrotne znaczenie demony sieją piewcy nowoczesności.

Mało kto zwraca uwaga na wąskie podstawy prawne na zafałszowania świadków i dowodów – opina publiczna już wie i wyrok jest gotowy a rozprawy sądowe tylko czczą formalnością. Gdzie duch prawa rzymskiego i Audi alteram partem

Taka dziwna koincydencja i sprawa rewelacji byłego nuncjusza oraz uwagi wobec hierarchów w Stanach i te gotowe bucik wieszane na kościołach . [Notabene – czy przypadkiem ekipa w Polsce nie dostała fundusze na zakup dziecięcych bucików a kupiła na szmateksie i różnicy nie przytuliła.]

Co jest najgorsze w tych ciężkich czasach jesteśmy na polu bitwy pod silnym ostrzałem i nie wiem komu zawierzyć bo co rusz ktoś nas wzywa by ruszyć w bój do ataku lub ogłosić kapitulację [tylko kto do tego nawołuje czy można mu ufać a jest to parę nie rozpoznanych ośrodków] z drugiej strony słyszymy słowa otuchy i wsparcia ze strony duchownych takie że jad żmii to słodkie ambrozje [mam tu na myśli ks Lemańskiego i tych duchowny którzy mu protekcji udzielają].

Potrzebne są jak nigdy cnoty kardynalne. roztropność, sprawiedliwość, męstwo i umiarkowanie

Bardzo pogubieni są ludzie i często sami kapłani – ale tak mamy trwać przy wierze ojców i tym co kościół przez wieki nauczał a to co inne od złego pochodzi.

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @pink-panther 27 sierpnia 2018 19:37
27 sierpnia 2018 21:45

Chodzi o dosłowne katakumby. Poza tym wielu ludzi w Polsce z dobrego serca chodzi do kościoła, ale nie dostaje tego, co ma prawo dostawać, czyli sakramentów zgodnych z postanowieniami soboru trydenckiego i tradycyjnego nauczania, w którym nie ma poszukiwania prawdy, ale jest wykładanie prawdy jak w katechizmie soboru trydenckiego lub w katechizmie świętego Piusa X. Rozumiem, że wielu nie chce słuchać takich rzeczy, bo uważa je za sztywność. Niemniej takie wykładanie było powszechne jeszcze w pierwszej połowie dwudziestego wieku. Tak czy inaczej Kościół już się materialnie podzielił na większość tych, którzy chcą pełnej dowolności we wszystkim lub prawie wszystkim, oraz na mniejszość tych, którzy chcą drugiego świętego Piusa V, nawet jeśli tego dosłownie nie wyrażają. Obecnie Kościół dzieli się w sposób formalny. Pardon, Pantero, nie da się tego procesu ani zatrzymać, ani odwrócić. Myślę, że jest to ujęcie realistyczne.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @Nieobyty 27 sierpnia 2018 21:15
27 sierpnia 2018 22:19

Dzięki za namalowanie tzw. szerokiej panoramy dla tej notki. Całkowicie zgadzam się z tym,  że tego rodzaju posunięcia są fragmentami długofalowych planów rozpisanych na: filmy, telewizję, uniwersytety, wydawnictwa literatury popularnej, które "grzeją atmosferę" poprzez tzw. fabułę a kiedy opinia publiczna jest dostatecznie ogłupiała, rzuca się policję, prokuratury, pracowników socjalnych ( wiele lat temu chyba w Wielkiej Brytanii pracownicy socjalni masowo odbierali rodzinom dzieci z podejrzenia o pedofilię w  rodzinie- a potem im minęło) a na końcu sądy i media. Oraz adwokatów i komorników. Kilka diecezji w USA ogłosiły upadłość, co oznacza gwałtowne zmniejszeni pomocy społecznej i akcji charytatywnej wobec ubogich, akurat wtedy, gdy bezrobocie i bieda w USA - rośnie.

Wiele lat temu były "przymiarki" aby oskarżać o pedofilię - satanistów. I proszę sobie wyobrazić, że autorzy artykułu twierdzą, że tamte oskarżenia pracowników socjalnych i rodziców dzieci były "słabo udokumentowane", były "wynikiem histerii" - i "tematykę pedofilii satanistów" -wyciszono.  A teraz w USA Kościół Szatana wyrychtował pomnik Behemota - odlew z brązu 3 metry wysokości i postawił na schodach jakiegoś budynku użyteczności publicznej, w którym 10 Przykazań wykute w kamieniu witało wchodzących w lobby.

Te procesy i inne procesy przeciwko "księżom pedofilom" są zawsze nagłaśniane przez prasę ogólnokrajową wysokonakładową. Natomiast ewentualne "porażki" czyli uniewinnienie księdza lub wykrycie jakichś błędów w śledztwie - jest podawane tylko  w gazetach katolickich - niskonakładowych i lokalnych. Są co prawda w dużych miastach jakieś telewizje katolickie, ale trudno ocenić, co im wolno.

Ogólnie procesy w USA w sprawie o molestowanie seksualne przypominają mi procesy moskiewskie w latach 30-tych.
No i nie dziwota, skoro cała przestrzeń kultury i wymiaru sprawiedliwości została "zagospodarowana" przez ludzi wywodzących się z terenów dawnego Imperium Rosyjskiego, a zatem powiązanych rodzinnie i kulturowo z "rewolucjonistami" ale też i "aparatczykami" w późniejszej Rosji Sowieckiej.


W każdym razie strona katolicka w USA jest osłabiona i podzielona. Zapewne podzielona była zawsze, bo bardzo niska ilość biskupów polskiego pochodzenia przy bardzo dużej ilości polskich księży -nie jest chyba przypadkiem. A nie wiem, jakie są relacje księży irlandzkich i włoskich.
No i ten główny i najboleśniejszy podział - czyli na "konserwatystów" i "modernistów" wydaje się głęboki jak przepaść. Z jednej strony obrona a z drugiej podstęp i obłuda. Skończyło się tragedią dla jednych i drugich, bo wróg Kościoła metodą salami, niby chwali i wspomaga "modernistów" ale tylko teraz i tylko po to, aby mocniej przyciskali "konserwatystów".

To tak jak w czasie Rewolucji Francuskiej z żyrondystami i księciem Orleańskim Egalite. Pomagał "rewolucji" a jak królewskiego Kuzyna ścięli to i na niego przyszła kolej.

Stare powiedzenie Goy'i jak najbardziej aktualne: gdy rozum śpi, budzą się demony.  Te wszystkie "happeningi" w wykonaniu różnych "przestawicieli postępu" mają też pewne wsparcie władz. Z tym, że z różnych innych względów całe to środowisko jest tak drastycznie obce Polakom, że ich wpływ na stan świadomości Polaków w tej akurat sprawie jest mniejszy niż mogliby liczyć sponsorzy. Bo kasa na te sprawy leje się strumieniami: wydziały gender, potomkowie starych stalinistów na uniwersyteckich etatach, w filmie, wydawnictwach. No i "organizacje pozarządowe"  zasilane z różnych stron.

W samym Kościele  katolicy nie wiedzą, komu zaufać. To jest fundamentalna sprawa. Może w Polsce ze względu na doświadczenie prześladowania komunistycznego i jednolitość etniczna oraz religijna, problem braku zaufania jest nieco mniejszy.
Polacy już dawno nauczyli się czytać między wierszami i wyławiają z różnych kazań pewne treści a obserwują też zachowania. 
Społeczeństwo JEST podzielone i doprawdy trudno powiedzieć, czy przewagę ma "twardy beton" czy "hałaśliwa moderna" pompowana przez "górę". Po prostu należy się modlić ale też zbierać informacje, bo zachowania środowisk związane z obecną władzą w sprawach relacji z Kościołem są co najmniej niejednoznaczne.

Serdecznie pozdrawiam.

zaloguj się by móc komentować

jestnadzieja @pink-panther
27 sierpnia 2018 22:31

Dziekuje, Pani Pantero, za tekst. Te prawne szczegoly zwyklemu smiertelnikowi nie sa znane. 

"Dzisiaj jesteśmy świadkami wzajemnych oskarżeń na poziomie kardynałów, co jest w najwyższym stopniu gorszące."

Powyzsze zdanie dotyczylo konkretenej sytuacji w amerykanskim Kosciele, ale chce sie odniesc do przepychanek biskupow szwyjcarskich w zwiazku z "pedofilia w Kosciele".

Wczoraj przeczytalam na stronach tutejszego kosciola katolickiego, i bardzo sie ucieszylam, ze to wybrzmialo, slowa Mgr Eleganti, ktory zwraca uwage na fakt, ze 90% przypadkow pedofilii w amerykanskim KK dotyczylo wykorzystania chlopcow; w zwiazku z tym mowi, ze nie mozna zamykac oczu na fakt ze pedofilia jest scisle zwiazana z homoseksualizmem, i ze nalezy uczciwie sie temu przyjrzec zanim zacznie sie tak ochoczo stawiac na rowni homoseksualizm z heteroseksualizmem.

(Ucieszylam sie chocby dlatego -i pewnie w tym kontekscie biskup Eleganti tez sie wypowiadal -ze w Dublinie pojawil sie z konferencja postepowy jezuita James Martin, ktory znany jest z domagania sie milosci dla srodowiska LGBT; kroczek dalej bedzie prosba o sluby, itd, wiadomo) 

Na co dzisiaj oburzeni biskupi z Sankt Gallen (postepowcy) wydali oswiadczenie, ze takie twierdzenia sa bardzo da homoseksualistow krzywdzace i ze oni sie od takic hstwierdzen ostanowczo odcinaja.

https://www.cath.ch/newsf/le-diocese-de-saint-gall-qualifie-dintolerables-les-declarations-de-mgr-eleganti-sur-lhomosexualite/

O ile dorosly czlowiek swoj rozum ma i umie sobie wiele rzeczy wytlumaczyc, o tyle rozmowy na ten temat z dorastajacym dzieckiem - wystawionym na nieustanna propagande pro-gejowska (w ramach milosierdzia wzgledem innosci) atakujaca nas tutaj z kazdego kata, bedacym w dodatku jedynym katolikiem w gronie rowiesnikow (w zwiazku z czym narazonym na ciagle krytyki zwlaszcza w swietle tych skandali) -zapowiadaja sie trudne. Za duzo w calej sprawie sprzecznosci i brak jednolitego stanowiska i oparcia od matki-Kosciola.  Chyba trzeba nam krzyzem lezec i modlic sie w intencji naszych dzieci.

Tu jeszcze odpowiedz polskiego jezuity:

http://m.niedziela.pl/artykul/37499/Ks-Dariusz-Kowalczyk-SJ-szacunek-dla

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @krzysztof-laskowski 27 sierpnia 2018 21:45
27 sierpnia 2018 22:34

Trudno mi ocenić, jak wielka część księży naprawdę "chce nowoczesności" Myślę, że bardzo mała. Z drugiej strony "z góry" bardzo stanowczo narzucane są "nowoczesne kanony" a ksiądz na początku swojej "kariery" chce przede wszystkim służyć ludziom: spowiedzią, rozmową, Mszą św.

Myślę, że większość ludzi wolałaby Mszy św. wg starego rytu, ale jednocześnie większość ludzi uważa, że decyzja o tym należy do "fachowców". Czyli nie decydują się na otwarte konflikty, bo wiedzą, jak ograniczone pole manewru ma tzw. niższy kler.
Myślę, że konserwatyści nie powinni się izolować i to z poczuciem jakiejś wyższości czy nawet poczucia pewnej elitarności, bo to jest czasami mentalna pułapka. Kościół jest powszechny i jeden. Ewentualne dążenia konserwatystów do "pójścia na swoje" może mieć w dłuższej perspektywie czasowej równie opłakane skutki mimo dobrych chęci (którymi piekło jest wybrukowane) jak te w Anglii Henryka VIII. Schizmy to zawsze tragedia dla Kościoła i wiernych.
I nigdy nie ma pewności, czy ci, którzy zachwalają "ofertę elitarną" nie są wilkami w owczej skórze. Nie w tym konkretnym momencie historii Kościoła.
To nie jest tak, że "większość chce dowolności we wszystkim i prawie wszystkim". To jest czasami sprawa regionalna. Wiemy, że na dawnych terenach poniemieckich sytuacja Kościoła zawsze była trudna. To nie przypadek, że tam zawsze lepsze wyniki wyborcze miało SLD a teraz PO i że praktyki religijne są tam "mniej popularne" niż np. na wschód od Wisły czy na południu Polski.
Należy uważać z radykalnymi decyzjami. Nigdy żadna wojna nie kończyła się tak, jak zaplanowali ci, co chcieli ją toczyć.

Ale życzę wszystkiego dobrego.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @jestnadzieja 27 sierpnia 2018 22:31
27 sierpnia 2018 23:05

Dziękuję za miłe słowa. I za linki. Już w 2004 roku było wiadomo, że aż 80% osób, które zwróciły się w USA z oskarżeniem księdza o molestowanie seksualne to byli młodzi mężczyźnie i chłopcy. Zjawisko pojawiło się stosunkowo późno (co widać na zestawieniach) ale wystąpiło masowo. To mogło być ukartowaną akcją przenikania homoseksualistów do seminariów duchownych tak, jak SB usiłowała przeniknąć do polskich seminariów duchownych.

W PRL biskupi byli w pełni świadomi zagrożenia i seminaria, jak wspominają księżą były nastawione na permanentną obserwację zachowań kleryków. Czyli mówiąc prostym językiem - na inwigilację. W tamtych czasach klerycy nie widzieli w tym problemu, bo rozumieli sytuację a "na wojnie, jak na wojnie".
W Kościele amerykańskim i generalnie w Kościele na Zachodzie tak nie było. Kościół zmagał się z materializmem i konsumpcjonizmem wiernych ale zaczął eksperymenty w poczuciu bezpieczeństwa. A skończyło się katastrofą.

Gorzej, że "szkoły myślenia" w Kościele, które doprowadziły do totalnej rozwałki Kościoła np. we Francji czy Holandii - zamiast posypać głowę popiołem - jeszcze pokrzykują na tych, co mają wiernych i ich Kościół żyje. Podejrzewam, że taki stan samozadowolenia ma "klub St. Gallen" tylko pytanie: "a gdzie są wasze owieczki". Kiedyś było ich wiele a teraz zostały ruiny i zgliszcza.

Kiedy pielgrzymka z Polski po miejscach świętych we Francji i Hiszpanii trafiła w pewnym "antykwariacie" na "relikwie św. Ignacego Loyoli" za 1000 Euro (nie wiem, czy prawdziwe) to wszystkim szczęka opadła. Kościoły są zamykane, "umeblowanie" wraz z relikwiami - wyprzedawane.  Ale to nie jest koniec Kościoła tylko - koniec Europy. A to zupełnie coś innego.
Wydaje  się, że reagowanie na każdą awanturę, bardzo zresztą podgrzewaną przez media - jest bezproduktywne. Na Papieża głosuje się raz w jego życiu. Nawet bardzo "rozgrzani" kardynałowie nie są w stanie doprowadzić do ustąpienia dwóch papieży w jednej "serii" w relatywnie krótkim czasie. Papież Franciszek jest jaki jest i po prostu trzeba się za niego modlić, bo nic innego nie zostaje. W tej konkretnej sytuacji żądanie ustąpienia papieża jest "lekiem" gorszym od choroby.
W konkretnej "sprawie" emerytowanego kardynała McCormicka warto pamiętać, że ma on już 88 lat, więc jest dziadeczkiem, który może ma już tak zaawansowany stan demencji, że nie wie, jak się nazywa.
Poza tym nie można wykluczyć, że Papież Franciszek uzyskał jakieś nowe informacje, których nie miał Papież Benedykt XVI - i podjął decyzję - właściwie nie wiadomo jaką, bo kardynał McCormick winien już od 8 lat być na emeryturze.
W każdym razie wiadomo, że właśnie teraz, gdy prokurator Shapiro walczy o 2 lata "okienka w prawie cywilnym" na umożliwienie składania oskarżeń o pedofilię tym, którzy jeszcze ich nie złożyli, oraz o zniesienie faktyczne przedawnienia, bowiem mają być rozpatrywane oskarżenia o molestowanie w latach wcześniejszych niż rok 1940. Ciekawe na jakim roku się zatrzymają? Na Wojnie Secesyjnej czy na Wojnie Trzydziestoletniej.

Sytuacja prawna Kardynała McCormicka jest taka, że NIE został on skazany prawomocnym wyrokiem sądu w normalnym procesie o molestowanie kogokolwiek, więc kardynałowie pompujący ten temat, sieją jedynie zgorszenie. I pracują na rzecz wroga.  To jest sytuacja nie do ogarnięcia, bo jedni sami wpuszczali kiedyś do seminariów homosekualistów a inni - byli temu przeciwni. A wszyscy razem mieli poczucie wyższości wobec Papieża.

A teraz wszyscy jęczą i płaczą.
Nie wiem, jak jest w Szwajcarii, ale to bardzo postępowy kraj jest, więc nie jest katolikom lekko.

Serdecznie pozdrawiam.

 

zaloguj się by móc komentować

Paris @pink-panther 27 sierpnia 2018 01:12
27 sierpnia 2018 23:24

Oczywiscie, ze to polowanie z nagonka  !!!

Oczywiscie, ze pedofilia nie jest problemem KK  !!!  

I  OCZYWISCIE, ze to amerykanscy adwokaci probuja robic wraz z merdiami i tymi roznymi stowaZyszeniami pozaZONdowymi  te przedmiotowa nagonke  !!!  Skoro w senacie amerykanskim przechodzi  zbrodnicza i zlodziejska ustawa  447, o ktorej  ten  ZDRAJCA  i  FOLKSDOJCZ  Gorny wraz z "naszymi" presstytutkami nawet sie nie zajaknal, kiedy byla procedowana... przypominam, ze jeszcze za zycia tego calego  HIPOKRYTY  McCaine'a, po ktorego wlasnie przyszla kostucha... "naszego  sojusznika"  i  pSZyjaciela... jakim go obwolala ta merdiana  "nasza" TARGOWICA  wczoraj...

... to pewnie mysli ta banda bandytow, ze i z Kosciolem sie uda... ale sie nie uda  !!!

Znowu sprawa sie rypla  !!!

A wpis  BOSKI  !!!

zaloguj się by móc komentować


krzysztof-laskowski @pink-panther 27 sierpnia 2018 22:34
27 sierpnia 2018 23:37

Ale to wszystko już się materialnie dokonało, tyle że formalizacja się nie zakończyła. Dowiedziałem się kilka miesięcy temu, że na jednym z roczników w jednym z polskich seminariów siedemdziesiąt procent kleryków wyraża zainteresowanie tradycyjną liturgią (do czego mają nie tylko prawo, ale i obowiązek), a poinformowani o tym fakcie biskupi wyrażają zaniepokojenie. W tych okolicznościach dawnej jedności Kościoła w naszym kraju nie ma. Nigdzie indziej też jej nie ma. Podziału procentowego nie znam, ale materialny fakt jest niezaprzeczalny i jego istnienie nie zależy od naszych dobrych chęci. Nie chodzi o wyższość, elitarność, ale o powszechny dostęp do tego, do czego powszechny dostęp wierni mieli sto, dwieście, trzysta i tysiąc lat temu. Wierni tego zwyczajnie nie dostają i szlus. Sytuacja taka nie może trwać w nieskończoność.

zaloguj się by móc komentować

Paris @Janek-D 27 sierpnia 2018 13:31
27 sierpnia 2018 23:41

To nie jest dziennikarz...

... to jest  PASTUCH... nasz  NADZORCA  !!!... i za to mu placo  !!!

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @Paris 27 sierpnia 2018 23:24
27 sierpnia 2018 23:42

Dzięki wielkie za tak entuzjastyczną pochwałę:)))  Ciekawa obserwacja: ci sami panowie dziennikarze, którzy byli  ślepi parę miesięcy, kiedy Kongres a właściwie jakaś grupka "szczególnie uprawnionych" procedowała ustawę 447  a teraz tak im się wzrok wyostrzył. Czyli zadania tzw. dziennikarzy pozostały takie same, jak za złej komuny: propaganda, przemilczanie, propaganda, przemilczanie. A informacje to są obywatelom niepotrzebne a  nawet mogą być szkodliwe, bo jeszcze dojdą do innych wniosków, niż były przewidziane przez tutejszych pasterzy owieczek.

Każdy może oczywiście obchodzić żałobę po polityku, ale akurat katoliccy dziennikarze winni wiedzieć, że akurat ten 'drogi zmarły"  miał wpadkę "względem matrymonium". Kiedy bowiem siedział w wietnamskej niewoli, jego małżonka co tydzień jeździła przez te 5 lat na pocztę i nadawała paczkę dla ukochanego małżonka. Aż jednego razu, chyba w 4-tym roku niewoli małżonka, jadąc z paczką na pocztę miała wypadek i to w Wigilię Bożego Narodzenia, w efekcie czego przez wiele miesięcy była w gipsie a ostatecznie po wyjściu ze szpitala musiała chodzić o kulach.
Ukochany małżonek wrócił z niewoli, popatrzył na żonę i początkowo zwiększył ilość delegacji służbowych a potem znalazł sobie śliczną, młodą i bardzo posażną blondynkę  a małżonce dał "zwolnienie  z pracy". Śp. Prezydentowa Reaganowa tak się wściekła, że natychmiast zatrudniła tę 'wybrakowaną żonę" w Białym Domu na stanowisku szefowej od gości odwiedzających Biały Dom, a były już małżonek wraz z nową żoną nie mieli wstępu do Białego Domu na imprezy towarzyskie, bo Pierwsza Dama "wykreśliła ich z książki zaproszeń".

Niech mu tam ziemia lekką będzie. Swoje przeszedł w tym Wietnamie i biorąc pod uwagę, w  jakim stanie psychicznym byli więźniowie obozów po uwolnieniu, to kariera polityczna, gdzie jest wiele stresów, była najgorszym możliwym wyborem.

Serdecznie pozdrawiam:)))

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @krzysztof-laskowski 27 sierpnia 2018 23:37
27 sierpnia 2018 23:48

Ja też chciałabym starej liturgii i cieszę się bardzo, że klerycy myślą o niej na serio. To jest kwestia czasu, bo obecni biskupi kiedyś odejdą i ten eksperyment  ze stolikami i tabernakulum w kącie może się wreszcie zakończy. To jest dobry trend i drogą pokojową a nie konfliktową można przywrócić dawne dobre obyczaje i starą liturgię. W sumie bardzo dobra wiadomość.
Serdeczne dzięki.

zaloguj się by móc komentować

KOSSOBOR @pink-panther 27 sierpnia 2018 23:05
28 sierpnia 2018 00:32

Nuncjusz papieski, który posługiwał w wielu krajach - o ile pomnę, to Dania, jakieś dwa kraje w Ameryce Południowej, coś w Afryce, Kazachstan, Japonia, Indie, Szwajcaria - mówił, że najbardziej trudną i niewdzięczną posługą była nuncjatura w Szwajcarii.

zaloguj się by móc komentować

Paris @pink-panther 27 sierpnia 2018 23:42
28 sierpnia 2018 00:35

Wczoraj wieczorem we francuskim telewizorze...

... pokazywali jakies fragmenty z jego kampanii wyborczej, bardzo go dyskredytujace...  starsza kobieta zapytala go wlasnie o pierwsza zone... ten  "zasluzony" staruch wyrwal jej mikrofon i w ogole zachowal sie jak  BUC  !!!

Oczywiscie, ze niech mu ziemia lekka bedzie... on juz nikogo nie skrzywdzi... a Pan Bog go osadzi.

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @pink-panther 27 sierpnia 2018 23:48
28 sierpnia 2018 01:03

Proszę bardzo. Objawy są pozytywne, ale zwracam uwagę Twoją, Pantero, na tych potężnych władców, którzy mają własne pomysły ze zbudowaniem Trzeciej Świątyni Jerozolimskiej na czele. Ale przede wszystkim Pan Bóg nie pozostawi bez kary przestępstw seksualnych, których dokonywali Jego kapłani.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @KOSSOBOR 28 sierpnia 2018 00:32
28 sierpnia 2018 01:11

Nie na darmo cała ta rewolucja protestancka swoje "centrum spiskowe" miała w Szwajcarii. A i ci, co przygotowywali Rewolucję Francuską, też tam przemieszkiwali. Coś tam musi być w powietrzu albo co. W końcu jawna symbolika satanistyczna w ceremonii otwarcia tunelu kolejowego to też jakaś "zapowiedź". Tacy "prekursorzy" tam żyją. Trzeba powiedzieć, że Szwajcarzy papiescy są godni najwyższego szacunku, ale już ta idealna obojętność na pochodzenie mamony, która jest składowana w tamtejszych sejfach i na tamtejszych kontach - jest znacznie mniej godna szacunku. A czymże byłaby Szwajcaria bez banków i kasy z niewiadomych źródeł. Albo i wiadomych.

Więc w kwestiach moralności i prawd wiary mogą  się nieco różnić od takich kmieciów jak Polacy czy żeglarzy jak Hiszpanie:)))

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @krzysztof-laskowski 28 sierpnia 2018 01:03
28 sierpnia 2018 01:18

Pan Bóg nie pozostawi ŻADNYCH przestępców seksualnych bez kary, czy to kapłanów czy nie kapłanów. Ale też rozliczy tych, którzy zniszczyli niewinnych kapłanów łamiąc przykazanie o nieskładaniu fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
My się już tak przyzwyczailiśmy do słuchania, jacy to ci "kapłani katoliccy są potworni pedofile", ale nie policzyliśmy jeszcze, ilu niewinnych kapłanów zniszczono oszczerstwami i więzieniem. 
Zasada jest jasna: nawet jeden pedofil w Kościele to tragedia. Ale prawda ponad obłudę i faryzejskie potępianie bez należytej, pewnej wiedzy. Jakoś Brytyjczycy nie robią publicznych debat na temat "skali pedofilii w kościele anglikańskim", podobnie jak nie robią tego protestanci ewangelikalni.  A katolicy są przymuszani do ciągłego bicia się w piersi. Powstaje fałszywy obraz rzeczywistości: że TYLKO katolicy mają z tym problem A tymczasem największy problem to ma amerykańska administracja od szkolnictwa wyższego i średniego, gdzie molestowanie seksualne jest epidemiczne.

zaloguj się by móc komentować

Slepowron @pink-panther 28 sierpnia 2018 01:18
28 sierpnia 2018 06:45

   Jeszcze raz zwracam uwage, ze aspekt polityczny jest tu naprawde drugorzedny, jakkolwiek niewatpliwie wazny.  Kosciol przesladowan sie nie leka, choc moga byc one niezwykle bolesne.  Meczenstwo takich ludzi jak sw. Maksymilian Kosciol umacnia.   Zrodla obecnego kryzysu, najglebszego od czasow herezji arianskiej,  a dopiero sie okaze czy nawet nie glebszego, tak jak bylo w IV w.  tkwia w nim samym, nawet w samym jego sercu jakim jest Rzym i Urzad Piotrowy.   Wiele uznanych przez Kosciol proroctw to przepowiadalo, z nich absolutnie zdumiewajace w wizjach siostry Mariany z Quito w poczatkach XVII w, poszukajcie, warto przeczytac.  Nie zrozumie istoty problemu kto tego nie zauwaza.   W Polsce z wielu wzgledow o ktorych juz kiedys wspominalem generalnie panuje bloga niewiedza na ten- temat, stad dyskusje tutaj dotykaja tylko powierzni problemu.   

         

zaloguj się by móc komentować

qwerty @pink-panther
28 sierpnia 2018 08:17

W liturgii języki lokalne - tak natomiast dewastacja Sacrum- NIE, w Polsce są już przygotowane całe grupy (adwokaci, sędziowie,komornicy) do krucjat o odszkodowania, i zawsze ofiarami są i będą podmioty, których portret psychologiczny wskazuje na wiarę w prawo, państwo, etc. Ja już od urzędnika państwowego usłyszałem "jest Pan katolikiem i przez takich jak Pan nie możemy wejść do europy" Natomiast jak przeżyć? Polecam Tomasza Kempisa "O naśladowania Chrystusa" no i nie zapominajmy o ponerologii no i ,pakiety, świętych KK jako sojuszników

zaloguj się by móc komentować


JK @krzysztof-laskowski 27 sierpnia 2018 23:37
28 sierpnia 2018 09:36

  1. W jednym seminarium (będzie ze 35 seminariów, a razem z zakonnymi to chyba coś koło 50)
  2. Na jednym roczniku (roczników 5)
  3. 70% rocznika (np. w diecezji Łowickiej na jednym roczniku jest coś ze dwóch alumnów)
  4. Wyraża zainteresowanie 
  5. Biskupi wyrażają zaniepokojenie

Cóż za precyzyjna informacja.

zaloguj się by móc komentować

DrzewoPitagorasa @pink-panther 27 sierpnia 2018 23:05
28 sierpnia 2018 11:28

Kard. McCarrick jest oskarżony o molestowanie seminarzystów czyli pełnoletnich mężczyzn. Ale są to tylko oskarżenia,  których nikt nie podał na policję.  Wg Wiki dwóch księży skarżyło się że w trakcie rozmowy ich dotykał,  a gdy rozmowa odbywała się na siedząco,  kładł im rękę na kolanie ( "he would often place his hand on seminarians while talking with them, or on their thighs while seated near them"). Do opinii publicznej te informacje dotarły na podstawie artykułu Catholic News Agency, która opublikowała te "rewelacje" na podstawie rozmowy z sześcioma anonimowym księżmi.  

W latach 2005-2007 doszło do ugody pomiędzy diecezjami Metuchen i Newark a dwoma księżmi, na mocy której wypłacono  im $180,000 odszkodowania.

Ciekawe jest że żaden z poszkodowanych nie poszedł na policję tylko wystąpili z oskarzeniami do biskupów.  Dopiero biskup Paul Bootkowski, który zatwierdził wypłatę odszkodowań poinformował policję. 

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @Slepowron 28 sierpnia 2018 06:45
28 sierpnia 2018 12:17

Dzięki za przypomnienie. Wizje z Quito nie są specjalnie nagłaśniane ale o ile wiem, jest już literatura na ten temat. Chyba ks. Glas w jednym ze swoich wywiadów (na Youtubie) nawiązał bardzo serio do objawień w Quito.
Oczywiście Kościół wchodzi w kolejną fazę męczeństwa, z tym, że w USA KK czy raczej w krajach anglosaskich pod brytyjskim zarządem - sukcesywnie był "grillowany" przez antykatolickich protestantów. W USA w I połowie XIX w. była nawet partia antykatolicka a jeden z jej aktywistów został prezydentem. Wydana została wtedy bardzo głośna "fejkowa" książka zawierająca rzekome wspomnienia byłej zakonnicy uwiedzionej przez księdza. Zakonnica miała urodzić dziecko ale nie tylko ona była obiektem lubieżnych zakusów katolickich księży czy zakonników, bo inne zakonnice z jej klasztoru też były jakoby wykorzystywane seksualnie. Miał być nawet specjalny podziemny korytarz łączący obydwa budynki "żeby było łatwiej". Dopiero po latach okazało się, że autorka była prostytutką "zaopiekowaną" przez zakonnice, które prowadziły zakład dla "upadłych dziewcząt". I jej "wspomnienia" są fikcką literacką. No i ta książka ma stale wznowienia w świecie protestanckim. Ostatnio w Austrialii.
Oczywiście w kościele amerykańskim i w kościołach katolickich anglosaskich i niemieckim - od roku co najmniej 1968 była wielka moda na "socjalizowanie się" a po Vaticanum II strasznie się rozkręcił "ruch księży, którzy chcieli się żenić". To doprowadziło do wiadomych skutków: wokół księży pojawiły się chętne panie a oni też nie zawsze byli niechętni. Liczba księży, którzy rzucili sutanny i ożenili się licząc na zmiany w wewnętrznych przepisach KK szła w tysiące. Ogólnie zapanował bałagan a "lewicujący i protestujący" księża i zakonnicy -"szli w biskupy".  Wszyscy się zaprzyjaźniali ze wszystkim - a teraz tego efekty.
W Kościele Polskim po II WW z oczywistych względów zapanował ostry rygor obyczajowy i konsumpcyjny zarządzony przez Prymasa Tysiąclecia ( samochód prywatny tylko od proboszcza w górę i z uzasadnionych powodów). Żadna dama poniżej 50-tki nie miała wstępu na plebanię na tereny prywatne  a księża mieszkali wspólnie. Ministranci i dzieci generalnie też nie mieli wstępu na tereny prywatne a ministrantów było oczywiście mało i byli to chłopcy ze sprawdzonych rodzin katolickich. Księża też byli ze sprawdzonych rodzin katolickich, chyba że byli z SB i dali radę przejść seminarium "suchą nogą".  W sytuacji, gdy księża, głównie wiejscy pozostawali w swojej diecezji, byli pod obserwacją "ludu Bożego" swojaków - dzień i noc. Wszyscy wiedzieli, który ksiądz "gra w karty", który "pije" , przy czym nie było tego wiele a sporo opowieści dodawały agentki SB "rzucone na teren wiejski" bo i takie były.

Więc obecnie amatorzy łatwych kościelnych pieniędzy jak adwokat Senyszyn, mąż europosłanki, muszą się wielce natrudzić i na razie odeszli z kwitkiem.  Bomba została rozbrojona, bowiem "poszkodowana panienka" pod wpływem kilku piw sama zeznała, że została ustawiona do tego zadania przez osoby trzecie a rodzina miała na tym zarobić. I zarobiła, co sąsiedzi zobaczyli.

Tak więc mamy świadomość, że KK jako organizacja ludzka, jest z definicji ułomna moralnie i potyka się o własne nogi i będzie się potykać.  Błądzących trzeba napominać a złe wilki - usuwać. Ale wiemy, że teraz mamy do czynienia z poważnym i zorganizowanym atakiem, który jest osadzony na twórczo rozwiniętej wiedzy o pewnej ilości autentycznych przestępstw. Niewykluczone też, że jest to broń przeciwko konserwatywnej części Kościoła w wykonaniu "modernistów".  Ale to temat na inne opowiadanie.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @qwerty 28 sierpnia 2018 08:17
28 sierpnia 2018 12:25

To jest widoczne gołym okiem, że jest przygotowywany większy "skok na kasę" a kasa z PISF na film "Kler" ma stworzyć psychologiczne warunki do żądań.
Natomiast wysyłanie wieńców i orderów oraz rzewnych listów przez MInistra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na pogrzeb osoby, która uczestniczyła w rozpylaniu tzw. pogłosek o molestowaniu DZIECI przez księży jeszcze w latach 50-tych i 60-tych (wyjątkowo wstrętne, bo wtedy znaczna część księży polskich dochodziła do siebie po obozach koncentracyjnych, więzieniach ubowskich i po nagonce staliniwskiej) i której małżonek też uczestniczył w rozpowiadaniu, że polski KK ma problem  z pedofilią i lekarstwem na to ma być zniesienie celibatu. No i której pies importował "zioła".
Więc czuć te klimaty od strony władzy III RP dowolnej opcji. Wiadomo, że Polacy w czasie wojny mordowali i rabowali  Żydów a księża ich do tego namawiali. Żeby nie było. To jest w "naukowych dziełach" z ŻIH i "Polin", na które dzięki szczodrości "naszych polityków' płacimy nasze pieniądze.

Dzięki za przypomnienie Tomasza a Kempis.  Bardzo ważny i bardzo potrzebny.  Każdy powinien to mieć i czytać.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @lchlip 28 sierpnia 2018 09:02
28 sierpnia 2018 12:27

Wielkie dzięki za linki. Jaka to ulga dowiedzieć się, że pracownicy socjalni Północnej Irlandii (gdzie mieszkają najagresywniejsi antykatolicy w UK) odkryli w katolickich domach opieki - źle przyrządzane dania. Między innymi. I opisali w stosowym rządowym raporcie.  I będzie tych raportów dużo.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @DrzewoPitagorasa 28 sierpnia 2018 11:28
28 sierpnia 2018 12:32

Wielkie dzięki za podanie takiej cennej informacji na temat prawdziwej sytuacji prawnej kardynała McCarricka. Jakoś nie bardzo chciało mi się wierzyć, że 88 kardynał w jakiś sposób zagrażałby "bezpieczeństwu" kleryków.  
Smutne, że inni kardynałowie zaczynają boje w publicznej przestrzeni stosując, jak widać, chwyty poniżej pasa, że się tak wyrażę. 
Łapanie za kolanko (prawdopodobnie) za 180 tysięcy to całkiem niezłe źródło wzbogacenia.
Proszę zwrócić uwagę, że w tych sprawach większy sukces odnoszą ci, co "są poszkodowani wraz z drugim kolegą". Poszkodowani w pojedynkę mają znacznie mniejsze szanse na finansowe odszkodowania, więc bardzo popularne są oskarżenia dwóch osób.

zaloguj się by móc komentować


lchlip @pink-panther 28 sierpnia 2018 12:27
28 sierpnia 2018 12:45

Słuszna uwaga.
Żłe przyrządzane dania to poważny problem.
Między innymi.

 

zaloguj się by móc komentować

Berdychowski @Paris 27 sierpnia 2018 23:24
28 sierpnia 2018 13:26

Jak widzę - kabura od nagana dalej sama Osiejukowi się otwiera. Une po  tych bolszewickich służbach już tak mają. Rozgryzłem go już wiele lat temu gdy jeszcze w swoich tekstach używał języka resortowego (raportowego).

pozdrawiam

zaloguj się by móc komentować

Krzysztof5 @pink-panther
28 sierpnia 2018 14:53

Wysłane do p.Osiejuka

Jaki grzech kryje się za tym 'ale' i jakie zbrodnicze Intencje/Pantery/ za tym idą.

Pantera to cholerna grzesznica,największym Jej  grzechem jest lenistwo,dalej przeciwko miłosierdziu Bożemu zuchwale grzeszyć i uznanej prawdzie chrześcijańskiej się sprzeciwiać. Ponadto nie ma pojęcia o tym,że należy:

 1. Grzeszących upominać. 
2. Nieumiejętnych pouczać. 
3. Wątpiącym dobrze radzić. 
4. Strapionych pocieszać. 
5. Krzywdy cierpliwie znosić. 
6. Urazy chętnie darować. 
7. Modlić się za żywych i umarłych

'To jest bowiem to, co mnie doprowadza do furii: przede wszystkim to nieśmiertelne zakłamanie, typu „każdy może, ale”-czy Autor tutaj grzeszy?'

Czy Panterze należą się przeprosiny?

 

 

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @Krzysztof5 28 sierpnia 2018 14:53
28 sierpnia 2018 15:12

A w życiu. Krzycho Osiejuk właśnie nabija mi klikalność pod notką:))) 

zaloguj się by móc komentować

jestnadzieja @pink-panther 28 sierpnia 2018 15:12
28 sierpnia 2018 15:21

Wszyscy szukaja wiadomego cytatu:) A latwo nie jest, zwazywszy na ilosc komentarzy :) :)

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @jestnadzieja 28 sierpnia 2018 15:21
28 sierpnia 2018 15:59

Ile poświęcenia dla potępienia:))))) Żartuję sobie, ale Śp. senator McCain był osobą publiczną i Jego życie było praktycznie publiczną własnością. Np. nie miał w wyborach "brania" u weteranów, bo dał się złamać w wietnamskiej niewoli i "przepraszał za Amerykę", co wielu amerykańskich patriotów doprowadzało do białej gorączki.

W tej konkretnej sprawie jest zupełne nieporozumienie, bowiem chodziło o redaktora Górnego i jego niezupełnie zgodne z prawdą informacje, że śp. senator McCain "był przyjacielem Polski". Nie był.  On raczej  był  "największym przyjacielem Ukrainy" jeśli już.  W 2013 r. np. spotykał się z panem Olehem Tiahnybokiem "ukraińskim patriotą" liderem partii Swoboda, który w lutym 2018 r. miał powiedzieć np:"...Dziś Polacy otworzyli drugi front przeciwko Ukrainie..". Pan Tiahnybok jest znany z "miłości do Polski".

To są suche informacje a nie ocena moralna.


 

http://telewizjarepublika.pl/oleh-tiahnybok-dzis-polacy-otworzyli-drugi-front-przeciwko-ukrainie,60390.html

zaloguj się by móc komentować

Paris @pink-panther 28 sierpnia 2018 12:25
28 sierpnia 2018 16:47

Oczywiscie, ze jest to  SKOK  NA  KASE  !!!

Slepy tego tylko nie widzi... to zamach na nas samych, nasze rodziny... i na nasze mienie  !!!   Bo mienie koscielne - tak pomiedzy wierszami - to czyje jest  ???   Przeciez  wlasnie  NASZE  !!!

Wali sie Pani Panther'o,  wali... coraz bardziej  trzaskaja szwy.  Dzisiaj we Francji telewizor toczy straszna piane nt. dymisji ministra srodowiska Nicolas Hulot... "slup"  Hollande'a Macron zbiera becki jak malo kto... przedwczoraj Pan Budzisz napisal, ze marionetka Putin  "nie wyrabia" i szczegolnych prerogatyw udziela swoim ambasadorom... a Pani Rembikowska tez skreslila super wpis o  "ulgach" dla prowadzacych DG...

... pozostal  zlodziejom tylko  KOSCIOL  KATOLICKI  !!!

Jednym slowem  "dziadzio Gancpomader"  sie cieszy... ale my, czytelnicy Pani natchnionych wpisow i Gospodarza/Wlasciciela SN -  nie dajmy sie temu  "szalenstwu" zwariowac - stylizowanego  na sFiatowy  KRYZYS  !!!

Bo, jak to mowia... w tym  szalenstwie jest metoda  !!! 

zaloguj się by móc komentować

Paris @Berdychowski 28 sierpnia 2018 13:26
28 sierpnia 2018 16:49

Rowniez Pana pozdrawiam.

zaloguj się by móc komentować

qwerty @pink-panther 28 sierpnia 2018 12:32
28 sierpnia 2018 17:09

To jest stary sądowy schemat dwóch świadków i fikcyjne zdarzenie polskie sądy są wytapetowane takim modelowaniem w orzeczeniach

zaloguj się by móc komentować

qwerty @Paris 28 sierpnia 2018 16:47
28 sierpnia 2018 17:12

Jest metodą bo idzie o kasę i o nieruchomości KK a po drodze rozbijanie wspólnot i rozrywanie więzi; ot, nie masz autorytetu ponad dziennikarza i sędziego - to jest cel

zaloguj się by móc komentować

Nieobyty @pink-panther 28 sierpnia 2018 15:59
28 sierpnia 2018 17:50

Tytułem wtrętu:

W konstrukcjach politycznych niektóre osoby pełnią rolę tzw. zwornika, czyli łączą obszary, ludzi i cele w ramach ustalonej konstrukcji. Odejście fizyczne takie osoby nie niweluje ich roli zwornika i by konstrukcja była trwała przez dłuższy czas – odpowiednio zabezpiecza się nawet pamięć o zworniku. Tu w kraju taki przykładem skorodowanego zwornika jest np. Geremek, Mazowiecki.

Senator McCain – to agent imperium który miał w swym życiu przypisaną min. rolę zwornika.

Fakt że obie strony konfliktu politycznego w Polsce zabezpieczają jego pamięć świadczy o osiągniętym przez senatora stopniu agentury imperialnej.

Kolejna sprawa to ścieżka agenturalnego awansu – są to różne drogi kariery jest min. lojalności gdzie nawet w sytuacji kryzysowej adept wykazuje lojalność wobec grupy do które aspiruje, jest też ścieżka łajdactwa gdzie dany osobnik nie wytrzymał jednej z prób i by wrócić do zasobów osobowych przewidzianych do awansu jest gotowy na wszystko.

Senator wykazywał ostre parcie na imperialną drogę awansu tym jest związanie się z rozwódka z dwojgiem dzieci jako akces do oczekiwanych imperialnych wartości rodzinnych, niestety nie wytrzymał próby lojalności w wiezieniu [ o to nie można mieć pretensji do końca bo to jest ekstremalna próba] więc by wykazać się po powrocie porzuca swą partnerkę w ciężkiej sytuacji dając oznakę swojej determinacji i wybierając inną drogę awansu.

Faktem jest że dana ścieżka agenturalnego awansu ma taki a nie inny odbiór u imperialnych elit i pewne szczeble nigdy nie będą do osiągnięcia

zaloguj się by móc komentować

sigma1830 @pink-panther
28 sierpnia 2018 18:48

http://dakowski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=23712&Itemid=46

Podrzuciłam Prof.Dakowskiemu Twój artykuł prosząc, aby wywalił zamieszczone artykuły o pedofilii w KK, ale jest odmiennego zdania w temacie, co był uzasadnił w zapodanym jw.linku.

zaloguj się by móc komentować

Paris @pink-panther 28 sierpnia 2018 15:12
28 sierpnia 2018 19:41

Notka przednia...

... a klikalnosc ze wszech miar Pani w uznaniu za temat, wage sprawy i prace  - jak najbardziej sie naleza...  przeprosiny tez  !!!

zaloguj się by móc komentować

Paris @qwerty 28 sierpnia 2018 17:12
28 sierpnia 2018 19:43

A taki wuj  !!!   Niedoczekanie  !!!

zaloguj się by móc komentować

Paris @Nieobyty 28 sierpnia 2018 17:50
28 sierpnia 2018 19:50

Dzieki...

... czekam tylko kiedy sie pojawi  "w uznaniu zaslug" tego hipokryty jakas zlodziejska fundacja... znaczy sie  ZEROWISKO  !!!

zaloguj się by móc komentować

JarekBeskidy @qwerty 28 sierpnia 2018 17:12
28 sierpnia 2018 19:51

Tegoktórynieomija... interesuje tylko dusza, ziemskich wyrobników zawsze opłaca srebrnikami, mogą nawet pochodzić ze sprzedaży nieruchomości KRK.

zaloguj się by móc komentować

JarekBeskidy @pink-panther
28 sierpnia 2018 19:54

Świetny - jak zawsze - tekst! "Dom smagany wichrem" książka, która kiedyś oburzyła mnie i to mocno, niestety o. Malachi Martin, który przyglądał się wielu sprawom z bardzo bliska - widział więcej.

zaloguj się by móc komentować

JarekBeskidy @pink-panther 28 sierpnia 2018 12:17
28 sierpnia 2018 19:57

Wizje z Quito całkiem nieźle prześledził i jak zwykle dosadnie skomentował również ks. Natanek.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @Paris 28 sierpnia 2018 16:47
28 sierpnia 2018 21:05

To jest między innymi "skok na kasę'. Chodzi jeszcze o całkowite zdyskredytowanie KK jako organizacji wychowującej dzieci. Zapewne plany były takie, aby KK "poległ" znacznie wcześniej, ale dopiero teraz widać skoordynowane wysiłki różnych sił.

Z pewnością jest motywacja finansowa. Poza tym to w krajach protestanckich - silny przeciwnik, który lepiej zniósł "nowoczesność" niż kościoły protestanckie.  A każdym razie w Europie.

Robimy swoje, czasem coś się trafi w internecie i wyłania się ciekawy obraz sytuacji.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @qwerty 28 sierpnia 2018 17:09
28 sierpnia 2018 21:08

Dzięki za cenną wiadomość. Nie wiedziałam, że taka jest rzeczywistość również polskich sądów - znanych powszechnie z wiarygodnych i sprawiedliwych wyroków. A tu mamy w dodatku "schemat gangsterski". Po prostu niebywałe.

Pod koniec zbierania materiałów zwróciłam uwagę, że w artykułach o konkretnych procesach często "poszkodowani" są zazwyczaj - dwaj. Nie jeden i nie trzech. A to jest tzw. minimum, żeby oskarżenie było "silne" przeciwko oskarżanemu.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @Nieobyty 28 sierpnia 2018 17:50
28 sierpnia 2018 21:14

Coraz jaśniejsze się staje w ostatnich latach, że politycy to tylko "słupy" służące komuś do wykonywania zadań zleconych przez "starszych i mądrzejszych". Widać to wszędzie w Europie, widać to w USA i widać to w Polsce.   No i ścieżki  czy też procedury "kooptowania do wąskiej elity" też stają się coraz bardziej widoczne. U nas to "za garść dolarów" a tam za "kilka garści dolarów" ale zasada pozostaje ta sama. 

Pozdrawiam serdecznie.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @sigma1830 28 sierpnia 2018 18:48
28 sierpnia 2018 21:16

Wielkie dzięki za miły gest. Nie znam książki "Dom targany wiatrem", więc nie mogę odnieść się do tych okropnych informacji. Wg mnie "są sataniści" ale też "są egzorcyści" i "są święci". Więc "piłka jest w grze" tylko musimy się modlić bardziej niż kiedykolwiek. Takie są odczucia wielu ludzi. Że coś się dzieje.
Serdecznie pozdrawiam.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @Paris 28 sierpnia 2018 19:41
28 sierpnia 2018 21:17

Dzięki za miłe słowa. Abyśmy tylko zdrowi byli:)))))

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @JarekBeskidy 28 sierpnia 2018 19:54
28 sierpnia 2018 21:22

Bardzo dziękuję za miłe pochwały. Nie znam książki "Dom smagany wiatrem" ale jakąś inną książkę o. Malachi Martin mam. Problem z takimi rewelacjami jest taki, że chociaż mocno prawdopodobne, to nie mamy dowodów. Więc pozostaje nam modlitwa i to poważna. Wróg jest ten sam, co zawsze  a narzędzi ma wiele. Problemem takich książek jest to, że czasem budzą jedynie puste zgorszenie i odejścia z Kościoła.
Serdecznie pozdrawiam.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @JarekBeskidy 28 sierpnia 2018 19:57
28 sierpnia 2018 21:23

Dzięki za info. To jedna z tych wizji, o których się bardzo mało mówi. Albo wcale. Podobnie jak o objawieniach tzw. Podlasianki. Dowiedziałam się o tym objawieniu dopiero z filmu "Proroctwo".

zaloguj się by móc komentować

Paris @pink-panther 28 sierpnia 2018 21:17
28 sierpnia 2018 21:32

Otoz to...

... i tego zdrowia i Pani, i sobie i nam wszystkim zycze jak najwiecej.

zaloguj się by móc komentować

betacool @Berdychowski 28 sierpnia 2018 13:26
28 sierpnia 2018 22:11

To może i mnie Pan przy tej okazji rozgryzie. 

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-osiejuk @pink-panther 28 sierpnia 2018 15:12
29 sierpnia 2018 00:24

Jeśli to jest to na czym Ci zależy, to cała przyjemność po mojej stronie.

zaloguj się by móc komentować

syringa @pink-panther 27 sierpnia 2018 22:19
29 sierpnia 2018 09:22

  A teraz w USA Kościół Szatana wyrychtował pomnik Behemota - odlew z brązu 3 metry wysokości i postawił na schodach jakiegoś budynku użyteczności publicznej, w którym 10 Przykazań wykute w kamieniu witało wchodzących w lobby.

 

To byłby drugi na świecie. Pierwszy pomnik Szatana postawił w parku w Madrycie masonski hiszpanski rząd na pocz XX wieku. Zrobiłam zdjęcie ale nie umiem go tu wkleić.

To tak jak w czasie Rewolucji Francuskiej z żyrondystami i księciem Orleańskim Egalite. Pomagał "rewolucji" a jak królewskiego Kuzyna ścięli to i na niego przyszła kolej.

On byl wysokiego stopnia masonem (więc zawsze to samo !) i głosował za ścięciem króla. Jedynym który był przeciwko tej karze śmierci -był Danton -tez mający sporo grzeszków na sumieniu, ale jednak miał swoje non possumus.

Danton miał bardzo pobożną żonę ktora się za niego bardzo modliła i podobno przed śmiercia sie nawrócił

zaloguj się by móc komentować

syringa @Berdychowski 28 sierpnia 2018 13:26
29 sierpnia 2018 09:40

O to to to!

Zadaniowy byl "od zawsze".

 

zaloguj się by móc komentować


syringa @valser 28 sierpnia 2018 23:41
29 sierpnia 2018 09:51

ROzczarowałam się do Miedlara gdy ostatnio przeczytałam że ma dziecko i sie ożenił (zdaje się że w tej kolejności).

zaloguj się by móc komentować

betacool @syringa 29 sierpnia 2018 09:51
29 sierpnia 2018 10:12

Ktoś mu zadaniowość źle zsychronizował?

zaloguj się by móc komentować

jestnadzieja @syringa 29 sierpnia 2018 09:51
29 sierpnia 2018 11:18

Dopiero wtedy? Coz za refleks

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @valser 28 sierpnia 2018 23:41
29 sierpnia 2018 12:29

Wielkie dzięki za linka. Bardzo ksztąłcące:)))

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @syringa 29 sierpnia 2018 09:22
29 sierpnia 2018 12:32

Czuję Warrena H. Carrolla "Gilotyna i Krzyż". Przez ten wątek z "pobożną żoną Dantona". PS. Jeśli się głosuje za ścięciem Kuzyna i to z niskich pobudek, to skutek w postaci gilotyny był do przewidzenia. Ludzie z grup społecznych przeznaczonych przez "rewolucję" na unicestwienie - nawet jeśli się do rewolucji przyłączają i jej sprzyjają - i tak idą na przemiał. Taka logika "rewolucji".

zaloguj się by móc komentować

syringa @jestnadzieja 29 sierpnia 2018 11:18
29 sierpnia 2018 15:44

Ja zawsze najpierw przyjmuję ludzi na plus i z dobrodziejstwem inwentarza. Ale z czasem weryfikuję

zaloguj się by móc komentować

syringa @pink-panther 29 sierpnia 2018 12:32
29 sierpnia 2018 15:48

Mam całego Warrena Carrolla. Jego "Historię Chrześcijaństwa" uważam za najlepsze dzieje EUropy w ogóle.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @syringa 29 sierpnia 2018 15:48
29 sierpnia 2018 19:26

Mam I tom i mu się przyglądam. Jak rozumiem, powinnam zacząć czytanie. Dzięki za wskazówki. "Gilotyna i Krzyż" zawiera mnóstwa informacji niedostępnych w tzw. oficjalnej wersji wydarzeń.

zaloguj się by móc komentować

syringa @pink-panther 29 sierpnia 2018 19:26
29 sierpnia 2018 20:33

Ja ją czytam na wyrywki, sprawdzam fakty -podziwiam erudycję, żarliwość neofity (bądź co bądź) i to co najtrudniejsze: umiejętność syntezy i gradacji ważności. Tu cudownie wprost widać, że historia Europy to historia chrześcijaństwa .

Ostatni tom jest niestety cieńszy: niewykończony, bo skleiła go żona z jego notatek i pod jego wskazówkami gdy byl juz bardzo chory.

zaloguj się by móc komentować

syringa @pink-panther
29 sierpnia 2018 20:37

A dzis przeczytałam nieprawdopodobną zupełnie wieść : że BIsmarck, ten polakożerca, antykatolik ktory wypowiedzial te straszne slowa na temat obowiązku niszczenia i tępienia Polaków-pod koniec życia nawrócił sie na katolicyzm -pod wpływem objawień w Gietrzwałdzie.

Będę musiała probować gdzieś to sprawdzić

 

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @syringa 29 sierpnia 2018 20:33
29 sierpnia 2018 20:50

Dzięki za info. Nie wiedziałam,  że był w CIA i że założył Christendom College z zawołaniem "Dare to be Great" podobno z inspiracji Papieża Benedykta XVI.
Jedno małe oskarżenie o molestowanie seksualne mogłoby rozwiązać lęki antykatolickich mężów stanu. Mam nadzieję, że się im uda i przetrwają te ciężkie czasy.

https://www.christendom.edu/about/

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @syringa 29 sierpnia 2018 20:37
29 sierpnia 2018 20:53

To był bardzo zaangażowany anty-katolik. To byłaby ciekawa przemiana. Czy protestant może być podatny na objawienia? Teoretycznie może, zwłaszcza, że to w jego państwie są te objawienia i że jeśli jego własne służby przekażą mu raporty na temat wydarzeń.
 

zaloguj się by móc komentować

syringa @pink-panther 29 sierpnia 2018 20:53
30 sierpnia 2018 20:40

Widocznie może.

"Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego" (jeśli tylko czlowiek chce, bo Bóg jest delikatny i szanuje jego wolną wolę )

Podobno B. napisal adnotację na raporcie z GIetrzwaldu:

"WIdzimy że te objawienia są zjawiskiem nadprzyrodzonym, z ktorym walczyć nie możemy. Jedyne co możemy zrobic to wszystko przemilczeć".

(po niemiecku slowo "nie możemy " ma inny zakres semantyczny. Znaczy także "nie jestesmy w stanie")

 

A Carroll podaje ciekawe fakty

Np. wiadomo z opisów -nawet mnie w szkole uczono - że w zrewoltowanej husyckiej Pradze miała miejsce "DEFENESTRACJA" katolickich rajców miejskich (jak to elegancko brzmi prawda? "defenstrację' robili TEŻ zrewoltowani studenci w maju 68 na uniwersytecie podparyskim)

Ale tylko Carroll podaje, że jeden z tych 2 rajców wyrzucanych przez okno krzyknął "Najświętsza Panienko ratuj"

...i spadł na kupę gnoju (za przeproszeniem) leżącą pod oknem, otrzepał się i uciekł...

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @syringa 30 sierpnia 2018 20:40
30 sierpnia 2018 21:18

O czeskim zwyczaju defenestracji wiem, ale że jedna potencjalna ofiara uniknęła śmierci wzywając ratunku Najświętszej Panienki jakoś uleciał mi z głowy.   Protestanci wyjątkowo źle odnosili się do informacji o cudach za sprawą Najświętszej Panienki i generalnie o cudach. Więc zapewne dlatego takie informacje były świadomie zamilczane. Podobnie zresztą wygląda sprawa ewentualnego nawrócenia Biskarcka. Nie jest wykluczone. 
Nie wiem, z jakich źródeł korzystał Carroll. Ale są to krzepiące wiadomości. Wielkie dzięki.

zaloguj się by móc komentować

syringa @pink-panther
31 sierpnia 2018 13:04

W wolnej chwili sprawdzę i podam źrodło u Carrolla. (Spróbuję sprawdzic też BIsmarcka.)

ALe to nie koniec zdziwień -

własnie wczoraj przeczytałam u W. Sumlińskiego (hm) w  "'Teresa',  'trawa',  'robot' -oprawcy ks Popiełuszki na podsłuchu" relację (jednak) ks. Małkowskiego, "że w 6.2009 r do kościoła pod wezwaniem Sw Ignacego Loyoli na Wólce Węglowej zgłosiło się kilkoro starszych ludzi prosząc o katolicki pogrzeb dla swego krewnego. >Był ochrzczony, był dobrym katolikiem i wyspowiadal się przed śmiercią." Nazywał sie Zenon Płatek ...<

A był on szefem samodzielnej grupy "D" ktora w ramach IVDepartamentu MSW zajmowała się bezpośrednią walką z KK.

MIstrzowie prowokacji i intryg wymierzonych w duchowieństwo rozbijali idące na Jasną Górę pielgrzymki. W 1979  zostal zcą dyrektora a 2 lata poźniej dyrektorem Depart IV odpowiedzialnym za represje Kościoła w stanie wojennym. Jego nazwisko wymieniane jest w kontekście zamachu na JPII. I jego rola w zbrodni na ks Popiełuszce była większa niz zaprezentowano to na procesie" (o tym jest własnie ta książka oparta na szczęście na szyfrogramach podsłuchu)

(Zresztą ks Małkowski też mial być zamordowany )

Miał katolicki pogrzeb a mowa pogrzebowa ks. M. byla oparta o historię nawróconego łotra...

zaloguj się by móc komentować

Amaro @pink-panther
31 sierpnia 2018 13:07

Zainspirowane artykułem G Górnego o  Belli Dodd z portalu wpolityce.pl.

"Być może najbardziej przerażającym ze wszystkich było jej świadectwo, że podczas jej pobytu w partii, "ponad jedenaścieset ludzi zostało umieszczonych w kapłaństwie, aby zniszczyć Kościół od wewnątrz", chodzi o to, że ci ludzie zostaną wyświęceni na kapłanów i przejść do pozycji wpływu i autorytetu jako prałatów, a nawet biskupów. Stwierdziła, że "w tej chwili znajdują się na najwyższych miejscach w Kościele", gdzie starali się osłabić skuteczność Kościoła przeciwko komunizmowi. Zmiany te, oświadczyła, byłyby tak drastyczne, że "nie rozpoznasz Kościoła katolickiego". Kilka lat później, w rozmowie z nową katolicką przyjaciółką Alicją von Hildebrand, Bella powiedziała jej, że w Watykanie jest czterech kardynałów "Którzy pracują dla komunistów." To było dwanaście lat przed Vaticanum II. Czytelnik może wyciągnąć własne wnioski.

Zródło http://catholicism.org/bella-dodd-%E2%80%94-from-communist-to-catholic.html

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @syringa 31 sierpnia 2018 13:04
31 sierpnia 2018 14:21

Niesamowite. Ale mogę potwierdzić o tyle, że na Lubelskiej Pielgrzymce na Jasną Górę w roku bodaj 1983 lub 1984 ( komuna zwolniła wtedy sporo więźniów skazanych z dekretu o stanie wojennym) w kieleckiem doszło do tajemniczej śmierci Pielgrzyma - chłopca lat ok. 18-20, który poszedł się wieczorem umyć do strumienia pod wioską i tajemniczo nie wrócił na nocleg a rano znaleziono go utopionego w strumieniu o głębokości ok. pół metra. Kościół był wtedy pod niesamowitą presją a pielgrzymowały tysiące młodzieży. I wiadomo było, że każda grupa jest obserwowana przez SB i np. ksiądz "nasz" dostał polecenie  "od góry", żeby młodzież zdjęła chusty z napisem "S", bo "smutni panowie mają pretensje".  Byli też dziwni podżegacze, z których niejeden ujawnił się w latach 90-tych w zupełnie innej wierze niż rzymsko katolicka. 
Żyjemy w ciekawych czasach. Dzięki i serdecznie pozdrawiam.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @Amaro 31 sierpnia 2018 13:07
31 sierpnia 2018 14:39

Wielkie, wielkie dzięki za ten link i za informację. Pan redaktor Górny zrehabilitował się bardzo -  po wpadce z tym "raportem Grand Jury" i podał naprawdę wstrząsającą informację: o celowym planie wprowadzenie do kapłaństwa homoseksualistów- ateistów, którzy w długofalowej akcji mieli wspiąć się na szczyty władzy w KK i rozwalać Go od góry - podanym przez niejaką Bellę Dodd.  Jak rozumiem, zeznania Belli Dodd przed Komisją Śledczą Senatu USA ds. Działalności Antyamerykańskiej  w roku 1953 zostały gdzieś zarejestrowane i zarchiwizowane i są dostępne.

Rozumiem też, że jej książka pt. School of Darkness (Szkoła ciemności) jest do znalezienia w sieci. Liczba agentury komunistyczno-homoseksualnej - 1.100 agentów wpuszczonych w struktury KK w USA (i być może w innych krajach) jest zupełnie szokująca.
Będziemy szukać tej książki i ewentualnie tego zeznania.

Warto zwrócić uwagę, że Komisja Senatu USA ds Działalności Antyamerykanskiej to słynna Komisja senatora McCarthy'ego, która przeszła do historii głównie a właściwie wyłącznie jako "pogromca szlachetnych reżyserów Hollywood" oskarżanych o powiązania lub członkostwo z Komunistyczną Partią USA oraz jako osoba tropiąca agentów komunistycznych w Departamencie Stanu (polityka zagraniczna) - w ilości 284.
Ale wątek "komunistycznych homoseksualnych wirusów w amerykańskimKK" - został przez lewackie media USA całkowicie "przykryty". Natomiast ustalenia Komisji Senatora McCarthy'ego zostały potwierdzone po latach po otwarciu danych z projektu Venona (dekryptaż korespondencji komunistycznej).

Wielkie dzięki. Temat jest wybitnie rozwojowy.

zaloguj się by móc komentować

jestnadzieja @pink-panther
31 sierpnia 2018 14:50

To jeszcze tylko doloze najnowsze artykuly "w temacie rewelacji abp Vigano", gdyby komus cos umknelo:

https://ekai.pl/tornielli-o-sprzecznosciach-w-swiadectwie-abp-vigano-przeciwko-franciszkowi/

https://ekai.pl/benedykt-xvi-nie-potwierdzil-oskarzen-abp-vigano/

 

P.S. Jednak wroce na chwile do tematu, ktory Pani tez dosc szybko uciela, no bo nie o tym jest Pani notka

Zastanawia mnie traktowanie "polgebkiem" sprawy homoseksualizmu i zwiazku z pedofilia. Po pierwsze: szybkie zamkniecie ust abp Eleganti w Szwajcarii, ktory wskazal na ten zwiazek  .              (sledze ostatnio uwaznie strony tutejszego Kosciola, i wniosek nasuwa sie jeden: homoseksualizm ma byc ok; zwiazek przypadkow pedofilii z homoseksualnymi sklonnosciami ich sprawcow jest rozmywany; odezwala sie armia psychologow ze wszystko jest ok, wczoraj zas opublikowano rzewny artykul o bardzo religijnej parze mlodych lesbijek w jakiejs zapyzialej miescinie szwajcarskiej, ktora to pare poblogoslawil tamtejszy proboszcz, ksiadz katolicki..)

W Polsce, zdaje sie, to samo, to znaczy to polgebkiem napomykanie, albo wrecz przemilczanie..

Oprocz tego artykulu ks.Zielinskiego. Tu oryginal:

http://idziemy.pl/komentarze/pulapka-na-kosciol

A tu skrot, z dodatkowymi, cennymi linkami:

https://www.pch24.pl/ks--henryk-zielinski--wrogowie-kosciola-chca--zeby-kosciol-nigdy-nie-uwolnil-sie-od-homolobby,62467,i.html

zaloguj się by móc komentować

jestnadzieja @pink-panther
31 sierpnia 2018 14:55

Teraz dopiero widze ostatni - przed moim - komentarz:)

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @pink-panther 31 sierpnia 2018 14:39
31 sierpnia 2018 15:01

Książka Belli Dodd "School of Darkness" na amazon com z linkiem "look inside"  - można poczytać przynajmniej pierwszy rozdział.

Bella Dodd włoska imigrantka w USA została działaczką związków zawodowych i aktywistką Partii KOmunistycznej USA w Nowym Jorku w latach 1920-1949. Potem pod wpływem apb Fultona Sheena nawróciła się na katolicyzm i zeznała "jako to było naprawdę".

M.in powiedziała:"...Speaking as a former high ranking official of the American Communist Party, Mrs. Dodd said: "In the 1930s we put eleven hundred men into the priesthood in order to destroy the Church from within." The idea was for these men to be ordained and progress to positions of influence and authority as Monsignors and Bishops. A dozen years before Vatican II she stated that: "Right now they are in the highest places in the Church" — where they were working to bring about change in order to weaken the Church's effectiveness against Communism. She also said that these changes would be so drastic that "you will not recognize the Catholic Church." ...".

( Zeznając jako były wysokiej rangi oficjel Amerykańskiej Partii Komunistycznej, Pani Dodd powiedziała:"... w latach 30-tych MY wprowadziliśmy 1.100 mężczyzn do kapłaństwa w celu zniszczenia Kościoła od wewnątrz." Idea była taka aby ci mężczyźni byli powołani i awansowali na wpływowe pozycje i do władzy jako "Monsiniore i Biskupi".  Kilkanaście lat PRZED Soborem Watykańskim II zeznała ona że :"... Właśnie teraz oni zajmują najwyższe pozycje w Kościele - gdzie oni pracowali aby doprowadzić do osłabienia Kościelnej efektywności przeciwko komunizmowi. Ona powiedziała również, że te zmiany będą tak drastyczne, że "nie rozpoznacie Kościoła Katolickiego".
To by wyjaśniało blokadę projektu uchwały Soboru Watykańskiego II - o potępieniu komunizmu.

Jeszcze raz wielkie dzięki.

 


Załączam też linka do filmu na youtube pt. Communist Leader Bella Dodd, Confess to Infiltrating the Church & USA

https://www.amazon.com/School-Darkness-Bella-V-Dodd/dp/1621382931#reader_1621382931

https://www.youtube.com/watch?v=37HgRWTsGs0

 

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @jestnadzieja 31 sierpnia 2018 14:50
31 sierpnia 2018 15:31

Dzięki za te wszystkie linki. Rzeczywiście nie rozwijałam tego wątku, bowiem był bardzo swieży i okoliczności nie były jasne. W tej sprawie nagle zaczęły wyskakiwać zupełnie rewelacyjne informacje na temat planowej inflitracji KK w USA przez partię komunistyczną USA - w celu rozbicia KK a na początek osłabienia jego działania antykomunistycznego. Plan był taki aby do seminarów i zakonów upchnąć 1.100 mężczyzn ateistów- homoseksualistów aby mogli w dłuższym okresie - wspiąć się na najwyższe stanowiska. Wiarygodność tego opiera się na fakcie, iż zaprzysiężone zeznanie w tej sprawie złożone zostało JUŻ w 1953 r. przez była aktywistkę wysokiego stopnia Partii Komunistycznej USA - pani Belli Visono Dodd przed tzw. Komisją McCarthy'ego. To było najbardziej "przykrywane" zeznanie w dziejach mediów USA XX w.

Więc to by się zgadzało. Bieżące rozgrywki między kardynałami USA w tych warunkach naznaczone są pewnym elementem niepewności: kto jest kim w Kościele Katolickim USA?  Kto przeniknął gdzie. Czy KK w USA robił w wyniku zeznania Belli Dodd - wewnętrzne śledztwo w tej sprawie. Same pytania.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @jestnadzieja 31 sierpnia 2018 14:55
31 sierpnia 2018 15:41

Niesamowity zbieg okoliczności. Sprawa wybitnie rozwojowa. Ale bardziej w sensie historycznym, bowiem zanim zaczniemy oceniać kardynałów działających współcześnie - winniśmy w miarę możliwości zbadać, czy są jakieś dane i źródła, które coś o tym procesie infiltracji piszą.
Jest książka niejakiej Marie Carre  zakonnicy francuskiej nawrócona z protestantyzmu w 1965 r. pt. "Aa-1025: The Memoirs of a Communist Infiltration in to the Church" wydana jeszcze w 1972 r. Mają to być jakieś notatki znalezione na miejscu wypadku samochodowego, w którym zginął jakiś człowiek, który żył jeszcze kilka godzin i zostawił teczkę z autobiograficznymi notatkami.
Nie umiem ocenić wiarygodności akurat tej książki, ale wątek infiltracji KK przez służby komunistyczne - na Zachodzie - jednak się nam pojawił.
My mieliśmy swój problem z infiltracją seminariów duchownych przez młodych esbeków. Trudno ocenić jaki procent przeszedł przez ucho igielne 5 lat inwigilacji i spowiedzi. Jeśli nawet kilku się "przecisnęło", to skutki mogły być katastrofalne.

No ale my mamy modlitwę i egzorcystów:)))
Serdecznie pozdrawiam.

zaloguj się by móc komentować


pink-panther @Krzysztof5 31 sierpnia 2018 15:59
31 sierpnia 2018 16:02

Bardzo dziękuję za linki . Błyskawiczna reakcja czyli "nasza drużyna jest świetna":)))) Serdecznie pozdrawiam

Jeszcze żeby ktoś miał czas aby to przetłumaczyć na język polski. Byłoby super.

zaloguj się by móc komentować

jestnadzieja @pink-panther 31 sierpnia 2018 15:41
31 sierpnia 2018 16:06

"bowiem zanim zaczniemy oceniać kardynałów działających współcześnie - winniśmy w miarę możliwości zbadać, czy są jakieś dane i źródła, które coś o tym procesie infiltracji piszą."


Ja z uporem maniaka jednak obstaje przy swoim:

Abstrahujac od wspomnianej infiltracji (i koniecznosci jej zbadania), gdyz ze sprawa ta zapozna sie garstaka zainteresowanych,

problem ksiezy - homoseksualistow istnieje, w polskim Kosciele rowniez, o czym od czasu do czasu jakis ksiadz odwazy sie napomknac. Jesli nie ukroci sie dostepu homoseksualistow do seminariow, Kosciol pograzy sie jeszcze bardziej (wszystkie wypowiedzi Papieza na temat nie odtracania gejow, sa przez srodowiska "otwarte" perfidnie wykorzystywane do swoich brudnych celow)

https://www.tvp.info/37346422/franciszek-lepiej-zeby-homoseksualisci-nie-byli-przyjmowani-do-seminariow

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @pink-panther 31 sierpnia 2018 15:31
31 sierpnia 2018 16:18

Odpowiedź, Pantero, jest bardzo prosta na pytanie, kto jest kim w całym Kościele. Patrz na to, kto mówi o potrzebie reformy (porównaj tezę o tym, że kara śmierci jest niedopuszczalna), czyni kroki w tym kierunku i mimo głosów sprzeciwu upiera się przy swoim, a kto mówi o konieczności przeprowadzenia pokuty przez ludzi Kościoła.

Na drugą nóżkę dodam, że wielu mówi (sam dałem się na to nabrać) o islamizacji Europy, Ameryki Północnej i tak dalej. Tymczasem następca tronu Arabii Saudyjskiej powiedział, że trzeba przejrzeć hadisy i niektórzych się pozbyć. Pozwolił otworzyć kina i opery w kraju, pozwolił kobietom chodzić na oglądać zawody sportowe na trybunach. To samo dzieje się w Iranie. Ergo: islamu już ni ma, ale wielu jego wyznawców jeszcze nie zdążyło się z tym faktem pogodzić.

Odnośnie jeszcze do wspomnianej kwestii infiltracji Kościoła katolickiego zostało udowodnione ponad wszelką wątpliwość, że siotra Łucja dos Santos została podmieniona przez nieznaną kobietę. Więcej tu: http://radtradthomist.chojnowski.me/ Liczne zdjęcia prawdziwej siostry Łucji i fałszywej kobiety zostały przeanalizowane za pomocą programu do rozpoznawania twarzy. Wynik jest jednoznaczny. Pojawia się pytanie o implikacje tej podmiany.

zaloguj się by móc komentować

syringa @pink-panther 31 sierpnia 2018 15:41
31 sierpnia 2018 16:38

z pewnością to było u nas też

Uderzali w seminaria i w najbardziej prężne oddziałowujące na młodzież zakony -np. dominikanów, jezuitów..

Co prawda oni (dominikanie) twierdzili że (w latach 80. ) bylo widać w czasie formacji kto zacz, ale jestem sceptyczna.Wystarczy popatrzeć, czym byli dominikanie kiedyś -czy i jacy są teraz... A zwłaszcza np. ten były alkoholik ,"gwiazda" wywiadów TV, były prowincjał...

 Sama w parafii miałam takiego na 100% "przebierańca" który juz w seminarium "zauroczyl sobą" (ale bez podtekstów seksualnych) ojca duchownego ktory na nieszczęśćie był też naszym proboszczem.

TO co on u nas wyprawiał i w jakim kierunku to szło -długo by pisać....

ALe wszystko dobrze sie skończyło: gdy jego plany spełzły na niczym, chcial jechać na misje do ...Australii. Kuria powiedziała OK, ale bardziej potrzebni sa księżą na Ukrainie Białorusi itp.

Wtedy wystąpił i poszedł pracować do TVN (tak!)

Straciłam go z oczu.

zaloguj się by móc komentować


pink-panther @krzysztof-laskowski 31 sierpnia 2018 16:18
31 sierpnia 2018 16:51

No to drogi Krzysiu spuściłeś nam tu małą bombę atomową. Co do kwestii zamierania islamu i nawróceń z islamu na chrześcijaństwo, to są na ten temat informacje z Afryki i generalnie ze źródeł kościelnych.
Natomiast ta "podmianka Siostry Łucji" to jak dla mnie raczej mało prawdopodobna sprawa z prostej przyczyny: Siostra Łucja dos Santos jest od roku 1925, kiedy miała lat 18 zakonnicą, w tym od 1948 w zakonie karmelickim czyli klauzurowym. Stamtąd nie wychodzi się nawet na pogrzeb rodziców a jedynie w przypadku specjalnego zezwolenia papieskiego.
Poza tym tak na spokojnie: tak jak wyraźnie tzw. złe nie miało przystępu do Prymasa Wyszyńskiego czy do św Papieża Jana Pawła II to nie wyobrażam sobie aby jedno z trojga Dzieci WYBRANYCH przez Matkę Boską - mogło nie być chronione przez Ducha św. przez zakusami 'złego".  Tego rodzaju Ludzie mogą umrzeć za wiarę ale złe nie ma do nich przystępu aby zwodzić Ich czy zwodzić poprzez Nich - inne osoby. W tej kwestii to są już takie spiskowe teorie, które wskazują na brak ufności w siłę Ducha św.  Sursum Corda.

zaloguj się by móc komentować

syringa @pink-panther 31 sierpnia 2018 16:51
31 sierpnia 2018 16:59

Zgadzam się cakowicie.

w ten sposób szatan chce podważyć zaufanie w Przesłanie Fatimskie.

....ale swoją drogą juz mam jednego kandydata:

http://prawy.pl/78001-skandal-abp-rys-za-holokaust-odpowiadaja-w-duzej-mierze-chrzescijanie/

 

TO ten co przyjął Lemanskiego (swój swego?)

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @syringa 31 sierpnia 2018 16:59
31 sierpnia 2018 17:06

Rzeczywiście numer z "podmianką Siostry Łucji" świetnie się nadaje do podważenia Objawień Fatimskich.
PS. W sprawie niesławnego wystąpienia bp. Rysia w Łodzi to już zadałam pytanie - jakim cudem on maturę zrobił, skoro takie rzeczy opowiada. Elementarna wiedza:na bloku dla duchownych w KL Dachau - wśród 2720 duchownych różnych wyznań - 2580 to duchowni katoliccy z tego ok. 1800 to kapłani polscy. Podaje się wskaźnik procentowy duchownych katolickich - 95% wśród wszystkich duchownych zamkniętych w KL Dachau. A były jeszcze inne obozy.

PS. Może był w klasie matematyczno- fizycznej a tam historii prawie wcale nie uczyli. Pojechał po bandzie jak to mówią.

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @pink-panther 31 sierpnia 2018 16:51
31 sierpnia 2018 17:18

Zwolenników islamu jest więcej niż miliard, ale sam islam już upadł za sprawą saudyjskiego następcy tronu i nie tylko. Saudyjska policja obyczajowa została zlikwidowana, czyli burka znika. Zrobił to człowiek stojący na szczycie hierarchii państwowej, czyli zaczął islamską pieriestrojkę jak towarzysze chińscy po śmierci towarzysza Mao. Sądy szariackie w Indonezji i Sudanie wydają decyzje o tym, że kilkudziesięcioletni mężczyzna nie może poślubić dziesięciolatki, jedenastolatki. Jeśli sędziowie w sądach szariackich w krajach nominalnie islamskich robią coś takiego, to znaczy, że the game is over. 

Porównaj zdjęcia, Pantero. Podobnych niespodzianek będzie więcej, zapewniam Cię.

zaloguj się by móc komentować

JK @pink-panther 31 sierpnia 2018 17:06
31 sierpnia 2018 18:22

Pani statystyska nie ma nic wspólnego z wystąpieniem Biskupa Rysia. Sądzę, że Biskup Ryś jako historyk Kościoła znakomicie zna również tę statystykę. 

zaloguj się by móc komentować

qwerty @syringa 31 sierpnia 2018 16:59
31 sierpnia 2018 18:47

Towarzysko środowiskowa poprawność prowadzi zawsze na manowce i wizja że jak chrześcijaństwo będzie utożsamiane z pokornym  przyznawaniem się do cudzych win to jest to skromność i wyznanie grzechów cudzych jako własnych i ktoś to doceni lub zrozumie. Nikt nie doceni i conajwyżej wyśmieje no i oczywiście wskaże nowego winnego. 

zaloguj się by móc komentować

qwerty @syringa 31 sierpnia 2018 13:04
31 sierpnia 2018 18:55

IV dep. także wprowadzał swoich agentów do wojskówki i to wyszło podczas procesów WSI no i centrum finansowe zostało potwierdzone ns sali sądowej Coutts Bank Zurich

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @krzysztof-laskowski 31 sierpnia 2018 17:18
31 sierpnia 2018 19:45

Cieszę się, że islam ewoluuje i że muzułmanie w Afryce i gdzie indziej nawracają się na chrześcijaństwo. Napisz na ten temat notkę, bo to temat słabo znany. Albo wcale.

W tej drugiej sprawie: zdjęcia z internetu to nie jest dowód w żadnej sprawie. Proszę, uwierz mi. Pozdrawiam serdecznie

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @JK 31 sierpnia 2018 18:22
31 sierpnia 2018 19:46

No to pech. Bo nieznajomość danych byłaby jakimś usprawiedliwieniam - działania w dobrej wierze. A tak wygląda to bardzo źle.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @qwerty 31 sierpnia 2018 18:47
31 sierpnia 2018 19:47

W pełni zgadzam się z opinią, że nikt nie doceni i nikt nie zrozumie "pokornego przyznawania się do cudzuch win" ale raczej cynicznie to wykorzysta.

zaloguj się by móc komentować

qwerty @pink-panther 31 sierpnia 2018 19:47
31 sierpnia 2018 19:59

Zawsze istotę stanowią problemy definicyjne/podstawowe; co to jest odpowiedzialność za zło i to przez kogoś innego czynione? To prowadzi do dewiacji intelektualnych tj. Że to Polska przegrywając początek II wś odpowiada za budowę obozów zagłady na swym terytorium i dlatego winna jest współudziału i w konsekwencji zadośćuczynienia i odszkodowań

 

zaloguj się by móc komentować

Krzysztof5 @pink-panther 31 sierpnia 2018 19:46
31 sierpnia 2018 20:06

Ziemkiewicz-Czy abpowi przeszłoby przez gardło zdanie, że najbardziej zbrodniczą w dziejach ideologię komunistyczną stworzyli wychowankowie żydowskich chederów? A przecież to zdanie równie prawdziwe i równie „mądre”. Żenada to mało powiedziane.

 

Gość Niedzielny @Gosc_Niedzielny

Abp Ryś: Zagładę stworzyli wychowankowie chrześcijańskich Kościołów. https://www.gosc.pl/doc/4991997.Abp-Rys-Zaglade-stworzyli-wychowankowie-chrzescijanskich …

 

 

 

zaloguj się by móc komentować

qwerty @Krzysztof5 31 sierpnia 2018 20:06
31 sierpnia 2018 20:41

Bycie wychowankiem czy też uczestniczącym nie gwarantuje dokładnie niczego na tym padole- wypowiedź abpa jest skrótowa i wyraża też rozżalenie z powodu braku jakichkolwiek gwarancji czegokoleiek na tym padole

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @qwerty 31 sierpnia 2018 19:59
31 sierpnia 2018 20:44

No właśnie. To jest też dewiacja logiczna, kiedy ofierze zaczyna przypisywać się zbrodnie dokonane na niej, lub w jej obecności. To jest NIEMORALNE!!!!!!  I głupie.  W pełni podzielam ten tok myślenia.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @Krzysztof5 31 sierpnia 2018 20:06
31 sierpnia 2018 20:48

No to redaktor Ziemkiewicz przyładował:))) Ale w zasadzie trafił w sedno sprawy.  Czyżby JE bp RYś należał do "katolików nienawidzących samych siebie"??? A przecież katolicy  winni kochać również wrogów a co dopiero przyjaciół czy samych siebie. Jest powiedziane: Będziesz miłował Pana Boga swego jak siebie samego. To jak można "miłować Boga", jeśli się nienawidzi - siebie. Rozumiem, że JE bp Ryś "miłuje siebie' ale już NIE miłuje - nas polskich katolików. Ma naszym nieszczęślym przodkom, którzy przeżyli (lub nie) potworne cierpienia w skali setek lat lub nawet tysiącleci - za złe - grzechy wydumane. 

zaloguj się by móc komentować

JK @pink-panther 31 sierpnia 2018 19:46
31 sierpnia 2018 21:00

Proszę nie szukać wrogów tam gdzie ich nie ma.

zaloguj się by móc komentować

JK @pink-panther 31 sierpnia 2018 19:46
31 sierpnia 2018 21:02

Dyskujsja pod pani arcyciekawym tekstem zaczyna się zbliżać do poziomu redaktora Górnego.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @JK 31 sierpnia 2018 21:00
31 sierpnia 2018 21:04

Nie postrzegam Bpa Rysia jako wroga. Bp Ryś nie jest tematem tej notki.

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @pink-panther 31 sierpnia 2018 19:45
31 sierpnia 2018 22:07

Islam nie ewoluuje, Pantero. Znika jak kamfora, skoro w samym środku tego interesu główny nadzorca ogłasza wszem i wobec, że trzeba przejrzeć hadisy. Przejrzeć oznacza w tym przypadku zlikwidować. To samo stanie się z prawem szariatu i z Koranem. A ilu ludzi będzie wkurzonych z tego powodu? Trudno sobie wyobrazić.

Tu nie chodzi tylko zdjęcia z umieszczone w sieci, a o całokształt sprawy. Poza tym nie podważam orędzia fatimskiego, zwłaszcza że papież Benedykt XVI, będąc kardynałem, napisał, że jest ono spójne z Księgą Objawienia.

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @JK 31 sierpnia 2018 21:02
31 sierpnia 2018 22:16

Ach, redaktor Górny jest winny i powinien się tłumaczyć, nie hierarchowie, którzy zostali publicznie oskarżeni o ciężkie przestępstwa? Tymczasem arcybiskup Filadelfii Chaput zaapelował do Watykanu, by synod młodzieży tegoroczny został odwołany. Arcybiskup uważa, że biskupi stracili wiarygodność. 

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @krzysztof-laskowski 31 sierpnia 2018 22:07
31 sierpnia 2018 22:20

To ciekawe. Myślę o zanikaniu islamu. Czy można na ten temat napisać notkę?
Co  do sprawy fatimskiej to bardzo się cieszę, że nie podważasz Orędzia Fatimskiego.  Nie jest łatwo i czekają nas trudne czasy ale są też jakieś nadzieje, zwłaszcza związane z Papieżem Benedyktem XVI.  Serdecznie pozdrawiam

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @pink-panther 31 sierpnia 2018 22:20
31 sierpnia 2018 22:32

Postaram się coś wykombinować na ten temat, a jest on wielce rozwojowy. Teza jest solidnie uzasadniona, zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę działania samych przedstawicieli władz różnych krajów nominalnie muzułmańskich.

Papież Benedykt XVI odgrywa kluczową rolę. Kłaniam się.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @JK 31 sierpnia 2018 21:02
31 sierpnia 2018 23:13

Co ja mogę. Zmęczenie materiału ludzkiego. Na pociechę powiem, że to raczej koniec dyskusji. Tak czy owak dzięki za miłe słowa i za coś w rodzaju "reklamacji":)))

zaloguj się by móc komentować

qwerty @JK 31 sierpnia 2018 21:00
1 września 2018 06:27

Praktycznie byłoby pożądane aby skrótowe wystąpienie Biskupa zostało przez niego rozwinięte bo to skąd inąd B.dobry i mówca i nauczyciel, zaitniał problem to trzeba to wyjaśnić natomiast odnoszenie do analiz czy wartościowań publicystów jest niecelowe

zaloguj się by móc komentować

bendix @pink-panther 31 sierpnia 2018 23:13
1 września 2018 06:37

Ciąg dalszy:

https://fakty.interia.pl/swiat/news-abp-chaput-prosi-papieza-by-odwolal-synod-biskupow,nId,2625678

"Arcybiskup Filadelfii Charles Chaput zaapelował do papieża Franciszka, by ten odwołał zapowiedziany na październik synod biskupów poświęcony młodzieży. Jak ocenił, w związku z ujawnianymi skandalami, "biskupi nie mają żadnej wiarygodności, by podjąć ten temat"."

 

zaloguj się by móc komentować

JK @qwerty 1 września 2018 06:27
1 września 2018 06:49

A może Biskup traktuje wiernych poważnie i uważa że wierni swój rozum mają.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @bendix 1 września 2018 06:37
1 września 2018 11:14

Dzięki za linka. Biskupi USA są mocno pogubieni, bo zapewne zdali sobie sprawę zbyt późno, że momentami sami kręcili na siebie sznur np. płacąc "poszkodowanym" a nie pytając księży, czy ci są winni. Za to automatycznie "wypisywali ich ze stanu kapłańskiego". Wyraźnie ich ta kampania zaskoczyła i teraz usiłują wciągnąć w swoje kłopoty Papieża. Papież ma swoje zadania i jeśli potrzebny jest Synod Biskupów ws młodzieży to powinien się odbyć. Biskupi amerykańscy tak jakby zapominają, że świat, również katolicki  - nie kręci się wokół nich. Ułatwiają tylko pracę antykatolickim mediom.

Zastanawiam się, skąd ta cała seria wystąpień biskupów i kardynałów amerykańskich "poza protokołem i przyjętą procedurą" ze szczególnym uwzględnieniem zwracania się do swojego Przełożonego - nie drogą przyjętą od setek lat a poprzez MEDIA.  Coś to pachnie  histerią lub prowokacją.

zaloguj się by móc komentować

qwerty @JK 1 września 2018 06:49
1 września 2018 20:49

Realnie możliwe

zaloguj się by móc komentować

DYNAQ @Krzysztof5 31 sierpnia 2018 20:06
1 września 2018 23:01

,, Zagładę stworzyli wychowankowie chrześcijańskich Kościołów. ''

Polemizowałbym...Warto uważnie obejrzeć:

https://www.youtube.com/watch?v=sb-glOFJ3OU&t=615s

zaloguj się by móc komentować

glicek @krzysztof-laskowski 31 sierpnia 2018 22:07
2 września 2018 01:48

A ilu ludzi będzie wkurzonych z tego powodu? Trudno sobie wyobrazić.

Sądzę, że w tej sytuacji na tym tle eksploduje kolejna wojna, nie wiem czy nie światowa bo - jak było w wypadku ISIS - zgłoszą się do niej na ochotnika muzłumanie z Europy i to oni narzucą miejscowym warunki walki.

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @glicek 2 września 2018 01:48
2 września 2018 08:50

Proszę sobie do równania dołożyć zapowiadaną w filmach i serialach fabularnych operację pod tytułem Wysadzenie Kopuły na Skale.

zaloguj się by móc komentować

syringa @pink-panther
2 września 2018 20:01

Pani Pantero a oto skrocony fragment wraz z przypisami

Warren Carroll tom IV str.556

„Przewodził motłochowi hrabia Thurn (ciekawe czy z tych od Thurn und Taxis -z Regensburga?) który zażądał obalenia katolickich rządów Habsburgów w Czechach oraz stracenia 2 ortodoksyjnie katoliich czeskich doradców Martinitza i Slavaty( ….)

Najpierw wyrzucono Martinitza a pochwili Slavatę Ich n iedoszli mordercy wychylilisię i przyglądając się jak spadają szydzili„zobaczymy czy wasza Maria zdoła wam pomóc” .

kilka sek poźniej -pełen zdumienia okrzyk „Na Boga, ich Maria im pomogła!”

Spadli na pryzmę nawozu M. wstał o własnych siłach Slavata stracił przytomność ale zabrano go stamtąd i wyzdrowial. Nikt ich nie ścigał

Rozpoczęla się Wojna Trzydziestoletnia „

Przypisy

Wedgwood The Thirty Years war s.78 Cambridge modern history t.IV s.20

Parker The thirty years war s.48

von Pastor History of the Popes t.XXVI s.354

 

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @syringa 2 września 2018 20:01
2 września 2018 22:14

Bardzo dziękuję za pełny i szczegółowy opis "defenestracji". Jakże pokojowe były te protestanckie "reformy'. No i zamilczany aspekt nadprzyrodzony z tym "zobaczymy czy wasza Maria zdoła wam pomóc". Cała ta "teologia protestancka" w odniesieniu do NMP to jest zupełne nieporozumienie. 
No i dzięki za przywołanie źródła.

Człowiek, który przewodził motłochowi, który wyrzucił dwóch przedstawicieli legalnej władzy: hrabiego Borzita z  Martinic i hrabiego Vilema Slavata z Chlumu oraz ich sekretarza. Ostał się jeden Lobkowicz  to "hrabia Turn" to był urodzony w 1567 ur. w Lipnicach nad Suczawą (?) i zmarły w 1640 w szwedzkim Tallinie   hrabia Heinrich Matthias Graf von Thurn und Valsassina.

Nie wyszło mu to na zdrowie, bo musiał uciekać z kraju po bitwie pod Białą Górą i  został dyplomatą  w służbie Szwecji. Zmarł w dzisiejszym Tallinie, gdzie jest jego grób. Nie miał męskiego potomka, więc załatwił sobie przeniesienie nazwiska i tytułu na wnuka.  Nazwisko krążyło jeszcze w XX w. ale trudno ocenić, czy to w prostej linii jego potomkowie.

zaloguj się by móc komentować

stanislaw-orda @krzysztof-laskowski 31 sierpnia 2018 16:18
3 września 2018 07:36

fotoshopy nie sa dowodem na cokolwiek.

zaloguj się by móc komentować

stanislaw-orda @pink-panther 27 sierpnia 2018 19:25
3 września 2018 07:48

Współczesna globalna Sodoma podzieli los tej lokalnej (wzmiankowanej w Biblii).

zaloguj się by móc komentować

syringa @jestnadzieja 31 sierpnia 2018 16:06
3 września 2018 08:25

"Problem księzy -homoseksualistów"

Mamy 3 lata czytań mszalnych, a własciwie 4, bo jest jeszcze rok A i B. To jest jakies 1600 wybranych fragmentów . Co prawda nie znam WSZYSTKICH wybranych na dni codzienne, ale te na niedziele i święta znam dobrze.

I NIGDY nie usłyszalam w I.czytaniu fragmentu o Sodomie i GOmorze -za co zostały zniszczone (i że w ogole zniszczone), nigdy -żadnego fragmentu z cudownej Księgi Tobiasza, (mówiącej bądź co bądź o zawierzeniu BOgu), ALE i  o zięciach Lota, ktorzy widząc że zjawilo się "nowe ciało" -krążyli jak zgłodniałe hieny wokół domu, gdzie się zatrzymał - a nawet nigdy wzmianki, że w Starym Testamencie homoseksualizm miał być karany śmiercią (choć o ukamienowaniu  KOBIETY TYLKO - za cudzołóstwo,  tego jest pełno).

CIekawe prawda?

A ile wzmianek o nadzwyczajności i wyjątkowości "ludu wybranego" -nie dalej jak wczoraj. 

zaloguj się by móc komentować


jestnadzieja @syringa 3 września 2018 08:25
3 września 2018 09:39

Szczerze powiem, nie zwrocilam na to uwagi; myslalam, ze wiele mi umyka w nieuwaznym czytaniu (dostaje codzienne czytania z mateusz.pl).

Jest natomiast duze zainteresowanie tematem, bo sporo kaplanow poruszalo go na swoich kanalach YT, bp Rys rowniez.

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @jestnadzieja 3 września 2018 09:39
3 września 2018 09:48

Chciałbym przypomnieć, że czytania nowego kalendarza liturgicznego nie są w dużej mierze spójne z czytaniami starego kalendarza liturgicznego. W nowym kalendarzu liturgicznym święto Chrystusa Króla zostało umieszczone na samym końcu, by nie przypominało wiernym, że Królestwo Chrystusa ma być urzeczywistniane w porządku doczesnym. A zmianę tę wprowadzili ci sami ludzie, którzy zmusili świeckie rządy państw katolickich do skasowania przepisów o katolicyzmie jako religii panującej.

zaloguj się by móc komentować

tadman @pink-panther
5 września 2018 22:26

Sekielski zbiera pieniądze na "Film o pedofilii w polskim Kościele" i musi ich zebrać 450 tys. zł. Deklaruje, że nie chodzi mu o księży, a o ofiary. Posuwa się do insynuacji, że księża w tym celu wykorzystują spowiedź. To tyle może o tym typie.

Dzisiaj przeczytałem, że przy realizacji tego filmu mają pomóc mu księża. W kontekście tego co wyżej to są to albo wtyki, albo ludzie niezbyt lotni, albo ludzie pokroju Międlara, którzy zrobią wszystko dla poklasku.

Jeśliby faktycznie chodziło mu o ofiary to pokazałby kto im najczęściej może zagrażać, a skoro tego nie robi to jego deklaracja jest z gruntu fałszywa.

zaloguj się by móc komentować


Paris @tadman 5 września 2018 22:26
6 września 2018 09:57

Tego knura tvn'go, sekielskiego...

...  deklaracje byly - sa - i beda  ZAWSZE  FALSZYWE...  falszywy sekielski to i falszywe deklaracje  !!!

Widac jak na dloni, ze ustaFka "ataku na KK"  trwa.  

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @tadman 5 września 2018 22:26
6 września 2018 12:08

Dzięki za info. On te pieniądze ma, tylko robi sobie specyficzną promocję i "myli pościg", żeby nie było pytań o to, kto finansuje tę antykatolicką propagandę. TVN jest na pierwszej linii ognia przeciwko polskiemu KK i zapewne lokalne kierownictwo jest mocno karcone za "brak rezultatów". Bo nagonki na razie nie dają efektu.

W sprawie nagonki na KK w Polsce i na świecie nie ma żadnej litości dla żadnych ofiar. Które podobno istnieją, ale nikt ich nie widział. Jedna panienka, która się ujawniła w Trójmieście okazała się opłaconą, nieudolną chciwą aktorką. Ale prokuratura "pracowała w dobrym kierunku", bo kiedy ksiądz oskarżany o nieprzystojne zachowanie przekazał prokuraturze nagrania jej wyznań lirycznych, co tak naprawdę się wydarzyło, to - nagrania ZAGINĘŁY na prokuraturze. Dobrze, że ksiądz zostawił sobie jakąś kopię no i żyją świadkowie, czy nastolatkowie, którzy ją wysłuchali i nagrali.

Jest zlecenie "na KK" i nawet minister kultury  i dziedzictwa narodowego wie, jakie są jego obowiązki.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @tadman 6 września 2018 08:03
6 września 2018 12:09

Dzięki za linka. Dobrze jest być na bieżąco, bo można się było spodziewać, że coś wymyślą, skoro "tak dawno nic się nie działo". Serdecznie pozdrawiam.

zaloguj się by móc komentować

tadman @pink-panther
6 września 2018 13:10

Nie ma za co. Podejrzewam, że ten od pieniędzy to jakieś takie nienasze nazwisko posiada i stąd wstydzi się trochę.

zaloguj się by móc komentować

tadman @pink-panther
7 września 2018 13:43

Dalszy link świadczący o grzaniu sprawy. Nie wiem czy to nie w ramach promocji filmu wiadomego Wojtusia.

https://opinie.wp.pl/sekielski-sa-w-polsce-ksieza-ktorzy-maja-dosc-milczenia-w-sprawie-pedofilii-6292046237619841v

zaloguj się by móc komentować


tadman @pink-panther
8 września 2018 11:28

Kończę podrzucać linki, bo sprawa jest już udowodniona. Rano w kiosku widziałem okładkę newsweeka z drewnianym krzyżem i zawieszonymi na nim na gwoździu trampkami, a napis pod spodem donosi Pedofilia w Kościele - niemy krzyk.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @tadman 8 września 2018 11:28
8 września 2018 13:02

Dzięki za te wszystkie linki. Pełna zgoda: to jest grzane jako świadoma akcja obliczona na dłuższy czas i na wiele różnych wątków i nośników informacji.  Nie zostawią polskiego KK w spokoju, bo im psuje całą politykę "wytworzenia nowego człowieka i państwa".  Sygnał dał pan prokurator Shapiro w Pensylwanii, więc TVN i okolice, np. newsweek, nie mogą milczeć.
Zaczyna być ciekawie, bowiem pompują ten temat te same media, które siedzą w uszy w grzaniu "totalnej opozycji". Więc nie będzie im łatwo. "Naszyści" może by się też jakoś "przyłączyli z troską", ale chyba naród zaczyna się stawiać. No i ta dyskusja wokół "listy osadzonych pedofilów wg zawodów" też pokazuje, że usiłują pompować byt wirtualny.

PS. Wielkie dzięki za te wieści. Nie odpisywałam, bo od poniedziałku leżę złożona jakimś wirusem i faszeruję się lekarstwami. Choroba w wydaniu "dyskomfortowym": suchy kaszel, potworny katar i ból głowy i ogólne "nic mi się nie chce". Dopiero wczoraj trochę ożyłam.
Życzę wiele zdrowia i serdecznie pozdrawiam.

zaloguj się by móc komentować

jestnadzieja @pink-panther 8 września 2018 13:02
8 września 2018 13:13

Widze, ze wiesci o chorobskach, to wpadam, zeby zdrowia zyczyc! Moze na oslode posluchac sobie muzyki? Wlasnie nadaja w sieci transmisje z I Miedzynarodowego Konkursu Chopinowskiego na Instrumentach Historycznych. Koi zmysly i dusze.

zaloguj się by móc komentować

tadman @pink-panther 8 września 2018 13:02
8 września 2018 17:28

Dziękuję za życzenia, bo zdrowia nigdy za wiele, więc się rewanżuję, bo widać, że więcej by go się przydało, bo chłoptasie gotują nam nowe tematy a ktoś powinien je opisać. :)))

zaloguj się by móc komentować

tadman @pink-panther
8 września 2018 17:50

No i jak tu przestać, kiedy do grzania tematu włączają się i Wyborcza, i Nowoczesna i dawni członkowie tej partii.

https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/kontrowersje-w-sprawie-rejestru-pedofilow/w9w6xrk

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @jestnadzieja 8 września 2018 13:13
9 września 2018 03:52

Bardzo dziękuję za życzenia i skierowanie uwagi w stronę piękna prawie doskonałego.  Serdecznie pozdrawiam.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @tadman 8 września 2018 17:50
9 września 2018 03:55

Ciekawe techniki propagandy ze szkoły "miszcza Gebelsa": facet umieszcza na twitterze temat ale nie może ograniczyć się do słów, bo one nie są tak nośne jak obraz.  Więc rysuje "podobiznę księdza rzymsko katolickiego" grzesznie przytulającego jakiegoś "ministranta". Tyleż wredne, co kierowane przez  fachowców od propagandy tzw. obrzydliwej.   Temat "rejestru" został skomentowany z Ministerstwa Sprawiedliwości i nie ma tam żadnych kontrowersji.   Ale trzeba się wykazać. Skoro nie ma faktów, będą malowanki.

zaloguj się by móc komentować

jestnadzieja @pink-panther 9 września 2018 03:52
10 września 2018 10:09

Zdazylam sie wciagnac w konkurs. Mam paru ulubionych wykonawcow, ktorym mocno kibicuje.

Mam nadzieje, ze ze zdrowiem juz lepiej, czekam na nowy Pani tekst.

zaloguj się by móc komentować

tadman @pink-panther
19 września 2018 11:35

Kogo zaprasza onet, aby rozmawiać o tytułowym temacie?

Newsweek Lisa zaprasza ją a onet reklamuje tytułem Diduszko-Zyglewska: hierarchowie uważają, że księża mają prawo molestować dzieci

https://vod.pl/programy-onetu/newsweek-opinie-agata-diduszko-zyglewska-joanna-scheuring-wielgus-1809/de1jn2g

Mężczyzna który udawał rannego/nieprzytomnego podczas KODziarskiego protestu w grudniu 2016 roku to Wojciech Diduszko – filmoznawca, mąż dziennikarki i animatorki kultury związanej z "Krytyką Polityczną", Agaty Diduszko-Zyglewskiej.
Cacana para.

 

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @Kedar443 17 września 2018 07:34
20 września 2018 16:58

Bardzo dziękuję za linka i za pamięć. Serdecznie pozdrawiam.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @tadman 19 września 2018 11:35
20 września 2018 17:01

Dzięki za zwrócenie uwagi. "Prawie wdowa" Diduszkowa działa wyraźnie "w grupie",bo kilka dni temu profesor ekspert od "dyskusji o kazirodztwie"  udzielał wywiadu dla Der Onet Rano - m.in w sprawie filmu "Kler" i w sprawie samego "kleru pedofili i złodziei w Polsce". Naprawdę nazwał polskich księży 'złodziejami". Dzięki i pozdrawiam. Oni wszyscy są godni siebie.

zaloguj się by móc komentować


pink-panther @boson 20 września 2018 17:19
20 września 2018 17:45

Dzięki za linki ale to trzeba kupić, niestety:))) Dobrze,  że prof. Oko załapał się do anglojęzycznej publiczności. Niech się uczą.

zaloguj się by móc komentować

zaloguj się by móc komentować