-

pink-panther

Liberte!, Industrial, KFK i pastor Naumann czyli bezbożnicy i Mitteleuropa.

Do tej historii najlepiej pasuje tytuł książki słynnego historyka profesora Anthony’ego C. Suttona „ The Best Enemy Money Can Buy” czyli „Najlepszy Wróg, jakiego można kupić za pieniądze”.

Mamy oto miliony katolickich podatników w teoretycznie neutralnym światopoglądowo państwie, jakim jest III RP.

Oraz mamy państwową polską „spółkę strategiczną” Krajowy Fundusz Kapitałowy Spółka Akcyjna powołaną przez równie państwowy i strategiczny Bank Gospodarstwa Krajowego podstawie art. 3.1 Ustawy z 4 marca 2005 r. ( Dz. U. 2005 Nr 57 poz. 491) i której celem na podstawie art. 5 2 ust. 1) w/w Ustawy jest m.in. „…udzielanie pomocy finansowej przedsiębiorcom i inwestorom w rozumieniu odrębnych przepisów, bezpośrednio lub za pośrednictwem funduszy kapitałowych, którym Krajowy Fundusz Kapitałowy udziela wsparcia finansowego;…”.

 

I dzięki tej wspaniałej ustawie i tym wspaniałym państwowym spółkom, trzej zdolni młodzieńcy, absolwenci Politechniki Łódzkiej i stypendyści w Coventry w Wielkiej Brytanii zarejestrowali w dniu 27 marca 2009 r. spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością , zwaną modnie start-upem o nazwie „Listonic” pod numerem KRS 0000326899, jako udziałowcy po 17 tysięcy zł od głowy.

 

Pomoc państwa polskiego wyraziła się udziałem kapitałowym w tym start-up firmy Impera Seed Fund Sp. z o.o. w wysokości 41,8 tysięcy zł i 836 udziałów.

 

Firma Listonic zajmować się miała „tworzeniem aplikacji mobilnych związanych z zakupami i produktywnością” .

 

A w tłumaczeniu na język ludzki firma stworzyła bezpłatną aplikację Listonic, pozwalającą na tworzenie list zakupów, tyle, że jednocześnie sprzedaje reklamy na tych listach zakupów. A reklamy kupują , jak się okazuje zagraniczne supermarkety takie jak Tesco, Nestle, lub firmy tak potrzebujące reklamy jak Coca Cola czy Unilever.

 

A kimże są te tutejsze „rekiny biznesu internetowego” ( z niewielką pomocą państwa polskiego czyli katolickiego podatnika)?

 

A to są panowie : Kamil Janiszewski, Piotr Wójcicki i Filip Miłoszewski, którzy kiedy zakładali „Listonic” byli już od 10 lipca 2007 r. członkami zarządu Fundacji Industrial ( a pan Janiszewski nawet sekretarzem) z siedzibą w Łodzi na ul. Zaolziańskiej 63/25 nr KRS 0000284368.

 

Prezesem tej fundacji był pan Błażej Tomasz Lenkowski zaś Wiceprezesem pan Jażdżewski Leszek Konrad.

Innym członkiem zarządu Fundacji Industrial był pan Marcin Celiński , kolega Jażdżewskiego z władz Stowarzyszenia Forum Liberalne KRS 0000266609

 

Fundacja Industrial zajmowała/zajmuje się wydawaniem czasopisma „Liberte!” , które właśnie przeżywa chwile sławy.

 

Co do nazwy wydawcy mogą być pewne nieporozumienia , albowiem na tym samym numerze KRS i adresie i w tej samej obsadzie personalnej zarejestrowana jest Fundacja Liberte!.

 

No i właśnie owa Fundacja Liberte! zaprosiła samego „króla Europy” do wygłoszenia wykładu w na Uniwersytecie Warszawskim dniu 3 maja 2019 r. w święto Matki Bożej Królowej Polski i jednocześnie rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

 

A pan Donald Tusk był łaskaw to zaproszenie przyjąć.

A dlaczego przyjął to zaproszenie to łatwo zrozumieć, bowiem pod patronatem Prezydenta Miasta St. Warszawy Trzaskowskiego w dniu 19 marca 2019 r. zostało zarejestrowane całkiem świeżutkie Stowarzyszenie „Wspólny Plan” z siedzibą na Twardej 18 nr KRS 0000777380 a pan Leszek Konrad Jażdżewski jest Przewodniczącym tego przedsięwzięcia.

 

Drugim silnym filarem jest sam pan minister Bartłomiej Henryk Sienkiewicz a ponadto w zarządzie zasiadają: Marcin Grzegorz Celiński z Fundacji Industrial /Liberte oraz pan Mateusz Jacek Sabat, który już się sprawdził u Rychu Petru a konkretnie w zarządzie Fundacji Nowocześni Ryszarda Petru.

 

Jakiś „wspólny plan” musi być, skoro młody pan Jażdżewski w swoim historycznym już przemówieniu w auli Uniwersytetu Warszawskiego m.in.:”… Donald Tusk powiedział na Igrzyskach Wolności, gdzie narodził się ten nasz wspólny plan obchodów trzeciomajowych: „nie czekajcie na jeźdźca na białym koniu.” Cytował Jacka Kuronia: „Nie palcie komitetów, zakładajcie własne.” Od siebie już dodam: nie czekajcie na Mesjasza, bo łatwo może się zmienić w czekanie na Godota. …”.

 

Te „złote myśli” poszły na marne, bo wszyscy i tak zapamiętali „część teologiczną” wystąpienia wygłoszoną w stylu wczesnego sowieckiego bezbożnika z epoki bezczeszczenia cerkwi i kościołów  oraz poniewieraniu popów ku uciesze gawiedzi.

 

To, że ten młody cwaniak w modnym garniaku jest bezbożnikiem, to wiadomo, ale kto mu doradził wypowiedzenie słów:”… Po kilku godzinach zapasów ze świnią w błocie orientujesz się, że świnia to lubi. Trzeba zmieni zasady gry…” to jest ciekawostka.

 

Stawiam na niemieckie klimaty, bo pan Jażdżewski z kolegami od lat znajdują się na „suporcie” niemieckiej Fundacji Friedricha Naumanna.

 

Współpraca jest bardzo ścisła, bowiem wydanie tzw. światowe „Liberte!” redaguje i wydaje zespół “Liberte!” wersja polska i ten sam zespół koordynuje i zarządza portalem 4liberty.eu , będącym platformą dla kilkunastu podobnie lewackich portali krajów Europy Centralnej i Bałkanów a nawet Gruzji a publikuje ją Fundacja Friedricha Naumanna.

 

Oczywiście na portalu „Liberte World!” pan Leszek Jażdżewski jak najbardziej się produkuje. W końcu jest „Editor in Chief”.

„Koordynacja” tych różnych portali krajowych na platformie odbywa się w lokalu na Piotrkowskiej 102 w Łodzi a koordynatorami są pan Błażej Lenkowski pani Olga Łabendowicz a sekcja IT to panowie od start-upu – Filip Miłoszewski i Kamil Janiszewski.

 

Wśród portali na platformie widzimy np. FOR czyli Civic Development Forum pana Leszka Balcerowicza, który też przypadkiem założył owo Forum w 2007 r.

 

No i dzisiaj nieszczęsny Balcerowicz , „zaprzyjaźniony” z platformą 4liberte.eu ‘zaopiekowaną” przez Fundację Friedricha Naumanna niby odpowiada osławionej Elizie Michalik „dziennikarce z Antyklerykałowa”, że :”… Trzeba nie tylko wiedzieć, co mówić, ale i co kiedy mówić!...”.

 

No jasne. Jażdżewski, wylewając szambo na Kościół Rzymsko Katolicki, w którym ochrzczone jest jakieś 90% Polaków, nie powiedział „źle” tylko powiedział w „złym” momencie”.

Na sali obecny jest rektor UW profesor Marcin Pałys, który dopiero dzisiaj pojął grozę swojego położenia, jako współorganizator tej wiekopomnej imprezy. Wczoraj jeszcze tej grozy nie pojął, bo w końcu od lat jest pracodawcą profesora Michała „My jesteśmy tu gospodarzami” Bilewicza.

 

Ale mleko się rozlało. Prezes PiS powinien wysłać Jażdżewskiemu bukiet kwiecia i niemiecką golonkę z gorącymi podziękowaniami.

 

Sama Fundacja Naumanna na poziomie niemieckim jest przybudówką do partii FDP czyli Freie Demokraten .

Od 2007 r. ma dołączone do nazwy słowo „Freiheit” czyli „wolność”.  Na poziomie Unii Europejskiej Fundacja Friedricha Naumanna należy do organizacji European Liberal Forum , stworzonej w 2007 r. i afiliowanej do ALDE Party pana Guy’a Verhovstadta czyli do The Alliance of Liberals and Democrats for Europe Party.

 

Czyli wszystko jasne, bo to, że kwartalnik antykatolicki „Liberte!” jest wspierany przez Fundację Batorego, Konfederację Lewiatan i Microsofta, to raczej wszyscy wiedzą.

 

No nie wolno zapominać, że w dole strony czasopisemka „Liberte!” widnieje obok znaczka „4LIBERTY.ru” również znaczek „Open Society” naszego ulubieńca Georgea Sorosa.

 

Natomiast jest pewien smaczek dotyczący zawoalowanych intencji niemieckich przy powoływaniu w roku 1958 r. fundacji, której patron, protestancki pastor Friedrich Naumann zmarł w 1919 r.


Jego dzieło jest bardzo ważne właśnie dzisiaj dla zrozumienia tego, co w niemieckiej duszy gra i jakie zadania może mieć na przykład „Liberte!” i jej Rada Patronacka w składzie : Henryka Bochniarz, Witold Gadomski, Szymon Gutkowski, Jan Hartman, Ireneusz Krzemiński, Janusz Lewandowski, Andrzej Olechowski, Zbigniew Pełczyński, Wojciech Sadurski, Tadeusz Syryjczyk, Jerzy Szacki, Adam Szostkiewicz, Paweł Śpiewak, Jan Winiecki.

„Niemiecki myśliciel” protestancki pastor Friedrich Naumann urodził się w 1860 r. i był niemieckim patriotą i politykiem.

Wielokrotnie zmieniał partie i poglądy: był członkiem m.in. Partii Chrześcijańsko Społecznej, w 1896 r. założył własną partię Nationalsozialer Verein ( Związek Narodowo Socjalistyczny) o bardzo eklektycznym programie liberalno-nacjonalistyczno-socjalistycznym z elementami „protestanckich wartości chrześcijańskich i bardzo, jak na dzisiaj , kłopotliwej nazwie. Partia wydawała gazetę „Die Zeit” ale krótko.

Pastor Friedrich Naumann w 1903 rozwiązał swoją partię o fikuśnej i przyszłościowej nazwie, bo nie miała brania w wyborach i przyłączył się do Unii Wolnomyślicieli a następnie po jej podziale był członkiem Ludowej Partii Wolnomyślicieli.

Friedrich Naumann w 1907 r. załapał się do Reichstagu i im bardziej zbliżała się wojna, tym bardziej jego poglądy ewoluowały w kierunku uwielbienia dla Kaisera Wilhelma II i jego polityki. Krótko mówiąc, stał się monarchistą i niemieckim imperialistą.

W apogeum entuzjazmu wielkoniemieckiego tuż po wybuchu I WW a konkretnie 4 października 1914 r. na fali sukcesów wojennych Cesarstwa Niemieckiego podpisał w ekskluzywnym gronie najwybitniejszych naukowców i artystów oraz działaczy politycznych tzw. „Manifest do Europejczyków” zwany też „Manifestem Dziewięćdziesięciu Trzech”, który był apelem o nie dawanie wiary „kłamstwom i kalumniom naszych wrogów w sprawie rzekomych zbrodni niemieckich na froncie zachodnim” a konkretnie w Belgii.

 

Na etapie zwycięstw niemieckiej armii w roku 1915 pastor Friedrich Naumann popełnił dzieło polityczne pod tytułem jakże znaczącym „Mitteleuropa”.

I w tej książce, jak piszą źli anglojęzyczni autorzy hasła „Mitteleuropa” u docenta wikipedii, :”… Wg jego koncepcji, ta część Europy winna stać się blokiem zintegrowanym politycznie I ekonomicznie –podległym rządom Niemiec. W swoim programie Naumann również popierał programy germanizacji i „hungaryzacji”.

 

W swojej książce Naumann używał retoryki imperialistycznej połączonej z pochwałą natury oraz imperialistycznej protekcjonalności w stosunku do ludności nie-niemieckiej. Jednocześnie doradzając politykom aby pokazywali pewnego rodzaju “elastyczność” w stosunku do nie-niemieckich języków aby „uzyskać harmonię”. Pisał, że to mogłoby ustabilizować cały Środkowo-europejski Region.

 

Pewne części książki są o planowaniu obejmującym projektowanie i tworzenie nowego państwa Krym i ustanowienie Państw Bałtyckich jako państw klientów…”.

 

Pastor Friedrich Naumann, zgodnie ze swoją naturą polityczną i filozofią życiową, po klęsce Niemiec w 1918 r. i abdykacji cesarza Wilhelma II wykonał zwrot o 180 stopni i „został jednym z ojców konstytucji Republiki Weimarskiej” i jednym ze współzałożycieli Niemieckiej Partii Demokratycznej.

 

Ten etap “demokratyczny” trwał bardzo krótko bo zaledwie kilka miesięcy, albowiem pastorowi Naumannowi się zmarło w dniu 24 sierpnia 1919 r. A żył lat 59, z czego co najmniej lat 15 był niemieckim monarchistą i imperialistą. I „dzielił się” ziemiami I Rzeczpospolitej, Austro -Węgier i Rosji , sięgając aż do Krymu.

 

Ale to wcale nie przeszkadzało niemieckiej propagandzie w roku 1958 zrobić z pastora „wielkiego demokratę walczącego o chrześcijańskie wartości i demokrację” i założyć fundację jego imienia sponsorowaną przez niemiecką partię polityczną.

 

Dzisiaj ten podmiot ma liczne „biura i placówki” na Litwie, w Bułgarii i oczywiście w Kijowie i Moskwie, gdzie werbuje młodych „idealistów”, którzy chcą chodzić w drogich garniakach, mieć najnowsze smart fony i jeździć szybkimi samochodami.

W III RP ma swoich gorliwych pracowników w Łodzi, którzy montują całą „platformę internetową” LIBERTY.eu, „łączącą think-thanki”.

 

Bo to wszystko „think-thanki” są. Z Jasiami Hartmanami, Andrzejami Olechowskimi i Pawłami Śpiewakami w charakterze „przewodników duchowych i politycznymi”.

 

A teraz troszkę o pieniądzach, za które można sobie „kupić najlepszego wroga”.

 

Fundacja Industrial KRS 0000284368 z siedzibą na ul. Zaolziańskiej 63/25 (identycznie jak Fundacja Liberte!), otrzymywała z budżetu Państwa Polskiego, utrzymywanego niemal wyłącznie przez katolickiego podatnika dotacje.

 

Odpowiednio:

- w roku 2009 od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego poprzez Fundusz Promocji Kultury na cel „Wydanie i promocja czasopisma liberalnego Liberte!” ,

-w roku 2010 od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego poprzez Fundusz Promocji Kultury - na wydanie książki „Bronisław Geremek-ojciec polskiego liberalizmu”,

Potem mamy nieporozumienie towarzyskie, albowiem w bazie danych KRS http://www.krs-online.com.pl/fundacja-industrial-krs-271282.html mamy zapis, iż w dniu 2012-07-10 Fundacja Industrial „została wpisana do rejestru przedsiębiorców”.

 

Ale już na stronie internetowej www.findustrial.pl mamy linki nie tylko do sprawozdań Fundacji Industrial za lata 2008-2011, ale również jest sprawozdanie finansowe za rok 2012, w którym nadal istnieje Fundacja Industrial wydająca czasopisemko „Liberte!”, tyle , że posiada już trzy adresy działalności: ul. Zaolziańska 63/25, ul. Kościuszki 1 i przy ul. Piotrkowskiej 102.

 

Oraz , że otrzymała m.in. dotację od Fundacji Friedrich-Naumann-Stiftung fur die Freiheit dotację w wysokości 66.345, 87 zł, z Urzędu Miasta Łodzi na wydanie dwóch numerów kwartalnika „Liberte!” w wysokości 20.000,00 zł a od Fundacji Konrada Adenauera dotację w kwocie 13.457,84 zł na „Projekt Szkoła Europejska Liberte!”

 

W roku 2013 Fundacja Industrial wykazała, że od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymała dotację w wysokości 70.000, 00 zł „na wydawanie czasopisma kulturalnego „Liberte!” w 2013 r., od Narodowego Centrum Kultury dotację w wysokości 25.000,00 zł na „realizację zadania pod nazwą „Liberte! Tydzień Wolności”, od Urzędu Miasta Łodzi dotację w wysokości 22.000,00 zł na realizację „zadania pod nazwą „Dzielnica Improwizacji- cykl koncertów muzyki improwizowanej”.

 

Zaś od Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, założonej jako „fundacja Skarbu Państwa” przez Ministerstwo Edukacji w roku 1993, a w latach 2014-2020 działająca jako „Narodowa Agencja Programu Erasmus + „ – w 2013 Fundacja Industrial otrzymała dotację w wysokości 3.703,15 zł

 

Natomiast za rok 2013 od Fundacji Fundacji Friedrich-Naumann-Stiftung fur die Freiheit otrzymała dotację w wysokości 150.577,32 zł zaś Republican Foundation for Science Education and Research dotację w wysokości 32.319,60 zł.

 

A od 2014 Fundacja Industrial jako wydająca czasopisemko „Liberte!” nie publikuje w sieci sprawozdań finansowych a przynajmniej nie na tej stronie internetowej.

 

W każdym razie widać, że polski podatnik katolicki był zmuszany bez swojej wiedzy i zgody sfinansować bezbożników z Liberte! w samym roku 2013 –na kwotę 117 tysięcy złotych a oni wyciągali jeszcze rączki do niemieckiej fundacji pod patronatem autora książki „Mitteleuropa” z 1915 r. i w dwa lata 2012-2013 wyciągnęli stamtąd prawie 217 tysięcy złotych.

 

A dalej też było ciekawie, bo w 2017 r. gazownia robiła jakąś awanturę , bo „Liberte!” miało nie dostać (wyjątkowo chyba) dotacji od ministra Glińskiego. A on się przecież nie rozerwie: na Teatr Powszechny na „Klątwę”, na PISF, żeby Smarzowski mógł nakręcić „Kler”.

 

Jednym słowem, polski podatniku katolicki, Liberte! I ten cały Leszek Jażdżewski wraz z jego kumplami i promotorami to „Najlepszy wróg, jakiego sobie można kupić za pieniądze”.

 

A zjawisko nienawiści do Kościoła Rzymsko Katolickiego, jakie się objawiło na Uniwersytecie Warszawskim 3 maja, jest wieczne, bowiem sami założyciele tej placówki naukowej – Stanisław Kostka Potocki i Stanisław Staszic, którzy posłali do cara Aleksandra I pokorną prośbę – to ober-bezbożnicy, jakich świat nie widział.

 

I do wyrywania dużej kasy też mieli talenty nieprzeciętne: przygotowali projekty kasaty 30 klasztorów męskich i 8 żeńskich i wymusił na biskupach podpisanie 17 kwietnia 1819 r. dekretu kasacyjnego. Zakonnicy zostali wyrzuceni a majątek, w tym bezcenne księgozbiory „rozeszły się”.

 

Trochę się przykleiło i do Staszica i do Stanisława Kostki Potockiego.  To były kwoty, o jakich bezbożnicy z „Liberte!” mogą tylko pomarzyć. I może marzą i dlatego urządzili sabat czarownic na UW dokładnie w 200 rocznicę kasaty zakonów w Królestwie Polskim z inicjatywy Staszica i Potockiego założycieli UW.

 

 

http://liberteworld.com/category/economy/

https://archive.org/details/TheBestEnemyMoneyCanBuyAntonyCSuttonEBook_201810/page/n11

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20050570491/U/D20050491Lj.pdf

http://www.kfk.org.pl/o-firmie/o-funduszu

https://rejestr.io/krs/326899/listonic

https://pl.wikipedia.org/wiki/Listonic

https://rejestr.io/krs/284368/fundacja-liberte

https://krs-pobierz.pl/fundacja-industrial-i332282

http://4liberty.eu/think-tanks/liberte/

http://4liberty.eu/think-tanks/

http://4liberty.eu/contact/

http://4liberty.eu/about-us/

http://liberteworld.com/

http://liberteworld.com/editorial-staf/

https://en.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Naumann_Foundation

https://en.wikipedia.org/wiki/Free_Democratic_Party_(Germany)

https://en.wikipedia.org/wiki/European_Liberal_Forum

https://en.wikipedia.org/wiki/Alliance_of_Liberals_and_Democrats_for_Europe_Party

http://www.krs-online.com.pl/fundacja-industrial-krs-271282.html

http://4liberty.eu/

http://4liberty.eu/think-tanks/

https://liberte.pl/skok-w-nowoczesnosc/

https://en.wikipedia.org/wiki/Mitteleuropa

https://wpolityce.pl/polityka/445245-michalik-zawziecie-broni-jazdzewskiego

https://en.wikipedia.org/wiki/Manifesto_of_the_Ninety-Three

http://findustrial.pl/wp-content/uploads/2010/10/Sprawozdanie2009.pdftagi: organizacje pozarządowe  antyklerykalizm  dotacje rządowe i zagraniczne  mitteleuropa 

pink-panther
5 maja 2019 16:21
113     7838    23 zaloguj sie by polubić
komentarze:
Magazynier @pink-panther
5 maja 2019 16:49

Materiał do przemyślenia. B. dobre, ale muszę to jeszcze raz. 

„Bronisław Geremek-ojciec polskiego liberalizmu”. Nie powiem, nie powiem. Tylko jedna zagwozdka. Matka jeszcze potrzebna. Wszak Unia Wolności zawsze przenajczystsza była. Czyżby HGW?

zaloguj się by móc komentować

JK @pink-panther
5 maja 2019 17:04

W sumie to te pieniądze niewielkie.

Nie chce mi się liczyć, ale na oko to jakieś 500 tysi na dwa lata. Z tego owej całej bandzie darmozjadów antykatolików wyżyć się nie da. Coś trzeba zapłacić drukarni. Jakieś lokale opłacic trzeba.

Ja wiem, 500 tysi piechotą nie chodzi. Zawsze można je przytulić. Muszą jednak być ideowi, bo to nie tylko kasa.

Czemu tylko III RP ma na nich płacić?

zaloguj się by móc komentować

klon @pink-panther
5 maja 2019 17:18

Miasto Łódź ma swoją moc.
Wybory  samorządowe 2014?
To wtedy system informatyczny napisała "studencka" firma z Łodzi ????

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @Magazynier 5 maja 2019 16:49
5 maja 2019 19:08

Rzeczywiście, sporo tu spraw do przemyślenia. Na przykład jak agresywni ateiści biorą kasę od fundacji pod patronatem pastora chrześcijańskiego i jednocześnie plują jadem na katolików polskich i Kościół Rzymsko Katolicki. 

PS. No a "matka", jak w tym dowcipie o flaszce wódki w domu  alkoholiczki "jest tylko jedna". 

zaloguj się by móc komentować

Marcin-K @pink-panther
5 maja 2019 19:09

Człowiek niby ma świadomość istnienia tych wszystkich ludzi, zna ich, kojarzy, gdzieś tam ciągle o nich słychać. Ale zebrani w taki jeden tekstowy pęczek i wymalowani pędzlem odpowiedniego kontekstu naprawdę wydają sie przerażający. Tak jak myśl, że to pewnie jedynie czubek góry lodowej. Najgorsze, że nie wiiadomo jak się ich pozbyć. Aresztować ich się nie da, miękkich sposób nie ma, rząd raczej nie będzie umiał sobie z nimi poradzić. Teoretycznie ludzie powinni ich wybuczeć i wytupać, ale tak się nie dzieje. Strach takie słowa pisać, ale wydaje się że jedynie naprawdę jakiś mega-kryzys, być może połączony z ostrym konfliktem militarnym sprawiłby że dałoby się zaprowadzić tu jakąś opcję zero. Tego z kolei trudno życzyć rodakom, nawet jeśli są pogubieni i dali się tym czarodziejom zaczarować. Jedyne w co pozostaje wierzyć to tylko to, co kiedys ktoś powiedział, że życie ziemskie to tylko obóz przygotowawczy do ewentualnego życia wiecznego i, to chyba napisał któryś ze świętych (nie mam pamięci do nazwisk), że "życie ziemskie jest krótkie i bolesne".

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @JK 5 maja 2019 17:04
5 maja 2019 19:15

Niewielkie to są oficjalne dotacje. Natomiast proszę zwrócić uwagę na to, ze niemiecka fundacja organizuje różne konferencje, seminaria, wykłady, wydaje książki. I tam jest wiele okazji do idywidualnego i sporego wynagrodzenia każdej z osób  z tych 15 think-thanków. Plus zlecenia reklamy od jakiegoś supermarketu dla firemki internetowej w Łodzi. To mogą być naprawdę duże pieniądze. Sposobów i kanałów przepływu , włącznie z kontami w rajach podatkowych może być bardzo wiele.

Ale oczywiście, dlaczego III RP ma im płacić za opluwanie wskaznych opcji politycznych i wyznań czy całej "polityki polskiej", bo przecież chodzi o "umniejszenie Polski".

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @klon 5 maja 2019 17:18
5 maja 2019 19:18

Łodź to rzeczywiście specyficzne miasto. Podobnie jak polityka wspierania polskiej gospodarki poprzez dofinansowania aplikacji na smartfonie, żeby Polak poszedł na zakupy do Tesco. W tym czasie nie ma kasy na dofinansowanie projektu odbudowy jakiejś fabryki produkującej tkaniny np. bawełniane, wełniane czy lniane. "Musowo" importować poliester z Korei Południowej i kupować tam samochody. Niech przemysły Korei Południowej "rosną w siłę".   

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @Marcin-K 5 maja 2019 19:09
5 maja 2019 19:25

Nie jestem tak pesymistycznie nastawiona. Tu raczej widać wielkie potknięcie (mimo wielu doradców i sponsorów) i potencjalny zjazd po równi pochyłej jak u Biedronia i jego "Wiosny". Tam też zaczęło się od wysokich notowań, a skończyło jak zwykle z tzw. radykalną czyli głupkowatą lewicą. Polacy zbyt dobrze pamiętają komunizm i bolszewię i widzą, że to potomkowie są. 

Jażdżewski Leszek podobno jest wnukiem profesora Konrada Jażdżewskiego, który za "pierwszego Sowieta" załapał się do jakiejś jaczejki stworzonej na polecenie Stalina rękami m.in Wandy Wasilewskiej i Kornijczuka jakiegoś "Związku Słowiańskiego". Komuniści powrócili do tematu po 1944 czyli "za drugiego Sowieta" i dziadek Jażdżewskiego opracowywał jakieś kalendarze i mapki "Słowian". Ale temat padł i dopiero Tejkowski próbował "odrodzenia Słowiańszczyzny" zamiast tego całego niesłusznego Kościoła Katolickiego. 

 

zaloguj się by móc komentować

Paris @pink-panther
5 maja 2019 19:26

Alez genialnie podsumowala Pani...

... tych  wszystkich "przedsiebiorczych  i  ideowych"  sk****synow  i  platnych pacholkow  !!!   Zalatwila  ich  Pani iscie blyskawicznie... elegancko... bez cienia watpliwosci - po prostu jak  PANTERA  !!!  No  cymes  !!!

 

Z nadmiaru informacji i wrazenia wpis - po prostu zatyka... i szokuje... potrzebuje tylko jeszcze z raz przeczytac go i zapamietac "na amen"... by rozpowszechniac wsrod znajomych bezcenna wiedze. 

No i jeden "ladny kwiatek" - w radzie patronackiej  "nasz"  RAMBO  BALKAN  od  Sakiewicza - hipokryta i platna presstytutka Witold Gadowski... kto jeszcze  ???

zaloguj się by móc komentować

qwerty @pink-panther 5 maja 2019 19:15
5 maja 2019 19:32

obieg pieniędzy nigdy nie jest jawny, pokazywanie małych kwot służy epatowaniu czystością intencji oraz pokazaniu, że nawet 22 tys. zł może wywołać rewolucję, a prawda jest prozaiczna oni wszyscy żyją z pieniędzy, które nie są ujawniane nawet w Pit-ach; w RP najbardziej skuteczną bronia do robienia porządku na rynku 'idei' jest skarbówka - 48 godzin i goście są bez kasy oraz mają do  spłacenia np. 10 mln zl z tytułu fikcyjnych podstaw osiągania przychodów [wykreślenie z listy podatników VAT, ot dla sportu] lub ukrywania takowych [obiad/dojazd/rozmowa z .../... na takim wiecu jest przychodem i podlega opodatkowaniu jako otrzymana darowizna nie zgłoszona do opodatkowania];- chcąc byc skutecznym należy obsadzić MinFin i wydać dyspozycje, po trzech miesiącach to już jest inna RP i to nie do poznania, ale chętnych do wygrywania realnych wojen nie widać, iluzje sporów, iluzje Państwa

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @Paris 5 maja 2019 19:26
5 maja 2019 19:35

No jest trochę napakowane informacji ale to chyba dla nas teraz -samokształcenie przymusowe. Wroga trzeba znać od podszewki i jak mu z paszczy zieje:))

zaloguj się by móc komentować

Marcin-K @pink-panther 5 maja 2019 19:25
5 maja 2019 19:36

No ja też nie jestem jakoś bardzo pesymistycznie nastawiony, ale jednak oni są, mutują się i obrastają w dodrukowywane bez ustanku euro-ruble, zresztą co Pani bardzo precyzyjnie opisuje. Jakby to powiedzieli Karnowscy z tym histerycznym załamaniem głosu: "Psują Polskę". Co gorsza społeczeństwo im ustępuje, jak ustępuje się czasami wariatowi, którego każdy by chciał przeczekać. Dobre tylko to, że rzeczywiście są nieudolni, paskudnie agresywni czego Polacy nie lubią i interesują jedynie swoich ultrasów, a ten tak zwany zwykły człowiek zazwyczaj ma ich gdzieś. A przy okazji cały czas wybuchają koło nich jakieś najzwyczajniesze i do bólu prozaiczne afery i aferki finansowe, co osłabia ich wiarygodność. Tak czy siak mają efekty w postaci strasznie pogubionych ludzi, którzy powtarzają z automatu te wszystkie brednie o Kościele i infekują tym dzieci. Znam takich przypadków multum.

zaloguj się by móc komentować

qwerty @Marcin-K 5 maja 2019 19:09
5 maja 2019 19:37

miękie rozwiązania to rozwiązania skarbowe;- żaden z tych figurantow nie jest w stanie 'przeżyć' kontroli skarbowej a każdy podmiot w tydzień przestaje istnieć a zarząd ma długi wobec Skarbu Panstwa do spłacania z prywatnych majątków;- to najlepsze lekarstwo

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @qwerty 5 maja 2019 19:32
5 maja 2019 19:37

To nie takie proste, bowiem "konserwatyści" też są w różnych fundacjach "zaokrętowanych" na innych "platformach", tym razem - atlantyckich. Czyli "kruk krukowi oka nie wykole". To wykluło się w połowie lat 80-tych i trwa. A państwo gnije. Ale na szczęście sami potykają się o własne nogi. 

 

zaloguj się by móc komentować

cbrengland @pink-panther
5 maja 2019 19:42

Możemy sobie deliberowac na temat dotacji, finansowania i temu podobnych tego calego Liberte, co jest ważnym, bo pokazuje, kto pociąga za sznurki.

Ale najważniejszym moim zdaniem jest fakt zaistnienia w przestrzeni publicznej tego zdarzenia. I tego czlowieka, co to czytał i Tuska też na nowo. Będzie do czego się odnosić i o czym gadać po obu stronah barykady, która właśnie przez takie eventy kruszeje.

Zaczyna się nowy etap walki z polskim Kościołem po prostu. Teraz już pięścią w twarz. I będą czekać. Ruszą Polacy w obronie swej Wiary i poleje się krew nawet i będę trupy może też, czy z Polski zrobi się druga Francja. Obie opcje są do przyjęcia dla mocodawcow tej rewolucji. Bo tym w istocie te zdarzenia są.

Tylko tym razem to rewolucja w garniturach i w telewizji.

zaloguj się by móc komentować

qwerty @pink-panther 5 maja 2019 19:37
5 maja 2019 19:44

bywa, że może być proste, zapraszamy:

 

Plan III Kongresu Stowarzyszenia Niepokonani 2012 w dniu 11.05.2019
Dom Kultury, Łódź
" Stowarzyszenie Niepokonani 2012 - Czas na zmiany "

12.00 - 12.05Uroczyste otwarcie i przywitanie gości.
12.05-12.15Wystąpienie otwierające Prezesa SN2012 Jerzego Książka.
12.15-12.25Wystąpienie Wiceprezesa SN2012 Adama Gizickiego.
12.25-12.35Wystąpienie przedstawiciela Telewizji POLSAT
12.35-12.45Wystąpienie Prezesa Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu Arkadiusza Szcześniaka.
12.45-12.55Wystąpienie lidera Ruchu Bezpartyjni Samorządowcy Patryka Hałaczkiewicza
12.55-13.05Wystąpienie posła na Sejm Piotra Apela
13.05-13.15Wystąpienie posła na  Sejm Agnieszki Ścigaj
13.15-13.25Lista rezerwowa wystąpień:  ………………………………………..
13.25-13.30Lista rezerwowa wystąpień:  ………………………………………..
13.30-13.40Lista rezerwowa wystąpień:  ………………………………………..
13.40-14.30Przerwa (napoje, kanapki, przekąski).
14.30-14.40Wykład mec Sławomira Walidudy "Postępowania karno-podatkowe, doktryna i rzeczywistość"
14.40-14.50Wykład radcy prawnego Wojciech Pławiak "Jak korzystać ze swoich praw w sporze z organem podatkowym? Środki ochrony praw przedsiębiorcy w postepowaniu podatkowym".

14.50-15.00Wykład doradcy podatkowego Jacka Dobruckiego " Należyta staranność przedsiębiorcy w relacjach gospodarczych w kontekście prawa wspólnotowego".
15.00-15.10Wykład doradcy podatkowego Jacka Dobruckiego " Należyta staranność przedsiębiorcy w relacjach gospodarczych w kontekście prawa wspólnotowego".
15.10-15.25Wykład dr Dariusza Rymara "Rola etyki i wyobraźni w budowie zdrowego państwa"
15.25-15.40Wykład Jana Kawalca "Oszustwa sądowe".
15.50-16.00Wykład mecenas Emilii Nowaczyk - "Alternatywne drogi do prawdy"

16.00-16.10Wystąpienie Krzysztofa Jędrasika "Szósta rano puk puk i co dalej?"
16.10-16.20Zakończenie i podsumowanie Konferencji. 

zaloguj się by móc komentować

Marcin-K @qwerty 5 maja 2019 19:37
5 maja 2019 19:55

No niby tak, ale ta nasza skarbówka, która podobno nawet umie wykryć, że producenci piw rzemieślniczych podnoszą ilość procentów, jakoś nie reaguje. To oczywiście wina rządu, bo chyba przecież za coś odpowiada. Nie ma też nacisku społecznego, bo Polacy nie interesują się takimi sprawami. Zgadzam sie z cbrengland, że oni się lubiją w technice salami. Po kroczku, po kroczku przyzwyczajają ludzi do chamstwa ubranego w garnitury. Człowiek wstaje rano i idzie do pracy, myśląc sobie, że jakoś to będzie - mówię tu też o sobie. A sprawy idą coraz gorzej. Z pewnego rodzaju perwersyjną nostalgią chce się przywołać tu czerwonego Kwacha dokonującego abordażu Papa Mobile, byleby tylko pokazać się tam gdzie trzeba. Daleko zajechaliśmy od tamtych czasów. Żeby to nie brzmiało rzeczywiście jak lamenty, to na szczęście oni są tak toporni w tym swoim opętaniu, że cały ich plan zamiast diabliczności nabiera cech sit-comu.

zaloguj się by móc komentować

Paris @qwerty 5 maja 2019 19:32
5 maja 2019 19:59

No tak...

... start-up'ami Polska stoi  !!!  Co sie dziwic skoro sam  BANKSTER  Morawiecki  przystal na taka zlodziejska  "nowoczesnosc i postep"  !!!

Wciskanie "nowoczesnej" ciemnoty i "uszczelnianie podatku vat"  to jego specjalnosc... a w miedzyczasie sprzeda mlode pokolenie Polakow z 500+  na "nowoczesnych" niewolnikow,  bez szkoly  !!!

zaloguj się by móc komentować

Paris @pink-panther 5 maja 2019 19:35
5 maja 2019 20:03

Tak jest...

... tym bardziej, ze to jest NASZ  WROG...  do tego  wrog "polski",  w duzej mierze polskojezyczny, wyhodowany z naszej i naszych bliskich  krwawicy  !!!

zaloguj się by móc komentować

sigma1830 @Paris 5 maja 2019 19:26
5 maja 2019 20:05

Witold Gadomski i Witold Gadowski to dwie różne osoby.

zaloguj się by móc komentować

histeryk @pink-panther
5 maja 2019 20:22

dziękuję Pantero,

na stronie http://4liberty.eu/think-tanks/liberte/ chwalą się, że Liberte! is not only a magazine.It provides patronage over many important events, such as the 20th Economic Forum in Krynica.

 

 Swoją obecnością, to mające z roku na rok coraz większa renomę wydarzenie, uświetniły takie osobistości jak: prezydent RP Bronisław Komorowski, przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek, przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barosso.

 Dużym zainteresowaniem cieszyło się spotkanie moderowane przez Panią Jolantę Kwaśniewską
pt. „LeaderShe w biznesie i polityce – czy parytety są niezbędne?”

Forum Organizacji Pozarządowych zgromadziło międzynarodowe grono ekspertów i liderów życia politycznego w tym posła RP Ryszarda Kalisza, który w debacie „Traktat Lizboński a rozwój organizacji pozarządowych” podkreślał rolę NGO-sów jako ośrodków wyspecjalizowanych, które łączą politykę z celami obywatelskimi.

http://www.ffp.org.pl/archiwum/archiwum-2010/25-20-forum-ekonomiczne-w-krynicy

 

Judasze ...

 

 

 

 

 

 

 

 

zaloguj się by móc komentować

Paris @cbrengland 5 maja 2019 19:42
5 maja 2019 20:33

Masz racje...

... sytuacja przyspiesza, a DIABEL  MASONSKI sie wscieka  !!!

... "Czy z Polski stanie sie druga Francja ?"... jestem przekonana, ze nie.  Strugane "polskie oglupienie" nie rowne jest temu francuskiemu... w tym przypadku pomagaja nam "twarde warunki zycia" i nie tak wcale dawne, ale  bolesne doswiadczenia z "transformacji ustrojowej '89"... i opieka Matki Bozej.  Dzisiaj w moim kosciele byla piekna msza swieta z pieknym, madrym kazaniem ksiedza proboszcza, a po mszy cudowne nabozenstwo maryjne z odspiewaniem litanii do Maryji Krolowej Polski... na nabozenstwo po mszy zostalo bardzo duzo ludzi... az bylam zdziwiona, duzo mlodych z malymi dziecmi.

A propos Francji... powinnismy wzglednie uwaznie sledzic wydarzenia, ktore tam maja miejsce, ale rowniez miec duzy dystans do nich.  To w wiekszosci sa rezyserowane i "odgrzewane jak stare kotlety"  USTAWKI - tych samych przez tych samych dla tzw. ciemnego luda, bardzo emocjonujace i majace na celu prowokowanie ludzi...

... tak wiec... tylko spokoj nas uratuje - interesowanie sie i pilnowanie naszych, wlasnych spraw, bycie uwaznymi i przebieglymi... bo oni naprawde maja nas za idiotow  !!! 

 

zaloguj się by móc komentować

glicek @pink-panther 5 maja 2019 19:08
5 maja 2019 20:37

Dzięki za notatkę.

Faktycznie support Jażdżewski ukradł całe szoł głównej gwieździe eventu czyli premieru Tusku. Jedni po tamtej stronie mówią, że główny występ był tak wybitny i przejdzie do historii, więc prawilni albo płaczą w kąciku albo gryzą paluchy z wściekłości i kierują uwagę na występ supportu.

Na przykład jak agresywni ateiści biorą kasę od fundacji pod patronatem pastora chrześcijańskiego i jednocześnie plują jadem na katolików polskich i Kościół Rzymsko Katolicki.

Mam taką koncepcję, że jest coś wspólnego z postempackimi organizacjami i muzłumanami i to kulturowe "porozumienie" w kwestii zamiany żon i wymiany ludności ma dużo głębsze podstawy.

Muzłumanie uważają, że allah stworzył świat dla muzłumanów, tylko niestety część zasobów jest niesłusznie w rękach niewiernych. Obowiązkiem niewiernych jest płacenie na muzłumanów jako tych prawowitych władców, bo to nie są pieniądze niewiernych tylko należą do allaha. Więc albo będą płacić dobrowolnie albo się ich do tego zmusi. Zatem nie mają problemu żeby brać kasę od ludzi, których nie szanują i których nienawidzą.

Nie tak dawno w "2 śniadaniu miszczuf*" z Marcicnem Mellerem i jego miszczami na TVN24 czerwony i jakiś nieświeży Krzysztof Materna oburzał się, że Gliński nie dał kasy na kolejny postempacki projekt i na Krytykę Polityczną. "To nie są tylko ICH pieniądze" wykrzyczał pan Krzysztof.

* błąd zamierzony

Też mi się wydaje, że te 100-200 tys. to jakoś dziwnie mało na tę ich działalność. Sądzę, że większa kasa płynie innymi rurami i kanałami ale osób gotowych do podpięcia się po tę dojarkę przybywa szybciej niż soków życiowych krążących tymi rurami. A żadna pozycja nie jest dana raz na zawsze. To jak casting na skrzyżowanie 3 TVszołów: "You can dance", "Mam talent" i "Warsaw Shore" - z nowymi edycjami przybywa uczestników, stare gwiazdy i zwycięscy castingów - jeśli nie zrobią coś wypierdzistego co przykuje uwagę - idą na śmietnik. Więc ilość przechodzi w jakość. Jeszcze nie tak dawno Sławuś Sierakowski mówił, że "90% kasy dostaje z zzagranicy, więc Kaczyński może mu skoczyć". Dziś KryPol błaga o datki, widziałem ostatnio pana Sławka w Loży Prasowej na TVN24... No taki zgaszony był i bez energii, nawet pani prowadząca parę razy go zgasiła i tylko z litości nie dobiła osinowym kołkiem.

Ale mamy te wszystkie wiosny, razemy, swoje poletko postempu i ruszania z posad bryły świata uprawiają na większą i mniejszą skalę prezydenci Warszawy, Poznania, Gdańska, Krakowa, Łodzi. Wszystkim się spieszy i wszyscy mają pretensje, że mają za mało kasy, za mało przychodzi ludzi, za mało dostają głosów, w ogóle nie wiadomo dlaczego jeszcze nie zostali wybrani i dlaczego nie rządzą, chociaż są do tego namaszczeni przez transcendent od momentu uformowania się ze zlepku komórek. Nauczyciele jęczą, że uczniowie nie są tacy jacy oni by chcieli, że to tumany (i tumanice - płci żeńskiej) które nie rozumieją mowy nienawiści, "tęczowych piątków", chcą jakieś matury albo przejścia do nast. klasy zamiast się poświęcić dla lepszego wspólnego jutra.

W wypadku realizacji programu wtłoczenia LGBTQ+ do szkół i o tym co będzie po wyborach na kolejnym etapie mamy coraz więcej tzw. "comming outów". Pierwszy już był w stolicy tak, że wiceprez Rabiej musiał zostać zwinięty z mediów. Przynajmniej na jakiś czas. Teraz mamy rozpoznanie bojem na co można sobie pozwolić i i kwękolenie że za wcześnie, nie taka forma itp. Ale z drugiej strony mamy ciśnienie, żeby to wszystko realizować szybciej, mocniej, ostrzej, ostatni nie będą pierwszymi a kto zwycięży zgarnie wszystko.

Nie wiemy do jakiś okrucieństw i podłości skłonna jest lewicowliberalna i postempowa demokracja jeśli waaadza, pieniądze i rząd dusz wymykają się jej z rąk.

ps: Oglądają tego Jażdżewskiego i już wiem, gdzie go wcześniej widziałem. ;)

zaloguj się by móc komentować

Nieobyty @pink-panther
5 maja 2019 20:52

Ponieważ na sieci pełno jest analiz – dlaczego człowieczek o szczurzym pysku i takim samym zachowaniu powiedział co powiedział i to przed Słońcem Peru. Najprostsze wnioski - odbicie elektoratu Wiosny, przeciągnięcie prętem po klatce i reakcja w starym stylu PiS.

Ale wracając do notki gospodyni – za czasów Ciołka [Stasia od carycy] jurgielt wypłacano w ambasadach a te w jednym miejscu prowadziły z wydatków szczegółowe rejestry.  Dziś są inne czasy – szara pajęczyna fundacji, instytutów , funduszy, grantów -  to tylko część jurgieltu wypłacanego z zewnątrz. Resztę jurgieltu zapewniają finanse państwa, koncernów i samorządów. To ulokowane w tym aparacie szczury dbają o te przydział środków by reszta watahy miała żer. Przykład Gowina i Glińskiego [ jeden dbał o granty na badania dla byłej ex-Boniego, drugi o kredyt na Kler dla Smarzowskiego] – wskazuję że nikt nigdy nie zrobi deratyzacji [nie ma pozwolenia obcych dworów].

Kolejna sprawa to szkoły janczarów – gdzieś się tych ludzi o szczurzy mordkach i charakterach chowa, tresuje oraz wplata w szczurzą sieć. Hodowla daje różne wyniki od niewypałów jak Petru, Kijowski, Sierakowski po jeszcze nie spalone do końca twarze nie doszła wdowa Diduszko, Śmiszek, Biedroń no i nowy szczurek na giełdzie. Nie raz i na tym blogu była mowa o tym że do walki przeciwnik rzuci nowych ludzi, nowe twarz skryte w cieniu – i będą to osoby bezwzględne przy których stara ekipa Czerskiej miała czasami zahamowania. No tak ale ta ekipa mimo ogromu środków była mało skuteczna.

Jest jeszcze inna sprawa to wypowiedzenie otwartej wojny kościołowi jako instytucji oraz osobom duchownym i hierarchom. Łączyć to można z imperialny zamysłem IV Rzeszy – kolejnego aktu podbicia potomków Lechitów. To że pruskie fundusze finansują tą wojnę oraz zapewniają zasoby ludzkie – to nie tylko ciąg dalszy otwartego starcia herezji Lutra z Rzymem jest tu jeszcze jeden element.

Nie dawno poruszył nas list Papy Ratzingera o powodach upadku kościoła – zupełnie inne spojrzenie na powód ekscesów seksualnych wśród marginesu kleru. Kto był najbardziej oburzony listem niemiecki episkopat. Tak ten sam który przymierza się do nowej schizmy i nowej definicji seksualności.

Nawet Watykan zaczyna mieć problem z najbogatszym i najbardziej modernistycznym kościołem niemieckim. Jak do tej pory episkopat polski i niemiecki jest w łączności, trwa wymiana delegacji i rozmowy braci w biskupstwie. Bardzo dużo episkopatów innych kościołów jest zapatrzonych w nasz episkopat który reprezentuje ostatni silny kościół w Europie o dość konserwatywnym obliczu.

Od pewnego czasu pełnoskalowa wojna religijna na własnym terenie - paraliżuje duchownych w Polsce. Są oni zaskoczeni bezwzględnością przeciwnika, nie potrafią znaleźć skutecznych form oporu a i co najgorsze nie stanowią jednolitego frontu [tzn. część hierarchów pacyfikuje księży aktywnych w obronie tak jak w Poznaniu] oraz wierni też nie idą ławą za swymi pasterzami.

Mając wojnę na swym własnym terenie – mimo chęci nie można być aktywnym na zewnątrz [nie starcza czasu i sił by jeszcze przeciwdziałać upadku biskupów w Niemczech]. Choć po prawdzie nasz episkopat przyjął wobec Watykanu taktykę na przeczekanie - a właściwe on jest w trakcie rozeznawania czego to Rzym oczekuje. Ten z kolei się niecierpliwi że to rozeznanie trwa tak długo i nawet kapelusze kardynalskie nie nęcą za bardzo.

Fakt że najęty przez prusaków szczurek gryzie – ma więc wymiar celów jakie IV Rzesza ma na terenie Polski oraz dopilnowania wewnętrznych rozgrywek na terenie Niemiec [przygotowania do nowej schizmy].

zaloguj się by móc komentować

Paris @sigma1830 5 maja 2019 20:05
5 maja 2019 20:55

No rzeczywiscie...

... diabel mi ogonem literke zamienil... z Gadomskiego zrobilam Gadowskiego... w sumie to niewielka roznica, ale moja wina... pewnie dlatego, ze na tego drugiego mam "uczulenie".

Dziekuje za zwrocenie uwagi,  przepraszam za ferment Pania Sigme, Pania Panther oraz  pozostalych Czytelnikow i Komentatorow bloga.

zaloguj się by móc komentować

KOSSOBOR @pink-panther 5 maja 2019 19:08
5 maja 2019 21:25

A "derogi" tate, czyli Geremek Bronisław ma swoja tablicę mosiężną /lub z kompozytu mosiądzopodobnego/ na dziedzińcu PE w Strasburgu. Czyli - wszystkie kąty PE obsikane. 

zaloguj się by móc komentować

klon @sigma1830 5 maja 2019 20:05
5 maja 2019 21:30

Czyżby chodziło o dziennikarza gazowni ?

 

zaloguj się by móc komentować

KOSSOBOR @Paris 5 maja 2019 19:26
5 maja 2019 21:31

Witold GadoMski, Pani Paris. Nie Witold Gadowski.

zaloguj się by móc komentować

Paris @KOSSOBOR 5 maja 2019 21:31
5 maja 2019 22:12

Tak...

... GadoMski... ale nie znam typa.  "Luknelam" do wiki - nic szczegolnego nie zwojowala ta nedzna dziennikarzyna GW z Pultuska... oprocz wyslugiwania sie Niemcom  !!!

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @cbrengland 5 maja 2019 19:42
5 maja 2019 22:38

Walka z Kościołem jest zawsze, tylko rzadko się odkrywają tak bezczelnie. Najważniejszym wydarzeniem ostatnich lat było zalegalizowanie masonerii, która natychmiast rzuciła się do odbudowywania loż  i szczucia. Dzień bez szkalowania księdza w mediach to był dzień stracony.

Wbrew pozorom taki atak , jaki zaprezentował Jażdżewski daje efekty odwrotne od spodziewanych. Nie będzie żadnego "rozlewu krwi" (o czym oni marzą), co najwyżej będzie "rozlew krwi przy urnach wyborczych". Czyli ugrupowania utożsamiane z Jażdżewskim "wykrwawią się" w wyborach. A to może dla niektórych "bój to być ostatni". W Polsce wszelkie ekstremizmy, jakkolwiek głośne, nigdy nie wychodzą poza pewien niski procent. 

"Obrona wiary" może się wyrażać w zwiększeniu frekwencji w kościołach oraz w odpowiednim głosowaniu na odpowiednie partie.

Być może była to świadoma prowokacja aby rzeczywiście "polała się krew" ale raczej już leją się memy w internetach i sami "starsi i mądrzejsi" z ugrupowania Jażdżewskiego są bardzo zaniepokojeni i niezadowoleni. A jeszcze powiązanie ich z niemiecką fundacją - to jest jak pocałunek śmierci.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @qwerty 5 maja 2019 19:44
5 maja 2019 22:45

Mocne. Dzięki za info. Tematyka depresyjna ale pożyteczna obecnie bardziej niż cokolwiek innego.  Oczywiście dotacji państwowych na tę konferencję, jak rozumiem, nie będzie.  Bardzo dobry tytuł ostatniego wystąpienia "Szósta rano puk puk i co dalej?". Te wykłady/prelekcje winny być nagrane i jeśli to możliwe wydane w formie papierowej albo wpuszczone do sieci w pdf. Bezcenny poradnik dla przeciętnego obywatela w świetle tego, co się dzieje wokół nas.

PS.Ludzie są niszczeni jak owce wyrywane przez wilki ze stada. Punktowo. Więc taki ruch samopomocy prawnej czy raczej edukacji prawnej - naprawdę bezcenny.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @histeryk 5 maja 2019 20:22
5 maja 2019 22:50

No to się świetnie "bawili" zaraz po Smoleńsku. Wtedy przyszło "ich 5 minut, które miały byc na zawsze". Przypominam, że wybór prezydenta innego niż Komorowski miał być  poprzedzony przejechaniem ciężarnej zakonnicy na pasach.  Ale nigdy nie wiadomo, co Polakom (i służbom oraz agenturom) może przyjść do głowy.

PS. Tak naprawdę ta "Krynica" czyli owo "forum" to jest jedna wielka lipa i prowincja. Konferencja gospodarcza w kraju, w którym rozpirzono gospodarkę i nie ma mądrych aby ją odbudować.

zaloguj się by móc komentować

histeryk @pink-panther
5 maja 2019 22:59

leją się memy w internetach

Pan #Waldek spod sklepu, po przeanalizowaniu ostatnich wydarzeń i wypowiedzi, wyraził przypuszczenie graniczące z pewnością, że pan Tusk wróci do polskiej polityki na świni.

@spirOxy

 

a prowokacja,

Przeglądam TT i widzę, że w listopadzie był plan żeby 3 maja zorganizować w Warszawie manifestację "przeciwko wyprowadzaniu Polski z UE".

  nie uzbierało się 100 tysięcy osób?

 Mozna założyc, że pierwotny scenariusz był inny. Strajk ZNP paraliżuje kraj, z powodu zawieszenia egzaminów wszystkich szczebli, panuje, chaos, wściekłość i dezorientacja. I wtedy przybywa ON.

no to nie jest solidna szwabska robota, to jest szajs

zaloguj się by móc komentować

Paris @pink-panther 5 maja 2019 22:38
5 maja 2019 23:04

Bo ta chucpa na UW...

... to  JEST  wlasnie pocalunek smierci... to jest dopust bozy na otrzezwienie dla narodu polskiego.  Zdrajcow ta chucpa zabije - ludzi, Polakow milujacych prawde - tylko wzmocni  !!!

Wczoraj bylam na handlu w Warszawie... przez caly dzien dochodzily do mnie tylko odglosy przechodzacych ludzi, niemozebnie zbulwersowanych "wykladem" tych zbujow Tuska i tego calego Jazdzewskiego.  Nie wiedzialam o co chodzi, bo ja kurwizora nie ogladam... dopiero dzis sie wyjasnilo.

"Wyklad" jednego i drugiego ZOMBI  "politycznego" na UW  byl  OD-RA-ZA-JA-CY... tego nie da sie sluchac i przejsc nad tym do porzadku dziennego  !!!

zaloguj się by móc komentować

Paris @pink-panther 5 maja 2019 22:50
5 maja 2019 23:10

Oczywiscie...

... ze to cale dete forum w Krynicy - to syf, kila i mogila... ze gospodarka rozpirzona...

... wazne, ze Sakiewicz, Karnowskie i Kurwizor majo "sukces"... no i najwazniejsze, ze jest  ZEROWISKO  !!!

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @Nieobyty 5 maja 2019 20:52
5 maja 2019 23:37

Nie można wykluczyć, że chodziło o przejęcie elektoratu "Wiosny" i "przejechanie prętem po klatce".Ale też spotkałam się z opinią, że to "król Europy" czy raczej "opcja niemiecka" chciała skorzystać błyskawicznie na tym, że się zrobiła nieco ciężka atmosfera w związku z aferą z 447 a PiS zachowywał się mało jednoznacznie. Więc szybko zorganizowano "wjazd krola Europy na białym koniu do UW" ale dalej im się wszystko posypało, bo nadgorliwy Jażdżewski, który z domu wyniósł prawdopodobnie silny antyklerykalizm, nie wyczuł zupełnie, gdzie są "dopuszczalne granice wypowiedzi" w obliczu realnego stanu sondaży. 

Może zresztą było to zamierzone jako "razwiedka bajom"  na "skolonizowanym-ale-nie-do-końca- terytorium-Polin" nniemieckich zarządców IV Rzeszy Europejskiej.

Sądząc po silnych reakcjach obu stron , może test wypadł pozytywnie dla polskich katolickich wyborców, bowiem Jażdżewki jest krytykowany przez "zarządców lewej strony sceny politycznej" a z drugiej podobno PiS zaczął się silnie deklarować w sprawie 447 czyli uznał, że bezpośredni atak opcji niemieckiej ma związek z brakiem twardego stanowiska rządu w tej kwestii. 

I jedni i drudzy musieli poskromić trochę swoją samowolę a wyborca katolicki "odbił" parę milimetrów na linii frontu.

Muszę powiedzieć, że organizacja jurgieltu przez Prusaków i Katarzynę za czasów Ciołka budzi szacunek: prostota systemu a jakie efekty. Ale wtedy żyła polska elita, która decydowała za Naród. Teraz elit nie ma a prosty lud jest niejednolity w poglądach, zmienny w uczuciach i wie, że dla wszystkich - futrowania nie starczy, więc nie ma powodu aby oddawać walkowerem swoje interesy, kiedy nie wiadomo, co tak naprawdę przeciwnik może. Bo może - nic nie moze i tylko dlatego te jego nędzne psy jurgieltnicze tak ujadają. Poza tym lud prosty pamięta ze szkół, czym się skończyło zdradzanie Ojczyzny również dla samych zdradzających.  A Historia nauczycielką życia jest.

PS. Rzeczywiście to towarzystwo takie jakieś szczurowate z wyglądu jest. Zupełnie jak czarne charaktery w starych filmach:)))

PS.2 Wewnętrzne konflikty w Kościele odbywają się na tylu poziomach jednocześnie, że już tego nie ogarniam. Mam nadzieję, że episkopat niemiecki sam się przestraszył tego, co zapowiedział. Jeśli niemiecki kościół katolicki zrobi schizmę, to niedługo nie będzie żadnego niemieckiego katolickiego kościoła. Jaka tradycja stoi za kardynałem Marxem a w drugą stronę: dokąd on chce zaprowadzić niemiecki  kościół katolicki? A nie prościej pozwolic mu umrzeć śmiercią naturalną, która jest właśnie w toku z powodu demografii??

W Polsce episkopat może terroryzować księży ale internautów nie da rady. Jeśli ostentacyjnie dawano wolną rękę tzw. księdzu Sowie aby się poniewierał w TVN  u byłego redaktora naczelnego Playboya, to akurat była "koncepcja episkopatu". Ale internauci dali wyraz zupełnie innym odczuciom i ksiądz Sowa zaczął zanikać tak dokladnie, że zrobił się niemal przezroczysty, A co on ma do powiedzenia młodym maturzystom czy emigrantom przymusowym z Podlasia? Że jak się jest cwanym spryciulem, to się można ustawić sympatycznie w życiu? Ludzie, którzy nie są księżmi też stają przed takimi wyborami i dla bardzo wielu z nich postawa księdza Sowy nie jest czymś, co chcieliby naśladować.  Ale iluś zgorszy się tak skutecznie, że przestanie nawet pozorować związki z Kościołem.
W Polsce KK jeszcze żyje , choć może w wielkich miastach tego nie widać. Problemem jest następne pokolenie. Instytucje takie jak szkoła a nawet w pewnych regionach katecheta czy ksiądz - nie gwarantuje wychowania katolika. Więc rodzice katoliccy  aby doczekać się katolickiego wnuka, muszą sami we własnym zakresie  wychować na katolika własne dziecko. Jak za zaborów.A wychowuje się przykładem a nie gadaniem. 


Trudno mi ocenić jaki jest stopień zidiocenia samych katolickich rodziców, bowiem fala oddziaływania filmu "Kler" czy afer sztucznie napędzanych jak "sprawa księdza Jankowskiego" musi "odpłynąć" i ludzie muszą się skonfrontować z tym, co sobą reprezentują "postępowi nauczyciele", którzy należeli do atakujących KK a którzy właśnie niedawno pokazali, co sobą reprezentują.

W tych sprawach przejawiam ostrożny optymizm. Jest wojna, więc stanowiska będą się polaryzować. Antyklerykałów jest znacznie mniej ale są bardzo, bardzo głośni. Pytanie, co zrobi "środek".

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @histeryk 5 maja 2019 22:59
5 maja 2019 23:55

Wielkie dzięki za tego bezcennego tłita z 14 listopada.   Widać, że nieubłaganie pokolenie Olechowskich (które nastąpiło po pokoleniu Ciosków i Jaruzelskich) musi z naturalnych przyczyn przekazać pałeczkę pokoleniu Sierakowskich , Tusków i Jażdżewskich. Pierwsze testy wypadły niepomyślnie. 

Pokolenie Tusków i Sierakowskich od początku było zdemoralizowane i nastawione na a) jumę b)karierę własną i nic poza tym. Intelektualnie stali/stoją znacznie niżej niż pokolenie Olechowskich.

Pokolenie Jażdżewskich to ludzie wychowani w akwariach, całkowicie izolowani od rzeczywistości ale przygotowywani do realizacji "wielkich zadań", które ćwiczą na klockach lego na dywanie. Marzenia można wtedy wziąć za rzeczywistość. Jażdżewski popatrzyl 11 listopada 2018 r. w telewizorze na 250 tysięcy uczestników Marszu Niepodległości (który jest bez dotacji za to nękany od lat) i 14 listopada 2018 rzucił "zachowawczo" liczbę 100 tysięcy "swoich żołnierzy",bo przecież on będzie miał kasę i wszelkie wsparcie medialne i logistyczne.

A tu 3 Maja 2019 r. zapukała do drzwi - rzeczywistość.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @Paris 5 maja 2019 23:04
5 maja 2019 23:57

Normalni ludzie reagują normalnie. Nie muszą być nawet katolikami. To było po prostu chamskie ponad wszelkie wyobrażenie.

zaloguj się by móc komentować

Mister @Paris 5 maja 2019 19:26
6 maja 2019 02:39

Cytat: No i jeden "ladny kwiatek" - w radzie patronackiej  "nasz"  RAMBO  BALKAN  od  Sakiewicza - hipokryta i platna presstytutka Witold Gadowski... kto jeszcze  ???

Chyba zaszla jakas pomylka z nazwiskiem . W tej radzie jest wymieniony Witold Gadomski nie Witold Gadowski.

zaloguj się by móc komentować

histeryk @pink-panther 5 maja 2019 23:55
6 maja 2019 06:35

Z tym Jażdżewskim bryka sobie wesolo niejaki Marcin Celinski wlaściciel, jak podaja internety, Arbitror,

 http://www.krs-online.com.pl/wydawnictwo-arbitror-sp-z-o-o-krs-10125703.html

 

Celiński Marcin Grzegorz Prezes Zarządu

Piątek Tomasz Ludwik Wiceprezes Zarządu-to ten od hery i zlecenia naMacierewicza?

 

Bryka też, Kamila Łepkowska- czy to dziecko  'Korony krolów' i ostatnio przyznanego Orła Bialego?

Dr ekonomii i socjolog. Absolwentka London School of Economic i Szkoły Głównej Handlowej. Pracuje w obszarze polityki ekonomicznej i finansowej dla jednej z instytucji Unii Europejskiej. Posiada doświadczenie w doradztwie gospodarczym i mediach ekonomicznych. Stypendystka rządu brytyjskiego i fellow fundacji Atlantic Council. Członkini Stowarzyszenia Projekt:Polska.

uceni i lośfieceni wielce

 

 

zaloguj się by móc komentować

histeryk @pink-panther
6 maja 2019 06:57

FUNDACJA PROJEKT: POLSKA

Organ sprawujący nadzór MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dane osób wchodzących w skład organu,

PETRU RYSZARD JERZY

MELLER MICHAŁ WIKTOR

LISIEWICZ PAWEŁ JAN...

http://www.krs-online.com.pl/msig-2835-191370.html

Fundacja jest interdyscyplinarnym Think-Do Tankiem skupiającym specjalistów oraz ludzi biznesu wokół projektowych rozwiązań w sferze publicznej. Fundację założyły osoby związane z Klubem 89 m.in. Szymon GutkowskiPaweł CiacekIgor Ostrowski we współpracy z członkami Stowarzyszenia Młode Centrum. Od rozpoczęcia działalności w 2007 roku Fundacja angażowała się w ogólnopolskie kampanie społeczne we współpracy z Młodym Centrum, Fundacją im. Friedricha NaumannaForum Obywatelskiego Rozwoju czy Fundacją Batorego.

Fundacja prowadzi lokal "Państwomiasto" mieszczący się w Warszawie przy ulicy Andersa 29 (Muranów)

zaloguj się by móc komentować

qwerty @pink-panther 5 maja 2019 22:45
6 maja 2019 07:48

dotacje? dziękujemy ale to nie ta droga, Państwo vs państwo to ten model działania; pzdr

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @histeryk 6 maja 2019 06:35
6 maja 2019 08:10

Wydawnictwo Arbitror to bardzo świeża sprawa. Powołane do życia w 2017 r. Marcin Celiński nie ma genealogii ale kręci się po Warszawie i zadaję sobie pytanie, czy to nie jeden z trzech synów senatora Andrzeja Celinskiego, ostatnio widzianego na sesji zdjęciowej na molo w Sopocie w czerwonych bucikach i czerwonym sweterku z laseczką młodszą (hipotetycznie) od swoich synów. Gdyby tak było, to oznaczałoby dziadka stryjecznego Jana Józefa Lipskiego.

Marcin Celiński od 2006 r. był prezesem Stowarzyszenia Liberalnego a Jażdżewski był tam zastępcą prezesa.To przedsięwzięcie warszawskiego. 

Ale był też w stowarzyszeniu  lubelskim  pod nazwą Lubelski RUch Społeczno Gospodarczy. W 2006 r. był jego likwidatorem.

No i najważniejsze: Marcin Celiński od 2007 r. jest członkiem zarządu Fundacji Industrial w Łodzi (lub, jak kto woli - członkiem zarządu Fundacji Liberte!, bo numer KRS i adres oraz skład władz jest ten sam).  Czyli tu się uczył wydawania czaspism i książek.

Wydawnictwo Arbitror ma krótką listę autorów i krótką listę książek. Rzeczywiście ma na liście Tomasza Piątka i książkę "Maciarewicz i jego tajemnice", podobno jest to bestseller i sprzedał się w ponad 100 tysiącach egzemplarzy. TO była pierwsza książka tego wydawnictwa i ona pociągnęła biznes. To ten Tomasz Piątek od "Heroiny", co to "na podstawie własnych doświadczeń". Nie wiem, czy brał , czy szmuglował. W każdym razie Tomasz Piątek jest na topie listy wydawnictwa.

Tomasz Piątek napisał też drugą książkę o Maciarewiczu: "Maciarewicz.Jak to się stało".

Ale tak naprawdę wydawnictwo Arbitror wylansowało się na reprywatyzacjach warszawskich: Patyk Słowik "Reprywatyzacja warszawska" oraz Jan Śpiewak "Ukradzione miasto".

W 2018 wydali też Jarosława Makowskiego "Pobudka , kościele" oraz Brtłomieja Sienkiewicza "Państwo teoretyczne".

Wydawnictwo jest ściśle polityczne i bardzo lansowane.

https://arbitror.pl/autorzy/

https://rejestr.io/osoby/945333/marcin-celinski

http://www.krs-online.com.pl/fundacja-industrial-krs-271282.html

https://arbitror.pl/autorzy/

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @histeryk 6 maja 2019 06:57
6 maja 2019 08:13

Dzięki za rozwinięcie wątku. Fundacja "Projekt :Polska", jak widać, ma tych samych sponsorów, co Fundacja Industrial czyli "Liberte!". Tak jakby ktoś obstawiał dwa skrzydła tego samego ekstremalnego lewactwa kawiorowego z korzeniami komunistycznymi.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @qwerty 6 maja 2019 07:48
6 maja 2019 08:15

Dzięki i życzę powodzenia. Konferencji i tak ogólnie. Pozdrawiam serdecznie.

zaloguj się by móc komentować

genezy @pink-panther
6 maja 2019 08:39

Piwo z golonką dla Kaczyńskiego od Liberte? Znaczy Sorosz stawiał? Nie wydaje się- naprawdę.

zaloguj się by móc komentować

sigma1830 @pink-panther 5 maja 2019 23:37
6 maja 2019 08:43

Na odtrutkę posłuchałam sobie wywiadów przeprowadzonych z ks.Glasem, z ks. Chmielewskim, z o.Pelanowskim, z o.Przepierskim przy nakręcaniu filmu "Proroctwo"- filmu  próbującego wniknąć w sens słów wypowiedzianych przez  Pana Jezusa i zapisanych przez św.Faustynę:

„Polskę szczególnie umiłowałem, a jeżeli posłuszna będzie woli Mojej, wywyższę ją w potędze i świętości. Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyjście Moje.

Od razu  te działania  pomniejszych delegatów szatana ustawione są w odpowiedniej perspektywie.

Dzięki za notkę. Bezcenna.

 

zaloguj się by móc komentować

atelin @pink-panther
6 maja 2019 09:23

Dziękuję. Pani jak zwykle potrafi rozwalić dzień.

"To, że ten młody cwaniak w modnym garniaku jest bezbożnikiem, to wiadomo, ale kto mu doradził wypowiedzenie słów:”… Po kilku godzinach zapasów ze świnią w błocie orientujesz się, że świnia to lubi. Trzeba zmieni zasady gry…” to jest ciekawostka."

Otóż odpowiadam Pani: to doradził jakiś młody wilczek, który naoglądał się memów i internetowych mądrości. Ten tekst był kilka lat temu w internetach niezwykle popularny, ale dotyczył walki z idiotami.

zaloguj się by móc komentować

Paris @Mister 6 maja 2019 02:39
6 maja 2019 09:35

Tak...

... ma Pan racje... to byl Witold GadoMski... platna, niemiecka SZUJA  !!! 

zaloguj się by móc komentować

ewa-rembikowska @pink-panther 6 maja 2019 08:10
6 maja 2019 09:54

Sądząc po zdjęciach, Marcin jest synem Andrzeja. Podobni. Wszystko zostaje w rodzinie.

zaloguj się by móc komentować

Nieobyty @pink-panther 5 maja 2019 23:37
6 maja 2019 10:05

Sens antyklerykalnego show małego szczurka – jest wieloznaczny i to raczej czas pokaże w jaki stopni chodziło odbicie elektoratu Wiosny, przejechanie prętem po klatce. Co do uwag że opcja pruska chciała wyzyska aferę 447 i szybko zorganizował wjazd ryżego króla europy a szczur był nadgorliwy.

Trzeba jednak zauważyć jak zadaniowany jest ryży – dla mnie ma on min. stale na postrach wisieć nad kierownictwem totalnej opozycji. Zbyt wiele zainwestowano w tą kukłę by ją niepotrzebnie zużywać. Planowa była akcja 4 lub 3 czerwca [spaliła ją Solidarności ze stocznie zajmując plac przed ECS w Gdańsku]. Koalicja Grzesia już wybory przegrała członkowie razem wezmą mniej niż osobno 5 lat. Kwestią zatem zasadniczą jest reanimacja truchła może z inna obsadą na wybory jesienne. W tym ujęciu Berlin nie dział nic na szybko ale raczej planowo. Reakcja społeczeństwa po wrzuceniu szczura - są oczywiście analizowane przez wiele środowisk i ambasad.

Bardzo powoli zachodzie nowe zjawisko samoorganizacji społeczeństwa przeciwko różnym środowiskom tym był udział emerytów i księży w egzaminach na przekór zrewoltowanym masom nauczycieli [powoli dociera do „bagna” które bryluje w pokojach nauczycielski jak ich wyrolowano]. Kolejnym zjawiskiem jest opór wobec 447 – zaczęło się od akcji Polonii a zamilczanie tematu bardzie go poniosło. Obecnie obóz rządzący musi to wyciszać [atak na Konfederację] oraz niezobowiązująco protestować tylko że takie deklaracje i wypowiedzi są już za późno.

W dzisiejszych czasach nie ma już prostego ludu – nie jest to tez bezwolna masa ani otwarte społeczeństwo. Można powiedzieć jest to naród z całą jego różnorodnością w drodze – na pewno już wie że to co mu się wpycha jako elity na pewno nim nie są ale chyba najważniejsze czuje się on coraz lepiej z twą swoją tożsamością kulturową i etnicznym stanem obecnym. Kontakt fizyczny z zachodem był twardą lekcją i wszelka mowa trawa o wartościach europejskich są traktowane jak kiedyś austriackie gadanie. [Biurokratyczna Bruksela ma coraz więcej ze schyłkowe biurokratycznej CK Austrii]

Można powiedzieć że w Kościele powszechnym trwa ostry wewnętrzny kryzys i konflikt - o zgrozo już nie długo będzie nam dane widzieć i zbierać jego zatrute owoce. I choć nie chcemy poznamy odpowiedź na szereg pytań np. Czy episkopat niemiecki dokończy dzieło Lutra i doprowadzi by niemiecki kościół katolicki zrobił schizmę?

Polski episkopat – na razie rozeznaje, to czekanie ma swój sens gdy się ma otoczyć opieka duszpasterską szeregi wiernych oraz wydaną otwartą wojnę ideologiczną a Watykan podmywa powoli największe dzieło tego kościoła czyli pontyfikat JPII.

Tak Pan Bóg daje że gwiazdy celebryckie wśród duchownych – same się ośmieszają i okazują jak bardzo zbłądziły w swej posłudze. Coraz częściej celebrytcy duchowni [z dna rozpaczy zaprzaństwa swego powołania] atakują innych księży – a odpowiedź tych ostatnich w żołnierskich słowach obnaża głupotę celebrytów [np. słowa ojca Leona Knabita]. Ks Sowa miał pracować w parafii św Floriana w Krakowie a nie bywać u swego protektora Nycza w arch. warszawskiej. Taka jego posługa duszpasterska jak jego uczciwość osobista.

Dlaczego KK jest mocny na prowincji – min. dlatego że to ona pierwsza wysłała za pracą swe dzieci do Europy. Duże miasta to od zawsze był tygiel ludzki i to że obróbka antyreligijna tam się udała nie dziwi. Tam był jeszcze jeden czynnik gwarantem karier młodych był wrogi stosunek do kościoła i tradycji w ten kanał weszły tak słoiki jak i autochtoni [taki stały model awansu w fałszywych hierarchach].

Rodzice katoliccy aby doczekać się katolickiego wnuka, muszą sami we własnym zakresie wychować na katolika własne dziecko. A wychowuje się przykładem a nie gadaniem. „

Mam okres komunijny – i masy rodziców angażowane w spotkania przed komunią. [I taki nie uświadomiony czas wypowiedzi szczurka ile młodych rodziców źle przypomina sobie ten okres latania do kościoła bo komunia]. Kuzyn człowiek zapracowany – po paru komuniach gdzie uczestniczył w przygotowaniach – rzekł bardzo prosto że on do kościoła z dziećmi chodził przed ich komunią i będzie chodził po a w jeden rok przez te spotkania z takich letnich rodziców i tak się pobożnych nie zrobi.

Jaki jest stopień zidiocenia samych katolickich rodziców – jak ich nie obudzi karta LGBT to co ich obudzi. [W części środowisk mniej jest już zrozumienia dla protestów przeciw gender w przedszkolach i szkołach – indoktrynacja zbiera żniwo].

Pamiętam – przypadek Irlandii – ten sławetny klasztor dla upadły kobiet z dziećmi i 600 pochowanych noworodków. Był nawet filmy o siostrach magdalenkach i o tym jak to niemowlakami siostry handlował grała w tym drugim gwiazda filmu brytyjskiego. I tak jakość cicho o tym że zakończono śledztwo – była pochowanych 25 noworodków które zmarły z przyczyny naturalnych a siostry nie handlowały dziećmi.

Za chwilę może być zwrot w sprawie kardynała G. Pell - nawet australijskie elity nie mogą sobie pozwolić by sądy były tak stronnicze. Głośno kardynała upokorzono i osądzono ale przecież nie tylko kardynał ma stawać przed sądami. Zdeprawowani sędziowie to zdeprawowane społeczeństwo i wyższe koszty biznesu na łapówki dla sędziów.

zaloguj się by móc komentować

qwerty @Nieobyty 6 maja 2019 10:05
6 maja 2019 10:45

totalna deprawacja to jest ta diagnoza, wręcz globalna [środowiskowa, lokalna, towarzyska,....]

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @genezy 6 maja 2019 08:39
6 maja 2019 12:57

PiS już konsumuje korzyści od tej afery. Cytuję za www.wpolityce.pl""....Poseł PiS Jan Mosiński poinformował PAP, że w poniedziałek zawiadomi prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa przez redaktora „Liberte” Leszka Jażdżewskiego. Jego zdaniem, wypowiedź Jażdżewskiego „jest nacechowana nienawiścią do Kościoła katolickiego”. (...)Zawiadomienie będzie dotyczyło art. 257 Kodeksu karnego, który brzmi: „Kto publicznie znieważa grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości lub z takich powodów narusza nietykalność cielesną innej osoby, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”. (...)Mosiński zaznaczył, że zawiadomienie z art. 257 Kk daje upoważnienie prokuratorowi do podjęcia działań z oskarżenia publicznego....".

Dowicip polega na tym, że od kilku dni grzeje się sprawa manifestacji środowisk narodowych w sprawie ustawy 447 i w internetach maglowana jest sprawa projektu ustawy Sejmu RP w tej sprawie z dyspozycjami dla Rządu RP. No i zamiast sprawami 447 i plotką o podróży burmistrza Pruchnika a nawet proboszcza do Izraela  z jakimiś "przeprosinami" ws Judasza, opinia publiczna ma podanego na tacy Jażdżewskiego "przebrzydłego antyklerykała", przed którym broni nas, jakże skutecznie, PiS. Proste? Proste.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @sigma1830 6 maja 2019 08:43
6 maja 2019 13:22

Oglądałam ten film kilka miesięcy temu i potem te wywiady, z których nie wiem, który lepszy. Zwłaszcza wywiad z o. Przepierskim (bite 5 godzin) daje do myślenia. Oczywiście ks Glas jest gwiazdą.
A ks Chmielewski ostatnio prowadzi akcję popularyzacji  nabożeństwa 5 pierwszych sobót miesiąca jako również zalecanych /nakaznych w Fatimie jako zadośćuczynienie za bluźnierstwa przeciwko niepokalanemu Sercu Maryi. No i temat się rozkręca.

PS. Wielkie dzięki za miłe słowa. Najlepszą metodą na wroga jest pełna informacja o tym, skąd wyrastają nogi tym lewakom. A tu widać jurgielt klasyczny. Pytanie, czy najpierw wyselekcjonowali ich Brytyjczycy na Erasmusie, czy IV Rzesza Niemiecka postanowiła konkretnie wziąć sprawy w swoje ręce , bo Tusku i PO jakoś słabo idzie.

PS2 Podobno ten Jażdżewski to wnuk  profesora Konrada Jażdżewskiego, o którym musiał słyszeć Kolega Stalagmit. Bo to profesor archeologii był. No i zgodnie z tezą dzisiejszej notki Gospodarza - pochodzenie w polityce ma znacznie, bo ten dziadek Jażdżewski, który w czasie niemieckiej okupacji wg docenta wiki :"...był dyrektoremPaństwowego Muzeum Archeologicznego  w Warszawie  oraz członkiem konspiracyjnego komunistycznego Komitetu Słowiańskiego,  dla którego opracował Atlas do pradziejów Słowian wydany drukiem w 1949 roku. Po wojnie zaangażował się we wspierany przezZwiązek Radziecki ruch nowosłowianski, został członkiem zespołu redakcyjnego Kalendarza Słowiańskiego, którego współpracownikami byli m.in. Władysław Kołodziej, prof. Tadeusz Banachiewicz, dr Emil Konar-Jelinek i Drzewid Wrócisław Kołmirski...".

Komitet Słowiański został powołany na polecenie Stalina zaraz po napaści III Rzeszy na ZSRR w 1941 i w jego skład weszli m.in Dymitr Szostakowicz, Aleksy Tołstoj i Wanda Wasilewska i Aleksander Kornijczuk . I oni organizowali różne "kongresy i wiece słowiańskie", na których występował Putrament z Broniewskim, Janka Kupała i Leon Chwistek  a po wojnie w krajach podbitych zdublowali struktury Komitetu Słowiańskiego.
A prof. Jażdżewski, ktory miał zostać szefem Katedry Prehistorii na Uniwersytecie Wileńskim, już w 1943 r. został sowieckim kolaborantem, co się bardzo opłaciło po wojnie, bo został kierownikiem Katedry Prehistorii na Uniwersytecie Łodzkim tuż po. 

A "Komitety Słowiańskie" to była forma walki z Kościołem Katolickim w Polsce i próba, nieudolna, zaszczepiania neopogaństwa a także utrwalania stanu świadomości, jacy to Polacy są wspólnie z Rosjanami "bracia Słowianie".

O tym, że Leszek Jażdżewski ma być wnukiem Konrada Jażdżewskiego pisze koleżanka blogerka Wiesława, która jednak twierdzi, że pod koniec życia stary Jażdżewski miał się nawrócić.   

https://pl.wikipedia.org/wiki/Konrad_Ja%C5%BCd%C5%BCewski

https://pl.wikipedia.org/wiki/Komitet_Wszechs%C5%82owia%C5%84ski

https://pl.wikipedia.org/wiki/Komitet_S%C5%82owia%C5%84ski_w_Polsce

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @atelin 6 maja 2019 09:23
6 maja 2019 13:30

Ależ skąd, ależ skąd. Ten  tekst ma nam pokazać, skąd tym wszystkim "światowcom, europejczykom i innym bezbożnikom" - wyrastają nogi.

Jakoś sobie nie wyobrażam, żeby z Krajowego Funduszu Kapitałowego  SA via spółka Impera Seed Fund  chłopaki bystrzaki od informatyki  z "kółek ministrantów" i innych "katolickich harcerstw" dostali bezzwrotną dotację w formie wkładu kapitałowego na uruchomienie start-upa na jakieś swoje świetne programy informatyczne,. nawet lepsze od banalnej listy zakupów.  Achłopaki z lewackiego "Liberte!" czyli - jakby nie było - antykapitaliści - jak najbardziej - dostali. O dotacjach na wydawanie czasopisemka - z ministerstwa kultury nawet nie wspomnę.
Szkoła Nawigatorów, pięknie wydawany kwartalnik, napakowany informacjami po dach - nie dostał od rządu ani złotówki.  I bez łaski, jak to mówią. To jest dowód na to, że kiepścizny żadne dotacje nie uratują lewactwo to jest żałosna kiepścizna.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @ewa-rembikowska 6 maja 2019 09:54
6 maja 2019 13:40

Czyli mamy "ciągłość pokoleń". Dziadek stryjeczny Jan Józef Lipski był w Instytucie Badań Literackich pod osobistą ochroną samego stalinowskiego towarzysza ministra Żółkiewskiego ksywa Hetman. Siostrzanek Celiński poszedł w senatory, gdzie zasłynął wykorzystaniem biura senatorskiego na mieszkanie prywatne lub odwrotnie- mieszkania prywatnego na biuro senatora. W rejonie Placu Konstytucji. Tak mówili źliludzie oczuwiście.A następnie , poza chamskimi, co ja mówię, kontrowersyjnymi  odzywkami zaczął się dowartościowywać w damskim towarzystwie. Poniżej jedno z 18 zdjęć z zupełnie nieustawionej sesji zdjęciowej w Sopocie zrobionych 8 lat temu, kiedy bohater miał tylko 61 lat:)))) Tak wygląda światowiec, człowiek nowoczesny z oświeceniowym rodowodem a nie byle wieśniak z ciemnogrodu:)))  I dzieci ustawione. https://ocdn.eu/pulscms-transforms/1/-mWktkpTURBXy8xNTk1NDQ4OGNkNjdhNzkyOTE3N2I5Y2NhOTMzYzk1ZS5qcGeSlQLNA8AAwsOVAgDNA8DCww

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @Nieobyty 6 maja 2019 10:05
6 maja 2019 13:58

Zgadzam się całkowicie: sprawa z cwaniakiem w garniaku jest świeża i temat jest otwarty. Ale może nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Chwiejna i obojętna część episkopatu - może sobie wreszcie , że to jest wojna cywilizacyjna i tamta strona jeńców brać nie będzie. Przykład fejkowego procesu kardynała Pella jest wielce pouczający: policja czy prokuratura dająca ogłoszenia do prasy, że "szuka świadków na pedofilię kardynała" , potem "zgłasza się dwóch poszkodowanych mocno dojrzałych", jeden jest narkomanem i umiera i nie może stanąć przed sądem ale przecież "zostawił zeznania" a drugi jest - UTAJNIONY!!!!! Tego nawet australijskie media nie wytrzymały i tzw. autorytety. Takiego "skręcania" procesu. W dodatku ujawione rzekome okoliczności molestowania wskazywały na zakrystię w wielkiej katedrze w niedzielę po sumie, gdzie ilość osób łażących była większa niż w poczekalni dworcowej.

No i to jest dobra wiadomość, że próbują odkręcać to bezprawie, bo skandal się zrobił niemożebny. W dodatku oczywiscie kardynał Pell "to nie taki typ" tylko - konserwatysta i trzecia osoba w Watykanie w swoim czasie. Nasz episkopat to sobie powinien przemyśleć  ewentualne powtórki z doświadczeń śp. Apb Baraniaka, bo warunki internowania śp. Prymasa TYsiąclecia mogą się okazać jedynie - marzeniem. 

PS. Nie wiedziałam, że w końcu ujawniono prawdziwe fakty z tymi "szkieletami dzieci" w Irlandii. I dlatego nie było żadnego śledztwa prokuratorskiego tylko "komisja rządowa".  Czyli 25 dzieci a nie 800. I co z tą panią, co to sama z siebie chodziła po cmentarzach i poszukiwała "grobów 800 dzieci"???? Zamilkła na wieki?

zaloguj się by móc komentować

Maryla-Sztajer @pink-panther
6 maja 2019 14:02

Dopiero teraz nadrabiam opóźnienia w czytaniu SN. Zajęty weekend...

To są pasjonujące znaleziska. Jeszcze sobie doczytam ponownie,  ale i tak....

...szacunek Panthero  jak zawsze....za super pracę 

.

 

 

zaloguj się by móc komentować

OdysSynLaertesa @pink-panther 5 maja 2019 22:38
6 maja 2019 15:00

Co tu dużo gadać... Mina PółTuska, oraz zaprzeczanie rzeczywistości jakoby "się nie cieszył", a przez innych że "nie klaskał" (jak inny przygłup, z PSL u) świadczą same za siebie. Z tego przedwczesnego komingałtu dokonanego przez człowieka o przekrwionych (żeby nie powiedzieć świńskich) oczach, cała reszta wytresowana we względnej powściągliwości, jest najwyraźniej w lekkim szoku, bo nie potrafiła prawidłowo zareagować. Zamiast odciąć się i przeprosić, udają że nic się nie stało, co najwyżej wytrysk był przedwczesny... Takiej głupoty potykającej się o jeszcze większą dawno nie widziałem.

A jaki obciach dla wyborców. Poza rzecz jasna tym marginesem elektoratu, który jest co najmniej dręczony przez diabła bezustanną nienawiścią (bo to jedynie skutecznie konsolidująca dla takich dusz strawa). Ot rozpruła się cała ta "inteligencja" i śmierdzi okrutnie. Kto wśród takich ludzi, jeśli ma choć odrobinę dobra w sobie, zdoła wytrzymać dłużej jak na wstrzymanie oddechu?

Bardzo dobrze się stało że Tusk i Schetyna przy tym byli. Ich bezradność/brak reakcji wobec tego co postanowiło ściągnąć spodnie wiele powiedziało przyzwoitym ludziom, jeśli się tacy jeszcze w tej bandzie uchowali... Aż mi ich szkoda jeśli naprawdę nie wiedzą co czynią

zaloguj się by móc komentować

Maryla-Sztajer @Nieobyty 6 maja 2019 10:05
6 maja 2019 15:19

Dotarła wreszcie do mnie książka abp Lengi ale nie mam czasu na razie na nic. A muszę najpierw przeczytać by móc rozmawiać...bo ten egzemplarz krąży po znajomych. Nie pytam ich o opinię póki nie zobaczę co konkretnie napisane A co przeczytali. Żeby ewentualnie palcem pokazać w tekście. 

Bardzo ciekawe w którą stronę pójdzie  Episkopat..nasz oczywiście 

.

 

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @pink-panther 6 maja 2019 13:40
6 maja 2019 15:20

Zapomniałam podać linka. Zdjęcie opublikowane wna portalu www.fakt24.pl w artykule pt."Co to jest za miłość! Znany poseł się ożenił! FOTO" z dnia 9.06.2011 r.

zaloguj się by móc komentować

Maryla-Sztajer @OdysSynLaertesa 6 maja 2019 15:00
6 maja 2019 15:21

Jest z jednej strony zrozumienie,,obciachu,, a z drugiej w tych samych osobach jakoś zakodowano  ,,byle nie PiS,, ..będzie ciekawie 

 

 

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @Maryla-Sztajer 6 maja 2019 14:02
6 maja 2019 15:21

Dzięki bardzo i serdeczne pozdrowienia.  Dobrze wiedzieć , skąd wyrastają nogi takich "reformatorów".

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @OdysSynLaertesa 6 maja 2019 15:00
6 maja 2019 15:24

W sumie chyba mają problem. Jak Pan Bóg chce kogoś ukarać, to mu rozum odbiera. Chyba, że to było na zlecenie IV Rzeszy. Ale tez rozumu w tym nie widać. Za bardzo się zapatrzyli w wątpliwą siłę lewicy na Zachodzie, która rozwalać, owszem potrafi, jak również wydawać pieniądze podatnika na głupie rzeczy. ALE POZA TYM NIC.

zaloguj się by móc komentować

Nieobyty @pink-panther 6 maja 2019 13:58
6 maja 2019 16:24

Jak mają tego świadka nie utajnić jak zeznania są kalką zeznań z innej sprawy. 

Oferta dla polski biskupów jest czytelna – macie do wyboru drogę kardynałów z Niemiec [jest schizma i jest zabawa] lub kardynała Pelly - więzienie za samo istnienie.

I mogą się obce dwory zdziwić już był przypadek biskupa Kajetana Sołtyka który postawił się obcym. 

zaloguj się by móc komentować

MZ @pink-panther 5 maja 2019 19:18
6 maja 2019 17:23

"Przemysły rosły w siłę" w Korei Płn.dzieki polskim umysłom.Kolega ,jeden z najzdolniejszych konstuktorów okrętowych w Polsce po rozwaleniu przemysłu okrętowego,zaproszony został przez Koreańczyków ,którzy rozbudowywali tenże przemysł u siebie.Pracował wiele lat jako jeden z wiodących konstruktorów.  

zaloguj się by móc komentować

tromba @pink-panther 5 maja 2019 19:08
6 maja 2019 17:38

OT

Teraz w II programie polskiego radia audycja gloryfikujaca. zmarlego K. Modzelewskiego

Przepraszam

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @Nieobyty 6 maja 2019 16:24
6 maja 2019 18:58

A nie wiedziałam. Zapewne teraz media siedzą cichutko, bo wcześniej ujadały, jak najęte.  Wszystko się nudzi po jakimś czasie. I w sumie dla tej antykościelnej propagandy gorzej jest, że wyszła na jaw antykościelna ustawka z policją i prokuratorem w rolach głównych.

 Na razie idzie atak frontalny na O. Rydzyka i to od strony Wiaczesława Mosze Kantora, sowieckiego oligarchy, który się nafutrował miliardami za Jelcyna i służył Putinowi w pogrązeniu Chodorkowskiego a teraz robi za "autorytet moralny" jako przewodniczący Europejskiego Kongresu Żydów i człowiek z władz Yad Vashem. I został za czasów PO obdarowany (za symboliczne pieniądze) udziałami w Grupie Azoty. Podobno wysunął roszczenie wobec Kościoła Katolickiego czy też papieża Franciszka, żeby Kościół zmienił podejście do faryzeuszy - na pozytywne. A punkt 2- rozwiązać Radio Maryja. Prawda boli.

 

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @tromba 6 maja 2019 17:38
6 maja 2019 18:59

A niech "gloryfikują'.On już na Sądzie Bożym. I tylko Pan Bóg i NKWD zna jego drzewo genealogiczne. 

zaloguj się by móc komentować

Nieobyty @Maryla-Sztajer 6 maja 2019 15:19
6 maja 2019 19:02

Straszne czasy - parę lat i wiele się zdarzy a wiara nasza  bedzię na wiele wystawiona. W najbliższym czasie już widać Niemcy czekają na Synod Amazoni a potem ruszy episkopat niemiecki ze swym programem, nasz polski czeka na  oba zdarzenia i  na konsystorz - ile i komu z Polski przypadnie kapelusz kardynarski, a potem będą już mieć czyste pole by z Watykane lub trochę wbrew niemu stanąc do otwartej walki z wojującym ateizmem w kraju. Wybiorą neutralność lub pozory obrony to znaczy że kapitulują. Chyba już biskupi zdają sobie sprawę że to ta chwila by dać świadectwo wiary.  Tylko że to są wnioski na poziomie ludzkich emocji bo jest jeszcze  Oparztność Boża a Duch Świety tchnie kędy chce.

Wynik wojny znamy bo zły nigdy nie wygrywa z planem Bożym ale jaki będzie ten czas próby to  nie jest nam znane. 

zaloguj się by móc komentować

Nieobyty @qwerty 6 maja 2019 10:45
6 maja 2019 19:19

Deprawacja globalna – to jest coś innego to globalna konfrontacja cywilizacji.

Przykład z Chin – ograniczają ilość premier filmów amerykańskich bo nie radzą sobie w tej konfrontacji. O dziwo całkiem dobrze radzi sobie Rosja na polu kinematografii.

Ale to temat nie pod tą notką – kinematografia jako front walki ideowej.

zaloguj się by móc komentować

Maryla-Sztajer @Nieobyty 6 maja 2019 19:02
6 maja 2019 19:23

Może tak wyglądać. Tyle że mam głęboki spokój w sprawach ostatecznych. 

U mnie to wynika z głębokiej potrzeby poddania się Bożej woli....W naszych czasach może się to wydawać dziwactwem. Ale cenię sobie tę postawę czy stan ducha. Spokój...A nie jestem spokojnym człowiekiem:)))

Inaczej wpadła bym w głęboki lęk. 

A biskupi niech się modlą. I my za nich 

.

 

zaloguj się by móc komentować

Nieobyty @pink-panther 6 maja 2019 18:58
6 maja 2019 19:37

Z kardynałem jest jeszcze ciekawiej – jeden z najlepszych adwokatów z dobrym pochodzeniem wrobił klient w nieodpowiednią linę obrony, to jest dopiero cymes – papuga nawet opłacony zdradza klienta z pobudek ideowych lub zgoła religijnych. Jak Watykan wsparł kardynała nie będziemy opisywać i innych denerwować.

O co chodzi w ataku na Radio Maryja – no cóż najprościej można to ująć tym że strajk belfrów w czas egzaminów rozłożyli księża i katecheci. Biskupi mają w postaci akcji chryja przedsmak tego co za chwile będą mieli przed swoimi kuriami. Trwa wojna i na razie przeciwnik prowadzi silny ostrzał – jego problem to ludzkie zasoby. Póki co tymi samymi kreaturami obstawia liczne eventy – nie ma efektu masowego przyłączania gawnojedów, czyli mówiąc inaczej pospolitych durniów za darmo walczący w nie do końca swoje wojnie po niewłaściwej stronie.

zaloguj się by móc komentować

glicek @Danae 6 maja 2019 19:49
6 maja 2019 21:04

Rywinowa GTW

Zapomniałem już to określenie. Tak jak śp. Gudzowatego "loża minus pięć". Tyle się dzieje, że co rusz wyskakuje nowy event, przykrywa wczorajszy a o przedwczorajszym już się zapomina.

zaloguj się by móc komentować

Paris @pink-panther 6 maja 2019 13:40
6 maja 2019 21:38

Klasyczna "klotnia w rodzinie"...

... jak to juz kiedys Coryllus opisal, Pani Panther'o.  Ale musze przyznac, ze ten komuch Celinski to i tak "mister elegantum" wobec "mojego" Benka Rotszylda z ktorym mialam spotkanie w sprawie pracy... tuz po moim przyjezdzie do Francji.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @Nieobyty 6 maja 2019 19:37
6 maja 2019 22:02

To tak, jak tzw. adwokaci w procesach stalinowskich. Może ten adwokat miał przodka w tych stronach przed 1956 r. W sumie lepiej, gdyby nie miał zadnego adwokata. Ciekawe, że w całej Australii nie można było znaleźć ani jednego katolickiego adwokata? Od spraw karnych?

No ale.

Uratowanie przez księży i katechetów egzaminów w czasie strajku tzw. nauczycieli chyba bardzo kogoś zabolało. Ale poza szkalowaniem, które zresztą lewacy uprawiają w mediach od lat 90-tych bez przerwy z różnym nasileniem, to za bardzo nie mają z czym wyjść .Kościół w Polsce może się tylko rozbroić od środka. I trzeba się modlić, aby tak się nie stało.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @Danae 6 maja 2019 19:49
6 maja 2019 22:16

Na naszych oczach ujawniają się całe rody i środowiska. W sumie nie jest ich dużo, bo nie mogą zebrać tzw, masowej frekwencji na imprezy "plenerowe" typu manifestacja przed Radiem Maryja czy jakiś "koncert dla nauczycieli". Publiki było 100-150 osób. Dlatego wolą pomieszczenia zamkniete: jakieś aule, sale konferencyjne i sympatyczne oświetlenie. Ale masówki nie ma. Stąd nerwy, bo zleceniodawca oczekuje wyników.

To nie lata 90-te, kiedy się w ramach "prywatyzacji" wyrywało się  miliony "za konsultingi". Koniec. Została spalona ziemia zamiast przemysłu, na zaorane tereny po np PKS-ach weszli deweloperzy, którzy też się chyba musieli "opłacić" i "się skończyła zabawa".

To teraz  Balcerowicz z Hartmanem muszą "komentować" z odpowiednią dozą oburzenia w bardzo eklektycznej tematyce, zazwyczaj w Der Onet ale nie wiem, czy w TVN bo nie oglądam.  Ale to są grosze przy tym co było  w latach 90-tych i na początku XXI wieku. Teraz mogą marzyć o ciepłych posadach w UE.Trafiło się Januszowi Lewandowskiemu ale reszta musi przeżuwać to, co złapała w ogólnym zamieszaniu lata temu.

No i czarno się robi przed oczami, bo młode pokolenie, ktore jest ofiarą tamtych "eksperymentów" i "ekspertów" nie ma do nich serca i wyraża się w internetach bez jakiegokolwiek szacunku a "wręcz przeciwnie":))) Więc nie widzę dla nich przyszłości w polityce, a jeszcze niedawno były wielkie możliwości. Po prostu ktoś przejechał ciężarną zakonnicę na pasach i na czerwonym świetle w dodatku.

PS. Pani Nika ma sporą dokumentację swoich "dokonań" i  gdyby w III RP był normalny wymiar sprawiedliwości , byłaby opalona w kratkę.

 

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @Paris 6 maja 2019 21:38
6 maja 2019 22:18

Daj Pani spokój. W każdych warunkach sześćdziesięciolatek pozujący na trzydziestolatka to jest kabaret. Typowe dla nowobogactwa.  Taka "arystokracja zastępcza".

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @Danae 6 maja 2019 20:37
6 maja 2019 22:20

A sorry, Nie wiem, skąd się wzięła omyłka. Ma się mylne wrażenie , że człowieka zna się "tak dobrze", że nie sprawdza się pisowni nazwiska. W sumie dość nagle go wymiotło i dla mnie nadal jest to rzecz zaskakująca.

zaloguj się by móc komentować

Paris @pink-panther 6 maja 2019 22:18
6 maja 2019 22:57

Daje spokoj...

... bo to rzeczywiscie jest kabaret  !!!

zaloguj się by móc komentować

sigma1830 @pink-panther 6 maja 2019 22:16
7 maja 2019 08:07

Nika Kamecka  znana bardziej jako Henryka Bochniarz (po mężu). Nb.w 2010 prezydent Lech Kaczyński powołał ją w skład Narodowej Rady Rozwoju. On też nosił charakterystyczne nakrycie głowy.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @sigma1830 7 maja 2019 08:07
7 maja 2019 09:37

Dzięki ale "tionkuju aluzjyu poniałam" bo madame Bochniarz cieszy się wielką popularnością w postępowych czasopisemkach kobiecych a tam informacji skolko ugodno o życiu  prywatnym dam z najwyższej arystokracji komunistycznej. Onaż była I sekretarzem POP PZPR w dobrym całkiem miejscu pracy i nawet ubek, który chciał ją zwerbować, skarżył się w notatce do szefów, że ona to raczej nie w tym resorcie czyli w innym , ważniejszym. Chciał jej zablokować wyjazd do USA , albo męzowi a tu - nie. Oboje pojechali. NIKA była ważniejsza niż ubeki z MSW.

zaloguj się by móc komentować

sigma1830 @pink-panther 7 maja 2019 09:37
7 maja 2019 11:09

Kolorowymi pisemkami dla pań raczę się ad libitum podczas wizyt u fryzjera, czyli raz na trzy miesiące. Jest to zawsze dla mnie szok poznawczy, ale to są zawsze te same osoby i musi być ich raczej ograniczona ilość, skoro to zauważyłam. Pani Bochniarz występuje tamże  jako spełniona kobieta sukcesu. W gronie innych spełnionych kobiet sukcesu.

O.Pelanowski mówił, że najbardziej wspołczuje tym, którzy mają miliony na kontach.

zaloguj się by móc komentować

bendix @pink-panther
7 maja 2019 11:26

Ten miś puszysty ma ciekawe poglądy:

"Po co nam Polska? – pytasz Szymonie. Po nic. Uważam, że Polska jest wielkim genetycznym i kulturowym obciążeniem. Potwierdzić to może chyba każdy mieszkający zagranicą, widzący Polaków, którzy wyrwali się z małych miasteczek, wsi i rozkwitają tam, świetnie pracują, nie szukają powodów do awantur. Polska jest obciążeniem – to powie każdy pisarz, który starał się zaistnieć na Zachodzie"

"Rozmawiałem niedawno z jednym z czołowych polskich autorów. Powiedział, że kiedy był młody, myślał, że podbije świat, niestety polskie tematy i polski język zamknęły go w getcie. W Polsce klimat jest paskudny, żarcie tłuste; trzeba pić wódkę, nie wino, a ludzie są chamscy na ulicach. Gdyby racjonalnie podchodzić do sprawy: biblioteki spalone, architektura przeorana przez komunizm, politycy beznadziejni, Radio Maryja, itd. Jeszcze do tego trzeba się zmagać wciąż z tematem: Polska, Polska, Polska. Więc na pytanie: po co ta Polska, odpowiadam: po nic. W sensie utylitarnym, po nic" .

https://niezalezna.pl/270271-po-co-nam-polska-po-nic-ujawniamy-skandaliczne-slowa-jazdzewskiego-z-2010-roku

zaloguj się by móc komentować

Paris @pink-panther 7 maja 2019 09:37
7 maja 2019 11:36

Czasopisemka kobiece...

... a juz z pewnoscia "postepowe" to omijam szerokim lukiem i nie dotykam od lat... ale, ze te czerwona i komusza "arystokratke"  HENKE  Bochniarzowa na  NIKE Kamecka przerobili - to nie wiedzialam... bo i skad,  a zatem dzieki Pani i Pani Sigmie za info.

No normalnie smiechu warte  !!!

 

zaloguj się by móc komentować

tadman @bendix 7 maja 2019 11:26
7 maja 2019 11:37

Patrząc na jego twarz widzę podobieństwo do Tuska, tylko wzrok mniej twardy.

zaloguj się by móc komentować

bendix @tadman 7 maja 2019 11:37
7 maja 2019 11:40

Wczoraj też to stwierdziłem. Kształt głowy/twarzy bardzo podobny do aliena.

zaloguj się by móc komentować

tadman @pink-panther
7 maja 2019 11:46

Kamil Janiszewski, czy to nie pociotek gen. Michała Kondrada Janiszewskiego? Przy okazji trafiam na ciekawy zapis w wiki:

Jego sekretarką była Barbara Skrzypek, która później została szefową kancelarii prezesa PiS.

Jego, czyli generała.

zaloguj się by móc komentować

glicek @pink-panther
7 maja 2019 12:05

Przyszła mi do głowy teoria spiskowa. ;)

Cysorzowi Europy ogólnie jest w tej tam Brukseli bardzo dobrze (jak pamiętamy z Sowy "z dala od tego folkloru, tego syfu"), może nawet za dobrze wg. niektórych. Nie musi się specjalnie o nic martwić, ma czas na bieganie, winko, cygara czy co on tam lubi. Kasa spora, emerytura też, malkątentów może spokojnie olewać. Nigdy nie specjalnie sie przemęczał, tu i teraz tym bardziej nie musi.

Ale Ci co mu płacą próbują postawić go do pionu, że "nie ma darmowych obiadów", teraz musi się odwdzięczyć by dla nich i dla "misiewiczów" z Brukseli i z City odzyskał #tenkraj, w końcu 40 mld wypływające co roku z jego budżetu mimo wszystko nie w kij dmuchał. Z drugiej strony między Odrą a Bugiem też słuchać wołania - przyjedź i ratuj nas, kończy nam się paliwo i tlen, lecimy na oparach.

Więc Donald został niejako zmuszony z obu stron do tego, żeby choć zamarkował, że coś w ogóle robi, że dosiada tego białego konia albo że chociaż czyści dla niego siodło. Więc ten jego występ i event na UW, który jak to mówi młodzież "d..py nie urywał" przykryty całkowicie przez Jażdżewskiego to początek całej serii zaaranżowanych przez niego samego wpadek mających udowodnić, że kandydowanie Tuska w 2020 z zerową wolą walki i zwycięstwa nie ma dalszego sensu, bo i tak przegra, "jak nie idzie to nie idzie" i w ogóle "czego wy wszyscy ode mnie chcecie, przecież widzicie po sondażach, że mnie tu nie chcą".

zaloguj się by móc komentować

bendix @tadman 7 maja 2019 11:46
7 maja 2019 12:05

Coś jest na rzeczy.

Gdzieś coś o tym czytałem niestety :(

zaloguj się by móc komentować

ewa-rembikowska @Danae 7 maja 2019 17:29
7 maja 2019 18:48

Przepraszam, czy jej tatuś to profesor Zbigniew Kamecki z SGPiSu?

zaloguj się by móc komentować

sigma1830 @pink-panther
7 maja 2019 18:53

Dokopałam się; jednak internet to potęga.

Kamecka/Bochniarz to  córka prof. SGPiS , Zbigniewa Kameckiego, wieloletniego doradcy ministrów od spraw zagranicznych w peerelowskim ancien regime.

Wyszła za mąż za dr Zbigniewa Bochniarza, swego czasu I sekretarza POP PZPR na SGPiS, później prominentnego funkcjonariusza "środowisk naukowych" od spraw handlu zagranicznego.
 

zaloguj się by móc komentować


stanislaw-orda @ewa-rembikowska 7 maja 2019 18:48
7 maja 2019 21:25

owszem, i w swoim czasie pierwszy sekretarz POP PZPR na SGPiS. Zdaje się, że przed  p. Zbigniewem Bochniarzem, który miał  mnie w lutym 1971 r. wyrzucić  z SGPiS-u, ale nie zdążył, gdyż pogrudniowe  "czystki" dotarły niebawem i do  POP uczelnianego, więc  p. Z. B. musiał zając się swoimi problemami, a o mnie w tej wojence  zapomniał.

 

zaloguj się by móc komentować

stanislaw-orda @Danae 7 maja 2019 20:26
7 maja 2019 21:29

Na SGPiS, na wydziale HZ obowiązywała  lista tzw. rezerwy kadrowej. Ina niej  figurowała  progenitura  nomenklatury (warszawskiego sanhedrynu).

zaloguj się by móc komentować

KOSSOBOR @tadman 7 maja 2019 11:46
7 maja 2019 21:45

Ta bomba sezonu wiele, wiele wyjaśnia... Pani Basia... No myślałby kto :)

zaloguj się by móc komentować

stanislaw-orda @Danae 7 maja 2019 22:06
7 maja 2019 22:23

w 1991 roku pracowałem w ministerstwie handlu i przemysłu, które przygotowwywało tzw. "mieso" dla resortu ministra Lewandowskiego. Czyli pakiet reprywartyzacyjny dla wytypowanych przez "doradców" od Sachsa polskicvh "sreber rodowycvh".

Wycenę tych sreber zlecano tylko trzem zaufanym firmom,a jedną z nich była firma NICOM Consulting  p. Henryki (Niki) Bochniarz. 

zaloguj się by móc komentować

Paris @Danae 7 maja 2019 17:29
7 maja 2019 22:26

Ach, moj Boze... co za "wyrafinowana ironia"  !!!

A czy jest cos, czego Pani nie wie,  Danae ???   Prosze nie odpowiadac,  bo to i tak nie ma dla mnie wiekszego znaczenia.

zaloguj się by móc komentować

JK @stanislaw-orda 7 maja 2019 22:23
7 maja 2019 23:39

A pozostałe dwie to jakie?

zaloguj się by móc komentować


syringa @Danae 7 maja 2019 17:29
9 maja 2019 10:13

Więc Pani tez?

Ja juz tego nie wytrzymuję - " mądry wie, co mówi. Głupi mowi co wie" -pocieszam sie. Ale w tym przypadku osobowym nawet tego nie mozna zastosować. I o dziwo jest to tolerowane -KIM jest ta pani?czy może czyją krewną?

Jeśli jest niepełnosprawna umysłowo -mówi się :trudno! Wytrzymam.

ALe nic na to nie wskazuje -a tylko wykrzykniki, ordynarne inwektywy, obrażanie ludzi, którym do pięt nawet nie dorasta (np. Witolda Gadowskiego, czy nawet Wyszkowskiego ktory nie jest z mojej bajki ale jednak czegos dokonal). A ta pani COO?

Jako argumentu kiedyś do mnie użyla ze przywiozla sobie "Z Paryza" 3 futra norkowe.Tak! Autentyczne.

zaloguj się by móc komentować

Paris @syringa 9 maja 2019 10:13
9 maja 2019 17:50

Polecam meliske...

... albo inne medikamentum na cierpliwosc i nerwy, bo jeszcze duuuzo przed Pania i duuuzo zmuszona bedzie zniesc z mojej strony...

... a swoim ostatnim zdaniem obnazyla sie Pani w moich oczach jako absolutny  PRYMITYW  !!!

zaloguj się by móc komentować

Paris @Danae 9 maja 2019 15:27
9 maja 2019 18:09

Tu musze przyznac...

... ze bystra z Pani kobieta... wlasnie tak,  trzeba zacisnac zeby. 

A poza tym powinna byc Pani wdzieczna "tym mizogynicznym gospodarzom tego show", ze jeszcze Pania toleruja... nie jest Pani zadna "stolica madrosci" - natomiast zazdrosnym, niedowartosciowanym i zawiedzionym  babsztylem - owszem...

... nie omieszkam stwierdzic faktu wyjatkowej Pani bezczelnosci w odwiedzaniu i komentowaniu na tym portalu... i "czepiania sie" Gospodarza portalu  !!!

zaloguj się by móc komentować

syringa @Paris 9 maja 2019 17:50
9 maja 2019 20:37

NIe watpie, nie watpie (z tym znoszeniem)

Pani zasoby glupoty i samozadowolenia sa wprost nieograniczone!

Tylko ze ja jestem juz w tym wieku ZE NIC NIE MUSZE -ponjala?

 

zaloguj się by móc komentować

Paris @syringa 9 maja 2019 20:37
9 maja 2019 21:12

Powtarzam...

... jest Pani prymitywna i zalosna,  rozumiem po kobiecemu, ze te - 3 futra norkowe "z Paryza"  zabolaly Pania... ale te "przymioty" nie wiaza sie z wiekiem  !!!

 

zaloguj się by móc komentować


syringa @Danae 9 maja 2019 22:46
10 maja 2019 11:47

ALez oczywiscie!

Zamolowane futra ze szmatexu albo nawet ze smietnika -Poza tym -rzeczywiscie na Zachodzie doprowadzili do tego ze noszenie futra to obciach. Wiec wydaje sie za darmo - byle komu.

ALE JA TO NIE WNIKAM

I nie bede sie licytowala "na posiadanie" (czegokolwiek) z osoba takiego pokroju.

Mam, to co mam, ale NIGDY nie oceniam ludzi po stanie konta i ....szmatek

zaloguj się by móc komentować

Paris @Danae 9 maja 2019 22:48
10 maja 2019 23:17

Nie chce mi sie nawet odpowiadac...

... PROSTACZKO  jedna, z urojona mania wielkosci  !!!   Przy tobie przekupka to klasa sama w sobie... zaoralas sie tymi swoimi prymitywnymi  komentarzami, ze az  SZOK... 

... co ty kretynko,  Anno Murdoch wypisujesz...  idz sie i lecz... poki nie jest za pozno  !!!

 

zaloguj się by móc komentować

toNick @pink-panther
11 maja 2019 20:57

witam, czytam od dawna, ale to mój pierwszy wpis więc pozwolę sobie zacząć od pochwał ;)

Odwala Pani naprawdę kawał świetnej roboty, gdyby na podobnym poziomie i z podobnym zaangażowaniem pracowali ludzie, którzy biorą za to sowite wynagrodzenie z naszych podatków, to Polska wyglądałaby całkiem inaczej. Gdyby to ode mnie zależało to już dawno przyznałbym Pani porządny medal ;)

Teraz ad rem.
Można zauważyć, że w tym łajdackim towarzystwie bardzo często przewijają się te same nazwiska, tyle że w różnych układach i konstelacjach. A te różne konstelacje sprawiają wrażenie, że to jakieś niby olbrzymie "środowisko".
Nie wiem ile tego może naprawdę być - kilka, kilkanaście tysięcy? Mam na myśli tych aktywnych prowadzących całą mniej czy bardziej ogłupioną resztę.
W skali całego kraju to ledwo garstka prowodyrów, absurdalnie nieproporcjonalnie pompowana i na potężnym zagranicznym zasilaniu przez całą sieć tak samo powiązanych "fundacji".
Gdyby naszym decydentom rzeczywiście zależało na obronie przed neobolszewicką ciemnotą to wystarczyłoby im tą zagraniczną kroplówkę przykręcić i to wszystko bardzo szybko uwiędnie. Tylko jakoś chyba nie bardzo zależy...
 

zaloguj się by móc komentować

toNick @qwerty 5 maja 2019 19:32
11 maja 2019 21:05

"w RP najbardziej skuteczną bronia do robienia porządku na rynku 'idei' jest skarbówka - 48 godzin i goście są bez kasy oraz mają do  spłacenia np. 10 mln zl..."

O, to właśnie.
Kluczem jest aparat fiskalny, technicznie to względnie prosta sprawa. Tylko najpierw trzeba chcieć i tu jest podstawowy problem.
Jeśli nie zacznie się od Min.Finu to cała ta rządowa obrona "chrześcijańskich wartości" to nic więcej jak tylko puste gadanie dla mamienia elektoratu.

 

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @toNick 11 maja 2019 20:57
12 maja 2019 10:48

Wielkie dzięki za miłe słowa. Co do ilości i struktury tego "towarzystwa" to mogę się tylko pod Pana opinią podpisać. Rzeczywiście nikomu nie zależy aby takie agenturalne wytwory - były likwidowane.  

zaloguj się by móc komentować


qwerty @toNick 11 maja 2019 20:57
12 maja 2019 14:31

tzw. zasób personalny MSWiA to kilkanaście tysięcy osób, poklasyfikowanych w hierarchie/grupy/..., łowienie nowych do roli 'wypełniaczy' odbywa się w sposób ciągły, tzw. decydenci 'czy nasi?' to podmioty bez woli konfrontacji z problemami/patologią/.... ot, bełkot i działania na rzecz własnych idei środowiskowych, ad MinFin;- na początku lat 90-tych utworzono UKSy z kilkunastu tysięcy byłych sbków [do elementarnej weryfikacji nie dopuscili Wałęsa i Balcerowicz] co  w połaczeniu ze starymi 'zasobami' urzędow skarbowych de facto utworzyło realny sbkinstan, nawet za Stalina ubecja nie miała takich możliwosci jak ma w obecnej RP [kariery w skarbówce wieńczy przechodzenie do sądownictwa [nie tylko administracyjnego] i do zawodow prawniczych] i nigdy nie wiemy kim byl adwokat/radca/.., który ma niby bronić naszych praw wobec państwa; co wszyscy 'decydenci' jak zajdzie taka potrzeba to ubiora się w każdy strój i owacjami na kolanach będa składac dzięi np. biedroniowi itp. wypelniaczom zycia publicznego

zaloguj się by móc komentować

zaloguj się by móc komentować