-

pink-panther

Kredyty od Hitlera, dostawy od Stalina czyli Wiktor Kopp, ambasador Dirksen i los II RP

Pan Putin na jakiejś konferencji powiedział o ambasadorze RP w III Rzeszy Lipskim: ‘… był bydlakiem i antysemicką świnią, nie da się inaczej powiedzieć…”. I od tej pory dręczy mnie refren (skrócony) piosenki harcerzy starszych i studentowi z czasów PRL pt.”Czapajew”:

" I job twoju mat'
My kulturnyj narod
Za rodinu, za Stalinu
Na boj na boj na boj"

Znakomita większość młodzieży nie znała znaczenia pierwszego słowa tego refrenu a starsi nie zwracali uwagi, bo osłuchali się z tym powiedzonkiem w czasie postoju Armii Czerwonej nad Wisłą do stycznia 1945 r.

Jak należy rozumieć, pan Putin rozpowszechnia teorię, że IIWW wybuchła NIE z powodu współpracy politycznej, gospodarczej i wojskowej ZSRR z Niemcami weimarskimi a potem III Reichem a tym bardziej NIE z powodu Paktu Ribbentrop – Mołotow ale z powodu Paktu Monachijskiego, którego celem było zapobieżenie wojnie. A głównie z powodu rozmów ambasadora Lipskiego z Hitlerem.

Więc przypomnijmy może trochę historii prawdziwej, bowiem teraz tego w szkołach nie uczą a na Der Onet tym bardziej nie napiszą.

Najpierw był traktat w Rapallo, ale już w dniu 16 kwietnia 1920 r. Wiktor Leontjewicz Kopp, od lipca 1919 do maja 1921 pełnomocnik w Niemczech Ludowego Komisariatu Spraw Zagranicznych RFSRR i Ludowego Komisariatu Handlu Zagranicznego RFSRR zwrócił się do niemieckiego MSZ z ciekawym pytaniem:”Czy jest możliwość  połączenia niemieckiej armii i Czerwonej Armii we wspólnej wojnie z Polską?...”.

 

Ten sam towarzysz Wiktor Kopp 19 lipca 1920 r. powiedział w niemieckim MSZ, że „…ROSJA SOWIECKA CHCIAŁABY WSPÓLNEJ GRANICY Z NIEMCAMI NA POŁUDNIE OD LITWY , przechodzącej koło Białegostoku…”.

 

Czyli kolejny rozbiór Polski. Ale Republika Weimarska nie była na to gotowa, co nie oznaczało, że nie udzieliła pomocy Armii Czerwonej chroniąc jej żołnierzy w Prusach , kiedy uciekali znad Wisły w sierpniu i wrześniu 1920 r.

 

Po podpisaniu traktatu w Rapallo 16 kwietnia 1922 r., władze niemieckie i sowieckie po tajnych rokowaniach wojskowych, w dniu 11 sierpnia 1922 r. podpisały porozumienie o współpracy wojskowej. W ramach tego porozumienia:

a) Niemcy zobowiązały się do zaopatrzenia Rosjan w broń, amunicję, rozbudowanie radzieckiego przemysłu zbrojeniowego przez specjalistów niemieckich,

b) Niemcy zobowiązały się do udzielenie wysokich kredytów na zbrojenia ( w tym 35 mln marek od Reichswehry ) w zamian za udostępnienie Niemcom radzieckich poligonów zlokalizowanych nad rzeką Wołgą i Kamą dla zakazanych traktatem wersalskim rodzajów broni pancernych, lotniczych i gazowych (co było grubym złamaniem zobowiązań niemieckich z Traktatu Wersalskiego),

c) Niemcy i Rosja Sowiecka zobowiązały się do wymiany wojskowych wykładowców, m.in. w niemieckich uczelniach wojskowych wykładali dowódcy radzieccy z wojny polsko-bolszewickiej : Michaił Tuchaczewski, dowódca XIV Armii Hieronim Uborewicz i dowódca XV Armii August Kork . Ze strony niemieckiej rosyjskie kadry oficerskie szkolili Walther von Brauchitsch, Walter von Reichenau, Wilhelm List i Heinz Guderian. Generałowie tacy jak Hans von Seeckt, Kurt von Schleicher oraz Werner von Blomberg UKŁADALI REGULAMINY DLA ARMII CZERWONEJ..

d) Wcześniej, bo 29 lipca 1922 r. Niemcy i Rosja porozumiały się w sprawie współpracy wojsk pancernych.

e) W kwietniu 1922 w Zakładzie Państwowym Nr 7 w Fili pod Moskwą, gdzie od 1916 r. produkowano samochody , Junkers uruchomił produkcję samolotów, Krupp uruchomił w Rostowie nad Donem fabrykę związaną z artylerią .

 

Z wymienionych wyżej wykładowców: Walter von Brauchitsch we wrześniu 1939 r. dowodził kampanią w Polsce jako „naczelny dowódca wojsk niemieckich w Polsce”, Walter von Reichenau w czasie napaści na Polskę był dowódca 10 armii i działał na kierunku Armii „Łódź”, Armii „Kraków” i Warszawy.

Heinza Guderiana nie trzeba przedstawiać : we wrześniu 1939 r. dowodził XIX Korpusem składającym się z 2 i 10 dywizji pancernej (sformowanej w Pradze w kwietniu 1939 r. po zajęciu przez III Rzeszę Czechosłowacji ) - uderzających na Polskę z Pomorza Słupskiego.
 

Hans von Seeckt po I WW organizator Reichswehry i nowego sztabu generalnego nie dożył 1939 r. Ale zdążył się zasłużyć współpracy niemiecko-sowieckiej, bowiem NIE CZEKAJAC NA INICJATYWĘ rządu Niemiec Weimarskich WYSŁAŁ EMISARIUSZY do ówczesnego sowieckiego ludowego komisarza spraw wojskowych i morskich Lwa Trockiego , celem zawiązania tajnego sojuszu wojskowego z Sowietami.

 

Ciekawe, czy na wykładach dla sowieckich wyższych oficerów mówił to, co napisał w liście z 11 września 1922 r. do ambasadora niemieckiego w ZSRR Ulricha von Brockdorffa – Rantzau :”… Istnienie Polski jest nie do zniesienia, jako sprzeczne z warunkami życia Niemiec. Polska musi zniknąć i zniknie…”..

 

Wilhelm List we wrześniu 1939 r. jako dowódca 14 Armii Wehrmachtu w ramach Grupy Armii Południe uderzył na Polskę z „głębokiego południa” (czyli ze Słowacji, utworzonej przez III Rzeszę dzięki antywojennemu porozumieniu w Monachium Anglii, Francji, Niemiec i Italii i aneksji Czechosłowacji - i „ciągnął na Warszawę” .

 

Ale celów militarnych nie osiągnął, albowiem wchodząca w skład 14 Armii Wehrmachtu elitarna Dywizja SS „Germania” , która to 13 września 1939 r. w drodze na Lwów postanowiła w piękną, gorącą, wrześniową noc zanocować w miejscowościach : Jaworów, Sądowej Wiszni , Mużyłowicach i Szumlau -została w nocnym ataku na białą broń polskich oddziałów pod dowództwem płk Bronisława Prugara – Ketlinga (m.in. 11 Dywizja Strzelców Karpackich, 49 Pułk Strzelców Huculskich i 53 Pułk Strzelców Kresowych czy raczej ich resztek , mających sformować się na drugą linię obrony jako Armia „Małopolska” )- wycięta do nogi.

 

Uratował się tylko dowódca wyskakując w panice przez okno . Sprzęt dywizji z powodu braku paliwa wojsko polskie podpaliło a Hitler z wściekłości Dywizję SS-Germania – rozwiązał i „wykreślił ze świętych ksiąg”.

Tak więc 14 Armia niemiecka Wilhelma Lista nie dotarła do Warszawy ale dociągnęła do Brześcia Litewskiego, zapewne akurat na „paradę zwycięstwa sojuszników” : ZSRR i III Reichu.

 

Wykładowcy sowieccy w niemieckich akademiach wojskowych nie mieli okazji uczestniczyć w napaści na Polskę , co ja mówię, w wejściu do Polski 17 września 1939 r..

Tuchaczewski, Uborewicz i Kork zostali skazani w pokazowym procesie w 1937 r. na kary śmierci za szpiegostwo i spiski. Stalin „wyczyścił” Armię Czerwoną z 45% wyższego dowództwa ,nie licząc średniego.

 

No wiec wojsko sowieckie i niemieckie szkolilo się nawzajem a dyplomacja tez pracowała.

 

W dniu 4 grudnia 1924 r. Wiktor Leontjewicz Kopp, teraz już pełnomocnik Ludowego Komisariatu Spraw Zagranicznych RFSRR przy Radzie Komisarzy Ludowych , zaniepokojony przygotowaniami Niemiec do wstąpienia do Ligi Narodów, zaproponował niemieckiemu ambasadorowi w Rosji Sowieckiej Ulrichowi Grafowi von Brockdorff-Rantzau z dobrej pruskiej rodziny, czy nie dałoby się rozpocząć kooperacji przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej czyli II RP.

 

Dało się. Co prawda chwilowo z wykluczeniem wojny, przynajmniej ze strony Republiki Weimarskiej, ale się dało.

 

W roku 1926 Republika Weimarska i ZSRR podpisały tzw. Traktat Berliński i w czerwcu 1926 r. banki niemieckie zagwarantowały ZSRR kredyty na łączną kwotę 300 mln marek za 9,4% rocznie. Żeby już nowy przywódca Sowietów Stalin mógł dostarczać rzadkie rudy metali do przemysłu zbrojeniowego , ropę i zboże. Kiedy kraj głodował.

 

Traktat ten potwierdzał ustalenia z Rapallo głównie neutralność. A za`zasłoną kredytów i dostaw rozpoczęło się łamanie zakazów Traktatu Wersalskiego dla armii niemieckiej:

 

1) W 1926 r. w tambowskiej guberni , która wówczas była pustynią, bo marszałek Tuchaczewski obrócił w perzynę kozackie wsie i miasteczka za Powstanie Tambowskie przeciwko sowieckiej władzy , również z użyciem lotnictwa, ciężkiej artylerii i gazów bojowych- powstała tajna szkoła dla niemieckich pilotów wojskowych , która trenowała na raz 120 pilotów , miała 300 osób personelu naziemnego i 450 obsługi administracyjnej , dzięki czemu niemiecka fabryka samolotów Junkers działająca od 1923 pod Moskwą, mogła niedaleczko dostarczać swoje samoloty do testowania.

 

Wszystko to po cichu zorganizował emerytowany pułkownik Herman von der Lieth-Thomson jako przedstawiciel Reichswehry „Truppenamt”. Szkoła działała do 15 września 1933 r. czyli zdołała przez 8 lat wyszkolić jakieś plus minus 1000 niemieckich pilotów dla Luftwaffe.

Czy bez nich Hitler mógłby zaatakować Polskę 1 września 1939 r. czy Francję w maju 1940 r ?

Nawiasem sowieccy wojskowi mieli pełny dostęp do tej szkoły i mogli czerpać pełną garścią wiedzę swoich niemieckich kolegów.

 

2)  tajna szkoła niemieckich czołgistow dla Reichswehry tzw. Panzerschule Kama koło Kazania w Tatarstanie. Tam tez po wielkim głodzie zrobiło się pustawo. Trenowali w niej  niemieccy czołgiści a niemieckie firmy Krupp, Daimler i Rheinmetall optymalizowały projekty czołgów. Szkoła została otwarta w 1929 r. (inne źródla podają, że w 1926 r.) i była odwiedzana przez takich niemieckich wojskowych jak Wener von Blomberg , Heinz Guderian i Walter Model.

Szkołę niemieckich czołgistow pod Kazaniem odwiedzali i obserwowali treningi oficerowie sowieccy, chociaż jest wersja, że trenowali tam sowieccy czołgiści.

 

3) W latach 1926 - 1933 na instalacji chemicznej funkcjonującej pod kodem Wolsk-18 a położonej w miejscowości Wolsk koło Saratowa naczelnik wojennego chemicznego zakładu Jakow Fiszman z Armii Czerwonej wspólnie z niemieckimi chemikami Alexandrem von Grundherr i Ludwigiem von Sicherer pod przykrywką spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzili tajne badania i testy broni chemicznej.

 

W dniu 24 czerwca 1931 r. strony podpisały prolongatę tego traktatu początkowo na 3 lata do  1934 a  potem aż do grudnia 1945 r. i banki niemieckie dodały DODATKOWE 300 mln marek rocznego kredytu na zakup przez ZSRR niemieckich urządzeń przemysłowych. A Sowiecki Sojuz spłacał kredyty czyli zakupy urządzeń do energetyki i przemysłu ciężkiego, hut i rafinerii zbożem, kiedy akurat był największy głód na Powołżu, Ukrainie i w Tatarstanie. No i rudami metali do przemysłu zbrojeniowego.

 

Nad tym, aby ta tajna wojskowa sielanka niemiecko-sowiecka trwała do 1933 r czuwał i czuwał od 1928 r. ambasador Niemiec w Moskwie szlachcic pruski w drugim pokoleniu pan Herbert von Dirksen.

 

Był to człowiek wielce ustosunkowany , nie tylko dlatego, że przy okazji uszlachcenia za zasługi dla Hohenzollernów, jego tatko otrzymał spore posiadłości wraz z zamkiem Gröditzberg (dzisiaj :Grodziec) zaledwie w roku 1887.

 

Raczej chodziło o to, że ze strony matki Marie Helene Elisabeth z domu von Schnitzler córki Eduarda bankiera (bank JH Stein w Kolonii) ambasador von Dirksen miał stryja Paula Willego von Schnitzlera członka rady nadzorczej IG Farben, którego syn Georg też był we władzach IG Farben aż trafił na proces w Norymberdze jako oskarżony o zbrodnie przeciwko ludzkości.

 

Miał też innego stryja: Richarda von Schnitzlera , którego córka Ottilie wyszła za mąż za Kurta Freiherra von Schroedera.  Ten został partnerem w banku J.H. Stein w Kolonii, ale przeszedł do historii jako ten, który wraz z grupą przemysłowców i bankowców skierował list do prezydenta von Hindenburga , żądając powołania Adolfa Hitlera na stanowisko kanclerza Niemiec.

 

Wszedł też do historii jako członek tzw. Kółka Kepplera , które z czasem zmieniło nazwę na Freundeskreis Reichsführer SS , a sam w 1936 r. wstąpił do SS i w 1943 r. otrzymał stopień Brigadefuehrera SS. „Kółko Kepplera” zajmowało się głównie „projektami aryizacji gospodarki niemieckiej” co się przekłada na język potoczny – projektami przejęcia żydowskich banków, fabryk i kopalń przez „rasowo czystych Niemców”.

 

Rodzona matka von Dirksena należała do salonowo towarzyskiego ruchu pań z wyższych klas ,które poczytywały sobie za zaszczyt traktowanie Hitlera jak swojego syna i urządziła dla niego salon, gdzie mógł spotykać ważnych ludzi, w tym jej syna ambasadora Niemiec w ZSRR, Tokio i Londynie .

 

To takie „tło rodzinne” ambasadora Niemiec i III Rzeszy w ZSRR w latach 1928-1933.

 

Człowiek ten od kwietnia 1920 do października 1921 był chargé d'affaires w Warszawie a pod nieobecność ambasadora , faktycznym szefem dyplomacji niemieckiej w Polsce, gdy Wiktor Kopp w Berlinie składał propozycje wspólnej granicy niemiecko sowieckiej.

 

Kiedy na Górnym Śląsku odbywały się plebiscyty i powstania , „… sympatie Dirksena były całkowicie po stronie niemieckiej, co skłoniło go do nalegania, aby cały Śląsk należał do Niemiec i żadna część Śląska, która głosowała za przyłączeniem się do Polski, nie mogła opuścić Rzeszy…”.

 

We wspomnieniach z roku 1950 o pobycie w Warszawie pisał, że :”…podzielał głęboko zakorzenione uczucie wyższości nad Polakiem, nieodłączne dla niego jako dla Niemca…”.

 

Od maja 1923 do lutego 1925 był niemieckim konsulem w Wolnym Mieście Gdańsku a od 1925 r.

był szefem tzw. Oddziału Wschodniego w Auswärtiges Amt.

 

Był pełnomocnikiem Gustawa Stresmanna w definiowaniu polityki weimarskiej wobec Polski w tym okresie. Żądał zastosowania presji ekonomicznej, aby zmusić Polskę od ODDANIA Górnego Śląska i tzw. Korytarza Niemcom i by spowodować powrót Gdańska do Niemiec. Proponował też, aby Niemcy w tym celu współpracowały z „mocarstwami anglosaskimi” dla osłabienia polskiej gospodarki , co pomoże osłabić ją wojskowo .

 

Do tego dołączył akcję propagandową, przedstawiającą Polskę jako ”państwo agresywne i ekspansjonistyczne” ,”szowinistyczne i pełne nienawiści rasowej”. Zalecał lobbowanie w Banku Anglii, aby naciskał na banki brytyjskie, żeby te nie udzielały pożyczek Polsce.

 

Jak pisze docent wiki:”… Kiedy Niemcy podpisały traktat arbitrażowy z Polską w 1926 r., Dirksen zauważył, że oznaczało to jedynie zrzeczenie się wojny z Polską „na razie”, zauważając, że z niemieckiego punktu widzenia wartość traktatu służyła jedynie public relations jako pomoc przedstawiają Niemcy jako pokojowego partnera w relacjach z Polską. …”.

 

Ten facet był prawą ręką Stresmanna „na kierunku wschodnim” a pod koniec 1928 r został ambasadorem w ZSRR.

 

Z którymi czuł powinowactwo duchowe, albowiem, jak pisał w pamiętniczku, „Związek Radziecki i Niemcy podzieliły ten sam los”, „zostały pokonane w wojnie”, „zostały potraktowane jak wyrzutki przez siły alianckie”, „odczuwały i urazę lub wrogość wobec ich nowego sąsiada - Polski .

 

W 1933 r von Dirksen został ambasadorem w Tokio a w kwietniu 1938 Hitler awansował go na ambasadora III Rzeszy w Wielkiej Brytanii. Już 12 maja 1938 r zaprosił do Londynu lidera Niemców Sudeckich Heinleina , któremu zorganizował spotkania z brytyjskimi politykami. Na tych spotkaniach nazista Heinlein :” zaprzeczał, że pracuje dla Hitlera, wiele mówił o Czechach „uciskających” etnicznych Niemców sudeckich ,  "zmuszających etniczne niemieckie dzieci do uczęszczania do szkół nauczających w języku czeskim" , że "chce tylko autonomii w Sudetach” Ale przyznał , chyba nie bez porozumienia z Dirksenem, że jeśli Praga odmówiłaby spełnienia wszystkich ośmiu żądań programu Karlsbad, wtedy Niemcy zdecydowanie zaatakują Czechosłowację.

 

W tym czasie von Dirksen naciskał na lorda Halifaxa, aby ten naciskał na Czechosłowację, by ta maksymalnie ustępowała wobec żądań niemieckich.

 

Pięknym finałem kariery tego zawodowego dyplomaty i niemieckiego nuworysza i szowinisty było zdjęcie na brzegu rzeki z września 1938r, na którym widzimy : Ribentroppa szefa MSZ Niemiec, Neville’a Chamberlaina premiera Wielkiej Brytanii i Herberta von Dirksena ambasadora III Rzeszy w Wielkiej Brytanii.

 

W dniach 29 – 30 września 1938 r zawarte zostało na konferencji w Monachium porozumienie na temat przyłączenia części terytoriów Czechosłowacji do Rzeszy Niemieckiej pomiędzy Wielką` Brytanią,Francją,`Niemcami i Italią.

 

Oczywiście dla zachowania pokoju.

 

Tuż po objęciu władzy Hitlera relacje ZSRR -III Rzesza troszkę się usztywniły. Za to w połowie lat 30-tych ZSRR zaczął czynić starania dla uzyskania dalszych kredytów na uprzemysłowienie a i zostały stare długi za niemieckie dostawy do spłacenia. No a zboża z „rozkułaczonych gospodarstw” juz nie było.

 

Jak pisze`pan Z.Klimiuk w Przegądzie Wschdnioeuropejskim w 2018 r.,Niemcy musiały się zbroić i potrzebowały surowców wiec 4 kwietnia 1935 r ZSRR i III Rzesza podpisały tzw. „Czwartą Operację Kredytową , Specjalną Transakcję 1935:”

 

Do dyspozycji ZSRR zostało postawione do czerwca 1937 r 200 mln Reichsmark kredytu do spłacenia w okresie 1940- 1943. ZSRR wykorzystało 183 mln Reichsmark, poprzednie operacje kredytowe zostały zlikwidowane. Resztka czyi 5 mln Reichsmark miały być spłacone do 1938 r

 

I tak dochodzimy do roku 1938- 1939. Czyli do finału.

 

Niemieccy planiści a Hermann`Göring w szczególności już w 1936 r wiedzieli, że przemysł zbrojeniowy potrzebuje stałych dostaw rud manganu i ropy naftowej , nie licząc innych`surowców.

Poza tym Niemcy w swoich planach nowej wojny nie chciały powtórki z blokady gospodarczej kn kontynentu . ZSRR jako ”partner – in -crime” był im potrzebny.

 

Cytuję z brytyjskiej wiki z hasla “German–Soviet Trade and Credit Agreement”:

„...W październiku 1938 r. Niemcy zaczęły naciskać na rozszerzenie więzi gospodarczych między oboma krajami i 1 grudnia 1938 r. przedstawiły Sowietom plan.

Stalin nie był jednak skłonny sprzedać swojej coraz silniejszej pozycji przetargowej dla małej ceny, którą Hitler był wtedy skłonny zaoferować. Sowieci byli gotowi podjąć rozmowy na temat nowej oferty niemieckiej w lutym i marcu 1939 r. w Moskwie. Niemcy zawiesiły rozmowy w połowie marca. Kilka dni później Niemcy zajęly Czechosłowację, następnie region Kłajpedy (Memel), stalo się  znacznie bardziej prawdopodobne, że wojna niemiecka z Polską  wybuchnie.

 

7 kwietnia radziecki dyplomata Georgii Astachow oświadczył niemieckiemu MSZ, że kontynuacja niemiecko-sowieckiej walki ideologicznej nie ma sensu i że oba kraje mogą dojść do porozumienia.

 

Dziesięć dni później ambasador radziecki Aleksiej Merekałow spotkał się z niemieckim sekretarzem stanu Ernstem Weizsackerem i przedstawił mu notatkę z żądaniem szybkiego usunięcia wszelkich przeszkód w realizacji kontraktów wojskowych podpisanych między Czechosłowacją a ZSRR, zanim te pierwsze zostały zajęte przez Niemcy.

Według niemieckich relacji pod koniec dyskusji ambasador stwierdził: „dla Rosji nie ma żadnego powodu, dla którego nie miałaby działać z nami na normalnych podstawach. A normalne stosunki mogą się polepszyć… „

 

„….W kontekście dalszych dyskusji gospodarczych, 17 maja Astachow powiedział niemieckiemu urzędnikowi, że chce powtórzyć „szczegółowo, że nie ma konfliktów w polityce zagranicznej między Niemcami a Rosją Radziecką i dlatego nie ma powodu do wrogości między dwoma krajami."

 

Trzy dni później, 20 maja, Mołotow powiedział niemieckiemu ambasadorowi w Moskwie, że nie chce już rozmawiać tylko o kwestiach gospodarczych i że konieczne jest ustanowienie „podstaw politycznych”, które urzędnicy uznali  jako  „dorozumiane zaproszenie” i „wirtualne wezwanie nas do dialogu politycznego”. 26 maja niemieccy urzędnicy obawiali się potencjalnie pozytywnego wyniku rozmów Sowietów dotyczących propozycji Wielkiej Brytanii i Francji.

 

30 maja Niemcy skierowali do swoich dyplomatów w Moskwie informację, że „zdecydowaliśmy się teraz podjąć zdecydowane negocjacje ze Związkiem Radzieckim…”.

 

Do wojny zostało 92 dni.

 

„..5 czerwca radziecki ambasador przeprowadził dyskusję z ambasadorem Bułgarii w Berlinie Purwanem Draganowem, który był nieoficjalnym pośrednikiem w negocjacjach z Niemcami.

 

Ambasador radziecki wyjaśnił, że umowa z Niemcami lepiej odpowiada sowieckim potrzebom niż umowa z Wielką Brytanią i Francją lub nierozstrzygnięte negocjacje, które nie przyniosą żadnego porozumienia.

 

Draganow niezwłocznie poinformował niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych o rozmowie.

Siedem dni wcześniej Sowieci zgodzili się, że wysoki rangą urzędnik niemiecki przyjedzie do Moskwy, aby kontynuować negocjacje, które odbyły się w Moskwie 3 lipca. Następnie oficjalne rozmowy rozpoczęto w Berlinie 22 lipca

 

Gdy Niemcy zaplanowały swoją inwazję na Polskę na 25 sierpnia i przygotowały się do wojny z Francją, niemieccy planiści wojenni w sierpniu oszacowali, że przy oczekiwanej blokadzie marynarki wojennej Wielkiej Brytanii i wrogiego Związku Radzieckiego Niemcy nie spełnią wymagań dotyczących mobilizacji wojny o 9,9 miliona ton ropy naftowej i 260 000 ton manganu.

 

W tym czasie Niemcy nadal importowały 20% artykułów spożywczych, 66% ropy i 80% gumy. Miały tylko  zapas gumy na  dwa do trzech miesięcy  i zabezpieczenie dostaw ropy  na trzy do sześciu miesięcy . Z powodu oczekiwanej blokady morskiej Związek Radziecki stałby się jedynym dostawcą wielu towarów.


O drugiej w nocy 20 sierpnia Niemcy i Związek Radziecki podpisały w Berlinie umowę handlową z dnia 19 sierpnia, przewidującą handel niemieckim sprzętem wojskowym i cywilnym w zamian za sowieckie surowce.

Porozumienie obejmowało „obecny” biznes, który pociągał za sobą sowieckie zobowiązania do dostarczenia 180 milionów marek Rzeszy w surowcach oraz niemieckie zobowiązanie do zapewnienia Sowietom 120 milionów Rzeszy niemieckich towarów przemysłowych.

Na mocy umowy Niemcy przyznały również Związkowi Radzieckiemu kredyt w wysokości 200 milionów marek Reichsmark w ciągu 7 lat, który ma być finansowany przez niemiecki bank dyskontowy. Kredyt miał zostać wykorzystany na sowieckie zamówienia „nowego biznesu” w Niemczech na maszyny, towary, materiały wojenne i twardą   walutę.

Pożyczka ta byłaby w 100% gwarantowana przez rząd niemiecki przy oprocentowaniu 5%. Umowa zawierała jednak „protokół poufny”, przewidujący, że rząd niemiecki zwróci 0,5% odsetek, co stanowi efektywną stopę 4,5%. Warunki były wyjątkowo korzystne, niższe o 1,5–2,5% w porównaniu do stóp dyskontowych niż takie linie kredytowe w latach 20. i 30. XX wieku. Związek Radziecki zaczął spłacać pożyczkę surowcami siedem lat później (począwszy od 1946 r.)….”.

 

Do wojny zostało 13 dni.

 

Niemcy i ZSRR podpisały możliwy już w tych warunkach Pakt Ribentropp - Mołotow, po czym we wrześniu rozszarpały Polskę.

 

Po rozszarpaniu Polski w dniu 28 września podpisały Niemiecko- Sowiecki Pakt o Granicach i Przyjaźni, w którym Hitler scedował Litwę Sowietom, ale też w preambule zaznaczono „rozwój ekonomicznych relacji przy pomocy wszelkich środków”, w tym przy pomocy planu ekonomicznego stworzonego, przez OBIE STRONY, na podstawie którego Związek Sowiecki będzie dostarczał surowce, zbilansowane w długim okresie z dostawą towarów przemysłowych z Niemiec.

 

Po czym ZSRR 30 listopada 1939 napadł na Finlandię. Poszło mu znacznie gorzej niż z akcją policyjno –katowsko -rabunkową w Polsce. Do lutego 1940 Armia Czerwona straciła ok.120-150 tys. zabitych i ok 200 tys. rannych plus większość sprzętu, zwłaszcza samolotów.

 

Właśnie w lutym 1940 ZSRR i Niemcy podpisały ogromny pakt gospodarczy, na mocy którego ZSRR miało dostarczyć surowców za 650 mln Reichmarks w zamian za dostawę maszyn i urządzeń oraz węgla za 650 mln Reichmarks. Szczegółowo wymieniono w traktacie 1 mln ton ziarna, 900 tys. ton ropy naftowej i ponad 500 tys. ton różnych rud, głównie żelaza.

Łącznie w ciągu roku czyli w okresie 11 lutego 1940 do 11 lutego 1941 ZSRR dostarczył III Rzeszy:

 • 1,600,000 ton ziarna,
 • 900,000 ton ropy naftowej
 • 200,000 ton bawełny
 • 140,000 ton manganu,
 • 200,000 ton fosfatów ,
 • 20,000 ton rud chromu,
 • 18,000 ton kauczuku
 • 100,000 ton soji
 • 500,000 ton rud żelaza
 • 300,000 ton złomu
 • 2,000 kilogramów platyny

W tym czasie III Rzesza napadła na : Belgię, Luxemburg, Danię, Holandię, Francję.I Norwegię
Dostawy trwały oczywiście po 11 lutego 1941 r. aż do 22 czerwca 1941 r. Znaczna część zboża i ropy dla Niemiec pochodziła z terenów Polski okupowanych przez ZSRR. Np z Borysławia.


Jak widać na podstawie tej krótkiej historii, ZSRR nie miał nic wspólnego z wywołaniem II WW i z wielkim zniszczeniem Europy i ze śmiercią milionów Polaków , Żydów czy Rosjan. Również nie mieszajmy do tej tragedii ambasadora von Dirksena, po II WW "wypędzonego z zamku" i ze Schlezien.

To wszystko robota Polski a szczególnie ambasadora Lipskiego. Wojna zaczęła się w 1941 a świat uratował Józef Stalin.

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Hans_von_Seeckt

https://en.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_List

https://historia.uwazamrze.pl/artykul/932344/zaglada-ss-germania

https://en.wikipedia.org/wiki/Herbert_von_Dirksen

https://translate.google.com/translate?hl=pl&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Herbert_von_Dirksen&prev=search

https://en.wikipedia.org/wiki/Germany%E2%80%93Soviet_Union_relations,_1918%E2%80%931941

https://en.wikipedia.org/wiki/Kama_tank_school

https://en.wikipedia.org/wiki/Lipetsk_fighter-pilot_school

https://en.wikipedia.org/wiki/Tomka_gas_test_site

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wiktor_Kopp

https://translate.google.com/translate?hl=pl&sl=de&u=https://de.wikipedia.org/wiki/Eduard_Schnitzler&prev=search

https://de.m.wikipedia.org/wiki/Paul_von_Schnitzler

https://de.m.wikipedia.org/wiki/Kurt_Freiherr_von_Schröder

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%BF,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pakt_wschodni

https://en.wikipedia.org/wiki/German%E2%80%93Soviet_Credit_Agreement_(1939)

https://en.wikipedia.org/wiki/German%E2%80%93Soviet_Commercial_Agreement_(1940)

https://pl.wikipedia.org/wiki/Radziecko-niemiecka_umowa_handlowa_(1939)

https://en.wikipedia.org/wiki/German%E2%80%93Soviet_Frontier_Treaty

https://en.wikipedia.org/wiki/Nazi%E2%80%93Soviet_economic_relations_(1934%E2%80%9341)tagi: dyplomacja  współpraca gospodarcza i wojskowa zsrr z niemcami 

pink-panther
5 stycznia 2020 22:17
99     5229    28 zaloguj sie by polubić
komentarze:
MarekBielany @pink-panther
5 stycznia 2020 22:29

Jedziemy na pielgrzymkę do Gori.

Kto się ocali ?

zaloguj się by móc komentować

malwina @pink-panther
5 stycznia 2020 23:04

"Więc przypomnijmy może trochę historii prawdziwej, bowiem teraz tego w szkołach nie uczą."

choć wymieniła Pani straszne rzeczy w swojej notce, to jednak powyższe zdanie budzi największą zgrozę.

 

poza tym: dziękuję.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @MarekBielany 5 stycznia 2020 22:29
5 stycznia 2020 23:10

Jedziemy? :))) Nie znam odopwiedzi, mam same pytania.

zaloguj się by móc komentować

MarekBielany @pink-panther 5 stycznia 2020 23:10
5 stycznia 2020 23:23

Ten Józef tam się urodził.

...

Nie ma schronienia ! :)))

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @pink-panther
5 stycznia 2020 23:28

Dzięki Przeszłość nie straszy, przeszłość  uczy

No raczej nie Nie uczą.  A już dyplomata von Dirksen i jego osiągnięcia,całkowicie zniknęły z historii  Tylko Anglicy piszą  Dla Niemców  niewygodny, dla ruskich niewygodny, w polskiej wiki jeden akapit: ciekawe  życie do I WW,   kolejne posady, ze zamek Grodziec  w rodzinie do  1945, że "nazista"

zaloguj się by móc komentować

ewa-rembikowska @pink-panther
5 stycznia 2020 23:31

Hans von Herwarth  pełnił w 1939 roku obowiązki sekretarza   Friedricha-Wernera von der Schulenburg’a  ambasadora Niemiec  w Moskwie.

Hans von Herwarth wnuk Heinricha von Tiedemanna jednego z trzech założycieli Hakaty nie darzył sympatią państwa polskiego. Wiosną 1920 roku, gdy bolszewicy stali nad Wisłą cieszył się, że niebawem Rosja Radziecka doprowadzi do zrzucenia okowów traktatu wersalskiego a Niemcy odzyskają ziemie byłego zaboru pruskiego.

Jednakże w roku 1939 jako przeciwnik Hitlera,  postanowił zwrócić uwagę Anglików i Francuzów na rosnące niebezpieczeństwo wybuchu wojny światowej, w której Polska miała być tylko pierwszym ogniwem.  O postępach negocjacji paktu Ribbentrop – Mołotow informował na bieżąco  swoich kolegów z ambasad we Francji i Wielkiej Brytanii.

Natomiast rankiem 24 sierpnia 1939 kilka godzin po podpisaniu na Kremlu paktu Ribbentrop – Mołotow przekazał urzędnikowi ambasady USA w Moskwie Charlesowi E. Bohelnowi tekst tajnego protokołu tego układu. 

Francja i Wielka Brytania – znając postanowanie traktatu - nie poinformowała o nich rządu polskiego, nie wypełniła zobowiązań sojuszniczych po napaści Niemiec na Polskę w dniu 1 września 1939. Rządy tych dwóch państw spokojnie czekały na dopełnienie tragedii, a nawet ją nieco przyspieszając.

12 września 1939 roku odbyła się w Abbeville brytyjsko-francuska konferencja, na której zdecydowano o nieudzielaniu Polsce pomocy w walce z Niemcami.

Wyniki tej konferencji najprawdopodobniej dotarły do Stalina, który w trzy dni później wyraził zgodę na rozejm w walkach radziecko-japońskich, by 17 września 1939 uderzyć na Polskę od wschodu.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @MarekBielany 5 stycznia 2020 23:23
5 stycznia 2020 23:32

Wiem. Ale tam mają problem z perspektywą historyczną  Tam to jest gieroj Jak  żyć

zaloguj się by móc komentować

MarekBielany @pink-panther 5 stycznia 2020 23:32
5 stycznia 2020 23:48

Byłem: młodszy, zdrowszy, głupszy.

Jestem: starszy, chory i głupi

:)))

zaloguj się by móc komentować

KOSSOBOR @pink-panther
5 stycznia 2020 23:54

Notka interwencyjna, na czasie! Jesteś Wielka, Panthero! :)

Link już wysłany, naturalnie. 

Nie wiemy, czy prezydent pojedzie, czy też nie pojedzie do bezcennego Izraela na ten ichni zlot auschitzowy, ale winen - tak czy siak - przeczytac Twoją notkę i wkuć ją na pamięć. Bo, skądinąd, ma spore dziury w historii Polski, jak pokazuje jego kadencja. 

No i mój ulubiony "incydent" z Września 1939: 

"... wchodząca w skład 14 Armii Wehrmachtu elitarna Dywizja SS „Germania” , która to 13 września 1939 r. w drodze na Lwów postanowiła w piękną, gorącą, wrześniową noc zanocować w miejscowościach : Jaworów, Sądowej Wiszni , Mużyłowicach i Szumlau -została w nocnym ataku na białą broń polskich oddziałów pod dowództwem płk Bronisława Prugara – Ketlinga (m.in. 11 Dywizja Strzelców Karpackich, 49 Pułk Strzelców Huculskich i 53 Pułk Strzelców Kresowych czy raczej ich resztek , mających sformować się na drugą linię obrony jako Armia „Małopolska” )- wycięta do nogi.

 

Uratował się tylko dowódca wyskakując w panice przez okno . Sprzęt dywizji z powodu braku paliwa wojsko polskie podpaliło a Hitler z wściekłości Dywizję SS-Germania – rozwiązał i „wykreślił ze świętych ksiąg”."

 

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @ewa-rembikowska 5 stycznia 2020 23:31
5 stycznia 2020 23:55

Wielkie dzięki za te cenne informacje.

 

Ten też?    Im dalej od wojny, tym więcej niemieckich dyplomatow  nie lubiło Hitlera:))). A  ten  Hans się nawet dobrze urządził przy Adenauerze.  Dirksen miał przekazywac inf  Richardowi Sorge . Nad panem  von Herwarthem  stał hrabia  von  Friedrich-Werner von der Schulenburg. Ten siedział tam 7 lat dopinał najważniejszą  część. 

Pominęłam wątek  francuski i brytyjski , bo się zaczęło od rewelacji  pana Putina .

zaloguj się by móc komentować

smieciu @pink-panther
6 stycznia 2020 00:04

Nie wiem jak tam było z antysemityzmem Lipskiego ale mi się wydaje że jednak Putin ma więcej racji jeśli chodzi o przyczyny wojny :P

Gdyby wojna ograniczyła się do zajęcia Polski to tak ale Polska nie była celem wojny więc jednak wyżej przytoczone rzeczy nie są kluczowe. W końcu to była wojna światowa.

zaloguj się by móc komentować

MarekBielany @KOSSOBOR 5 stycznia 2020 23:54
6 stycznia 2020 00:04

w objęciach powitamy.

 

zaloguj się by móc komentować

DYNAQ @KOSSOBOR 5 stycznia 2020 23:54
6 stycznia 2020 00:16

Nie chcą się zgodzić by przemawiał, w związku z tym oświadczył że nie będzie się z nimi zlatywał.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @KOSSOBOR 5 stycznia 2020 23:54
6 stycznia 2020 00:21

PaczPani wszystkie teraz chco nasz uczyć historii. No to musimy przypominać cierpliwie i z detalami .Żeby wiedzieli że my wiemy. PS. A niech jedzie albo i nie jedzie.  Cywińskiego  znowu dali na szefa Auszwicu więc co się niby zmienia. Nic.

Dobra wiadomość jest taka, że Anglicy zaczęli dawać na yutubie ciekawe wykłady   z historii II WW tydzień  po  tygodniu  Niby niewiele wejść relatywnie  200 300 tysięcy ale nieprzyjemne dla Niemców  i Ruskich Prowadzi to pan Indy Neidell.  Winter War czyli napaść na Finlandie jest super Ale tez jest info  wymordowaniu pacjentów szpitali psychiatrycznych w Polsce. Niestety brak polskich  napisów. 

PS 2 Bitwa pd Jaworowem to mój ulubiny kawałek z II WW:)))

zaloguj się by móc komentować

adamo21 @pink-panther
6 stycznia 2020 00:28

Wspaniała powtórka noworoczna.

Spotkałem się z opinią, że nasza (polska) nieskuteczność przekazu wynika z używania języka polskiego zamiast np angielskiego czy hiszpańskiego.

Trudno się z tym nie zgodzić. Niemniej teksty, które Pani zamieszcza tu i w necie powinny być jak najszerzej propagowane, szczególnie wśród dziatwy szkolnej i młodych ludzi, tak skutecznie utrzymywanych w niewiedzy.

PS Żydzi w swej jakże skutecznej i często kłamliwej propagandzie nie używają hebrajskiego, wiedząc jak mały zasięg ma ten ich dziwny, anachronicznie(?) zapisywany język.

Z podziewem i podziękowaniem,

A

 

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @smieciu 6 stycznia 2020 00:04
6 stycznia 2020 00:38

Wojną światową mogła zostać dopiero po przetestowaniu rozbioru Czechosłowacji i rozszarpaniu Polski Polska była kluczowa.Z Polski  Rzesza czerpała gigatyczne zasoby dla wojny  Rolnictwo , przemysł  transport pracowały dla frontu.

Pan ambasador Lipski w rozmowie użył zwrotu retorycznego w rodzaju "należy ci się zimna wódka" abo "ozłociłbym panią". Jeśli rzeczywiście  powiedział o budowie pomnika.                     

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @MarekBielany 5 stycznia 2020 23:48
6 stycznia 2020 00:42

Jakaś melancholia ?:))) Więcej`optymizmu`życzy`kominiarz:)))

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @adamo21 6 stycznia 2020 00:28
6 stycznia 2020 00:50

Dzięki wielkie.` Jest bardzo dużo znakomitych filmików i tekstów`ale rzeczywiście`brak`angielskiego.`To`celowe.

zaloguj się by móc komentować

klon @pink-panther
6 stycznia 2020 01:12

Dziękuję za kolejną Notkę+.

ps. proszę zajrzeć na pocztę SN

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @klon 6 stycznia 2020 01:12
6 stycznia 2020 01:23

Dzięki`i`Dzięki Chętnie poczytam

zaloguj się by móc komentować

gabriel-maciejewski @pink-panther
6 stycznia 2020 09:09

Bardzo naiwni są ci, którzy pokładają jakiś nadzieje w porozumieniu z panem Putinem, oraz w Rosji jako takiej, która jest i zawsze była jedynie narzędziem banków i kompanii. To trzeba powtarzać zawsze i wszędzie

zaloguj się by móc komentować

saturn-9 @pink-panther
6 stycznia 2020 09:57

Aby dolać nieco betonu antypruskiego zacytuję pewnego mądrale, czujnie śledzącego scenę niemiecką:

"Znana jest niezwykła wypowiedź marszałka Armii Czerwonej,  Michała Tuchaczewskiego, że wszystko, co tworzyło i utworzyło Armię Czerwoną zawdzięcza ona Reichwehrze."

Jeszcze wrzucę kilka złośliwości. Kij w mrowisku przyśpiesza metabolizm czego owocem tzw "efekt joggingu"...

zaloguj się by móc komentować

ewa-rembikowska @pink-panther 5 stycznia 2020 23:55
6 stycznia 2020 10:11

Akurat mam pamiętniki Herwartha i pomyślałam, że warto dać trochę panoramy, jakich to przyjaciół mieliśmy na zachodzie, we Francji i w Anglii.

zaloguj się by móc komentować

BTWSelena @pink-panther
6 stycznia 2020 10:21

Pani Panthero! -wielki szacun.Stanowczo za mało w przestrzeni publicznej pisze się o faktach i tajnych wrednych układach i dlatego nie tylko Putinowskie łby korzystają i fałszują historię.Pisała pani w 2017 roku "Niemcy w Szczecinie,100 mld Kohla i szubienica Erwina Thun und Hohenstein",a pani Róża Thun dalej jest posłanką w Unii i szkaluje Polskę. W Niemczech arystokratyczny mąż pani Róży stoi w cieniu,bo największy obciach w rodzinie,to,że Erwina powieszono. Film w którym pani Róża jest główną bohaterką" Polen vor der Zerreißprobe – Eine Frau kämpft um ihr Land "-jest ciągle powtarzany jako przykład "dzielnej" kobiety,która walczy o dobre imię kraju w którym się urodziła.

Jak najwięcej linków do pani notki,aby tacy hochsztaplerzy jak pan Hartman nie dochodzili do genialnych wniosków,że to Polska napadła na sowietów. Boże święty,kiedy doczekamy się wreszcie dobrych podręczników historii dla naszych dzieci i pokoleń.? Chętnie bym panią uściskała za takie notki. Ot co.

 

 

zaloguj się by móc komentować

Nieobyty @pink-panther
6 stycznia 2020 11:12

Parę zagadnień

1. Propaganda - Polska Fundacj Narodowa wydała  w roku 2019 - 155 mln w dzień wydaje około 300 tysięcy  złotych. Jaki jest jest efekt pracy - czy wykonany prywatnie artykół zestawiajcy syntetycznie dane o współpracy III Rzeszy i ZSRR przed wojną nie powiniy być tłumaczony na chiński, hindu, hiszpański, japoński,  czy rosyjski oraz francuski i angielski. Do tego krótki montaż z zdjeć archiwalnych i gotowe filmiki na fora społecznościowe. By polonia na cały świecie np. w Japoni, Peru miała argumenty do rozmów w sieci

Po kosztach ile to będzie ułamek dziennych wydatków Polskie Fundacji Narodowej. Sens tej fundacji jest przecież prosty ona odpowiada za sabotaż i marnotrawienie  funduszy  na obronę dobrego imienia Polski. Jedynie co potrafia wymysleć to dać zarobić wrogim koncernom medialny za płatne/sponsowane artykuły w formie takie by były z góry nieskuteczne [ot spot reklamowy z Melem Gibsonem w stylu tanie lini lotniczej i chłopcy o mało się nie posrali by nie wiele brakło i efekt był by taki jak polacy oczekują, dlaczego jacht po projekcie Kuśnierewicza stoji i generuje koszty w porcie bo robieni kosztów to jedyny sens projektu.] 

Gdybyś my mieli choć odrobinę suwereności jak w dobie PRL to dyplomacja już od rana do nocy oprawacowywał by rózne warianty wystapień a po 10 dniach pismo premiera Mazowieckiego było by merytoryczne i efektowne  a nie w formie miękiej papki.

Nie jechałby potem doradza Kremla że brak Dudy na formu w Izreala to przejaw że stoimy  razem z Nazistami. 

Bez obaw obecna ekipa wie już dobrze [gdy Pompeo odowłuje lot do Minska a temu z koleji Moskawa odcina dostwy ropy i za  pare dni staną rafinerie]  - nikt im nie pomoże ani UE ani USA a Rosja nam się podetrze co Izraela no cóż 447 jest jak znalazł jak trzeba bedzie się  pod presją Persów ewakuować do Polin.

Mówcię prawdę a prawda was wyzwoli - to jest nakaz którem musim być posłuszni. Jest mały problem ci maja nas wysłuchać mają słuchawki na uszach a ci co w naszym imieniu mają przemawiać mówia szeptem i jeszcze ściszają mikrofon. Kto jednak nas zapewniał że głoszenie prawdy jest łatwe i przyjemne.

2. Samokształcenie - sens pisania notek i ich komentowania ma aspekt poznawczy dzielimy się wiedzą i ją podłębiamy. Wobec tej notki warto odnotować parę tematów

Spłatę przez II RP długów CK Austrii wobec banków z city - to wyniszczona I wojną i z 1920 roku II RP przez lata łożyła na rozwuj Niemieckich zbrojeń - nasze raty transferowano do Niemiec. 

ZSRR dotował ruch komunistyczny w Niemczech po I wojnie a z drugiej strony  pełna współpraca na polu wojskowym i dyplomatycznym.

Ograniczanie polskiego potencjału wojskowego - stale problemy z silnikami lotniczymi co z tego że na deskach był projekty ale brakowało mocy w dostępnych silnikach, czy przypadek czołgu Chrisa [tego protoplasty T34] konstrukcja miała być zakupiona przez nas ale dostali ją też sowieci.

Tych zagadnień jest jeszcze trochę by widzeć jeszcze szerzej okres miedzywojenny, bo współpraca Niemiec i Sowieta przed II wojną to tylko fragment szerszej układanki.  To że dziś Moskwa przypomina o udziale kapitału w zbrojeniach III Rzeszy i atakuje III RP to jest efekt dopinania negocjacii o przyszłym układzie.

I to że zgładzono gen Sulejmaniego to też element w/w rozmów zresztą twit Trumpa jest znamieny " Iran nigdy nie wygrał  wojny ale i nigdy nie przegrał negocjacji".

Co nam pozostaje - słuchać, patrzeć i notować oraz najważniejsze głośna się ociągać gdy nas chcą do kółeczka porwać by przyprawiać  kujawiakiem.

Poczekajmy jak się rozłoży propganda wewnętrzna skierowan do nas - jak oni [ekipy magdealenki] nam sprzedadzą że żygowiny które na nas spadły to Channel nr 5,  ich załatwi inwestor 447 bo zniecierpliwiony przecholuje w ilości fekaliów. 

zaloguj się by móc komentować

ikony58 @pink-panther
6 stycznia 2020 11:36

 

Ale wiadomość o przybyciu angielsko-francuskiej misji wojskowej do Moskwy przyśpieszyła jego kroki, bo sama możliwość porozumienia się aliantów z Moskwą zniweczyłaby niemieckie plany wobec Polski. Hitler postanowił ubiec ich i 20 sierpnia wysłał telegram zaadresowany "Herr J. W Stalin, Moskwa", prosząc o przyjęcie Ribbentropa za trzy dni. Odpowiedź nadeszła w ciągu dwudziestu czterech godzin, co dowodziło oczywistych intencji Stalina. Następnego dnia, 22 sierpnia 1939 r., Hitler przemawiał w Obersalzbergu do najwyższego dowództwa. Notatki sporządzone podczas tej odprawy informują, że F lzrer zdecydował się pr Lystąpić do operacji polskiej. Za- � pewniał, że nie należy obawiaE się Zachodu. "Nasi przeciwnicy to małe glisty. Widziałem ich w Monachium". Zakończył: "Muszę mieć propagandowy pretekst do rozcia wojny, nieważne, czy wiarygodny. Zwycięzcy nikt później nie a, y mówił prawdę, czy nie. Celem rozpoczęcia i prowadzenia wojny jest zwycięstwo, a nie sprawiedliwość. Zamknijcie swoje serca dla wspótczucia Działajcie brutalnie. Osiemdziesiąt milionów ludzi musi otnymać to, do czego ma prawo. Ich byt musi być zapewniony. Najwyższa bezwzględność's. Układ ze Stalinem został zawarty następnej nocy. Uwieńczył on serię kontaktów pomiędzy rządami sowieckim i niemieckim, sięgających wstecz aż do pierwszych dni po puczu Lenina. Kontakty te były utrzymywane za pośrednictwem ekspertów wojskowych, tajnej policji, dyplomatów albo osób z półświatka, w zależności od potrzeb. Bywały one sporadyczne, skąpe, ale nigdy całkowicie nie ustały i odznaczały się kompletnym lekceważeniem, wręcz pogardą dla zasad ideologicznych, które każda partia oficjalnie głosiła. W praktyce postępowano zgodnie z najbardziej brutalnie rozumianymi interesami wzajemnymi - potrzebą zbrojeń, uwięzienia i likwidacji przeciwników oraz ciemiężenia sąsiadów. W ciągu dwóch dziesięcioleci te diabelskie konszachty toczyły się podziemnym nurtem. Teraz wreszcie wyptynęły na powierzchnię. W nocy z 23 na 24 sierpnia odbyła się na Kremlu upiorna uczta. Ribbentrop donosił: "Czułem się jak wśród starych, partyjnych towarzyszy". Atmosfera na Kremlu była swobodna: "jak wśród mych nazistowskich przyjaciół", dodał. Stalin wznosił toasty na cześć Hitlera i mówił: ". C "Wiem, jak bardzo naród niemiecki kocha F hrera nicznie � żartowano na temat paktu antykominternowskiego, obecnie unieważnionego. Obie strony żartowały, że miał on po prostu zrobić wrażenie na londyńskim City i angielskich "kupczykach"e'. Nagle odkryto wspólnotę celów, metod, sposobów, a przede wszystkim moralności. Kiedy pijani zbrodniarze snuli się po pokojach, niezdarnie obejmując się nawzajem, przypominali bandę rywalizujących gangsterów, którzy jadąc na tym samym wózku, chwilowo zaprzestaG walki między sobą. Porozumienie ich zostało nazwane paktem o nieagresji. W istocie był to po prostu pakt o wspótpracy skierowany przeciwko Polsce. Tajny protokół ujawniony w 1945 r. i nie włączony z powodu protestu rosyjskich sędziów do akt procesu norymberskiego, podzielił Europę Wschodnią na strefy wptywów

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @gabriel-maciejewski 6 stycznia 2020 09:09
6 stycznia 2020 11:36

Chyba   nie  ma w Polsce takich,"którzy pokładają jakiś nadzieje w porozumieniu z panem Putinem, oraz w Rosji jako takiej", najwyżej agentura" . Imperium  z definicji nie jest tworem pokojowym . Wiek XX był da Niemiec i dla Rosji wiekiem weryfikacji możliwości racjonalnego myslenia`Po`I`wojnie`zaraz`zaczęli`przygotowywac`IIWW`a`po`1989`znowu`zaczęli`odzyskiwac`terytoria

Juz`zdychaja,ale`jeszcze`kopia,`Na`wschód od Uralu zyje`34`mln`ludzi`a`Putin`pluje`na`Polske

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @saturn-9 6 stycznia 2020 09:57
6 stycznia 2020 11:40

PaczPan,prawde `powiedział`Tuchaczewski`a`potem`go`rozstrzelali:))))

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @ewa-rembikowska 6 stycznia 2020 10:11
6 stycznia 2020 11:48

I`bardzo dziekuje`jeszcze`raz`Takich`ludzi`w`polityce`niemieckiej`po`IWW`było`jak`widać,więcej`Francja i  Anglia`zachway`sie`jak`prawdziwe`imperia:`niewybaczalnie`i`haniebnie`I`odpowiadaja`za`IIWW`tak`samo

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @BTWSelena 6 stycznia 2020 10:21
6 stycznia 2020 11:54

Jak`widac`przyroda`nie`znosi`próżni`i`sami`piszemy`podręczniki:)))`Wielkie`dzięki

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @Nieobyty 6 stycznia 2020 11:12
6 stycznia 2020 12:26

Ad`1`To`jest``8`str`tekstu`A-4`Dla`tłumacza`1`tydzień`a`na`obrazki`mapy`i`wykresy`drugi`tydzień`"Polska Fundacja Narodowa wydała  w roku 2019 - 155 mln w dzień wydaje około 300 tysięcy  złotych"???`Ja`cie`nie`moge:)))

Ad2` Samokształcenie to`jedyne`co`mamy`po`30`latach`wolności`więc  wielkie`dzięki`za`te`wszystkie`dodatkowe`informacje

Widać,`że Angiii`i`Francji`wzmacnianie`Niemiec`i`osłabianie`II`RP`wcale`tak` bardzo`nie`przeszkadzała`ani`współpraca`niemiecko-sowiecka

Pomoc,której`zabrakło`dla`Polski`i`Finlandii`w`1939`-w`1941`w`gigantycznych`ilościach`otrzymał`ZSRR

zaloguj się by móc komentować

Wrotycz1 @KOSSOBOR 5 stycznia 2020 23:54
6 stycznia 2020 12:30

Jakbyśmy mieli sensowną propagandę, to by ten epizod użyła jako przykład ataku z szablami na czołgi. Nie mówiąc o roztrąbieniu tego na cały świat w 100 językach obcych.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @ikony58 6 stycznia 2020 11:36
6 stycznia 2020 12:37

Współpraca niemiecko sowiecka w dwudziestoleciu  międzywojennym`miała`wszystkie`cechy`współpracy`gangów Demoralizacja`upadających`imperiów`siegnęła szczytów`Zatapiali`Europe`a`myśleli`że`właśnie podbijają`świat

zaloguj się by móc komentować

Nieobyty @pink-panther 6 stycznia 2020 12:26
6 stycznia 2020 13:26

.... Pomoc,której`zabrakło`dla`Polski`i`Finlandii`w`1939`-w`1941`w`gigantycznych`ilościach`otrzymał`ZSRR ...

Dodajmy że dopiero w drugie połowie 1944 gospodarka i przemysł USA nadrobił  straty po kryzysie. Nie dziwi więc  fakt że była operacja Market Garden i ostre chamowanie gen. Pattona bo wojna miała trwać do 45, zatem i fron wschodni musiał stanąć. Mamy mit geniusza zarządzania  III Rzeszy ministra Alberta Speer - a kto te jego projekty finasował bo jaki zastrzyk funduszy dostał by wojnę przedłużyć.  

Takich dziwnych zbiegów jest okoliczności jest trochę - ot sprawa Czech - dlaczego zajeła II RP Zaolzie bo potrzebna była  huta w Trzyńcu i kontrola węzła kolejowego w Boguminie o zgodnie z prognozami wojna miała być w 41.

O i tu mam zgrzyt - bo oficjalna propaganda mówi  że wojna musiała w 39 wybuchnać bo III Rzesza miała by krach finansowy to dlaczego w jednej z wypowiedzi  polski prof. omawiająć poski program zbrojeniowy zwraca uwagę że przez dobre rozpoznanie gospadarki niemieckiej dopracwalismy  swój program zbrojeniowy [ czyli ten skok planowany na rok 40] -bardziej przemawia ta opcja druga.

Sama konstrukcja Czechosłowacji po I wojnie i polityka dominacji Czechow w wieloetnicznym państwie to była zaplanowana  katrastrofa państwa a jedyny sens jego istnienia to utrzymanie potencjału Czeskiej Zbrojowki.

I nie zapominajm o roli amerykańskich inżynierów kto im fabryki w sowietach składał i uruchamiał produkcje choć system norm technicznych GOST to akurat niemiecka inicjatywa.

Taki sprawny system amerykanskie korporacje  reanimowaly przemysł w sowietach jak carskie oisągnięcia wytracili bolszewicy za co im gotowizną, złotem, ikonami, zbożem   Czerwony Kreml płacił - jak brakowało sowietom  to fundusze amerykańskich banków  w ramch kredytu udzielał Berlin [ a ten i kontrybujcę płacił i brał kredyt bo przemysł rozwijał i w czasei kryzysu zwijał i jeszcze Moskwę kredytował - na wszytko starczyło].

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @Nieobyty 6 stycznia 2020 13:26
6 stycznia 2020 13:59

Kiedy  sie takie rzeczy  czyta, to się nóż w kieszeni otwiera Też mi się obiło o uszy i to w kręgach przedwojennego chłopskiego  PSL,, że wiedza była taka, że w`1940`polski`przemysł `miał `byc`juz`na`takim`poziomie,`ze`ceny`a`produkty`rolne`wreszcie`miay`pójść`w`górę`Dotyczy`to`tez`przemysłu`

zbrojeniowego`I`pada`data`1940

PS`Czechy`hutę w Trzyńcu i  węzeł kolejowy w Boguminie`"na`zlecenie"`zajęły ?`Szok

zaloguj się by móc komentować

manama1 @pink-panther
6 stycznia 2020 15:43

Trochę na boku, ale pokazuje  co dla nas istotne.

Wystąpienie radiowe Churchila z 22 czerwca 1941 roku (czyli sam początek wojny i walki na zajętych przez Moskwę ziemiach II Rzplitej):

" All we know at present is that the Russian people are defending their native soil and that their leaders have called upon them to resist to the utmost."

Tak sowieci dostali od razu kredyt na polskie ziemie, w drugim dniu ich wojny.  

zaloguj się by móc komentować

manama1 @pink-panther 6 stycznia 2020 13:59
6 stycznia 2020 15:46

A i jeszcze  ztego przemówienia Churchila:

"The past, with its crimes, its follies and its tragedies, flashes away. I see the Russian soldiers standing on the threshold of their native land, guarding the fields which their fathers have tilled from time immemorial.". Trzeba było być ślepym nie wiedzieć co Angole zrobią.  teraz we 'walce o parwdę historyczną"  też możemy na nich liczyc.

zaloguj się by móc komentować

manama1 @pink-panther 6 stycznia 2020 13:59
6 stycznia 2020 15:53

Zupełnie inaczej przedstawił to sekretarz stanu USA (państwa formalnie wowczas neutralnego) Sumner Welles (poublikacja w washington Post) 23 VI 1941, pisząc:

This government often has stated and in many of his public statements the President has declared that the United States maintains that freedom to worship God as their consciences dictate is the great and fundamental right of all peoples. This right has been denied to their peoples by both the Nazi and the Soviet Governments.

To the people of the United States this and other principles and doctrines of communistic dictatorship are as intolerable and as alien to their own beliefs as are the principles and doctrines of Nazi dictatorship. Neither kind of imposed overlordship can have, or will have, any support or any sway in the mode of life, or in the system of government, of the American people."

 

Wydaje się np stąd, że widac kto tak naparwdę sprzedąl Polskę (no dobrze, trzymajmy się tonacji artykułu: dal Sowietom kredyt na Poslkę) jako pierwszy. I - ku zaskoczeniu -nie byli to Amerykanie.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @manama1 6 stycznia 2020 15:43
6 stycznia 2020 16:58

Churchill był  chyba najbardziej  zdemoralizowanym politykiem II WW  A moze raczej  całe  to "empajer" III Reich i ZSRR to była dzika banda, ale Anglicy  to byli wyrafinowani kryminaliści polityczni z  wyższej półki Wydali  Stalinowi  całą Centralną Europę i bałkany I za co?

PS Tej  mowy Churchilla jakos`nikt`nie`lansuje:)))

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @manama1 6 stycznia 2020 15:53
6 stycznia 2020 17:03

USA`a`szczególnie Roosevelt i Hollywood kochały ZSRR  Polski akurat  nie

zaloguj się by móc komentować

Paris @KOSSOBOR 5 stycznia 2020 23:54
6 stycznia 2020 17:06

I nie tylko PAD...

... powinien ja wykuc na pamiec  !!!

 

Takze to cale jego  NIEDOUCZONE, prezydEckie otoczenie zwyklych  CIAPCIAKOW... lacznie z tym calym, detym  Szczerskim... a przywolany wrzesniowy "incydent"  bedzie takze moim najulubienszym...

... no,  pieeekne to bylo  !!!

zaloguj się by móc komentować

MZ @DYNAQ 6 stycznia 2020 00:16
6 stycznia 2020 17:11

Pojedzie z podkulonym ogonem.

zaloguj się by móc komentować

Paris @gabriel-maciejewski 6 stycznia 2020 09:09
6 stycznia 2020 17:12

Wlasnie...

... a powtarzac to nie chca, ze Putin to  SLUP,  a Rosja to kolonia Angoli  !!!

zaloguj się by móc komentować

Paris @ewa-rembikowska 6 stycznia 2020 10:11
6 stycznia 2020 17:14

I caly czas mamy  !!!

I nic w kwestii "przyjazni" na zachodzie, we Francji czy Angli  SIE  NIE  ZMIENILO...  I  NIE  ZMIENI  !!!

zaloguj się by móc komentować

Nieobyty @pink-panther 6 stycznia 2020 13:59
6 stycznia 2020 17:34

To już paro letni wywód prof. Janusza Odziemkowskiego na spotkaniu w Klubie Ronina ale tak od 12 minuty jest pewne naświetlenie kwesti ekonomicznej i przezbrojenia armii w nowe wzory uzbrojenia przed wrześniem i dlaczego przemysł nie pracowa na max wydajności. Profesor wspomina że Hiler obiecał wojskowym wojnę w 44 i że ten fakt był znany polskim władzom. 

https://www.youtube.com/watch?v=2OVKiqlsuMM

Te zawarte w spotakniu wypowiedzi mi utkwił w pamięci a potem był już tylko maskowania teamtu w stylu Zychowicza i nie podejmowano przystępnie tematu zdolności naszego przemysłu przed 39  i dlaczego go niewykorzystano. Oczywiście wiemy że nie było z zachodu kredytów dla II RP ale i też nie rozmawia  się że tą blokadę próbowano obejść przez maksymalizację wysiłku w krótkim czasie. 

zaloguj się by móc komentować

ikony58 @pink-panther
6 stycznia 2020 17:44

Uroczystości związane z 75. rocznicą wyzwolenia obozu koncentracyjnego w Auschwitz,organizuje w Yad Vashem Mosze Kantor.https://en.wikipedia.org/wiki/Viatcheslav_Moshe_Kantor

zaloguj się by móc komentować

manama1 @pink-panther 6 stycznia 2020 17:03
6 stycznia 2020 18:21

No ale ten R. przynajmniej (przez niekotrych  uważany za "nieswaidomego ruskiego agenta") a szczełnie Walles  jeszcze w czerwcu 41 potrafili nazwać rzeczy po imieniu. ja tylko przypominam pierszeństwo (no i wag e- traktet przeciez był) zaprzaństwa,że sie tak wyrażę.  A co do mowy Ch z 22 VI 14 - owszem, a trzeba przypominać, uważam.

zaloguj się by móc komentować

MZ @ikony58 6 stycznia 2020 17:44
6 stycznia 2020 18:23

Ten od Azotów?

 

 

zaloguj się by móc komentować

Paris @Nieobyty 6 stycznia 2020 11:12
6 stycznia 2020 18:27

Zgoda,  ze...

... PFN  to  ZEROWISKO  propagandowe, od poczatku do konca,  zeby takie rozne  MAMELY  i  PATALACHY  jak  pan Orzel, czy inny  dety  "szczur biurowy" i rozne inne sakiewiczowe niemoty nie zdechly z glodu...  przypomne, ze te zlodziejska  "fundacje"  powolala juz "w progu" swojego urzedowania  PBS... to naprawde smutne, ze do dzis to ZEROWISKO  ciagle  MARNOTRAWI  polskie pieniadze...  kompletnie  za friko  !!!   Czyzby  PBS  powolujac to dziadostwo  nie wiedziala co robi  ?!?!?! 

A dzis co...  jest  "elroposlanka"... i walczy o wartosci  chrzescijanskie w Lunji  ?!?!?!   No,  swiat sie smieje  !!!

Blazenade z "zabiciem" Soulejmaniego - tez mozemy sobie - ze spokojem - ODPUSCIC... jutro we Francji  kolejny,  juz 34 czy nawet 35 dzien protestow  przeciw  Macron'owej  REFORMIE  emerytalnej  !!!

zaloguj się by móc komentować


Maryla-Sztajer @Paris 6 stycznia 2020 18:27
6 stycznia 2020 18:44

Zwracam ....

 uwagę,,  że pani   Szydlo odbyła stypendium w USA :)

To bardzo prestizowe stypendium ,;))

.

zaloguj się by móc komentować

Paris @ikony58 6 stycznia 2020 17:44
6 stycznia 2020 18:46

Piekne...

... znowu  SOROS  i  stare  kiejkuty  !!!   Jaja  jak berety  !!!

zaloguj się by móc komentować

Paris @Maryla-Sztajer 6 stycznia 2020 18:44
6 stycznia 2020 18:49

Tak wiem...

... moze latwiej byloby wymienic tych  ZLOBOW, co nie sa po stypEdium w USA  !!!

zaloguj się by móc komentować

Maryla-Sztajer @pink-panther
6 stycznia 2020 18:58

Jak ?

Ja chętnie.... przecież wiesz...

.

 

zaloguj się by móc komentować

Maryla-Sztajer @pink-panther
6 stycznia 2020 19:01

BTW .?.zawiesza mi się tablet..!!zaraz go rzuuce za okno!

Nie dość że ślepa to jeszcze to.

.

 

zaloguj się by móc komentować

Maryla-Sztajer @Maryla-Sztajer 6 stycznia 2020 19:01
6 stycznia 2020 19:04

Czy przywrócenie ustawień fabrycznych coś da?

Nie !!! Znam znam się na tym.

.?

 

.

 

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @Nieobyty 6 stycznia 2020 17:34
6 stycznia 2020 19:39

Ja nie spotkałam się z jakimś kompleksowym opracowaniem historycznym na temat ekonomicznych aspektów   wyścigu zbrojnego przed II WW w różnych państwach a już w szczególności   na temat polskiego przemysu zbrojeniowego  i jego sytuacji ekonomicznej to zupełnie nic dla szarego człowieka Tylko  o bohaterstwie i bitwach Zapewne`akademie`wojskowe`mają takie  opracowania a`na uczeniach ekonomicznych była  ekonomika wojenna ale tylko   semestr  Trudno  żeby na Akademii Sztabu Generalnego, gdzie byli  twarzysze radzieccy mniej czy bardziej oficjalnie, ktoś obrabiał taki temat z punktu widzenia polskiej racji   stanu

Dzięki wiekie za linka Dwie godziny`Zapowiada`sie ciekawie

zaloguj się by móc komentować


Paris @pink-panther 6 stycznia 2020 19:39
6 stycznia 2020 19:47

Ciekawe...

... czy general Polko  cus o tym wie... albo taki "expert" od 7 bolesci jak Bartosiak  ???   Ale to pewnie  "tajne"  pSZeS  "poufne"  !!!

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @ikony58 6 stycznia 2020 17:44
6 stycznia 2020 19:52

To`taki  sowiecki`towarzysz`Wiaczesław,  co się odnalazł w nowej rzeczywistosci jako Mosze i miliarder a ojciec Rydzyk`mu w`Parlamecie`Europejskim`nie`pasował  A ten pan`ma`paszporty  ruski  szwajcarski i izraelski`A`paszportu`UE-nie

PS  A  niech  sobie organizują co chcą Mosze kiedyś biegał na akademie pierwszomajowe i pochody`a`teraz`celebruje`inne`tematy

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @Maryla-Sztajer 6 stycznia 2020 18:39
6 stycznia 2020 19:55

To`jest`czarna`komedia`"Smierc`Stalina"`zakazana`w`Rosji:))))

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @ewa-rembikowska 6 stycznia 2020 19:43
6 stycznia 2020 19:57

Wielkie   dzięki`od`czegos`trzeba`zacząć

zaloguj się by móc komentować

Nieobyty @Paris 6 stycznia 2020 18:27
6 stycznia 2020 20:04

Polska Fundacja Narodowa - ma jako głowny cel ośmieszyć i zohydzić taką formę promocji dobrego imienia Polski szczególne tu w kraju jak i na zewnątrz. Fundusze są marnotrawione przez wspieranie kiepskich akcji które są wykonywane przez naszych przeciwników np. promujemy niewydarzone spoty  w mediach które są wrogie [coś w stylu przynosimy  kiepski  spot o historii Polski do Wyborczej i im przepłacamy by między akcjami antypolskim wcisneli ten spot który nas osmiesza].

Jeżeli zmieni się ekipa rządowa ta fundacja będzie rozwiązana i nic jej nie obroni [nie ma sukcesów]. Kolejny antysukces  - gdyby te fundusze dzieliły do tej pory koncenry w ramach swoich akcji marketingowych [np. wsapracia renowacji zabytków poloników za granicą itp. ] były by to z dużym pożykiem ulokowane fundusze.

Co do Prmier Beaty Szydło - zwracam uwagą że ona negocjuje  kontrakt na dalsze życie jej i rodziny i to w formie fizycznej - jej odwołanie było efektem wymogu City of Londyn i w dalszym ciągu wypłacon jest jej kara za to że chciała  być premierem polskim a nie III RP. 

Przez grzeczności radzę nie pisąc nic o Pani Premier - jak będzie Pani miała  dwa zamachy na życie [wypadek samochodowy w Izraelu i Oświecimu] i stale upakarzana  w mediach to wtedy proszę już krytykować Beatę Szydło.

Co ma zrobić Macron - ma rozdęty socjał i recesję w przemyśle nie spina to się a nie ma też pomocy z Berlina. Kara za mord na król Ludwiku  XVI jeszcze jest nie zdjęta a co gorsza nie ma za ten akt skruch a dochodzą gorszę rzeczy jak podpalenie Notre-Dame  fakt relikwie uratowano ale nie są one już umieszczne w iglicy i nie chronią Paryża'

Nic nie poradzimy Francuzi w swej masie idą na zatracenie a gdy im się o tym mówi i ofiaruje  modlitwę za ich dusze gotowi są jeszcze prubować kopnąć ciężkim buciorem. 

Boga się wyrzeki nie ich Allah broni przed demonicznym opętaniem.

zaloguj się by móc komentować


Paris @Nieobyty 6 stycznia 2020 20:04
6 stycznia 2020 20:55

Co do PBS...

... uwage przyjmuje,  ale tym samym zaznaczam, ze nie zwalnia mnie ona od krytyki  PBS  !!!

Brzydzi mnie obluda i hipokryzja,  Panie Nieobyty...

... kazdy z osobna i wszyscy razem cos w zyciu negocjujemy, o cos/kogos walczymy, czyms ryzykujemy - w zaleznosci od  punktu widzenia czy siedzenia - to zadna nowosc... i placimy za to cene  !!!

I to tak ma byc... i nie zwalnia to nikogo od krytyki... moze byc ona tylko mniejsza lub wieksza.  Bez zdania racji nikogo sie nie krytykuje tylko dla samej krytyki.

 

A co do Frankow...

... to rzeczywiscie niech ich broni  Allah,

zaloguj się by móc komentować

Nieobyty @pink-panther 6 stycznia 2020 19:39
6 stycznia 2020 21:24

Z tego spotaknia to istoina synteza około 15 minut. Oraz cieakwostka o wypowiedzi Eugeniusza Kwiatkowskiego po wojnie że gdyby wiedział jak szybko przyjdzie wojna pozwolił by na deflacyjną politykę.

Opracowań historycznych od lat nie czytam więc nic nie polecę - bardzie bazuję na rozproszonych informacjach ot tak jak zalinkowane spotkanie gdzie parę lapidarnych zdań opisuje temat lepiej niż mongrafia.

zaloguj się by móc komentować


Maryla-Sztajer @Paris 6 stycznia 2020 20:55
6 stycznia 2020 21:31

Bardzo ładnie..niech ma charakter broni Allach w świetle książki Cieleckiegi.

 

 

zaloguj się by móc komentować

Maryla-Sztajer @Nieobyty 6 stycznia 2020 21:24
6 stycznia 2020 21:36

Zwolnienia bandytów z więzień. Ale nie zwolnienia ludności z kredytów..itd....?Niemcy to jako państwo na tym terenie ściągali z ludności.

Przy niskich dochodach tej tr.rjrze.

.

 

zaloguj się by móc komentować

Nieobyty @Maryla-Sztajer 6 stycznia 2020 21:36
6 stycznia 2020 21:51

Sanacja to jednak socjaliści i element kryminalny np. Tata Tasiemka byl im jak i komunistom bliski z powodu wojny amnestia. A co do kredytów to szefowie już do Rumuni nawiewali a po za tym ten sam gang banksterów  kontrolował banki II RP jak i III Rzeszy. Gdyby IIII Rzesza nie eksploatowała sprawnie zdobytych terenów wojna by tyle nie trwała.

zaloguj się by móc komentować

Maryla-Sztajer @pink-panther
6 stycznia 2020 22:06

Nienawidzę sanacji i socjalizmu  Są ?baśni socjalistyczne.

.

 

zaloguj się by móc komentować


Maryla-Sztajer @pink-panther
6 stycznia 2020 22:08

Buddyzm i katolicyzm.

.

 

zaloguj się by móc komentować

KOSSOBOR @Wrotycz1 6 stycznia 2020 12:30
6 stycznia 2020 22:16

Proszę poprosić Panią Pantherę o "szczegóły techniczne" anihilacji "Germanii" :) Fascynujące! 

zaloguj się by móc komentować

SilentiumUniversi @Maryla-Sztajer 6 stycznia 2020 19:04
7 stycznia 2020 03:56

Być może to sieć się zawiesza. Dostawcy internetu coś od kilku lat w tej kwestii mieszają. Pomocne może być:

1. Wyłączenie i załączenie routera (jeśli Pani używa wifi)

2. Jeśli tablet używa Windows w oknie konsoli ipconfig /flushdns

3. Zapewne tablet używa Androida wtedy reset pamięci podręcznej przeglądarki, której Pani używa do oglądania SN w jej ustawieniach. Ale tylko tego - aby nie wyczyścić sobie np. zapamiętanych haseł i podpowiedzi

No i za de Montfortem niech Maryja strzeże nas przed grzechem, herezją i awariami w naszej drodze do Chrystusa.... Pozdrawiam

zaloguj się by móc komentować

Maryla-Sztajer @SilentiumUniversi 7 stycznia 2020 03:56
7 stycznia 2020 07:48

Android,....guzik wart.

Reszty nie umiem.

To wszystko jest do wyrzucenia i tyle.

Mam stos zaległych książek do czytania i to jest rozwiązanie dla mnie właściwe.

Z nowościami nie daje sobie rady.

.

Nie rozumiem co mi Pan radzi.

.

 

zaloguj się by móc komentować

ikony58 @pink-panther
7 stycznia 2020 09:08

To wszystko robota Polski a szczególnie ambasadora Lipskiego. Wojna zaczęła się w 1941 a świat uratował Józef Stalin.

 ...sam prezydent Peres, podczas „Debaty Tischnerowskiej” na Uniwersytecie Warszawskim, puszczając wodze fantazji, zaczął głośno myśleć, że gdyby Rzesza Niemiecka nie okupowała Polski, to nie pobudowałaby tu obozów zagłady, a w takim razie holokaustu też by pewnie nie było, no bo gdzie? Pan prezydent Peres przez delikatność powstrzymał się przed wyciągnięciem ostatecznego wniosku, że w takim razie to Polska przez swój niepotrzebny sprzeciw wobec ultimatum Adolfa Hitlera w 1939 roku sprowokowała i wojnę i okupację, z towarzyszącymi jej obozami zagłady, a więc nie da się ukryć, że to ona właśnie ponosi główną, a właściwie nie „główną”, tylko wyłączną odpowiedzialność za holokaust. Więc chociaż przez delikatność tego wniosku nie wypowiedział, to rozumie się on sam przez się i niewątpliwie zostanie podchwycony już w najbliższej przyszłości, kiedy po proklamowaniu Unii Europejskiej Niemcy przystąpią do porządkowania Europy Środkowej po swojemu.

Pokój będzie straszny? St.Michalkiewicz  tygodnik „Goniec” (Toronto)    20 kwietnia 2008

zaloguj się by móc komentować

ikony58 @pink-panther
7 stycznia 2020 09:09

Z listu ambasadora Lipskiego do Becka o rozmowie z kanclerzem Hitlerem 20 września 1938 r.

https://twitter.com/StZerko/status/1208325573325578240

zaloguj się by móc komentować

stanislaw-orda @ikony58 7 stycznia 2020 09:08
7 stycznia 2020 12:38

Oczywistym jest, że zajawka  "historyczna" Putina stanowi jedynie  preludium do głównego koncertu oskarżeń  i zażaleń pod adresem Polski, w repertuarze  uzgodnionym przez Putina, Netanjahu i głównych sponsorów  tej akcji. Trump odlicza juz ostatnie miesiące swojej prezydentury, więc najwyższa pora, by zacząc dostarczać argumenty dla światowej "opinii publicznej"  uzasadniające koniecznośc zdyscyplinowania krajów nie rozumiejących "ducha demokracji". A prowokacja wobec Iranu, którta ma na celu wygenerowanie pretekstu do atatu i zniszczenia tamtejszych zakładów wzbogacania uranu, skutecznie zakryje wrzawa medialną  wprowadzenie  nowych porządków w Europie Środkowo-wschodniej. Zapene Trump otrzymał od wspomnianych "sponsorów" propoyzcje nie do odrzucenia, ze albo Iran, albo niebedzie drugiej kadencji. A nawet gdt sam wymyslił sobie ten glejt na wkupienie sie w łąski sponsorów, to przeciez  na jedno wychodzi. Na jedno dla Polski, rzecz jasna.

 

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @ikony58 7 stycznia 2020 09:08
7 stycznia 2020 14:59

Pan`redaktor`Michakiewicz`ma`szczególnie`gorzkie`poczucie`humoru`ale`trafia`często`w`środek`tarczy

`Tym`bardziej`trzeba`badać`hisotrię`i`o`niej`pisać!!!`Prawdę!`Pan prezydent Peres ?`Cała`prawda`całą`dobę:))

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @ikony58 7 stycznia 2020 09:09
7 stycznia 2020 15:16

Dzięki`za`linka`Jak`widac,`jedynym`źródłem`jest`wzmianka`samego``ambasadora`Lipskiego `z`rodzaju`niewiążących wtrętów`w`rodzaju`:"ozłocę`Panią"`lub`"należy`się`zimna`wódka`

Do`tej wypowiedzi`pani`prof`Lucy`Dawidowicz`dodaje``słowo`"entuzjastycznie"`i`mamy`"wyłączną polską odpowiedzialność za holokaust"

zaloguj się by móc komentować

Stalagmit @pink-panther
7 stycznia 2020 15:36

Dziękuję za kolejny bardzo ciekawy tekst. Tutaj uzupełnienie o pułku SS Germania:

http://polska-zbrojna.pl/home/articleshow/25339?t=Polska-noc-SS-Germanii-

http://www.muzeum-slask1939.pl/content/103

 

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @Stalagmit 7 stycznia 2020 15:36
7 stycznia 2020 17:31

Wielkie  dzieki za linki`Rzeczywiście`SS`Standarte Germania`to`był pułk   a nie  dywizja Ale  słowa  w Polsce Zbrojnej  "Nie jest prawdą, że po kampanii 1939 r. Adolf Hitler wymazał z niemieckiego Ordre de Bataille rozbity przez Polaków Pułk Zmotoryzowany SS „Germania”  chyba są zbyt kategoryczne wobec faktu, ze na początek - żołnierze  tej jednostki po bitwie pod Jaworowem nie mieli prawa nosic  znaku tego  pułku przez 2 miesiące

Druga wątpliwść  jest taka, że  pod hasem w wiki SS Wiking mamy takie info  ze  5 Dywizja Pancerna SS „Wiking” – jednostka Waffen-SS sformowana w drugiej połowie 1940 roku jako dywizja grenadierw  na bazie  pułku SS-Standarte Germania wyłączonego ze składu SS-Verfügungstruppe

 

 o   SS-Standarte Germania piszą na stronie Muzeum Śląskiego  :

  Pułk SS „Germania” (niem. SS-Standarte „Germania”) powstał w 1934 roku jako jeden z pierwszych oddziałów SS oznaczony 3/VT. Z pomysłem jego powołania wyszedł ówczesny Hautpsturmf-hrer SS Wilhelm Bittrich. W jego skład weszli funkcjonariusze SS z wydziału politycznego z Hamburga (niem. Politische Bereitschaft SS 2). Wkrótce Adolf Hitler rozkazał utworzenie 1/VT w postaci 1 Leibstandarte SS „Adolf Hitler”, a 2 SS-Standarte „Germania” zmienił oznaczenie na 2/VT. Podobno honorowa nazwa „Germania” została nadana pułkowi w okresie późniejszym, w 1936 roku, po zjeździe NSDAP w Norymberdze. Był uważany za jedną z elitarnych jednostek w VIII Korpusie Armijnym i w całej niemieckiej armii.

    Kiedy w 1937 roku w Niemczech znalazł się z oficjalną wizytą przywódca włoskich faszystów Benito Mussolini, żołnierze tego pułku ochraniali jego osobę. W 1938 roku brali udział w „anschlussie” Austrii. Brali również udział w zajęciu czeskich Sudetów w 1938 roku i w zajęciu Czech w marcu 1939 roku. Do lipca 1939 roku pułk stacjonował w Pradze pełniąc funkcję wartowniczą (niem. „Wach-Regiment des Reichsprotektors von Böhmen und Mähren”). Zastrzeżono, że mimo podległości wobec Głównego Urzędu SS, na czas wojny Pułk SS „Germania” będzie podporządkowany Naczelnemu Dowództwu Sił Zbrojnych.

       2 Pułkiem SS „Germania” podczas walk w Polsce w 1939 roku dowodził Standartenf-hrer SS Carl Maria Demelhuber. Jego pułk liczył ogółem około 3200 ludzi, jednakże był rozdzielony pomiędzy różne oddziały Wehrmachtu wchodzące w skład 14 Armii. Rozdzielono je pomiędzy 5 Dywizję Pancerną, 2 Dywizję Pancerną i 2 Dywizję Lekką. 2 Pułk SS „Germania” nie walczył w Polsce jako jednolita formacja. Jednostka była w dużym stopniu zmechanizowana

Przed uderzeniem na Polskę 2 Pułk SS „Germania” był ześrodkowany w rejonie Sośniowic.W chwili rozpoczęcia niemieckiej agresji 2 Pułk SS „Germania” (jeszcze jako jednolita jednostka) wkroczył na teren powiatu rybnickiego. W dniu 4 września 1939 roku jego żołnierze pomaszerowali do Sosnowca, gdzie najprawdopodobniej wzięli udział w krwawej rozprawie z polską ludnością cywilną w Lasach Panewnickich oraz na terenie Katowic i Będzina. Następnie formacja uległa rozdzieleniu. Dowództwo pułku wraz III zmotoryzowanym batalionem piechoty SS i z pododdziałami wsparcia otrzymały zadanie osłony skrzydła XVII Korpusu (dowódca gen. Eugen Ott), który w dniu 11 września rozpoczął manewr w kierunku Chełma. Wchodziły w skład 2 Dywizji Lekkiej. II zmotoryzowany batalion piechoty SS włączono do VII Korpusu Armijnego (dowódca gen. Eugen von Schobert), a pozostałe pododdziały rozdzielono między inne wielkie jednostki. W ten sposób w składzie 5 Dywizji Pancernej znalazł się na przykład pluton zwiadu SS.    W dniu 15 września 1939 roku w rejonie wsi Przyłbice, Mużyłowice, Mogiła i Czarnokońce oddziały 2 Pułku SS „Germania” dołączone do składu 2 Dywizji Lekkiej oczekiwały na polskie oddziały Armii „Karpaty”, które usiłowały przebijać się w stronę Lwowa. Niemcy mieli ich powstrzymać. W nocy z 15 na 16 września we wsi Mużykowice niedaleko Jordanowa (we wsi dominowali mieszkańcy pochodzenia niemieckiego) stacjonowało dowództwo pułku, III zmotoryzowany batalion piechoty i pododdziały wsparcia. Wieś została w noc y zaatakowana przez polskich żołnierzy z 53 Pułku Strzelców Kresowych (dowódca ppłk Szymon Kocur) oraz z 49 Pułku Piechoty (dowódca ppłk Karol Hodała) z 11 Karpackiej Dywizji Piechoty (dowódca gen. Bronisław Prugar-Ketling) i 38 Rezerwowej Dywizji Piechoty, co całkowicie zaskoczyło zakwaterowanych tam Niemców. Polacy przeprowadzili atak pozbawieni amunicji w komorach swoich karabinów, gdyż aby osiągnąć jak największe zaskoczenie, nakazano im zaatakować Niemców bagnetami. Bój toczył się w całkowitych ciemnościach i w ciszy, co wywołało wśród Niemców panikę. Utracili oni cały swój ciężki sprzęt, m.in. 8 haubic 105 mm, baterię dział przeciwlotniczych, większość moździerzy i broni maszynowej oraz wszystkie swoje samochody. Niemcy ponieśli również spore straty osobowe. Zginął Obersturmbannf-hrer SS Willy Köppen, dowódca III zmotoryzowanego batalionu piechoty, pełniący funkcję adiutanta pułku Obersturmf-hrer SS Rudolf Schomburg, a adiutant III batalionu Untersturmf-hrer SS Herbert Menzel został ciężko ranny. Większość żołnierzy w panice i pod osłoną ciemności wymknęła się ze wsi i rozproszyła się po całym terenie. Oficerowie SS wycofali się w kierunku Jaworowa. Przez kilka następnych dni zbierali się w większe grupy. Polacy cały zdobyty w tym starciu niemiecki sprzęt zniszczyli i spalili. Podobno żołnierze 2 Pułku SS „Germania” za poniesioną klęskę przez dwa miesiące nie mogli nosić oznaczeń swojego pułku. Podawana jest jednak nieprawdziwa informacja, że za karę Adolf Hitler do końca wojny zakazał żołnierzom tego pułku używania nazwy „Germania”.   

Taka informacja , że "za karę Adolf Hitler do końca wojny zakazał żołnierzom tego pułku używania nazwy „Germania" - nie jest podawana Podawana jest, że na 2 miesiące

Natomiast są wątpliwości co do tego "rozformowania PRZED  bitwą pod Jaworowem" skoro to taka elitarna jednstka istniejąca od 1934 jednakowoż  w 1940 r włączona  do 5 dywizji pancernej SS multi-kulti "Wiking" i puszczona a front wschodni  I nazwa znika w 1940

Pisano o tym tak:"Niemieckie sukcesy na początku II wojny światowej sprawiły, że wielu mieszkańców Zachodniej i Północnej Europy przyjaźnie odnosiło się do hitlerowskich Niemiec. Oparciem dla nich były istniejące w Holandii, Danii czy Norwegii ruchy faszystowskie, popierające ideę dominacji III Rzeszy na kontynencie europejskim. Reichsfűhrer SS Heinrich Himmler był wielkim orędownikiem tworzenia ?germańskich? jednostek Waffen SS. Akcja rekrutacyjna wśród w/w wymienionych nacji doprowadziła do powstania m.in. piątej z kolei dywizji Waffen SS. Nową jednostkę postanowiono stworzyć jesienią 1940 r. Początkowo dywizja miała nosić nazwę ?Germania?, ponieważ kręgosłup dywizji miał tworzyć pułk o tej nazwie przeniesiony z  SS-Verfügungstruppe (późniejszej 2. Dywizji Zmotoryzowanej SS ?Das Reich?). Z powodu chęci ukazania odrębności zagranicznych ochotników, którzy w niej się znaleźli wybrano nazwę ?Wiking?.

Przegądanie internetw na temat SS Germania pkazuje ma infrmacji za t duż zaprzeczeń   To byla największa klęska niemieckiej jednostki do czasu frontu wschodniego i odwrotu. I to  jednostka takiej kutowej  nazwie

Nie było i nie jest w  interesie Niemców lansowanie tej hańby i klęski. A dlaczego generał Prugar Ketling mialby kłamać?

Na temat tej jednostki była omerta długo po wojnie, o czym przekonał sie kumpel mojego znajomego,  który jako student rolnictwa i fan największych bitew w historii mia bitwę pod Jaworowem w paluszku. I bywal na gastarbeicie w niemieckim rolnictwie w latach 70-tych

No i trafił raz na dziadka weterana bez ręki, ojca właściciela farmy, na której pracował. Na koniec sezonu i pozegnanie został zaproszony na kolację a sam przyniósł jakies procenty i po nich dziadek sie przelamał i zeznał, że rękę stracił w 1939 r. w Polce I od słowa do słowa przyszło do nazwy Sądowa Wisznia. Dziadek się rozpłakał i zeznał, że rannych z tej bitwy Hitler pozbawił świadczeń prawa do renty i nie było orderow tylko trzeba bylo cicho siedzieć. I cała rodzina cicho siedziala.

Wykreśanie z Ordre de Bataille byłaby wizerunkwa katastrofą Ale zemsta  Hitera przyszła :)))

 

https://de.wikipedia.org/wiki/SS-Verf%C3%BCgungstruppe#SS-Standarte_2_%E2%80%9EGermania%E2%80%9C

http://www.muzeum-slask1939.pl/content/103

http://www.nowastrategia.org.pl/historia-5-dywizji-pancernej-ss-wiking/

https://de.wikipedia.org/wiki/SS-Verf%C3%BCgungstruppe#SS-Standarte_2_%E2%80%9EGermania%E2%80%9C

zaloguj się by móc komentować


Paris @pink-panther 7 stycznia 2020 17:31
7 stycznia 2020 18:13

No prosze...

... jakie to piekne rzeczy wychodza  80  lat po wojnie  !!!

zaloguj się by móc komentować

ikony58 @stanislaw-orda 7 stycznia 2020 12:38
7 stycznia 2020 19:25

Jerozolima/spęd Kantora- nie ma przypadków, sa znaki,

czyli szkoci z wielkim wschodem szykuja nowe/?/ rozdanie...

https://twitter.com/TruNews/status/1206959564983283712

 Trzeci Rzym?

myśli rozbiegane...

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @Paris 7 stycznia 2020 18:13
7 stycznia 2020 19:29

Tylko dzięki wspominkom polskich weteranw i tzw legendy i opowieści ludu rzeczy  wychodzą Nauki historyczne na niemieckim garnuszku pomniejszaja skalę niemieckiej klęski wizerunkowej w  tej  bitwie

zaloguj się by móc komentować

DYNAQ @MZ 6 stycznia 2020 17:11
7 stycznia 2020 20:08

Jednak nie pojedzie.

zaloguj się by móc komentować

Paris @pink-panther 7 stycznia 2020 19:29
7 stycznia 2020 20:57

To prawda...

... ale wiele takich przekazow krazyrowniez  w innych narodach, ktore sa oficjalnie "ukrywane" i zaklamywane  !!!

A przez kogo  ???   A  rzecz jasna przez merdialnie i politYkUF... i naLukoFcUF... bien sur  !!!

 

Jak narazie - pocieszajace jest, ze  PAD  nie wezmie udzialu  w tej  "struganej"  Netanjahu'owej  hucpie w Izraelu  spAsorowanej  przez  globalnego  "filantropa"  SOROS'a...

... szkoda,  ze sam  "filantrop"  nie zabierze  tam  glosu  !!!

 

Zabic smiechem tych  degeneratow i kryminalistow  !!! 

zaloguj się by móc komentować

Paris @DYNAQ 7 stycznia 2020 20:08
7 stycznia 2020 21:00

A po co ma tam jechac  ???

 

Niech  sie  BLAZNY  same  kompromituja  !!!

zaloguj się by móc komentować

ikony58 @stanislaw-orda 7 stycznia 2020 12:38
7 stycznia 2020 21:08

https://en.wikipedia.org/wiki/Arnhold_and_S._Bleichroeder

https://en.wikipedia.org/wiki/Gerson_von_Bleichr%C3%B6der

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Blackstone_Group

Initially, Fink sought funding (for initial operating capital) from Pete Peterson of The Blackstone Group who believed in Fink's vision of a firm devoted to risk management. Peterson called it Blackstone Financial Management.[10] In exchange for a 50 percent stake in the bond business, initially Blackstone gave Fink and his team a $5 million credit line. Within months, the business had turned profitable, and by 1989 the group's assets had quadrupled to $2.7 billion. The percent of the stake owned by Blackstone also fell to 40%, compared to Fink's staff.https://en.wikipedia.org/wiki/BlackRock

 

https://wnet.fm/2019/09/24/bialek-swiat-jest-wlasnoscia-kilku-korporacji-ktore-podbily-rowniez-nasz-kraj/

 

W
wyborach 1932 r. na 500 kandydatów partii nie było ani jednego
Żyda.# Również w niemieckim przemyśle i finansach Żydzi nie
odegrali żadnej ważnej roli. Wiara, że jest odwrotnie, opierała się
na tajemniczej więzi między Bismarckiem i jego doradcą finansowym
Gersonem von Bleichroderem - Żydem, który zorganizował
Rotszyldów i inne banki do finansowania niemieckich wojen
#.
Jednakże w latach dwudziestych Żydzi rzadko angażowali się w
sprawy finansowe rządu, a żydowscy businessmeni trzymali się z
dala od polityki. Wielki business reprezentował Alfred Hugenberg
i antysemicka Niemiecka Partia Ludowo-Demokratyczna. Żydzi
byli bardzo aktywni przy tworzeniu Weimaru, ale po roku 1920
jednym z nielicznych Żydów piastujących wysoki urząd był Walter
Rathenau, a i on został zamordowany w dwa lata później.
Natomiast jeżeli chodzi o kulturę, sprawa wyglądała inaczej.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Alfred_Hugenberg

zaloguj się by móc komentować

ikony58 @ikony58 7 stycznia 2020 21:08
7 stycznia 2020 21:12

tako rzecze,

Paul Johnson
Historia świata -od roku 1917 do lat dziewięćdziesiątych

zaloguj się by móc komentować


pink-panther @Paris 7 stycznia 2020 20:57
8 stycznia 2020 00:11

Dobrze, ze PAD nie jedzie Co za dużo to niezdrowo

zaloguj się by móc komentować


ainolatak @pink-panther
8 stycznia 2020 17:34

Mocne noworoczne wejście Pantero! To nie tylko przypomnienie, a cała masa nieznanych faktów, które jasno tłumaczą co się działo. To szczególnie ważne, bo zwolenników „można było się dogadać z Niemcami” napędzanych przez takich prowokatorów jak Zychowicz jest coraz więcej. Bardzo dziękuję i życzę zdrowia przez cały rok.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @ainolatak 8 stycznia 2020 17:34
8 stycznia 2020 18:37

Dziękuję   bardzo zwłaszcza  za  życzenia zdrowia I  bardzo gorąco za miłe słowa na temat pracy literacko -analitycznej :))) Również`życzę`wszystkiego`najlepszego`w`roku`2020 

PS Ciekawe czy pan Zychowicz  omawia w swoich pracach te pytania  Wiktora Koppa do  niemieckiego  MSZ  czy koncepcje i polityke `departamentu`wschodniego` MSZ`Republiki`Weimarskiej oraz umowy  kredytowe`i współpracę wojskową ZSRR i Niemiec:)))

zaloguj się by móc komentować

ainolatak @pink-panther 8 stycznia 2020 18:37
8 stycznia 2020 20:45

Praca literacko-analityczna super! I rzeczywiście historii nie uczą przez pryzmat kredytów i napędzania gospodarek - a tak włąśnie powinno być

Ps. Chyba nie bardzo mu wypada - sam pewno na "linii kredytowej" u potomków ambasadora ;))

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @ainolatak 8 stycznia 2020 20:45
8 stycznia 2020 22:00

Dyplomatycznie`przemilczę tę linię kredytową:)))`Dzięki`jeszcze`raz

zaloguj się by móc komentować

zaloguj się by móc komentować