-

pink-panther

Kongres USA i ustawa 447 czyli slalom wokół Konstytucji USA.

Polskojęzyczne media nie rozpieszczały nas wiadomościami o procedowaniu ustawy 447 w Kongresie USA. Nie mówiąc o transmisji z obrad i głosowania w dniu 24 kwietnia 2018 r. Była cisza, cisza i cisza przerywana wołaniem na puszczy niektórych działaczy Polonii Amerykańskiej.

 

Aż tu nagle redaktor Michalkiewicz ujawnił fragmenty tajemniczej notatki MSZ z negocjacji tajemniczego „przedstawiciela MSZ ds. kontaktów z diasporą żydowską” z równie tajemniczym przedstawicielem amerykańskiego rządu, który nie wiem, czy jest członkiem diaspory żydowskiej. I się porobiło. Bo podobno „do wyborów jesiennych rząd RP nie musi nic robić ale po wyborach to i owszem”.

Na to zawyły Internety, że „po wyborach jesiennych roszczenia bez-spadkowe wejdą w życie i to już będzie POLIN”. Aż się ambasadoressa Michalda, sorry,Żorżeta poczuła w obowiązku wylać trochę oliwy na wzburzone morze, że „…nikt nie mówi nikomu co ma robić, nie ma żadnych liczb, ile kto musi oddać komu. To jednorazowy raport na temat poszczególnych krajów…”.

 

Czyli ogólne zamieszanie i wyborcy pozostają w nieświadomości, co ich czeka po wyborach.

A tymczasem już rok temu przedstawiciele Polonii Amerykańskiej pisali listy otwarte do kongresmanów i wrzucali do sieci opinie o projekcie ustawy 447 i formie jej procedowania.

 

Dzięki uprzejmości redaktora Michalkiewicza możemy zapoznać się z listem otwartym podpisanych przez 25 przedstawicieli różnych organizacji Polonii Amerykańskiej a w tym liście czarno na białym jest stwierdzone m.in. że :

a) Ustawa 447 jest dyskryminacyjna co do natury,

b) Ustawa 447 jest rasistowska ,

c) Kongres USA dyskutując i głosując ustawę 447 złamał Konstytucję USA w Sekcji 8 ,

d) Zadania postawione Sekretarzowi Departamentu Stanu USA przez ustawę 447 dublują zadania wykonane przed stosowny podmiot (powołany przez rząd Republiki Czeskiej na podstawie ustaleń Konferencji w Terezinie w 2009 w kwestii zebrania pełnej informacji o tym, jak 46 państw europejskich tworzyło przepisy prawa zapewniające zwrot mienia żydowskim i innym ofiarom Holocaustu, narażając podatnika amerykańskiego na zbędne wydatki rzędu ok. 0,5 mln USD.

 

To są bardzo ciężkie zarzuty, zwłaszcza zarzut o przekroczeniu przez Kongres USA przy ustawie 447 swoich uprawnień określonych w Konstytucji USA.

 

A Konstytucja USA jest raczej precyzyjna w określeniu zakresu uprawnień Kongresu USA i sprowadza się do zamkniętej listy 18 zadań wymienionych w Sekcji 8.

 

Warto się z nimi zapoznać, choć może to nudne, bo jednak chodzi o roszczenia organizacji żydowskich na 300 mld USD i to tylko od Polski.

 

Ojcowie Założyciele zawarli w Konstytucji USA wyłącznie niżej wymienione uprawnienia dla Kongresu USA :”…

[1] Kongres będzie uprawniony do nakładania i pobierania podatków, ceł, opłat i akcyzy, do spłacania długów i zapewnienia wspólnej obrony i ogólnego dobrobytu Stanów Zjednoczonych; ale wszystkie podatki, cła importowe , opłaty akcyzowe będą jednolite w całych Stanach Zjednoczonych;

[2] Pożyczać pieniądze na kredyt Stanów Zjednoczonych;

[3] Do regulowania handlu z narodami obcymi, między wieloma państwami i plemionami indiańskimi ,

[4] Ustanowienia jednolitej zasady naturalizacji i jednolitych przepisów prawnych dotyczących upadłości na terenie Stanów Zjednoczonych;

[5] Do bicia monety , regulowania jej wartości jak również monety zagranicznej, a także ustalać standardów wag i miar;

[6] Do zagwarantowania karania podrabiania papierów wartościowych i aktualnej monety Stanów Zjednoczonych;

[7] Do ustanowienia urzędów pocztowych i dróg pocztowych;

[8] Do promowania postępu nauki i użytecznych sztuk, poprzez zapewnienie autorom i wynalazcom na ograniczony czas wyłącznych praw do ich pism i odkryć;

[9] Do ustanawiania trybunałów niższych od Sądu Najwyższego;

[10] Do zdefiniowania i karania piractwa i zbrodni popełnionych na pełnym morzu oraz przestępstw przeciwko prawu narodów;

[11] Do ogłaszania wojny , przyznawania listów kaperskich oraz określania zasad zdobywania ziemi i morza;

[12] Do zbierania i opłacania armii, ale żadne przeznaczenie pieniędzy na ten użytek nie będzie dłuższe niż dwa lata;

[13] Do ustanowienia i utrzymania marynarki wojennej ;

[14] Do ustanowienia przepisów dla rządu oraz armii lądowej i marynarki;

[15] Do powołania Milicji w celu wyegzekwowania przepisów Unii, stłumienia powstania i odparcia inwazji ;

[16] Do zapewnienia zorganizowania, uzbrojenia i dyscyplinowania Milicji oraz rządzenia taką ich częścią, jaka może być wykorzystana w służbie Stanów Zjednoczonych, rezerwując odpowiednio dla Stanów, mianowanie oficerów i władzę szkolenia Milicji według procedury określonej przez Kongres;

[17] Do ustanawiania ekskluzywnych przepisów we wszystkich sprawach jak wyżej , w Okręgu (nie przekraczającym dziesięciu mil kwadratowych), może, w drodze cesji poszczególnych Stanów i akceptacji Kongresu, stać się siedzibą rządu Stanów Zjednoczonych i działać jak władza nad wszystkimi miejscami zakupionymi za zgodą władzy ustawodawczej państwa, i w tychże wznosić e forty, magazyny, arsenały, stocznie i inne potrzebne budynki;

[18] Do ustanowienie wszystkich przepisów, które będą konieczne i właściwe do wykonania egzekucji powyższych uprawnień, oraz wszystkich innych uprawnień nadanych niniejszą Konstytucją rządowi Stanów Zjednoczonych lub jakiemukolwiek jego departamentowi lub urzędnikowi…”.

 

Jak łatwo się zorientować w powyższym fragmencie Konstytucji Stanów Zjednoczonych , spośród 18 przepisów określających UPRAWNIENIA Kongresu Stanów Zjednoczonych tylko JEDEN a konkretnie numer 3 odnosi się do regulowania relacji Stanów Zjednoczonych z innymi państwami i to wyłącznie do zagadnienia HANDLU. Pozostałe uprawnienia dotyczą wyłącznie spraw Stanów Zjednoczonych.

 

Zatem dyskusja w Kongresie USA nawet jedynie dotycząca uprawnienia czy raczej zobligowania urzędnika rządowego do zbierania informacji od państw trzecich na temat ich legislacji w jakimkolwiek temacie a w tym również w temacie ”zaspokojenia potrzeb majątkowych ofiar Holocaustu” – wyszła całkowicie poza konstytucyjne uprawnienia Kongresu.

Podobnie jak prowadzenie debaty w Kongresie USA na temat konieczności wywarcia presji na inne państwa do zaspokojenia majątkowego pewnych obywateli USA , określonych co do pochodzenia etnicznego lub jak niektórzy wolą – rasowego.

Kongres USA w sposób oczywisty takich uprawnień na podstawie Konstytucji USA – nie ma, więc widzimy, że ustawa 447 przegłosowana w dniu 24 kwietnia 2018 r. nosi dziwną nazwę „An Act to require reporting on acts of certain foreign countries on Holocaust era assets and related issues” czyli „Ustawa w sprawie żądania raportowania na temat czynności innych państw na temat aktywów  ery Holocaustu i kwestii z tym związanych”.

 

Czyli „raportowania o majątku” a nie „ściągania majątku”.

Ten tytuł ustawy też jest jedną nogą nielegalny, więc w treści ustawy jest informacja, że obowiązek spoczywa na Sekretarzu Stanu. Czyli urzędniku państwowym USA , więc niby wszystko jest w porządku, ale niezupełnie.

 

Z treści ustawy 447 wynika bowiem, że Sekretarz Stanu musi się „dowiadywać od państw zagranicznych” o stan słynnego mienia bez-spadkowego.

 

I tutaj dochodzimy do zagadnień następujących: takie „zagraniczne państwo” aby udzielić panu sekretarzowi stanu USA informacji wymaganej przez ustawę 447 (gdyby oczywiście chciało, bo teoretycznie nie jest zobligowane, mimo „konferencji w Terezinie”, ) – musiałoby swoim urzędnikom zlecić dokonanie tytanicznej i drogiej pracy wydzielenia wg reguły rasistowskiej i etnicznej - składników majątkowych należących obecnie do Państwa Polskiego a pochodzących od zmarłych w czasie II WW bezpotomnie obywateli RP ale tylko - Żydów , obywateli II RP wg stanu na dzień 1 września 1939 r.

 

My oczywiście podejrzewamy, że osławione amerykańskie „organizacje żydowskie od spraw restytucji mienia” mają spisy składników majątkowych obywateli RP narodowości żydowskiej, tyle, że niby dlaczego polskie sądy i urzędy miałyby korzystać z takich „ściągawek” . Zwłaszcza, jeśli „ściągawki” przedstawiają jedynie stan „marzeń i życzeń” a nie stan – faktyczny.

 

Ale skoro wiemy , że chodzi o „restytucję mienia” to widzimy jednocześnie, że Kongres USA nie ma prawa zajmować się „restytucją mienia” (czytaj: grabieżą) państw innych niż USA , bo tego prawa nie przewiduje Konstytucja USA.

 

Wątpliwości nasze potwierdziła sama pani kongreswoman Ileana Ros –Lethinen, która w trakcie debaty w dniu 24 kwietnia 2018 r. co najmniej dwukrotnie zaprotestowała przeciwko ustawie 447 nazywając ją „zasłoną dymną” a nie „sprawiedliwością dla uratowanych z Holocaustu”.

Pani Ros-Lethinen stwierdziła , że to jest tylko ustawa wymagająca jakiegoś raportu a tymczasem minęło już ponad 70 lat i jakaś realna akcja odzyskania mienia absolutnie musi być podjęta.

 

Pani Ileana Ros-Lethinen reprezentuje Florydę, gdzie żyje spora społeczność żydowska a sama ze strony dziadków wywodzi się z rodziny żydowskiej z Imperium Osmańskiego , która wyemigrowała na Kubę. I pani Ileana urodziła się w Hawanie.

 

Kongres USA wie, że nie może bez złamania własnej Konstytucji uchwalić ustawy nakładającej na Departament Stanu wdrożenie procedur – wymuszających mienie z innych państw , więc uprawiana jest polityka slalomu prawnego , połączonego z wywieraniem nieformalnego nacisku na „państwa ofiary” , głównie Polskę. Bo tu jest potencjalnie najwięcej mienia a jak Polska się ugnie – na własne życzenie i wbrew Konstytucji RP a nawet Konstytucji USA, to reszta Europy Centralnej – popłynie gładko.

 

Mimo zastrzeżeń pani kongreswoman Ros –Lethinen i po 40 minutach „debaty” w wykonaniu czworga członków Kongresu , z czego jakieś 20 minut zabrały wystąpienia pani Ros-Lethinen , ustawa 447 została poddana głosowaniu i to głosowaniu ustnym przy obecności podobno zaledwie 92 kongresmanów (21%) ale nie jesteśmy pewni, czy było aż tylu, bowiem nie było rejestracji elektronicznej głosowania, tylko wzorem marszałka Logi Sowińskiego przewodniczący obrad szybko przeleciał „kto jest za”, „nie widzę, nie słyszę” albo coś w tym podobie i obwieścił, że „2/3 było za”.

 

Źli ludzie twierdzą, że ktoś miał protestować przeciwko głosowaniu ustnemu „w zależności od braku quorum” ale generalnie przewodniczący przyjął zasadę „suspension of the rules” czyli „zawiesić przepis w działaniu” w odniesieniu do procedowania przy ustawie 447 , co podobno się praktykuje ę w Kongresie „kiedy wszyscy są zgodni ponadpartyjnie”.

 

Jak ogłosił pan przewodniczący po głosowaniu : „2/3 było za”, co by oznaczało jakieś 60 osób popierających ustawę „wartą” 300 mld USD. Na 435 członków Kongresu.

 

Wypada spytać, a co myślało o tej sprawie 343 kongresmanów, którzy na procedowaniu ustawy 447 w Kongresie – nie byli obecni? A co myślało tych 30 kongresmanów, którzy głosowali ale NIE byli „za”.

 

Dyskusja kongresmanów , jaka odbyła się w dniu 24 kwietnia 2018 r. a konkretnie treść ich wystąpień wskazywała , iż mają oni Konstytucję USA w „najwyższym poważaniu” , jawnie żądając wymuszenia na krajach a konkretnie na jednym kraju na rzecz obywateli USA ,mienia, w tym mienia bez-spadkowego.

 

Czy dlatego, że biegali za nimi aktywiści takich organizacji jak : The World Jewish Restitution Organization, the American Jewish Committee, the Anti-Defamation League, Jewish Federations of North America, B'nai B'rith International, HIAS Refugee Assistance Organization, the National Coalition Supporting Eurasian Jewry, Religious Action Center of Reform Judaism, and the Orthodox Union?

 

Wszystko na to wskazuje , bowiem jakkolwiek z treści ustawy 447 nie wynika to dosłownie, to już z dyskusji kongresmanów w dniu 24 kwietnia 2018 r. – wynika jednoznacznie, że jedynymi beneficjentami tej ustawy mają być „ocaleni z Holocaustu Żydzi i ich rodziny”.

 

W ustawie jest to sformułowane nieco inaczej, bowiem ustawa wskazuje , iż jej celem jest raportowanie stanu zaspokojenia roszczeń „ocalałych z Holocaustu obywateli Stanów Zjednoczonych i obywateli Stanów Zjednoczonych – członków rodzin OFIAR Holocaustu”.

 

Sprawa jest więc poważna, bowiem Kongres USA w tej ustawie pominął nawet „raportowanie” odszkodowań dla Ofiar Holocaustu takich jak „protestanci, Cyganie, katolicy, ateiści” jak napisał w swoim artykule z dnia 1 maja 2018 r. pt. „Jak ustrzelić trzy ptaszki jednym kamieniem” pan Chris M. Zawitkowski Prezes Polonia Institute z Washington DC.

 

Mamy do czynienia z ustawą tzw. wykluczającą tj. wyłączającą z prawa do roszczeń inne niż żydowska narodowości i wyznania.

 

Polacy, Cyganie, Białorusini, Czesi, Serbowie, Grecy - ofiary nielegalnych konfiskat majątków dokonanych przez niemieckiego okupanta (czyli jak uwielbiają mówić kongresmani amerykańscy – „nazis”) żyją i żyją ich potomkowie.

Niektórzy przypadkiem w USA. I w czasie procedowania nad tą ustawą czyli w czasie debat : w Komitecie Spraw Zagranicznych w dniu 12.05.2017 r. , w Senacie USA 12.12.2017 r. i wreszcie w dniu 24.04.2018 r. też żyli i byli pomijani przez Kongres USA w tak ważnej podobno sprawie, w której szlachetni kongresmani kierują się praktycznie wyłącznie –nieograniczonym współczuciem dla Ofiar.

 

Sprawa jest cienka od strony prawnej w wielu aspektach i opiera się głównie na zamiarze dalszego wywieraniu nacisku politycznego, dyplomatycznego i innego, zazwyczaj korupcyjnego na polityków „krajów zagranicznych”, głównie polityków polskich. Gdyby było inaczej, to 59 kongresmanów nie zadawałoby sobie trudu pisania listu do Premiera RP Morawieckiego w dnia 16 kwietnia 2018 r. Na czele stawki są ci sami kongresmani , którzy byli twarzami debaty z dnia 24 kwietnia 2018 r.: Ed Royce i Elliot Engel.

Jeśli politycy polscy nie chcą widzieć, że od strony prawnej Kongres USA ( a co za tym idzie Prezydent i Departament Stanu) żadnych podstaw konstytucyjnych do szarpania polskiego majątku , zwłaszcza mienia bez-spadkowego nie mają, to muszą się liczyć z tym, że ulegając nieformalnym i nielegalnym żądaniom, kręcą sobie sznury na własne szyje, bo prędzej czy później jakaś sprawiedliwość ich dopadnie. Tamci będą zanudzać, molestować, szkalować, ośmieszać ale piłka, zwłaszcza z tzw. mieniem bez-spadkowym jest po polskiej stronie.

 

Kongresmani USA mogą legalnie czyli zgodnie z Konstytucją USA przegłosować ustawę o zgodzie na zakup od Polski za jednego dolara np. złóż miedzi, złóż węgla czy województwa poznańskiego, bo na to pozwala ich Konstytucja. Tak jak kupili Alaskę. A tutejsi płomienni patrioci III RP podpiszą pod stołem umowę i znikną z horyzontu wraz z potężną „wziatką”. Ale to tylko teoria, bowiem taki majątek wchodzi na stan państwa Stany Zjednoczone i co by z tego miały organizacje Holocaust Industry? Nic. Więc nie naciskają na tę metodę.

 

Biorąc pod uwagę to, co pisze znany dziennikarz i korespondent wojenny a także pastor działający w amerykańskim więziennictwie Chris Hedges w swojej książce pt.” America. The Farewell Tour”, czyli, że imperium USA od 10 lat słabnie w strasznym tempie i podobno padnie (jako imperium oczywiście) za jakieś 10-20 lat, to człowiek roztropny wziąłby te wszystkie żądania – na przeczekanie.

 

Mnie Chris Hedges bardzo zaskoczył, wręcz zaszokował, ale w swoich wykładach, jak Stany długie i szerokie, dostępnych na youtubie podaje wiele bardzo przekonujących faktów i argumentów.

Bądźmy zatem realistami: liczmy na najlepsze, szykujmy się na najgorsze.

 

http://www.michalkiewicz.pl/do_sciagniecia/legal_objections_to_bills_s.447_and_h.r.1226.pdf

https://www.usconstitution.cc/

https://www.congress.gov/bill/115th-congress/senate-bill/447/all-info

https://www.congress.gov/bill/115th-congress/senate-bill/447/text

https://stopacthr1226.org/breaking-news-the-us-house-of-representatives-voted-for-act-s-447/

https://stopacthr1226.org/wp-content/uploads/2018/03/Legal-Objections-Bills-S.447-and-H.R.-1226-PL.pdf

http://clerk.house.gov/legislative/house-rules.pdf

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Tammy_Baldwin

https://en.wikipedia.org/wiki/Ileana_Ros-Lehtinen

https://stopacthr1226.org/debate-on-s-447-rep-ileana-ros-lehtinen-from-florida-doesnt-support-act-s-447/

https://www.govinfo.gov/content/pkg/CREC-2018-04-24/html/CREC-2018-04-24-pt1-PgH3460-5.htm

https://www.youtube.com/watch?v=tCDd3VoAFUs&t=1371stagi: konstytucja usa  kongres usa  roszczenia majątkowe  

pink-panther
29 kwietnia 2019 18:30
143     9558    16 zaloguj sie by polubić
komentarze:
Slepowron @pink-panther
29 kwietnia 2019 18:51

  Ze wzgledu na potencjalne, niezwykle grozne dla Polski, konsekwencje, rzad powinien juz dawno powolac sztab ekspertow prawnych z Polski, USA i innych krajow dla oceny prawnej tego aktu.  Koszta minimalne w zestawieniu ze skala roszczen.  

zaloguj się by móc komentować

boson @Slepowron 29 kwietnia 2019 18:51
29 kwietnia 2019 18:54

myślę że to zrobił już ponad rok temu

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @Slepowron 29 kwietnia 2019 18:51
29 kwietnia 2019 19:00

Zgadzam się. Dziwne, że informacje podawane przez ludzi z Polonii, którzy przedstawili całkiem sensowne zastrzeżenia , nie były popularyzowane w  Polsce.  Być może rząd wie o tych sprawach ale lepiej, żeby rząd wiedział, że obywatele też wiedzą.

zaloguj się by móc komentować

ewa-rembikowska @pink-panther
29 kwietnia 2019 19:10

"I tutaj dochodzimy do zagadnień następujących: takie „zagraniczne państwo” aby udzielić panu sekretarzowi stanu USA informacji wymaganej przez ustawę 447 (gdyby oczywiście chciało, bo teoretycznie nie jest zobligowane, mimo „konferencji w Terezinie”, ) – musiałoby swoim urzędnikom zlecić dokonanie tytanicznej i drogiej pracy wydzielenia wg reguły rasistowskiej i etnicznej - składników majątkowych należących obecnie do Państwa Polskiego a pochodzących od zmarłych w czasie II WW bezpotomnie obywateli RP ale tylko - Żydów , obywateli II RP wg stanu na dzień 1 września 1939 r."

 

No właśnie, a czy  wobec zniszczenia dokumentów (aktów stanu cywilnego, rejestrów meldunkowych, ksiąg wieczystych)  pochodzących od zmarłych w czasie II WW bezpotomnie obywateli RP- żydów, jest to rzecz w ogóle do wykonania?

Poza tym nawet tam, gdzie zachowały się księgi wieczyste, to skąd wiadomo, że ludzie ci umarli bezpotomnie?  I jeszcze jedno, co z hipotekami na księgach wieczystych? Mają iść w zapomnienie? A tam, gdzie nieruchomość została zaorana przez bomby? Jak policzyć jej wartość?

 

zaloguj się by móc komentować

Maryla-Sztajer @pink-panther
29 kwietnia 2019 19:19

No czyli streszczając Żydzi to rasiści i tyle 

:)

 

zaloguj się by móc komentować

S80 @pink-panther
29 kwietnia 2019 19:22

Ciekawe kto był tak uprzejmy dla uprzejmego redaktora Michalkiewicza, że podał mu tę korespondencję do ogłoszenia, bo z obserwacji można wywnioskować, że rząd zupełnie nie działa po myśli uroszczeniowców, w związku z czym jest odkładany raz za razem przez strategicznych i innych, np. tych którzy bardzo nie chcieliby widzieć "wzmocnienia obronności RP", a ci z kolei dysponują kartą przetargową w okolicach granic jednego z naszych (byłych już chyba) strategicznych partnerów - co ciekawe wojskowych bo prawica w tym kraju to wojsko po prostu. Bardzo mnie nurtuje to przekazanie uprzejmemu p. Michalkiewiczowi tej korespondencji, łatwiej byłoby się odnieść, bo jakiejś piętrowej operacji zamiast troski też nie należy wykluczać ze strony przekazującego.

zaloguj się by móc komentować

Magazynier @pink-panther
29 kwietnia 2019 19:22

B. dobre. 

"jedynymi beneficjentami tej ustawy mają być „ocaleni z Holocaustu Żydzi i ich rodziny”", reprezentowani rzecz jasna przez wyżej wymienione organizacje żydowskie.

"Kongres USA w tej ustawie pominął nawet „raportowanie” odszkodowań dla Ofiar Holocaustu takich jak „protestanci, Cyganie, katolicy, ateiści” jak napisał w swoim artykule z dnia 1 maja 2018 r. pt. „Jak ustrzelić trzy ptaszki jednym kamieniem” pan Chris M. Zawitkowski Prezes Polonia Institute z Washington DC." 

Bo tak jak Polacy są reprezentowani przez pojedyncze organizacje związane z ich środowiskami, z wyjątkiem katolików i ateistów rzecz jasna. Zaś naród wybrany jak by nie było jest wybrany.

Ros –Lethinen twarda baba. Inni byli nieobecni, bo lepiej nie brać udziału w tej śliskiej aferze, typowej dla administracji o prowieniencji demokratyczno-clintonowsko-obamowskiej. 

Nie wiem czy słyszała pani przemówienie Trumpa na temat tych przetargów z Demokratami na temat muru.

Powiedział w 19':39'' ni mniej ni więcej tylko, że w tej ustawie dot. bezpieczeństwa biurokraci dawali mu forsę na wszystko, na policję, sprzęt, i więcej niż potrzebował, z wyjątkiem muru. Zadenuncjował przez ogródek  biurokrację demokratyczną, że jest umaczana w ciemne interesy wokół handlu żywym towarem i narkotykami. 

 

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @ewa-rembikowska 29 kwietnia 2019 19:10
29 kwietnia 2019 19:25

Wbrew pozorom, w centralnej Polsce Polacy uratowali , zwłaszcza w mniejszych miasteczkach akty notarialne przedwojenne. Pierwszy wstępny test był w latach 90-tych: z jednej strony premier Suchocka wydała jakieś przepisy dla samorządów "zamrażających" nieruchomości żydowskie do reprywatyzacji. Jednocześnie w małych miasteczkach pojawili się tajemniczy panowie, którzy łamanym polskim językiem dopytywali o różne działki , które "miały należeć przed wojną do ich dziadków". Ale ta fala spłynęła, bowiem chytre polskie chłopki trzymają przedwojenne akty notarialne, w tym m.in akty zakupu nieruchomości od Żydów polskich.

Zostają miasta , gdzie już doszło do dużych przkrętów, jak Warszawa czy Kraków albo np. Poznań.  Co do reszty dokumentacji czyli - ksiąg wieczystych "bezpotomnych" czy hipotek na księgach wieczystych  to tuż po wojnie ludzie pamiętali o tym, kto był właścicielem działki czy nieruchomości sześć lat temu i co się stało z właścicielami.  Wbrew pozorom administracja polska reaktywowała się po wojnie szybko. "Czarna dziura" to była własność ziemiańska i zapewne handel i przemysł.

Pozostaje pytanie , co się stało z dokumentami za Bugiem. Tam zresztą  ludobójstwo na Polakach było prawie wielkie jak na Żydach i to tam jest mienia bezspadkowego "skolko ugodno". Zapewne też w Poznańskiem.  Temat ziemianskich nieruchomości jest "otwarty" - patrz: Chobielin i Sikorski.

zaloguj się by móc komentować

Magazynier @pink-panther
29 kwietnia 2019 19:25

I to też ciekawe:

"[10] Do zdefiniowania i karania piractwa i zbrodni popełnionych na pełnym morzu oraz przestępstw przeciwko prawu narodów;

[11] Do ogłaszania wojny , przyznawania listów kaperskich oraz określania zasad zdobywania ziemi i morza;"

Ukrócenie organizacji żydowskich na morzu, po ich uprzednim wykorzystaniu do wojny z Imperium przez organizację zwaną Federalists, czegoś jakby inną odrośl jakiejś frakcji w City.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @Maryla-Sztajer 29 kwietnia 2019 19:19
29 kwietnia 2019 19:27

Raczej kongresmani amerykańscy:))) A  Żydzi "walczą o swoje" , do czego mają prawo.

zaloguj się by móc komentować


boson @pink-panther 29 kwietnia 2019 19:00
29 kwietnia 2019 19:36

wbrew temu co twierdzi red. Michalkiewicz, sądzę że rząd (dyskretnie) od początku starał się o to abyśmy o tym dobrze wiedzieli...

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @S80 29 kwietnia 2019 19:22
29 kwietnia 2019 19:48

List 25 działaczy polonijnych z zastrzeżeniami do projektu 447 był w języku angielskim a mnie wyskoczył  link do tego listu z przedmową w języku polskim p. Michalkiewicza. List pozostał w języku angielskim. Inni Polonusi tłumaczyli niektóre strony rządowe USA na język polski , dotyczące ustawy 447. Ale niedużo tego było. Ja nie piszę w tym momencie o owej słynnej "notatce", bo tego tematu nie znam  i nie jest on tematem notki.  Czwarty link jest z wstępem red. Michalkiewicza  i jest to pełny list z podpisami 25 dzialaczy.

http://www.poloniainstitute.net/polonia-today/how-to-hit-three-birds-with-one-stone-use-congressional-law-s-447/

https://stopacthr1226.org/dzien-akcji-polonii-amerykanskiej-na-kapitolu-przeciw-ustawom-s-447-i-hr-1226/

https://stopacthr1226.org/open-letter-to-the-us-representatives-vote-against-s-447/

http://www.michalkiewicz.pl/do_sciagniecia/legal_objections_to_bills_s.447_and_h.r.1226.pdf

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @Magazynier 29 kwietnia 2019 19:22
29 kwietnia 2019 19:51

Dzięki za linka.  Kiepsko wygląda praworządność USA na poziomie partyjniactwa demokratycznego. Ale w Kongresie to i przeciwnicy demokratów już nie są takimi "przeciwnikami".  Zdziwiło mnie, że tam politycy są bardzo podobnie słabi wobec lobbyingu jak w III RP. 

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @Magazynier 29 kwietnia 2019 19:25
29 kwietnia 2019 19:53

To był XVIII w. i realia prawdziwego piractwa. Flota amerykańska musiała interweniować u wybrzeży Afryki, bo im chwytali białych Amerykanów "na niewolnika" (statki handlowe). A kto handlował żywym towarem to inna inszość.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @boson 29 kwietnia 2019 19:36
29 kwietnia 2019 19:56

Akurat w sprawie konstytucyjności (lub nie) ustawy 447 to chyba nie było informacji. Poza tym pozostaje kwestia dyskretnej akcji pana ministra Magierowskiego wśród Polonii USA a Franka Spuli w szczególności, żeby ich zniechęcić do nawiedzania biur kongresmanów z wyjaśnieniami.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @S80 29 kwietnia 2019 19:22
29 kwietnia 2019 20:03

Sorry,autokorekta. Ten list 25 działaczy polonijnych jest poprzedzony polskim wstępem pana Edwarda Wojciecha Jeśmiana a nie red. Michalkiewicza. Ale było to na stronie red. Michalkiewicza. Więc tak czy owak "dzięki uprzejmości".

http://www.michalkiewicz.pl/do_sciagniecia/legal_objections_to_bills_s.447_and_h.r.1226.pdf

zaloguj się by móc komentować

Nieobyty @pink-panther
29 kwietnia 2019 20:24

Podzielam zdania redaktora Gadowskiego – ustawa 447 nie zafunkcjonuje bez pomocy krajowych renegatów. Cała ta ustawa to jest hucpa – poczynając od Deklaracji Terezińskiej której nikt nie podpisał a potem mamy kolejne próby szycia grubymi nićmi podstaw prawnych. I ta konstrukcja jest w dalszym ciągu chwiejna stąd potrzeba tubylczych renegatów którzy dadzą podstawy do drenażu [choćby cień cienia legalności]. Czy obecny ambasador Magierowski nie po to skutecznie tonował akcje Polonii.

Nurtuje mnie parę pytań – no dobrze wydębią z Polski te 300 mld. , dostaną na tacy cały kraj z jego populacją, zasobami terytorialnymi i złożami geologicznymi i co dalej. Zafunduje się nam obozy jak Palestyńczykom, pozbawi dostępu do wody oraz dojdzie do innych szykan - i jak tak bez oporu przyjmie to świat [przeszły kiedyś zabory mogą być następne].

To znaczy czy świat pozwoli by ktoś tak strasznie wzrósł bez wysiłku i naruszył równowagę sił.

Tak tak już wszystko jest dogadane wschodnią Polskę połączy się z Banderlandem a ziemie zachodnie wrócą do IV Rzeszy. I tak bez niczego Berlin pozwoli by im ktoś instalował silosy atomowe  na bomby zwiezione z Negew [gotowe do odpalenia nawet w Berlin] a sam musi tyle lat cierpieć by przejąć francuskie silosy i rakiety.

Do czego dążą – zatem ci co tą ustawę przeforsowali. Chcą pieniędzy nie bo pieniądz kreują – chcą Polin i być w tym obszarze gospodarzami. I co dalej – mają pomysł na coś dłużej nie parę lat.

Przytoczę paradoks Libanu – zdestabilizowano ten kraj bo zagrażały terenom nadgranicznym bojówki Al-Fatah uzbrojone w kałachy - no teraz Hezbollah zagraża atakiem rakietowym całemu Izraelowi. [przy saturacyjnym ataku te wszystkie kopuły nie pomogą – antyrakiety są droższe niż rakiety].

Bardzo nieliczni Żydzi którzy mają szersze spojrzenie mówią wprost zostawcie tych Polaków w spokoju bo ściągniecie na nasze głowy nową biedę.

Ponieważ to co już ustalono w ramach negocjacji naszych renegatów z nabywcami – będzie nam okazane za parę lat, na dziś pozostaje na podziwiać jak panikują że zdrada wychodzi na jaw.

Za mistrzem Konstantym z jego BALLADA O TRZĘSĄCYCH SIĘ PORTKACH

… GDY WIEJE WIATR HISTORII, LUDZIOM JAK PIĘKNYM PTAKOM ROSNĄ SKRZYDŁA, NATOMIAST TRZĘSĄ SIĘ PORTKI PĘTAKOM...

PS. Co do legalności aktów prawnych imperiów – to tylko pozory - Konstytucja Stalin też mówiła o wolności. Acz pozory są istotne – nawet ci co ustawę przeforsowali wiedzą że bez nich nic się nie uda.

zaloguj się by móc komentować

S80 @pink-panther 29 kwietnia 2019 19:48
29 kwietnia 2019 20:39

Dziękuję, wiem co jest tematem, ja odniosłem się do inspiracji "Aż tu nagle redaktor Michalkiewicz ujawnił fragmenty tajemniczej notatki MSZ z negocjacji tajemniczego „przedstawiciela MSZ ds. kontaktów z...".

zaloguj się by móc komentować

qwerty @pink-panther
29 kwietnia 2019 21:17

to jest potężny problem wiarygodności danych, wiele archiwów gmin żydowskich zostało zniszczonych w różnych okolicznościach i z różnych przyczyn, odtwarzanie kończy się wg Google map [widać trakt pieszy, zatem to on stanowi granicę nieruchomości;- a że z 1999r. to co kogo to obchodzi liczy się roszczenie] - biorę udział w takim procesie gdzie gra się ustaleniami geodezyjnymi z XIXw. przeciw tezom opartym na Google map, jest zabawa i nie tylko zabawa, ale to już na inną opowieść; i konkurs: wygram?

zaloguj się by móc komentować

AUU @pink-panther
29 kwietnia 2019 21:49

Koledzy  z  US   raportuja,  ze Chris Hedges  to  lewak.   W  wywiadzie  https://youtu.be/tPk9HSLagVg     ,  pod  koniec,   nazywa  Polske   "krajem  faszystowskim".   Watpie, czy mozna go traktowac  powaznie.   Przekaz  jego  typu,   jest  b.  popularny,  bo  katastrofizm  sie  dobrze  sprzedaje.  Ludzie to  lubia.

zaloguj się by móc komentować

klon @Nieobyty 29 kwietnia 2019 20:24
29 kwietnia 2019 22:16

Do czego dążą – zatem ci co tą ustawę przeforsowali. Chcą pieniędzy nie bo pieniądz kreują – chcą Polin i być w tym obszarze gospodarzami. I co dalej – mają pomysł na coś dłużej nie parę lat.

Ustawa 447 dotyczy wielu państw i nacji -  gdzie tylko się da zebrać kasę i w nogi! To zwykła gangsterka jest.  Jak w przypadku Szwajcarii w latach '90. 
W Polsce jest coś więcej - teoretycznie hub dla Jedwabnego Szlaku może tu powstać. Nie mieć wpływów w tym rejonie ? Urodzeni handlarze ? 


Bardzo nieliczni Żydzi którzy mają szersze spojrzenie mówią wprost zostawcie tych Polaków w spokoju bo ściągniecie na nasze głowy nową biedę.

Krąży opinia że Żydzi są świetni w działaniach taktycznych , ale strategicznie....na dłuższą metę zawsze się wywracają z powodu pazerności swej. 

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @Nieobyty 29 kwietnia 2019 20:24
29 kwietnia 2019 22:30

Nawet nie wiedziałam, że redaktor Gadowski tak "zdiagnozował" perspektywy tej ustawy i ja się nie mogę  z nim nie zgodzić w świetle konstytucyjnych uprawnień Kongresu USA i proceduralnych "samoograniczeń" owych kongresmanów , którzy popychali projekt (21 osób) i tych, które głosowały "za".

W sposób oczywisty bez aktywności i UJAWNIENIA renegatów miejscowych akcja wyłudzenia 300 mld USD nie ma szans przepchnięcia. Zobaczymy, kto się ujawni w pełnej okazałości.

Nie widzę możliwości przeprowadzenia tej operacji bez przekształcenia tego państwa w państwo totalitarne i oznaki widać. Kramki chodzą po wolności mimo usiłowania obalenia władzy państwowej siłą a przynajmniej nawoływania do tego a jacyś "miłośnicy tradycji Wielkanocnej" w Pruchniku w trybie błyskawicznym stają przed prokuratorem za "poniewieranie Judasza". Takich ciekawych paradoksów można znaleźć więcej, głównie na odcinku wyzywania różnych ludzi od "ruskich agentów" i "ruskich trolli" a w cięższych przypadkach "agentów Putina". 
Prawo w III RP jest łamane  jawnie, zaczynając od bezczynności państwa w przypadku przedstawienia "Klątwa" w Teatrze Powszechnym czy bezczynności państwa w przypadku szkalowania Narodu Polskiego połączonego z fałszowaniem informacji z akt sądowych (Grabowski, Engelking) - jedni i drudzy nietykalni a powinni wylecieć na kopach czyli z art.52 i jeszcze mieć prokuratora na karku. O ekshumacji w Jedwabnem nie wspomnę.

 

Co do Konstytucji USA, to jednak ma ona swoje lata i widać, że tzw. poprawki dozowane są oszczędnie. Czego przykładem jest wojna totalna o prawo do posiadania broni. Lewactwo chodzi po ścianach, trup w ustawkach ściele się gęsto ale kongresmani  czują respekt przed wyborcami i nie próbują jakichś matactw proceduralnych.

Natomiast ściągnięcie większej kasy z jakichś Polaczków może mieścić się w "programie ogólnym zamykania katolickich królestw w Europie", czego bolesnym  symblem jest "samorzutny pożar katedry Notre Dame".

PS. Co do praktycznej 'realizacji" roszczeń to wydaje się, że w samym USA pozycja polityków wysługujących się "holocaust indystry" słabnie w tempie zastraszającym, bo tam jest naród w stanie wojny psychologicznej i ekonomicznej. Tam też zaczyna się ujawniać efekt kuli śnieżnej w wyniku likwidacji milionów miejsc pracy w przemyśle i likwidacji klasy średniej i gwałtownego wzrostu samobójstw w grupie białych mężczyzn klasy średniej i w wieku średnim. Nie wytrzymują presji połączonych czynników: utraty źródeł utrzymania, presji mediów na białych mężczyzn przedsiębiorców (szkalowanie w filmie i telewizji), rozpadu rodziny, utraty twarzy wobec otoczenia. Najczęstszy środek samobójczy: strzał z broni długiej.

Weterani wracający z wojny nie mają do czego wracać: nie ma pracy na masową skalę. Weterani są bardzo dużą grupą wśród bezdomnych.

 

Nikt nie wie, jak odkręcić ten negatywny trend, bo on nie jest do odwrócenia, skoro nikt nie chce się przyznać do popełnionych błedów: zdrady klasy średniej przez polityków na rzecz wysługiwania się miliarderom, którzy nie płacą podatków w USA bo uciekają z firmami do rajów podatkowych, połączonych skutków rewolucji obyczajowej 1968 od "pigułki" i "aborcji" po terror LGBT, porno industry, "casino capitalism" (spekulacyjny) i policję myśli czyli całkowity terror poprawności politycznej w przestrzeni publicznej.

Tak osłabione państwo nie może być skutecznym patronem małego, choć agresywnego i skłóconego ze wszystkimi państewka.  A bez patrona to wkraczamy w przestrzeń bardzo dużej ilości czynników ryzyka.

Zacznijmy od błahostki: Polacy są ludźmi niespotykanie cierpliwymi, skromnymi i nie ulegającymi prowokacjom . Ale do czasu. A wtedy reagujemy wg niektórych nawet przesadnie. I jest coś takiego jak genetycznie wdrukowany nawyk pewnych zachowań z wielu wieków. A wtedy się wyciąga panzerfausta spod stodoły i nie ma to tamto. :))))

Z rzeczy poważniejszych to trzeba traktować sprawę wszelkich sojuszy jako wielką niewiadomą. Zwłaszcza obecnie. A poza tym, co Pan Bóg da.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @S80 29 kwietnia 2019 20:39
29 kwietnia 2019 22:31

A tego to nie monitoruję bo podobno tylko kawałek tej notatki ujawniony. Ale i bez ujawnienia widać, co się dzieje, zwłaszcza w temacie relacji MSZ- Polonia. 

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @qwerty 29 kwietnia 2019 21:17
29 kwietnia 2019 22:33

Trzymam kciuki:))) Właśnie to jest takie fascynujące: brak kwitów ale kwota roszczenia już "oszacowana".

zaloguj się by móc komentować

Paris @pink-panther 29 kwietnia 2019 19:51
29 kwietnia 2019 22:39

Pamietam doskonale ten czas...

... rok temu, jak byla "procedowana" ta ustawa w tym  MAFIJNYM  kongresie... w "polskich i naszych merdiach narodowych"  zapanowala prawdziwa  ZMOWA  MILCZENIA... zadna "nasza presstytutka" sie nie zajaknela ntt.  Doslownie  ZAD-NA  !!!

Sakiewicz i jego sprzedajna banda - lacznie - z kurwizorem  PRZEPADL... rozplynal sie we mgle... wszystkie lichockie, czerwinskie i reszta tej czeredy  OSZUSTOW  SMOLENSKICH  tez zapadla sie pod ziemie  !!!   Ogolnie toto dziadostwo nie wie "co sie wokol nich dzieje"... wiedzo tylko jak do brukselki sie  PCHAC  za jeszcze wieksza kase  !!!

Aby caly ten kongresowy szwindel z 447 przykryc wyskoczyla za niedlugo ta stara pudernica Maszbachora, ze ona  OBIECUJE  zniesienie wiz dla Polakow, chcacych udac sie do tej bandyckiej i zlodziejskiej Ameryki  !!!  Potem "agencje ratingowe" pialy z zachwytu nad gospodarka polska...  ta szuja Sakiewicz nie nadazal z oglaszaniem sAdaRZy o "sukcesie"... zreszta do dzisiaj ta  FARSA  jest odgrywana... a to "sierzant" rozkochany w Polsce... i  RM... no i falszywa  ambasadoressa "rozplywa sie" w swoich  ZAKLAMANYCH  zachwytach nad Polska i Polakami...

... i w koncu z tej "milosci do Polski" knur Pompeo organizuje skandaliczna kAfe nt. bliskiego wschodu w Warszawie...

 

... przypomnijmy to sobie... i przezyjmy jeszcze raz to "uznanie"  naszego  pSZyjaciela i "sojusznika"  !!!

Smiechem ich zabic te cala zgraje i zwykla lobuzerie... te ich polityke i  zgnila dyplomacje  !!!

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @AUU 29 kwietnia 2019 21:49
29 kwietnia 2019 22:41

To jest potworrrrny lewak i to jest bardzo śmieszne, bo to pastor. Przy czym on jest "lewak teoretyczny" taki zupełnie odleciany a z drugiej strony raportuje dokładnie objawy kompletnej destrukcji społeczeństwa amerykańskiego bardzo sprawnie. I to jest takie fascynujące. On nie widzi związku między lewicowym skrzywieniem  a dyktaturą LGBT (co krytykuje), wszechobecnym porno (co krytykuje), zalewaniem społeczeństwa przez narkotyki. To jest taki patriota amerykański, który widzi skutki i je opłakuje ale nie rozumie przyczyn.  

On nie zajmuje się katastrofizmem czyli nie zajmuje się przewidywaniem tego co sie stanie tylko analizuje to, co się dzieje. Zwraca uwagę na ciekawe zjawisko, które powinniśmy przeanalizować również w III RP - zjawisko anomii czyli "...poczucie niepewności i bezcelowości w społeczeństwie w wyniku nagłych zmian społecznych i załamania się porządku społecznego" skutkującego np. gwałtownym wzrostem samobójstw. A my w Polsce TEŻ to mamy od czasu słynnych przemian 1989: kilkukrotny wzrost wskaźnika samobójstw mężczyzn i zupełny horror: pojawienie się samobójstw młodzieży i dzieci.  III RP to - antysolidarność w warunkach załamania całych gałęzi gospodarki i całych regionów. 

W USA też coś takiego się dzieje.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @AUU 29 kwietnia 2019 21:49
29 kwietnia 2019 22:43

Chyba powiedział "quasi fasist" i odniósł to do "obecnego rządu" a nie do "kraju". A co wygadywał o Jugosławii to szkoda gadać.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @Paris 29 kwietnia 2019 22:39
29 kwietnia 2019 22:46

Wszyscy "bohaterowie" schowali się w szafach, ogłuchli, oślepli a teraz na pomoc ruszyli prokuratorzy i zaczynają "dyscyplinowanie" choćby w sprawie "Judasza". Gdzie się człowiek nie obejrzy, wszędzie "walka z antysemityzmem" a kto mruknie, to "ruski agent".

Cieszę się, że mogę na to wszystko spojrzeć z dystansu.

zaloguj się by móc komentować

Paris @Nieobyty 29 kwietnia 2019 20:24
29 kwietnia 2019 22:53

... "Do czego daza ci, co te ustawe przeforsowali ?"...

Do usadzenia Ivanki Trump w fotelu  "banku swiatowego"  !!!   Sakiewicz pial juz o tym na poczatku tego roku... to mialo nastapic juz  tuz-tuz... ale cus sie posypalo tym spekulantom i zlodziejom  !!!

zaloguj się by móc komentować

rotmeister @pink-panther
29 kwietnia 2019 22:58

Nie wiem czy ktoś już linkował. Sprawy mienia bezspadkowego w Europie reguluje tzw. porozumienie luksemburskie z 1952 roku. Jeśli chodzi o Polskę to u Michalkiewicza wisi link do: UKŁAD MIĘDZY RZĄDEM POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ I RZĄDEM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI DOTYCZĄCY ROSZCZEŃ OBYWATELI STANÓW ZJEDNOCZONYCH z dnia 16 lipca 1960 roku. Wynika z niego, że Polska przekazała Amerykanom 40 mln USD na pokrycie roszczeń obywateli amerykańskich. To porozumienie było ratyfikowane przez Kongres USA i polski Sejm.

Na dole tekstu link do porozumienia luksemburskiego:

http://dziennik.com/featured/ustawa-s-447-a-porozumienie-luksemburskie/

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @rotmeister 29 kwietnia 2019 22:58
29 kwietnia 2019 23:02

Dzięki za linka. Oni akurat od tego porozumienia USA z PRL uciekają jak mogą, bo bardzo niewygodne. Natomiast wprowadzili kategorię "mienia bezspadkowego" czyli zupełne szaleństwo i bezprawie i będą próbowali wycisnąć poważne kwoty w naturze (nieruchomościach) przy pomocy usłużnych renegatów miejscowych.  Dyskusja w Kongresie była łagodnie rzecz ujmując "wysoce niemerytoryczna".

zaloguj się by móc komentować

Nieobyty @klon 29 kwietnia 2019 22:16
29 kwietnia 2019 23:07

1. Z tym hubem może być różnie – na sieci już są analizy że będzie nim Królewiec. Właśnie dlatego na Litwie tak mocno wszedł i siedzi Berlin. Proszę zauważyć posprzątano Ukraina i jej szlaki są po kontrolą tylko pozostała Białoruś a tam majdanu nie będzie.

Więc pytanie czy oprócz gangsterki jaki plan. Można skubnąć na kasie parę resztówek po CK Austrii a co ma być z Polską. Jak chcą się tu osiedlić – tego co się w XIX wieku rozdarło nic nie sklei tym bardziej że ewolucja społeczności żydowskiej w samodzielnym państwie utrudnia jest koegzystencję z innymi nacjami.

To jest pytanie jak to ma wyglądać za 10, 20 lub 50 lat.

Planowany skok na kasę i utworzenie Polin – czy uwzględnia problem że zdobycz ma być skonsumowana tu na miejscu, czy ktoś rozważa że mogą się tym kęsem udławić.

2. Brak spojrzenie strategicznego może wynikać z paru przyczyn stąd właśnie moja uwaga o Libańskim paradoksie. Wywołano długoletnią wojnę domową i w jej wyniku szyici ci którzy byli na uboczu kontrolują sytuację i stanowią stałe i rosnące zagrożenie .

Wniosek jest prosty przeciwnik nie jest wszechmocny i zwarcie z nim w długim okresie ma szanse na sukces. Na dziś pierwszorzędne znaczenie ma powszechny opór bo zaburzą on harmonogram i to nie my a wróg jest w niedoczasie.

zaloguj się by móc komentować

Paris @pink-panther 29 kwietnia 2019 23:02
29 kwietnia 2019 23:23

Dokladnie...

... a ostatnia transza zostala uregulowana jeszcze przez Gierka  !!!

zaloguj się by móc komentować

Paris @pink-panther 29 kwietnia 2019 23:02
29 kwietnia 2019 23:26

No i oni...

... te Nulandy i te od  "tego Sikorskiego"  wystrugali sobie ten Chobielin i jeszcze jakies tereny na Ukrainie  !!!

 

zaloguj się by móc komentować

klon @Nieobyty 29 kwietnia 2019 23:07
29 kwietnia 2019 23:46

  1. O kontrolę szlaków toczy się gra. Na jaki okres czasu liczony jest plan ?  Czy Usraelowi uda się "poskromić" Chiny ? Same pytania - można tylko zgadywać. Królewiec ? Są tu zaangażowane także Niemcy!  Po słowach Biedronki o zablokowaniu budowy CPK i Przekopu Mierzei widać wyraźnie, że Wiosna tego roku nadeszła z Berlina.

2. Wojna z Libanem w latach '80 pozwoliła na ...... zwiększenie eksportu produktów izraelskich do państw  arabskich na bliskim wschodzie. Izrael handlował z "napadniętym" krajem.  Pomimo oficjalnej blokady w tamtym czasie, większość państw regionu przyjmowała towary z Izraela. Nawet Syria! Blokadę zamrożono w 1993r.
To zagrożenie wcale nie jest "realne". tzn. Izraelowi jest ono na rękę w pewnym stopniu. Obecnie stan zagrożenia potrzebny jest aby utrzymać spójność państwa. Zasada działania kahałów w I RP i carskiej Rosji. Żydzi zawsze czują się osaczeni.  Ich przywódcy często sami tworzą sprzyjające zagrożeniu sytuacje automatycznie budując getta....Rebe rules !  To działa od 5000 lat :-)

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @Paris 29 kwietnia 2019 23:23
29 kwietnia 2019 23:48

No to  skoro za Gierka "się skończyło" to "od nowa Polska Ludowa". Ja już nie chcę wracać do tych kwiatków z okresu powojennego, kiedy np. Rotmistrz Pilecki ujawnił , że niejaki Horski Prezes Zarządu Tymczasowego Mienia Opuszczonego , oczywiście Żyd - okradł Państwo Polskie na kwotę 2 mld DM (dojczmarek), które zostały po Niemcach. W kasie zostało tylko 200 mln a 2 mld nigdy nie odzyskano.  

Cały departament więziennictwa MBP na Śląsku "zdezerterował' w 1947 przez zieloną granicę w Sudetach na kierunek Wiedeń - z fantami oczywiście. I tak niejaka Lola Potok ,komendantka więzienia/obozu w Gliwicach , była więźniarka KL Auschwitz po po przyjeździe do USA wykupiła udziały w jakiejś firmie lotniczej. A co mówić o tych "trójkach", co przychodziły do ziemiańskich dworów i odczytywaly akt nacjonalizacji? Co im się przyklejało do rąk? Komendant WUBP w Olszytnie zwiał z kasą Urzędu. Pisał o tym żydowski dziennikarz John Sack w  ksiązce "Oko za oko".

 O sprawie Horskiego i kradzieży 2 mld  niemieckich marek napisała dr Anna Mandrella.

http://kontrrewolucja.net/historia/zydowska-rodzina-zdefraudowala-prawie-2-mld-marek-z-nbp-po-ii-wojnie-swiatowej-horski-byl-prezesem-zarzadu-tymczasowego-mienia-opuszczonego

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @Paris 29 kwietnia 2019 23:26
29 kwietnia 2019 23:50

I ciekawe, że nikt nie uruchomił procedury odkręcania tej fejkowej "sprzedaży" Chobielina. To jest absolutny skandal. Być może takie właśnie przypadki rozzuchwaliły resztę, jak się "dziedziczka Applebaumowa" w perłach na grzybobranie wybierała i zdjęcie sobie kazała zrobić. Szczyty elegancji:)))

zaloguj się by móc komentować

KOSSOBOR @pink-panther
30 kwietnia 2019 00:15

Jesteś WIELKA! Dzięki, dzięki, dzięki!

Pomijając meritum notki, ale nie do końca: dla mnie wielką zagadką jest nagły skok wielkości "roszczeń" z tych 60 miliardów na 300 miliardów /jeżeli to już koniec wzrostu tych sum/. No i zakres terytorialny - te miliardy dotyczą Polski w granicach sprzed 1 i 17 września 1939 roku? Dlaczego w ogóle mówi się o sumie "roszczeń" ergo: wymuszeń rasistowskich bez określenia terytotialnego? 

Oba zbrodnicze państwa - Niemcy i Sowiety - dokonały prawdziwego holokaustu polskiego ziemiaństwa; ponad 50% ziemian straciło życie podczas wojny i obu okupacji. Zostali też przez obu okupantów doszczętnie wyrabowani. Własność ziemska, stale zagrożona /tu ziemian również mordowano lub osadzano w obozach/, została tylko w Generalnym Gubernatorstwie. Na ziemiach włączonych do III Rzeszy majątki ziemian polskich zostały skonfiskowane wraz z ruchomościami, a ziemianie albo zamordowani, albo osadzeni w obozach koncentracyjnych, albo wypędzeni do GG. O strefie zajętej przez Sowiety nie ma nawet co mówić - istna krwawa masakra. 

Reszty likwidacji własności ziemiańskiej dokonało - w nowych granicach - państwo polskie. Dowodzili rabunkiem najczęściej "urzędnicy" Żydzi. Część "fantów" /w bandyckim języku tak to się nazywa/ trafiła do muzeów, ale znaczna część - do prywatnych domów żydowskich, komunistycznych funków. 

Mnie holokaust polskiego ziemiaństwa interesuje i boli bardziej od tego holokaustu stręczonego, za którym stoi zwykły rabunek Polski i/lub przejęcie ziemi/terytorium/zarządzania. 

Polska ma swojego własnego trupa w szafie, a elitki w tajemnicy przed narodem czołgają się usłużnie przed bandyckimi organizacjami żydowskimi i ich imperialnym /jeszcze/ protektorem. 

Wyraźnie widać, że ta kwestia była ustalana już w latach 80-tych. Stąd absolutna "niechęć" /"niechęć" to g. prawda, to było i jest tylko wykonywanie poleceń przez polityków polskich/  wobec zwrotu mienia Polakom. Polska jest jedynym krajem demoludów, gdzie tego nie uczyniono. To nie jest więc przypadek w świetle aktualnych wydarzeń - taki był zdradziecki plan wobec Polski. C.b.d.o.

Aha, Gadowski mówił, że gdy ten cały Jaki przedłożył minionego roku projekt reprywatyzacji  /fatalny, skądinąd i równający ziemian z... kolaborantami, ktorym zwrot mienia się nie należy/, to właśnie Żydzi natychmiast zaprotestowali: reprywatyzacji w Polsce miało nie być. I nasi równie natychmiast wycofali się z procedowania projektu ustawy reprywatyzacyjnej. Więc to jest już absolutne "cbdo" w kwestii żydowskiego skoku na Polskę.

zaloguj się by móc komentować

Nieobyty @pink-panther 29 kwietnia 2019 22:30
30 kwietnia 2019 00:32

Kluczowa rola miejscowy renegatów nie wymaga komentarza – taka tradycja od w czas potopu Radziejowski w czas zaborów Targowica w czas Szabru i Roszczeń - obóz władzy i totalna opozycja.

Po co obecny obóz władzy tak mocno centralizuje kraj i tak bardzo tresuje społeczeństwo. Przecież nie jest on pewny wygrania wybór jesienią a jak totalna dojdzie do władzy będzie miała ją większą niż przed 2015. Dla kogo więc demoluje się to państwo – bo tym jest pokraczność i połowiczność zmian. Bezczynności państwa wobec wrogów polskiej społeczności i jej tradycji i kultury nie bierze się znikąd to jest – wymuszony z zewnątrz symbol zależności obecnego obozu.

Fakt wewnętrznego skonfliktowania imperium i upadek jego form tworzenia prawa – jest trochę analogiczny do upadku Rzymu tam też konflikt wewnętrzny przyspieszył agonie.  Czy pozycja polityków wysługujących się "holocaust indystry" słabnie – za parę miesięcy będzie raport według 447 i wszystkie karty będą na stole.

Co do tej wojny ekonomicznej – to wielkie koncerny przeniosły zakłady i zdeindustrializowały Amerykę – problem który w swej ekspansji napotkały to państwowy chiński kapitalizm. Czy dojdzie na nowo do industrializacji Ameryki do wprowadzenia nowych technologi na wzór Chiny 2025 lub niemieckiej kopi – zależy od decyzji koncernów jaką wybiorą metodę konfrontacji.

USA na dziś można powiedzieć to tylko wojskowo polityczne ramie Wall Strett. Rozkład - społeczności amerykańskiej – to efekt potrzeby osłony delokalizacji przemysłu.

W ustawie 447 dochodzi jeszcze rola koncernów – ktoś będzie kontrolował wydobycie rud tytanu i pierwiastków ziem rzadkich, sieci 5G i resztę zasobów Polin. Te fundusze wymuszone na mieniu bez spadkowym – wejdą w obieg finansowy, i wykupione będą obligacje lub akcje danych koncernów. A nawet jak dostaniemy od tych 300 mld rabat to nie darmo jaki koncern wykroi sobie kawałek miejscowego rynku.

Chyba dociera do bardziej roztropnych analityków że punkt przegięcia w 447 właśnie jest osiągnięty i to że naród jest jeszcze spokojny o niczym nie świadczy.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @KOSSOBOR 30 kwietnia 2019 00:15
30 kwietnia 2019 00:54

Tak to wygląda jak piszesz i to jest po prostu straszne. Ale to jest prawda i należy ją upowszechniać. Obywatele w swej naiwności dali taryfę ulgową na "układy w Magdalence" i okrągły stół to w podzięce dostali "przyklepanie" konfiskat wojennych i powojennych majątku Polaków a teraz "na druga nóżkę" przewał z "mieniem bezspadkowym" i "ustawą 447".  Ale wychodzi na to, że nie ma podstawy prawnej po stronie amerykańskiej, więc renegaci będą się musieli ujawnić.

Choć niewiele to pomoże, bo co jest nielegalne, to jest nielegalne.

Nie cały plan im wychodzi, bo za Bugiem miał być twardy Banderland z elementami Judeoukrainy a wyszła - Somalia i początki rozpadu państwa. Obecna podmianka aktorów w przedstawieniu w Kijowie ma być zapewne rozpaczliwą próbą uratowania podmiotu pod nazwą Ukraina. 

Chyba za karę za te wszystkie "wafel SS " i poszukiwania "polskich neonazistów w lesie liściastym" oraz prokuratorskie przesłuchania amatorów tradycji obicia Judasza kijem - wyskoczyła sprawa "kto dał polskie obywatelstwo polskie sutenerowi ukrainskiemu, który miał agencję towarzyską na Podkarpaciu" i jest szczęśliwym autorem sex-nagrań  z VIP-ami. Wszystko  wylewa się od kilku godzin na portalach i jedni twierdzą, że dostał polskie obywatelstwo "od prezydenta" tylko trwa spór "od którego". Ja myślę , że jest to tez taka mała odpłata za to, że do dzisiaj Polacy na Ukrainie nie mogą się doprosić o polskie obywatelstwo, które "z ręki" dostał ukraiński sutener.

Trzeba spokojnie siąść na brzegu rzeki i czekać, aż zwłoki naszych wrogów zaczną spływać z prądem:)))

zaloguj się by móc komentować

KOSSOBOR @Nieobyty 30 kwietnia 2019 00:32
30 kwietnia 2019 01:15

Ano właśnie - słyszałam w mediach, że szykuje się jakaś ustawa o własności tego, co POD ZIEMIĄ. To zawsze w Polsce było "państwowe", a nie właściciela ziemi, a teraz ma to być własnością właściciela. Chodzi o te tytany i wolframy etc.. I nie jest to, naturalnie, robione dla Polaków, a pod 447. 

W 1939 roku nasi umiłowani spieprzali przez Zaleszczyki, zostawiając Kraj na pastwę dwóch bandytów, a teraz robią to /równie umiłowani/ cichcem i inaczej. Rezultaty będą straszne dla narodu. No i ta obiecanka wiz amerykańskich /dla idiotów/ jest w tym świetle jednoznaczna... 

zaloguj się by móc komentować

KOSSOBOR @pink-panther 30 kwietnia 2019 00:54
30 kwietnia 2019 01:19

No wiesz, trudno wysiedzieć /jak ci pod tyłkiem ziemia płonie/ :) 

A to muszę zerknąć na portale wedle tego sutenera i vipów. Jakaś zacofana jestem, musi :)))

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @Nieobyty 30 kwietnia 2019 00:32
30 kwietnia 2019 01:26

Widać , że państwo nie tyle się "usztywnia",co marszowym krokiem wchodzi totalitaryzm. Prawo w III RP zanim jeszcze zaczęło nim być, już przekształciło się w pełną samowolę władzy najwyższej  i pomniejszych sędziów a bezczynność państwa w obliczu najgorszych bluźnierstw i szkalowania Polaków i Polski  okazuje się nie przypadkowym ciągiem smutnych incydentów ale zaplanowaną długofalową polityką. Tak, jakby obecnym "elitom politycznym" zupełnie nie zależało, bo wiedzą, ze będą wkrótce zastąpione przez "prawdziwego szefa". A oni to tylko "przygotowują nadejście tyrana".

Takie zabawy, jak "delokalizacja przemysłu" i pozbawienie państwa tego przemysłu a obywateli ( i podatników) dochodów po to aby dodać jeszcze parę miliardów miliarderom, to są przedsięwzięcia na jedno pokolenie. Zaduszenie ekonomiczne twardego jądra narodu czyli klasy przedsiębiorców średnich i małych to jest samobój nie do odrobienia.

Wejście w posiadanie mienia Państwa Polskiego "jakichś koncernów" oczywiście może się odbyć potajemnie przy gorliwej usłużnej pomocy tutejszych renegatów , ale pozostaje kwestia przepisów prawa w odniesieniu do "tytułu" czyli "zadośćuczynienia ofiarom Holocaustu" ( i ich rodzinom), co to ich ma być w USA około 100 tysięcy. Wypada średnio po 3 mln USD na łebka. Kto by pomyślał że drewniana chałupa na obrzeżach Kazimierza Dolnego czy Lublina była tyle warta:))) No to akurat musi być przeprowadzone jawnie w majestacie prawa.

Nie wiem, jak ma wyglądać procedowanie stosownych ustaw w Sejmie RP  powołaniem sie na taki tytuł jak "zapłacenie amerykańskim Żydom" ale bez zapłacenia Polakom, Polakom, Cyganom czy ziemianom. Chętnie to zobaczę, zwłaszcza kiedy będą puszczane co lepsze taśmy tego ukraińskiego sutenera. Podobno sporo godzin nagrał.

Różne rzeczy tu się zaczynają dziać i chyba trzeba  przywołać stare przysłowie, że "ten się śmieje, co się śmieje ostatni". Kiedy my płakaliśmy , to elity III RP - patrzyły szyderczo, butnie i czasem rechotały  w zaciszu swoich salonów. Śmiały się  z "głupich Polaczków". I planowały dalsze "figle". Ale może jeszcze nie ma co dzielić skóry na niedźwiedziu czyli rozdzielać akcji i obligacji na wydobycie tytanu, bo "niedźwiedź jeszcze w lesie":)))

I tyle różnych zaskoczeń. 

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @KOSSOBOR 30 kwietnia 2019 01:19
30 kwietnia 2019 01:32

Oj, dzieje się, dzieje. Rok wyborczy. A internetu jeszcze całkiem nie "zamkli' to może być jeszcze ciekawie. Pełnia władzy doczesnej nie gwarantuje osiągnięcia celów, bowiem jest jeszcze "czynnik nadprzyrodzony". A oni ciągle o tym zapominają, ci politycy, co patrzą na nas i mówią, że nie mają naszego płaszcza i co my im zrobimy. 

zaloguj się by móc komentować

manama1 @pink-panther 29 kwietnia 2019 22:30
30 kwietnia 2019 07:14

Ja widzę to tak, i sądzę żę nie jest to teza wyssana z palca. Otóż mam znajomowego kolegę, naprawdę przyjazny Polakom (z miejscowych, ocjciec uratowany, nawet walczył w Powstaniu Warszawskim -ale jak wyjechał do Izreala dzieci po polsku nie nauczył, bynajmniej nie z niechęci, ale z potrzeby braku rozdwojenia jaźni, gdyż inni cżłonkowie rodziny -np brat ojca  -cały czas jeżdzą do Poslki, mówią i piszą po polsku i tęsknią za "krajem"- to w skrócie).

Otóż mój kolega wykszatcił  synów w ten sposób, iż jeden specjalizuje się mieszka i pracuje w Chinach.  A to naprawdę otwarty i światowy człowiek, przewidujący, bez typowych dla Żydow uprzedzeń.

Ad rem. Gdyby ktoś zapytał mnie co jest kluczem do obecnego "konfliktu" z Żydami, powiedziałbym w ogromnym uproszczeniu -poza kopalinami,ale to na drugim miejscu -  że to wzrost Chin i Jedwabny Szlak, czego przejawem jest  obecnie pojawiajaća się nagle idea tzw. Centralnego Portu Komunikacyjnego. 

Teraz juz wiadomo -jak mozna sądzić -dlaczego Niemcy budowali budują i będą budować wielkie lotnisko w Berlinie, które nie powstanie (no ale miało powstać, ale zmieniła się koncepcja). W tym kontekście zupełnie innego wymiaru nabiera OLT etc. 

Trzeba patrzeć na to co się będzie działo z owym Centralnym Portem Lotniczym i samym hubemło - to klucz do zobaczenie kto jest kim w Polsce obecnie, szczególne w kontekście, o którym pani pisze.

 

 

 

zaloguj się by móc komentować

manama1 @klon 29 kwietnia 2019 23:46
30 kwietnia 2019 07:15

" O kontrolę szlaków toczy się gra"- swięte słowa Panie.

zaloguj się by móc komentować

manama1 @pink-panther 30 kwietnia 2019 01:32
30 kwietnia 2019 07:45

I jeszcze jedno.. jeslki takie założnie  jest słuszme, sytuacja jest jeszcze gorsza niż za Sasów i tuż przez zaborami. I nie trzeba żeby kościól  w którym właśnie śpiewano Te Deum po bezprawnym ogloszeniu Augusta III królem się zawlił-  ani żeby ostatniego władcę nazywano zdrobiałym imieniem -(król STAS)  -znaki są aż nadto czytelne.

Gdyby się okazało -a zapewne tak jest - że to "American business", (a Amerykanie się po prostu pewną grupą etniczną wysługują, przewidujac za to pewne dla niej profity) to jest z jednej strony poteżne imperium którego oczywsitym interesem byłoby  pełne uebzwłasnowolniene tenkraju ( wklicznu zi nteresem owej grupy etnicznej),    z drugiej odwieczny śmiertelny wróg, ktory  bedzie wykorzystywał struktury unijne do upadłego, żeby tylko ostatecznie podporządowac i przejąć tenkraj,a  z trzeciej Władimir Władimorowicz, ktory moz ei Piotrem I nie jest- ale koncepcję swoją ma. A w Polsce nawet takich cienkuszy politycznych jak (nie)sławny Potocki (od 3 Maja,ale głownie od sojuszu z Prusami)    brakuje, a i Piattolonich jakoś nie widać.

Po prostu zgroza- pora oczy szeroko zamknięte otworzyć.

zaloguj się by móc komentować

gerlach @pink-panther
30 kwietnia 2019 08:00

1/ o narodzie wybranym,

2007

Prezydent Izraela Sz. Peres

“Izraelska ekonomia jest w stanie rozkwitu. Izraelscy biznesmeni inwestują wszędzie na świecie. Izrael może poszczycić się niespotykanym sukcesem. Na dzień dzisiejszy, wygraliśmy ekonomiczną niezależność i wykupujemy Manhattan, Polskę i Węgry. […] Dla naszego małego kraju jak nasz, to jest naprawdę zadziwiające. Widzę, że wykupujemy Manhattan i wykupujemy Węgry i wykupujemy Rumunię i wykupujemy Polskę. To co widzę [pokazuje], że nie mamy z tym problemów. Dzięki naszemu talentowi, naszym kontaktom i naszemu dynamizmowi, [mamy] własności prawie wszędzie.”

zaloguj się by móc komentować

gerlach @pink-panther
30 kwietnia 2019 08:01

2/ o wdziecznosci,

Śp. Prof. B. Wolniewicz o wywiadzie z Szewachem Weissem w "Rz" dot. roszczeń żydowskich wobec Polski.  

 

https://twitter.com/PoPrawnik2/status/1121152833867472897

zaloguj się by móc komentować

gerlach @pink-panther
30 kwietnia 2019 08:03

3/ o sanhedrynie, Kaziu i jego zsylce do City,

Tymczasem Biuro Prasowe Amerykańskiego Komitetu Żydowskiego w komunikacie o

spotkaniu pana Harrisa w panem premierem w dniu 16 marca pisze m.in. co następuje:

„Premier Kazimierz Marcinkiewicz stwierdził, że istnieje potrzeba przyjęcia ustawy, która

rozwiązywałaby problem restytucji mienia prywatnego, w tym mienia ofiar Holokaustu i

ich spadkobierców. Polscy rozmówcy zapewniali, że stosowna ustawa zostanie przyjęta

przez Sejm jeszcze w tym roku”.

Dokładnie taką samą informację podałem 29 marca, nie znając jeszcze treści

komunikatu Biura Prasowego Amerykańskiego Komitetu Żydowskiego, tylko opierając się

na własnych źródłach informacji. Widać zatem wyraźnie, ze ani ja, ani tym bardziej –

Radio Maryja – żadnej fałszywej informacji w tej sprawie nie podało. Mija się z prawdą

 

1

 

ktoś inny.

W dodatku okazało się, że zdymisjonowany niedawno pan minister Ryszard Schnepf,

doradzający panu premierowi w sprawach polityki zagranicznej, mógł pracować również

dla Światowego Kongresu Żydów. Taki wniosek można wysnuć z informacji, jaka została

zamieszczona na stronie internetowej Światowego Kongresu Żydów, a którą w pełnym

brzmieniu odważył się podać czytelnikom polskim tygodnik „Najwyższy Czas!”. Wynika z

niej, że między rządem polskim, a tak zwaną Komisja Roszczeniową ze strony

żydowskiej, trwały negocjacje w sprawie rewindykacji. Te negocjacje zostały odroczone,

co autor notatki wiąże z dymisją ministra Schnepfa, którego ojciec „był głową polskiej

społeczności żydowskiej w czasach komunistycznych”. Komunikat sugeruje, ze pan

minister Schnepf był bardzo zaangażowany w doprowadzenie tych negocjacji do

pomyślnego końca. Pomyślnego oczywiście z punktu widzenia Komisji Roszczeniowej.

Warto w związku z tym wiedzieć, że ta Komisja uznaje sama siebie za legalnego

spadkobiercę żydowskiego majątku, co do którego „nie było roszczeń”, to znaczy – co do

którego nie ma żadnych pretendentów, mogących wylegitymować się jakimkolwiek

tytułem prawnym. Dlatego – jak Państwo pamiętają – w swoim felietonie z 29 marca

powiedziałem, ze mamy tu do czynienia z próbą wyłudzenia od Polski haraczy w

wysokości 60, a być może nawet 65 miliardów dolarów.St. Michalkiewicz Radio Maryja 2006

zaloguj się by móc komentować


gerlach @pink-panther
30 kwietnia 2019 09:03

5/

o sprawiedliwosci i dzisiejszych czytaniach,

https://www.youtube.com/watch?v=RnxaK3e3aPI 

KACZYŃSKI O ROSZCZENIACH ŻYDOWSKICH (Wypowiedź z 08-06-2015). Lecz dziś mamy antypolską ustawę 447.

 

2018 luty „Nie pozwolimy na to, by Polska płaciła podatek od zbrodni niemieckich. Na to zgody nie będzie” – powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla tygodnika „Do Rzeczy”.

Na pytanie „niektórzy twierdzą, że w tle całego sporu z Izraelem jest kwestia szykowanej ustawy reprywatyzacyjnej, czy ta sytuacja będzie miała wpływ na prace nad tą ustawą”, Kaczyński odpowiedział: „Środowiska żydowskie bardzo się obrażają, kiedy te dwie sprawy się łączy, zarzucają nawet antysemityzm, a ja antysemitą nie jestem, wręcz przeciwnie: jestem jego zdecydowanym przeciwnikiem. Prace nad ustawą trwają, może przybiorą inny charakter, będziemy bogatsi o to doświadczenie, ale nie pozwolimy na to, by Polska płaciła podatek od zbrodni niemieckich. Na to zgody nie będzie”

zaloguj się by móc komentować

gerlach @pink-panther
30 kwietnia 2019 09:14

6/

-'Jak zyc p. Stanislawie?'

-'Dlugo i zdrowo.'

 

Bądźmy zatem realistami: liczmy na najlepsze, szykujmy się na najgorsze.

 

– Ale niech Pan zwróci uwagę na fakt, że zachowanie Hi-
tlera nie powinno być do końca zaskoczeniem, bo jednak

Niemcy określone rzeczy robili na przykład w Chinach – tam

dochodziło do prawdziwych masakr. Chińczyków też Niem-
cy nie uznawali przecież za ludzi. Wiadomo także, co było

w czasie rewolucji sowieckiej – nie była to przecież zabawa
karnawałowa dla przedszkolaków, tylko wielka rzeź, także o

podłożu narodowym czy rasowym. Jak wiadomo, Żydzi ode-
grali w tej rewolucji dosyć dużą rolę; spośród nich na Za-
chód wyjeżdżali ludzie, którzy byli przecież świadkami czy

nawet uczestnikami tych zdarzeń. Oczywiście była blokada

informacji – nawet w Polsce wyśmiewano ludzi, którzy bę-
dąc naocznymi świadkami, mogli powiedzieć, że takie rze-
czy się zdarzają, a o których nawet tutaj w Polsce nikt nie

wiedział z jakichś tajemniczych przyczyn. Jednak Polacy,
jak wiadomo, to swołocz głupia i niemyta, a Żydzi wszystko
mogą. Mimo to nie znalazł się żaden Żyd, który by ogłosił,

rozesłał – nie wiem, pocztą niemiecką – że wszystko wska-
zuje na to, iż ten Hitler to jednak tak na serio. A jeżeli przy-
jąć tezę, że był jakiś spisek ludzi dobrze poinformowanych o

sytuacji, którzy sami się uratowali, to jak dotąd nie wyszedł
na światło dzienne. Co więcej – gdy wieść o rzezi Żydów
przedostała się w końcu na Zachód, to mimo istnienia lobby
nikt w nią nie chciał początkowo uwierzyć.

– Wie Pan, takie rzeczy na świecie się zdarzają. W Piśmie Świę-
tym Starego Testamentu opisany jest przypadek Noego, który

zbudował Arkę i nie ukrywał, po co to robi. Mówił, że potop
się tu szykuje, ale też mu nikt nie wierzył. Więc to się zdarza.
– On miał właśnie dobre informacje i dzięki temu parę osób
uratował.

– Oczywiście, ale poza nim nikt podobnego zabezpieczenia so-
bie nie obmyślał, więc takie lekceważenie różnych niebezpie-

130
MICHALKIEWICZ
czeństw zdarza się – i w tym przypadku też się zdarzyło. Zresztą
niekoniecznie nikt nie chciał wierzyć. Ja pamiętam taką opowieść
Antoniego Słonimskiego, który w trakcie ucieczki we wrześniu

1939 roku trafił do jakiegoś żydowskiego miasteczka i rozma-
wiał tam z pewnym starym Żydem, takim miasteczkowym ze-
garmistrzem. Jego rozmówca dziwił się, że on uciekał i mówi

tak: „Pan wierzy, że taki kulturalny naród będzie rabować?”.

Nie wierzył w to, a potem było już za późno. Jest taka anegdot-
ka z czasów sarmackich. Król Jan III Sobieski zapuścił się na

daleką Ukrainę i tam przedstawiono mu starca niemalże stulet-
niego, co było wielką rzadkością na tamtych terenach. Zapytał:

– Jakżeś ty, niebożę, takiego wieku dożył? A ten powiedział: –
Iżem miał wiarę. To króla zaintrygowało i zapytał, co to znaczy.

A ten mówi: – Najjaśniejszy Panie, jak ludzie mówili, że Ta-
tarzy idą, to ja wierzyłem i uciekałem. W ten sposób dożył sę-
dziwego wieku. Więc niektórzy są bardziej ufni, biorą poważ-
nie różne takie informację o niebezpieczeństwach, inni mają

skłonność do ich lekceważenia, no i później niestety ponoszą
tego konsekwencje.St.Michalkiewicz-Nie bojcie sie prawdy

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @manama1 30 kwietnia 2019 07:14
30 kwietnia 2019 09:40

Nie analizowałam potencjalnych przyczyn tej intrygi z 447 ale scenariusz z "wschodzącymi Chinami" i Jedwabnym Szlakiem jest bardzo możliwy. Od wielu lat obserwuję, iż niezmiennie wszystkie dobre okazje gospodarcze i geopolityczne dla Polski zaczynając od popularyzowania jej dobrego imienia i wielkiego dorobku cywilizacyjnego - są blokowane właśnie w Polsce i właśnie przez kolejne ekipy. Zgodnie i niezmiennie.  

Będziemy obserwować ciekawe rzeczy  ale trudne czasy przed nami. W sensie braku spokoju. Ciągle "na wojnie".

zaloguj się by móc komentować

Nieobyty @klon 29 kwietnia 2019 23:46
30 kwietnia 2019 09:42

Z tą nieciągnąca opowieścią Nowy Jedwabny Szlak – coraz bardziej doceniam chińskich mandarynów. Mnożenie nowy nitek lądowych, wykupywani portów [na Cejlonie, Pakistanie, Izraelu, Grecji] próby wejścia na szlak arktyczny [w budowie nowe chińskie lodołamacze] a na to wszystko nałóżmy inwestycje kapitału chińskiego lub jego obietnice.

Anglosasi – są w defensywie i gdy blokują dany kawałek projektowanego szlaku [np. miejsca węzłowe Aleppo, Kijów, Odessa, Wenecja] pojawia się koncepcja inne nitki. Co prawda ilość węzłów do kontroli nie jest nieskończenie wielka a nawet obsada/neutralizacja jednego to są koszty i potrzebne zasoby w tym ludzkie.

Zbigniew Dylewski w swoim wykładzie na youtube mówi o gospodarce Izraela. https://www.youtube.com/watch?v=Czlt62caEi0

Gdy by nie fundusze rządowe USA oraz inwestycje koncernów i donacje prywatne – ten kraj z przyczyn ekonomicznych nie ma prawa funkcjonować. Każda próba samodzielności gospodarczej jest ponad miarę lansowana [ czyli rozumiem skąd jest protest na próby w UE embarga wyrobów o kodzie z Izraela]. O lat istnieje konieczność stały nakładów na utrzymanie tego państewka – a przypadek efektu handlu doby wojny z Libanem jest potwierdzeniem powyższego.

Stan zagrożenie – wobec tyrani kahałów doszło do skutecznego protestu mas i tak powstał ruch chasydów. Częściowa asymilacja i laicyzacja [XIX i XX wiek] – dała efekt konieczności przyjęcia nowych forma spójności różnych grup i tym jest religia holokaustu oraz poczucie zagrożenie/osaczenia przez wrogów Izraela.

Twórcy nowego obliczą społeczności żydowskiej nie docenili jednak mądrości byłych zarządców kahałów. W przeszłości podlegli władzy kahału mieszkańcy gett - byli ściśle kontrolowanie przez zakon [prawa wewnętrzne] i straszenie zagrożeniem zewnętrznym ale nie byli wbijanie w poczucie swojej siły ekonomicznej [gdy to okazywali musieli z danego obszaru uchodzić]. Dzisiaj kierujący szeregiem organizacji – nie pomni doświadczeń z przeszłości przy innym kształcie społeczności próbują połączyć poczucie zagrożenia [prześladowania] z poczuciem siły – próba karkołomna i w dłuższym czasie skazana na porażkę.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @manama1 30 kwietnia 2019 07:45
30 kwietnia 2019 09:46

Tu się zgodzę "w pełnej rozciągłości". Nie ma "lunchu za darmo" i nie było szansy aby nagle ze środy na czwartek jakiś sowiecki poputczyk, po wystrzelaniu górników nagle doznał "patriotycznego objawienia" i zaprosił "patriotycznych solidarnościowców" i 'razem zrobili wolną Polskę i ją nam podarowali". Kariera Schnepfa juniora w III RP  syna Maksymiliana, co "bojowe ostrogi" zdobywał w Obławie Augustowskiej jest tego najlepszym świadectwem. Ale jako katolik mówię spokojnie: to nie wy rządzicie, wszystko w rękach Boga.

Interrex Prymas Stefan Wyszyński powtarzał, że po rzeziach II WW Polacy stanęli na krawędzi  likwidacji biologicznej i teraz jest czas na odbudowę 'biologii i ducha narodu". I dlatego taka walka o to, aby rozpędzić młodych Polaków na cztery wiatry.

zaloguj się by móc komentować

Nieobyty @KOSSOBOR 30 kwietnia 2019 01:15
30 kwietnia 2019 09:52

O pracach nad ustawą o prawie geologicznym – wspominał pułkownik Wroński na kanale u redaktora Roli [parę tygodni temu] i wynika z tego fakt że w ramach zwrotu majątku z uroszczeń ktoś dostanie działkę w cenie gruntu i nagle to co pod spodem będzie tylko bonusem. Proszę zauważyć że wojna służb już trwa – zatem ujawnienie notatki przez redaktora Michalkiewicza [i parę jeszcze innych spraw] to odprysk tych zmagań.

W 1939 ci co uchodzi przez Zaleszczyki byli i tak lepszej sytuacji niż obecni nasi umiłowani. W pamięci ludzkiej jest inne miejsce dla tych którzy podjęli walkę i przegrali [nawet jeśli zaniedbali czas na przygotowanie się do obronny] a tych którzy nie tylko walki nie podjęli a i sami naród rozbrajali a próby oporu sabotowali. Jest różnica między XVIII wieki kiedy po wojnie północne i wojnie o sukcesję polska królestwo potrzebowało czas by rany zarosły a sytuacją obecnie – kiedy pluję się w twarz i zakłada kajdany niewoli a tubulczy renegaci jeszcze pokrzykują - Cicho sza będzie dobrze raz na 50 lat wymienia się obręcz.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @gerlach 30 kwietnia 2019 09:14
30 kwietnia 2019 09:55

Nie wszystko jest tak złe i tak dobre , jak chcieliby propagandyści 'drugiej strony". Żydzi może i mają przyczółki w Polsce i na Węgrzech, ale to może być traktowane jako "podbój" tylko w takim zakresie,w jakim tutejsi renegaci im na to pozwolą. A renegaci mają różne pochodzenia etniczne ale jeden korzeń organizacyjny: bolszewicko sowiecki.

Tych sukcesów izraela jest tak wiele, że musi się zastanawiać , jak nagle ewakuować parę milionów obywateli a w gorszym scenariuszu może kilkaset tysięcy elit. Bo "może być różnie". Ja tego nie mogę nazwać 'wielkim sukcesem". Życzę im wszystkiego najlepszego, niech sobie tam żyją, ale proszę nie zapominać, że to jest nacja, która "miała złoty róg, a ostał jej się jego sznur" i  jak powiedział pewien teolog :"została na peronie kiedy pociąg odjechał". I się błąka.

Co do tutejszeo jurgieltu to Schnepf starszy nie tyle był 'szefem społeczności żydowskiej" co sowieckim agentem z epizodem współpracy ze Smiersz i NKWD w Obławie Augustowskiej. Ohyda, krótko mówiąc.

Stare narody żyjące wśród wrogów i to głupich i agresywnych muszą być mądre.  Sprytu nie należy mylić z mądrością. Chińczycy są mądrzy.

zaloguj się by móc komentować

Nieobyty @pink-panther 30 kwietnia 2019 01:26
30 kwietnia 2019 09:57

To już parę razy się zdarzyło w nowożytnej historii że ktoś dużym kosztem przekształca dany kraj a efekty mają być wykorzystane przez nową ekipę.

Widzimy to i obecnie za pierwszego PiSu – szereg efektów zmian wykorzystała nowa ekipa, po latach troszkę to zmodyfikowano oczywiści kapitałowi obcemu krzywda się nie stanie [ o ile nie jest to ten z Berlina] ale totalna opozycja nawet jak uchwyci ster władzy to będzie miała problem jak obciąć socjal.

Co do zduszenia jądra narodu – problemem jest zduszenia jądra personelu koncernów. Delokalizacja dała efekt tańszego pracownika w fabryce z III świecie, czyli czas by doszło do redukcję kosztów automatyzacji i robotyzacji.

Powtórzono jednak efekt Imperium Rzymskiego – wycięto bazę rekrutacyjną dla legionów tak koncerny wycinają bazę rekrutacyjną dla swoich fabryk. [Chińscy inżynierowie – a kto powiedział że Pekin ich wypuści jak kiedyś kulisów w świat].

Na tym polega urok oferty wyłudzenia – nie wchodzimy w detale i tak szacujemy że dziś kwota na stole to 300 mld – możemy to negocjować. I gdy Panowie z Warszawy zasiądą przy zielonym stoliku pierwsze słowa drugiej strony będą – Jak Państwo się zgodzili siadając do stołu majątek o którym jest mowa jest wyceniony na 600 mld.

Jak to przejdzie przez Sejm – fakt niezły ból głowy mają na Srebnej. Sprawa ukraińskiego sutenera – to jest odprysk wojny służb – na Podkarpaciu nagrania w agencji to tajemnica poliszynela [stąd światłe elity od lat prowadzą prywatny sponsoring zdolnych studentek]

Z tym tytanem to już trzeci podejście – za Gierka zbudowano osiedla dla górników , była pożyczka niemiecka na inwestycje ot i się ekipa zmieniła, w latach 90 chodził koło tego inwestor z Kielc – i chłopu się zmarło i jego firma podupadła. Teraz niby jest bardziej poważniej – przesmyku suwalskiego a raczej złóż rud bronią marins – do trzech razy sztuka.

Poczekamy zobaczymy.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @Nieobyty 30 kwietnia 2019 09:57
30 kwietnia 2019 10:55

Nie ukrywam, że te podobieństwa do Cesarstwa Rzymskiego doby upadku mnie nie martwią. Od lat planowane było kolejne wyeksploatowanie Polski. Ale jak się do tego zaczęli zabierać, to rączka zaczęła im schnąć a na Wschodzie z niczego wyłonił się "potwór", który nie daje się opanować agenturami  i nie  reaguje na zaczepki. Na obecnym etapie rozkręcania gospodarki to raczej tych inżynierów chińskich może brakować w samych Chinach. A Chińczycy, podobnie jak Polscy - mieli falę emigracyjną w XIX w. - bo musieli. Bo też mieli państwo pod okupacją kilku "agresywnych i nienażartych" i oferta dla Chińczyków była taka jak dla nas: nędza i głód oraz opium ( u nas wódka). U nich partia komunistyczna "etniczna" utrzymała się przy władzy i dokonała "kontrolowanych przemian" a w Polsce "komunistyczna partia etniczna" utraciła wszelkie prerogatywy władzy na rzecz "internacjonalistów" i mamy, to co widać.

zaloguj się by móc komentować

klon @Nieobyty 30 kwietnia 2019 09:57
30 kwietnia 2019 12:46

Pierwotna kwota "roszczeń" to było MLD....aby wzmocnić rażenie mamy 300 MLD. Po "targach" będzie.....65 ? :-)
Jak rząd warszawski powie NIE - kwota wzrośnie do 600   :-)
handełe, handełe...

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @Danae 30 kwietnia 2019 13:43
30 kwietnia 2019 14:54

Nie chodzi mu chyba o "państwo" a o "imperium".  Co ciekawe, bardzo krytykuje Partię Demokratyczną i Clintonów w szczególności za" sojusze z oligarchią finansową" i twierdzi, że "Trump jest skutkiem a nie przyczyną". Warto go posłuchać, aby wiedzieć, co oznacza totalne lewackie pranie mózgów w stylu ZSRR w kraju niby "kapitalistycznym".  

PS. Problem z USA jest taki, że państwo może się mieć nieźle (choćby z PKB) ale już przeciętna amerykańska rodzina ma się znacznie gorzej obecnie niz w latach np. 70-tych.  Plus dochodzi zadłużenie gospodarstw domowych, czego nie są w stanie dźwigać.  Nowy Jork został nazwany przez pewnego amerykańskiego finansistę (uczestnika wojny w Wietamie), który wyjechał do Singapuru na stałe - "miastem III świata". A co mówić o Detroit.  

zaloguj się by móc komentować

adamo21 @pink-panther
30 kwietnia 2019 22:12

Jest Pani niezastąpiona.

Pierwszy raz czytam o głosowaniu w us kongresie, jak było urządzone. Trump okazał się teściem swojego zięcia. Sprawa wiz to ofiarowanie szklanych paciorkóiw za szabrowany majątek. 

60 mld, 300 mld lub więcej to tylko kwoty wyjściowe. Scenariusz i grand finale mogą być porównywane do nie tak dawnej sprawy banków szwajcarskich, które zapłaciły im chyba 1/3 (?) pierwotnych żądań. 

 

zaloguj się by móc komentować

klon @adamo21 30 kwietnia 2019 22:12
30 kwietnia 2019 22:47

>>>Sprawa wiz to ofiarowanie szklanych paciorkóiw za szabrowany majątek. <<<

Wizy - stawiam na ruch "marketingowy" przed wyborami aby zatrzeć, choć trochę, efekt "izraelskich połajanek".

zaloguj się by móc komentować

adamo21 @pink-panther
30 kwietnia 2019 23:48

Powraca też myśl, że oni chcą zamaczać dziub w tym co, ewentualnie, my możemy dostać w odszkowaniach od niemców. Węszą za forsą gdzie tylko się da. 

zaloguj się by móc komentować

KOSSOBOR @Nieobyty 30 kwietnia 2019 09:52
1 maja 2019 00:28

A tak - o wojnie służb się słyszy... Tak, oglądałam tę audycję z płk. Wrońskim.

Nie mam najmniejszych złudzeń co do aktualnych umiłowanych. 

zaloguj się by móc komentować

KOSSOBOR @pink-panther
1 maja 2019 00:54

Proszę bardzo:

- tyczy ustawy Jakiego, którą napisał zaradny prof. Zaradkiewicz, co to zrównał usłużnie ziemian polskich z kolaborantami. Ziemianie - to ZIEMIA. A więc zwrot ziemi Polakom był zabroniony wobec kombinacji z 447 i zasobami pod ziemią. Baaardzo przestrzenne myślenie. Od lat 80-tych, jak wspomniałam, od kiedy na polowania do Iwna /własność Mielżyńskich/ - PGR, naturalnie,  przyjeżdżał niejaki Nussenbaum. 

http://dakowski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=25304&Itemid=100

"Polska ustawa o reprywatyzacji trafiła do kosza, bo kwestie mienia bezspadkowego regulowała wbrew ustawie 447?"

 

O tym, że brak reprywatyzacji ma w Polsce szczególne znaczenie, widać było już od dawna. Także ustawy o ziemi rolnej, wymyślone przez PO, a natychmiast wdrożone przez PiS są ciągiem dalszym ograniczeń wobec swobody dysponowania przez Polaków właśnością ziemi. Do czasu tej ustawy ziemianie "mogli" ewentualnie odkupić od państwa swoją ziemię po cenach rynkowych. /Nikt nie miał na to środków, naturalnie./

W Gdańsku żył był ongi znany bandyta Nikoś - Nikodem Skotarczyk. U niego można było odkupić swoje skradzione auto za 10% wartości. W porównaniu z bandytą państwowym - to był anioł wręcz... Jak to "państwo" nienawidzi Polaków...

 

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @adamo21 30 kwietnia 2019 22:12
1 maja 2019 02:24

To wygląda na taki "mały zamaszek stanu" w Kongresie, gdzie ok. 60-90 kongresmanów  zebrało się , żeby przyklepać podkładkę dla Departamentu Stanu, żeby ten mógł nękać. Prawnie to jest "duże nic" ale przy woli politycznej, a tę u tutejszych renegatów widać, to będzie spore  zamieszanie.  Dla mnie ważne jest to, że Kongres przekroczył uprawnienia konstytucyjne i to całe 447 może być zaskarżone i skasowane. Ale tam "opcja protestancka" ma jakieś teologiczne wizje o "wielkim Izraelu" i nie da im się wybić z głowy.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @adamo21 30 kwietnia 2019 23:48
1 maja 2019 02:30

Nie będzie żadnego "odszkodowania od Niemców" bo to tylko taka gadka dla w charakterze zasłony dymnej. Z drugiej strony - odszkodowania od Niemiec dla Polski nie są możliwe, bo jeszcze wojna niemiecko-polska się nie skończyła (nie ma traktatu pokojowego). :))) A odszkodowania od Polski dla bliżej nieokreslonych "środowisk żydowskich" nie mają żadnych podstaw. Gdyby ktoś tutaj miał jaja, to powiedziałby , żeby Trump podrzucił imienne listy owych "ofiar Holocaustu i ich rodzin" wraz z adresami a my bezpośrednio im jakieś renty ustanowimy. Ale wtedy byłoby tak jak z tym panem  co to prosi złotówkę na bułkę a ty mu podajesz bułkę. :))) On wtedy rzuca niecenzuralne słowo. 

W każdym bądź razie sprawa nabiera rumieńców, zwłaszcza po "notatce".

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @KOSSOBOR 1 maja 2019 00:54
1 maja 2019 02:39

Piękne "powiązanie" ale nie ma się czemu dziwić, skoro w Sejmie RP ktoś sfilmował jakąś imprezę (podobno Chanuka) z udziałem jakiś młodych i starych starozakonnych oraz panów Selina i Ardanowskiego raczących się potrawami, niespecjalnie wyrafinowanymi. Podobno jakieś etniczne te potrawy.

Sprawa z blokadą reprywatyzacji to jest bolszewia i bandytyzm w stanie czystym, ale nie dziwi nic, skoro nie ma nawet imiennej listy Ofiar polskich II WW, za to leją się miliony na żydowskie cmentarze. To nie "państwo" tylko ludzie nim kierujący - nienawidzą Polaków. Już od dawna mam takie uczucie.  Za dużo zbiegów okoliczności w  małych sprawach. W dużych zresztą też.

PS. Podobno "książę małzonek" lew Afganistanu złożył wniosek do stosownego urzędu, żeby mu na remont dworu Reysowskich  w Chobielinie , który jego tatko  podobno kupił od Agencji Własności Rolnej za 1200 USD - dofinansowali prawie 200 tysięcy zł a on by wydał jakieś 50 tysięcy czy coś w tym podobie. I tu zaskoczenie, bowiem stosowny urząd, jakkolwiek PO - odmówił.  Bezczelność tej pary nie zna granic.

zaloguj się by móc komentować

Paris @KOSSOBOR 1 maja 2019 00:54
1 maja 2019 11:48

Panstwowe pasozyty, nieroby i darmozjady...

...  ZAWSZE  beda nienawidzic madrych, zdolnych  i  niebywale  PRACOWITYCH  Polakow  !!!

A 2 knurow Nussenbaum'ow  sama podejmowalam bedac sekretarka w Polexpo... rok '91/'92... dzisiaj wiem, ze przyjechali  "pomagac" nam  w  zlodziejskiej transformacji po '89... i dzisiaj mamy "powtorke z rozrywki"  -  ustawe 447 i "zwrot mienia  bezspadkowego"  !!!

 

TRANSFORMACJA  cd. - BIS  !!!

 

zaloguj się by móc komentować

Paris @pink-panther 1 maja 2019 02:39
1 maja 2019 12:00

Otoz to...

... to  konkretni ludzie... do tego zwykle  ZERA  - rozne seliny, ardanowskie, jakie, dworczyki, dziedziczaki, ziobry, saryusze i tym podobne  JELOPY,  ktore  nic nie mogo... bo i nic nie potrafio  !!!

Cala ta biurwokracje  WON  !!!

zaloguj się by móc komentować

ewaryst-fedorowicz @pink-panther
1 maja 2019 12:43

@pink-panther

Najpierw detalik: "z równie tajemniczym przedstawicielem amerykańskiego rządu, który nie wiem, czy jest członkiem diaspory żydowskiej."

Moja znajoma iranistka powiedziała mi, że nazwisko Yazdgerdi jest pochodzenia perskiego.
Rzecz jasna nazwisko rzecz nabyta - co doskonale potwierdzają przykłady znad Wisły.

A tu smaczek:
W 35 minucie cosobotniego programu w rządowej (taka prawda - rządowej) TVP INFO,  ks. Henryk Zieliński podjął kwestię NIEwspierania protestów amerykańskiej Polonii przeciw Ustawie 447 przez rząd w Warszawie i komercyjnie niepokorny (moje!) Karnowski Jacek natychmiast zrobił unik - wot, maładiec ! :-D
https://www.tvp.info/42093230/27042019-0915/salon-dziennikarski,odc-139
 

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @Paris 1 maja 2019 12:00
1 maja 2019 12:54

Żeby to jakaś czarodziejska różdżka spowodowała ich zniknięcie:))) Ale trzeba cierpliwości. I czujności.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @ewaryst-fedorowicz 1 maja 2019 12:43
1 maja 2019 12:56

O paczPan jaka odchodzi finezyjna "polityka informacyjna". Ale prawda, jak oliwa, na wierzch wypływa. Czekamy tylko na ujawnenie jurgieltników ze stosownymi projektami ustaw. Po wyborach oczywiście.

zaloguj się by móc komentować

sigma1830 @pink-panther
1 maja 2019 16:49

Od jurgieltników i renegatów aż się roi. Dopiero ostatnio do mnie dotarło, że w  Grupie Spinellego (w zarządzie) mamy panie Thun i Hubner.  Grupa folksdojczów jest zresztą dość dobrze znana, jako że  stale występuje.

Ciekawe , kogo mamy w grupach  obstawiających  ustawę 447 w ramach przemysłu Holocaust. Komplet w MSZ, komplet w  Gazecie Polskiej, komplet w  GW, komplet sędziów  sięgających korzeniami do czasów UB, komplet w dziewięciu ( czy siedmiu) już służb śledczo-policyjnych, jakie nam zafundowano za nasze, żeby gdzieś upchać byłe służby.

Pozdrawiam  smętnie i wracam nad rzekę.

zaloguj się by móc komentować

adamo21 @pink-panther 1 maja 2019 02:30
1 maja 2019 18:31

Re traktat pokojowy

Czy kraje, jest ich kilka (GB, R, F, USA), które już otrzymały i pewnie dalej coś takiego dostają, wojenne piniondzory, mają traktat pokojowy z niemcami? Np Gracja, domagajaca się ileś tam mld$€?

Brak mi wiedzy, więc zanudzam.

 

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @sigma1830 1 maja 2019 16:49
1 maja 2019 19:48

Jurgielt uprawiany dyskretnie i zadający Polsce rany ciężkie ale nie ostateczne i śmiertelne - jak widać, ma się dobrze i trwa ładnych parę lat. W sumie od 1944 i 1939. Narzekamy i żyjemy. Ale to , co się szykuje w przypadku 447 to ma być - cioś śmiertelny. A to jest inna sprawa i może na jurgieltników sprowadzić kłopoty poważne, bowiem widać, że po stronie amerykańskiej nie ma żadnych podstaw prawnych tylko nękanie i korupcja polityków.  Czas prawdy nadchodzi.  A na razie mamy majówkę zimną, więc pozdrawiam - gorąco. Sursum corda. Trzeba się modlić i mieć ufność w opiekę Boską. W takich chwilach bardziej niż kiedykolwiek. Już nie tacy się "zamachiwali" na Polskę. I gdzie oni dzisiaj są.

 

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @adamo21 1 maja 2019 18:31
1 maja 2019 19:53

Nie wiem. W zasadzie chodzi plotka (prawna), że w pewnych sprawach Niemcy są pod faktyczną okupacją. NIe ma sztabu generalnego na przykład. Poza tym wobec czterech państw Wehrmacht podpisał bezwarunkową kapitulację, Władza cywilna NIE podpisała kapitulacji ale porozumienia czterech aliantów co do granic i denazyfikacji  zostały podjęte  i wdrożone.  Gospodarczo mogą hulać, ale wojskowo już niekoniecznie.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @Danae 1 maja 2019 18:50
1 maja 2019 20:16

Chris Hedges nie jest jedyną osobą krytykującą sytuację wewnętrzną, zwłaszcza gospodarczą USA. Cała kampania prezydencka Donalda Trumpa opierała się na ostrej krytyce dezindustrializację na skalę masową, wyprowadzanie milionów miejsc pracy poza USA, gigantyczny wzrost zadłużenia gospodarstw domowych , gwałtowny spadek poziomu nauczania w szkołach etc.  Są setki filmów o biedzie w poszczególnych stanach i  o bezdomności , ktore narasta lawinowo.

Amerykanie NIE porównują swojej sytuacji do tego, co jest w Polsce tylko do tego, jak żyli w latach 70-tych i jakie mieli perspektywy co do jakości życia.

Notka na taki temat byłaby bardzo długa, bowiem wiele godzin spędziłam oglądając filmy o strefach biedy i charakterystyce biedy w USA. I o trendach gospodarcznych i skutkach zaplątania w kilka wojen na raz. Nie mówiąc o dyktaturze lewactwa w administracji, na uczelniach, w mediach i w szkołach.   Donald Trump przekonał do swojej krytyki rzeczywistości USA - prawie 50% wyborców. Czyli coś jest na rzeczy.

Ja nie twierdzę, że "Ameryka upadnie" tylko, że "imperium słabnie" i Amerykanie się tym niepokoją. I ta słabość nie wynika z ataków zewnętrznych ale z powodu jakichś wewnętrznych problemów, ktore dopiero teraz są dyskutowane i poszukiwane są źródła ich powstania.

Nie jestem fanką Chrisa Hedgesa tylko zaskoczył mnie zakres krytyki, którą on uprawia. A nie jest jedyny. Może jego wieszczenie, że "Ameryka upada" to taka zagrywka marketingowa, żeby się książka dobrze sprzedawała. Ale jest też faktem, że film dokumentalny na temat kryzysu bankowego 2008 w USA  i bańki spekulacyjnej, jej przyczyn i skutków - dostał Oscara w 2011 r.i był bardzo głośny. Ale nie u nas, bo tu panuje zdziecinnienie w dyskusji politycznej.  Chodzi o film "Inside Job" z 2010 r.  w reżyserii Charlesa Fergusona. W filmie wypowiadają sie eksperci finansowi, bankowi, politycy i dziennikarze.  Ocena filmu bardzo wysoka -98% Rotten Tomatoes. Niespotykany. Mówi on m.in o dotacji rządu USA dla banków w wysokości 800 mld USD, z czego znaczna część poszła na wielomilionowe premie dla kierownictw ratowanych banków. W tym czasie przemysł prawdzwy - mógł sobie na tę pomoc państwową tylko popatrzeć i padał albo przenosił się do Chin. 

zaloguj się by móc komentować


klon @pink-panther 1 maja 2019 19:48
1 maja 2019 20:50

Moim zdaniem, nie ma w przypadku 447 "strony amerykańskiej" ( sytuacja podobna trochę do "polskiej" konferencji bliskowschodniej w Warszawie br. ). Gangsterka finansowa znalazła "dojścia" i wykorzystuje Hegemona jako..... Golema.
Takie działania nie leżą w interesie USA. Chyba, że USA nie będzie miało nad Wisłą żadnych interesów......

zaloguj się by móc komentować

KOSSOBOR @sigma1830 1 maja 2019 16:49
1 maja 2019 22:46

Modzelewski właśnie spłynął był.

zaloguj się by móc komentować

saturn-9 @pink-panther 1 maja 2019 19:53
1 maja 2019 22:56

Różne sprawy są poruszane w sieci. W tenkraj D przed kilku laty furorę robiła tzw "Kanzlerakte". Suwerenność BRD = Deutschland patykiem na wodzie pisana. Pada spiskowa proteza cyfrowa 2099. Znaczy się, że niby od powstania BRD 1949 + 150 = 2099 nie ma co marzyć o tzw suwerenności.

Deutschland ? Ahh Rammstein! Czy metal wyśpiewuje coś co my jeszcze nie mamy na radarze?

Pani kanclerz przed wyborami 2013 coś plotła, że właśnie przed kilku dniami etc.  Nie była dobrze przygotowana na pytanie o suwerenność.

Łże elity i kłopotliwe pytania w momentach przedwyborczych.

Inne odsłony praktykują wojskowi.

Jak nasz wielki sojusznik z okolicy Potomaku swoich wiernych sojuszników i innych traktuje to wystarczy przytoczyć anegdotę z niemieckim ministrem obrony Rudolfem Scharpingiem.

W roku 2000 pancerna limuzyna wjeżdza na teren ściśle strzeżony a tu nagle, rachu ciachu, bariera zdalnie sterowana uaktywnia się a trumna na czterech kołach z gościem w powietrze. Gościa głowa bum tarara bum. Biedakowi krew ponoć popłynęła, strachu się najadł... Wojskowi cywile to jednak twarde chłopaki.

Wcześniej tego rodzaju przygodę zaliczył japoński minister w 1998 a w roku 2000, kilka miesięcy wcześniej, chiński.

Czy tak zaprawdę było nie wiem, pamiętam jak o tym swego czasu głośno było a teraz jedynie jeden link znalazłem. Jest fun w Stanach.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @klon 1 maja 2019 20:50
1 maja 2019 23:36

Rzeczywiście można na tę aferę i tak spojrzeć. Ale to też rodzi pytania o tutejszy jurgielt. Kogo on się czepia w tych Stanach: polityków czy kombinatorów.

zaloguj się by móc komentować

klon @pink-panther 1 maja 2019 23:36
1 maja 2019 23:49

Rząd warszawski jest bezradny. I ja to rozumiem.
Ganksterka ukryta ZA Golemem na co dzień udaje władze nad Potomakiem.
Tam jest to tak przemieszane, że poczynania obecnej administracji zaczynają być mało spójne wewnętrznie ;-).
Tak na prawdę - musimy liczyc tylko na siebie!

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @Danae 1 maja 2019 21:45
1 maja 2019 23:54

Wielcy finansiści, ekonomiści i politycy mocarstwa nie będą się chwalić, że zekomponowali społeczeństwo i w systemie baniek spekulacyjnych wyprodukowali  w bardzo szybkim czasie gigantyczne obszary biedy w najbogatszym imperium świata. I nie wiedzą, co z tym robić. A szykuje się podobno następna bańka spekulacyjna, jeszcze większa. Ale oni nie powiedzą przecież, że coś nie gra i państwo trzęsie się w posadach.

Chris Hedges nie jest u nas znany ale należy do opcji politycznej Berniego Sandersa a ten aspirował do prezydentury i podobno miał szansę. I jest popularny i rozumiany i akceptowany przez swoich słuchaczy czyli tzw. przeciętnych inteligentow amerykańskich, którzy zapełniają uniwersytety, szkoły i urzędy.

Dla nas, którzy poznaliśmy na własnej skórze skutki komunizmu i "eksperymentow społecznych na żywym organizmie" poznanie poglądów człowieka , który jest pastorem, był korespondentem wojennym a jest niemal komunistą, winno być cenną informacją na temat tego, czym jest lewactwo amerykańskie. I jaki jest mechanizm ich myślenia.

Poza tym często podnoszona przez niego sprawa zjawiska anomii w społeczeństwie amerykańskim (stan szoku i bezradności oraz dezorientacji jednostek w społeczeństwie po różnych wstrząsach i kryzysach jest o tyle ciekawa, że my w III RP po rozwaleniu całych gałęzi gospodarki i regionów - mamy to samo. I nikt tym się nie zajmuje: gwałtowny wzrost wskaźnika samobójstw, zwiększenie (też gwałtowne) spożycia alkoholu i zapewne narkotyków, pojawienie się po raz pierwszy od wojny zjawisja bezdomności. My to mamy też. I też mamy zdemoralizowanych, niekompetentnych polityków.     

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @saturn-9 1 maja 2019 22:56
2 maja 2019 00:08

Ciekawe wątki. Nominalnie jest  wszystko ok. bo w art 20 tzw. konstytucji Niemiec jest zdanie, że :"...Wszelka władza państwowa pochodzi od narodu. Naród sprawuje ją poprzez wybory i głosowania oraz przez specjalne organy ustawodawcze, władzy wykonawczej i wymiaru sprawiedliwości. ..".

Z drugiej strony te właśnie oto różne publicznie stawiane pytania a nawet książki z pytaniem o suwerenność Niemiec - w tytule. I na youtubie mnóstwo linków dotyczących tego, jak się okazuje - pytania o suwerenność.   Coś jest na rzeczy. A te samochodowe przygody to już chyba jakiś wyższy poziom sygnalizacji dyplomatycznej.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @klon 1 maja 2019 23:49
2 maja 2019 00:14

Właśnie mi dało trochę do myślenia procedowanie Kongresu w sprawie "kryzysu bankowego i bańki spekulacyjnej". Absolutne szaleństwo. Specjaliści otwartym tekstem mówią, że kongresmani nie mają żadnego rozwiązania tylko odkładają problem w czasie, co tylko zwiększy tylko ból przy upadku. Bardziej tam rządzą lobbyści niż kongresmani. Przy tych pieniądzach, jakie tam są w grze na lobbowanie, to kongresmani będą tańczyć tak, jak im się zagra. W tym przypadku zagłosowali nogami, bo 79% podobno zwyczajnie się nie pojawiło na obradach i głosowaniu. 

zaloguj się by móc komentować

klon @pink-panther
2 maja 2019 00:27

W polityce zagranicznej jest podobnie. W 2018 zaszły głębokie zmiany w administracji.....
Głos naszego człowieka w USA:
https://www.crisismagazine.com/2019/with-friends-like-these-poland-needs-no-enemies

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @pink-panther
2 maja 2019 02:46

Bardzo dobry konkretny artykuł. A komentarze amerykańskie, poza kilkoma wyjątkami - prawie 200 bardzo przychylne dla Polski i Polaków i nieprzyjemne dla Pompeo i Mosbacher. Ale to katolicki portal. Ogolne wrażenie niesmaku amerykańskiej publiczności po wyczynach Pompeo, Mitchell i Bibi. Ale nic się nie zmieni bo chodzi o 300 mld i zostajemy z 'Frankiem Blaichmanem".

zaloguj się by móc komentować

adamo21 @pink-panther
2 maja 2019 03:44

Można też porównywać współczesne Nagasaki i Hiroszimę z Detroit. Wychodzi kompletna porażka tego co usa osiąga jako kraj zwycięski. 

Poziom społeczny pokazuje wizyta w Walmart usa. Spotyka się tam ludzi-cienie tego co było jeszcze w latach 60 i 70tych. Dno i bida z nędzą, ale to nie zmienia faktu, że widać uśmiech, życzliwość itp. Inna sprawa, inna dyskusja.

 

 

zaloguj się by móc komentować

sigma1830 @KOSSOBOR 1 maja 2019 22:46
2 maja 2019 08:05

Kumpel Kuronia i s-ki. Dołączył do s-ki.Widzę,że majówkę spędziłaś nad rzeką;)

zaloguj się by móc komentować

manama1 @pink-panther 1 maja 2019 23:36
2 maja 2019 08:10

a) Detroit to to nie specyficzny symbol. I nawet jeśli   to skutek "wojny naftowej" panstw arbaskich z zachodem po 1973 - to  przecież wygrali na tym Ci właśnie od H i N w kraju Blossocherry (sic). Toż to oni wprowadizli ową Toyotę  "Savior" To nie przypadek.

Tan parwadę mamy konflikt - Toyoda Way  - Justintime)  z Ford Way i jego kodelsem etycznym na pokaz. I konflikt został WIZUALNIE przegrany przez Amerykanów. To jest symbol upadku państwa -gdyż tak naprawde jst to tymbol upadku jego najgłebszej ideologii jego ideologii.The end of Americna dream. ( A jak sie ma w tym kontekście polski "etos" zKotarbinskim- szkoda nawet gadać)

b) A z Ameryką jest jak z MTwinem- pogłoski o jego smierci są przedczesne. Ja bardzo szanuję tych ludzi w ich wiekszości (przepraszam: masie)   - są niezmiernie pracowici i w znacznyms topniu naprawdę  -nawet w Nowej Anglii - bogobojni. Media i narzucane kwestie- to druga sprawa.

c) Jurgieltem jest przeżarta do cna tzw. polska dusza polityczna.w swoje większości Tacy beda czepiać się wszystkich, którzy im dadzą szansę na zlecenie. 

zaloguj się by móc komentować

sigma1830 @pink-panther 1 maja 2019 19:48
2 maja 2019 08:19

Polskę szczególnie umiłowałem, a jeżeli posłuszna będzie woli Mojej, wywyższę ją w potędze i świętości. Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyjście Moje. (Dz. 1732)


 

zaloguj się by móc komentować

manama1 @pink-panther 1 maja 2019 23:36
2 maja 2019 08:22

I jeszcze tylko dodam: to nie przypadek że spekatkularnu upadek (teraz już na szczęście powolny wzrost) miał miejsce w Detroit ( w zasadzie powinno się czytac po francusku- bo to FRANCISKA nazwa). To symbol przemyślności dawnegio dobrobytu tego wspaniałego pracowiego prawdziwego amerykańskiego narodu (nie mowię o politykach). Cieli od korzenia. Tylko to co im sprawi przjesciowy  kłopot i wiekszy katar w Ameryce, nas zabije.

A na zakoncznie dywagacji o USA i ich roli tutaj. Polacy nie chcą, lub raczje nie mogą mentalnie  zrozumiec (pojąć) że prawdziwym sojusznikiem USA w Europie (kwestia Brytoli to zupelnie inna sprawa) chociażby ze względu na potencjał i mozliwości byłaby idealnie z puntu widzenia dalekowzrocznych Amerykanów - Rosja. Oni marza żeby pod tym względem było jak w XIX wieku -"distant allies", co to nawet jedni drugim Alaskę oddali. A teraz, gdy nadchodzi nieuchronny konflikt z Chinami, to bardziej niż oczywiste.  Na pstryknięcie  Putina  (gdyby mógł to zrobic, ale na szczęście dla nas nie może) zostawiby by nas nasi sojusznicy znad Potomacu w 1 minutę.

 

zaloguj się by móc komentować

gerlach @pink-panther
2 maja 2019 09:15

@Danae

The new economics is called Modern Monetary Theory or MMT for short. MMT is gaining traction among high-profile Democrats and other liberals that are looking for ways to finance social and ecological programs that they hope to implement in the future. The present monetary system with its $22 trillion-and-growing debt is too rigid and constraining. Something new is needed to provide more flexible and expandable financing. The answer is MMT.

The Basic Tenets of MMT

Critics say that MMT is neither monetary nor a theory. It more closely resembles a political opportunity, since it puts everything in the hands of enlightened politicians. Its promoters keep the theory sufficiently vague to avoid close scrutiny. They tend to stay outside of the mainstream economic journals and inside social media.

Nevertheless, liberal economist Heather Boushey claims that the theory has moved to center stage in the political debate. It is the catchphrase of economists, pundits, and politicians who “hold it up as the answer to our economic problems.”   Prof. Stephanie Kelton of Stony Brook University (with two co-authors) summarize the theory’s magic formula as “Anything that is technically feasible is financially affordable.”

The two basic tenets of MMT are dear to liberal hearts. First, governments can spend much more than they tax. Secondly, promoters claim that governments should use taxes, not as a generator of revenue, but as an instrument of inflation control and achieving equality.

MMT advocates say that deficit spending does not matter for countries like the United States that borrow in their own currency. Governments can issue money using mechanisms like the Federal Reserve to self-finance their budgets.   

The MMTers claim that the present monetary policies of setting interest rates and controlling the money supply by the Fed are no longer needed as tools for balancing an economy.

It is a sad reflection of these Twitter times in which nothing has consequences, and everything runs on impressions and emotions. In the age of fake news, fake money makes sense. It is enough to “feel” and “believe” that it will work and finance the Green New Deal for it to gain acceptance.   

Meanwhile, no one answers the real question of who is going to pay down the federal debt. John Horvat

zaloguj się by móc komentować

Paris @pink-panther 2 maja 2019 00:14
2 maja 2019 10:15

Oooo,  Pani Panther'o...

... tego "procedowania"  DEMONkratycznego  to juz troche bylo... i niebawem bedzie jeszcze wiecej  !!!  

Mnie to "amerykanskie procedowanie"  przypomina  "procedowanie"  majdanu na Ukrainie... "procedowanie" wyboru  Macron'a ponad 2 lata temu... procedowanie  ZDRAJCY  Tuska na "kolejna" kadencje w brukselce...

... wczoraj tez bylo Lunijne "procedowanie"  zlobow rzadowych w Warszawie nad dalszym wciskaniem ciemnoty "wspolnocie europejskiej",  a teraz - wielkimi krokami - zbliza sie "procedowanie" wyborow w brukselce 26 maja...

... oj bedzie sie dzialo i "procedowalo" zeby kolejne swinie, darmozjady i debile dorwaly sie do koryta... i oczywiscie zeby mialy  DOBRZE  PLATNE  ZAJECIE  !!!... przy  "odbudowie wartosci europejskich"  za nasze pieniadze  !!!

 

Tylko smiechem zabic tych Judaszy  !!!

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @manama1 2 maja 2019 08:10
2 maja 2019 10:47

Nie jestem specjalistką od USA, więc bardzo mnie ciekawią wszystkie opinie miejscowych i Polaków, którzy tam są, lub bywają.  Każda dyskusja i wymiana informacji podnosi ogólny poziom wiedzy. Natomiast co do podpunktu c) to pełna zgoda. Tak niestety jest i tego się nie da ani perswazją ani chwilowo siłą zmienić. Przynajmniej w jednym pokoleniu. Coś jak jemioła żerująca na  zywym organizmie.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @sigma1830 2 maja 2019 08:19
2 maja 2019 10:47

Oby. Niby mam ufność, ale czasami trzeba mi o tym przypominać. Dzięki i Szczęść Boże.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @manama1 2 maja 2019 08:22
2 maja 2019 10:51

Jeśli tylko będą mogli to zrobić, to to zrobią. Nawiasem, mam przeczucia, że im głośniejsze są te antyputinowskie okrzyki i potrząsanie dzida w USA, tym częściej ich minionek Netanyahu jeździ do Putina do Moskwy jako "największy przyjaciel". Oni utrzymuja "wszystkie opcje" tylko Polacy są odcinani - od każdej sensownej a skazywani na takie "sojusze", które się mogą skończyć "śmiercią lub kalectwem".

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @Paris 2 maja 2019 10:15
2 maja 2019 10:52

Jak widać, politycy to jest obecnie "zawód" wynajętego machera od brudnych intryg na zlecenie jakichś mocnych zza kurtyny. I oni zrobią wszystko bo mają tzw. miedziane czoła.

zaloguj się by móc komentować

manama1 @pink-panther 2 maja 2019 10:51
2 maja 2019 11:29

Polska jest obecnie w sytuacji tzw "country of prey" (jak przez ok 70 lat w XIII wiueku) , a "hunters"  chwilowo bacznie  się obserwują, aby jeden drugiego nie ubiegł w zbyt głębokim ukąszeniu (jak Austriacy się dowiedzili o II rozbiorze to apelowali do Rosjan żeby prz Polsce został chociaż Kamieniec Podolski- chodziło o to żeby nie mieć wspołnej granicy z Moskwą, taka to była "przyjaźn" rozbiorców).

 Amerykanie   teraz przegieli - reakcją będą prawdopodobnie  niespotykane naciski ze strony IV Unii Europejskiej. A strategii z prawdziwego zdarzenia  i polskich rzetelnych polityków z realną wizją - kompletny brak. Zgroza idzie.

zaloguj się by móc komentować

sigma1830 @pink-panther 2 maja 2019 10:47
2 maja 2019 11:54

Skończyłam "Hohenzollernów: Kucharczyka i mam mało optymistyczny wniosek. Czy władca był zdolnym strategiem i doprowadzał kraj do stanu imperium, czy był zupełnym idiotą zajętym wyłącznie rują i poróbstwem - zawsze ludność żyła w biedzie, łupiona coraz wyższymi podatkami i bez litości brana do woja na mięso armatnie, bo skarbiec i armia zeżarły każdą ilość  pieniędzy i ludzi.

 

 

 

 

 

zaloguj się by móc komentować

sigma1830 @pink-panther 2 maja 2019 10:52
2 maja 2019 13:17

Popatrz tylko, jak wyglądał i kim był pierwszy ambasador USA w Polsce - pan Hugh Gibson. Był przyjacielem Paderewskiego. Był propolski, inteligentny, z poczuciem humoru. https://niezalezna.pl/269833-pierwszy-ambasador-usa-w-polsce

A co my teraz dostaliśmy w charakterze ambasadora USA? To jest żywy dowód na upadek USA.

zaloguj się by móc komentować

cbrengland @sigma1830 2 maja 2019 13:17
2 maja 2019 15:54

Nie, nie, to nie upadek USA, to upadek Polski i tylko. Za chwilę przysla jako ambasadora babke klozetowa i Polska ja zaakceptuje. To kwestia czasu już tylko.

Tak już było za ZSRR i PRL-u. Nic nowego. Teraz tylko już pokazali się tylko ci właściwi włodarze losu nie tylko Polski. Bo GB oczywiście jak zawsze w tle ☺

zaloguj się by móc komentować

sigma1830 @cbrengland 2 maja 2019 15:54
2 maja 2019 17:00

Nie, akurat dorobiona na rozwodach Georgetta jest dowodem na upadek USA.  Dowodem na nasz upadek jest Schnepf - naciągający bogatego Polonusa na kupno luksusowej bielizny i garniturów,  czy oszukujący go na kupnie samochodu.

zaloguj się by móc komentować

klon @sigma1830 2 maja 2019 17:00
2 maja 2019 17:32

??? ....zwykły geszefciarz ???
w jakim "punkcie" jest kadra MSZ ?
 

zaloguj się by móc komentować

Paris @sigma1830 2 maja 2019 17:00
2 maja 2019 17:56

Nie zanosi sie na lepsze...

... w blokach startowych czekaja Appelbaum - niedoszla "prezydEtowa"... konwertowana Ivanka... Nulandy... i reszta tej zlodziejskiej swoloczy od Soros'a czy bigzbig'a... tylko nogami to DZIADOSTWO  przebiera  !!!

zaloguj się by móc komentować

sigma1830 @klon 2 maja 2019 17:32
2 maja 2019 18:45

MSZ jest w tym samym miejscu, na którym ustawił ją Geremek. Podobno zmieniono  większość ambasadorów, ale przecież  w większości ambasad  najważniejszą zakulisową rolę odgrywali attache, czy jacyś tam  drudzy  sekretarze. A tych nie ruszono. No i  w USA ambasador Wilczek może mieć i dobre chęci, ale co z tego.

zaloguj się by móc komentować

sigma1830 @Paris 2 maja 2019 17:56
2 maja 2019 18:48

O właśnie, klasyczny geszefciarz na stanowisku ministra spraw zagranicznych. Sikorski próbował naciągnąc, aby ukradziony Reysowskim Chobielin wyremontowali mu z pieniędzy publicznych.

zaloguj się by móc komentować

cbrengland @sigma1830 2 maja 2019 17:00
2 maja 2019 19:35

Pozostanę przy swoim zdaniu.

Polscy politycy i polska elita nie jest polska. Mówią po polsku tylko. W najlepszym razie, to Polacy internacjonalisci, kiedyś to się nazywało Międzynarodowka Socjalistyczna. Teraz to się zwie Unia Europejska ale w zasadzie, to już światowa. Tylko Zjednoczone Królestwo będzie solo. Jak zawsze.

zaloguj się by móc komentować

klon @pink-panther
2 maja 2019 19:52

Przepraszam, że nie w temacie notki, lecz fragment komentarza

>>> Tylko Zjednoczone Królestwo będzie solo. Jak zawsze.<<<

koresponduje z książką którą obecnie czytam. Fragment:
lata 1880-1890
"(...)  Wszystko się jakoś udawało: wykorzystywali socjalistyczne broszury i ulotki z londyńskich drukarni.....)"

:-)

zaloguj się by móc komentować

klon @pink-panther
2 maja 2019 19:54

To miało być do
@cbrengland

zaloguj się by móc komentować

syringa @Nieobyty 30 kwietnia 2019 09:52
2 maja 2019 21:00

Gdy w NIemczech kupuje sie dzialke budowlana to w kazdym akcie notarialnym jest klauzula ze "to co pod ziemia jest wlasnoscia panstwa"

zaloguj się by móc komentować

Nieobyty @syringa 2 maja 2019 21:00
2 maja 2019 22:43

https://www.youtube.com/watch?v=UnqqnGyZE3k

minuta 8:18 dla realziacji wydania mienia bezspadkowego wejdą dwie ustawy o ziemi i kopalinach.  W ramch 300 mld rząd wyda ziemię  a to co potem organizacje od roszczeń znają pod nią będzi ich. To teraz trzeba tylko zrobić kwerendę jakie bogactwa  geologicznę są w Polsce zatajone i jakie działki już są wyznaczone przez organizacje od roszczeń  do wydania przez rząd polski. Obecny zapis że ziemię może bez przeszkód kupowąc i obrać gmina wyznaniowa - jest już jasny  nie uda się na ostro z  447  to nagle te newraligiczne działaki ze złożami jakoś tak przypadkiem od paru  przynależą w drobnej cześci  [nawet parę arów]  do związku wyznaniowego.

 

zaloguj się by móc komentować

klon @Nieobyty 2 maja 2019 22:43
2 maja 2019 22:56

W związku z powyższym ?

zaloguj się by móc komentować

Nieobyty @klon 2 maja 2019 22:56
3 maja 2019 00:05

Każdy robi to co niego należy.

Gospodyni bloga – prezentuje jak wprowadzono 447 i jak próbuj się maskować brak pozorów legalności.

Reszta spokojnie czeka i nawet na prowokacje [Prudnicka] miast oczekiwanych przez przeciwników i renegatów wybuchów emocji oraz prymitywnego antysemityzmu – podnosi się pragmatyczny głos – [bo tym jest min. upublicznienie wieszania Hamana i zestawienie z kukłą Judasza o dziedzictwie narodowym Czeskim z paleniem Judasza nie wspominając].

Informacja jest bronią [ np. notatka ujawniona przez redaktora Michalkiewicza] i jak się ogląda panikę w obozie władzy [np. atak na Konfederację] widać wyraźnie że jest to bardzo istotna broń.

Strona atakująca – chce sparaliżować stronę przeciwną [ wobec tak przytłaczającej siły opór jest bezcelowy] zmusić do nieprzemyślanych kontrataków na wyznaczonym terenie [ prymitywne akty antysemickie ] i kontrolować sfery kierownicze które sabotują ośrodki oporu [np. na bzdet z Pruchnika wobec fizyczny ataków we Francji - mamy akt hołdu Brudzińskiego oraz niejakiego Markowskiego].

Pocieszenie to się już zaczyna rozłazić – i nic nie jest przesądzone.

Czy przypadkiem Rzym nie planował granic na Wiśle i Karpatach – jak to się skończyło legiony Warussa wycięto i granicą został Dunaj i Ren.

Teraz to niech się Waszyngton i Tel-aviv martwią – kolejny projekt zaczyna boksować i chyba sami nie wiedzą jaki będzie końcowy skutek.

zaloguj się by móc komentować

klon @Nieobyty 3 maja 2019 00:05
3 maja 2019 00:51

Rozumiem przedstawiony opis. Jest w tym pewna logika.
Jest jeszcze inna kwestia.
Zastanawia mnie statystyczne ujęcie częstości ujawniania na " dzienne światło" notatek MSZ ze spotkań polityczno-dyplomatycznych.
Raz na tydzień? Raz na miesiąc? Nie sprawdzałem. I czemu trafiająś do rąk "właściwych" ?
Nikt nikogo nie ściga za ujawnienie tych informacji? Prokuratura?  ABW, czy inne GROM'y? Państwowe tajemnice zagrożone są!
Nikt nie protestuje ?  Ktoś wcześniej o tym pisał?
Jakieś sugestie ?
 

zaloguj się by móc komentować

klon @Nieobyty 3 maja 2019 00:05
3 maja 2019 00:58

Sam fakt, że wspominan notatka ujżała światło dzienne jest także informacją.....dla kogoś.

Czy potrafimy odczytać treść?

zaloguj się by móc komentować

klon @klon 3 maja 2019 00:58
3 maja 2019 01:00

sorry -"ujrzała" .....:-)
idę spać !

zaloguj się by móc komentować

KOSSOBOR @Nieobyty 3 maja 2019 00:05
3 maja 2019 01:32

https://www.youtube.com/watch?v=Tq_EWk34hVY

Warto posłuchać - proboszcz i burmistrz z Pruchnika pojechali do Izraela...

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @manama1 2 maja 2019 11:29
3 maja 2019 12:50

Sorry wszystkich, wczoraj miałam trochę zawirowań życiowych. Ale już wszystko dobrze. Mamy święto Matki Bożej Królowej Polski i pogodę  kiepską. Jest pięknie.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @manama1 2 maja 2019 11:29
3 maja 2019 12:57

Niewątpliwie podobieństwo jest widoczne i narzucają się bolesne skojarzenia. Ale nigdy historia nie powtarza się identycznie. Podobno jeśli się powtarza, to jako farsa.  Warto zwrócić uwagę, że zarówno Habsburgowie, jak i Romanowowie (czy raczej niemiecka podróbka) , którzy "negocjowali Kamieniec Podolski" - odeszli w niebyt nagle i boleśnie. I chyba nikt ich nie żałuje.

Nie wiem, czego chcą Amerykanie, ale to nie nasza liga. Oni grają na innnym poziomie i co ugrają , to ich problem. My jesteśmy pionkiem traktowanym raczej bezceremonialnie przez tych, którzy cicho warczą na siebie nad naszymi głowami i możemy liczyć jedynie na Matkę Boską Królowę Polski. Jak zwykle.      

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @sigma1830 2 maja 2019 11:54
3 maja 2019 13:10

Książki takie jak "Hohenzollernowie" są bardzo pożyteczne ,bowiem uczą nas, że czas dynastii bardzo skutecznych i bezwględnych (Hohenzollernowie) kończy się równie boleśnie  jak czas dynastii rozlazłych i mało bystrych jak te "polskie" np. dynastia Jagiellonów.

W XX w. Niemcy byli traktowani jak mięso armatnie identycznie, jak Polacy, ale mieli złudzenia, że jest inaczej. Polacy (ciemny lud) wykazali się większą bystrością  w tej sprawie , bo próbowali przetrwać omijając uporczywie reguły ustanawiane przez kolejnych okupantów i ostateczny bilans dla narodów wychodzi dość podobnie: jesteśmy poranieni, okradzeni, pozbawieni wielkiej części terytorium historycznego swojego państwa i dalej musimy być czujni i gotowi na obronę w samotności.

Po staremu  trzeba mieć gruntu działkę, studnię własną lub dostęp do strumyka, porządnie wykopaną dwupoziomowo albo i trzypoziomowo piwnicę ziemną oraz urządzanie do nielegalnego wędzenia nielegalnie ubitej zwierzyny hodowlanej. Zapewne w przyszłości będzie ona również hodowana nielegalnie czyli "niekolczykowana". Pociechą jest to, że te nielegalne kiełbasy, kaszanki, pasztetowe i schaby z nielegalnego uboju, które pamiętam ze stanu wojennego , były znakomicie lepsze od tego badziewia, które zalega w supermarketach:)))  Skoro nie można liczyć na władzę, trzeba liczyć na starą tradycję przetrwania:)))) Serdecznie pozdrawiam.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @Danae 2 maja 2019 11:56
3 maja 2019 13:17

Przepraszam za nieporozumienie, ale ja tego Chrisa Hedgesa wrzuciłam na końcu trochę od niechcenia, aby zasygnalizować jedynie, że wszechmocny sojusznik   też zaczyna mieć problemy. Nie o nim była nota. Sytuacja społeczna i kryzysy ekonomiczne USA ostatnich lat  to temat na osobne poważne opracowanie. Sorry. Bernie podobno miał w prawyborach w Partii Demokratycznej takie same szanse jak szlachetna Hilary. Jego wielbiciele twierdzą, że został wymiksowany przez zwolenników Hilary w bardzo brzydki sposób. Nie wiedziałam, że Bernie ma zarzuty prokuratorskie? To oni tam wszyscy w wierchuszce władzy USA  mają jak nie "zarzuty prokuratorskie" to całą paczkę zarzutów z katalogu "spiskowych teorii dziejów":))) Ciekawe czasy. Pozdrawiam serdecznie. 

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @sigma1830 2 maja 2019 13:17
3 maja 2019 13:50

Rzeczywiście bardzo sympatycznie wyglądają. Ale kto nie chciałby być "przyjacielem Paderewskiego"??? No i przypomnienie Paderewskiego jest dla nas też bolesne, bo dzisiaj o politykach polskich rangi Paderewskiego ( sam ze swojego majątku finansował najważniejsze przedsięwzięcia, jak na przykład pobyt polskiej delegacji na konferencji w Paryżu) -  to można pomarzyć.

Wynajął najlepszy hotel de Wagram przy Avenue George V 15  (cały) w tzw. złotym trójkącie Paryża ( Avenue Montaigne, Avenue George V i Champs Elysees). A konferencja paryska trwała i trwała. 

W tych okolicznościach postać jej ekselencji pani ambasador USA wydaje się nieco wodewilowa.  Pytanie tylko, czy inna osoba zaprezentowałaby inną "linię polityczną" w najważniejszych sprawach. Przypuszczam , że wątpię.

zaloguj się by móc komentować

KOSSOBOR @pink-panther 3 maja 2019 13:50
3 maja 2019 14:08

Ładnieś to, Pani, napisała: "nieco wodewilowa" :))) No jak prosty cep może być wodewilowy, a nawet tylko nieco? ;) To znaczy, pardą, ekscelencja nie jest prostym cepem, naturalnie, ale działa jak prosty cep. Ma na to tutaj warunki jednak...

zaloguj się by móc komentować

Nieobyty @klon 3 maja 2019 00:58
3 maja 2019 14:27

Przecieki w polityce są zawsze elementem gry o różnym znaczeniu. Obecnie mamy różne przypadki wycieki hurtowe i pojedyncze WikiLeaks i notatka redaktora Michalkiewicza.

Dlaczego nie ma inny notek ujawnianych – nie ma potrzeby bo nie ma dyplomacji polskiej, jest pewna jej atrapa przejrzysta dla wszystkich zainteresowanych stron. Konferencja Warszawska – to prosty dowód – atrapa jest niewydolna. [Przykład wydalonego Konsula RP jest świadectwem tego że i tam trafiają się zacne jednostki]. Jeżeli chcemy mówić o przeciekach to mówmy raczej o taśmach Sowy, dokumentacji z afer itp. - nikt nigdy za to nie był ukarany. Lew Rywin on jeden poświęcił się [przyjął rolę za opłatą] dla uwiarygodnienia atrapy państwowego aparatu.

Gdy przedstawiciela władzy spotykają się z organizacjami roszczeń zawsze to te drugie po spotkaniach wprost zdradzały treść poufnych rozmów [np. Legutko i Poręba – podpisywali narzuconą umowę w sprawie ustawy IPN a o wszystkim informowała stron wymuszająca ustępstwa].  Wobec ujawnienia treści notatki przyjęto metodą zamilczania – i nikt publicznie nie będzie ścigał za prawdę [wewnętrznie będzie ustalane miejsce przecieku oraz kto szantażuje notką atrapę aparatu państwa].

Dlaczego obóz rządowy wybrała taką linie postępowania – wdrukowane mentalnie poddaństwo wobec obcych nie dopuszcza stawiania  im oporu. Gdy wykazuje ten obóz pewna krnąbrność wobec rosnącej skali żądań dyscyplinuje się go wzmacniając jego przeciwników.

Przykładowo rosnąca Konfederacja uderza w obóz rządowy a ten poza głupim przekazem [Ruska agentura] nie jest w stanie zareagować. Sytuacja patowa wykona ten obóz  realny akt oporu wobec – 447 to go Waszyngton przytopi, nie wykona to go społeczeństwo utopi.  Są analizy że Waszyngton zaczyna dostrzegać zagrożenie [np. niby 9% poparcia dla Konfederacji] że jego słudzy tracą na znaczeniu a kreacja nowych bytów to czas i fundusze, jest jednak podstawowa wada takiego rozumowania totalna opozycja nic na temat 447 nie mówi - ona już zna warunki jeżeli wezmą/dana im będzie - władze na jesieni to  447 jest implementowane.

Na sam koniec – prośmy o dary Ducha Świętego bo w tym całym zamęcie potrzebna nam jest  rada i mądrości oraz rozum, męstwo i wiedza, bojaźń Boża i pobożność.

Co przyszłości przyniesie – o to już testamencie prymas Hlond opisał

„Siły szatańskie zwyciężyły moje ciało. Lecz wy walczcie dalej. Zwycięstwo wasze jest pewne. Niepokalana dopomoże wam do zwycięstwa... Nie rozpaczajcie! Nie rozpaczajcie. Lecz zwycięstwo, gdy będzie, będzie zwycięstwem błogosławionej Maryi Dziewicy...”

zaloguj się by móc komentować

Nieobyty @KOSSOBOR 3 maja 2019 01:32
3 maja 2019 14:30

W tym dość składnym wystąpieniu reżysera Brauna – brakło paru akcentów o którym mówi się na sieci np. ostatnie palenie Judasza miało być w 2009, ksiądz proboszcz namawiał do odstąpienia od tego spektaklu.

Niewspółmierne szykany – policja i prokurator [ np. zajęcie pasa ruch, nieostrożne obchodzenie się z ogniem] wskazują bardziej na próbę zastraszenia uczestników by ci za dużo nie powiedzieli a i obecność kamerzysty oraz odpowiednich świadków jest zadziwiająca [wróż z TV im podpowiedział jedźcie do Pruchnika i będzie materiał].

Nie mnie wypowiedź Brauna – jest dobrym przykładem tego jaka powinna być reakcja na prowokacje – spokojny, spójny, logiczny i merytoryczny wywód.

Jest on emocjonalny ale te emocja są w innych rejestrach – to nie jest ta rubryka [o którą chodzi kreatorom akcji].

zaloguj się by móc komentować

manama1 @pink-panther 3 maja 2019 12:57
3 maja 2019 14:50

Ależ bez wątpienia nikt nie mówi o rozbiorach w sesnie stricte (farsa). Odnośnie takiego jednak "realnego" zagrożenia (w fromie farsy oczywiście) można jednak obecnie powiedzieć kilka słów, ato na podstawie wieloletniej już obserwacji.

I tak, jakkolwiek nie mam za bardzo chęci o tym dyskutować z wielu powodów- chyba jednak się kuszę i przypomnę co te wszystkie rządy (dla niepozonaki -poza komunistami)  robiły , robią i będą najpewniej robic z przybliżonym Obwodem Białostockim. I tu się nasuwa analogia dośc oczywista. Tak jak Napoelon oddał Rosji ten fragment Polski żeby zaspokolić pychę i (chociaż w niewielkim stopniu) apetyt moskiewski, tak obecnie blokuje się na wszystkie sposoby rozwój tego obszaru, czyniąc  z niego pustynię - prawdziwe dzikie pola obecnej Polski.  To owszem też jest farsa- bo niszaczą "swoi",a le farsa nieco zakamuflowana. Co jest jednak ewidentne - Rosjanie i Niemcy to jednak doskonale znają polską historię.

A co do opieki Przenajświętszej- ostatnio po raz kolejny w kwietniu byłem we lwowskiej katerdze (tej od NIESPEŁNIONYCH ślubów Jana Kazimierza). I nawewt jeśli oryginał obrazu jest teraz w Krakowie,  to jednak tłumy się tam niesustannie modlą.  Wiztyta i modlitwa tam i w kościele gdzie jest tablica dla Wielowiejskiego,  naprawde wzniośle podnosi na duchu.  To jest po prostu w powietrzu tam - ta przeogromna moc nieustannej opieki. 

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @KOSSOBOR 3 maja 2019 14:08
3 maja 2019 15:55

Staram się wspiąć na "szczyty dyplomacji":)))) I wystarczyło wyobraźni na "wodewil" w stylu austriacko-habsburskim. Coś jak "hrabina Marica" i temuż podobnież:)))

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @manama1 3 maja 2019 14:50
3 maja 2019 16:06

Mam dla Kolegi złą wiadomość; nie tylko Białystok i okolice to jest wyludniona pustynia bez przemysłu i z umarłymi wsiami. Cały pas ziemi od Suwałk do Kalwarii Pacławskiej i Bieszczad - ma tak samo. Zniszczenie przemysłu tzw. terenowego i likwidacja publicznego lokalnego transportu spowodowała masową ucieczkę młodych ludzi do miast i emigrację na Zachód (Siemiatycze do Brukseli na przykład). Ta demolka była robiona systematycznie. Piękne miasto Lublin nie ma, poza cukierniczą Spółdzielnią "Solidarność" praktycznie żadnego przemysłu. Fabryka w Świdniku dawno sprzedana za frico i ograniczona do podstawowych czynności. 
Co nie znaczy, że to akurat musi pójść w ruskie ręce. Napływają od południowego wschodu Ukraińcy i jak spiskowa teoria dziejów głosi, od Lublina a może nawet od Dęblina po Odessę ma być wykrojony nowy org państwowy o nazwie jak najbardziej zakazanej. :))) Wielkie marzenia, wielkie idee - innych. Ale ja bym się nie przejmowała, bo praktycznie cała Europa Centralna po przejściu "jesieni demokracji" wygląda tak samo jak Białystok a nawet jeszcze gorzej.

zaloguj się by móc komentować

manama1 @pink-panther 3 maja 2019 16:06
3 maja 2019 16:14

To wszystko owszem, ale kumulacja jest właśnie na obszarze tzw Obwodu Białostockiego (Lublin, ktory akurat bardzo dobrze znam, mieszałem tam sporo lat) ma przynajmniej drogi i lotnisko. Ale to nie licytacja.  Północy Wschod ma byc -jak widać- pustynią zeby tylko przypadkiem Białorusinom  nie przyszło  do glowy jednoczyć sie w przysłości z Polską (przykład Obwodu,  ma byc ODSTRASZAJACY) - odwrotna sytuacja niz w przypadku owoej sposikwoenowej poslko-ukrainy.

W rzczywistosci chodzi w przypadku pln-wsch o  odcięcie stałego pasa zamieszania ludnosci polskiej na linii: Białystok- Grodno-Wilno- Dybeburg od Macierzy  i stopniową jej eliminacjez polskiego kręgu kulturowego,sadzę. To co wyrabiaja "rządzący" ma swoja nazwę, uważam.

zaloguj się by móc komentować

sigma1830 @Nieobyty 3 maja 2019 14:27
3 maja 2019 16:14

Do kardynała HJlonda nawiązuje wspaniałe kazanie biskupa Zawitkowskiego sprzed paru dni. Nb. lektura obowiązkowa.

https://www.portalwarszawski.com.pl/2019/04/30/obudz-sie-warszawo-bardzo-mocne-kazanie-ks-biskupa-zawistowskiego/

zaloguj się by móc komentować

manama1 @pink-panther 3 maja 2019 16:06
3 maja 2019 16:21

I jeszcze jedno -przerażająca jest ta cisza reszty narodu, ktory absolutnie obojętnym okiem ( a w niektórych regionach nawet z radością) patrzy na to ci się dzieje.  To jest tak jakby sami zwijali Polskę. No przecież to hasło jest wiecznie żywe:  "Bez Krakowa i Wieliczki dośc wystarczy jednej świczki". Im niej tym lepeiuej w Kraju Priwiślanskim.

  Ja mieszkam na ziemi ,ktora neleży do mojej rodziny (w linii zenskiej) od 400 lat, a slady działaności ludzi spokrewnionych tak czy inaczej jeszcze  do dzis  stoją aż tak daleko jak w Zaporozu, Jekaterynosławiu (Dnipro) czy w Charkowie. A przecież dla wielu polska cywilizacja się kończy w okolicach Ostrołęki. Zgroza. 

 

zaloguj się by móc komentować

sigma1830 @pink-panther 3 maja 2019 13:50
3 maja 2019 16:21

 

Z całą pewnością pani ambasador jest postacią , która nigdy, przenigdy nie znalazłaby się w dyplomacji przed IIWW. Wtedy obowiązywały inne standardy. Czytałam niegdyś jakieś wspomnienia Janusza Makarczyka pracującego w dyplomacji wonczas. W ich świetle pani ambasador chyba by się nawet nie zakwalifikowała jako sprzątaczka w ambasadzie, bo jednak sprzątaczka też musi się umieć zachować.

zaloguj się by móc komentować

Paris @KOSSOBOR 3 maja 2019 14:08
3 maja 2019 21:46

Oooo...

... i to szklarniowe  !!! 

Jak trzeba ta cala "nasza narodowa merdialnia" z kurwizorem na czele  ZNIKA... wszystkie pastuchy merdialne "so zaklopotane",  o stanowisku "lepszej zmiany"... albo samego pana Kaczynskiego nawet mowy nie ma...

... 14 lutego 2019  i "konferencja bliskowschodnia"  narod powinien miec zawsze  SWIEZO  w pamieci... jak ta  CHOLOTA  zwana "nasza wladza"  wtedy sie zachowala, kiedy szalal Pompeo... ten  KNUR  Mike Pompeo  !!!

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @manama1 3 maja 2019 16:14
5 maja 2019 11:42

Ja od lat zadaję sobie pytanie, jaka jest przyczyna , że w 74 lata po wojnie nie ma połączenia kolejowego między Olsztynem (zabór niemiecki) a Białymstokiem (zabór rosyjski). To wiele mów o samodzielności i strategicznym myśleniu tzw. elit elit politycznych III RP.

zaloguj się by móc komentować

manama1 @pink-panther 5 maja 2019 11:42
5 maja 2019 12:39

Take połącznie jest (przez Grajewo, Ełk, Kętryzn , Korsze) - tamtędy pociągi jada niekiedy do Szczecina czy na Wrocław nawet. Natomiast zlikwidowano jak tylko się demokracja pojawiła połacznie kolejowe Lublin- Biłaysoptk (jeszcze za młodu często jeżdziłem tym pociągiem).

Wracając do naszych baranów: tzw "rządzący" realizują -jak wyniika z obserwacji - giedrojciową politykę do potęgi, a w tle jest  oczywiście: a) odcięcie i likwidacja polskiego pasa zamieszkania na wskazanej przez mnie powyżej linii az po Dyneburg i Bracław, b) plus- jeszcze ważniejsze- odciecie Białorusi od Polski (ostraszajacy przykąłd pustyni: najnowszy przykład: Białowierza).

To Wielka Polityka prosze miłej i roztropnej  Koleżanki  (np. jak pewien "polski europoseł"  wystapł razem z inną wiekopomną posłanką na debacie w sparwie/przeciwko VCarpathia  -  pełno (niemieckich) kolegów z Partii Ludowej było nas sali, tuż po głosowaniu wyszli- inne rzeczy ich nie interesowały wówczas. Inny przykłąd: jak zablokowlai lotnisko na pln-wchodzie (BalticFab oddaje kontrolę nad tym odcinkiem polskiegio nieba Lietuvusom., to w obecnym planie Funduszu Spójności na lata po 2020 jest czarno na białym- nie dla finasowania nowych lotnisk-chwacit). Ach ten paneuropejski rozwój.

 Ciekawostka- oczywiscie interes jest tu berlinski i moskiewskizamieszany: nie stoją za tym jednak z całą pewnością Amerykanie  - a to w odniesieniu do tematu notki: jak wyszły te różne "wycieki"- w jednym z nich był raport amerykanskiego ambasadora (nie abasadoressy jeszcze) o tym co "warszawkie rządy" wyprawiają na płn -wsch.    ;)

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @manama1 5 maja 2019 12:39
6 maja 2019 14:13

Dzięki za info w sprawie tych połaczeń kolejowych. Widać, że ta trasa to jest kawałek trasy na Kaliningrad. Wg dzisiejszego rozkładu jazdy PKP jazda z Olsztyna do Białegostoku trwa pociągiem prawie 5 godzin a samochodem czyli drogą najkrótszą najdłużej 3 i poł godziny. To jest kabaret na nie państwo. Likwidacja połączenia Białystok LUblin to najlepszy dowód na wygaszanie "wschodniej ściany". Tyle, że naród się nie dał i pojechał (Siemiatyczne) na saksy i zaczął inwestowąć kasę w porządne domki i kupił sobie samochody. To trochę jak z telefonią komórkową na Podhalu. Telekomunikacja POlska tak opóźniała rozwój sieci telefonów stacjonarnych jeszcze w latach 90-tych, że sprytne chłopki na POdhalu zaczęły stawiać maszty i kupować komórki. A Telekomunikacja Polska dostała nagrody i zapewne prezesi nie otrzymują wynagrodzeń z kominówki.
A może te władze III RP to zwyczajnie takie głupie są. Po prostu do polityki idzie odpad, który nie daje rady przetrwać trudnych warunków darwinowskich III RP i swoją progeniturę upycha w spółkach i "agencjach tego i owego".

Bo przecież wybudowanie NORMALNEJ linii kolejowej Olsztyn Białystok jest   łatwiejsze niż "przekop mierzei wiślanej":))) Pozdrowienia.
PS. Jurgielt JAWNY w polityce III RP jest faktem i trzeba to przyjąć do wiadomośći.

zaloguj się by móc komentować

manama1 @pink-panther
11 maja 2019 15:12

" A może te władze III RP to zwyczajnie takie głupie są." - nie wiem jakie są władze, ale wiem z całą pewnością że jest realizowany (inna sprawa kto jest siłą motoryczną całego procesu destrukcji płn-wsch Polski, sadzę że z powodów przez mnie wyżej podanych )  z żelazną konsekwencją wieloetapowy, w pełni logiczny i inteligentie rozsplanowany program, który się o siebie zazębia. program ten  na 100%  nie jest objawem głupoty.

Czy tzw warszascy decydenci - z roznych rzadów- byli i  są tego w pełni świadomi?- myślę żepewnością pewna ich część - zdecydowanie TAK.

zaloguj się by móc komentować

zaloguj się by móc komentować