-

pink-panther

Komisja Kongresu USA, ustawa IPN, Żabotyński i łodzie podwodne Kruppa.

Jak wiadomo, znaczenie słowa „kłamstwo” może być różne i drastycznym tego przykładem jest bolesna ścieżka legislacyjna ustawy o IPN w Rzeczpospolitej Polskiej.

Przegłosowanie nowelizacji ustawy o IPN przez Sejm RP wzbudziło niesamowite wprost reakcje: od powoływania się przez członka Knessetu na „babcię zamordowaną przez Polaków w Polsce”, która to babcia spokojnie dożyła roku 1974 do „braku zgody” ze strony premiera Izraela i listu Dwupartyjnej Grupy Zadaniowej Kongresu US do Zwalczania Antysemityzmu skierowanego do Prezydenta RP w dniu 31 stycznia 2018 r.

O ile nerwowe i dramatyczne wystąpienie pana premiera Izraela było do przewidzenia, z uwagi na jego skumulowane problemy wizerunkowe i prawne u progu kampanii wyborczej były do przewidzenia, to treść listu z dnia 31 stycznia 2018 r. ośmiorga kongresmenów USA do Prezydenta RP jest niesamowicie ciekawy, bo jego treść praktycznie podpada pod nową ustawę o IPN w części, która dotyczy „pomniejszania cierpień Polaków w czasie okupacji niemieckiej”.

 

Jak podała pani redaktor Lucy Westcott w Newsweeku z dnia 24 marca 2015 r. :”…Międzypartyjna grupa zadaniowa do zwalczania rosnącego antysemityzmu została powołana w Izbie Reprezentantów we wtorek w odpowiedzi na liczbę ataków wycelowanych w społeczność Żydów europejskich tego roku…”.

 

Grupa ta o nazwie Bipartisan Task Force for Combating Anti-Semitism została powołana pod zarządem w składzie:

Lita Lowey -demokratka(z rodziny żydowskiej Melnikoff –emigrantów z Rosji),

Ileana Ros-Lehtinen – republikanka (z rodziny Żydów sefardyjskich, którzy wyemigrowali z Imperium Ottomańskiego na Kubę na początku XX w.),

Ted Deutsch – demokrata (z rodziny Żydów z Imperium Rosyjskiego z Białorusi),

Eliot Lance Engel – demokrata ( z rodziny Żydów z Ukrainy),

Peter Roskam –republikanin z Ilinois, jednocześnie współprzewodniczący republikańskiego koła parlamentarnego ds. zacieśniania stosunków USA-Izrael oraz Kay Granger – republikanka z Teksasu, Chris Smith – republikanin z New Jersey i Marc Veasey – demokrata z Teksasu, który zaczynał karierę, pracując kilka lat dla kongresmana Martina Frosta III z rodziny Żydów niemieckich, którzy przybyli do USA w połowie XIX w.

 

Taki skład personalny „kierownictwa grupy zadaniowej do zwalczania antysemityzmu” winien był gwarantować ponadprzeciętną wiedzę na temat zbrodni ludobójstwa popełnianych w czasie II WW jak również ponadprzeciętną wiedzę na temat niemieckiej okupacji Polski w latach 1939-1945 i twarde trzymanie się faktów. Przynajmniej tych elementarnych.

Tymczasem tak się nie stało. Doszło do bezprecedensowego przekłamania, które szokująco pomniejsza liczbę polskich ofiar niemieckich okupantów w czasie II WW.

Na stronie internetowej pana Kongresmana Teda Deutscha zamieszczony został pełny tekst listu z dnia 31 stycznia 2018 skierowanego do pana Prezydenta RP Andrzeja Dudy a podpisanego przez w/w osoby.

 

No i jeden z akapitów w nim pomieszczonych mrozi po prostu krew w żyłach. Treść tego fragmentu jest następującą:”… As we all know, Poland suffered terribly under the brutal occupation by Nazi Germany from 1939 to 1945. In this time, Poland’s population was devastated through the murder of almost two million non-Jewish and three million Jewish Poles..”. ( W tłumaczeniu polskim: Jak wszyscy wiemy, Polska cierpiała potwornie w czasie brutalnej okupacji przez nazistowskie Niemcy od 1939 do 1945 r. W tym czasie populacja Polski została zdewastowana przez morderstwo PRAWIE DWÓCH MILIONÓW NIE ŻYDÓW i TRZECH MILIONÓW ŻYDOWSKICH POLAKÓW…”.

Czyli amerykańscy członkowie Kongresu USA i w dodatku „eksperci od Holocaustu” w oficjalnym liście do Prezydenta RP z żądaniem wstrzymania procedury uchwalania ustawy o IPN – dokonali kłamliwego pomniejszenia polskich ofiar IIWW o ponad 33% z trzech milionów Polskich Ofiar do „prawie dwóch”. Czyli może to był 1,9 milion? Lekko im to poszło.

 

To jest dokładnie to, co m.in. penalizuje ta ustawa: pomniejszanie ilości polskich ofiar II WW. I to w czasie, gdy powszechnie używana w podręcznikach i ogólnym dyskursie politycznym i historycznym liczba Ofiar niemieckiej okupacji Polski w latach 1939-1945 – to sześć milionów obywateli polskich, z tego trzy miliony Żydów i trzy miliony Polaków.

Liczba zamordowanych w czasie II WW Polaków jest zapewne znacznie wyższa niż trzy miliony, bo ukochany sojusznik pana prezydenta USA Franklina Delano Roosevelta – towarzysz Józef Stalin „przytulił” do bilansu ludzkich strat ZSRR w II WW – nieznaną bliżej liczbę Ofiar- obywateli polskich wg stanu na 1 września 1939 r., którzy znaleźli się na wschód od Bugu.
 

Imiennej listy polskich Ofiar II WW do dzisiaj nie ma i liczba Polaków –zamordowanych/wywiezionych do Gułagu przez sowieckiego okupanta w okresie 1939-1941 – jest maksymalnie pomniejszana. Tymczasem szacunki dokonywane przez Polskie Podziemie na terytoriach RP okupowanych przez ZSRR na podstawie liczby odprawianych pociągów w kolejnych falach wywózek czyli nie licząc masowych aresztowań i mordów „spontanicznych”– dokonywanych na Polakach – sięga jednego miliona polskich ofiar.

Jest faktem, że liczba obywateli RP w 1939 r. wynosiła 36 milionów a w 1945 została wyszacowana na 24 miliony. Brakuje 12 milionów, w których mieści się szacowana liczna Ofiar obywateli polskich żydowskiego pochodzenia, co daje 9 milionów: zamordowanych, wywiezionych, zaginionych oraz „przepisanych na obywateli ZSRR” – obywateli RP nie-Żydów. To jest bardzo pojemna liczba, w której należy się spodziewać liczby zamordowanych Polaków sięgającej raczej pięciu niż trzech milionów, ale „narracja PRL” oparta na zaniechaniu stworzenia imiennej bazy danych Ofiar Polskich – poszła w oczywisty sposób w kierunku pomniejszania cierpienia Polaków.

Do tej komunistycznej kłamliwej formuły dołączył właśnie amerykański Kongres, który ma ambicję pisania nam ustaw i poprawiania naszej wiedzy o wydarzeniach II WW.

 

Pierwsze zdanie ich listu jest równie agresywne i nieprawdziwe jak wulgarne zafałszowanie liczby polskich Ofiar II WW. Brzmi ono:”… Dear President Duda, As Co-Chairs of the Bipartisan Taskforce for Combating Anti-Semitism, we are alarmed by legislation recently passed by the Sejm and awaiting consideration by the Senate that would criminalize references to Polish complicity in Nazi war crimes against Jews during the occupation of Poland during World War II….” ( Drogi Prezydencie Duda, jako współprzewodniczący Międzypartyjnej Grupy Zadaniowej do Zwalczania Antysemityzmu, zostaliśmy zaalarmowani ustawą ostatnio uchwaloną przez Sejm i czekającą do rozpatrzenia przez Senat, która kryminalizuje opinie/odniesienia do polskiego współudziału w nazistowskich zbrodniach wojennych przeciwko Żydom w czasie okupacji Polski w czasie II WW…”.

 

Czyli mamy „polski współudział” w „nazistowskich” ale już NIE NIEMIECKICH zbrodniach wojennych.

 

Brawo amerykańscy kongresmani. Godni następcy wiernego sojusznika F.D. Roosevelta – wiernego aż po grób sojusznika Józefa Stalina i człowieka, który NIE wypowiedział wojny III Rzeszy Niemieckiej.

 

Jak w tych warunkach gniewać się na nieszczęsnego pana premiera Izraela Benjamina Netanyahu, szarpanego przez media i Prokuratora Generalnego Izraela, którego Małżonkę Sarę szarpią teraz na przesłuchaniach nieubłagane siły wymiaru sprawiedliwości Izrael.

 

Czarę goryczy przelało 45 sekund nagrania rozmowy telefonicznej pani Sary Netanyahu z jakimś dziennikarzem plotkarskiej kolumny w gazecie, na którego ona zwyczajnie wrzeszczy. Nagranie puściło radio o nazwie Walla News a następnie telewizje izraelskie jak kraj długi i szeroki.

 

Podał to nie jakiś spiskowy portal internetowy tylko pan Dawid M. Halbfinger w New York Timesie w dniu 28 stycznia 2018 r. w artykule pt. „Sara Netanyahu’s Aides Sued Over Her Tirades. Now, There’s a Recording.”. (Tłum: Pomoce domowe poywały Sarę Netanyahu za jej tyrady. Teraz jest nagranie).

 

Do tego pan redaktor Halbfinger dołożył streszczenie „problemów ze służbą domową pani Sary Netanyahu” jak również nie zapomniał o sprawie najważniejszej: właśnie stawiane są jej oskarżenia o wydanie z kasy publicznej kwoty 100 tysięcy USD na zamawianie różnych dań z luksusowych restauracji z dostawą do rezydencji w sytuacji, gdy rezydencja premiera miała kucharza i całą kuchnię utrzymywane na koszt podatnika. Przesłuchanie przed prokuratorem miało być podobno dosłownie parę dni temu, ale pani Sara Netanyahu się nie stawiła.

Do zarzutów o , cytując pana Hakbfingera „podwędzenie” 100 tysięcy USD dochodzą smutne fakty: dwa przegrane procesy z oskarżenia służby domowej i zupełnie świeża afera z grudnia: 24-letnia „ultraortodoksyjna” sprzątaczka oskarżyła panią Netanyahu o „traktowanie jej jak niewolnicy” i porzuciła pracę w grudniu 2017 r.

 

Trochę tego dużo a to i tak niewiele wobec oświadczenia Prokuratury Generalnej Izraela z sierpnia 2017 r. , iż były szef Biura Premiera pan Ari Harow „będzie zeznawał” przeciwko Premierowi.
Jak podało 4 sierpnia 2017 r. CBS News w artykule pt.:”Benjamin Netanyahu suspected of bribery, fraud, Israeli police say”.

 

Z tego tytułu najważniejsze i zrozumiałe są słowa: podejrzany, przekupstwo, oszustwo. Policja izraelska prowadziła dwa śledztwa. Jedno pod kryptonimem “File 1000” w sprawie podejrzeń o to, że Premier Izraela Benjamin Netanyahu „bezprawnie zaakceptował prezenty” od bogatych sprzymierzeńców: australijskiego miliardera James Packera i producenta z Hollywood Arnona Milchana („Tajemnice Los Angeles”).

Drugie śledztwo dotyczyło podejrzeń, iż Premier Netanyahu miał dokonać potajemnego porozumienia z wydawcą Arnonem Mozesem z grupy prasowej Yediot Ahronot. W ramach tajnego porozumienia Premier miał popchnąć jakieś przepisy, które osłabiłyby głównego konkurenta grupy Yediot Ahronot a ta z kolei miała w miarę swoich możliwości „ocieplać wizerunek Pana Premiera”.

 

A przecież to jest nic wobec afery określonej przez izraelską policję kryptonimem „Case 3000”, która dotyczy „afery łodzi podwodnych Thyssen Krupp”. Od września do listopada 2017 r. miały miejsce aresztowania osób związanych z „nieprawidłowościami” przy kontrakcie o wartości 2 mld USD na zakup przez Izrael od niemieckiej firmy Thyssen Krupp trzech łodzi podwodnych i czterech patrolowców do ochrony izraelskich platform wiertniczych. Sprawa jest rozwojowa.

 

Tak się złożyło, że wśród aresztowanych znaleźli się nie tylko zastępca Szefa Rady Bezpieczeństwa Narodowego Izraela z podejrzenia o wzięcie łapówek od Niemców ale też „rodzinny adwokat Premiera Netanyahu” pan David Naftali Shimron, którego tatko podobno ożenił się z kuzynką ojca pana Premiera śp. Benziona Netanyahu i obie rodziny bardzo się przyjaźniły w Jerozolimie. M.in. Dawid Shimron był harcerzem w drużynie, którą kierował najstarszy z trzech braci Netanyahu, Jonathan.

Jakby tego było mało, partnerem w kancelarii adwokackiej aresztowanego Davida Shimrona jest pan Isaak Molho (lub Icchak Molcho) ze starożytnej rodziny bankowców i założycieli dzielnicy Rehavia w Jerozolimie, który jest jego szwagrem. I ten szwagier Icchak Molcho był przez ładnych parę lat przedstawicielem Premiera Izraela Benjamina Netanyahu do rozmów z Palestyńczykami w ogólności a z Jaserem Arafatem w szczególności.

W związku z tak delikatnymi okolicznościami natury towarzysko kryminalnej, pan adwokat Molcho postanowił zrezygnować z reprezentowania pana Premiera wobec Palestyńczyków. Przewidziana data ustąpienia – luty 2018 r.

I to wszystko przed wyborami w Izraelu.

 

Można zrozumieć, że Benjamin Netanyahu były żołnierz służb specjalnych, mających za motto słowa:” Qui audet adipiscitur” czyli „Kto odważny wygrywa”, walczy jak lew, m.in. rzucając się dla odwrócenia uwagi izraelskiej opinii publicznej – do gardła Polakom.

 

Ale czy my musimy akceptować podobną „linii obrony”? Mieszanie nam w procedurze legislacyjnej w sprawie oczywistych faktów?

Warto też panu Premierowi Izraela (i przy okazji polskim politykom) przypomnieć, że jego wielce szanowny Ojciec śp. Benzion Netanyahu, który urodził się w 1910 r. w Warszawie jako Benzion Milleykowsky, w okresie 1939-1940 był w Nowym Jorku sekretarzem samego Zeeva (Włodzimierza) Żabotyńskiego, wielkiego przywódcy syjonistycznego, który to Żabotyński m.in. w 1939 r. otrzymał od Rządu II Rzeczpospolitej pomoc kredytową (żyrowaną honorem Włodzimierza Żabotyńskiego) w wysokości 212 tysięcy ówczesnych złotych, na wyszkolenie wojskowe Nowej Organizacji Syjonistycznej.

I że Zeew Żabotyński już w 1938 r. przestrzegał Żydów, że w Polsce NAPADNIĘTEJ PRZEZ NIEMCÓW Żydzi będą eksterminowani. Nie przez Polaków – tylko przez Niemców.

 

Czyżby prof. Benzion Netanyahu Mileykowski syn rabina Natana Mileykowskiego (Halevy) z miejscowości Krewo, który żył 102 lata i zmarł dopiero w roku 2012 nie zdołał przekazać synowi Premierowi Izraela tak ważnych przemyśleń jednego z liderów społeczności żydowskiej – Zeewa Żabotyńskiego – na temat relacji niemiecko-żydowsko-polskich?

Czy trefny sojusz niemiecko-izraelski zbudowany na trzech łodziach ThyssenKruppa jest aż tak mocny, że mimo wyników pracy policji izraelskiej i prokuratora generalnego – Premier Izraela będzie brnął w szkalowanie Polski?

 

I czy polscy politycy są zdolni w tej sprawie zastosować sentencję rzymską „Qui audet adipiscitur”. Racja jest po naszej stronie.

PS. Natan Mileykowski i jego rodzina zmienili nazwisko w roku 1920 na "Netanyahu" po przyjeździe do Erec Izrael.

 

http://www.newsweek.com/us-lawmakers-launch-task-force-combat-global-anti-semitism-316555

https://en.wikipedia.org/wiki/Marc_Veasey

https://teddeutch.house.gov/news/email/show.aspx?ID=WWIDJWTXSZENZRUGNMB4PZLTTY

https://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=iw&u=https://he.wikipedia.org/wiki/%25D7%25A9%25D7%259E%25D7%2595%25D7%2590%25D7%259C_%25D7%2591%25D7%259F_%25D7%2590%25D7%25A8%25D7%25A6%25D7%2599&prev=search

https://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=iw&u=https://he.wikipedia.org/wiki/%25D7%25A9%25D7%259E%25D7%2595%25D7%2590%25D7%259C_%25D7%2591%25D7%259F_%25D7%2590%25D7%25A8%25D7%25A6%25D7%2599&prev=search

https://www.nytimes.com/2017/08/06/world/middleeast/benjamin-netanyahu-israel-corruption-case.html

https://www.nytimes.com/2017/09/08/world/middleeast/benjamin-netanyahu-israel-sara-netanyahu.html

https://www.nytimes.com/2018/01/28/world/middleeast/israel-sara-netanyahu.html

https://www.cbsnews.com/news/benjamin-netanyahu-suspected-bribery-fraud-israel-police/

https://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=iw&u=https://he.wikipedia.org/wiki/%25D7%2590%25D7%25A8%25D7%2595%25D7%2595%25D7%2599%25D7%259F_%25D7%25A9%25D7%259E%25D7%25A8%25D7%2595%25D7%259F&prev=searchtagi: polityka historyczna  lobbing polityczny  wybory w izraelu 

pink-panther
3 lutego 2018 21:30
230     10068    19 zaloguj sie by polubić
komentarze:
KOSSOBOR @pink-panther
3 lutego 2018 22:18

Szacun!

Podrzucam ważny link - autor: Maciej Pawlicki:

"Skład załogi Konzentrazionlager Auschwitz-Birkenau i kilka faktów chyba nieznanych premierowi Netanjahu"

http://dakowski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=22093&Itemid=100

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @KOSSOBOR 3 lutego 2018 22:18
3 lutego 2018 22:22

Bardzo dziękuję za linka. Widziałam ten wykaz obsady KL Auschwitz autorstwa Macieja Pawlickiego na portalu www.wpolityce.pl (jeśli dobrze pamiętam) i zastanowiłam się, że ten BRAK stosownej tablicy lub tablic z fotografiami i krótkim opisem w kilku językach wzdłuż głównej drogi - to stan - nie bez związku z faktem, że w Radzie Muzeum jest m.in pani Halina Birenbaum, która teraz się uaktywniła oskarżając Polaków o straszne zbrodnie na Żydach za to elegancko pomijając termin "Niemcy" i używając terminu "naziści". Ona inaczej śpiewała jakieś 20 lat temu.

zaloguj się by móc komentować


pink-panther @KOSSOBOR 3 lutego 2018 22:23
3 lutego 2018 22:31

Profesor Nalaskowski to bardzo mądry i dzielny Człowiek. Nie pęka. Co do "instrukcji" to jest to jedna z tych metod "samozaorania świadomości" wedle zasady, że najbardziej traci ten, co wierzy we własne kłamstwa. A jeśli każe wierzyć w takie wredne kłamstwa własnym dzieciom, to też na własny rachunek.
PS. Ciekawe, że wszystkie afery, które toczyły się ostatnio w Izraelu, włącznie z aferami wizerunkowymi premierowej, nie mówiąc o "łodziach podwodnych Thyssen Kruppa", były elegancko pomijane w tutejszych "działach informacyjnych". A tymczasem gazety brytyjskie a nawet amerykańskie bez kompleksów ładowały ile wlezie.

zaloguj się by móc komentować

KOSSOBOR @pink-panther 3 lutego 2018 22:22
3 lutego 2018 22:32

Powieszenie tej listy gdzie tylko można - uważam za bardzo ważne. Jesteś wiodącym blogerem, czytanym przez setki ludzi. Stąd i moja tu determinacja. Bo ja o hucpie najnowszej gadać nie jestem już w stanie. Tyle, że bronienie własnej d. przez polityków izraelskich jakoś tak szczęśliwie sie zeszło z opluwaniem ostatecznym Polski. Znaczy - ten towar w Izraelu ma branie. My o tym wiemy przecież, ale nasi umiłowani szli /idą?/ w to od lat jak w dym. Jak wyglądają teraz i bez czego - pisać nie będę. Wszyscy widzimy.

zaloguj się by móc komentować

KOSSOBOR @pink-panther 3 lutego 2018 22:31
3 lutego 2018 22:38

Bo u nas, jak wiemy, sami przyjaciele Izraela. Z LK jest nawet filmik, jak ich zapewnia o miłości. /Swoją drogą współczuję JK na dzisiejszą okoliczność .../ A jak nie ma pewności, to się ich załatwia tak, jak to cytowałam o Wałku i premierze Szamirze. 

Wiem, że nie piszę politycznie, sorry, ale wszystko we mnie się burzy. 

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @KOSSOBOR 3 lutego 2018 22:32
3 lutego 2018 22:38

Uważam, że artykuł Macieja Pawlickiego z tym wykazem wraz "informacjami uzupełniającymi" winien być przetłumaczony "na języki" najlepiej liczne i puszczony w sieci, gdzie się da.  Można nawet zrobić monodram w szkolnym albo i państwowym teatrze polegający na odczytaniu tej "listy obsady KL Auschwitz" poprzedzonym informacją, że z kilku tysięcy tego towarzystwa osądzono zaledwie kilkuset a znakomita większość z nich - została osądzona przez Polaków. A tymczasem jakaś pańcia z partii Berluskoniego napakowana botoksem po prostu wyje, że Polacy to są zbrodniarze, którzy wymordowali jakieś potworne ilości Żydów. To włoskie media, które zapomniały o swoim sojuszu z fjurerem i wysłaniem "ósmej armaty" na front wschodni.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @KOSSOBOR 3 lutego 2018 22:38
3 lutego 2018 22:40

Tylko prawda nas wyzwoli. Naiwny polityk sam sobie szkodzi a po drodze może zaszkodzić 38 milionom współobywateli. Politycy to dzisiaj najwredniejszy zawód.

zaloguj się by móc komentować

saturn-9 @pink-panther
3 lutego 2018 23:10

Dziękuję za przyczynek oraz linki. Trochę śledziłem co o spięciu na lini IL-PL pisze Die Welt berliński ... Niby światowa prasa a nic nie piszą o aferze korupcyjnej w Izraelu a o tarciach na łączach Warszawa-Tel Aviv prawie dzień w dzień. Ale jest wytłumaczenie. Redaktorzy odpowiedzialni są wierni linii politycznej wytyczonej w roku 1967 przez Axela Cezara Springera. Otóż wynika mi, że punkt drugi z pięciu jest fundamentalny i żadna zawierucha dziejowa go nie zmieni. Brzmi on następująco:

Popieramy naród żydowski i prawo do egzystencji państwa Izrael 

[Wir unterstützen das jüdische Volk und das Existenzrecht des Staates Israel.]

Więc nie ma co się dziwić, ten niemieckojęzyczny koncern medialny operuje językiem jak klasa polityczna w państwie położonym w Palestynie. Językiem zatrutym i rozdwojonym ...

 

zaloguj się by móc komentować

saturn-9 @pink-panther
3 lutego 2018 23:10

Dziękuję za przyczynek oraz linki. Trochę śledziłem co o spięciu na lini IL-PL pisze Die Welt berliński ... Niby światowa prasa a nic nie piszą o aferze korupcyjnej w Izraelu a o tarciach na łączach Warszawa-Tel Aviv prawie dzień w dzień. Ale jest wytłumaczenie. Redaktorzy odpowiedzialni są wierni linii politycznej wytyczonej w roku 1967 przez Axela Cezara Springera. Otóż wynika mi, że punkt drugi z pięciu jest fundamentalny i żadna zawierucha dziejowa go nie zmieni. Brzmi on następująco:

Popieramy naród żydowski i prawo do egzystencji państwa Izrael 

[Wir unterstützen das jüdische Volk und das Existenzrecht des Staates Israel.]

Więc nie ma co się dziwić, ten niemieckojęzyczny koncern medialny operuje językiem jak klasa polityczna w państwie położonym w Palestynie. Językiem zatrutym i rozdwojonym ...

 

zaloguj się by móc komentować

Stalagmit @pink-panther
3 lutego 2018 23:12

Dziękuję za ten ważny tekst. Nie jestem w stanie do niego wiele dodać, oprócz przypomnienia, kto wymyślił zamykanie ludzi za drutami w celu eksterminacji.

http://stalagmit.szkolanawigatorow.pl/wojna-totalna-z-nie-tak-dawnej-historii

zaloguj się by móc komentować

KOSSOBOR @pink-panther 3 lutego 2018 22:38
3 lutego 2018 23:14

Moża nasza ambasada babę pozwie? 

zaloguj się by móc komentować

eska @pink-panther 3 lutego 2018 22:40
3 lutego 2018 23:15

No masz -  BIbi jest Milejkowski z domu. Czyli on też "nasz" i całkiem możliwe, że za nasze pieniądze przedwojenne chowany.
Trzeba by sprawdzić, czy tatuś czegoś tam od Żabotyńskiego nie "przytulił", tylko nie ma jak...

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @saturn-9 3 lutego 2018 23:10
3 lutego 2018 23:29

Jasna sprawa, zwłaszcza, że "drogi Izrael" w osobie pana premiera Netahyahu czy też w osobach z jego najbliższego otoczenia tak brawurowo zaangażował się w popieranie interesów innego niemieckiego koncernu: Thyssen Kruppa:))) W dodatku Izrael lekką ręką zdejmuje z Niemiec odpowiedzialność z eksterminację ładnych paru milionów Żydów na terenach okupowanych przez Rzeszę Niemiecką, głównie na wschód od Berlina - i, żeby "bilans wyszedł na zero" - przerzuca odpowiedzialność na -Polaków.

Dzięki za miłe słowa. Bardzo kształcące było poznawanie tzw. realiów politycznych dzisiejszego Izraela, wymarzonego i wyśnionego przez tutejszych "syjonistów socjalistów".  Np. już w 2013 r. media pisały o "budżecie na lody" pana Bibi: 2.700 USD rocznie wydawał na same lody. W Nowym Jorku na fryzjera poszło 1000 USD. Mała rzecz a cieszy. Więc nie ma się co dziwić, że Kongres USA kroi przepis 447 na zabór polskiego majątku. Z czegoś trzeba brać na te wydatki.

PS. Zaangażowanie Kongresu USA może być stymulowane również dzięki temu, że pan Benjamin Netanyahu w latach 1976-1978 pracował w USA w firmie Boston Consulting Group wspólnie z niejakim Mittem Romney'em przyszłym kandydatem na prezydenta USA i wpływowym kongresmanem. A takich może być więcej, bo pan Netanyahu i inni podobni mu politycy Izraela żyli i pracowali w USA całymi latami.
Podobno też w czasie pobytu w USA już po studiach pan Benjamin Netanyahu miał poznać osobiście samego pana Johna Trumpa, ojca dzisiejszego prezydenta. To już z portalu plotkarskiego:)))

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @eska 3 lutego 2018 23:15
3 lutego 2018 23:31

Jak najbardziej "nasz" chociaż rzeczywiście tatko Benzion lat 29 przeniósł się był z Erec Izrael do USA i tam został sekretarzem Żabotyńskiego. Nie wiem, co się stało z owym "kredytem żyrowanym honorem" ale to w ówczesnym przeliczeniu było chyba tyle samo w dolarach co w złotówkach, czyli - majątek.  Ciekawe, że nikt tutaj nie idzie śladem tych pieniędzy.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @Stalagmit 3 lutego 2018 23:12
3 lutego 2018 23:36

Dzięki za linka. Bardzo podobała mi się ta notka, chociaż taka raczej z tych najbardziej dołujących.  Brytyjczycy patrzyli i "nie wpuszczali". Na nas patrzą wszyscy jak na ostatnich frajerów, kiedy tak jęczymy powołując się na te "drzewka". Oni tego absolutnie nie rozumieją. Myślę o Zachodzie.  Żydzi, jak widać, też mają to w nosie i jeszcze jakieś roszczenia, że "czemu tak mało Polaków umierało za Żydów". A teraz "kasę poproszę" za te drewniane budki w sztetlach, głównie rozmieszczonych na wschód od Bugu czyli w zonie okupacyjnej CCCP. A po 1944 - Jałta. Ale "płacić ma Polska".

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @KOSSOBOR 3 lutego 2018 23:14
3 lutego 2018 23:52

Akurat:))) To coś z gatunku "bezgranicznego optymizmu". Tak jak sprowadzenie Polaków z Kazachstanu czy z upadającej Ukrainy.

zaloguj się by móc komentować

Paris @KOSSOBOR 3 lutego 2018 22:32
4 lutego 2018 00:44

Wlasnie, Pani KOSSOBOR  trzeba pisac... i mowic... w kolko i do znudzenia...

... smutne to, ale prawdziwe, ze ONI  ta holota zwana  ZJEDNOCZONA  PRAWICA  to zwyczajnie niedouczone  matoly  !!!   To  "poziom"  francuskiego  barana  Macron'a  zwanego powszechnie Jupiter'em. 

Niestety dzieki sprzedajnym merdiom srakiewicza, karnowskich czy  "narodowej" kurwizji  mamy ten do dzis pompowany CYRK  z ta kompletnie zidiociala mierzwa  merdialno-polityczna... i narod MUSI to zaczac dostrzegac - i przede wszystkim - zaczac zdawac sobie sprawe  co za BANDA  nas  "reprezentuje".

W ubieglym roku kiedy Trump skladal oficjalna wizyte w Izraelu... wlasnie ogromna wage przykladano do tych wszystkich szwindli zony Bibi'ego, ale takze sam Bibi byl okrutnie krytykowany... naprawde bylam ta krytyka dosyc zaskoczona, bo bylo jej morze.

Z pol roku temu w prywatnej rozmowie moj znajomy Syryjczyk tez nie zostawil na tym calym  Bibi'm  suchej nitki... on po prostu nazywal go  bandyta, a tak ogolnie i w skrocie to Izrael jest w tamtym regionie zwyczajnie znienawidzony przez wszystkich...

... no ale "naszysci"  milczeli o tym jak zakleci... a teraz u nas tylko piana i emocje tych... politykUF  spod garazu  !!!   Co za mieczaki... co za plastusie...  po prostu oczom nie wierze w to co widze... w te  MEGA  HUCPE  w telewizorze  !!!... jak te lachy z premedytacja kantuja caly narod.

zaloguj się by móc komentować

mooj @pink-panther
4 lutego 2018 01:04

Olbrzymi problem - nasz, polski problem, że nie udało się zidentyfikować lub nawet policzyć bezpowrotnych strat ludzkich - obywateli polskich, którzy ponieśli śmierć wskutek II wojny światowej. Nawet 1939-1945, bez skutków po 8 maja 1945. Przyjmijmy, że do czasów Jelcyna nie można było poważnie myśleć o stratach na Wschodzie, ale do dziś, chcąc być uczciwi musimy używać pojęć jak wyżej:

"powszechnie używana w podręcznikach i ogólnym dyskursie politycznym i historycznym liczba Ofiar niemieckiej okupacji Polski w latach 1939-1945 – to sześć milionów obywateli polskich, z tego trzy miliony Żydów i trzy miliony Polaków."

Sprawdźcie czy na pewno wszyscy Wasi bliscy zabici, pomordowania w czasie wojny mają akty zgonu wystawione. To może każdy zrobić. Być może warto byłoby pomyśleć o specustawie zwalniającej z kosztów "państwowych" takie postępowania, a może nawet obligującej Polskę (budżet) do pokrycia części kosztów (np tłumaczeń przysięgłych) wymaganych czynności "pozaurzędowych". A także kilku ułatwień czysto technicznych (przykładowo - do sporządzenia aktu zgonu z KL Auschwitz potrzebne jest każdorazowo zaświadczenia, że USC w Oświęcimiu nie ma ksiąg ASC zgonów. A jest to oczywiste: Oświęcim był w Rzeszy nie w GG, zresztą po pierwszym postępowaniu USC ma wiedzę, że takich ksiąg nie ma, a ustawa wymaga każdorazowego zbadania i zaświadczenia (kilakdziesiąt złotych)

 

Z innej beczki: "okazało się", że Niemcy, jako nieliczni nas bronią ustami ministra - może o to chodziło niektórym? "Wdzięczność" miała przytępić wiedze, wspomnienia, uzasadnione pretensje i ew. akcje odszkodowawcze? Nie zdziwiłbym się, gdyby potwierdzanie odpowiedzialności Niemiec zza zachodniej granicy się nasiliło - uzupełnione sugestiami prasy niemieckiej (w tym niemieckojęzycznej) i innych mediów idącymi w stronę "trzymajmy się razem/no teraz nie możecie domagać się/inne w tym kierunku"

 

pozdrawiam

zaloguj się by móc komentować

mooj @mooj 4 lutego 2018 01:04
4 lutego 2018 01:07

PS za zabitych przez sowietów po konferencji w Teheranie odpowiada cała "Wielka Trójka", z różną mocą, ale cała. O ofiarach okupacji litewskiej i pozostałych, formalnie niezależnych państw, które wystąpiły przeciwko Polsce też należy pamiętać. Może nie dziś, ale im (ofiarom) też należy się choć zebranie informacji.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @mooj 4 lutego 2018 01:04
4 lutego 2018 01:27

Bardzo cenne uzupełnienie i cenna propozycja. Przyznam, że nie znam się na tych procedurach. A to jest bardzo konkretny opis możliwych kroków.  Należy o tym pomyśleć. Z jednej strony akty zgonów, z drugiej jakieś zespoły w gminach do sporządzania wykazów Polaków - zamordowanych na terenie gminy i , o ile to możliwe - pochowanych na terenie gminy. Przy stworzeniu centralnej bazy takich danych być może trochę rodzin pozna losy Zaginionych Polaków. W moim mieście na cmentarzu leży kilkoro uciekinierów z Poznańskiego, którzy zginęli w czasie bombardowania niemieckiego.Mieli dokumenty, dane są. Leży mnóstwo wojska polskiego. Cmentarze pełne. Groby wspólne. Nie ma komu zrobić badania - ilu.

Temat otwarty, tyle, że my tu mamy świetne pomysły za darmo a biurokracja obija się za duże pieniądze. Tutaj to dozwolone.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @mooj 4 lutego 2018 01:07
4 lutego 2018 01:28

Tego wątku to "za nic" nie zechcą tknąć. Bo może im wybuchnąć prosto w twarz.

zaloguj się by móc komentować

TRU @pink-panther
4 lutego 2018 01:28

I przed takim gównem te "patrioty" skaczą z gałęzi na gałęź...

Kaczyńscy - przenikliwi geniusze... jeden kamiewń węgielny pod muzeum, drugi na majdanie - chwała gierojom...

Boże jedyny... ale trwamy, robimy swoje.

zaloguj się by móc komentować

TRU @TRU 4 lutego 2018 01:28
4 lutego 2018 01:32

errata !

gałąź; kamień

 

 

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @TRU 4 lutego 2018 01:28
4 lutego 2018 01:40

Cała koncepcja III RP zbudowana jest na takim "półprzyklęku" wobec kłamstwa historycznego. W tym  atmosfera przyzwolenia dla "naukowych dzieł" Janka Grossa i tego towarzystwa, które karmił (i karmi) wielce szanowny Michał Kleiber, do niedawna szef Polskiej Akademii Nauk, co to profesora Jasiewicza w jeden dzień wykopał ze stanowiska za "korzystanie z wolności wypowiedzi". Kleiber to podobno absolwent liceum Gottwalda czyli "dla dziatwy czerwonej arystokracji". I to w strukturach PAN jest ten cały ŻIH, który taśmowo produkuje "dzieła historyczne" pisane rączką psycholożki, przepisującej protokoły zeznań na UB dobrze "zwyobracanych" polskich chłopów czy generalnie "Polaczków". 

To się zaczęło jeszcze "za Generała" kiedy Francuz stuprocentowy, który karierę dosłownie "wygrzał w łóżeczku Simone de Beauvoir" - dostał kasę i pozwolenie na kręcenie fałszywki stulecia czyli "serialu Shoah". Okłamał nieszczęsnego Karskiego i to podobno na piśmie, że pokaże wątki ratowania Żydów przez Polaków. Nie pokazał. Za tłumaczkę miał czerwoną księżniczkę rodem z KC. Tak komuniści "rozstawali się z władzą oficjalną" a przechodzili - do posiadania dużych majątków. A ich dialoganci z Magdalenki i z "okrągłego stołu" pracowicie kontynuowali "tę narrację".  Na razie w obiegu jest artysta Słobodzianek, rodem z Rosji, też wylansowany tak koło roku 1984.

zaloguj się by móc komentować

mooj @pink-panther 4 lutego 2018 01:27
4 lutego 2018 01:40

" Przy stworzeniu centralnej bazy takich danych być może trochę rodzin pozna losy Zaginionych Polaków. W moim mieście na cmentarzu leży kilkoro uciekinierów z Poznańskiego, którzy zginęli w czasie bombardowania niemieckiego.Mieli dokumenty, dane są. Leży mnóstwo wojska polskiego. Cmentarze pełne. Groby wspólne. Nie ma komu zrobić badania - ilu."

Oj o drazu nie ma

Mało, ale nie to, że nie ma w ogóle

https://genealodzy.pl/PNphpBB2-viewtopic-t-13703.phtml

https://genealodzy.pl/PNphpBB2-viewtopic-t-51681.phtml

zapraszam:) ale postuluję jak wyżej: zorientujcie się na początek, czy Wasi najbliżsi mają urzędowy akt zgonu

zaloguj się by móc komentować

mooj @pink-panther 4 lutego 2018 01:40
4 lutego 2018 01:44

Z Liceum Gottwalda to bym nie uogólniał:) z ŻIHem też nie:)

Choć i XIV L.O. i ŻIH możliwe, że w pewnym stopniu na opinię negatywną sobie zasłużyły, to nie generalizowałbym (patrz wspólne występienia dr Ewy Kurek z pracownikami ŻIHu, a XIV...z innych źródeł:)

zaloguj się by móc komentować

TRU @pink-panther 4 lutego 2018 01:40
4 lutego 2018 04:41

Tak sobie pomyślałem jak Pan Bóg musiał zdać sobie sprawę z własnego błędu i dać zabić własne dziecko żeby unieważnić "wybraństwo"...

jak musiał się wstydzić przed sobą - dajmy sobie już z nimi spokój - znamy ich - żadna rewelacja - popić, poruchać i radia posłuchać - oto ich rdzeń... i zarobek zarobek zarobek

płytko

 

zaloguj się by móc komentować

Slepowron @pink-panther 4 lutego 2018 01:27
4 lutego 2018 06:30

    Pobiezne nawet wrazenia z wiekszosci panstw europejskich dobitnie pokazuja jak bardzo malo w Polsce, kraju nieporownianie bardziej nasyconego zniszceniami i smiercia od innych, widzialnych znakow o ofiarach barbarzynskich wojen i ludobojstw.   W takim Bergamo np. przy wejsciu do parku w najwyzszym punkcie miasta jest pomnik z nazwiskami obywateli miasta jacy zgineli na frontach I wojny.  W ratuszach wloskich widzialem podobne pamiatki. W centralnym punkcie Bamberg tablica z liczba zabitych z gminy w czasie wojny za ojczyzne (sic!) tzn. II wojny.  Ta chociaz byla upstrzona szyderczymi grafitti autorstwa, wydaje sie, glownie amerykanskiego.   Wszystkie ciekawsze koscioly, zniszczone w czasie ostatniej wojny, jakie widzialem w Niemczech, maja bardzo bogato ilustrowane plansze przedstawiajace te zniszczenia i szczegolowo opisane.  Jednynie w St. Sebaldus w Norymberdze znalazlem aluzje (tylko aluzje) wskazujace kto byl sprawca tej wojny   Tego w Warszawie tak bardzo brak, zwlaszcza po angielsku.  Jak porownam Sebaldusa z kosciolami na Starym Miescie to plakac sie chce.   Fundacja Narodowa wydaje spiewniki ...

zaloguj się by móc komentować

cbrengland @pink-panther
4 lutego 2018 09:50

Nie jest latwo, tak bardzo brakuje mocnego polskiego glosu mowiacego dzien w dzien do Polakow i zagranicy naszym polskim glosem.

Dlaczego musi byc takie przesilenie polityczne, jak teraz, bo ono przeciez jest, dziekujac Panu Bogu, ze nie konflikt zbrojny, by polski glos rozlegl sie mocno na Polskę i Świat, bo tak traktuję pierwszy spot pana premiera Morawieckiego, chociaz nie byl pierwszym niestety, bo zdaje sie Korona Brytyjska go uprzedziła, o czym wspomnialem u Coryllusa wczoraj.

Pan premier, nie wiadomo do konca, kto to i kogo i co reprezentuje. Ale na Boga, niech gada polskim glosem, jak teraz i niech pociągnie za soba ten caly "polski burdel" u władzy od dziesięcioleci, niech tam się zacznie trzęsienie ziemi (słyszę ze w MSZ coś tapnelo ale znowu pytanie, w którym kierunku), bo jak nie teraz, to kiedy, jak nas juz "przewalcują "?. A tutaj wystarczylo tylko zaprzec się na polskim murze prawdy, by nawet Niemcy się odezwali z czystym i klarownym przekazem, kto byl winien zbrodniom wojennym. Toż ja bym z tego oświadczenia zrobił lead taki, że zamknął bym gęby tym wszystkim mądrym od historii najnowszej.

Czegoś trzeba się złapać i to ciągnąć az do porzygania. Jezeli tak teraz nie bedzie, to juz naprawde może być po nas. Tzn będziemy ale jak w wieku XIX, chociaż zdaje sie będzie gorzej.

zaloguj się by móc komentować

cbrengland @pink-panther
4 lutego 2018 10:09

Aha, a przeciez chcialem napisać o czyms innym ☺.

Gdzie jest gazeta rządowa, tzn jakiś wielki dziennik lub nawet dziennki, ktore by reprezentowaly polski punkt widzenia zrozumialy dla Polakow ale też będący podstawą do propagandy, tak, tak, na zewnątrz. Ile gazet ma Korona Brytyjska, a każda ma przyjęte za punkt honoru bronić przede wszystkim tej Korony. A w USA, the wszystkie New York Time'sy i Washington Post'y, Niemcy, Francja, no gdzie się nie popatrzy, każdy walczy o swoje, jak lew przez te gazety, jak Jeruzalem Post też, a potem Świat cytuje, no przecież tak tam w tych gazetach napisali.

Byla "Rzeczpospolita", cokolwiek o niej mówić, to byl jedyny ale mocny głos w dyskusji o Polsce w Polsce i zagranicą. Ja tam w 2010 roku zacząłem coś komentować. Co się stało, wiemy. Się zesrało i tak zostało.

zaloguj się by móc komentować

sigma1830 @pink-panther
4 lutego 2018 10:17

Rada Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau (kadencja 2017-2021)

Krystyna Oleksy – przewodnicząca
Bogdan Bartnikowski
dr Grzegorz Berendt
prof. dr hab. Tomasz Gąsowski
prof. Stanisław Krajewski
prof. Edward Kosakowski
dr Marek Lasota
ks. Jan Nowak
Zbigniew Starzec

Natomiast Międzynarodowa Rada Oświęcimska  to właściwie sami Żydzi i niekoniecznie nam życzliwi:

http://auschwitz.org/muzeum/miedzynarodowa-rada/czlonkowie-mro/

zaloguj się by móc komentować

sigma1830 @pink-panther
4 lutego 2018 10:25

Pani Sara Natanyahu jest z wykształcenia psychologiem, czyli dziedziny, która nie będąc nauką uzurpuje sobie rolę nowej i jedynie słusznej religii.

Służbę domową traktuje jak niewolników nie od dziś. W 2010 In January 2010, Yediot Ahronot reported that the Netanyahu family's housekeeper sued Sara Netanyahu in the Labor Courts of Israel for withholding wages, unfair working conditions and verbal abuse, co by oznaczało, że poza wydzieraniem się na służbę, nie płaci im, ale za to tyra nimi 24 godziny na dobę.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @Slepowron 4 lutego 2018 06:30
4 lutego 2018 10:37

Wszystkie państwa poza Polską bardzo starannie upamiętniają w miejscach publicznych cierpienia i bohaterstwo własnych obywateli. W mieście Symferopol (przy wjeździe na Krym) oglądałam na dworcu kolejowym aż dwie duże tablice (żeby podróżni nie przeoczyli) poświęcone bohaterstwu miejscowych kolejarzy w walce przeciwko Niemcom. W Polsce kolejarze byli nie mniej bohaterscy i na wielu dworcach zostali przykładnie rozstrzelani - ale nie ma śladu niczego. Zostało w Warszawie trochę plakietek ściennych jeszcze z czasów Gomułki. Teraz za pieniądze z Unii budują raczej fontanny miejskie ale nie tablice z nazwiskami rozstrzelanych czy powieszonych mieszkańców miasta. Ta polityka jest świadoma i ona jest kreowana tutaj. I ta polityka wydała Janka Grossa i braciszka Rózi Thun i "politykę wydawnictwa Znak".

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @sigma1830 4 lutego 2018 10:25
4 lutego 2018 10:43

Dzięki za nowe jakkolwiek smutne informacje:)))

Zachowania pani Sary Netanyahu są znane od lat i prasa je opisywała. Ma bardzo zły pijar w związku z tymi zachowaniami. Ochroniarz rządowy jej synów czyli żołnierz służb specjalnych wściekł się i zaskarżył ją o to, że nie dość, że go nocą wysłała po mleko do sklepu, to jeszcze miała pretensję, że kupił mleko w plastikowej butelce a nie w kartonie. Poza tym czepiła się go, że "kwiaty w wazonie były zbyt stare". Zaskarżył o straty moralne na 100 tysięcy USD a sąd zasądził ok. 40 tysięcy USD. Pisała prasa brytyjska.

To, że ona jest psychologiem z wykształcenia to wie już chyba cały świat, bo właśnie owo feralne nagranie rozmowy telefonicznej, w której ona strofuje dziennikarza, że kiepsko z nią przeprowadził wywiad dotyczy tego, że za mało podkreślił fakt, iż ona jest psycholożką i ma M.A i B.A (skróty tytułów naukowych). Ona te skróty wywrzeszczała to telefonu. A może ma tylko taki silny głos:)))

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @sigma1830 4 lutego 2018 10:17
4 lutego 2018 10:45

Dzięki za podanie składów imiennych. To dzięki tym państwu w świat idzie info o "nazistach" i "Polakach" i nie ma tablicy z nazwiskami i stopniami obsługi KL Auschwitz. To jest świadome i grube przekłamanie.

zaloguj się by móc komentować

qwerty @pink-panther 4 lutego 2018 10:37
4 lutego 2018 10:46

powstaje pusty obszar, który można dowolnie wypełniać dowolnymi treściami - raz tak a raz siak; w zależności od potrzeb, po prostu likwidacja tzw. odniesień stałych, żartując: to adaptacyjne formatowanie przestrzeni publicznej i świadomości elementu ludzkiego

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @cbrengland 4 lutego 2018 10:09
4 lutego 2018 10:50

Zapytał Pan i sam sobie odpowiedział: nie ma ani jednej. To znaczy jest Nasz Dziennik. Żadnej rządowej. Co wiele mówi o rządach. A właściwie - wszystko. Polska jest republiką bananową a jej elity, jak pisała o tym prof. Ewa Thompson to są "elity postkolonialne", odnoszące się do obywateli RP z pogardą i lekceważeniem. Jak afrykańscy kaprale - kłaniają się nisko obcym i są najszczęśliwsi, gdy obcy klepią ich po pleckach.
Rzeczpospolita dość krótko była rzetelna i wiarygodna ale państwo samo z niej zrezygnowało. Państwo polskie samo nie chce mieć swojego dziennika. Chyba wystarczała im Gazeta Wyborcza.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @mooj 4 lutego 2018 01:44
4 lutego 2018 10:53

Oczywiście, że nie uogólniamy, Wystarczy, że znamy najważniejsze "produkty i dzieła". Dr Ewa Kurek może i występuje z ludźmi z ŻIH ale chyba tylko dla "bezpieczeństwa procesowego".  Lista pseudonaukowych książek wydanych przez ŻIH (dofinansowywany przez jakieś fundacje Rothshilda) o antypolskiej wymowie jest naprawdę imponująca. Problem polega na tym, że wyszła chociaż jedna.

zaloguj się by móc komentować

sigma1830 @pink-panther 4 lutego 2018 10:43
4 lutego 2018 10:57

Siłę jej głosu określa się na jakieś 110 decybeli, czyli w granicach możliwości młota pneumatycznego. A drzeć się bez chwili przerwy potrafi przez 20 minut. 

Chyba zalinkuję tu zdjęcie pp.premierostwa, bo ono oddaje ich charaktery najlepiej:

https://www.haaretz.com/israel-news/recording-of-sara-netanyahu-screaming-is-just-the-tip-of-the-iceberg-1.5769985

Dziateczki też małżeństwu pp.premierostwa  zaszczytu nie przynoszą. Zupełnie jak komusza nomenklaturowa progenitura.

zaloguj się by móc komentować


sigma1830 @pink-panther 4 lutego 2018 10:43
4 lutego 2018 11:01

To nie był dziennikarz, tylko prywatny doradca, człowiek starszy i poniekąd zaprzyjaźniony z rodziną. Miał umieścić na ichnim pudelku sympatyczne plotki o p.Sarze, żeby ocieplić jej wizerunek. No to umieścił. I p.Sara się wściekła, ze posród tych plotek nie ma wzmianki o jej wykształceniu. Urocza kobita.

Nie chcę być nieuprzejma, ale Bibi solidnie zasłużył na taką towarzyszkę życia jako trzecią żonę. Pasują do siebie, jak ulał.

zaloguj się by móc komentować

ewa-rembikowska @pink-panther 3 lutego 2018 23:29
4 lutego 2018 11:01

Dotacja Kongresu Amerykańskiego na rzecz budżetu Izraela to jest coś ponad 3,5 mld USD rocznie. 

Izrael sam z siebie nie byłby w stanie sie utrzymać. To jest państwo pasożytujące na innych, więc nie dziwota że nieustająco szukają, kogo by tu jeszcze oskubać a Polska nadaje sie jak mało kto.

zaloguj się by móc komentować

sigma1830 @pink-panther 4 lutego 2018 10:50
4 lutego 2018 11:04

Jest dziś w "Naszym Dzienniku" wykład prof.Bartnika w temacie, ale poszerzonym o wątki metafizyczne. LEktura obowiązkowa:

http://www.naszdziennik.pl/mysl/194143,hybrydy-dyplomatyczno-polityczne.html

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @sigma1830 4 lutego 2018 10:57
4 lutego 2018 11:08

Dzięki za linka, bo to nagranie wrzucone na początku roku wyborczego to cymesik dla opozycji.  Wredna prasa pisze o jakichś marzeniach starszego o - "profesjonalistce". Sami są swoimi największymi wrogami.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @ewa-rembikowska 4 lutego 2018 10:57
4 lutego 2018 11:10

Dzięki za linka. Rozumiem, że to strona sponsorowana ale niekoniecznie rządowa. No i chodzi o "ofiary Niemców". To nie idzie w stronę oszacowania pełnych strat ludzkich II RP w II WW.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @ewa-rembikowska 4 lutego 2018 11:01
4 lutego 2018 11:16

Rzeczywiście, nam nikt nie chce DAĆ 3,5 mld USD. Za to zabrać i to 65 mld USD jak najbardziej. Chyba ośmiela ich bardzo słaba klasa polityczna. Izrael nie ma wody ale Singapur też nie ma wody. Różnica jest taka, że Singapur nie prowadzi wojen wyprzedzających z sąsiadami. Izrael miał swoje złote lata, ale jednak mając naturalne ograniczenia co do zasobów, nie przykładał do tego należnej wagi, bo "zawsze można wyjechać". To jest mentalna pułapka. Ale chowanie przed nami zbrodniarzy komunistycznych i opluwanie jednocześnie, to też nie jest dobra długofalowa metoda. Jeśli rządy europejskie przestają się "bać Izraela" i pozwalają swoim mediom na otwartą i ostrą krytykę, to znaczy, że dobre czasy się kończą.  No i  jest "o parę rewolucji kwiatowych za daleko".

zaloguj się by móc komentować

ewa-rembikowska @pink-panther 4 lutego 2018 11:10
4 lutego 2018 11:19

Program  został zainicjowany w 2006 roku przez Instytut Pamięci Narodowej oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W latach 2006-2008 realizowany był przez Fundację „Ośrodka Karta”, a od 2009 roku realizatorem jest Fundacja „Polsko-Niemieckie Pojednanie.” Dostają na to jakąś kasę z budżetu.

 

"Dotychczasowe szacunki strat koncentrowały się na ilości ofiar – identyfikowano wyłącznie ich skalę i wielkość. Do dziś nie znamy prawdziwej liczby obywateli polskich – ofiar działań wojennych i obu okupacji a co najważniejsze nie znamy nazwisk ofiar. Program „Straty osobowe” ma przywrócić nazwiska wszystkim możliwym dziś do zidentyfikowania ofiarom, będącymi we wrześniu 1939 roku obywatelami II RP (wszystkich narodowości). (...)

W tworzonej bazie zbierane są dane z dokumentów, przechowywanych w archiwach państwowych i instytucjach zajmujących się problematyką II wojny światowej, które wcześniej dostępne były tylko dla wąskiego grona zainteresowanych historyków.

Luki archiwalnej dokumentacji wypełniają dane pozyskane bezpośrednio od ofiar i ich rodzin. Obecnie mamy jeszcze możliwość zebrania informacji o represjach niemieckich, od ostatnich żyjących osób, które są w stanie dać temu świadectwo."

Państwo sobie scedowało  swoje obowiązki na Fundację.

zaloguj się by móc komentować

ewa-rembikowska @pink-panther 4 lutego 2018 11:16
4 lutego 2018 11:21

Izrael jest tworem jak najbardziej sztucznym, powołanym i finansowanym z zewnątrz by robić dużą zadymę w tym regionie no i mniejsze zadymy w innych regionach naszego globu.

Jak skończy się kasa, to i Izrael się skończy. I gdzie ci biedacy wówczas się przemieszczą?

zaloguj się by móc komentować

ewa-rembikowska @pink-panther 4 lutego 2018 11:10
4 lutego 2018 11:26

o sporzeniu pełnej listy strat, w co należałoby wliczyć żołnierzy walczących na wszystkich frontach oraz ludność cywilną mieszkającą na terenach zagarniętych przez dwóch okupantów z zachodu i wschodu to jakoś urzędnicy nawet boją się pomyśleć.

Całe szczęście mamy  w Polsce dobrze rozwinięty ruch genealogiczny, więc powoli ta wiedza przyrasta. Jak zwykle amatorzy i pasjonaci muszą zastępować państwo w jego obowiązkach.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @ewa-rembikowska 4 lutego 2018 11:19
4 lutego 2018 11:27

Czyli to jest taki "program", żeby tylko zamydlić oczy, że coś się dzieje. Dokumenty sami wywozili do Niemiec - a Niemcy nie chcą zwrócić. Niemieckie fundacje są "dopraszane" do "rządowych programów RP". To jest półkolonia. Poza tym bez współudziału podstawowych podmiotów samorządowych czyli władz lokalnych najniższego stopnia, znających "nieznane groby w lesie" - oni nic nie zrobią. I chyba nie chcą. To jest takie pozorowanie aktywności. Od kiedy to obowiązki państwa - dość podstawowe raczej - ceduje się na fundacje? Zero powagi.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @ewa-rembikowska 4 lutego 2018 11:26
4 lutego 2018 11:31

Myślenie "całościowe" o stratach ludzkich RP w II WW - jest chyba wręcz zakazane. Jedyny szacunek pokazujący sensowną metodę został przedstawiony w książce Bohdana Urbankowskiego "Czerwona Msza czyli Uśmiech Stalina" : polskie podziemie liczyło pociągi z Polakami (całe rodziny i całe wsie, nie licząc więźniów z wyrokami) - wysyłane do Gułagu. Wspólnie z kolejarzami polskimi. Do tego mamy doły śmierci z egzekucji jak Białoruś i Ukraina - szeroka. Są nawet nieopisane obozy śmierci, gdzie liczba zamordowanych Polaków szła w dziesiątki tysięcy. Zero info, aby MSZ czy ktokolwiek się tym zajmował. Jeden był, ale nie żyje.

zaloguj się by móc komentować

ewa-rembikowska @pink-panther 4 lutego 2018 11:27
4 lutego 2018 11:58

robią o tyle, że do jednego miejsca wrzucają informacje z archiwów państwowych, z obozów wszelkiego typu, czyli jenieckich, koncentracyjnych, pracy przymusowej, z PCK. Czy sięgną niżej do samorządów? Nie wiem. 

Prawdą jest, że powinien tę robotę wykonać Instytut Pamięci Narodowej, bo po to został powołany.  I przede wszystkim ściągnąć dokumenty zarówno z archiwów niemieckich jak i radzieckich.

Dwóch braci mojego dziadka zostało aresztowanych i rozstrzelanych w połowie 1944 roku w Radomiu. Nie znane jest miejsce ich pochówku. Archiwum w Radomiu poinformowało mnie uprzejmie, że gestapo zdążyło wywieźć całą dokumentację ze sobą, więc są w posiadaniu tylko dokumentów z więziennych cywilnych, ale gestapowskich to już nie.

Oczywiście następne pytanie jest takie, czy te dokumenty trafiły faktycznie do Berlina? czy z Berlina nie wyjechały potem do Moskwy? a może gdzieś po drodze uległy zniszczeniu? 

Takich papierów gestapowskich jak te z Radomia na pewno było dużo więcej. Gestapo bardzo pilnowało, by nic nie zostawiać. Psim obowiązkiem archiwów i zatrudnionych w nich archiwistów powinno być prześledzenie losu nie tylko ludzi, ale i papierów z nimi powiązanych. 

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @ewa-rembikowska 4 lutego 2018 11:58
4 lutego 2018 12:28

Dlatego tym bardziej potrzebna jest pełna baza danych różnych "dołów śmierci" w Polsce i poza Polską i baza DNA Polaków. Bo może się okazać, że Bracia Dziadka leżą w jakimś lesie niedaleko od Radomia, ale grób był dobrze ukryty i nawet leśnicy go nie odkryli. Ciał ofiar nie wywieźli do Reichu, natomiast  Niemcy mieli skłonność do "przenoszenia ciał" z pierwszego grobu, żeby miejscowa ludność nie wykopała nocą i nie pochowała na cmentarzu. Taka diabelska metoda. Po egzekucji jeszcze w marcu 1944 r. nad Wisłą - Niemcy wzięli furmana i ten wiózł do wykopanego grobu w lesie a krew kapała i robiła "scieżkę".  To zmienili grób i dopiero leśnicy wykryli jakieś nietypowe przekopane miejsce i okazało się, że to był "przeniesiony grób". Niemcy już zdychały ale szalały.

zaloguj się by móc komentować

ewa-rembikowska @pink-panther 4 lutego 2018 12:28
4 lutego 2018 13:03

Właśnie. A jak Niemcy dbali o naszą pamięć?

W Żerkowie (wielkopolskie) miejscowa ludność w roku 1927/28 z własnych składek wystawiła pomnik z tablica imienną  poświęcony pamięci poległych w latach 1914-1920. Na tablicy zostało wyrytych kilkadziesiąt nazwisk. W roku 1940 Niemcy już nie w Żerkowie ale w Bergstadt (obszar Warthegau) zburzyli pomnik, gruz wywiezli pod budowę drogi jako, że pomnik był kamienny plus tablica z marmuru. Do tej pory ani nie udało się odnaleźć fragmentów pomnika, ani też odtworzyć listy nazwisk. Wystarczyło 60 lat, aby pamięć społeczna uległa kompletnemu zatarciu, w czym oczywiście wydatnie pomogła nowa władza, bo jakże można było czcić tych, którzy zginęli w 1920 roku.  Nawet córka inicjatora budowy pomnika, bibliotekarka z zawodu, stwierdziła, że jest w tej materii bezradna, bo ojciec nic nie chciał mówić.  No i tak sobie funkcjonujemy.

zaloguj się by móc komentować

tadman @pink-panther
4 lutego 2018 14:02

Nie mam jak sprawdzić, ale ktoś może podrzuci jakiś konkret. Mówiono u mnie w rodzinie, że KeDyw miał komórkę do białego wywiadu zajmującego się Niemcami (straty osobowe, zaopatrzenie frontu, uzbrojenie, produkcja itp.) w której pracowali analitycy mający powiązania z  lwowską szkołą matematyków. Ponoć ich szacowania były dość precyzyjne. Skoro mogli zrobić to w warunkach wojennych, przy zagrożeniu inwigilacją, czy denuncjacją, czy wreszcie śmiercią i bez komputerów to kompletnych brak takich szacowań obecnie to wyraz bardzo złej woli.

zaloguj się by móc komentować

tadman @pink-panther
4 lutego 2018 14:33

I jeszcze jedna sprawa to dzielenie ofiar na żydów i nieżydów. Wszyscy pomordowani byli obywatelami państwa o nazwie Polska. Nie było wtedy państwa Izrael, nie było Żydolandii, więc zginęło 6 mln Polaków, w tym 3 mln Polaków narodowości żydowskiej.  Uważam, że w celu dokładnego określenia sytuacji w tamtychm czasach powinno się ewentualnie mówić o członkach diaspory żydowskiej w Polsce.

zaloguj się by móc komentować


sigma1830 @pink-panther 4 lutego 2018 12:28
4 lutego 2018 14:52

Mój dziadek, Adam Wracki ( 1897 - zmarł w KL Auschwitz 11 maja 1941). Aresztowany w Lublinie w marcu 1941, uwięziony na Zamku Lubelskim, 7 kwietnia przywieziony do  KL Auschwitz dostał numer 14816 jako więzień polityczny. Babcia  dostała z KL telegram, że zmarł  11 maja 1941 wskutek zawału serca.

Jedyne, co Muzeum KL  Auschwitz posiada to list przewozowy transportu lubelskiego  z 7 kwietnia 1941.

Muzeum na moją kwerendę odpowiedziało, że archiwa zostały albo w większej części zniszczone, albo wywiezione. Albo do Niemiec, albo do Sowietów.  Dali mi namiar na archiwa niemieckie:

INTERNATIONALER SUCHDIENST

Grosse Allee 5-8

D-34454 Bad Arolsen

Germany

Archiwa niemieckie odpowiedziały, że jedyne, co posiadają to tenże list przewozowy.

 

zaloguj się by móc komentować

mooj @sigma1830 4 lutego 2018 14:52
4 lutego 2018 15:37

i teraz pytanie, czy babcia wdowa po otrzymaniu telegramu/zawiadomienia sporządziła akt zgonu

jeśli nie, to czy ktoś z rodziny przez 76 lat to zrobił

 

zaloguj się by móc komentować

adamo21 @pink-panther 3 lutego 2018 23:29
4 lutego 2018 16:22

'Drogi Israel' czytaj 'bezcenny'.

 

 

 

zaloguj się by móc komentować

tadman @ewa-rembikowska 4 lutego 2018 13:03
4 lutego 2018 17:10

Pod koniec lat osiemdziesiątych wypożyczyliśmy łódkę by pływać po Jezioraku. Był czerwiec i lódkę należało zepchnąć po zimie na wodę, a jej zimowe leże były w małej wioseczce Matyty. Na miejsce samochodem dowiózł nas właściciel łódki. Jakież było nasze zdumienie, kiedy zauważyliśmy spory  głaz na którym gotykiem były wyryte nazwiska poległych. Nie pamiętam, czy nie był poświęcony poległym w I WŚ. Właściciel łódki twierdził, że głaz przez lata leżał gdzieś w krzakach i niedawno przytoczono go na środek  wsi i ustawiono na poczesnym miejscu. W innym miejscu widziałem pomnik, który przez lata uchodził za przydrożną kapliczkę, aż którejś nocy "nieznani sprawcy" zeskrobali cienką cementową szlichtę i okazało się, że to pomnik poświęcony pamięci tych którzy z tej miejscowości zginęli walcząc za Niemcy.

Zdziwienie moje było umotywowane tym, że na Śląsku wszystkie niemieckie insrypcje z cmentarnych nagrobków były skute zaraz po wojnie.

Wynika, że w Matytach pomnik przechowano przez ponad 30 lat.

zaloguj się by móc komentować

sigma1830 @mooj 4 lutego 2018 15:37
4 lutego 2018 17:19

Kochany, widać, żeś powojenny;) Jaki akt zgonu? Babcia z córeczkami natychmiast po aresztowaniu Dziadunia, uciekła do zaprzyjaźnionego dworku pod Lublinem. Parę dni później Gestapo przyszło i po nie, no ale już ich nie zastało.

zaloguj się by móc komentować

mooj @pink-panther
4 lutego 2018 17:27

Ale Ty żyjesz?:) I coś Ci przeszkadza, by sporządzić akt zgonu dziadka - tak?

To ja wyżej o tym, że pewne niedogodności można usunąć. Nie są to przeszkody uniemożliwiające, ale pewne koszty (część z nich wskazałem - obowiązek wystawienia i załączenia potencjalnie setek tysięcy tak samo brzmiących zaświadczeń o braku księgi zgonów za 1940, 1941, 1942, 1943 ,1944, 1945 w Oświęcimiu) całkowicie zbędne, a część kosztów być może należałoby przenieść z rodzin na państwo.

A Ciebie zachęcam:) Z czystszym sumieniem można narzekać na "co Główna Komisja.../IPN robi?", gdy samemu zrobi się co można. 

PS A pradziadkowi i macosze nie wysłali informacji? tak w ciemno strzelam:)

 

zaloguj się by móc komentować

sigma1830 @mooj 4 lutego 2018 17:27
4 lutego 2018 17:47

Z naszej rodziny trzy osoby zostały zamordowane w Kozielsku, jedna w  Ostaszkowie, jedna w Starobielsku, jedna we Lwowie, jedna w KL Auschwitz, trzy zginęły podczas wypędzenia z Gdyni. Jesteśmy ostatni z rodzin: i ja  i mój mąż. Mam dla przyjemności tego stowarzyszenia Pojednanie Polsko-Niemieckie wyrabiać im akty zgonu? Po to żeby to wszytsko wyrzucili do smieci?

Przecież własnie dlatego dałam informację o tym, jak wygląda obecny stan posiadania Muzeum KL auschwitz, żeby  okazać, że tam nikt nic nie zrobił od powojnia celem pozyskania zagubionych/ ukradzionych archiwów.

zaloguj się by móc komentować

ewa-rembikowska @tadman 4 lutego 2018 17:10
4 lutego 2018 17:53

może więcej jest takich historii.

Natomiast tak przy okazji genealodzy prowadzą projekt poległych w I wojnie światowej na zasadzie spisu inskrypcji nagrobnych.

http://polegli.wicy.webd.pl/

zaloguj się by móc komentować

mooj @pink-panther
4 lutego 2018 17:55

Nie rozumiemy się. Uważasz, że jakiejś fundacji zależy na akcie zgonu, czyli faktycznie jedynym urzędowym polskim dokumencie potwierdzającym śmierć?

Jeśli mówimy o kwestii pamięci, to wydaje mi się, że elementem, który należy uwzględnić jest chęć rodziny do udokumentowania faktu zamordowania przez Niemców. Nie sądzę, aby gdziekolwiek można było zastąpić przekonanie własnej rodziny o wartości wystawienia aktu zgonu, udokomumentowania śmierci przodka działaniem państwa. Jakiegokolwiek państwa.

Między innymi dlatego, że o te akty zgony rodziny nie występowały i nie występują nadal mówimy o "jak się szacuje trzy miliony"

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @mooj 4 lutego 2018 17:55
4 lutego 2018 18:14

To chyba komentarz do Sigmy1830.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @tadman 4 lutego 2018 14:33
4 lutego 2018 18:22

My to wiemy i oni wiedzą. Ale mają tu "chętnych współpracowaników", którzy się indentyfikują z nimi a nie z obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej i "idą im na rękę". To znaczy "szli im na rękę' szerokim frontem od roku 1989 r. (przerwanie ekshumacji w Jedwabnem, usłużne sądy przyznające majątki poniemieckie - BYŁYM obywatelom polskim, bo się urzędnikom nie chciało poprawnie wypełnić ksiąg wieczystych, albo wręcz wydziały ksiąg wieczystych miały nakazane z góry, aby ten bałagan zachowywać) i idą teraz. Awantura w KL Auschwitz być może wynikła przypadkowo a być może jest tylko małą awanturką służącą do odwrócenia uwagi od "niereagowania na akt 447", bo "tu to już naprawdę nie da się nic zrobić".
Celem notki było pokazanie, że w organa legislacyjne i wykonawcze USA i Izraela - uprawiają kłamstwo antypolskie, najprawdopodobniej z niskich pobudek - aby szarpnąć nas W NATURZE podobno na jakieś 1 bilion złotych czyli "wszystko co nasze" "bo tak". Być może Izraelici zmuszeni ewakuować się znad parującego Morza Martwego - nie chcą być nad Wisłą "uchodźcami' tylko chcą mieć taką pozycję negocjacyjną jak mieli: Minc, Berman, Różański, Morel i Brystygierowa.
W świetle powyższego nie było przypadkiem hołubienie Baumana jako "piewcy demokracji i wolności słowa".
Nasze liczenie zmarłych oni , podobnie jak rządy III RP - mają w nosie.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @adamo21 4 lutego 2018 16:22
4 lutego 2018 18:25

Dla niektórych tutaj jak najbardziej "100.000 razy bardziej bezcenny niż RP". Z tym, że samo to nie jest naganne o ile osoba żywiąca takie uczucia nie pełni jednocześnie funkcji publicznych RP na koszt podatnika Polaka. A chyba mamy tutaj niejednokrotnie tzw. kolizję interesów. Sprawa ekshumacji Jedwabnego i te wszystkie "sztuki Słobodzianka" i inne "Pokłosia" na koszt podatnika w wyniku decyzji kolejnych ekip III RP - to jest test.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @stanislaw-orda 4 lutego 2018 14:39
4 lutego 2018 18:33

Dzięki za linki. Proszę się nie załamywać, ale dla anglosaskiego widza już dawno zostały nagrane filmy z udziałem "naocznych świadków" czyli byłych mieszkańców sztetli od Zbaraża po Pabianice, żyjących w USA, skonstruowane tak, że jak "antysemityzm" - to tylko "polski" i występował on "w latach 1919-1920" a dowodem mają być filmiki z maszerującymi wojskami  w papachach, znaczy się "polskie wojsko". Wybuch słodkich uczuć tęsknoty i rzewnej melancholii jest regularnie przerywany przez dykteryjki o różnych "Polakach antysemitach", już to kolegach z podwórka w Wilnie, już to studentach. I tak bez końca. Film jest nazwany "dokumentalny", trwa jakieś 50 minut i nie pada tam ani razu słowo "Niemiec". A temat swoich kuzynów, których zostawili w Polsce, i których Niemcy wykończyli w obozach - wspominają i wtedy "serce im pęka". I leci taka mieszanka: tu gefilte fisz i wspaniałe żydowskie matki w sztetlach, tam nauka od maleńkości w chederze, ówdzie handel i rzemiosło a wszędzie - nieruchomości, domy, mezuzy.
Jak na mój rozum, to ci nieszczęśni Żydzi, którzy musieli umierać w obozach niemieckich czy w gettach od pałki żydowskiego policjanta - to swój majątek nieruchomy, jeśli go mieli - oddaliby każdemu, byle nie tym Żydom z Ameryki, którzy ich wystawili do wiatru. A ci się "otrząsnęli z żalu" i wyciągają ręce po "dobra martwej ręki" ludzi, których się wstydzili, którymi gardzili i których porzucili w najstraszniejszym momencie w historii.

zaloguj się by móc komentować

tadman @pink-panther 4 lutego 2018 18:33
4 lutego 2018 19:22

PINK-PANTHERze, pięknie wyłożona narracja, ale politycy na to nie pójdą, bo wizg byłby pod niebiosa, ale w ramach działalności artystycznej to aż się prosi...

(scena symboliczna, jak z filmu Wajdy)

...do UK dociera uratowany przez Polaków żyd i próbuje przekazać prośbę bogatemu wujowi o wykupienie swojej żony i małej córeczki z warszawskiego getta. Wujo każe służbie przepędzić proszącego i z balkonu rzuca, że szkoda pieniędzy, bo was już nie ma w tym getcie, bo wy dla nas nie istniejecie, odwraca się, wchodzi do mieszkania i paluchami jak parówki, upierścionymi mocno, zapala hawańskie cygaro i beztrosko wydmuchuje kółka z dymu. Zrozpaczony bratanek idzie w ślady Szmula Zygielbojma i tak samo kończy życie.

Lepszy scenariusz zrealizowałaby zapewne jakaś anty-Holland lub anty-Pawlikowski.

zaloguj się by móc komentować

sigma1830 @mooj 4 lutego 2018 17:55
4 lutego 2018 19:24

Zwracam uwagę, ze sześć członków rodziny zostało zamordowanych przez Sowietów, cztery przez Niemców. 

To co piszesz jest tak odległe od rzeczywistości, że zastanawiam sie, skąd się wziałeś. Mogę tylko założyć w ciemno, że nigdy nie starałeś się o wydobycie jakichkolwiek dokumentu ani od Niemców,  ani od Ruskich.

Kończę temat. Ja naprawdę mam co robić.

 

zaloguj się by móc komentować

Aquilamagna @pink-panther
4 lutego 2018 19:31

Z dziedziny internetowych ciekawostek:

Według statystyk SimilarWeb.com wśród 20 najpopularniejszych serwisów w Izraelu znajdują się 2 adresy rosyjskie (ok.ru oraz mail.ru).

zaloguj się by móc komentować

tadman @Aquilamagna 4 lutego 2018 19:31
4 lutego 2018 19:35

Nie dziwota, bo zrealizowana przy pomocy GROMu akcja MOST to zapewniłą.

zaloguj się by móc komentować

adamo21 @pink-panther
4 lutego 2018 19:43

Jak nie wiadomo o co chodzi to chodzi o $$$. Już tutaj (SN), kiedyś napisałem: Jak 'oni' coś takiego zaczną, to nic i nikt tego nie zatrzyma. Mam jednak nadzieję, że tym razem się potkną, a nasz (nie)rząd i prezydent De poradzą sobie z ludźmi w samoprzylepnych mini sombrerach.

zaloguj się by móc komentować

Wrotycz1 @pink-panther
4 lutego 2018 19:53

Z powodu zaniedbań rządzących PRL po II w.ś. , celowych lub przypadkowych, nie policzono ofiar ani strat materialnych. Ci co przeżyli też nie zostali policzeni dokładnie. Może ten adres coś pomoże w kwestii strat ludzkich.

http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/17444/3-053_072-Barwi%C5%84ski.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Eksperci od holokaustu opierali się na danych dotyczących liczby Polaków ujawnionych w spisach z 1938 i 1946 roku. Na takiej podstawie można faktycznie wyliczyć, że straty wynosiły 2,1 mln osób narodowości polskiej. Najprawdopodobniej ci ksperci nie brali pod uwagę, też celowo lub przypadkowo, wpływu skutków zmian terytorialnych dokonanych po wojnie na wyniki spisu z 1946 roku. Wynik im pasował do tezy głównej, to go podali.

zaloguj się by móc komentować

sigma1830 @pink-panther 4 lutego 2018 18:33
4 lutego 2018 19:59

Pantero kochana, zdenerwowałam się i nie zrobiłam korekty swojego komentarza do @mooj, w związku z czym żadne słowo do siebie nie pasuje deklinacyjnie;) Czy mogę Cię prosić o poprawienie powyższego?

zaloguj się by móc komentować

Paris @pink-panther 4 lutego 2018 01:28
4 lutego 2018 20:15

O la la...

... to dopiero by sie dzialo  !!!

zaloguj się by móc komentować

Paris @pink-panther 4 lutego 2018 11:27
4 lutego 2018 20:40

Od kiedy ta banda weszla do tego lunijnego pier*****ka  !!!...

... tak sobie te debile wystrugaly... jakas federalizacje... jakas regionalizacje... jakies globalne korpo... i jako wisienka na torcie  CETA... a potem to juz tylko socjalizm i obozy pracy...

... i oczywiscie,  Pani Ewo -  ta BANDA  jako nasi nadzorcy  !!!

zaloguj się by móc komentować

Paris @tadman 4 lutego 2018 14:33
4 lutego 2018 20:44

Wezykiem... wezykiem  !!!

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @tadman 4 lutego 2018 19:22
4 lutego 2018 20:47

Ależ oczywiście, termin "egzekucji należnego majątku martwej ręki" zaczyna się, gdy umierają ostatni świadkowie tego, co się wydarzyło naprawdę. Można wciskać pracowicie wystrugane "narracje" Janka Grossa und koleżanken - bez ograniczeń. A skoro "Polacy winni, to niech płacą".  Nasz pech polega na tym, że mamy skłonność do inwestowania oszczędności głównie w nieruchomości: ziemię, mieszkania i domy. Inne rzeczy idą później. Od wojny minęło 70 lat z okładem i trochę "się wybudowaliśmy". W dodatku spokój, posprzątane, ptaszki śpiewają, żarcie dobre i prawie za darmo. Co się ma marnować w naszych niegodnych rękach. Czas na "wielkie strzyżenie". Kolejne.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @Paris 4 lutego 2018 20:40
4 lutego 2018 20:48

Jak nie z tej strony to z innej - zajączek w lesie, sam i smaczny - to i wilki się zbliżają z różnych stron:))) Pozdrowienia.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @Aquilamagna 4 lutego 2018 19:31
4 lutego 2018 20:51

W Izraelu jest sporo emerytów z CCCP a ci mają sporo czasu. Poza tym tęsknią, więc podejrzewam, że sobie puszczają na youtubie sowieckie filmy, parady i chór Aleksandrowa - non stop. Izrael jest ładnym krajem, ale chyba na krótką metę. Za gorąco i to w różnym tego słowa znaczeniu.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @adamo21 4 lutego 2018 19:43
4 lutego 2018 20:53

My też należymy do narodów cierpliwych:))) Na klasę polityczną nie liczę zbytnio, ale taka juma, jak się marzy niektórym (i to tutaj), chyba nawet ich przerasta. Ale pożyjemy, zobaczymy. Wiek XX zaskoczył Polaków na parę tysięcy sposobów.

zaloguj się by móc komentować

tadman @pink-panther 4 lutego 2018 20:47
4 lutego 2018 22:07

PINK-PANTHERze, wystarczy pojeździć po kraju i widać, że Przez ostatnie lata ludziska nie mając wpływu na nic, nawet ile lat będą pracowali do emerytury, to poszli w inwestowanie: w dzieci, w mieszkania, w domy, w obejścia. W ogóle ostatnimi laty Polska nam wyładniała i widzą to Danielse i inne zwierzaki i ostrzą sobie ząbki na jumę za wyimaginowane krzywdy, których doznali od nas. Oni zawsze sztamę trzymają z mocnymi, a tych słabszych lubią golić przy wsparciu tych mocnych.

zaloguj się by móc komentować

tadman @Paris 4 lutego 2018 20:44
4 lutego 2018 22:08

Ależ Paris, to nie był żart.

zaloguj się by móc komentować

Paris @tadman 4 lutego 2018 22:08
4 lutego 2018 23:36

Oczywiscie, ze to nie zart...

... wezykiem to za malo... te PRAWDE to w marmurze nalezy wyryc  !!!

zaloguj się by móc komentować

tadman @Paris 4 lutego 2018 23:36
5 lutego 2018 00:02

Paris, Ty to jesteś strasznie narwana wariatka. :)

Kiedyś mnie denerwowałaś, ale po czasie przyjąłem ten styl i widzę iż mimo sporej różnicy między nami to idzie nam o to samo. Zresztą dodam, że ostatnio pięknie zagłosowałaś i zdobyłaś jeszcze jedną duszyczkę. A ta z Księgarni jeśli Cię nie polubi to durnota jakaś, co się niepotrzebnie uprzedza.

zaloguj się by móc komentować

Paris @tadman 5 lutego 2018 00:02
5 lutego 2018 00:36

Dzieki za szczerosc...

... ale nie jestem wariatka... a ze narwana czasami, to i owszem... bo i powody sa ku temu... ale ogolnie to jestem "do rany" i nadspodziewanie zgodny i mily czlowiek.  No, ale w zyciu tak jest, ze sa ludzie i ludziska, ze wszystkimi sie nie da... nie narzekam, nie zabiegam o uznanie "na sile"... Pan Bog czuwa i prowadzi - czego chciec wiecej  ??? 

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @tadman 4 lutego 2018 22:07
5 lutego 2018 05:35

W Polsce wystarczy kilkadziesiąt lat bez wojny i widać efekty pracowitości ludzi, mimo problemów. Nie mamy wpływu na politykę ani tym bardziej na jej skutki wynikające z "ustaw uchwalanych nocą". Taki to rodzaj "demokracji" stworzony został rękami generała Kiszczaka i jego usłużnych "koalicjantów" pretendujących do określenia "solidarnościowcy' i "autorytety moralne". A teraz widzimy efekty: "sojusznicy" nas obrażają jak chamski klient "profesjonalistkę pod latarnią". Głównie w celu kolejnej jumy. Tym razem na bilion złotych.


Dlatego tym bardziej ważne jest abyśmy się temu "sojusznikowi" przyjrzeli nieco. Dla mnie zaskoczeniem jest, że cała "literatura prasowa " na temat Benjamina Netanyahu (a okazuje się, że na temat Yaira Lapida też) - powstawała spokojnie na świecie, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii a tutaj, gdzie "wspólnie obradowały parlamenty" i "wspólnie obradowały rządy" a premier i ministrowie zamiast na Intronizację Chrystusa Króla - pojechali do Tel Avivu "na niecierpiące zwłoki spotkanie" - panowało i panuje zgodne milczenie prasy "od kłamliwej do najbardziej patryotycznej" na temat najważniejszyzch figur polityki izraelskiej. Netanyahu i Lapid jakoś z tymi ich wulgarnymi atakami i kłamstwami przeciwko Polsce (nie licząc immunitetów dla Morelów świata tego) jakoś nie kojarzą mi się z politykami tej klasy co Golda Meir. Fryzury za 1000 USD za pieniądze podatnika i kuzyn zaaresztowany z podejrzenia o "przyjmownaie wyrazów wdzięczności" przy zakupie uzbrojenia jest bardzo niedaleczko do zegarków niezapomnianego ministra PO i afer z kamienicami.

Ale w III RP mamy do czynienia z aktywnym tworzeniem pożywki dla antypolonizmu i uzasadnień dla tych wszystkich "roszczeń" i oskarżeń.  Z pieniędzy podatnika  polskiego finansowane były i są pseudobadania naukowe i pseudo dzieła naukowe na temat "polskiego udziału w Holocauście" różnych psycholożek i innych Engelkingów, Grabowskich i innych. Główną rolę grał były szef Polskiej Akademii Nauk niejaki Michał Kleiber z liceum Klementa Gottwalda dla czerwonej arystokracji i koleżka z klasy niejakiego Józefa Glassa "naukowca i emigranta 1968", co to wypłynął tutaj w jakiejś aferze z Totalizatorem. Szybko przykrytej.Kleiber, profesor honoris causa niezliczonej liczby niemieckich uniwersytetów też był wymieniany we władzach jakiejś spółki Glassa.

Bez Kleibera nie powstałaby ta cała kłamliwa "naukowa narracja" III RPo "polskiej współodpowiedzialności" i to Kleiber zdjął ze stanowiska prof. Jasiewicza natychmiast po jednej tylko wypowiedzi kwestionującej szlachetne intencje "naszych starszych braci". Której towarzyszyło zablokowanie ekshumacji w Jedwabnem, co umożliwiało popularyzowanie wszelkich oskarżeń o "polskie współsprawstwo".

Bez "padgatowki" tutaj, nie byłoby tego wycia w USA i Izraelu. Tamci wiedzą, że mogą sobie na wiele pozwolić. Zresztą wyskok prezydenta, premiera i ministra w aferze "nazistowskiego tortu w lesie" mrożonego w TVN parę miesięcy - też jakoś tak zgrany w czasie.

I to III RP zaprowadzono cenzurę pod pretekstem walki z antysemityzmem - na wszystkie informacje niekorzystne dla ludzi ze świecznika politycznego Izraela i "pewnych środowisk USA". W efekcie uratować Polskę może jedynie Polonia, która obecnie lobbuje przeciwko "ustawie 447". No i modlitwa.

zaloguj się by móc komentować


tadman @pink-panther 5 lutego 2018 05:35
5 lutego 2018 07:30

Uderzyłeś PINK-PANTHERze w sedno. W ten sposób można zrozumieć uderzanie w Polonię, zwłaszcza amerykańską. Te artykuły w GW o jej prowincjonalizmie, jej kłótniach itp. A przecież pamiętamy niesławnych panów przy ambasadach i konsulatach, którzy mieli za zadanie inwigilować i skłócać Polonię. Był jeszcze jeden myk opracowany przy użyciu służb, by w sławnych czasach Wilczka przyciągnąć kapitał Polonii do ojczystego kraju i w jakiś mi nieznany sposób po prostu zajumać go, a tym samym zubożyć  rodaków za Oceanem. Pamiętam jeszcze stręczonego nam Michela Poniatowskiego, który może tak się nazywał z racji, że jego ojciec przeszedł się raz po moście Poniatowskiego.

zaloguj się by móc komentować

malwina @mooj 4 lutego 2018 01:40
5 lutego 2018 09:24

jedno jest pewne: Poalcy musza to zrobic SAMI. Nie dla nas przewidziano 100 milionow na takie akcje, nie dla nas...

zaloguj się by móc komentować

malwina @ewa-rembikowska 4 lutego 2018 11:21
5 lutego 2018 09:54

gdzie? Braun od lat mowi gdzie.

przepraszam, ja wiem, ze Pani tez to wie, ale od dwoch tygodni nie moge dojsc do siebie.

i nigdzie, w zadnym miejscu (czyt. "naszych" mediow: ani Ziemkiewicz ani Karnowscy do tej pory publicznie nie przeprosili "oszoloma" Brauna).

noz sie, k..., w kieszeni otwiera.

 

 

 

zaloguj się by móc komentować

malwina @Slepowron 4 lutego 2018 06:30
5 lutego 2018 09:57

Dziadek mi kiedys te kwestie tak wyjasnil: dziecko, gdybysmy mieli upamietnic chocby tylko czesc zbrodni niemieckich i sowieckich na naszych ziemiach, to nie byloby gdzie domow stawiac...

zaloguj się by móc komentować

szarakomorka @pink-panther
5 lutego 2018 11:40

Sądzę, że w całej sprawie jest jeszcze coś, co jednoczy wszystkich żydów.

Napisała o tym "elig" na "naszych blogach".

Wynika z tego, że jeżeli opowieść o holokauście zostanie pozbawiona udziału Polaków, narzuci się pytanie dlaczego i tak naprawdę kto pomagał Niemcom w eksterminacji żydów.

Badacze mogą w końcu być zmuszeni do pisania jaka byla rola samych żydów.

Może dotrzeć wtedy do większej liczby społeczności, że to żydzi na swoje życzenie wyobcowując się ze społeczności polskiej przez chęć stworzenia zamkniętych gett dla odróżnienienia się przed Niemcami od "tych" Polaków sama "podała się na tacy".

Niemcy bardzo chętnie skorzystali z tej okazji  i przyklasnęli takiemu rozwiązaniu.

Mogli zacząć eksterminować Polaków: wywozić do przgotowanych przecież dla Polaków obozach, rozstrzeliwać po kilkadziesiąt osób za działalność partyzancką polskiego ruchu oporu.

Ale jednak z Polakami mającymi swoje Państwo Podziemne nie szło to tak jak sobie wyobrażali bo zawsze, gdyby posunęli się za daleko z "tyłu głowy" mieli myśl  odwetu i zamachów na wysokich dygnitarzy.

Inaczej było z żydami, sami weszli im do worka, odizolowani od społeczeństwa zdani na kolaborujących z Niemcami żydowskimi kolaborantami.

Takiej historii się boją i oprócz czerpania korzyści materialnych z przemysłu holokaustu utraciliby podstawę swojej martyrologi.

Może mój wywód mógłyby się wydawać naiwny i zbyt prosty, ale jestem inżynierem i staram się upraszczać wszystko tam gdzie to jest możliwe (chociaż zdaję sobie sprawę, że nie jest to metoda uniwersalna).

Jak zawsze dziękuję za trud jaki wkłada Pani w zbieraniu faktów i pokazywania "podszewki" wielu działań na tym naszym łez padole.

 

 

zaloguj się by móc komentować

szarakomorka @szarakomorka 5 lutego 2018 11:40
5 lutego 2018 11:45

Po przeczytaniu swojego wpisu zauważyłem sporo błędów gramatycznych, składniowych - na przyszłość przed naciśnięciem przycisku postaram sie dokładniej przeczytać to co napisałem.

Przepraszam.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @Grzeralts 5 lutego 2018 07:12
5 lutego 2018 12:15

A tak. Góra stoi. I spokój. Pozdrawiam

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @tadman 5 lutego 2018 07:30
5 lutego 2018 12:20

Ależ oczywiście. Polonia to dla "tutejszych autorytetów" wróg śmiertelny. Bo Polonia ma: kapitały, doświadczenie w zarządzaniu z prawdziwego zdarzenia i jeździ po świecie. I nie ma podejrzenia, że "ktoś ją wystrugał". Nie miesza się do polityki. Ale już od 1939 derogie enkawede nasyłało najbezcenniejszych swoich jak Oscar Lange, nie mówiąc o starym Gebercie- dwóch regularnych sowieckich szpiegów. Lange został "szefem centralnego planowania" a syn Kościo Gebert stoi pod pałacem i żąda veta w sprawie ustawy IPN.
Między dzisiejszymi "elitami krajowymi" a Polonią - już zgody nie będzie, bo tutejsi się odkryli do końca. Zobaczymy jak będą próbowali "czcić" rocznicę 1968 r. i te "cierpienia staliniątek", co to padły ofiarą zemsty "odtrąconego Moczara".  Będzie na co popatrzeć.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @szarakomorka 5 lutego 2018 11:40
5 lutego 2018 12:26

Dzięki za uzupełnienie notki. To jest o tyle ważny wątek, że ci Żydzi, którzy przeżyli II WW w jakichś obozach a nie w "policji żydowskiej" - i wyemigrowali do Izraela to nie mieli wcale łatwo. O tym pisał bardzo dużo Żyd i Polak zarazem - Kataw Zar, który miał wiedzę "z pierwszej ręki". O tym wiele i naukowo napisała Pani dr Kurek. O tym, że Żydzi na początku II WW sądzili, że niemiecka okupacja Polski to będzie "powtórka z I wojny" i że jest szansa "skonsumować" stare porozumienie z  Niemcami o "autonomii". I ona pisze wprost, że getta początkowo były tworzone z myślą o "autonomii'. M.in. zakazane było mówienie po polsku. Komuś się wyrwało to wyznanie we wspomnieniach. O zakazie mówienia po polsku w getcie. A resztę już znamy. To jest potworna tragedia i elity żydowskie w Izraelu i USA w sposób naturalny boją się tych wątków a Niemcom w to graj. Sytuacja jest "dynamiczna", jak mówią sportowcy.
Wielkie dzięki za miłe słowa i pozdrawiam

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @Wrotycz1 4 lutego 2018 19:53
5 lutego 2018 12:31

Dzięki za linka i rozwinięcie wątku. Szalenie ciekawe jest to omijanie szerokim łukiem tematu liczby polskich ofiar II WW przez tzw. sfery rządzące. Rozumiem , że komuniści po wojnie mieli priorytet: odbudowa państwa i sami nie byli zainteresowani badaniami terenowymi, skoro sami stali niejednokrotnie w czasie wojny za masakrami ludności polskiej na wsi (komunistyczne oddziały partyzanckie). O wielu takich sprawach nie mówiło się jeszcze w latach 80-tych. A potem też dyskretnie.  No a teraz minęło 27 lat - i znowu to samo. Poza tym, nie będzie Kongres USA decydował który zamordowany w czasie II WW obywatel polski - czuł się Polakiem. Oni dzielą wyraźnie na: "Żydów" i "nie-Żydów".  Na poziomie listów kongresów nie powinno byc takich tanich manipulacji. Ale to celowe było. Pozdrowienia

zaloguj się by móc komentować

tadman @pink-panther 5 lutego 2018 12:20
5 lutego 2018 12:45

Tak, 68 to cholerna trauma. Oni tam na tej obczyźnie schli z tęsknoty za krajem.
Wywalenie, czy wypchnięcie ludzi młodych, ideowych i aktywnych w okolicach stanu wojennego to nic w porównaniu z 68, chociaż tamci lądowali bezpiecznie, a ci z okolic stanu wojennego musieli zdobywać miejsce na obczyźnie włąsnymi rękami i ciężką pracą, a przez dłuższy czas ludowa ojczyzna nie pozwalała im nawet tutaj przyjechać. Znajoma wyjechała tuż przed stanem wojennym na stypendium do USA. Gdzieś zimą zmarł jej ojciec i rodzina wydeptała masę korytarzy, aby móc zawiadomić ją o śmierci i pogrzebie. Przyjechała dopiero późną wiosną i na lotnisku zapytała o ojca, a wtedy wyjaśniło się, że urzędy sobie zakpiły z jej rodziny i nie puściły tej wiadomości do USA.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @tadman 5 lutego 2018 12:45
5 lutego 2018 13:58

"Schli z tęsknoty" do tego stopnia, że niektórzy wrócili w latach 80-tych wraz z dzieciątkami i takim sposobem mamy Adrianka Zandberga w polityce III RP. Polakami nikt się nie przejmował i nie przejmuje. Przypominam Polaków w Kazachstanie i na Syberii: nadal TAM są.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @pink-panther
5 lutego 2018 14:09

My tu gadu, gadu a tu premier Morawiecki zaprasza samego ministra edukacji Izraela, tym razem majora sił specjalnych Izraela (zasłynął w 1996 r. z brzydkiego powiązania z masakrą ludności cywilnej ok. 100 osób i zamordowaniem czterech przedstawicieli ONZ w południowym Libanie w ramach operacji "Grona Gniewu")i dorobionego w interesie komputerowym w USA na ponad 150 milionów USD pana Naftalego Bennetta. Pan minister Bennet był już w kwietniu 2017 r. w obozie KL Auschwitz i ma zdjęcie z panią minister Zalewską. Dumnie targa flagę Izraela. Major Naftali nie pani minister Zalewska.
No i major Naftali , co to "nie przeprosił  za masakrę we wsi Kafr Qana" bo miał w sobie ducha pułkownika Kurza z "Jądra Ciemności" (jak pisała prasa) już zdążył poinformować świat a TOK FM to przetłumaczył, że jedzie do Polski aby "nam powiedzieć", że :"...narodowi polskiemu udowodniono zaangażowanie w mordowanie Żydów podczas Holokaustu".." I że podczas wizyty "będzie przypominał Polakom o ich zbrodniach na Żydach".
W dodatku w programie wizyty jest napisane, że pan minister Bennett odwiedzi Muzeum Powstania Warszawskiego. A brak info, aby odwiedzał Muzeum Żydów "Polin".

Czy leci z nami pilot? Prowokatora zaprosili. Żenua.

 

 

http://mondoweiss.net/2015/01/apologies-declares-controversy/

https://wpolityce.pl/polityka/379983-izraelski-minister-odwiedzi-polske-na-zaproszenie-premiera-morawieckiego-odgraza-sie-ze-opowie-o-naszych-zbrodniach

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @pink-panther
5 lutego 2018 14:34

Minister Edukacji Izraela Naftali Bennett jedzie na pokojowe rozmowy do Polski :)))) Zdjęcie porucznika Naftalego Bennetta z "elitarnego oddziału IDF" z dawnych dobrych czasów. http://www.jpost.com/Israel-News/Politics-And-Diplomacy/Was-Naftali-Bennett-responsible-for-a-massacre-of-Lebanese-civilians-386787

zaloguj się by móc komentować

malwina @pink-panther 5 lutego 2018 14:34
5 lutego 2018 18:10

Beata Szydlo wiedzialaby jak sie zachowac.

dlatego jej juz nie ma...

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @malwina 5 lutego 2018 18:10
5 lutego 2018 18:58

Tego  nie wiem, natomiast przypuszczam, że jest szczęśliwa, że zostały jej oszczędzone podobne wyzwania. I chyba jednak "dałaby radę". Dla człowieka uczciwego ta sytuacja jest jasna.

zaloguj się by móc komentować

Nieobyty @pink-panther 5 lutego 2018 14:34
5 lutego 2018 19:37

Pan Bóg pisze prosto na krzywej pięciolinii.

Projekt Hucpa Ambasador – ma chyba dziś zupełnie inne znaczenie.

Tygodniowy kurs realnej historii stosunków polsko-żydowskich – zaczyna uwierać.

Mimo stonowanej reakcji rządu to jednak coraz głośniej o roli Judendratów, Trzynastki itd. - coś o czym nie wypadało się wypowiadać  publicznie jest normalne.

Tutaj ciekawa jest percepcja słów posła Jakubiaka „ile Polaków uratowali Żydzi po 17 września” czy przypomina wystąpienia  dr Kurek itd. i itp.

Udało się że to poszło na żywioł ale nie przekroczone są granice i to boli. Bo popatrzmy Newsweek, Polityka zaczyna taniec z antysemityzmem ale dotarło do mas ile jest antypolonizmu.

Nawet obecna ekipa nie ma ruchu nie odważy się zdradzić dziś [musi to odłożyć a wróg naciska].

Jest coraz ciekawiej bo Berlin i Moskwa – mogąc zagrać na nosie wspiera Warszawę i Bibi zaczyna chaotyczne ruchy [niby minister edukacji jedzie a potem nie jedzie].

Mamy sukces bo podważamy doktrynę Izraela tylko teraz problem co dalej – jak upokorzy nas Biały Dom i czy Pekin będzie chciał wyjść z cienia i udzielić jawnego parasola.

Cóż w Talmudzie jest zapisane że gdy uprzedzisz wroga o swym zamiarze nie grzeszysz gdy na niego napadasz, wszelako te wszystkie mądrości z tej księgi i tak nie tamują tego  że jej czytelnicy z powodu pychy często mylnie ją interpretują.

zaloguj się by móc komentować

Maryla-Sztajer @pink-panther 5 lutego 2018 14:09
5 lutego 2018 19:57

A on nie odwołał czasem wizyty...?

/

 

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @Nieobyty 5 lutego 2018 19:37
5 lutego 2018 20:05

Dzięki za syntetyczny opis sytuacji. Sytuacja nadal nie jest do końca jasna, ale jedno dobre, że politycy są pod presją i jest nadzieja, że nie ośmielą się zrobić czegoś zawstydzającego. Okazja jest świetna, żeby Berlin i Moskwa zrobiły psikusa Waszyngtonowi swoimi oświadczeniami, chociaż wiele z tego nie wynika. Natomiast co do Pekinu, to jest waga najcięższa i nie przypuszczam, aby tu nastąpiła zmiana stylu czyli "wyjście z cienia". Ale byłoby super, gdyby rzeczywiście Pekin po raz drugi za naszego życia - uratował nam życie:)))

Zapewne najboleśniejsze dla tutejszych polityków jest ujawienie faktu "konsultowania projektów ustaw" a zwłaszcza próby wywierania nacisków w sprawie ustawy reprywatyzacyjnej czyli - próba skoku na kasę i to wielką.  Ujawienie, że jest się chłopcem na posyłki, to nie powód do dumy. Wbicie w plecy noża najbardziej proizraelskiej ekipie w Polsce przez ekipę Netanyahu to w obliczu jego innych kłopotów - bardzo duża nieostrożność. Przyznanie się, że ma się chętkę JAWNIE na cudze dobro to nie jest zachowanie sojusznika. Sytuacja "statycznie-dynamiczna", jak widać.

Obecna ekipa Izraela mimo patriotycznych okrzyków jest taka bardziej zsekularyzowana, więc myślę, że mądrości w zakresie taktyki i strategii to czerpią nie z Talmudu a z doświadczeń "wielkich imperiów", których z grzeczności nie wymienię. Podobno w wojnie sześciodniowej asystowali oficerowie niemieccy.
No a naród się konsoliduje. Coraz więcej prawdy wychodzi na światło dzienne czyli do publicznej dyskusji.  Jak to mówią: Góra stoi. Dzięki  i pozdrawiam.

zaloguj się by móc komentować

Paris @pink-panther 5 lutego 2018 12:20
5 lutego 2018 20:05

No nie moze byc  !!!

Ta  SZUJA  i  CZERWONA  MENDA  az zawitala  protestowac... na tym  kastingu  pod palacem... a potem  coby  sFiatowy  niujorktajms  mogl  troMbic  na caly sFiat  jaki to kolejny  "ustawowy CHolokalst" sie szykuje  narodowi wybranemu...

... ustawka trwa dalej i piane bija rozne te koszerne debile w nadziei, ze w te scieme swiat uwierzy...

... jeszcze - do kompletu - brakuje tylko  protestujONcego  starego spekulanta i malwersanta wojennego z Wegier  Soros'a  !!! 

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @Maryla-Sztajer 5 lutego 2018 19:57
5 lutego 2018 20:13

Dzisiaj jest świętej Magdy. Wracam  z kościoła a tu taka rewelacja: pan minister Naftali Bennett - nie przyjeżdża. Jak my się z tego podniesiemy:))) A podobno pan minister miał jakieś twarde dowody na to, że "udowodniono, że Polacy współpracowali w zagładzie Żydów". Może gdzieś te dowody wypadły z aktówki i teraz szuka pod stołami i biurkami a może nawet na chodniku.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @Paris 5 lutego 2018 20:05
5 lutego 2018 20:18

Cała sytuacja przeszła najśmielsze oczekiwania zarówno tych, którzy ustawkę planowali i przygotowywali jak i nas, biednych żuczków. Nadal żyjemy i  nie pękamy:))) Podobno panuje bardzo powszechna jednomyślność wśród Polaków w tej sprawie.  Co do spekulanta z Węgier, to pan premier Netanyahu podobno oskarża Sorosa o działania na szkodę Izraela. Tak więc "kłócą się wszyscy ze wszystkimi" :))) Tak to jest, jak ktoś pogrywa bezczelnymi kłamstwami z niskich pobudek czyli dla korzyści materialnej. Upada na naszych oczach mit obowiązujący nad Wisłą, że "sojusznik znad rzeki Jordan jest niepokonany" a jego "lobby" jest "najsilniejsze na świecie". Co prawda to na razie jakieś pierwsze rysy, ale i tak to więcej, niż ktokolwiek mógł był przewidzieć. Szok.

zaloguj się by móc komentować

Paris @pink-panther 5 lutego 2018 13:58
5 lutego 2018 20:18

Mamy, mamy...

... Adrianka  "gore piaHu"...  wystruganego w ciagu miesiaca przez  - dzis - merdia zjednoczonej  prawicy i polskojezyczne scierwo...  a po prawdzie - to V kolumne narodu polskiego  !!!

Rodakami na wschodzie - to sie "zajmowali"  ten caly  Dziedziczak... Dworczyk... no i ta cala senatorowa Anna-Maria... cos 200 pare osob sprowadzili... a lansowali sie na nich i PAD i pan Macierewicz... i srakiewicze tez wyli od sOkcesu  !!!

zaloguj się by móc komentować

Paris @pink-panther 5 lutego 2018 14:09
5 lutego 2018 20:23

No pieknie...  bravo  !!!

Calkiem sie pograza i  ZAORUJE  ta "lepsza zmiana".

zaloguj się by móc komentować

Paris @pink-panther 5 lutego 2018 20:18
5 lutego 2018 21:07

Tak...

... ta ustawka przerosla ich najsmielsze oczekiwania... a nam ukazala sie ta cala deta, bandycka "wielka dyplomacja"...  te bandyckie "negocjacje"... i te "dialogi"  dyplomatolow, mieczakow i sprzedawczykow... odslonila sie na naszych oczach ta cala hipokryzja, falsz i obluda... i za to objawienie prawdziwych zamiarow i realnych dzialan wobec nas Polakow - zwlaszcza  NASZYCH  DYPLOMATOLOW  - chwalmy Pana  !!!

A niech sie Moski kloca... nalezy im sie za caloksztalt... zapracowali se solennie... a nadety jak balon sojusznik z nad rzeki Jordan - po prostu bankrutuje. 

zaloguj się by móc komentować

Nieobyty @pink-panther 5 lutego 2018 20:05
5 lutego 2018 21:14

Już nie długo wiele się wyjaśni – podpisanie ustawy da kolejny akt.

Nie mniej już widać jak wiele się zmieniło. Poprawa bytu ekonomicznego, zderzenie namacalne z zachodem [emigracja, wyjazdy] dało odwrotny efekt niż obiecywał sobie Hartman i Palikot.

Europeizacja społeczeństwa nie udałą się. Mit zachodu upadł na naszych oczach – tak oferta kulturowa jak i religijnego modernizmu. Cóż to było błędne założenie że utrzymywano społeczeństwo na niski statusie ekonomicznym [fundusze był rozkradane] i nie zapewniona tego co w Hiszpanii lub Grecji najpierw ekonomiczną prosperitę [państwo opiekuńcze] a potem jej obcinanie. Efekt późnego wejścia w UE  wywoływał grabież a nie wzrost zasobności.

Tym tłumaczę to że nacisk Brukseli były nie efektywny a polityka godnościowa była popierana.

Nóż w plecy ze strony Izraela – jest bardzo znamienny bo obecna ekipa nie może zejść z kursu tym bardziej że konszachty z ludźmi Bibiego będą zapomniane jeżeli twardo teraz będą bronic reduty. To dlatego premier Morawiecki wyznacza Rubikon w Markowej – bo wie że nie ma odwrotu.

Jak bardzo wielu ludzi z nowoczesnymi poglądami dokonało rewizji swoich poglądów na Izrael – jeszcze nie widać ale to jakiego głębokiego samozaoranie dokonuje totalna opozycja zweryfikuje szybko jesień.

Cóż Berlin i Moskwa dobrze odczytuje nastroje i chce jakoś ułożyć stosunki tym bardziej że czeka nas jeszcze cios z Białego Domu. I tutaj jest klucz do rozmów z sąsiadami jeżeli dostaniemy patronat z Pekinu to ks. Gałuszko dobrze prorokował o naszej przyszłości.

Pan Karoń tłumczacy obecny problem czy Izraela czy UE tym że wykończył ich neomarksizm, zakładam że tą górą o którą rozbije  się są potomkowie Lechitów. Tutaj też jest rola Moskwy on kolejnej dawki utopi Marksa nie przeżyje i woli by to Warszawa broczyła krwią i stąd nam nie zagraża fizycznie.

Czasy są ciekawe bo rody Niemieckie [arystokracja i przemysł] też widzą potrzebę zrzucenia Marksa dla ratowania substancji i rozmów z Warszawą [ to są te wizyty sondażowe polityków AfD].

Sytuacja jest ciekawa w toku wojny z UE otwarto nam na zapleczu nowy front i zadano silny atak, po chwili szoku obecna ekipa tak jakby się pozbierała i chyba dotarł do niej jej siła w rozmowach z światowymi graczami nie wynika niskości ukłonów lecz bezwzględności i oddania tych których reprezentują.

Co do żydów ich otwarcie na świat z XIX wcale im na dobre nie wychodzi – kiedyś zdolną młodzież uwiódł syjonizm lub marksizm, reszta się szybko sekularyzowała więc wymyślona im tą religię holocaustu. Dziś mają dodatkowy problem – pasmo sukcesów ich zdeprawowało, [ nie przeczę są tam dobrzy stratedzy i wiedzą jak Kissinger że projekt dziadów czas zwijać] – robią coraz więcej błędów a da Bóg jednym z ich większych będzie atak na Polskę.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @Paris 5 lutego 2018 21:07
5 lutego 2018 21:33

Przeszła najśmielsze oczekiwania ale też skłania do melancholii. Jeszcze w 2017 jakiś Pankowski wpisywał  do "raportu Moshe Kantora" różne "rewelacje" o "polskim antysemityzmie" a tutaj nie było wśród tylu ministerstw, głównych urzędów do spraw, nie mówiąc o "fundacjach patriotycznych" - nikogo, kto sprawdziłby rutynowo te kłamstwa i na nie odpowiednio zareagował. Teraz dowiadujemy się ze zgrozą, że "cały świat myśli, że Polacy byli w Sonderkommandach" i generalnie "mordowali Żydów w sposób zorganizowany". To jest "dorobek" kulturowy III RP. Jak tu nie szanować nudnego towarzysza "Wiesława".

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @Nieobyty 5 lutego 2018 21:14
5 lutego 2018 22:03

Rzeczywiście wszystko się skumulowało, zapętliło i teraz nagle w ostrym świetle "jupiterów" czyli tej izraelskiej napaści na oczach świata - widać, że "pranie mózgów Polaków" na jakie liczono wciągając ich licznymi obietnicami bez pokrycia - do Unii - skończyło się w większej części -i na szczęście - klęską. Bo chciano "rycie beretów" połączyć z "wielką jumą". Ale Naród jest zaprawiony w biernym oporze i zdążył już przetrawić wszystkie kłamstwa serwowane "w ramach transformacji ustrojowej" - i je odrzucić. Głosu nie miał, ale swoje wiedział.

Rozumiem, że termin "europeizacja" zawiera te wszystkie lewackie eksperymenty w rodzaju "gender", "LGBT", "małżeństwa jednopłciowe" i totalne odejście od Wiary. Ale Polacy zostali zaszczepieni na komunizm, a to wszystko było "w pakiecie komunistycznym": walka z Kościołem, niszczenie rodziny, aborcja, rozwody. Dodano do starych kłamstw trochę nowych. No i wszystko się rypło. W dodatku afera z "uchodźcami" zniechęciła Polaków do Unii ostatecznie, nie licząc pamięci o wielkiej jumie.

Autodestrukcja narodów Europy to stara sprawa: dwie wojny światowe toczone na naszym kontynencie w jednym wieku plus eksperyment komunistyczny w Rosji z wielką wyniszczającą wojną domową i równie niszczącym eksperymentem gospodarczym - to było zniszczenie gigantycznego potencjału ludzkiego (miliony zabitych i rannych mężczyzn na frontach), radykalna zmiana roli kobiet w społeczeństwie, ostatecznie w latach 60-tych "napuszczonych na mężczyzn". Tego nie ma w Azji (Indie, Chiny, Indonezja, Filipiny), tego nie ma w Afryce a nawet w Ameryce Południowej jest w śladowych ilościach.A wojny wieku XX miały w ogólnym bilansie dla nich mniejsze znaczenie niszczące.
Więc kiedy oni ruszyli do inwazji przemysłowej (Azja) i demograficznej (Azja i Afryka oraz Ameryka Płd) - "świat białego człowieka" zastopował a następnie zaczął się cofać. Bo w tych sprawach nic nie stoi w miejscu: albo się narody rozwijają, albo zwijają. Europa się zwija i to coraz szybciej.
W tym wszystkim Moskwa i Berlin usiłują wygrać czas i zatrzymać nieuniknione. A w tzw. międzyczasie - zgrillować środkową Europę, żeby w chwili ich słabości jakaś I Rzeczpospolita bis się nie wykluła. Bo to jest bardzo nośna idea. I żeby do tego nie doszło, pilnowały tutejsze stalinięta z tą swoją "pedagogiką wstydu" i obrzydliwym antypolonizmem.

Polska dostała nożem w plecy i ma nowy front wojny mimo  służalczych i bezrefleksyjnych zachowań tzw. elit politycznych a w zasadzie jednego z odłamów. Bo "partia niemiecka w Polsce" nadal istnieje i się cieszy.
Taki zimny prysznic to świetny papierek lakmusowy na prawdziwe intencje ekipy obecnie rządzącej. Jak widać, Izrael też ma problemy i to poważne, czego wyrazem są te wojny wyborcze w łonie elit. Ich propaganda i autokreacja bardzo przypominała to, czym był eksperyment ZSRR: kibuce, zakwestionowanie roli mężczyzn i kobiet - czyli lewica u steru. A jednocześnie wielka część Narodu żydowskiego - to ludzie wierzący. Czyli jest tam jakaś rysa, chociaż na zewnątrz zawsze prezentują  jedność. W życiu państwa 70 lat to niewiele a oni chyba zupełnie nie są psychicznie przygotowani na fazy porażek, tylko prą do przodu, bo nie znają innego scenariusza. Z wdziękiem mało finezyjnego buldożera. A otoczenie czyli np. USA i układ globalnych sił - się zmienia. Przekonanie, że "wszyscy są nam coś winni" przestaje działać, zwłaszcza w Zachodniej Europie.  Zaatakowanie pięścią w nos najwierniejszego sojusznika i sługi zarazem pod hasłem "najwięcej winni nam są Polacy" - to zastanawiające.  Może to tak jak w starym przysłowiu: jak Pan Bóg chce kogoś ukarać, to mu rozum odbiera. Pożyjemy, zobaczymy.

zaloguj się by móc komentować

boson @Nieobyty 5 lutego 2018 21:14
5 lutego 2018 22:17

USA wcale nie musi wbić nam noża - ja stawiam na to, iż Trump jest gotowy do przekonania Izraela że to (= 447++)  jest ślepą uliczką i trzeba nowych rozwiązań, ale wtedy dni Bibiego będą policzone... i tak się właśnie stanie wg mnie.

zaloguj się by móc komentować

malwina @pink-panther 5 lutego 2018 18:58
5 lutego 2018 22:32

Tajemnica Beaty Szydlo tkwi w tym, ze ta kobieta wie kim jest. nie kreuje sie na nikogo, ergo nie ma kompleksow, ergo z niej emanuje wrecz spokoj. a spokoj to sila. 

i takiego kogos zastapiono zurnalowym bankowcem.

fatalnie zaczal sie ten rok.

robie swoje i soboty fatimskie, bowiem wszystko co oparlam na ludziach poszlo sie z hukiem walic...

dobra, juz koncze z jojczeniem.

pozdrawiam. 

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @malwina 5 lutego 2018 22:32
5 lutego 2018 22:35

Ależ ten rok zaczął się "z przytupem".:))) Opieranie się na ludziach jest bardzo ryzykownym sportem. Ale wiedza o tym pojawia się z wiekiem. Tak. Proszę kończyć z jojczeniem, bo to jest wyjątkowo autodestrukcyjne:))) Serdecznie pozdrawiam. Zostaje nam modlitwa. Jak zawsze.

zaloguj się by móc komentować

Nieobyty @boson 5 lutego 2018 22:17
5 lutego 2018 22:49

USA jest w stanie wojny domowej, a rola prezydenta to jest pytanie.

Gen Mattis już upominał Trumpa by oddalił swego zięcia bo ten parę razy pokrzyżował plany Departamentu Stanu na Bliskim Wschodzie.

Zresztą tam same służby się potykają między sobą – przypadek Kurdów jedni ich zbroją a drudzy oddają kanton Afrin.

Wobec kurczących się zasobów – udała się chwilowa wizyta komiwojażera w Warszawie – opchnięto drogi gaz i broń ale bez inwestycji. Cóż pomysł by dodatkowo przenieść koszty utrzymanie Izraela [ ustaw 447] jest nie do udźwignięcia. Wszystko wyjaśni reakcja po podpisaniu ustawy i to jest problem Waszyngtonu. Trzeba będzie zająć stanowisko – hasło Międzymorze idzie do realizacji czy nie. Berlin chce poszerzenia UE o resztę Bałkanów czyli blokuje mglistą koncepcje. Jeżeli administracja wypnie się na Warszawę to jej roli nie spełni Bukareszt.

Co do ekipy Bibiego – to ich jawny antypolonizm oddaje tylko nastroje elit i dołów izraelskich.

Tego co próbowano zbudować nie da się odtworzyć ani zasłonić – ale to nie nasz problem.

zaloguj się by móc komentować

Nieobyty @pink-panther 5 lutego 2018 22:03
5 lutego 2018 22:54

Jak to przed wojną mawiano - "Honor u Żyda jest w kieszeni".  Da Bóg ani się im kieszeni nie napełni ani sławy nie zyskają. 

No to czekamy - już nie długo i wiele się wyjaśni.

zaloguj się by móc komentować

tadman @pink-panther
5 lutego 2018 22:58

PINK-PANTHERze, muszę powiedzieć, że w ten ostatni tydzień to SN trzymał pięknie kurs, bo i Ty, i Magazynier, i boson, i eska, i Gospodarz sporo napisaliście i nie było to mielenie w stylu widzianym i słyszanym w TV, czy radio. Komentarze też dorzuciły sporo smakowitego mięska.
Poruszono wiele aspektów bieżących wydarzeń, trochę rzucono tła historycznego, trochę o tym co u nas, w Izraelu, Stanach, czy Niemczech.

Dzisiaj widziałem w TVP próbkę w wykonaniu jakiegoś zapóźnionego w rozwoju peeselowca, który grzmiał o wzroście nastrojów antysemickich w kraju. Powiedział, że prowadzącemu redaktorowi może pokazać. Już myślałem, że idzie o szalet dworcowy, a okazało się, że idzie o mecze piłkarskie. I takie coś za nasze pieniądze siedzi w Sejmie i prowadzi publiczne biczowanie nas. W TAKIM MOMENCIE! Brrr.

Trochę jestem zawiedziony, że w sprawie kulturowej definicji narodu, o antysemityzmie nie wypowiedział się w te dni publicznie mój ulubieniec, czyli Minister Dziewictwa Narodowego. A może coś mi umknęło. Nie wiem też co tam Adaś próbował wysmażyć, a może upiec.

 

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @Nieobyty 5 lutego 2018 22:54
5 lutego 2018 23:13

Kończy się chyba jakaś epoka i widać wyraźnie "zmęczenie materiału', bo te wszystkie "wiosny" wpędziły głównego sojusznika tylko w koszty i problemy wewnętrzne. A Izrael nie raczył być lojalny nawet wobec głównego sojusznika (szpiegowanie, handel zastrzeżonymi technologiami USA do państw trzecich) a teraz szlachetny Izrael jednym okiem łzy wylewa nad tymi "polskimi obozami śmierci" a drugim uważnie czyta ustawę o reprywatyzacji. Podzielność uwagi budząca podziw i zgrozę.
Rzeczywiście, chyba nawet tutejsi wielbiciele zaczęli się bać tego, co jeszcze może wymyślić tak niesamowicie kreatywny sojusznik.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @tadman 5 lutego 2018 22:58
5 lutego 2018 23:17

To chyba jakaś telepatia, bo też dzisiaj zwróciłam uwagę na dramatyczną nieobecność w dyskusjach o polityce wizerunkowej Państwa Polskiego - naszego ulubieńca czyli pana ministra Glińskiego.  W takiej chwili - nieobecny? Zostawił Premiera i ministra Czaputowicza - bez wsparcia.
PS. Kto to jest "Adaś" - ten w sandałach do garnituru?

PS2. Dzięki za włączenie do tak eleganckiego towarzystwa:))) SN trzyma poziom od początku. A kiedy temperatura rośnie - to się rozkręca "po całości":)))

zaloguj się by móc komentować

Paris @pink-panther 5 lutego 2018 21:33
5 lutego 2018 23:29

No odslonila sie ta BANDA tych "naszystUF"  strasznie  !!!

Ja sie zastanawiam skad to dziadostwo jest i kto im dal te rozne EtelYgenckE papiery... skad to dziadostwo sie bierze...

... "poziom" tych naszych kretynskich Jelit normalnie zwala z nog... po tygodniu patrzenia i sluchania tych pSZedstawicieli i roznych aLtorytetUF naprawde nie moge do siebie dojsc... choc wiem, ze to jeszcze nie koniec tej  merdialnej hucpy  !!!

zaloguj się by móc komentować

KOSSOBOR @pink-panther 4 lutego 2018 18:33
5 lutego 2018 23:34

Jak na mój rozum, to ci nieszczęśni Żydzi, którzy musieli umierać w obozach niemieckich czy w gettach od pałki żydowskiego policjanta - to swój majątek nieruchomy, jeśli go mieli - oddaliby każdemu, byle nie tym Żydom z Ameryki, którzy ich wystawili do wiatru. A ci się "otrząsnęli z żalu" i wyciągają ręce po "dobra martwej ręki" ludzi, których się wstydzili, którymi gardzili i których porzucili w najstraszniejszym momencie w historii.

WĘŻYKIEM!!!

zaloguj się by móc komentować

Paris @pink-panther 5 lutego 2018 22:35
5 lutego 2018 23:35

Modlitwa...

... i robic swoje... zawsze robic swoje.

zaloguj się by móc komentować


KOSSOBOR @pink-panther 4 lutego 2018 20:51
5 lutego 2018 23:40

No i ci "tropikalni Żydzi", jak o nich pisze ze specyficznym wdziękiem Eli Barbur :) 

zaloguj się by móc komentować

tadman @pink-panther 5 lutego 2018 23:17
5 lutego 2018 23:40

"dramatyczna nieobecność" - bardzo piękne :)))

Ponoć dopadła go ostra dychotomia, więc zachorował dyplomatycznie.

zaloguj się by móc komentować


KOSSOBOR @tadman 5 lutego 2018 07:30
5 lutego 2018 23:50

Na własne oczy widzieliśmy, jak był tu okradany Polonus, lekarz, który chciał założyć w Polsce klinikę. Wpiły sie w niego architektoniczne gnojki, z wielkim poparciem teściów różnistych - oficerów SB. W tym jednym prowadzącym panią profesor G. Parę lat z tego Polonusa żyło to towarzycho, na Malediwy gremialnie jeździło, auta sobie pozmieniało etc.. 

zaloguj się by móc komentować

KOSSOBOR @KOSSOBOR 5 lutego 2018 23:40
6 lutego 2018 00:13

Kataw Zar, naturalnie. Znaczy o tych "tropikalnych Żydach". Że też Zara pomyliłam z Barburem! Po prostu dawno nie czytałam "N. Czasu!".

zaloguj się by móc komentować

KOSSOBOR @tadman 5 lutego 2018 23:44
6 lutego 2018 00:15

Śmy z Ewuś podziwiały ten kamień. 

zaloguj się by móc komentować

KOSSOBOR @pink-panther
6 lutego 2018 00:21

I jak tu nie lubić pana Stanisława :)))

http://dakowski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=22133&Itemid=119Wielce

"Czcigodny Andrzej Święcicki sam się do tego przyznał w dniach ostatnich, publicznie oświadczając na antenie telewizji Polsat News, co następuje: Mordowaliśmy, ale nie zakładaliśmy obozów śmierci”."

 

 

zaloguj się by móc komentować
sigma1830 @pink-panther
6 lutego 2018 12:00

Muzeum KL Auschwitz jest zarządzane przez polakozercę, Piotra Cywińskiego. Kilkakrotnie mówiła o zawłaszczeniu Kl Auschwitz przez Żydów prezes Stowarzyszenia Polskich Ofiar Obozów Koncentracyjnych Elżbieta Rybarska.

Otóż, jak co roku Stowarzyszenie przygotowywało się do obchodów 73 rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau. Przez dwa miesiące starali się o pięć zaproszeń. Bezskutecznie. Dostali jedynie trzy na całą Polskę. Nie mogli przynieść z sobą kwiatów, zapalić zniczy i rozwinąć biało-czerwonej flagi. Żadnych akcentów polskości. Pełna anonimowość. Co innego Żydzi, którzy mogli swobodnie demonstrować swoje emblematy.

http://prawy.pl/65404-antypolskie-decyzje-dyrekcji-obozu-auschwitz/

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @Paris 5 lutego 2018 23:29
6 lutego 2018 12:41

Bardzo delikatnie podchodzą do tematu. Właśnie czytam,że pan prezydent RP "podpisał ustawę o IPN ale skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego". Taki skrupulatny.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @KOSSOBOR 5 lutego 2018 23:34
6 lutego 2018 12:45

Chyba wokół tego cała afera się toczy. Chętnie usłyszę, jak jakiś "izraelski autorytet" albo tutejsze gwiazdy "historii Holocaustu" rzucają nam w twarz, że "polscy Żydzi, którzy zginęli w czasie II WW nie chcieliby aby ich własność była w waszych brudnych polskich rękach; oni chcieliby, aby ich własność poszła w nasze dobre żydowskie ręce".  Absurd i kosmiczne nadużycie, ale właśnie w Polsce, gdzie "bruneci" po wojnie "przytulili" praktycznie wszystkie ruchomości z pańskich dworów nikt nie ośmieli się nawet mruknąć na ten temat.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @Paris 5 lutego 2018 23:35
6 lutego 2018 12:46

Zgadzam się. Róbmy swoje. Pozdrawiam

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @KOSSOBOR 6 lutego 2018 00:21
6 lutego 2018 12:47

Pan Stanisław ale też pan Leszek  Żebrowski są warci w złocie tyle, ile sami ważą:))) Dobrze, że są.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @sigma1830 6 lutego 2018 12:00
6 lutego 2018 12:52

Pamiętam aferę z kradzieżą napisu nad bramą KL Auschwitz na zlecenie jakichś Szwedów. Nie poniósł żadnej odpowiedzialności. W każdym innym muzuem na świecie za takie niedbalstwo i brak profesjonalizmu - dyrektor wyleciałby dla przykładu. Ale proszę pamiętać, że to wśród pracowników muzeum, niewykluczone, że pod wpływem szefa, został wyprodukowany donos na śp. dr Ratajczaka, który został wyrzucony z pracy z wilczym biletem i po roku cyz dwóch znaleziono jego ciało  w stanie daleko posuniętego rozkładu pod jakimś supermarketem w samochodzie. Samochód stał tylko jedną noc a pracownicy wychodzący z pracy - widzieli ten samochód. I żadne śledztwo nic nie ustaliło. Ten człowiek za to lansuje się strasznie w zagranicznych mediach, gdzie oczywiście do głowy mu nie przyjdzie mówić o polskich ofiarach.  Ale jego szef pan minister Gliński też był "okropnie aktywny" w ostatnich dniach.

zaloguj się by móc komentować

Zadziorny-Mietek @sigma1830 6 lutego 2018 12:00
6 lutego 2018 13:29

Jeśli nawet teren Obozu A-B nie został formalnie wyłączony z obszaru państwa polskiego, to z pewnością jest "współdzielony" w taki sposób, że głos decydujący o wszystkim co się w A-B dzieje mają Żydzi. Sprawują zarząd po prostu. Dowód to poniższe kalendarium:

https://gdynia.fsspx.pl/1998/10/01/kalendarium-konfliktu-owicimskiego-marzec-1983-wrzesie-1998/

zaloguj się by móc komentować

sigma1830 @pink-panther
6 lutego 2018 13:53

Już nie mówiąc o tym, że w KL Auschwitz ginęli głównie więżniowie polityczni, Polacy. Żydzi byli mordowani w Birkenau. 

zaloguj się by móc komentować

sigma1830 @pink-panther 6 lutego 2018 12:52
6 lutego 2018 13:57

Jeszcze w temacie polskich himalaistów. Właśnie wyczytałam w polskiej wersji Bilda.

"Tomasz Mackiewicz dziewięć lat temu zdobył samotnie Chan Tengri w Tienszanie,  (7010 m n.p.m) położony na granicy Kirgistanu, Kazachstanu oraz Chin. Pod metalową piramidą na szczycie Chan Tengri ukrył foliową torebkę. Ten moment nagrał na wideo. Dopiero po ośmiu latach zdradził, że były to prochy jego zmarłego syna - Xawerego, którego bratem bliźniakiem jest Maks."http://www.fakt.pl/wydarzenia/swiat/tomasz-mackiewicz-ukrywal-to-przez-lata-w-gorach-zostawil-prochy-syna/jf1hrzg

W jakiej rodzinie ten człowiek się chował, ze własnego dziecka nie pochował po bożemu.

 

zaloguj się by móc komentować

sigma1830 @Zadziorny-Mietek 6 lutego 2018 13:29
6 lutego 2018 14:02

A co jeszcze bardziej ciekawe, znany nam skądinąd p. Tyrpa z Fundacji Paradis Judeaorum ogłosił petycję celem zwolnienia Piotra Cywińskiego ze stanowiska dyrektora Muzeum KL Auschwitz. Jest to chyba akcja wyprzedzająca oczywisty ruch po stronie polskiej; żeby w razie czego skanalizować oburzenie Polaków.

http://prawy.pl/65455-zwolnic-antypolskiego-dyrektora-muzeum-auschwitz-birkenau-podpisz-petycje/
 

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @sigma1830 6 lutego 2018 13:53
6 lutego 2018 14:21

To są rzeczy oczywiste ale to niczego nie zmienia, skoro "wadza nasza kochana" nie dała rady umieścić nawet wykazu imiennego komendantury niemieckiej w jakimś widocznym miejscu i pan Yair z Knessetu, jak już został złapany za rękę z konfabulacjami na temat "babci zamordowanej przez Polaków w Polsce" na drugą nóżkę wrzucił, że w KL Auschwitz było tylko 30 osób niemieckiej obsady. Dopiero na portalu www.wpolityce.pl wrzucili listę wyciągniętą z jakichś archiwów przez Macieja Pawlickiego. Sami SS-mani niemieccy lub austriaccy -do wyboru.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @sigma1830 6 lutego 2018 13:57
6 lutego 2018 14:29

W PRL był z czułością hodowany segment kulturowy "buddyjsko- joginistyczno- medytacyjno wahadełkowy", żeby jakoś wyrywać ambitniejsze jednostki z Kościoła Katolickiego a z drugiej strony dać coś do zabawy ateistom w drugim i trzecim pokoleniu. Ateizm - to - nicość. Trudno tym się specjalnie ekscytować.  W medytacjach różnego rodzaju specjalizowały się różne aktorki z ambicjami gwiazdorskimi: Winnicka Lucyna, Małgorzata Braunek a ostatnio "narzeczona Englerta", co to wielka działaczka KOD jest. Od czasów hipisowskich czyli od roku 1968 bardzo lansowane jest przez pop-kulturę w USA a w Hollywood w szczególności - kremowanie zwłok i rozsypywanie w różnych dziwnych miejscach.  To bardzo sprytna podpucha, bo gdyby tak Polacy na potęgę zaczęli się "kremować i rozsypywać", to najdalej za 80-100 lat przyszedłby tu ktoś i powiedziałby: tu nie było żadnych Polaków.  To są projekty długoterminowe i w tych stronach raczej nie mają wzięcia. Więc przeciwnicy KK przynajmniej narzekają na interiach i der Onetach na "wysokie koszty pogrzebu", które zwraca przecież ZUS.

zaloguj się by móc komentować

mooj @pink-panther 6 lutego 2018 14:21
6 lutego 2018 14:41

Ja przepraszam, ale listę sporządził Pan Profesor Aleksander Lasik, "wygrzebywanie to nie jest bardzo skomplikowana sprawa i nie w polityce.pl 

http://truthaboutcamps.eu/th/zaloga-ss-kl-auschwitz/16816,Zaloga-SS-KL-Auschwitz.html

http://pamiec.pl/pa/form/60,Zaloga-SS-KL-Auschwitz.html

a badania dalsze (miejsca urodzenia, jak stali się załogą KL, etc) zdaje się, że nie były prowadzone na szeroką skalę

Nawet jeśli okazałoby się, że wśród nich byliby urodzeni w Polsce, obywatele Polscy (na ogół Niemcy) to nic by nie oznaczało. A takie przypadki były (co najmniej jeden)

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @mooj 6 lutego 2018 14:41
6 lutego 2018 15:44

Dziękuję za linki i za sprostowanie. Nie pamiętam już, czy w artykule Macieja Pawlickiego na ten temat było jakieś powołanie się na stronę internetową Pana Profesora Aleksandra Łasika. Obawiam się, że nie, bo wtedy jakoś byłoby to zauważone.
Co do "Niemców z Polski", to oni niejednokrotnie, tak jak Schindler przyjeżdżali przed wojną w celach wywiadowczych i "na zaś". Więc w zasadzie byli obywatelami niemieckimi tylko zakamuflowanymi.

zaloguj się by móc komentować

mooj @pink-panther
6 lutego 2018 15:52

miałem na myśli urodzonych w Polsce czy też raczej jeszcze w Królestwie Polskim

patrz: 

https://genealodzy.pl/PNphpBB2-viewtopic-t-57366.phtml

i podany tamże - niemalże od razu, w dzień po publikacji akt urodzenia jednego z członków załogi

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=3&zs=1466d&sy=1909&kt=1&plik=043-046.jpg#zoom=1.25&x=103&y=192

Abel Gustaw 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Dziepółć

http://dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/Tom_XV_cz.1/463

osadnictwo niemieckie z XIX wieku i być może starsze

zaloguj się by móc komentować

DYNAQ @KOSSOBOR 5 lutego 2018 23:37
6 lutego 2018 18:48

Takich kamieni/obelisków/tablic z l wś zachowało się na Mazurach sporo,na niektórych znanych mi 80% nazwisk to nazwiska polskie...imiona najczęściej niemieckie. Są też cmentarzyki wojenne na których obok żołnierzy niemieckich spoczywają żołnierze rosyjscy.Jakieś poszanowanie było,zanim rozhulało się lewackie zbydlęcenie...

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @mooj 6 lutego 2018 15:52
6 lutego 2018 19:32

Dzięki za linki i za info. Sprawa, jak widać, czeka na poważny projekt na znacznie większą skalę. Ale chwała tym, co sami z siebie próbują zachować parę cegiełek z historii Polski.

zaloguj się by móc komentować


przemsa @pink-panther 6 lutego 2018 14:29
6 lutego 2018 21:38

> Od czasów hipisowskich czyli od roku 1968 bardzo lansowane jest przez
> pop-kulturę w USA a w Hollywood w szczególności - kremowanie zwłok
> i rozsypywanie w różnych dziwnych miejscach. 

W filmie Droga Życia główny bohater rozsypuje tak prochy syna w drodze do Santiago de Compostela. I rzeczywiście, wcześniej się nad tym nie zastanawiałem przyjmując, że dla ludzi z USA to coś normalnego. 

 

zaloguj się by móc komentować

jestnadzieja @KOSSOBOR 6 lutego 2018 21:29
6 lutego 2018 21:51

Biedny chlopak, chowany przez babcie, bo rodzice za chlebem wtedy wybyli za granice..W narkomanie wszedl kiedy zostal wrzucony z wiejskiego prostego srodowiska w miasto. Bez oparcia w rodzinie.

Natomiast smierc jego dziecka wydarzyla sie juz duzo pozniej, po wyjsciu z nalogu, po podrozach do Indii (ponoc tam, w srodowisku katolikow pracujacych wsrod tredowatych, sie nawrocil, jak widac - roznie mu szlo..), po zalozeniu rodziny..Wtedy juz zaczal miec swira z gorami (wiekszosc himalaistow ma odchyly w buddyzm i poganstwo, jak zauwazylam).

Mnie bardziej przerazaja opowiesci o trupach lezacych w drodze na szczyty, ktore na nikim nie robia wrazenia. Mlodszy syn Kukuczki byl tym dosc wstrzasniety w czasie swojej wyprawy (nadarzyla sie okazja, dostal zaproszenie na zorganizowana wyprawe) na Everest. Bakcyla do gor raczej nie zlapal, na szczescie.

zaloguj się by móc komentować

A-Tem @tadman 5 lutego 2018 22:58
7 lutego 2018 00:56

Jeśli Glina siedzi w jarmułce u sierżanta, to czego się spodziewasz? I tak dobrze, że ten paralizator*) przynajmniej zamknął japę, gdy źle się dzieje. A dzieje się bardzo źle. 

 

*) Gliński=paralizator

Innej funkcji 'to coś na dwóch nogach' nie ma. Popierany przez oberżyda CzeciejErPe więc nie do usunięcia. Chyba, że najpierw oberżyda usunąć. Ale tu by się szabesgoje zapłakały...

zaloguj się by móc komentować

Paris @pink-panther
7 lutego 2018 01:04

Nic dodac - nic ujac !!!

zaloguj się by móc komentować

A-Tem @pink-panther
7 lutego 2018 01:11

Nie mogę sensownie skomentować ostatnich dwóch wybitnych notek, przepraszam, PP! Jakoś się poprawię, prawdopodobnie nie tutaj, bo przyszłości dla SN nie ma, w sensie: nie widzę. Tadman pięknie podsumował jakość piszących, więc EsEn potoczy się jeszcze pewien czas. Nie wiemy, jak długi.

zaloguj się by móc komentować

KOSSOBOR @jestnadzieja 6 lutego 2018 21:51
7 lutego 2018 01:13

Mnie zbyt wiele rzeczy przeraża w tym himalaizmie. Nie gadam tu zbyt wiele, ale mam bardzo określone zdanie. Nie wynika to z analizy podczas siedzenia w cieple na kanapie, a z wiedzy na temat /nie wspinałam się/. Sama uprawiałam ryzykanckie sporty na własny koszt /konie, żeglarstwo/, które jednak, mimo urazowości a nawet śmiertelności, nie prowadziły do ześwirowania /fizyczne skutki wysokości/ i pogrążenia rodziny, która w tym całym himalaizmie jest na jakimś kłopotliwym, szarym końcu. O ile w ogóle. Uratowanie tej Franzuzki jest jakimś nadzwyczajnym wydarzeniem w tym ich świecie, obrzydliwym, nieludzkim, pozbawionym solidarności i usłanym trupami kolegów na trasie. Ale  nie tylko. Po odpadnięciu znanego himalaisty, jego kumple himalaiści wydutkali wdowę w interesach /juz wtedy zakładanych przez "naszych bohaterów"/. I szereg innych "pikantnych" spraw, które budzą obrzydzenie i dezaprobatę. 

Niech sobie robią co tam chcą, ale zostawmy ten ich chory świat, a oni niech sie od nas i naszych podatków ODPINKOLĄ.

Rutkiewicz, ściągająca na własnych plecach trupa rozkładającej się i cuchnącej  koleżanki himalaistki to też na tym tle wyczyn. Ale jakiś inny bohater czekał, aż towarzyszka zemrze, po czym wpakował ją do śpiwora i zrzucił w przepaść. 

Ta wzniosłość gór...

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @przemsa 6 lutego 2018 21:38
7 lutego 2018 01:19

Kiedy widzę to w jednym filmie, to przypadek, ale jeśli to się powtarza w kontekście bardzo pozytywnym, to pełni rolę wychowawczą. Jako coś nowoczesnego. Tworzy się społeczeństwo bez korzeni: bez przeszłości i bez przyszłości.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @KOSSOBOR 7 lutego 2018 01:13
7 lutego 2018 01:24

Powiało grozą. Serio. Źle się bawią ci wszyscy państwo.  Kult himalaizmu jako "czegoś dla wybranych" zaczęto lansować w czasach "kina moralnego niepokoju". Że niby tacy niezależni- "nie-mieszczańscy". A okazuje się to jakimś kultem samozniszczenia. Śmiertelność wysoka, rodziny okaleczone psychicznie a czasem i majątkowo. Gdzie sens.

zaloguj się by móc komentować

A-Tem @Paris 5 lutego 2018 21:07
7 lutego 2018 01:31

USA będzie musiała się opowiedzieć.

Dalsze pozwalanie ogonowi, aby wywijał psem, skończy się katastrofą dla samych Stanów Zjednoczonych: wizerunkową zapaść już mają, a i gospodarczo ta "korporacja" nienajlepiej stoi. USA traci poprzednio uzyskane wpływy.

Gdy USA się opowiedzą za Polską, zyskują przyczółek w sercu Europy, the Heartland of Europe. Kto panuje nad centrum Europy, ten panuje nad Europą. Kto zaś panuje nad kontynentem europejskim, ten włada Światem.

Izrael to ponury dowcip: mały ogonek na peryferiach Afryki, nikomu niepotrzebny. Trzymanie tego ogonka przychodzi drogo, a będzie przychodzić jeszcze drożej: bez żadnych korzyści dla Stanów Zjednoczonych. Izrael to są straty.

Polska to jest przyszłość. Pod warunkiem, że Polacy wymienią ohydną bandę na realną reprezentację Narodu. Szabesgojów poddać reedukacji i — będzie szansa na odrodzenie, razem z sąsiadami (że tak to zadanie politycznie ujmę).

zaloguj się by móc komentować

A-Tem @KOSSOBOR 7 lutego 2018 01:13
7 lutego 2018 01:56

Paradoksalnie, najbardziej śmiertelnym sportem jest... piłka nożna. Potem nurkowanie. O jednym i o drugim NIC się nie mówi. 

Te niby-niebezpieczne: skoki spadochronowe, wspinaczka, są faktycznie dziecinnie, jak w kojcu z grzechotką, bezpieczne. Co nie znaczy że i tam się nie zdarzają absurdy. 

Ktoś trafnie opisał latanie i wspinanie się jako "techniczne", tzn takie sporty, gdzie całe życie trzeba się uczyć, aby dopiero w drugiej połowie życia — ewentualnie — dojść do odpowiedzialnej perfekcji. To prawda.

W przypadku "zasłanej trupami" drogi na Everest (myślę, że o tę skomercjalizowaną do niemożliwości trasę chodzi) gra rolę tylko forsa, czyli wpuszczanie tam płacących najwięcej. Sprzątanie po sobie nie należy do wymuszanych przez gospodarzy zadań, przez co cała droga zasłana jest...porzuconym sprzętem. Kto tam idzie, może się po drodze ubrać i wyposażyć: setki namiotów, niezliczone butle tlenowe, beczki, nieotwarte, pełne ekwipunku... Czasem też, niewiele takich, porzucony przez wyprawę członek którejś dawniej urządzanej. Kto o tym opowiadał, ten podkoloryzował.

Zresztą, na dziennikarzach nie ma się co opierać.

Kukuczka czy nie, trzeba z nim porozmawiać osobiście, a nie podczytywać, co sensacyjny artykuł "wydobędzie" z "naocznego świadka".

Podsumuję: wspinaczka jest generalnie bezpieczna, jak droga do sklepu na zakupy, zgoda: trochę pod górę. Tylko dlatego taki fajansiarz, jak ten jak-mu-tam, mógł tak długo szaleć, zgrywając pakera i znawcę "zimowych wejść". 

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @A-Tem 7 lutego 2018 01:11
7 lutego 2018 02:03

Proszę się nie przejmować:))) Wystarczy czytać. I nie należy się zbytnio przejmować przyszłością. Należy robić coś tu i teraz. Czasem są to rzeczy nieważne, ale na ile nieważne, dowiemy się w przyszłości.

zaloguj się by móc komentować

Paris @A-Tem 7 lutego 2018 01:31
7 lutego 2018 02:09

Nic ujac...

... a dodac moge tylko to, ze NIE  MA w "polskiej" publicznej tivi zadnej informacji o tym co sie dzieje m.in. w USA, a juz na bliskim wschodzie - to nawet nie wspomne... realnie  ZERO  INFO  !!!

Pozostaja tylko prywatne przekazy i troche w necie... np. tutaj na SN... ale i tak nie jest calkiem najgorzej... a dzieki wszystkim ustaFkom np.  puczyk w 2016 roku... potem wymiana dobrej zmiany na "jeszcze lepsza"... albo teraz ta obecnie odgrywana z nowelizacja ustawy o IPN... te wszystkie ustaFki dokladnie juz pokazaly CZYM  sa te Jelity... "nasze" i "zjednoczone"... jak knuja ponad naszymi glowami i knuc beda, bo juz sie okazalo, ze pomimo podpisanej ustawy i zapobiegawczo skierowanej przez PAD'a do TK - izraelski rzad bedzie nadal ingerowal w te ustawe - takie podali oswiadczenie... wiec o czym my mowimy i gdzie jestesmy  ???  Jutro nadal bedzie "pranie mozgow" przez  naszo merdialnie i nasze aLtorytety  !!!

Tak, Polska ma przyszlosc... ale TYLKO pod warunkiem wymiany tej BANDY i jej zredukowaniem przynajmniej o 50%... pod warunkiem zwiekszenia ich odpowiedzialnosci i transparentnosci podejmowanych dzialan  !!!

zaloguj się by móc komentować


przemsa @A-Tem 7 lutego 2018 01:31
7 lutego 2018 06:44

> Polska to jest przyszłość. Pod warunkiem, że Polacy wymienią ohydną bandę
> na realną reprezentację Narodu. 

Czyli na kogo?

 

zaloguj się by móc komentować

jestnadzieja @pink-panther 3 lutego 2018 22:38
7 lutego 2018 07:59

"To włoskie media, które zapomniały o swoim sojuszu z fjurerem i wysłaniem "ósmej armaty" na front wschodni."

To typowy objaw wlasnie dla tych, co nie zapomnieli. We Francji to samo. Im bardziej chca ukryc swoje swinstwa, tym glosniej i mocniej obwiniaja Polakow.

zaloguj się by móc komentować

qwerty @pink-panther 7 lutego 2018 01:24
7 lutego 2018 08:29

to była ucieczka od wolności do wolności naczej formatowanej; a kino moralnego niepokoju to kino moralnego uspokojenia i wskazania obszarow rozważań pod nadzorem

zaloguj się by móc komentować

sigma1830 @pink-panther 6 lutego 2018 14:29
7 lutego 2018 08:41

Ponieważ w himalaizmie istnieje zasada, że zwłoki się zostawia na miejscu, a z natury rzeczy ludzie padli nie odchylając sie z drogi na szczyt, więc  przewodniki  traktują te zwłoki jako łatwy do zidentyfikowania element naprowadzający. Bardzo jestem ciekawa, biorąc pod uwagę, ze niektóre trakty na Mount Everest to już trasa codziennych wycieczek dla bogatych turystów, kiedy oni tam będą szli po zwłokach, bo inaczej się nie da.  To byłby dobry temat na horror dokumentalny.

zaloguj się by móc komentować

KOSSOBOR @pink-panther 7 lutego 2018 01:24
7 lutego 2018 09:08

Tam jest jeszcze problem Szerpów. Biali państwo bohatersko się bawią, a Szerpowie ciężko na to pracują, gdyz żyją ze wspinaczek białych. To jest, zdaje się, tzw. delikatny problem. Częste przebywanie na tych nieludzkich wysokościach jakoś tam na zdrowiu pozostawia ślad. Jakieś strzępy tylko słyszałam. No ale można powiedzieć: chcą, są płaceni, to idą. 

zaloguj się by móc komentować

sigma1830 @KOSSOBOR 7 lutego 2018 09:08
7 lutego 2018 11:20

Ostatnio jakiemuś bogatemu smarkaczowi rodzina ufundowała wejście na Mount Everest jako prezent z okazji czegoś tam. Na licznych zdjęciach, oczywiście, żadnych Szerpów, jeno smarkacz z ciocią bezproblemowo zdobywa szczyt.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @jestnadzieja 7 lutego 2018 07:59
7 lutego 2018 11:22

To jest dokładnie ta logika. W kwestiach historycznych są trzymani krótko za twarz. W dodatku we Włoszech i we Francji tradycyjnie była bardzo silna partia komunistyczna "wierna ZSRR po grób", więc niechęć do Polski za antykomunizm i antyrosyjskość jest u nich naturalna.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @qwerty 7 lutego 2018 08:29
7 lutego 2018 11:26

To chyba była już "padgatowka" do lekkiej korekty elit rządzących w PRL. W filmie siedziały stalinięta a w komitetach komuniści z zupełnie nowego rozdania, którzy im wyjątkowo nie pasowali. Ale oczywiście rozkazy przychodziły skądinąd. Sami z siebie nie zrobiliby żadnego "niepokoju moralnego". Poza tym, jak się teraz ogląda tamte ramoty, to ja tam nie widzę żadnego "niepokoju" tylko "zadęcie". Wszystko było pod kontrolą. Wajda jako "opozycjonista", to był największy dowcip 50-lecia. Podobnie jego "młodsi koledzy", którzy mu zazdrościli.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @sigma1830 7 lutego 2018 08:41
7 lutego 2018 11:28

To biedne państwo w górach po prostu żyje z tego, jak z turystyki. Jeśli "biali ludzie' chcą ginąć na stokach, to ich problem. Jak widać, sami uczestnicy nie należą do żadnych związków religijnych, które wymagałyby religijnego pochówku.  Ciekawy aspekt.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @KOSSOBOR 7 lutego 2018 09:08
7 lutego 2018 11:31

Tam jest straszna bieda, więc Szerpowie decydują się na takie zajęcie, bo daje stały dochód. Kiedyś były to incydentalne wydarzenia, a teraz to jest sport komercyjny i więcej ludzi miejscowych w to wchodzi. I płacą cenę jak górnicy pracę pod ziemią. Choroby zawodowe.  Myślę, że w pewnym momencie to się zakończy, bo ile śmiecia można zwieść na tych parę gór i zostawić. Włącznie z kościotrupami. Wieje lekką grozą i ten buddyzm też jest bardzo na miejscu w tej układance.

zaloguj się by móc komentować

A-Tem @sigma1830 7 lutego 2018 11:20
7 lutego 2018 12:33

Tak, dokładnie tak to dziś wygląda.

zaloguj się by móc komentować

sigma1830 @pink-panther 7 lutego 2018 11:28
7 lutego 2018 12:37

Himalaiści lubią opowiadać, że ich dyscyplina jest uczciwa i romantyczna, bo tutaj człowiek w drodze na najwyższe szczyty świata sam, wyłącznie własnymi siłami, musi pokonać siły natury, wiatr i lód, śnieg i zimno.

Tymczasem jest to klasyczny przypadek Enerdówka - prawie wszyscy wyrabiają te rekordy na dopingu.

W Nepalu jest około setki firm, które organizują wyprawy na Mount Everest. Wiosną 2012 r.  683 wspinaczy próbowało zdobyć tę górę – w renomowanych agencjach taka eskapada kosztuje około 35 000 $. Ten, kto płaci tyle pieniędzy, chciałby dotrzeć na szczyt, a jeśli jego szanse zwiększa zażycie tabletki, pokusa jest ogromna.

Deksametazon chroni przed choroba wysokościową, która może wystąpić już na 2500 metrach,  łagodzi również trudności w oddychaniu, mdłości i zawroty głowy, a jednocześnie poprawia uwagę i koncentrację. Wywołuje też uczucie szczęścia. Na dwóch ostatnich etapach trasy  himalaiści  zażywają deks z klucza.

http://www.portalgorski.pl/forum/1/21177/21177/_subject_

 

zaloguj się by móc komentować

sigma1830 @KOSSOBOR 7 lutego 2018 09:08
7 lutego 2018 12:40

Szerpowie teraz dodatkowo targają stertę butli z tlenem, żeby byle lebiega dała radę doleźć.  To wypada drożej, niż deks, ale jest bezpieczniejsze dla zdrowia.

zaloguj się by móc komentować

przemsa @sigma1830 7 lutego 2018 12:37
7 lutego 2018 12:43

> Deksametazon chroni przed choroba wysokościową, która może wystąpić
> już na 2500 metrach,  łagodzi również trudności w oddychaniu, mdłości
> i zawroty głowy, a jednocześnie poprawia uwagę i koncentrację. Wywołuje
> też uczucie szczęścia. Na dwóch ostatnich etapach trasy  himalaiści  zażywają
> deks z klucza.

O tym nie wiedziałem.

zaloguj się by móc komentować

sigma1830 @A-Tem 7 lutego 2018 12:33
7 lutego 2018 12:44

Nigdzie nie znalazłam jakiegoś zliczenia ilości zwłok pozostawionych na róznych etapach tego, czy owego 8-tysięcznika, więc nie wiem, ile tego tam jest.  W każdym razie, himalaiści, których znałam, tam zostali. Jeżeli jest taka możliwość, zwłoki pakuje się w śpiwór i wpuszcza do szczeliny lodowej, żeby nikt po nich nie deptał.

zaloguj się by móc komentować

sigma1830 @przemsa 7 lutego 2018 12:43
7 lutego 2018 12:47

To jest bardzo niebezpieczny środek. Normalnie przypisuje się go pacjentom w ostatnim stadium choroby nowotworowej.

zaloguj się by móc komentować

A-Tem @przemsa 7 lutego 2018 06:44
7 lutego 2018 12:51

Nie udawaj, że nie wiesz, kto jest dziś na górze, tak samo jak w latach 50-tych. Zbieranina kocich wiar (protestantów - czasem udających protestantów, tych wszystkich "rodzina wieszpan z Cieszyńskiego") oraz kolacyjkowo-szabasowe towarzystewko sierżanta Danielsa. Wygóglaj, proszę. Oni sobie zdjęcia tam porobili: Gliński, Morawiecki i jakiś trzeci w myckach, szabas czarownic u agenta, same żydy. Kto tam jest Polakiem, został wcześniej 50× prześwietlony na posłuszeństwo: szabesgojów dopuszczają, Szydło i Duda przykładem. 

Na kogo byś ich wymienił?

Może tak na samego siebie, na swoich kolegów, którym ufasz. Na nas samych: na Polaków. 

Odwagi. Urodziłeś się jako niewolnik, co nie znaczy, że takim musisz umrzeć. Pamiętaj, że dziś Polaków traktują jak stado, nad którym się im podejrzanie wygodnie panuje. Grzeczne, zastrachane, rozbrojone stado posłuszniutkich robotników. Wolisz, żeby stan ten trwał?

(...)

Co się tu porobiło, jakie naiwne pytania tu zadają - albo udają naiwnych. No nic, niech już będzie: dobrze, że zadają pytania. Cień nadziei na zrozumienie nawet w najdziecinniej zadanym pytaniu gdziś tam jest. 

zaloguj się by móc komentować

przemsa @A-Tem 7 lutego 2018 12:51
7 lutego 2018 13:08

Kto dla Ciebie jest ohydną bandą nie musisz mi wyjaśniać, ale nie udawaj, że nie rozumiesz prostego pytania.
Jednak dobrze, co mi tam, uszczegółowię: Kogo konkretnie zaliczasz do owej realnej reprezentacji Narodu?
I może jeszcze napisz,  jak owi realni reprezentanci Narodu - i w jakiej perspektywie czasowej - planują zastąpić tę ohydną bandę. Chętnie ich poprę, daję słowo.

 

 

zaloguj się by móc komentować

A-Tem @sigma1830 7 lutego 2018 12:44
7 lutego 2018 13:24

Kiedyś były dwa znaczące kluby alpinistyczne: gliwicki i warszawski. Gdański był taki trochę bardziej komercyjny: mniej Tien-Szanu, więcej kominów elektrowni, itp. Znam gliwiczan, kilku warszawian.. Stąd, nie mogę znać wszystkich ludzi, ich kłopotów i sukcesów. Sam się nie wspinałem, bo ile można w jedno życie wpakować. Wolałem latanie, które przerwałem, gdy okazało się, że to jest sport bez przyszłości. Rozmawiałem za to ze znajomymi o ich wyprawach. Przykładowo już w latach 70-tych na Evereście leżały góry śmieci: walały się tam sterty tak starego jak i nowego, porzuconego sprzętu, a przed szczytem ustawiała się kolejka poganiających się "no złaź już, bo czekanem" do pięciominutowego foto-op.

I hop, siup, następny. I pstryk hasselbladem, zdjątko "z Everestu". Stuosobowe "wyprawy" gdzie kilka ekip Szerpów idzie tylko po to, aby zmieniać się, WNOSZĄC na krzesełku "pana himalaistę" to już lata 80-te. Wielu porządnych ludzi całkiem zrezygnowało wtedy.

Zdumiewało mnie, wiedzącego o tych przekrętach, że Wanda Rutkowska się tam jeszcze widzi. Ona była z Warszawy, co może coś tu wyjaśniać. Podarowanie Ojcu Św. 'kamienia z Everestu' odebrałem jako kpinę, głupią autopromocję. Za późno. Przekazanie takiej pamiątki byłoby w latach 60-tych ewentualnie jeszcze jakoś uzasadnione, ale nigdy potem.

Przerzucanie wejść na zimę to kolejna aberracja. No i wysyp fajansiarzy, takich jak ten matoł "góra mnie uleczyła", ten nastąpił w latach 90-tych. Normalni wycofali się stamtąd, przekonani słusznie, że dobrze robią.

 

Jaka jest alternatywa dla fajansiarstwa i dla gazetowych, rozdymanych tragedii przy "wejściach zimowych na Nangę"?

Gliwicki klub alpinistyczny organizował wyprawy w Kaukaz, aby spotkać tam ludzi. To jest, owszem, coś. Poszusować sobie na stoku... jeden dzień. Reszta, to badania geologiczne, meteo, obserwacje medyczne, oraz wspomniana ludzka strona: zobaczyć kto tam mieszka, bo Kaukaz jest zamieszkały. Na taką wyprawę zgłosiłbym się natychmiast.

zaloguj się by móc komentować

A-Tem @przemsa 7 lutego 2018 13:08
7 lutego 2018 13:37

To jesteś Ty, to jestem ja, to są Twoi. Od dołu trzeba. Dążyć do zamiany każdego gostka w spółdzielni mieszkaniowej, radzie miasta (w Warszawie: dzielnicy) czy na sołectwie, jeśli na wsi mieszkasz, przez odpowiedzialnego człowieka. Założyć samopomocową organizację. Także finansową.

Nie przyjdzie czwórkami żadna formacja, którą "tylko poprzeć, i będzie suwerenność". Samemu stworzyć ją trzeba. Unikać na tej drodze gadaczy i rozbijaczy. Odrzucać każdego, kogo "przywieźli w teczce".

To tyle. Zadanie na całe życie.

zaloguj się by móc komentować

sigma1830 @A-Tem 7 lutego 2018 13:24
7 lutego 2018 13:42

Znałam środowisko  klubu gdańskiego z lat 80/90-ych. Już wtedy zanikał etos wspinacza, który pomaga kolegom, jeśli coś sie stanie. Dlatego zaprzyjaźniony himalaista zrezygnował z dalszych wypraw.

zaloguj się by móc komentować

sigma1830 @A-Tem 7 lutego 2018 13:24
7 lutego 2018 13:45

Wiele fajnych, prywatnych  wypraw szło na 7-tysięczniki, za które opłatę Nepal wyznaczył   znacznie niższą. A tam nie było przed nimi żywego ducha.

zaloguj się by móc komentować

przemsa @A-Tem 7 lutego 2018 13:37
7 lutego 2018 14:45

Aha, czyli same ogólniki i banały. Dla mnie to jednak za mało, żeby nazywać ten rząd ohydną bandą i opowiadać o jakieś teoretycznej (bo tylko z nazwy realnej), reprezentacji narodu. Po prostu unikam - jak to ładnie nazwałeś - gadaczy i rozbijaczy. Mam tak od czasu wytrzeźwienia z Korwina.

 

zaloguj się by móc komentować

Zadziorny-Mietek @przemsa 7 lutego 2018 14:45
7 lutego 2018 15:12

Korwina zamieniłeś na "Nikt nam nie zrobi nic, bo z nami Śmigły-Rydz", czyli wiadomo kogo.   Dobrze wiesz z jakiego/czyjego rozdania/nadania jest obecna ekipa - z menora party w Magdalence. Tak, tak, wiem, że PiS to "najmniejsze zło". Tylko, że Ty chcesz przy nim trwać w nieskończoność - przecież deklarujesz, że  będziesz je bezwarunkowo popierał. Zwalczasz jego konkurencję bez względu na to kim jest. No to w jaki sposób z naszego narodu kiedykolwiek mają się wyłonić elity prawdziwe, a nie przez kogoś mianowane, jeśli ludzie jak Ty będą ciągle myśleć w ten sposób?

zaloguj się by móc komentować

przemsa @Zadziorny-Mietek 7 lutego 2018 15:12
7 lutego 2018 15:21

Zadam Ci to samo pytanie: Kto - konkretnie - w zamian.

 

zaloguj się by móc komentować

A-Tem @pink-panther 7 lutego 2018 02:03
7 lutego 2018 16:10

Dziękuję pięknie za dobre słowo, a przede wszystkim za pracę, która zaowocowała tak świetnymi artykułami, jak dwa: obecny i przedostatni. Poruszyły, jak myślę każdego, kto je przeczytał. Tu wciągają mnie do działania "w strukturach", w polityce, ale z różnych powodów czekam na korzystniejszy moment.

Doświadczenie obu państw jest zaskakująco podobne: oba znalazły się po '45 pod okupacją. W obydwu ludziom chodziło przede wszystkim o to, by wreszcie zakończyć tę, rozpętaną nad ich głowami i całkiem wbrew ich woli obłąkańczą wojną, a przy odbudowie — aby nie dopuścić szumowin znów do władzy. 

Ta nieustanna walka o porządek we własnym obejściu jest tak podobna, że gdyby język nie dzielił, to można by pomyśleć, że nigdy nie wyjeżdżałem. Niezwykła to rzecz — móc zachować charakter+komplet przymiotów, i rozwijać je, po "drobnym" uzupełnieniu lokalnego języka. Dołączam się więc na miarę możliwości i pięknie pozdrawiam!

zaloguj się by móc komentować

A-Tem @przemsa 7 lutego 2018 14:45
7 lutego 2018 16:53

Nie znam (nigdy nie "poznałem") ani Korwina, ani procesu "trzeźwienia z Korwina".

Widzę, że zupełnie nie rozumiesz, kogo należy eliminować. Specjalnie dałem przykłady grupek narzucanych całości, aby pokazać, jaka ta CAŁOŚĆ jest zbaraniała i bierna. Bronisz obrazek telewizyjny (podobnie jak niejaki CORTES, który też nie wyszedł poza własny urlop i podawaną mu truciznę telewizji) a nie widzisz, że gotów jesteś za tę chimerę (obrazek) oddać swój majątek i życie. Zwariowałeś?

Obserwowałem, jak się pogrążasz, przyklaskując zawodowemu popieraczowi Prezesa, który w porywach tłumaczy aktora, jaki odgrywa rolę "papieża w Watykanie". Mury stoją, muzea są przepełnione, ale w telewizorni pokazują AKTORA, a nie prawdziwego Papieża. Ten wykwit Systemu też zamierzasz bronić, choć jest on nie do obrony. Zwariowałeś?

No dobrze, czytasz tutaj Panterę, coraz mniej cierpliwie pytasz i odpowiadasz na komentarze. To mogłoby być COŚ ale nie jest i my powoli kończymy dyskusję, bo nic z niej nie będzie. Przeraża mnie jak mało rozumiesz. Nie przeszkadza mi żyd/protestant na urzędzie, gdy taki godnie reprezentuje swoją grupeczkę, a i ogół potrafi inspirować. TO napisałem czyściusieńko po polsku.

Spróbuj więc TO, co powyżej napisałem, zrozumieć.

Całe dorosłe życie przepracowałem daleko, ale rozumiem warunki, w jakich żyjesz. Miejscowi mają mnie za swego, i słusznie. Pracujemy razem, pomagamy sobie, żyjemy tymi samymi wartościami. Ich obrona jest bardzo trudna, wymagająca "wyjścia z siebie" — do bliźnich.

Nie możesz mi zrobić zarzutu z tego, że takich czy śmakich nie lubię, bo tutaj tylko z ludźmi mam do czynienia, między którymi się nie urodziłem. To jest jak Twoja sytuacja, powiedzmy po przeprowadzce, lub zmianie pracy, ale do siódmej potęgi skomplikowana. I co — i da się. Jeśli jednak tutaj by zaprowadzono "rządy Czechów" czy "Duńczyków" czy dowolnej innej mikromniejszości i kazano by mi ich lubić, a gromada szabesgojów zaczęłaby wysławiać pod niebiosa cud rządzenia, jakim jest  obsadzenie grupką czesko-duńską wszystkich urzędów, to mnie w następny dzień nie ma tutaj.

A Ty jesteś rządzony przez telewizor. Udawaczy Polaków masz za "najlepszych". Zwariowałeś?

O aktorze "robiącym w papieżu" już nawet nie wspominam. Też dałeś się nabrać. Prawdziwy kardynał Bergoglio nie ma nic wspólnego z impostorem, jaki występuje w uzgodniony z jego mocodawcami sposób, do kamer. Ludowy, rustykalny głos jest tu w 100% trafny, choć nie powinien mieszać przy tym z błotem Instytucji Papiestwa. Ta jest święta nawet, gdy do telewizyjnych kamer przemawia i błaznuje zapłacony aktor. Nie pierwszy raz wrogowie chrześcijaństwa postawili swego bubka, jak im się wydaje "na zawsze" na czele Kościoła, gdzie bubek tuli do roztyłej piersi (kardynał Bergoglio był szczuplutki, miał zdrowotne komplikacje najpoważniejszego rodzaju) protestantów, żydostwo, palantów, aborcjonistki.

Jak tego nie widzisz — to Ci nie pomogę. Najpier przebudź się, potem porozmawiamy dalej.

 

To nie jest miejsce na takie rozmowy. Podziękuję Pani Panter za niebiańską cierpliwość i zamknę ten temat.

zaloguj się by móc komentować

A-Tem @sigma1830 7 lutego 2018 13:45
7 lutego 2018 17:00

To na pewno były te same, piękne przeżycia, o których mi tyle opowiadali uczestnicy wypraw. Zamieszkały Kaukaz lub siedem tysięcy: stanąć na szczycie, bez sfory "zdobywców" na piętach, zejść bezpiecznie.

zaloguj się by móc komentować

A-Tem @sigma1830 7 lutego 2018 13:42
7 lutego 2018 17:07

Ściskam mu prawicę. W Gliwicach wyprawy prowadzili pp. Bilczewscy - rozgałęziona rodzina z Kresów Rzplitej. Nigdy, przenigdy nie było żadnych afer, porzuconych na trasie, tp.

Po tym, jak Himalaje zamieniły się w niestrawną komerchę, autentyczni zadecydowali w jedyny prawidłowy sposób. 

zaloguj się by móc komentować

przemsa @A-Tem 7 lutego 2018 16:53
7 lutego 2018 17:38

Nie będę odnosił się do Twoich projekcji na temat mój i moich poglądów, bo jednak w zabawę w udowadnianie, że nie jestem wielbłądem dawałem się wciągać szczęśliwie już spory kawał czasu temu. Podobnie nie będę komentował Twoich rewelacji na temat Papieża marionetki i innych tego kalibru stwierdzeń. To Twój świat, szczęśliwie nic mi do niego.
I oczywiście temat możesz zamknąć, a ja - jak przystało na głupka sterowanego przez telewizor - jakoś będę musiał z tym żyć ocierając dalej ślinę nieświadom, że jestem zbyt tępy, by dostrzec całą ohydę aktualnie rządzącej nami bandy przy równoczesnej kontemplacji doniosłości i piękna Realnej Reprezentacji Narodu®, o której A-Team tak konkretnie i wyczerpująco mi dziś opowiedział.

 

zaloguj się by móc komentować

qwerty @A-Tem 7 lutego 2018 13:37
7 lutego 2018 17:56

Masz rację i jednego życia mało

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @pink-panther
8 lutego 2018 01:43

Właśnie Der Onet zapodał, że nasz ulubieniec pan Premier Izraela Benjamin Netanyahu otrzymał przykrą wiadomość do policji izraelskiej. Policja izraelska ogłosiła, iż jest w posiadaniu dowodów obciążających pana Premiera zarzutami korupcyjnymi w sprawie przyjmowania przez pana Netanyahu i Małżonkę jego Sarę "drogich prezentów od producenta filmowego Arnona Milchana (File 1000). W sprawie drugiej "dowody mają być słabsze". A więc przesłuchania u pana prokuratora się odbędą.

A to pech.

zaloguj się by móc komentować


Grzeralts @qwerty 7 lutego 2018 17:56
8 lutego 2018 06:17

Tyle, że to jest utopia. Fikcja, jeśli wolisz. A życie fikcjami, choć w naszej Ojczyźnie obudowane wielowiekową tradycją i troskliwie pielęgnowane, jest jednak objawem zaburzeń psychicznych.

zaloguj się by móc komentować

KOSSOBOR @pink-panther 8 lutego 2018 01:43
8 lutego 2018 10:12

No pech. Ale nasi, NIE realizując programu cela+, jakże będą mogli wykorzystać tak na talerzu podany fart? Skądinąd umarliby ze strachu przed ichnim tropikalnym suwerenem, względnie sierżantem sztabowym.

zaloguj się by móc komentować

qwerty @Grzeralts 8 lutego 2018 06:17
8 lutego 2018 10:23

to nie jest fikcja, ani też fiksacja;- stań do konfrontacji z państwem to wtedy będziesz zdolny do wyciagania wniosków i dokonywania ocen, a dopóki nie potrafisz choć jednego ze współobywateli wyrwać ze szponów patologii państwa totalitarnego bezprawie to daruj sobie rozważania;- doświadczeniami oraz mechanizmami sięgamy maksymalnie do dwóch pokoleń wstecz, bowiem wiele wieków temu nie było ani nkwd/ub/sb/uks/... ani też doktryny trójpodziału władzy w komunistycznym ujęciu - weź udział w postepowaniu sądowym/skarbowy/egzekucyjnym/... to bedziesz redefinował zaburzenia psychiczne, a jeszcze wróć do AŁobaczewskiego i Ponerologii to masz szanse na otrzeźwienie

zaloguj się by móc komentować

A-Tem @qwerty 7 lutego 2018 17:56
8 lutego 2018 10:38

Żyjemy i działamy. Dzięki.

zaloguj się by móc komentować

qwerty @A-Tem 8 lutego 2018 10:38
8 lutego 2018 10:41

i jeszcze się usmiechamy, i za to nas nienawidzą

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @KOSSOBOR 8 lutego 2018 10:12
8 lutego 2018 11:27

Izrael to państwo poważne, gdzie można posadzić do ciupy nawet prezydenta, jeśli są dowody w sprawie.  PS. Starszy sierżant to bardzo kolorowa postać. Nawet jak na tutejsze, polskie warunki:)))

zaloguj się by móc komentować

KOSSOBOR @pink-panther 8 lutego 2018 11:27
8 lutego 2018 12:01

Ooo, znaczy  - szykuje się notka? :)))

zaloguj się by móc komentować

Grzeralts @qwerty 8 lutego 2018 10:23
8 lutego 2018 12:18

Nie o to chodzi. Mowisz o walce obywatel kontra państwo. Ślicznie. Tylko to nie jest droga do naprawy państwa. Państwo można naprawić tylko odgórnie, tak samo jak społeczeństwo jedynie oddolnie. To są procesy niekiedy równoległe, ale w dużej mierze niezależne. A naprawiać państwa odgórnie nie będzie nam pozwolone. Jedyne, co możemy, to starać się bez wielkiego hałasu naprawić społeczeństwo tak, żeby nie dawało się już nim zarządzać przy pomocy kiepskiego państwa.

zaloguj się by móc komentować

sigma1830 @A-Tem 7 lutego 2018 17:07
8 lutego 2018 16:41

Każdy sport to niestrawna komercha, tylko że na dole czasami działa Komisja Antydopingowa, a w Himalajach jej nie ma.

Nb. własnie doczytałam się, że:

"Norweski zespół medyczny na zimowe igrzyska olimpijskie w Pjongczangu (9-25 lutego) składa się siedmiu lekarzy, 12 fizjoterapeutów i trzech masażystów, a medyczny bagaż to m.in. sześć różnych lekarstw na astmę – w sumie 6240 porcji.

Skandynawskie media są zaskoczone ilością lekarstw na astmę dla reprezentacji, która liczy 109 sportowców.

Według informacji norweskiej telewizji publicznej NRK lekarze zabrali do Pjongczangu gigantyczną ilość lekarstw na astmę, na którą cierpi większość norweskich biegaczy i biegaczek narciarskich.

Jak podała NRK, sztab medyczny będzie dysponował 5760 porcjami czterech rodzajów specyfików przeznaczonych do 43 inhalatorów. Dodatkowo zabrano 480 porcji preparatów używanych w dwóch maszynach inhalacyjnych.

https://naszdziennik.pl/sport/194271,pjongczang-norwegowie-zabrali-6-tys-porcji-lekarstw-na-astme.html

A wiadomo, że lekarstwa na astmę to doping pod przykrywką.

zaloguj się by móc komentować

qwerty @Grzeralts 8 lutego 2018 12:18
8 lutego 2018 18:28

niestety, nie masz racji odgórnie to można komunizm zadekretować, wojna o przetrwanie toczy się na dole, praktyka dowodzi, że ustawy i normy konstytucyjne np. aparat sędziowski ma w dupie i dekretuj dalej

zaloguj się by móc komentować

Grzeralts @qwerty 8 lutego 2018 18:28
8 lutego 2018 18:43

Ale oddolnie tego nie zmienisz, a odgórnie nikt Ci nie pozwoli. 

zaloguj się by móc komentować

Grzeralts @sigma1830 8 lutego 2018 16:41
8 lutego 2018 18:44

To jest doping bez przykrywki, bo legalny.

zaloguj się by móc komentować

qwerty @Grzeralts 8 lutego 2018 18:43
8 lutego 2018 18:54

no to zostaje flaszka

zaloguj się by móc komentować

sacco-di-schola @Grzeralts 8 lutego 2018 12:18
8 lutego 2018 18:59

O to, to właśnie. Problem w tym, czy społeczeństwo ukierunkowane przez państwo, może zmieniać państwo w kierunku niepożądanym przez grupy trzymające państwo. Pisząc prosto, czy demokracja działa. Dzielski widział to inaczej, długoterminowo, jako odrębne elity "przesiąkające" społeczeństwem mającym przewagę moralną..

zaloguj się by móc komentować

sacco-di-schola @Grzeralts 8 lutego 2018 18:44
8 lutego 2018 19:04

Doping jako osłona przed chorym sportem. Biegi w nastostopniowym mrozie, ponadgodzinne, kilka razy w tygodniu, przez kilka lat - i każdy pulmonolog powie co się dzieje z płucami. W takich przypadkach brak leków jest podejrzany i nienormalny.

zaloguj się by móc komentować

Grzeralts @sacco-di-schola 8 lutego 2018 18:59
8 lutego 2018 19:15

Coś w tym guście. Gdy elity okazują się głupsze od plebsu, trzeba je zmienić.

zaloguj się by móc komentować

Grzeralts @sacco-di-schola 8 lutego 2018 19:04
8 lutego 2018 19:17

W ogóle współczesny sport wycxynowy jest niezdrowy i nie istniałby bez medycyny.

zaloguj się by móc komentowaćpink-panther @tadman 9 lutego 2018 08:29
9 lutego 2018 12:44

Nie ma się co tak ekscytować. W Izraelu było nie więcej niż 50 sztuk pod tą ambasadą RP, bo tyle mieści się w autokarze, którym "protestantów" przywieźli z domu starców czy innego domu opieki społecznej. W innych krajach nic nie słychać. We Włoszech nie więcej niż 20-30 osób. Zero "ludności miejscowej". To też jest ZNAK. Na to należy zwrócić uwagę. Miejscowi patrzą na te ustawki i się nie włączają. To nie jest spontaniczne i ma bardzo mały zasięg a nakręcają to "tutejsze media" z Der Onet na czele. Sukces to to nie jest.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @boson 9 lutego 2018 11:54
9 lutego 2018 12:58

 

Dzięki za linka i za przypomnienie o Jeske-Choińskim. W III RP nie zmieniła się "narracja stalinowska" i ci pisarze, którzy zostali objęci cenzurą w 1944 a właściwie w 1939 - są tą cenzurą objęci i dzisiaj. Słynny Ossendowski też jest "wyklęty". Panuje kanon zatwierdzony w Instytucie Badań Literackich za towarzysza Żółkiewskiego i jego wiernej asystentki Maryśki Janion. A ona żyje i się pod różnymi "listami" podpisuje. A minister Gliński pilnuje "nieświętego Gralla".

Zawsze morderstwo w różnej formie było orężem walki politycznej zakulisowej. A antykatolicyzm to najpopularniejsza siła państwowa od czasów Elżbiety I. Proszę zwrócić uwagę, jaki trend pojawiał się w państwach /królestwach katolickich przeznaczonych na grillowanie: królowie umierali szybko a ich dzieci jeszcze szybciej. A jak to nie pomagało,to "trzeba było organizować zamach". Najdłużej trzymali się Habsburgowie w Wiedniu. Ale i na nich przyszła "ostatnia godzina". Ale każda siła ma swój początek i koniec. Nic nie trwa wiecznie. Największe mocarstwa chwieją się  na naszych oczach a nowe powstają. Również te antykatolickie. PS. Biskup mógł był umrzeć z przyczyn naturalnych ale jak wielka mogła powstać "siła strachu", jeśli ktoś zaczął dawać do zrozumienia, że "się przyczynił". To trochę tak jak z organizacjami przyznającymi się do ataków samobójczych. Przyznanie się do czynu ma być pijarem. Stąd chyba promowanie różnych niszowych pisarzy/portali, które oznajmiają, że "Żydzi rządzą światem". Może "rządzą" a może "nie". 50% prawdopodobieństwa:)))

zaloguj się by móc komentować

przemsa @tadman 9 lutego 2018 08:29
9 lutego 2018 13:08

Przecież to jakaś frekwencyjna kpina. Coś jak spęd emerytów z KOD. 

 

zaloguj się by móc komentować

tadman @przemsa 9 lutego 2018 13:08
10 lutego 2018 17:02

Tu nie idzie o frekwencję, a o chwyty, gdzie zapomnianych i dogorywujących w domach opieki 90-ciolatków napuszcza się przywozi pod polską ambasadę. Przecież takiego 90-latka mogą te inspirowane emocje zabić.

zaloguj się by móc komentować

Pegas @cbrengland 4 lutego 2018 09:50
13 lutego 2018 17:56

Niemcy powiedzieli tylko, że obozy biorą na siebie. Tylko tyle i czekają jak sprawa się rozwinie. Możliwe, że coś im się pominie.

 

zaloguj się by móc komentować

zaloguj się by móc komentować