-

pink-panther

GetBack, wyspa Jersey i obóz wolności czyli komornik jako dobro narodowe.

W ostatnich dniach upał był nie do zniesienia a tymczasem wczoraj o poranku portal Der Onet wyemitował całe 21 minut wywiadu samego redaktora Bartosza Węglarczyka z samym mecenasem Lejbem Fogelmanem odzianym w ciężki niebieski garnitur i ciężki niebieski kapelusz naciśnięty na oczy.

 

Myślałam, że mecenas Fogelman jako prokurent firmy Greenbaum Traurig Grzesiak sp. k (wymieniony w rejestrach KRS), wymienionej na stronie 307 Prospektu Emisyjnego firmy GetBack SA jako „Doradca prawny Spółki i Akcjonariusza Sprzedającego” już się zaczął ukrywać przed siepaczami reżymu pisowskiego. (

 

( Dla niezorientowanych w dramacie giełdowym ostatnich miesięcy: „Spółka” to GetBack S.A. z siedzibą we Wrocławiu A „Akcjonariusz Sprzedający” to firma DNLD Holdings B.V (bez podania adresu siedziby).

 

Zwłaszcza w związku z zamieszczonym tam oświadczeniem, że :… Greenberg Traurig nie posiadał istotnych interesów w Spółce, w tym, w szczególności na datę Prospektu nie posiadał akcji Spółki…”, co mogłoby złych ludzi przywieść do podejrzeń, że Greenberg Traurig posiadał jakieś w mniemaniu swoim i Spółki „nieistotne interesy”.

 

A tu nie. W mediach, prokuraturach, bankach i w aresztach trzęsie się ziemia a drogi mecenas Fogelman przez 21 minut referuje zawartość swojej książki napisanej wspólnie z Michałem Komarem synem bohatera z wojny domowej w Hiszpanii a wydanej pod tytułem „Warto żyć” w firmie „Czerwone i Czarne”.

 

Czyli wspomnienia ze swego jakże dramatycznego życia ze szczególnym uwzględnieniem „dano mi wyraźnie do zrozumienia, że mnie tu nie chcą (..) to była oficjalna rządowa polityka, tym można porównać tamten rząd do hitlerowskiego(…) a przykre było to, że to się spotkało z ogromnym poparciem dużej części społeczeństwa…”. I dalej o tym, że jest coś takiego jak etos obywatelski, którego tu się zupełnie nie rozumie”.
 

I w tym miejscu muszę wyrazić swój niedosyt, bowiem mecenas Fogelman jako mający w paluszku wszystko na temat „etosu obywatelskiego” mógłby się podzielić z innymi obywatelami, którzy nie dość, że „nie mają etosu”, to jeszcze nie mają kasy, bo ją wydali na akcje lub obligacje (niezabezpieczone) firmy GetBack SA z siedzibą we Wrocławiu paroma informacjami na temat tego, jak się pisze Prospekty Emisyjne, w których np. brak informacji o pełnych powiązaniach kapitałowych spółki debiutującej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Tylko

wrzucone są jakieś schematy fragmentaryczne.

 

W efekcie opinia publiczna słucha pretensji wygłaszanych przez prezesa Konrada K. wobec spółki Abris, która „się ociągała” czy też „nie dokapitalizowała” a z drugiej strony przedstawiciel firmy Abris ubolewa nad tym, że „zarząd GetBack robił wszystko bez naszej wiedzy”.
 

A tymczasem na stronie 212 Prospektu Emisyjnego przedstawiony jest nie tyle pełny co raczej rozwojowy informacyjnie schemat zależności kapitałowych między GetBack SA a firmą Abris.

Żeby nie zanudzać czytelników opowiem tę historię po swojemu.

 

Kiedy w czerwcu 2016 właściciel firmy GetBack S. A z siedzibą we Wrocławiu ul Powstańców Śląskich postanowił ją sprzedać, jak wykazano na stronie 3 Sprawozdania Zarządu z działalności GetBack S.A za rok 2016, 100% akcji GetBack SA przed 15 lipca 2016 r. było w posiadaniu firmy Getin International S.A.R.L. z siedzibą w Luxemburgu 5 rue Guillaume Kroll. Czyli nasz komorniczy skarb narodowy był umieszczony w raju podatkowym Junckera.

 

Jak podaje baza danych MSIG z dnia 15 lipca 2016 r. pod pozycją 193096 do KRS złożono wniosek o a) poz. 3 wykreślenie podmiotu „Emest Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” , b) wpisanie podmiotu „DNLD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” c) pozycja dane wspólników wykreślić „Vistra Shelf Companies Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 100 udziałów o łącznej wartości 5.000 zł i wpisać wspólnika DNLD Holdings B.V 5.799.800 udziałów o łącznej wartości 39.990.000,00 zł , d) dane członków zarządu wykreślić „Gaunt Christian Guy” a wpisać :
K. Konrad Michał i Trybuchowski Paweł Jerzy”.

 

A wszystko dlatego, że zgodnie ze sprawozdaniem zarządu GetBack S.A we Wrocławiu :”… od dnia 15 lipca 2016 właścicielem 100% akcji spółki (GetBack S.A.) jest DNLD Sp. z o. o.(dawniej: Emest Investments Sp. z o.o.)

 

Wg KRS siedziba DNLD Sp. z o.o znajdowała się w Warszawie Aleje Jerozolimskie 56 C a pan Guy Christian Gaunt to taki miły człowiek, który na tym adresie jest prezesem zarejestrowanych kilkuset spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i o kapitale 5.000,00 zł i podobno sprzedaje te spółki potrzebującym.

Udziałowcem wszystkich tych podmiotów jest zawsze spółka Trinity Shelf Companies Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Piszę o tym dlatego, że jak Państwo zdążyli już zauważyć, prezesem DNLD Spółka z o.o. po 15 lipca 2016 r. był pan Konrad K. będąc jednocześnie prezesem GetBack S.A.

 

No a właścicielem spółki DNLD Spółka z o.o. z siedzibą w Alejach Jerozolimskich 56C była wówczas firma DNLD B.V. Jak wynika z holenderskiego rejestru spółek firma została zarejestrowana 14 marca 2016 r. na adresie Amsterdam 1081 JK ul Amstelveenseweg 760. Numer rejestru 000034261621.

Następne wpisy to kolejno:

- dyrektor Paulina Pietkiewicz objęła urząd dyrektora 14 marca 2016 r.

- wpis z 6 czerwca 2016 r. prezes Konrad K. objął urząd.

- wpis z 17 czerwca 2016 został zarejestrowany/zmieniony kapitał zakładowy w wysokości 545.350.100 PLN,

- dwa wpisy o tej samej treści: 31 marca 2017 r. połączenie/podział, nabywający podmiot prawny: DNLD B.V nr 65545605, znikający podmiot prawny DNLD Spółka z o.o. zarejestrowany w KRS pod numerem 0000593297.

 

Jak można zauważyć, zarówno w DLND Spółka z o.o jak i w DNLD B.V. pojawił się u zarania prezes Getback S.A pan Konrad K.

 

Ponadto należy też zaznaczyć, że w dniu 1 sierpnia 2016 r. w holenderskim rejestrze firm na adresie Amsterdam 1081 JK ul. Amstelveenseweg 760 została wpisana firma DNLD Coöperatief U.A.

Na stronie 212 Prospektu Emisyjnego DNLD Coöperatief U.A. jest wykazana jako posiadająca 100% kapitału DNLD Holdings B.V. firma DNLD LP , która jest wykazana w rejestrze firm na słodkiej wyspie Jersey jako zarejestrowana 24 marca 2016 r. na 28 Esplanade St. Helier Jersey pod numerem 2220.

 

Ma ona niewiele wpisów a najświeższy jest z 27 lutego 2018 r. o Limited Partnership Annual Fee.

W Prospekcie emisyjnym na stronie 212 podano, że struktura właścicielska firmy DNLD LP jest następująca:

1) 30,08% - Abris CEE Mid Market Fund II LP ( podmiot ten jest zarejestrowany w rejestrze firm wyspy Jersey jako P.O BOX 1075, Elisabeth House, 9 Castle Street, St. Helier Jersey JE 4 2 QP, czego nie podano w Prospekcie a co jest o tyle ciekawe, że Abris Capital Partners jest zarejestrowana na 28 Esplanade St. Helier Jersey czyli na tym samym adresie co DNLD LP a adres 9 Castle Street jest „za rogiem”. Wg raportu wywiadowni firma Abris CEE Mid Market Fund II LP posiada „43 beneficial owners” oraz dwóch partnerów biznesowych to jest: Atlantic Brige z siedzibą w Hadze Holandia oraz Liberty Global Partners z siedzibą w Bostonie

 

2) 67,92% - Pozostali wspólnicy – a w tym wymienieni w Prospekcie: Harbour Vest – 22%, QIC -17%, 57 Stars LLC – 17%, Commonfund – 5% i w Prospekcie niewymienieni – tj. Essling Capital – 5% i GetBack Management – 3%.

 

 

Najciekawsza jest oczywiście firma GetBack Management, która posiada aż 3% w łącznym kapitale DNLD LP. Ale nie wiemy, gdzie została zarejestrowana.

 

Ponadto na stronie 212 w Prospekcie Emisyjnym ujawniono, że firma Abris CEE Mid Market Fund II LP posiada 90% udziałów w podmiocie o nazwie DNLD GP Ltd, w którym wspólnikami są również: Konrad K. – 5% oraz Paweł Trybuchowski – 5%. Nie wiadomo, jaka jest rola tego podmiotu w DNLD LP na Jersey, do którego wyrysowano strzałkę, ale udziałów tam nie ma. Co może oznaczać jakąś stałą umowę i niejasny układ lojalnościowy.

Grupa Abris ma siedziby również w Polsce, Rumunii i na Cyprze.
Jej założycielami i szefami są panowie George Swirski, który nabierał doświadczeń w takich firmach jak Wedel, PepsiCo i Advent International z Bostonu oraz pan Neil Milne Brytyjczyk, który wspólnie z panem Swirskim założył w 2006 Abris Capital Partners. Mają w Warszawie siedzibę na Grzybowskiej 5A koło Synagogi Nożyków. Firma jest zarejestrowana w KRS pod numerem 0000039857 a Prezes Zarządu jest w niej wymieniona pani Paulina Pietkiewicz. Gdyby ktoś nie pamiętał, to jakaś Paulina Piektkiewicz była zatrudniona jako dyrektor w DNLD B.V w Amsterdamie od

 

Jak wiadomo, jedną z największych kontrowersji związanych z obecną sytuacją GetBack S.A było wyemitowanie 115 serii obligacji na szacunkową kwotę 963,4 mln zł z datą wykupu 2017-2021.

 

W tym równolegle do przygotowywanego wejścia na giełdę i pozyskiwania kapitału z emisji akcji w 2017 r. realizowane było w okresie kwiecień – listopad 2017 r. 5 transz emisji obligacji GetBack S.A. i szóstą planowaną na luty 2018 r. na łączną kwotę 260 mln zł. Oznaczało to, że akcjonariusze firmy GetBack S.A. pobrali z rynku w ciągu 8 miesięcy ok. ćwierć miliarda złotych powiewając uczciwym ludziom sprawozdaniami finansowymi z minionej epoki i zobowiązując się do zwrotu kwoty pobranej wraz z wielce korzystnymi odsetkami.

 

Specjalnie wspominam o owych akcjonariuszach GetBack S.A bowiem kiedy tylko odtrąbiono piątą transzę ogłoszoną 5 października 2017 r. na 150 tysięcy obligacji po 100 zł sztuka na kwotę 15 mln zł – to już w dniu 8 grudnia 2017 r. do Komisji Nadzoru Finansowego na Placu Powstańców 1 w Warszawie wpłynęło zawiadomienie podpisane już to nieczytelnie już to bardziej czytelnie przez wielce szanownego Anthony Underwood- Whitney w roli Dyrektora firmy DNLD GP Limited „as General Partner of DNLD LP” , że :…działając w imieniu DNLD L.P. z siedzibą w St. Helier Jersey i adresem 28 Esplanade St. Helier JE2 3QA Jersey posiadającej większość w kapitale zakładowym (…) DNLD Cooperatief U.A. W LIKWIDACJI oraz będącej jedynym wspólnikiem DNLD Holdings B.V. W LIKWIDACJI oraz (uwaga, uwaga przyp. mój) w DNLD Holging S.a.r.L z siedzibą w Luksemburgu i adresem : 5 rue Guillaume Kroll.

Strasznie zdolny jest ten Anthony Underwood- Whitney, zna i rozumie język polski i może podpisać komunikat do Komisji Nadzoru Finansowego w dalekiej Polsce z tej swojej kanciapy na 28 Esplanade St. Helier naprzeciwko parkingu dla motocykli. Dla niego to chyba chleb powszedni bo jest wymieniony jako „dyrektor” w znacznej ilości firm. Jakieś 10-20 a we wszystkich jest dyrektorem.


No i znowu pojawia się znany nam już adres z Getin Banku z 2016 r. – 5 rue Guillaume Kroll w Luxemburgu z nowym prosto od krawca podmiotem gospodarczym DNLD Holding S.a.r.L w miejsce zlikwidowanych nagle i bez uprzedzenia dwóch, z których jeden był bezpośrednim akcjonariuszem ważnego emitenta na Giełdzie Papierów Wartościowych roku 2017. Były i ich nie ma. Czy to ma znaczenie dla wierzycieli? No niech spróbują teraz stukać do drzwi DNLD Holdings S.a.r.L na ulicy Guillaume’a Krolla i wołać o swoje pieniądze. Tam im zwyczajnie powiedzą prawdę: nic nie wiemy, nas wtedy nie było. I szafa gra.

 

Dzisiaj akcje są po 3,75 zł za sztukę, całą informację o historii firmy GetBack S.A portal www.money.pl wyczyścił, bowiem mamy już nowy „GetBack w restrukturyzacji” a na naszych oczach panowie z rajów podatkowych dają przedstawienie „konfliktu” po doprowadzeniu firmy GetBack S.A do stanu wydmuszki a przedstawiciel „doradcy prawnego” spółki GetBack S.A. i DNLD LP – prokurent Fogelman usiłuje nami wstrząsnąć do spółki z Bartoszem Węglarczykiem i Michałem Komarem robiąc tajemnicze miny i wypowiadając się gorzko o rządach Gomułki „prawie hitlerowskich” czy coś w tym podobie.

Cała historia jest jak widać banalnie nudna, chociaż potworna i tragiczna dla tysięcy ludzi.

Zatem dla amatorów spiskowych teorii dziejów i „tropów izraelskich” mam taką ciekawostkę, że z dwóch braci B., z których jeden okazał się czarnym charakterem i w związku z GetBack S.A został wtrącony do kazamatów, to jednak inny brat okazał się osobą ze wszech miar pozytywną a nawet bardziej. To pan Paweł Bramson, właściciel restauracji koszernej Cejtel w Warszawie i niemal prawa ręka Naczelnego Rabina RP Michaela Schudricha. Z tym, że obecnie nazywa się Pinchas Menachem (Pavel) Bramson.

 

Kiedyś, kiedy nazywał się Paweł Bramson był kibicem Legii i nawet skinheadem i ogólnie „chuliganem”. I jak napisała w swoim artykule z 14 maja 2012 r. pt. „From neo-Nazi skinhead to black-hatted Jew: the journey of Pawel Bramson” w JTA pani Katarzyna Markusz, kiedy miał lat 18 potrafił wraz z kolegami kibicami Legii krzyczeć do kibiców Łódź Widzew „Hamas, Hamas Żydzi do gazu”. Ale to nie przeszkodziło, aby zakochała się w nim wierząca Żydówka, która wyszła za niego za mąż. No i ta żona zaczęła szukać w archiwach papierów aby odtworzyć drzewo genealogiczne swojej rodziny. I przy okazji bez pytania zaczęła poszukiwać dokumentów rodziny męża. No i taki traf: okazało się, że on też jest z pochodzenia Żydem.

 

A to ci dopiero. Z tego wszystkiego PISF dał kasę na nakręcenie filmu o takim cudownym odzyskaniu tożsamości. Powstał film pt. „Księżyc to Żyd” w reżyserii pana Michała Tkaczyńskiego

Wszyscy się w rodzinie ucieszyli a tatko to miał powiedzieć, że w sumie wszystko jedno jaką religię wybrał, byle jakaś była.

 

Brat Paweł nie poszedł w koszerną żywność tylko w obronność i usługi turystyczne i zły los postawił na jego drodze firmę GetBack S.A a źli ludzie twierdzą, że zawierane były jakieś „umowy na nieistniejące usługi”. Jakieś kilka milionów zł. W sumie grosze, jak się pomyśli o tym, jak wygląda np. rachunek zysków i strat firmy GetBack S.A za rok 2017 w stosunku np. do roku 2016.
A wygląda bardzo źle.


Wyszczególnienie                          2014                    2015                  2016                      2017

Przychody w mln zł                  107.522              206.673               422.671                  60.817

Zysk brutto w mln zł                  54.238               109.957              191.176          (- 1.303.796)

Kapitał własny w mln zł             65.706              185.756               385.843              (- 639.955)

Zobowiązania krótkt                  98.447              313.567                661.705               1.680.375

Zobowiązania długoterm.       125.382               156.070               583.010                   592.216


Szybko poszło. Pan Prezes wielu spółek Konrad K. szedł w zaparte i jeszcze wiosną pisał bardzo dramatyczne listy do Premiera Morawieckiego, grożąc różnymi „stratami wizerunkowymi środowisko PiS” i żądając pomocy państwowej na skalę, jak widać obecnie w bilansie i rachunku zysków i strat.
Premier zareagował bardzo przytomnie, bo polecił urzędnikom opublikowanie listu na stronie internetowej Premiera RP wraz ze stosownym oświadczeniem.

I dzięki temu dowiaduję się właśnie, jak to nasze autorytety moralne przytulały się do mega-komornika i wcale im nie przeszkadzało, że to  biznes miliardera Czarneckiego a później „nie-wiadomo-kogo”, nie mówiąc o rodzaju prowadzonej działalności.

Otóż prezes Konrad K. w punkcie 9 swego listu napisał, że za 3 kwartały 2017 r. wypracował zysk netto w wysokości 181,5 mln zł. Czyli w IV kwartale mu wyszła strata na jakieś półtora miliarda złotych, bo rok zakończył stratą 1.3 miliarda.

 

W punkcie 11 części C pt. Harmonogram zdarzeń i przyczyny zaistniałej sytuacji drobiazgowo wyszczególnia wszelką pomoc udzieloną przez GetBack S.A „obozowi wolnościowemu”:”… Spółka od dłuższego czasu angażuje się we wsparcie organizacji i mediów takich jak Gazeta Polska, W Sieci, Telewizja Republika, Do Rzeczy, Wprost, Fundacja Instytut Wolności Igora Janke, w tym otwieranie oddziałów tej fundacji w Izraelu oraz USA. (…) Byliśmy również sponsorami strategicznymi takich wydarzeń jak Człowiek Roku organizowany przez spółkę Fratria , a także Gali 25 lecia Gazety Polskiej i Gali Strefy Wolnego Słowa…”.

 

Pogratulować czujności dziennikarskiej mediom patriotycznym. Nie śmierdział im komornik w roli sponsora, mimo, że tysiące porządnych Polaków ucierpiało niewinnie od tej „opryczniny III RP” a wielu przypłaciło ich działanie zdrowie lub życiem. I nie wierzę w obłudne okrzyki Gazowni czy posła Neumana, że to był pieszczoch PiS-u.  Jak to mówią: diabeł się ubrał w ornat i ogonem na mszę dzwoni.

Przypomniał mi się śp. Gudzowaty, kiedy ze śmiechem opowiadał, jak na 10-lecie Batimpexu zaprosił zespół La Scali do Opery Wielkiej i zaproszonym gościom rozdawał koperty z pamiątkowym medalem ze złota, wykonanym w Mennicy Polskiej. Trochę to ważyło. Wśród obdarowanych byli liczni redaktorzy naczelni a może trafił się jakiś mistrz pióra bez rangi. Obdzielał bez względu na różnice ideologiczne. Nikt prezentu nie zostawił i nie oddał. I o Bartimpexie i powiązaniach z Gazpromem nikt nie napisał przez całe lata.

 

Chociaż sądząc po tej ciszy medialnej na temat GetBack S.A jaka zapadła po aresztowaniach, to widać, że jednak prezes Konrad K. dobrze myślał, inwestując w „obóz wolnościowy”. Jak tu ktoś powiedział „cisza jak w kościele po śmierci organisty”.
 

PS. Ciekawi mnie, po co Igor Janke chciał zakładać oddział Instytutu Wolności w USA? Przecież tam wolności skolko ugodno. To jak wozić drzewo do lasu. Ale co ja tam wiem.

 

 

https://drimble.nl/bedrijf/amsterdam/34261621/dnld-holdings-bv.html

https://www.getbacksa.pl/images/relacje-inwestorskie/oferta-publiczna/akcje/getback-prospekt-emisyjny-akcji.pdf

https://www.getbacksa.pl/images/dla-inwestora/raporty-okresowe/pdf/2017/polroczny/p%C3%B3%C5%82roczny_-_jednostkowy/GB_Jednostkowe_sprawozdanie_z_dzia%C5%82alno%C5%9Bci_h1_2017.pdf

https://www.getbacksa.pl/images/dla-inwestora/raporty-okresowe/pdf/2016/roczny/jednostkowy/sprawozdanie-z-dzialalnosci-2016.pdf

https://www.getbacksa.pl/images/relacje-inwestorskie/Zawiadomienie_DNLD_Holdings_B.PDF

https://www.getbacksa.pl/images/relacje-inwestorskie/Zawiadomienie_DNLD_L.PDF

https://psik.org.pl/pl/czlonkostwo/profil/436

https://www.jerseyfsc.org/the-commission/regulated-entities/

https://www.imsig.pl/pozycja/2015/253/KRS/375049,EMEST_INVESTMENTS_SP%C3%93%C5%81KA_Z_OGRANICZON%C4%84_ODPOWIEDZIALNO%C5%9ACI%C4%84

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:qAPcBtkw5QQJ:www.dzwonigetback.pl/2017/+&cd=1&hl=pl&ct=clnk&gl=pl

https://www.forbes.pl/biznes/konrad-kakolewski-wzlot-i-upadek-getback/zr2tbjd

https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/oswiadczenie-ministra-michala-dworczyka-w-zwiazku-z-nieprawdziwymi.html

https://www.premier.gov.pl/files/files/skan1.pdf

http://www.abris-capital.com/offices/fund-manager

https://mojepanstwo.pl/dnld/ogloszenia/3877272

http://www.eurorating.com/files/437871641/file/2017-01-20_GetBack_SA_rating_report.pdf

http://zmid.org.pl/wp-content/uploads/2017/06/Opracowanie_IPO_GetBack_vfin.pdf

https://vod.pl/programy-onetu/onet-rano-best-of-sierpien-1008/hct1441

https://www.igpw.pl/komunikaty/raport/getback/585458

https://www.jerseyfsc.org/the-commission/regulated-entities/

ttps://www.getbacksa.pl/images/dla-inwestora/raporty-okresowe/pdf/2017/polroczny/półroczny_-_jednostkowy/GB_Jednostkowe_sprawozdanie_z_działalności_h1_2017.pdf

https://www.getbacksa.pl/images/relacje-inwestorskie/Zawiadomienie_DNLD_L.PDF

https://www.jta.org/2012/05/14/news-opinion/world/from-neo-nazi-skinhead-to-black-hatted-jew-the-journey-of-pawel-bramson

https://warsawsecurityforum.org/wp-content/uploads/2017/11/WSF-2017-List-of-Participants.pdf

https://www.premier.gov.pl/files/files/skan1.pdftagi: raje podatkowe  komornik  przestępstwa giełdowe 

pink-panther
11 sierpnia 2018 21:41
128     10864    15 zaloguj sie by polubić
komentarze:
Caine @pink-panther
11 sierpnia 2018 23:03

Ciekawe, czy to nie uber kancelaria komornicza wyssała rok temu dane Polaków z rządowej sieci.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @Caine 11 sierpnia 2018 23:03
11 sierpnia 2018 23:17

Truno mi się odnieść do tematu, skoro widzę na przykładzie GetBack S.A jak media mataczyły, wypisywały laurki pochwalne do ostatniej chwili przed ujawnieniem PRAWDY o tym, że został dokonany regularny skok na kasę w wysokości jakichś 3 mld zł, bo latami przyzwyczajano cwaniaków, że na giełdzie "można wszystko". I że przepisy są dla frajerów. Na razie widzę, że Uber "pozwany przez prokuratora generalnego" ale w - Pensylwanii. Biorąc pod uwagę to, co wydarzyło się w sprawie GetBack - wyssanie danych z sieci rządowej - uważam za możliwe. W takiej sytuacji władza troszczyłaby się jedynie o "przykrycie sprawy". Bo woli politycznej nie widać. Stare cwaniactwo, które tu się przywlokło na początku lat 90-tych i dzięki Balcerkom, Lewandowskim, Buzkom i innym Kaczmarkom - grasowało bez ograniczeń - czasem się potyka, bo już nie ogarnia ilości kombinacji, które stworzyło. No i koleżka Gąsiorowski się znowu pojawił na horyzoncie.
Mam wrażenie, że ta fala wyłudzeń, piramid finansowych i innych skandali to taki "ostatni skok  na kasę, zanim "przyjdzie prawdziwa władza". A jaka, to chyba już czuć.

zaloguj się by móc komentować

Stalagmit @pink-panther
11 sierpnia 2018 23:19

Dziękuję bardzo za wnikliwy tekst i ogromną ilość informacji. Trzeba przeczyta kilka razy, żeby uświadomić sobie różne powiązania. Wygląda na to, że niektórzy nie gardzą pieniędzmi nawet z podejrzanych źródeł.

zaloguj się by móc komentować

mooj @pink-panther 11 sierpnia 2018 23:17
11 sierpnia 2018 23:26

Tym razem , jak i poprzednio, to jeszcze nie taka skala. Jaka "taka"?

Wojna na Bałkanach - ta ostatnia, nie pokolenia temu, zaczęła się od upadku piramidy finansowej (zamilczane), a Piotr Fergusson Tepper i jego rola w upadku Rzeczpospolitej też się nie przebija. Bezpieczeństwo finansowe (albo skromniej - niewyczyszczenie do spodu środków, które szybko można na obronę skierować) jest bardzo niedocenianie w "strategicznych" analizach. Czasem się przewinie, ale bardziej jako anegdota a to "carskie złoto", a to "hiszpańskie rezrwey" wywiezione przez Sowietów, polskie rezerwy, ruchy pod koniec lat 30 w rezerwach rzeszy, ale poważnie tego nikt nie traktuje. Nawet ww "bałkańskie turbulencje" nie działają na wyobraźnie.

Taka skala (choć niekoniecznie w jednej paczce) to jest coś co powinno ustawiać "optykę". A nie teksty "sami tego chcieli" - skutki bywają tragicznie także dla tych, którzy mają inne podejście do ryzyka i amby i getbacki ich nie skusiły i nie skuszą.

zaloguj się by móc komentować

betacool @pink-panther
11 sierpnia 2018 23:32

He he. 

Szanowna Pantero.

Proszę sprawdzić mojego nawigatorskiego maila sprzed ponad roku. Pojawiło się tam pewne nazwisko z dzisiejszego artykułu. Kołłątajowska kuźnica, że się tak wyrażę..

 

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @mooj 11 sierpnia 2018 23:26
12 sierpnia 2018 00:06

Takie afery mogą być konstruowane tylko w państwach o władzy pozornej lub/ i niekompetentnej. No i takiej, która uważą, że żadne obietnice jej nie wiążą wobec obywateli i żadne umowy jej nie wiążą wobec obywateli. Nie tylko "uważa" ale może ten swój styl "nieodpowiadania przed suwerenem/ciemnym ludem" - uprawiać na dużą skalę bo ma kryszę.
"Czyszczenie Polaków" z pieniędzy czy raczej z własności niewspółmiernie wielkiej w stosunku do zacięgniętych przez nich zobowiązań i nadania niewspółmiernie wielkiej władzy bankom i firmom z nimi powiązanym (windykacja należności) - to jest istota polityki III RP i polityki we wszystkich krajach Europy Środkowej.
Wojna na Bałkanach sprowokowana łatwo z powodu starego konfliktu narodowościowego i specyficznego "podziału ról"
 w społeczeństwie Jugosławii, na które nałożyły się podziały narodowościowe. Na przykład w służbach, armii i partii komunistycznej była nadreprezentacja Serbów, Słoweńcy siedzieli w przemyśle, Chorwaci jeździli na saksy do Niemiec i Austrii i wracali z kasą aby budować wielkie domy na pensjonaty, restauracje etc a Bośniacy siedzili na roli i "robili dzieci".  Bardzo łatwo było ich wszystkich sobie przeciwstawić w formie prowokacji. Tym bardziej, że prześladowania żołnierzy generała Michajłowicza czyli tamtejszych "żołnierzy wyklętych" były potworne i nie rozliczone. Michajłowicz nie miał nic wspólnego z kolaboracją chorwacką. Pokazano mi kiedyś jakieś ogromne pieczary w Słowenii, gdzie podobno na dnie leżały setki niepochowanych ofiar Tity - z okresu powojennego.  Trzeba było tylko podpalić lont, tym bardziej że panstwa muzułmańskie dozbrajały Bośniaków np.
U nas idzie opornie, bo "jedność wiary i narodowości oraz języka" ale dlatego nie ustają te wszystkie "uderzenia po kieszeni".

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @betacool 11 sierpnia 2018 23:32
12 sierpnia 2018 00:13

Czyżby pan Christian Gaunt???? :)))) Ależ to jest cudotwórca. A raczej "spółkotwórca".

Proszę spojrzeć na "bukiet firm", które stworzył. Pytanie, jaka transakcja została dokonana 15 lipca 2016 r. czyli kto kupił GetBack SA od tych miśków z raju podatkowego.

zaloguj się by móc komentować

mooj @pink-panther 12 sierpnia 2018 00:06
12 sierpnia 2018 00:16

No nie wiem, może. Może przeceniam. W zagrożenia "ulica i zagranica" "majdanopodobne" - nie wierzę, bardziej śmiech budzi i zażenowanie czuję. Migracje, pewnie w dłuższym okresie poważna sprawa (choć pomysł terytorialsów jako jakiejś bariery p-ko zorganizowanemu bandytyzmowy wysoko oceniam). "Sądy" (ogólnie hasłowo, ale to co się nie sprawdziło jako czarnowidztwo zostało - szukanie sprawiedliwości w "ojcach chrzestnych") i finanse (szczególnie pozabankowy segment) to poważna sprawa. Może w wymiarze sprawiedliwości się coś zmieni, weszło (tym razem) w pole widzenia, pozostaje ten niedoceniony element (być może ważniejszy niż kwestie energetyczne), mniej eksponowany i opisywany pod kątem bezpieczeństwa kraju.

zaloguj się by móc komentować

betacool @pink-panther 12 sierpnia 2018 00:13
12 sierpnia 2018 00:23

To bez znaczenia. Istotne jest to, że my liche internetowe stworki przy okazji swej równie błahej literackiej twórczości potrafimy te wszystkie patogeny dostrzec, a cały wielki medialny i instytucjonalny świat woli na to wszystko zamknąć oczy, bo tylko w ten sposób może udawać swoją przyzwoitość.

 

 

zaloguj się by móc komentować

Wolfram @pink-panther
12 sierpnia 2018 00:26

Jestem pod wrażeniem :)

Biorąc pod uwagę, iż GetBack jeszcze jakiś czas temu figurował w banerze reklamowym Salonu24 jako sponsor - i okazuje się, że spółka troszczyła się o patriotyczną stronę sceny politycznej - to można powiedzieć, iż ta prawa strona nie zachowuje jakiejkolwiek higieny i nie ma żadnej ochrony wizerunkowej i innej.

Piszę to z pozycji osoby, która pierwsze zwiadomienie w sprawie związanej z osobą, która ujmując to eufemistycznie zapewniała przewagę rynkową spółce (aresztowana w 2017) - złożyłem w połowie 2016. Ponieważ nie jestem prawosławnym, ani żydem (używam kalandarza gregoriańskiego), nie mamy obecnie żadnego roku 5000 nissan czy pissan, listopada w październiku czy odwrotnie i   - tylko połowę 2018 - więc gdyby Pan Minister Dwojga funkcji zrobił to, o co go prosiłem - to może dzisiaj tych pokrzywdzonych byłoby mniej - i nie trzeba by budować narracji o rzekomo natychmiastowej reakcji. Jak znam życie to zwnowu jakiś mianowany przez PiS prokurator będzie się tłumaczył, że on miał dylemat, czy prokuratura śledzwem nie "zbankrutuje" firmy, a ta waląc się nie pokrzywdzi niewinnych matek w ciąży - więc w tym dylemacie trwał, a reakcja nastąpiła dopiero, jak tryskająca ropa z wrzodu obryzgała dyrektora szpitala.

Miałbym parę ciekawostek do dopisania - ale z różnych względów powstrzymuję się - ale może chociaż kilka.

GetBack miał dostęp do bazy PESEL - po prostu napisał sobie do pani minister z PO, tej co o samolotach bezzałogowych (dronach) mówiła, że to samoloty bez głowy - a ona rękoma swego podwładnego dostęp dała.

Firma Kruk, działająca od lat 20, zajmująca się tym, co GetBack - takiego dostępu, pomimo złożenia wniosku - nie dostała.

Od kiedy do kiedy i w jakim zakresie - tego się nie dowiemy, bo dziennikarze nie drążą tematu. Skądinąd taki dostęp do bazy PESEL (nielegalny) zapewniał też aresztowany w 2017 komornik - a min. Streżyńska długo się zapierała, oj tam, oj tam, zaraz dostęp - do czasu aż nie pojawiły się w GIODO skargi na to, że w danych PESEL grzebią osoby, z którymi skarżący nie mają nic wspólnego - tj. nie mają żadnej sprawy u komornika, a on grzebie w ich danych. To, kto grzebie w naszych danych można sobie sprawdzić, składając wniosek. Takich skarg pojawiło się prawie 1000 i wtedy okazało się, że komornik grzebie w PESELU "nadmiernie" - aresztowało go ABW - i co? Nic, cisza. GetBack pozbył się "kontaktów"  z komornikiem, oczyścił swoje dobre imię - i miało być dalej dobrze. Ale nie jest.

GetBack to firma, której bała się nawet Gazeta Wyborcza - i to nie w tym sensie, że była solidarna, bo to swoi - tylko, jak zaczęła pisać o sposobach działania - to dostała reprymendę - i wprawdzie odszczeknęła się że nie da się uciszyć - ale temat nie był drążony.

To, co PiS należy zapisać na plus - to zmiana w kodeksie cywilnym (2018) - w kwestii przedawnienia roszczeń - ograniczono sztuczki windykatorów na ożywianie przedawnionych - ale to mogło mieć wpływ na zaufanie inwestorów do firm windykacyjnych - i na utratę części przychodów. To jest druga strona medalu - ci, co stracili - często chcieli dorobić się na ludzkim nieszczęściu, sami nie brudząc sobie rąk. Podobnie - jak w Amber Gold - który oprócz naiwnych emerytów pokrzywdził cynicznych oszustów, którzy źle wyliczyli moment upadku piramidy, mając pełną świadomość, jak to działa.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @betacool 12 sierpnia 2018 00:23
12 sierpnia 2018 00:32

W mediach po roku 1989 suchą nogą przeszły do "obozu płomiennych patriotów" i "obozu europejskich demokratów" praktycznie wszystkie komuchy. Do mediów brano przed 1989 naprawdę tylko "swojaków', więc po roku 1989 to też było hermetyczne i nawet widać trochę "przejmowania schedy z ojca na syna". Oni mają łatwą robotę: blokować obieg informacji. Poza tym dobór przed 1989 r. był negatywny, więc cały ten "ludzki materiał" po roku 1989 pilnował, aby "młodzi aspirujący" nie przebili ich jakością.  W zasadzie media zajmują się nie informacją a propagandą czyli usiłują nam "tłumaczyć świat" jak za starych komunistycznych czasów.
Nie mają nawet okazji sprawdzić swojego profesjonalizmu, choć zapewne znalazłoby się kilku z umiejętnością zbierania informacji ekonomicznych. Bo inna jest ich rola: oni mają naród skłócić na dwa wrogie plemiona, które będą się nienawidziły bez względu na wszystko.

Natomiast "liche internetowe stworki" mają inne zainteresowania i inne motywacje.  Z nudy i dla rozrywki zawsze mogą porobić trochę w "białym wywiadzie" a to jest poza zasięgiem "profesjonałów" - bo im nie wolno.  I przy tym chowie wsobnym środowiska zapewne już nie potrafiliby.

zaloguj się by móc komentować

Paris @pink-panther
12 sierpnia 2018 00:34

Ale  jaja  !!!

To  Ssssakiewicz... ta cala Gojska-Hejka-Rachon... i reszta tej choloty karnowskiej  umoczona w zlodziejstwie i przekretach po same uszy  !!!

Nooo,  mistrzostwo swiata  Pani Panther'o... mistrzostwo swiata  !!!

zaloguj się by móc komentować

Krzysztof5 @pink-panther
12 sierpnia 2018 00:46

Z twittera,@sbalcerac

Lawina przypadków ! #GetBack dostał dostęp do bazy PESEL w czerwcu 2015, akurat kiedy w Hotelu Hilton w Wwie odbywała się nasiadówka polskich i izraelskich bezpieczniaków celebrująca operację MOST. Miesiąc później izraelska spółka Sapiens przejęła Insseco: https://www.sapiens.com/news/sapiens-acquires-an-insurance-software-provider-in-poland/ …

"Wasze komputery, nasze serwery" czyli nasze #100latniepodleglości nie przeżyje epoki cyfrowej. #GetBack z dostępem do danych PESEL i ZUS "informatyzowany" przez resortowa spółkę @asseco_pl z Izraelczykami w tle

 

Dlaczego @PawelJaroszek zarząd #ZUS pozwala by nieformalny monopol na informatyzację ZUS miała w Polsce firma @asseco_pl utrzymująca biznesowe relacje ze spółkami kontrolowanymi przez rosyjskie i izraelskie służby ? Co na to rząd @pisorgpl ?

 

Każdy duży przekręt w III RP miał swoje cele. Art-B to operacja MOST plus kasa na wille z basenami w Izraelu. #AmberGold to operacja LOT plus kasa na Majdan na Ukrainie. #GetBack czeka wciąż na przydział. Ale rejestr PESEL może mieć coś wspólnego z penetracją #ZUS

zaloguj się by móc komentować

Wolfram @pink-panther 12 sierpnia 2018 00:13
12 sierpnia 2018 00:50

Trinity zajmuje się tzw. higieną rejestrową - tj. dostarczaniem spółek czystych (nowych), likwidacją zarażonych (usuwanie z bilansu etc.) - może np. (informacja na stronie) dostarczyć dyspozycyjnego prezesa.

Cieszy się zaufaniem - skoro korzystają z ich usług kancelarie prawne. O ile te nowe - to nic nadzwyczajnego - o tyle przejmowanie udziałów i zarządu nad spółkami z problemami - to wyższa szkoła jazdy.

Lista tych, którzy spółki kupili - pasjonująca lektura :)

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @Wolfram 12 sierpnia 2018 00:26
12 sierpnia 2018 01:05

PaczPan, nawet nie zauważyłam, że GetBack S A był reklamowany na S24:))) 
Piękne historie Pan tu przedstawia o tzw. sile państwa.
Trzeba mieć na względzie to, że wśród wymienionych przeze mnie 17 akcjonariuszy firmy DNLD LP jest np. firma Essling Capital - ma 5%. Została ona utworzona w kwietniu 2017 !!!!!! przez dwóch miłych i baaaardzo doświadczonych cwaniaków, którzy poznali się w raju podatkowym Luxemburg w firmie Massena Partners: pan Frank Noel -Vandenberghe i pan Michel Mezzarobba. No  i okazuje się, że pan Michel Mezzarobba ma w życiorysie zapis, że 10 lat miał posadę w Rotschild & Co w samym Paryżu. Essling Capital ma na stanie nawet  arystokratę pana Phillippe von Tschirschky, nie wiem czy prawdziwego:)))
Zresztą sam off-shorowy fundusz Abris CEE Mid -Market Fund II LP chwalił się niedawno się całkiem ładnymi kapitałami do obracania na poziomie 420 mln funtów.I to wszystko do rzucenia na Polskę i Rumunię. Więc nie należy się dziwić, że człowiek czasem trafia na całą paczkę komunikatów UOKiK o tym, że np. Abris CEE Mid Market Fund II LP Jersey złożył wniosek 16.10.2012 do UOKiK o "przejęcie kontroli nad Zakładem Usług Komunalnych USKOM Sp. z o.o. MŁAWA !!!!  Stan sprawy? Decyzja UOKiK nr DKK -133/12 z dnia 06.12.2012. Na Św. Mikołaja taki prezent dostali.
Przejęcie usług komunalnych to gotowizna ale trzeba było "przekonać" przynajmniej burmistrza i większość rady miasta. A kto przekonywał, to skąd ja mam wiedzieć.  Przekazali usługi komunalne do raju podatkowego.

W tym trybie to państwo może być rozebrane szybciej niż za Króla Stasia i bez tych dramatycznych konfederacji. Wszystko zwiną ładnie "windykatorzy należności" i przekażą "w dobre ręce".
Nawiasem GetBack S.A chwali się w Prospekcie, że ma zezwolenie na prowadzenie usług detektywistycznych. Kiedyś śledzili cię ubecy a teraz podsłuch założy ci pod dowolnym pretekstem - firma komorniczna z raju podatkowego.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @Krzysztof5 12 sierpnia 2018 00:46
12 sierpnia 2018 01:33

Po prostu szczęka mi opada. Ja tu sobie cicho grzebię w sprawozdaniach finansowych i rejestrach firma a tu wyłazi "cyberbezpieczeństwo" :)))
Toż ów Piotr B. właśnie został wygumkowany ( wyczyszczono jego dane jako uczestnika) z konferencji, na której byli przedstawiciele Polski, Izraela, Siemens Niemcy aż mi się zimno zrobiło.
 

Polsko Izraelskim Konsorcjum na Rzecz Cyberbezpieczeństwa COSMO.IQ z siedzibą na Wałbrzyskiej.  Oferują m.in "Cyberwywiad", szkolenia ( 8-dniowe w Izraelu:)), wywiad gospodarczy i takie tam.

"President" tego interesu jest pani dr Tamara Rud, która również szczyci się też kontaktami z KELA Cybersekurity, chociaż firma na stronie Ambasady Izraela w Polsce występuje jako KELA Cyber Inteligence z Tel Avivu, chociaż do kontaktów z firmą przedstwiana jest pani Katarzyna Dzidt. 

No i do tego jakieś Stowarzyszenia Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego a to Konferencje Bezpieczeństwa Narodowego, na której obok pani Tamary Rud możemy zobaczyć np.Adama Rapackiego, Michała Kleibera , minister Andrzej Lewiński a obokt tego Olgierd Łukaszewicz aktor.

Oceany informacji i zupełnie nieznana mi rzeczywistość

http://konferencjabezpieczenstwanarodowego.ksoin.pl/prelegenci-2018/

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @Paris 12 sierpnia 2018 00:34
12 sierpnia 2018 01:38

Ależ skądże. Oni tylko nie uważają, że zajęcia "windykacji należności" w obecnych okolicznościach przyrody w Polsce za niegodne. Im nie przeszkadza rzeczywistość, w której za jedną dwie niezapłacone raty kredytu  można stracić mieszkanie albo przedsiębiorca biorący kredyt na rozwój firmy może dostać info, że kredyt jest wymagalny na jutro a nie na za 2 lata jak w umowie - i traci bardzo obiecującą firmię, gdzie jest jego myśl techniczna na przykład. 

A zresztą nie wiem, może po prostu to jakaś forma ograniczenia umysłowego.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @Wolfram 12 sierpnia 2018 00:50
12 sierpnia 2018 01:40

No absolutnie fascynujący wątek. Zwłaszcza ta "lista tych, którzy spółki kupili" :))) Może jakaś notka. Bo trzeba troszkę być na bieżąco a ja jestem inna grupa wiekowa:))))

zaloguj się by móc komentować

Krzysztof5 @pink-panther 12 sierpnia 2018 01:33
12 sierpnia 2018 08:13

  zażyłość @mrjonnydaniels z osobami poniżej, z klanem Morawieckich. Inna osoba poniżej Dawid Jackiewicz mianowała prezesa LOT-u, który płaci rachunki Danielsowi. No i te pro-Danielsowe media.

https://twitter.com/sbalcerac

Były prezes #GetBack przeszedł spod opieki jednego TW pod opiekę drugiego TW a partner zarządzający nowego udziałowca to podopieczny byłego współpracownika wywiadu PRL (SB) Sławomira Lachowskiego: https://warszawskagazeta.pl/kraj/item/5746-ten-tekst-to-lektura-obowiazkowa-kto-chce-wrobic-pis-w-getback#.W0TqGWgaulQ.twitter …

 

Spółka Altus powiązana z bankierką III RP Alicją Kornasiewicz (były członek RN #GetBack) już chce rozwiązać kontrowersyjną transakcję sprzedaży EBG dla #GetBack czyli 200 mln PLN powróci do kasy. Zostaje 800 mln PLN do "odnalezienia". Wielkość sumy dziwnie podobna do #AmberGold

https://twitter.com/PNisztor/status/1014738531548389376

zaloguj się by móc komentować

syringa @Wolfram 12 sierpnia 2018 00:26
12 sierpnia 2018 08:17

Bardzo ciekawe - dziekuję.

Proszę doprecyzować gdzie mozna napisać w sprawie ktp miał dostęp do mego PESEL Jakieś 1/2 roku temu dostałam pozew od komornika o NIEISTNIEJĄCYM DŁUGU (ale trop mial dobry -kiedys w tym banku mieliśmy kredyt). Mam zamiar zgłosic to w prokutraturze

zaloguj się by móc komentować

syringa @pink-panther 12 sierpnia 2018 00:32
12 sierpnia 2018 08:19

A "redaktor" Bartosz W. Jest (podobno) w prostej linii wnukiem osławionego Światły

zaloguj się by móc komentować

Krzysztof5 @pink-panther 12 sierpnia 2018 01:33
12 sierpnia 2018 08:44

17 lip

 

 

Najpierw był pan Marcel Rappaport i spółka NIHONSWI w Szwajcarii. Z niej wyrósł PROKOM wizjonera Krauze, który kosił rządowe kontrakty. PROKOM wtopił się w ASSECO, które nadal kosi rządowe kontrakty. A pod ASSECO podłączyły się izraelskie firmy weteranów jednostki 8200

Pułkownik Talya Gazit kieruje Centrum Komputerowym i Informatycznym izraelskiej Armii (Mamram) odpowiedzialnym za cyberobronę Izraela. Weterani tej jednostki sprzedają oprogramowanie poprzez Asseco (Prokom) który właśnie zdobył nowy kontrakt na informatyzację ZUS. Za 400 mln PLN.

Yossi Ciechanover szara eminencja aparatu siłowego Izraela, grał niedawno do tańca doradcom Morawieckiego. Wcześniej jego pracownik Saul Reichman podchodził minister cyfryzacji w sprawie cyberbezpieczeństwa. Morawiecki ją usunął z posady na rzecz politolożki.

 

Izraelski ekspert od cyberpieczeństwa, Daniel Cohen, weteran elitarnej jednostki izraelskiej armii, określa bezpieczeństwo informacji i IT jako "wielopłaszczyznowe pole bitwy" ("Multi-Domain Battlefield"). W rządzie Morawieckiego cyberpieczeństwo nadzorują politolożka i pedagog.

 

Premier Izraela pielgrzymuje do Putina średnio co 3 miesiące. Jego siłowi doradcy, tacy jak Yossi Ciechanover, urabiają @MorawieckiM jak chcą. A ludzie Ciechanovera węszą od dawna koło polskiego cyberbezpieczeństwa. Zapowiedź katastrofy dla Polski: https://warszawskagazeta.pl/kraj/item/5766-kto-pilnuje-kluczy-do-polski-dopuszczanie-izraela-do-tajemnic-polskiego-cyberbezpieczenstwa-jest-ogromnym-ryzykiem#.W1DKJk2Ax3g.twitter …

zaloguj się by móc komentować

mniszysko @pink-panther
12 sierpnia 2018 08:56

Ja przy tym wysiadam! To prowadzi do oczopląsu i myślotłoku a na koniec wszystkie synapsy się przepalają. Oszust na złodzieju krętaczem pogania!

To ja już wolę perychorezę trynitarną, unię hipostatyczną i teorię transsubstancjacji.

Wobec tego oceanu chciwości i zachłanności transparencja transcendencji w immanencji brzmi tak niewinnie, prostacko wręcz! Dostarcza jednak dużo nadziei i inspiruje, bo przy wyżej opisanych malwersacjach pokazanych w tekście i ujawnionych dodatkowo w komentarzach załamki prowadzącej do nieusuwalnej depresji można dostać  :-/

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @Krzysztof5 12 sierpnia 2018 08:13
12 sierpnia 2018 10:30

Dzięki za te wszystkie bezcenne informacje. Ciekawe jest to, że te wszystkie wydarzenia: wejście na giełdę, obligacje i wykupienie EGB (podobno praktycznie rozkawałkowane po zakupie) odbyło się w jednym i tak krótkim czasie. No i teraz to lepiej rozumiem obecność Danielsa. To taki "francuski, sorry, izraelski łącznik".

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @syringa 12 sierpnia 2018 08:19
12 sierpnia 2018 10:32

O tym się od dawna "mówi na mieście" ale Bartosz (słowiańskie wielce imię) aż się trzęsie jak to słyszy i nawet jego znajomi mówili, że "ma prawdziwego polskiego dziadka". Tyle, że kwitów tego "dziadka" nie pokazuje za to podobny do Światły jak brat bliźniak

zaloguj się by móc komentować

atelin @pink-panther
12 sierpnia 2018 10:36

Za Mniszyskiem, powiem tylko dosadniej:..., albo nie. Pozdrawiam.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @Krzysztof5 12 sierpnia 2018 08:44
12 sierpnia 2018 10:39

To cyberbezpieczeństwo bardzo ciekawie wyszło przy okazji windykacji należności. Z uwagi na aresztowanie tego Pawła B. , co to miał organizować wycieczkę dwudniową do Izraela dla VIP-ów 100-osób z lotniska w Lublinie. A dokładnie organizatorem oficjalnym była państwowa firma Lotnisko w Lublinie. A poza prezydentem Miasta Żukiem i trzema osobami lista nazwisk umieszczona na jakimś polsko-izraelskim portalu została "zniknięta".

Najbardziej wstrząsająca jest wiadomość, że jakieś miśki z ciepłych krajów ustawiają nam skład rządu i podejrzewam, że nie tylko o minister od cyfryzacji chodziło.

zaloguj się by móc komentować

cbrengland @pink-panther
12 sierpnia 2018 10:48

Doprawdy trudno w to wszystko uwierzyć. Co mnie wq...a przede wszystkim, to moja własna naiwność w to wszystko, co obserwowałem będąc jeszcze w Polsce zakladajac nawet swój wlasny biznes zaraz po 1989. Przecież od początku, ba, od chyba nawet już od czasów rozbiorowych, by nie powiedzieć, że jeszcze wcześniej, Polska ma być "zaorana na metr w głąb". Zyjemy w czasach, gdy obserwujemy ostatnie jazdy pługiem po polskich polach.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @mniszysko 12 sierpnia 2018 08:56
12 sierpnia 2018 10:55

Proszę Ojca, terminy "perychoreza trynitarna", nie mówiąc już o "teorii transsubstancji" a co dopiero "transparencji transcendencji w immanencji":)) po prostu porażają urodą.
A tu mamy do czynienia z nowomową, którą lichwiarze wymyślili, żeby sobie dodać splendoru na zawód znany od wieków i niezbyt poważany.  Zawód "komornik" znany jest od wieków i nie stoi zbyt wysoko ponad "hyclem'. Ale teraz nazywa się "windykator należności" i może dużo. Na przykład wysyłać kilkadziesiąt SMS-ów na telefon ofiary, wydzwaniać do sąsiadów - bo ma firmę detektywistyczną albo dostęp nielegalny do bazy PESEL.

Jako osoba żyjąca wiele lat "pod zarządem sowieckim" nie jestem zbulwersowana. To jest przepoczwarzanie się systemu zarządu kraju kolonialnego w jakąś nową formą i zastępowanie starego pokolenia nowym. Dlatego tylko obcych nam słówek:)))))

Ja się bardzo cieszę, że dzięki tej notce pojawili się prawdziwi spece od finansów i cyberbezpieczeństwa, bo dzięki nim wiemy, na czym stoimi. Ostrzeżony - obroniony.  Również proboszczowie i pobożne zakony winny wiedzieć jakich "sponsorów" unikać. Bo nie wszystkie pieniądze są neutralne. Na niektórych są łzy dzieci a i przekleństwo niejednej rodziny pozbawionej wyników lat ciężkiej pracy przez "cwaniaków w garniakach".

Myślę, że Ojciec wcale się nie boi, bo pobożny Zakonnik - niczego się nie boi poza grzechem?))) 

Myślę, że te wszystkie informacje NIE są też dowodem na potęgę pewnego państwa pod palmami. Bo nie traktuje się tzw. sojusznika (a podobno jesteśmy strasznie wielkimi sojusznikami) jak państwa podbitego i wroga.  To prowadzi do izolacji na arenie międzynarodowej i taka jest sytuacja Izraela dzisiaj. To, że jakiś Ciechanower "pielgrzymuje do Moskwy" wiele razy, pokazuje, że to Ciechanower ma interes "i się prosi". A czy dostanie, to zupełnie inna bajka.

 

Lichwa ma się obecnie znakomicie w krajach "białego człowieka" i nazywa się dzisiaj "banking industry", co jest śmieszne, bo jeszcze 40 lat temu "industry" to była produkcja dóbr a "banking" - pożyczanie pieniędzy na procent. Ale "industry" zwłaszcza w USA zostało bardzo zduszone, podobnie jak zniszczone zostało w III RP. No a "banking" przeżywa swoje złote chwile - z dotacjami państwowymi w tle. To wszystko skończy się wielką klapą, może nawet całych państw. Chciwość pieniądza jest zaprzeczeniem cywilizacji łacińskiej. Chciwość pieniądza była potępiana przez KK od wieków.

Więc i pobożni Zakonnicy winni być "na bieżąco":))))

Serdecznie pozdrawiam i Szczęść Boże. I dzięki za sympatyczny komentarz

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @cbrengland 12 sierpnia 2018 10:48
12 sierpnia 2018 11:32

Nie jest tak strasznie źle. Było gorzej.
W tej konkretnej sprawie zapomniałam napisać, że w zakupie akcji GetBack SA na GPW na podstawie wiadomego prospektu wzięła udział firma GP Morgan Asset Management (UK) Limited i zakupiła 4.300.000 akcji, co stanowi 5,38% i co trzeba było ujawnić.
Jak Pan się zapewne domyśla, ludzie z GB Morgan nie byli szczęśliwi, jak się dowiedzieli, kto zostali tak okrutnie oszukani. I się wnerwili. A jak GP Morgan się wnerwia to się okazuje, że władza nasza kochana może wyaresztować nawet "największych komorników".  Jak widać Pan Bóg ma wielkie poczucie humoru.
Bo taki Adamowicz powinien siedzieć w kazamatach i podzwaniać kajdanami już do roku co najmniej a on tu urządza "freie Danzig" i inne operetki. A rząd pozwala choć nie musi.

Więc ja mam przekonanie, że jeszcze przez wiele pokoleń będziemy oglądać jazdę polskim pługiem po polskich polach. Nie ma obawy.  Chłop trzyma się ziemi a nawet baba, czego ja jestem dobrym przykładem:))) Serdecznie pozdrawiam

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @atelin 12 sierpnia 2018 10:36
12 sierpnia 2018 11:35

Ostrzeżony, obroniony. To oni mają teraz problem. Można teraz dzieciom tłumaczyć, dlaczego nie powinny żądać, aby rodzice mieli więcej pieniędzy, więcej różnych dóbr i tak dalej. Przykłady tych wyaresztowanych cwaniaków "menadżerów komorników" są niezmiernie wychowawcze:)))
PS. Przecież to w prostej linii potomstwo "chłopaków ze WSI" to czego się Pan spodziewał? Że będą grać uczciwie? To by było wbrew naturze. Ich naturze.

zaloguj się by móc komentować

Krzysztof5 @pink-panther 12 sierpnia 2018 10:55
12 sierpnia 2018 11:38

'To wszystko skończy się wielką klapą, może nawet całych państw. Chciwość pieniądza jest zaprzeczeniem cywilizacji łacińskiej. Chciwość pieniądza była potępiana przez KK od wieków.'

Junosza,

„Nie potrzebuję ci przypominać, że jeżeliby weksel został przy tobie, to niemasz go zniszczyć, ale dobrze zachować, żeby nie zaginął. Najmniejszy papierek czasem się przyda.
 „W każdym handlu, a głównie w naszym handlu główną podstawą jest uczciwość.
 „Zawsze uczciwość, pamiętaj to sobie! Ja miałem takie zdarzenie. Pożyczyliśmy jednemu kawalerowi, który miał się bogato ożenić, grubszą summę; pożyczyliśmy we trzech: ja, Lejzor Talar i Noach Figielman. Odbierało się różnemi czasy i, Bogu dziękować, odebrało się bardzo pięknie; nie dołożyliśmy do tego interesu. Upłynęło kilka lat. Noach umarł, a Lejzor znalazł u siebie między papierami jeszcze jeden dokument na kilkaset rubli od tego samego pana. Udał się do niego; tamten miał trochę krótką pamięć, nie utrzymywał rachunków i niewiele się sprzeczając — zapłacił.
 „Całkiem gładko to poszło, jak po maśle. Ja nie wiedziałem o niczem. Jednego dnia przyszedł do mnie Lejzor, opowiedział, jak to było i podzielił pieniądze akuratnie na trzy części: jednę dla mnie, drugą dla siebie, trzecią dla dzieci po nieboszczyku Noachu. Sobie policzył tylko za dwa kursa omnibusu i wierz mi, że nawet w tym drobiazgu nie było symulacyi; on naprawdę jechał omnibusem, bo go bardzo noga bolała wtedy.
 „Oto uczciwość, oto człowiek, który chodzi drogą sprawiedliwych, nie łakomi się na cudze, jest wspólnik rzetelny, człowiek honorowy! I naprawdę on dużo, dużo ważył swoje słowo; jeżeli przyrzekł komu, że się zgłosi po pieniądze o dziesiątej rano, to już o siódmej spacerował po ulicy, a od dziewiątej czekał w bramie, żeby nie uchybić terminu ani na jednę minutę.
 „Ja go za to szanowałem.1894r

 

Spółka ITI Panama została założona w 1983 roku przez polskiego Żyda Hermana Taubera. Słupy Art-B uciekły do Izraela. W cieniu #AmberGold stoi ukraiński złodziej oligarcha z izraelskim paszportem, hojny sponsor Chabad-Lubawicz. A teraz #GetBack

zaloguj się by móc komentować

Krzysztof5 @pink-panther 12 sierpnia 2018 10:55
12 sierpnia 2018 11:47

To wszystko skończy się wielką klapą, może nawet całych państw.

Junosza

https://pl.wikisource.org/wiki/Paj%C4%85ki_(Junosza,_1894)/Rozdzia%C5%82_XI

— To prawda; on jest ślicznie związany, ja sam nie potrafiłbym lepiej pościągać węzłów; ale ty, Lejbuś, nie gadaj, że nie masz z niego nic, ty dużo masz. To jest ładny człowiek i ty go szanuj. Ja ci każę... a starszych należy słuchać. Ty wiesz, że pochodzisz ze znacznej familii; wiesz, kto jest twój ojciec i twój dziadek, ale nie wiadomo ci, kto był twego dziadka ojciec i twego dziadka dziadek.
 — Zkąd ja to mogę wiedzieć?
 — To byli dwaj porządni pachciarze, nabożni i rozumni ludzie, oni handlowali serem, mlekiem, rozmaitemi rzeczami. Ja mam od nich takie przykazanie i takie zdanie: że dopóki krowa daje dużo mleka, dopóty nie można jej ani zabijać, ani sprzedawać. Czy ty rozumiesz, Lejbuś, o jakiej krowie ja mówię?
 Lejbuś się roześmiał.
 — Dlaczego nie mam rozumieć?
 — Ja prawdę mówię.
 — Wiem, wiem! On rzeczywiście jest prawdziwa krowa, skoro go można tak doić i tak mocno związać. Jabym się nie dał, a on głupi daje się. On jest bardzo głupi. Ja sobie nieraz myślę, że gdybym ja był komu winien, i nawet naprawdę winien, gdyby mi kto pożyczył pieniądze, a potem chciałby je odbierać, straszył mnie sądem i komornikiem, to...

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @Krzysztof5 12 sierpnia 2018 11:38
12 sierpnia 2018 12:15

Dzięki za cenne informacje i cytaty.

Jak się okazuje lichwa i tzw. niespecjalnie uczciwe praktyki handlowe to jest bardzo stara nauka i bardzo stara praktyka, zwłaszcza wobec ludu nad Wisłą.
W ten sposób afera GetBacku S.A staje się świetną ilustracją na nieśmiertelność pewnych nawyków i przyzwyczajeń. Świetna reklama dla książki Junoszy:))) Że nadal aktualna.

PS. PopaczPan, nie wiedziałam, że w cieniu AmberGolda stoi ukraiński oligarcha z izraelskim paszportem:)))  Zero zaskoczeń. Z ukrainy zostały już same kości a u nas jest jeszcze trochę mięsa na szkielecie więc się uwijają jak muchy na wiadomo czym.

 

zaloguj się by móc komentować

cbrengland @pink-panther 12 sierpnia 2018 11:32
12 sierpnia 2018 12:18

☺, słyszę UK lub USA nie mam złudzen i nie będę miał i az do znudzenia od czasu do czasu o tym zawiadam w tym tutaj naszym zgromadzeniu. Te państwowe organizacje, bo dla mnie to juz nawet nie sa panstwa, UK to też kolonia jest, takie wcześniejsze USA, już to wiem, to sa te narzędzia pługa. Zobaczmy, co zrobiono tam, a będziemy mieli odpowiedź, co jest szykowane w Polsce i byłych demoludach. Forpoczty wojsk USA i UK w tej części Europy, to pewno tak, jak za czasow pierwszych koloni w Ameryce Pln jestem tego pewien, a za plecami tychże Zydzi i ich talent, czy szataństwo robienia pieniędzy, Bank Industrie. I to oglądamy właśnie juz bez kurtyny przez ostatnie dziesięciolecia. Jakze czlowiek byl naiwny, ze ten Tusk był i się zbył. Nie dość ze dalej jest, to juz  wyrósł następny Tusk w osobie Macrona, czy tego premiera Kanady wcześniej. Juz sie nie ukrywa, jacy inteligentni inaczej durnie robia za polityków. Ktoś musi być. Zycie toczy sie tam, co Pani opisuje. A Londyn to jedna wielka budowa, gdzie się nie popatrzy. Dziesiątki, by nie setki nowych apartamentowcow. Ktoś w tym Bank Industrie musi pracować ☺. Widać że będzie potrzeba jeszcze więcej pracowników, terytoria się powiększają do obsługi i drenażu.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @Krzysztof5 12 sierpnia 2018 11:47
12 sierpnia 2018 12:20

Piękne. Ten Junosza powinien być szkolną lekturą. No i dlatego widzimy, z jaką troską i uwagą pilnowane są biblioteczne katalogi, żeby się tam nawet przez nieuwagę takie dzieło nie znalazło. Wystarczy "z klasyków Żeromski" a teraz to Kinga Dunin, Bonda Miłoszewski i cała produkcja wydawnictwa Czarne. Taka "klasyka nowego typu". Żeby nie było miejsca na półkach na polskich pisarzy objętych pełną cenzurą przez PRL.

PS. Proszę zwrócić uwagę, że o ile w takich państwach jak USA czy Francja jednak rutynowo sadza się do ciupy takich magików, to w Polszcze naszej kochanej to pierwszy taki przypadek i to chyba wymuszony "okolicznościami zewnętrznymi".

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @cbrengland 12 sierpnia 2018 12:18
12 sierpnia 2018 12:32

Jeśli patrzy się  z dystansu, to widać, że to właśnie "banking industry" osłabiły niebezpiecznie USA, gdzie zadusiły na śmierć prawdziwą produkcję i średnią klasę. Rolnictwo też bez dotacji nie pociągnie. Nie wiem, jak radzi sobie Brytania, bo tam zawsze jest pytanie o "relacje z Commonwealthem" i przepływy finansowe i ludzkie z byłymi koloniami. Brytania usiłuje coś odzyskać ze "starych sreber" ale chyba już za późno.

Nasza sytuacja jest radykalnie inna, bowiem byliśmy kolonią a jesteśmy "półkolonią" z tymi "sierżantami kolonialnymi, którzy się nami brzydzą". 
Rola, jaką odegrało "banking industry"w  USA zdominowane w pewnym stopniu przez środowiska zydowskie stała się przyczyną wielkiego rozłamu w tamtym społeczeństwie czy narodzie. To nie są te same Stany co w 1943 i 1944 roku kiedy wygrywały z ZSRR II WW i oddawały nas w prezencie Stalinowi "bo nas nie lubiły":)))) W ramach polityki antykatolickiej oczywiście,

Dzisiaj i na USA nadeszły ciężkie czasy i to nadeszło zbyt szybko bo w zaledwie jednym pokoleniu - aby klasa polityczna się ogarnęła. Tam się nałożyło "pokolenie baby boom, rok 1968" i właśnie odejście sektora finansowego od konserwatywnego udzielania kredytów na działalność główną czyli produkcyjną i handlową - do "nowoczesnej bankowości" czyli wulgarnej spekulacji i lichwy w dodatku wspieranej przez państwo.
A Chiny na to patrzą i cały basen Pacyfiku czyli Korea, Japonia, Indonezja, Malezja, nie mówiąc o Indiach - na to patrzą.

I wstawiają butelki szampana do lodówki, żeby się schłodziło. 
Amerykanie robią dobrą minę do złej gry, bo oni zawsze robili dobrą minę do złej gry. Ale szczyt ich możliwości minął. A powinni czytac dokładnie i ze zrozumieniem (niektórzy już to robią, czytając Trylogię) historię I RP i historię Imperium Rosyjskiego.  Nie czytali, to będą mieli to, co miała I RP.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @pink-panther 12 sierpnia 2018 12:32
12 sierpnia 2018 12:35

Wielce pouczająca książka Sołżenicyna pt. Dwieście lat razem" podobno NIE została przetłumaczona na angielski. Czyli ktoś czuje pismo nosem,

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @Danae 12 sierpnia 2018 12:38
12 sierpnia 2018 12:47

Dzięki za info, Akurat ja żyję w stanie świadomości, że "Brytyjczyk" mieści zarówno Szkota jak i Anglika:)))

Naturalnie to w latach 90-tych zainstalowano system, którego CELEM było zniszczenie bardzo silnego przemysłu, a na niczym się tak szybko nie zarabia jak na niszczeniu i wyprzedaży istniejących biznesów. I w dodatku do niszczenia nie są potrzebne żadne szczególne umiejętności, wiedza czy doświadczenia. Za to motywacja czyli chciwość, pazerność i zazdrość - jak najbardziej.
Najboleśniejszym skutkiem, zapewne planowanym,było całkowite zniszczenie właściwie pojmowanego słowa "solidarność"
. Dlatego tutejszy bezrozumny motłoch biegał do Lidlów i Kauflandów, kiedy polscy sklepikarze właśnie wykupili od Społem i MHD - sklepy. Wywiało polski handel zaraz po przemyśle - z błogosławieństwem "elit politycznych".
Zostali na placu boju : chłopi czyli rolnicy indywidualni i Kościół Katolicki. I widać, jakie są wobec nich zamiary - od lat 90-tych nie kończy się wylewanie szamba (KK) i utrudnianie życia (chłopi). Na nich też zresztą ostatnio wylewa się szambo z okolic Polin i nie jest to przypadek.
Ale chyba schodzi powietrze z tej machiny i coś się zacina. A skoro zawziętość rośnie (Smarzowski "Kler") to widać, że "komuś się spieszy, bo może nie zdąży".
Więc należy kupić czipsy i colę i spokojnie patrzeć na to, co się będzie działo. A będzie.

zaloguj się by móc komentować

Paris @mniszysko 12 sierpnia 2018 08:56
12 sierpnia 2018 12:49

Oooo...

... ja wprost przeciwnie, prosze Mniszyska  !!!

Wcale a wcale sie nie gubie... i wiem tez, ze znaczna czesc Polakow wcale sie w tych  USTAWKACH... grach  TAJNYCH/POUFNE  nie myli... ciagle wystepuja ci  sami  GRACZE  i  "znajomi krolika"  !!!

Oni wszyscy, ta cala BANDA to rzeczywiscie  IDIOCI, jesli mysla, ze narod sie w tym ZLODZIEJSTWIE  "bialych kolnierzykow" gubi. To naprawde sa  IDIOCI  !!!

I narod musi miec tego swiadomosc... musi miec bardzo dobra pamiec... nie taka jaka maja przesluchiwani w AG...

... a wpis Pani PP jest jasny i klarowny  DO  BOLU  !!!

zaloguj się by móc komentować

ewa-rembikowska @pink-panther
12 sierpnia 2018 12:53

Jedym słowem, wszyscy decyzyjni są po tych samych pieniądzach a my  mamy kibicować ulubionej drużynie (tfu partii) i patrzeć jak się koledzy naparzają na scenie a poza scenę to już "nielzja/verboten" zaglądać, bo to nie dla maluczkich.

zaloguj się by móc komentować

Paris @pink-panther 12 sierpnia 2018 10:39
12 sierpnia 2018 12:57

No to sie nam znowu... SPRAWA  RYPNELA  !!!

No teraz to juz tylko czekam na pSZekazy merdialne jak  Kim  "atakuje"  !!!   No  pusty smiech na sali tylko czlowieka ogarnia.

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-osiejuk @mniszysko 12 sierpnia 2018 08:56
12 sierpnia 2018 12:59

"To ja już wolę perychorezę trynitarną, unię hipostatyczną i teorię transsubstancjacji". Solidarnie się przyłączam.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @Danae 12 sierpnia 2018 12:48
12 sierpnia 2018 13:11

Dzięki za linka. Czytam i widzę, że w Rosji książka została wydana w 2001 a po angielsku w 2008 i wydało ją wydawnictwo Vagrius Russia i na amazon.com widzę na okładce napisy tylko w cyrylicy.

No i się okazuje, że docent wiki pisze pod tym linkiem, że :"...he book stirred controversy, and many historians reported it as unreliable in factual data. Some historians classified it as antisemitic.[2][3][4][5][6] The book was published in French and German in 2002–2003. A partial English translation is found in "The Solzhenitsyn Reader".[7]...".

Co ja rozumiem, jako :"... książka wywołała kontrowersje, wielu historyków dokumentowało to jako niewiarygodne co do danych o faktach. Niektórzy historycy klasyfikowali ją jako antysemicką. Książka została opublikowana po francusku i po niemiecku w 2002-2003. CZEŚCIOWE tłumaczenie angielskie jest w "The Solzhenitsyn Reader" (chyba "Czytelnik Sołżenicyna") czyli jakieś wybrane kawałki w innej książce czy periodyku. 

A więc potwierdza się moja wiedza sprzed kilku lat, że co prawda jest w USA i Wielkiej Brytaniii oraz Australii "wielka wolność słowa" ale historii Żydów w Rosji carskiej i sowieckiej - napisanej przez markowego pisarza rosyjskiego - NIE DAŁO SIĘ przetłumaczyć.

Ciekawostka taka.

 

 

https://www.amazon.com/Hundred-Together-Complete-Volumes-Dvesti/dp/5969707023

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @ewa-rembikowska 12 sierpnia 2018 12:53
12 sierpnia 2018 13:16

 Oczywiście, że "nielzja", bo my jesteśmy czarny nieuczony lud. A jak zaczynamy za głośno śpiewać patriotyczne pieśni, to  się nagle znajdują w lesie liściastym z zamokłym tortem - "polscy neo-naziści". I Prezydent NIE zaprasza organizatorów Marszu Niepodległości do komitetu obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości. Jak należy rozumieć "niegodni". A HGW to "nie chcem ale muszem".
To jest gra od lat ta sama, tylko naród tu sentymentalny a w dodatku za dużo starych histeryczek w polityce a im się NIC nie wytłumaczy. Chyba że przyjdzie komornik z GetBack do syna i zabierze mu mieszkanie za parę rat kredytu albo firmę na "natychmiastową wymagalność spłaty kredytu". Takich spraw były setki a może tysiące i dobry Pan Bóg zlitował się nad nami i pokazał wszystko jak na dłoni w "aferze GetBAck S.A". Na opamiętanie.

zaloguj się by móc komentować

Paris @pink-panther 12 sierpnia 2018 12:15
12 sierpnia 2018 13:17

Oj sie uwijaja...

...  zlodzieje  Ssssakiewicza juz odtrOMbili, ze zlodziejski projekt "mieszkanie+"  to  JUZ  wielki sOOkces... a takze szykuja kolejny  zlodziejski "projekt"  1000+... no i ten sOOkces  wyprawka+...

... lada moment dla tej  bandy  presstytutek "patriotycznych i narodowych" od  sOOkcesu  trzeba bezzwlocznie uruchomic  projekt narodowy  CELA+  !!!

zaloguj się by móc komentować

Paris @pink-panther 12 sierpnia 2018 12:15
12 sierpnia 2018 13:19

I to ten OLIGAR  nagrodzil  "patriotycznego"  Sakiewicza nagrodo  GRU...

... a cala banda z Dawidkiem Wildstein'em  i Pereira  grzali  Majdan... co caly narod polski nieraz widzial w kurwizorach  !!!

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @Paris 12 sierpnia 2018 12:57
12 sierpnia 2018 13:22

Na razie są kary aresztu na 3 miesiące dla kilku osób, w tym prezesa i dwojga wiceprezesów i jakichś nieznanych mi innych osób. To jest poważna sprawa bo to jest podobno 3 mld zł wymiksowane w jeden rok z firmy, która była zobowiązana publikować prawdę na swój temat na giełdzie w każdej sprawie nawet mniej istotnej.

Co ciekawe, jeszcze chyba przed osławioną "sprzedażą do DNLD" firma GetBack S.A była pod lupą jakichś państwowych instytucji centralnych za nielegalne praktyki przy ściąganiu tych wierzytelności. Było bardzo wiele skarg obywateli. No ale co tam "skargi obywateli". "Sprawę wszczelim i ciągnelim", że się tak wyrażę o urzędnikach państwowych. Nie było prikazu zamykać. No a jak miał być, skoro prokurator może kraść w sklepie:))))))))))))) I nic się nie dzieje.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @Danae 12 sierpnia 2018 13:21
12 sierpnia 2018 13:27

Warszawa to NIE jest cała Polska a to towarzycho to NIE jest "cała Warszawa". To jest typowa brudna piana w państwie rozkradzionym,

Nie ma przemysłu, to się trzeba zatrudniać "w bankach", które są już na każdej ulicy.  Tak naprawdę to ja nie wierzę w żadne wiadomości w stylu "brakuje 80 tysięcy pracowników w IT". Chyba jako "w stylu indyjskim" - księgowość dla firm gdzieś w innym świecie np. w USA. 

Ta "developerka" i inne rzeczy to jest  tylko maleńki punkcik na mapie wyludnionego i starzejącego się kraju. 
Żaden z "instalujacych się banków" nie da kredytu na polską inwestycję. Prędzej by się rozpękli. Może chcą rzeczywiście realizować "projekt Polin" ale jeśli tak, to bawią się bardzo niebezpiecznie. Dla siebie i dla tutejszych, pożal się Boże, polityków.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @Paris 12 sierpnia 2018 13:17
12 sierpnia 2018 13:48

Na razie "program narodowy Cela +" został zaingaugurowany najprawdopodobniej z powodu bólu i zniesmaczenia z  powodu 'afery GetBack" "inwestora zagranicznego" czyli JP Morgan, co to go sprowadzić miał nad Wisłę pan Premier:))) I raczej nie przewiduję kontynuacji, bo jak mówi stare przysłowie "Kruk krukowi oka nie wykole".

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @Danae 12 sierpnia 2018 13:35
12 sierpnia 2018 13:49

Dzięki za wyjaśnienie:))) Co nasza młoda demokracja a zwłaszcza "wolność słowa" zrobiłyby bez "grantów". Zagranicznych zwłaszcza.:)))

zaloguj się by móc komentować

Nieobyty @pink-panther 12 sierpnia 2018 13:49
12 sierpnia 2018 14:00

Właściwie cóż afera finansowa jest prosta wycofano w 2017 kapitał i stratni są akcjonariusze prywatni, stały model afer finansowych. Szukamy teraz władców marionetek, i tu dochodzi coś sowieci trafnie opisują maskirowka:

Mamy np. wpis Blogera WAWEL na salonie 24  https://www.salon24.pl/u/wawel/886682,dr-e-kurek-daniels-to-niekoronowany-krol-polski-i-mechanizmy-monarchii-na-przykladzie-afery-get-back-w o już

Mamy narrację Czerskie na temat śledztwa prokuratorskiego : .. Albo PiS chce wymazać swoje związki z aferą GetBack albo Prokurator Generalny zbiera kwity na Mateusza Morawieckiego..."

W tym chaosie narracji – notka gospodyni zwraca uwagę na dość pomijaną rzecz – KRS i kto u kogo i ile ma procent. Czyli nie chodzi o Konrada K i Piotra B ale czy jest szansa że ustalimy wyższy poziom, obstawiam że można..

Identyczny element występuje w Aferze Amber Gold – jak mawiają osoby z kręgu wszystko jest w zebranej w toku śledztw  dokumentacji tylko trzeba to odszukać i powiązać [problemem jest koszt przerobu dokumentów bo znany jest wynik kwerendy ale ten nie będzie przydatny dla politycznego grilla no i narusza interesa].

Dla mnie ciekawe są didaskalia – czyli co głoszą dla ukrycia plotki z magla.

- Piłkarze z kadry na Mundial mieli utopić mln na aferze GETBACK – ktoś obstawił klęskę w Rosji i miał cel oraz wpływ na kadrę.

- Konrad K wrócił z Izraela i czekała na niego prokuratura - zatem niechodzi oto że nie miał on parasola którym się zasłaniał, bo dla mnie uzgadniał kontrakt Rywina [zacny ten producent po aferze z Michnikiem okazał się osobą „honornego równiachy” ]

- Warszawska GPW ma kupić giełdę w Izraelu i tu taki numer na parę mld – może cena z wiosny idzie w górę.

Nie będzie wielkiej fuzji Alior Banku i Pekao S.A - no cóż jednym klocków był min. udział Alior w rozprowadzaniu obligacji Getback.

Tych kwiatków jest trochę więcej.

 

Coś wisi w powietrzu – nie wszystko wielkim idzie z planem. Takie bardzo małe wydarzenia np.

- upokorzono nas wykonaniem Hymnu w Berlinie i musieli prusacy przepraszać, jest za to duma z występów sportowców.

- Owsiak musiał wóz strażacki Berlina ściągać i nie udała się prowokacja na pijanych strażaków – jest za to duma z strażaków w Szwecji a jąkała rozważa że zwinie majdan.

Dlaczego o tym wspominam bo to nie jest tak że ataki na nas są perfekcyjnie przygotowane i co do minuty rozpisaną marszrutą oraz niezliczone są zasoby naszych wrogów.

Jest trochę inaczej nas paraliżuje się strachem i sieje zwątpienie z nas zbiera się kapitał do dalszej ofensywy i werbuje renegatów wśród przerażonych przegraną. Przykład z GETBACK – lemingi oddały w części własną kasę na przyszłe ich okradanie. [Czy nie przypomina to nam Cypr i ich bankowość gdzie przechwycono kapitały noworuskich by im potem dopiec sankcjami].

Sytuacja jest dynamiczna jak w czasie pożarów w Szwecji tylko że to nam gasi się ducha – a są bardzo wątłe siły strażaków nowego porządku na froncie pożaru i nie mają środków na dogaszanie – próbuję się odebrać tlen wmówić że opór na zapleczu jest bez sensu.

zaloguj się by móc komentować

Krystian @pink-panther
12 sierpnia 2018 14:50

Paweł Bramson, wybawca Żydów z Polski:

 

" W judaizmie ubój rytualny wykonuje szochet – mąż godny zaufania, wybrany przez społeczność żydowską. Przez wiele lat Polska nie miała szocheta. Dopiero w XXI w. został nim Paweł Bramson z Warszawy, mąż godny zaufania, ojciec rodziny. – Chciałem być przydatny dla społeczności żydowskiej i pomyślałem, że jest sporo problemów z powodu braku szocheta. Mięso musieliśmy sprowadzać z zagranicy albo szochet przyjeżdżał do nas – mówi P. Bramson. Swój fach szlifował w Republice Południowej Afryki"

 

https://www.gosc.pl/doc/1425286.Zarzynanie-tradycji

 

 

Duzo ciekawszy zyciorys ma jego brat - Piotr.

"Doradca – Piotr Bramson – Doświadczenie – służba w jednostkach specjalnych m.in. Polskich i Francuskich Siłach Zbrojnych Legia Cudzoziemska. Duże doświadczenie operacyjne. Współpracujący z European Security Center przy wprowadzeniu w Polsce standardów „Israely Security System” jako Close Protection Oficer. Projekty – kształcenia i edukacji patriotycznej. Systemy Organizacji Zabezpieczenia i Ochrony VIP i Obiektów S"

https://mojepanstwo.pl/dane/krs_osoby/1349763,bramson-piotr-tadeusz

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @Nieobyty 12 sierpnia 2018 14:00
12 sierpnia 2018 15:03

.Wielkie dzięki za linka do Wawela na S24. On pisze bardzo profesjonalne od strony ekonomicznej notki czyli ma swoje źródła. Jego notka jest bezcenna. 

No zupełnie szokujaca wiadomość, że Konrad K miał sympatyczne relacje z Rywinem.

Nie śledzę plotek z wyższych sfer ale zastanawiam się, ilu celebrytów i "patriotycznych dziennikarzy" zakupiło obligacje lub akcje Getback S.A i teraz pluje sobie w brodę. Ale można przypuszczać, że przy takim "inwestowaniu w media wolnościowe" paru się skusiło,

Całkowicie zgadzam się  z opinią, że :"...Coś wisi w powietrzu – nie wszystko wielkim idzie z planem.(...) bo to nie jest tak że ataki na nas są perfekcyjnie przygotowane i co do minuty rozpisaną marszrutą oraz niezliczone są zasoby naszych wrogów.,,:, Zresztą końcowe akapity Pańskiego komentarza należy podkreślić wężykiem. To bardzo ważne stwierdzenia,   że usiłuje się nas zastraszać i odebrać nam ducha a okrada nas z kasy aby za nią nas niewolić. I wybiera się renegatów.

Wiem, że siły nasze są "wątłe", ale nie traćmy nadziei.  Należy robić swoje a jak widać, internet może nadal bardzo wiele, mimo,  że media tzw głównego nurtu - milczą jak zaklęte.

PS. Nie wiedziałam, że idzie taka "konsolidacja z Izraelem", że "kupujemy giełdę w Tel Avivie". To oni chyba na serio chcą się stamtąd ewakuować.  Szok.

Serdecznie pozdrawiam i dzięki za wiadomości.

 

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @Krystian 12 sierpnia 2018 14:50
12 sierpnia 2018 15:05

Dzięki za info, ale to teraz "Piotr B." na jego nieszczęście. Te wątki o "Israeli Security System" są niesamowicie rozwojowe, ale ja się na tym nie znam i nic nie czytałam. Uważam, że na tak ważny temat powinna powstać notka. Niezależnie od "dokonań Piotra B".

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @Danae 12 sierpnia 2018 14:11
12 sierpnia 2018 15:12

Przyznam, że nie znam wielkich miast Polski i jakoś mnie do nich nie ciągnie.  Warszawa, podobnie jak Wrocław czy Bydgoszcz zostały po II WW zasiedlone tzw. elementem i nie mam na myśli chłopów ze wsi przyciąganych przez wielkie budowy, którymi tak gardzi "warszafka". "Element" to były kanalie na sowieckich paszportach poprzebierane w polskie mundury, których dziatwa obowiązkowo robiła kariery jak nie na uniwersytetach to w centralach handlu zagranicznego. Wtedy tam było "eldorado" z możliwościami wyjazdów zagranicznych i dietami w walucie. Tylko dla nich. No i ministerstwa spraw wewnętrznych, komendy MO i bezpieka wyższej rangi.

Teraz mamy już trzecie i czwarte pokolenie i oni nie chcą za nic zejść ze sceny. Będą okradąć i będą szkalować Polaków, bo tak zostali wychowani i tak robili ich przodkowie w 1939 i od 1944 r. w PRL. Zero zdziwienia. 

Nie denerwują mnie te ich ostentacje w kabrioletach, bo wiem, co to są za pieniądze.  Ale jak to mówią: wszystko można mieć, za wszystko trzeba zapłacić". Ich lekkie życie też będzie lub już jest - opłacone innymi kłopotami.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @Danae 12 sierpnia 2018 15:09
12 sierpnia 2018 15:20

Dzięki za linka. Sołżenicyn napisał bardzo ciekawą książkę, która powinna być dyskutowana zwłaszcza w Polsce bo opisuje znaczną część naszej nowożytnej historii z punktu widzenia państwa, które dokonało rozbiorów I RP i otrzymało "w pakiecie" wielką od dawna zasiedloną społeczność, która miała tu bardzo dla siebie korzystne prawa. I on to niebacznie przypomniał. I wypomina im, że carowie dawali Żydom lepsze prawa niż np. rosyjskim chłopom.

To się nie mogło spodobać Żydom rosyjskim w USA. 

Sołżenicyn napisał to, co napisał chyba po przykrych doświadczeniach (dla Rosji) pieriestrojki jako osoba, która na Zachodzie  żyła wiele lat i która się do Zachodu zniechęciła.

Niewątpliwie ciekawy pisarz, który zrozumiał czym była rewolucja dopiero, jak sam dostał więzienny uniform. Przyznam, że pierwszy tom Gułagu odchorowałam przez miesiąc. Do następnego zabrałam się po kilku miesiącach przerwy. To są straszne rzeczy. A jednak pod koniec "pogodził się z Rosją", która w sumie nadal była Sowieckim Sojuzem.

 

zaloguj się by móc komentować

Krzysztof5 @pink-panther 12 sierpnia 2018 12:47
12 sierpnia 2018 16:32

Zostali na placu boju : chłopi czyli rolnicy indywidualni i ...

 

Minister rolnictwa od trzech tygodni, Jan Krzysztof Ardanowski, nie zdążył jeszcze pojechać do Brukseli, ale za to już popędził do Izraela. Pozuje do zdjęcia dzisiaj z kontaktem Jonny Danielsa @HilikBar Może tam już dożynki ?

Jest żonaty, ma pięcioro dzieci[13]. Amatorsko prowadzi badania historyczne dotyczące losu Żydówek zmuszanych do niewolniczej pracy przy budowie umocnień i mordowanych w podobozie Baukommando Weichsel. Efektem tych badań była wydana w 2014, wraz z Pawłem Sztamą, książka zatytułowana Z głębokości wołam do Ciebie… (z podtytułemTragedia kobiet pochodzenia żydowskiego, więzionych i mordowanych w podobozach KL Stutthof w okolicach Torunia w ostatnich miesiącach II wojny światowej)

https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Krzysztof_Ardanowski

@sbalcerac 10 lip

 

 

zaloguj się by móc komentować

Paris @Nieobyty 12 sierpnia 2018 14:00
12 sierpnia 2018 17:29

Swietny komentarz...

... oczywiscie, ze ataki "wroga ludu" nie sa perfekcyjne... a zasoby to wlasciwie juz nie istnieja  !!!... struga sie je na poczet przyszlego pokolenia, mlodego pokolenia Polakow...

... tym samym  WROG  narodu polskiego  WIJE  BAT  juz na siebie... tj. cala ta merdialno-POPiS'owa  banda takze zaliczy  BECKI...

... tak wiec warto ducha nie tracic... byc optymista... i uruchamiac jak najszybciej  projekt  CELA+... bo bez niego nie ma zycia dla narodu polskiego i bez tego programu sie nie obedzie...

... program CELA+  - to  prio-ry-tet  !!!

zaloguj się by móc komentować

Nova @pink-panther
12 sierpnia 2018 17:38

   Pani wpis jak zwykle świetny i wymiata. Gratuluję.

  Organy państwa powinny wyjaśnic jak firmy maklerskie naciągały ludzi opychając im papiery Get Back jako hiperpewną  lokatę na przyszłość. Toż to stręczycielstwo finansowe i naciąganie przez oszustów.  Nakupili w Get Back portfeli do windykacji z różnych instytucji finansowych- de facto nie ściągalnych a potem przedstawiali to w papierach jako pewne i trwałe aktywa, gdy realnie nic nie były warte.  Coś jak podpis bezrobotnego pod kredytem hiptecznym który jest niespłacalny. Banki amerykańskie takie kwity potem ładnie opakowywały i sprzedawały na giełdzie jako pełnowartościowe instrumenty finansowe. A potem bańska pękła  i sruuuu.... I człowiek tylk osię dziwi że najpierw sama firma Get Back nie analizowała i nie sprawdzała kwitów które kupuje a potem instytucje nadzoru biedne też nic nie zauważyły. Pozdrawiam serdecznie.

zaloguj się by móc komentować

Paris @pink-panther 12 sierpnia 2018 15:03
12 sierpnia 2018 17:39

Chca, chca...

... oni o tym marza... mowil mi o tym moj znajomy Syryjczyk Issam... to po to wlasnie uruchomiony zostal "projekt"  mieszkanie+... z czasem wydyma sie Polakow z tego projektu... tak jak wydymalo sie "frankowiczow"  !!!

Tak wiec trzymajmy sie mocno za kieszenie... i ZERO  kredytow na mieszkania  !!! 

zaloguj się by móc komentować

Nieobyty @pink-panther 12 sierpnia 2018 15:03
12 sierpnia 2018 19:35

By być precyzyjnym w swoim przekazie – kontrakt Rywina dla mnie jest umową jaką poważny gangster/słup podpisuje ze zleceniodawcą. Tam ustala się warunki za milczenie i rekompensatę za odsiedziane.

Rywin jest w rozumieniu mafii honorowym człowiekiem nikogo nie wsypał, niczym się nie zdradził tak w śledztwie jak i po wyjściu na wolność. Zatem Konrad K ustalał w czasie krótkiego pobytu na Syjonie – co wolno mu zeznać i kto go w areszcie będzie prowadził.

Weźmy Marcina P. - siedzi ale przepraszam po co był cyrk z jego zona i dzieckiem które ta ma w czasie odsiadki z nie wiadomo kim. Kwestia posła Gawłowskiego – dlaczego się go wypuszcza i legenduje wizytę oficerów – facet miękł i trzeba go było ewakuować. Podobny jest uwolnienia mecenasa od reprywatyzacji.

Coraz gorszy materiał ludzki.

Na terenie zaboru pruskiego tuż po rozbiorach, polskie ziemiaństwo musiało do Berlina płacić podatki i zadłużało się w Bankach – gdyby nie Napoleon i koniunktura wojenna na zboże – ci co jurgielt z Berlina w czasach RON brali z nadwyżką by go spłacili. Zatem nie ma czego celebrytów i „naszych dziennikarzy” oraz reszty establishmentu żałować.

Nie dociera do tych tępych łbów – tyle oni znaczą i tyle gwarancji dla ich majątku ile reszty niezależności kraju  który tak wyprzedają i sprawnych struktur państwowych które niszczą.

Bez tych resztek ojcowizny są niczym. Bez wiary ojców są niczym.

I pozwolę sobie na uwagę na temat Sołżenicyna

Lech Jęczmyk https://www.youtube.com/watch?v=iOgGy78pFXw ma ciekawą uwagę że Sołżenicyn jest twórcą koncepcji za lat 70 odrodzenia Rusi przez dekompozycję ZSRR. Rdzeń Rosyjski odłącza się od peryferii bez kosztów militarnych rozpadu imperium.

Stąd też i takie poważanie Sołżenicyna w strukturach siłowych po powrocie, jego myśl  wyznaczyła kurs transformacji imperium.

Jego prac o żydostwie w Rosji jest po części odpowiedzią na udział tej grupy w przewłaszczeniu majątku państwowego po rozpadzie ZSRR [np. Chodorkowski zwykły biedny korespondent akademii a w parę lat miliarder].

Parę dni temu na rosyjskim portal pojawiły  się publikacje dezawuująca Sołżenicyna. Krytyka odnosiła się do jego statusu w gułagu czyli że nie było mu tak źle, i że jego opis gułagów to nie jest praca historyczna, czyli nie jest obiektywne a opis subiektywny. Krytyczne prezentowanie Sołżenicyna wychodzi nie tyle z potrzeby innej narracji o jego opisie gułagów czyli krytyce stalinizmu. Solą w oku jest jego praca o stosunkach żydowsko-rosyjskich, czyżby miała wejść nowa narracja.

Przypuszczać można że jest to nie kosztowny ukłon w stronę Telawiwu, jest to miłe dla jewreli a przy okazji weryfikuje Kreml ileż to ludzi na zapleczu nie sprosta czasowi próby i wykaże nadmierny entuzjazm do koncepcji nowych stosunków.

 

zaloguj się by móc komentować

Krzysztof5 @Danae 12 sierpnia 2018 15:09
12 sierpnia 2018 21:17

"You must understand. The leading Bolsheviks who took over Russia were not Russians. They hated Russians. They hated Christians. Driven by ethnic hatred they tortured and slaughtered millions of Russians without a shred of human remorse. The October Revolution was not what you call in America the "Russian Revolution." It was an invasion and conquest over the Russian people. More of my countrymen suffered horrific crimes at their bloodstained hands than any people or nation ever suffered in the entirety of human history. It cannot be understated. Bolshevism was the greatest human slaughter of all time. The fact that most of the world is ignorant of this reality is proof that the global media itself is in the hands of the perpetrators."Aleksandr Solzhenitsyn (1918-2008)

The worst genocide in history wasn't the Holocaust ... in fact, it was perpetrated by members of the very same group of people who claim they were the victims of one. And it took the lives of 66 million (Solzhenitsyn's estimate of those who perished between 1918 and 1957), not 6 million. 

zaloguj się by móc komentować

JK @pink-panther
12 sierpnia 2018 21:31

Proszę nie mówić, że w "naszych" mediach nie ma nic o GetBack.

https://wpolityce.pl/polityka/407633-nasz-wywiad-artiom-bujan-o-aferze-getback

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @Krzysztof5 12 sierpnia 2018 16:32
12 sierpnia 2018 23:20

Dzięki za info i za linka. Musowo pan minister musiał uzgadniać "humanitarny ubój rytualny" albo uczyć się od ekspertów izraelskich z kibuców, jak prowadzić poprawnie gospodarstwo rolne.  No a jak jeszcze ma zdjęcie z Danielsem, to kariera zapewniona na dekady.
PS. Ci, co piszą prace naukowe na temat pracy przymusowej Polek - nie robią tak wspaniałych karier politycznych. Taki detal

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @Nieobyty 12 sierpnia 2018 19:35
13 sierpnia 2018 00:04

Rzeczywiście w aferze "przychodzi Michnik do Rywina" (czy odwrotnie) śp. Rywin zachował się według kryteriów honorowych mafii (i nie tylko) jak "człowiek honoru": mimo, że zagroziła mu realna kara więzienia "nie sypał na kumpli" czyli na cały "układ". Michnik wyszedł na tej aferze znacznie gorzej towarzysko, bo "sypnął swojaka". Chyba mu się pogorszyła pozycja towarzyska.
Natomiast śp. Rywin został wynagrodzony za swe męki niemal natychmiast, bowiem, jak głosi miejska legenda Warszawy, jego syn w spółce chyba z synem ministra prezydenckiego Marka Ungiera podobno dowiedział się, że rada miasta Ursus albo syndyk jakichś spółek dawnego Ursusa szykował się do wyprzedaży znacznej powierzchni gruntów przemysłowych po fabryce traktorów. No i ten Rywin jr. nie dość, że załatwił sobie spory kredyt z banku (jakieś 100 mln zł a może 200) i jednocześnie radni rady Ursusa zapragnęli zmienić status prawny gruntów fabrycznych - na tereny pod zabudowę mieszkalną. Ale tego nie wiedzieli zwykli ludzie z ulicy. To wiedzieli tacy jak Rywin Jr. No i za ten kredyt z banku wykupił z koleżką/koleżkami ładnych kilkadziesiąt hektarów "gruntów przemysłowych" po cenie gruntów przemysłowych a radni miasta/gminy Ursus za chwileczkę zmienili plan zagospodarowania i status gruntów po-fabrycznych. Co w jednej sekundzie podniosło ich wartość kilkakrotnie.
Tak mówią różni źli ludzie. Zatem, kiedy Rywin wychodził z więzienia, a nawet wcześniej, był pewien, że jego poświęcenie zostało nagrodzone.  Ale to taka opowieść miejska:)))
Tak działał ten układ i sądząc po historii kariery pani Gawor - to działa nadal. A czego przykłady Pan podał: zasada milczenia zapewnia w układzie przeżycie. Idą siedzieć słupy a "właściwi ludzie" są "poza zasięgiem wymiaru sprawiedliwości. Za to chłopaków z Marszu Niepodległości można było łapać, przetrzymywać miesiącami w aresztach i tłuc na posterunkach. Takich "pań Gawor" to są setki w urzędach, samorządach i w sądownictwie.

Co do sprawy obecnego jurgieltu tzw. klasy politycznej III RP to nawet nie chce mi się pisać na temat głupoty i krótkowzroczności tych ludzi. Takie rzeczy to kwestia wychowania wyniesionego z domu. Tak jak donoszenie, pisane anonimów czy drobne kłamstwa. Dla niektórych zdrada interesów Państwa Polskiego to nie był żaden problem etyczny czy kwestia racjonalnej oceny długofalowych skutków np. dla wnuków, bo ci, co kolaborowali z komunizmem nie myśleli w kategoriach wielu pokoleń. Ich cieszył przydział na mieszkanie, talon na małego Fiata czy wczasy w Bułgarii dla wybranych- czyli "gratyfikacje natychmiastowe".  I racjonalizowali swoje zachowania jako "zachowanie realistyczne dostosowane do sytuacji". Teraz identycznie robią ich potomkowie.

To się dobrze nie skończy ale ludziom z tamtych środowisk, które za komuny patrzyły na zwykłych Polaków jak na niższą formę życia - nie wytłumaczymy, że działają nie tylko na naszą ale i na swoją szkodę.

Co do Sołżenicyna jako człowieka to mam mieszane uczucia odkąd przeczytałam jakiś esej Józefa Mackiewicza na temat tzw. dysydentów "wyrzucanych na Zachód". Co do jego pobytu w Gułagu to trudno mieć pretensje, że władze Gułagu przydzieliły go jako zdolnego matematyka do tzw. "szaraszki" czyli obozu specjalnego dla naukowców, którzy tam pracowali naukowo. Czasem było tak, że naukowiec był tam zsyłany tylko dlatego, że miał jakieś wynalazki, które miały być ściśle tajne. Oczywiście tam było o niebo lepiej niż  w "zwykłym" Gułagu ale jakim prawem oceniać mają Sołżenicyna jacyś ludzie, którzy w Gułagu nie byli.
Z pewnością książka "Dwieście lat razem" nie była w smak oligarchom wiadomego pochodzenia i skoro w Izraelu jest ponad milion Żydów sowieckich, to mogą oni wywierać presję na władze Izraela, aby te z kolei wywierały naciski na władze Rosji aby tę książkę "zneutralizować" czyli przy okazji Sołżenicyna.
Rosja nie rozliczyła się ze sprawy Gułagów a mauzoleum Lenina nadal stoi na Placu Czerwonym. Tylko obywatele CCCP zostali okradzeni na gigantyczną skalę w ramach "pieriestrojki" a przed oczy pchają im się "miliarderzy" z wiadomym pochodzeniem.

Sołżenicyn niezbyt lubił Polaków a w każdym razie bardzo oszczędnie dawkował informacje o Polakach w Gułagu, jakkolwiek jest tam historia o Polaku, który jako jedyny nie złamał strajku głodowego - ogłoszonego na jedną kolację z powodu jakichś zatargów więźniów z władzami obozu. Strajkować mieli wszyscy w bloku, gdzie byli Rosjanie i ten Polak no i Rosjanie wymiękli i poszli na kolację a Polak poszedł spać głodny. Taki "polski Pan", którego Rosjanie jednocześnie podziwiają i nienawidzą. 
Mackiewicz podejrzwał Sołżenicyna, że on jednak był wysłany na Zachód jako "człowiek z misją": miał rozgłaszać, że oczywiście kraje komunistyczne trzeba zmienić "ale tylko drogą pokojową".  Żeby tylko nie w drodze walki zbrojnej.
To zauważył Józef Mackiewicz i zwrócił uwagę, że  w zasadzie wszyscy "dysydenci" na Zachodzie śpiewali tę samą spiewkę: reformy tak, przemoc nie. I on uważał to za ustawkę służb sowieckich.
Natomiast wg mnie ta książka jest bardzo łagodna w kwestii żydowskich ale trochę faktów o realiach życia Żydów w Imperium Rosyjkich jest i one pokazują, że sytuacja prawna i ekonomiczna Żydów była znacznie lepsza niż np. chłopów rosyjskich. To są dwa grube tomy, więc troche tych historii o "niewdzięczności Żydów" jednak musiał dać, więc w USA, gdzie obowiązuje wersja, że życie Żydów w Rosji to były wyłącznie "pogromy" - Żydzi rosyjscy dostali furii.  No i nobliście nie przetłumaczono ksiązki na angielski.  To wiele mówi też o "wolności słowa" w USA.

 

 

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @Nova 12 sierpnia 2018 17:38
13 sierpnia 2018 00:11

Dzięki wielkie za miłe słowa. Oczywiście że nadzór nad firmami maklerskimi winien być silniejszy i w przypadku GetBack S.A, zapewne z inicjatywy konkurencji a formalnie na wniosek pokrzywdzonych - jakieś nieśmiałe gesty były czynione. Ale to absolutnie nie odpowiadało skali zagrożenia. To faktycznie było pozbycie się przez banki tzw. złych kredytów i przerzucenie na osoby trzecie - w formie pomysłów realizowanych przez GetBack S.A. 
Czy ten nagły (tylko rok) brak 3 mld zł to wynik świadomego wyssania przez akcjonariuszy z rajów podatkowych i wyprowadzenie kasy z emisji akcji i obligacji - do tychże rajów - nie wiem. To bada prokuratura.  Temat jest rozwojowy a ja próbowałam jedynie zrozumieć w ogólnym zarysie, co się właściwie wydarzyło. I nie napawa to optymizmem, bo okazuje się, że nieuczciwe praktyki bankowe i parabankowe to - reguła a nie wyjątek. Może to być świadome "czyszczenie"Polaków z dużej kasy.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @Danae 12 sierpnia 2018 15:43
13 sierpnia 2018 00:15

Rozumiem rozgoryczenie i złość bo to jest zdrowa i naturalna reakcja człowieka uczciwego, kiedy widzi łajdactwo, które pyszni się tym, że jest łajdactwem i w dodatku poza zasięgiem wymiaru sprawiedliwości, który jak widać , też "należy do systemu".

Rok 1989 to nie była "dekomunizacja" tylko - "zmiana dekoracji". Czyli inaczej niż w NRD czy Czechosłowacji. I teraz mamy skutki. Szambo wybija i nas oblewa.
PS. Ta Aluśka Kornasiewicz to się pojawiła na pokładzie GetBack S.A chyba żeby "dawać twarz emisji" i zaraz się ewakuowała. Ciekawe ile wzięła za to aktorskie przedstawienie.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @Paris 12 sierpnia 2018 17:39
13 sierpnia 2018 00:19

No właśnie ja od początków tzw transformacji nie biorą kredytów i z bankami mam kontakty rzadkie. One okradają nawet w drobnych sprawach.

Jakoś ta "władza nasza kochana" jest bezradna w sprawach parabanków, banków i takich jak np. usunięcie z urzędów figur w rodzaju urzędniczki Gawor, która "jednoosobowo" rozwiązała Marsz POwstania Warszawskiego. Widać skąd wiatr wieje i w którą stronę.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @JK 12 sierpnia 2018 21:31
13 sierpnia 2018 00:21

Dzięki za linka. Widzę, że to się pokazało parę godzin temu:)))) Artiom zrobił przebieżkę po "problemach ofiar banków, które upychały staruszkom obligacje GetBack SA - w miejsce ich zwykłych lokat bankowych. Też ciekawe. Ale o prezesie Kondziu i jego powiązaniach a szczególnie o słynnym liście - chyba nic nie ma.

zaloguj się by móc komentować

syringa @pink-panther 12 sierpnia 2018 13:48
13 sierpnia 2018 09:28

CÓŻ może być tak jak z Ireną chmielewiczową -(z afery zdrady Grota ROweckiego i Kalksteinów).Dostała podziemny wyrok śmierci, ale jej nie rozwalili, bo była w ciąży, a Polacy to "rycerski naród". Przeżyła wojnę, potem UB jednak ją dorwało, dostała karę śmierci ale BIERUT UŁASKAWIŁ (ilu nie UŁASKAWIŁ?), zamienioną na dożywocie, potem 12 lat , wyszła po 5 ...

I stała sie dobrym TW zatrudniona w biurze turystycznym wyjechała na zachód, i wylądowała na starość W EKSKLUZYWNYM DOMU STAROŚCI polskiej emigracji. Po protestach -we francuskim domu starców DLA WETERANÓW RESISTANCE.

zaloguj się by móc komentować

syringa @pink-panther 13 sierpnia 2018 00:04
13 sierpnia 2018 09:48

"Mackiewicz podejrzwał Sołżenicyna, że on jednak był wysłany na Zachód jako "człowiek z misją": miał rozgłaszać, że oczywiście kraje komunistyczne trzeba zmienić "ale tylko drogą pokojową".  Żeby tylko nie w drodze walki zbrojnej."

Mógł być wysłany nie wiedząc że jest to gra. -tzn. wypuścili go -jak tylu innych "swoich" - przygotowując przed wyjazdem w dyskusjach...

zaloguj się by móc komentować

syringa @pink-panther 13 sierpnia 2018 00:04
13 sierpnia 2018 09:48

"Mackiewicz podejrzwał Sołżenicyna, że on jednak był wysłany na Zachód jako "człowiek z misją": miał rozgłaszać, że oczywiście kraje komunistyczne trzeba zmienić "ale tylko drogą pokojową".  Żeby tylko nie w drodze walki zbrojnej."

Mógł być wysłany nie wiedząc że jest to gra. -tzn. wypuścili go -jak tylu innych "swoich" - przygotowując przed wyjazdem w dyskusjach...

zaloguj się by móc komentować

syringa @pink-panther 12 sierpnia 2018 10:32
13 sierpnia 2018 09:53

Cóż

kazdy z nas ma 2 dziadków  i ze strony matki i ojca....

zaloguj się by móc komentować

Paris @pink-panther 13 sierpnia 2018 00:11
13 sierpnia 2018 11:05

To "nie moze"  tylko  JEST  swiadome czyszczenie Polakow z kasy  !!!

Wczesniej byla zuchwala kradziez  funduszy emerytalnych... AG z Tuskami w tle...  reprywatyzacja... teraz  Getback  !!!

I czerwone bydlo... opozycja i "prawica"... +  merdialnia doskonale o tym wiedza, bo sami w tych  PRZEKRETACH  uczestniczyli i uczestnicza dalej... i caly czas ten stan  k****twa, zlodziejstwa i robienia  METNEJ  WODY  petryfikuja....

... tak wiec mila Pani Panther'o... "nieuczciwe praktyki bankowe"  czyli  BANKSTERSTWO  to   RE-GU-LA  !!!...   i    PRE-ME-DY-TA-CJA  !!!

zaloguj się by móc komentować

jzontek @Wolfram 12 sierpnia 2018 00:26
13 sierpnia 2018 17:29

Sprawa wycieku danych w kancelariach komorniczych była głośna w mediach latem 2016 r.

Pięć kancelarii komorniczych jest podejrzewanych o pozyskiwanie setek tysięcy danych osobowych z systemu PESEL.

"Prokuratura Okręgowa w Warszawie sprawdziła jedną kancelarię  i poinformowała, że z bazy PESEL poprzez warszawską kancelarię komorniczą Rafała W. do Grzegorza G. z firmy windykacyjnej GetBack wyciekały dane osobowe Polaków. Mowa jest o liczbie rekordów od 350.000 do 1.000.000 danych polaków. Czyli mówiąc krótko Getback stał się nieiegalnym posiadaczem sporej ilości danych osobowych.

12.2017 - zarzuty w związku z nieuprawnionym transferem danych PESEL z kancelarii komorniczej usłyszały:

Rafał W. – komornik sądowy prowadzący kancelarię komorniczą w Warszawie,
Agnieszka B. – były pracownik kancelarii komorniczej,

Grzegorz G. – były asesor komorniczy i jednocześnie pracownik firmy windykacyjnej,

Bartłomiej W. – administrator systemu informatycznego kancelarii."
 

Kluczowa moim zdaniem jest tu postać Grzegorza G. 

Zgodnie z tym, co jest zapisane w artykule z GW, prawdopodobnie jest to Grzegorz Godlewski

http://wyborcza.pl/1,75968,19904008,getback-czyli-cofnij-sie-dziennikarzu-sztuka-mrozenia-krytyki.html?disableRedirects=true

Mecenas Kosmus przesłał e-maila do dziennikarki GW w którym de facto przyznał, że "pracownik GetBack Pan Grzegorz Godlewski był zatrudniony u komornika Pana Rafała Wojtyny, jako asesor".

 

Tu załączam CV Pana Grzegorza:

Absolwent Uniwersytetu Marii Skłodowskiej
Curie w Lublinie, gdzie w 2011 r. ukończył kierunek prawo.

W latach 2011 – 2013 odbył aplikację komorniczą prowadzoną przez Izbę Komorniczą w Warszawie. Następnie w latach 2013 – 2015 odbył asesurę komorniczą przy Sądzie Apelacyjnym w Warszawie. W latach 2014 – 2016 ukończył studia MBA na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.
Karierę zawodową rozpoczął w 2011 r. wykonując czynności początkowo jako aplikant
komorniczy, a następnie asesor komorniczy. Od 2013 r. związany z Getback S.A., początkowo na
stanowisku Dyrektora Departamentu Egzekucji Sądowej a od 2017 r. jako Dyrektor Zarządzający
Obszarem Strategii Windykacyjnych.

UWAGA: W 2015 r.został powołany także do pełnienia funkcji prokurenta Getback S.A.

Od 2016 r. pełni funkcję wiceprzewodniczącego rady nadzorczej w spółce Basel Olten Pharm S.A. oraz członka rady nadzorczej Neum Pretium S.A. W czerwcu 2017 r. powołany także do pełnienia
funkcji członka rady nadzorczej EGB Investments S.A.

Nie mam niestety czasu aby drążyć ten temat gębiej, ale jeśli forumowicze go mają, świetnie byłoby ustalić następujące kwestie:

1. Czy pozostałe 4 kancelarie związane z tym wyciekiem też "dostarczyły" danych z bazy PESEL do Getbacku?

2. Czy ten wielki transer danych miał jakiś wpływ na dalsze losy Getbacku w kontekście zmiany właściciela i wyprowadzenia zeń kapitału?

zaloguj się by móc komentować

Wolfram @syringa 12 sierpnia 2018 08:17
13 sierpnia 2018 19:09

Sprwdzenie, kto pytał w PESELU:

Czy każdy może sprawdzić kto i o jakie jego dane z bazy PESEL wnioskował?

Tak.

Każdy obywatel dwa razy w roku może bezpłatnie sprawdzić jakie dane na jego temat znajdują się w bazie PESEL oraz czy i w jakim celu zwracały się o nie konkretne instytucje.

Taką informację można uzyskać na jeden z dwóch sposobów:

  1. Przesłać do Ministerstwa Cyfryzacji elektronicznie wypełniony i podpisany Profilem Zaufanym wniosek.
  2. Przesłać wypełniony i podpisany wniosek na adres:

  Departament Ewidencji Państwowych,
  ul. Królewska 27,
  00-060 Warszawa,
 ​​​​​​ z dopiskiem SRP.

 

WAŻNE!

  • We wniosku należy  zaznaczyć jakiego numeru PESEL dotyczy zapytanie oraz określić o jaki przedział czasu pytamy.Co dalej?
  • Jeśli informacje uzyskane z bazy PESEL potwierdzą, że o nasze dane wnioskowała kancelaria lub inny podmiot, który nie miał do tego podstaw prawnych (tzn. wobec nas nie toczy się żadne postępowanie egzekucyjne) wówczas możesz zgłosić ten fakt do prokuratury z prośbą o nadanie statusu pokrzywdzonego w toczącym się śledztwie.

Za: https://www.gov.pl/cyfryzacja/baza-pesel-pytania-i-odpowiedzi

 

zaloguj się by móc komentować

Wolfram @Wolfram 13 sierpnia 2018 19:09
13 sierpnia 2018 19:15

W uzupełnieniu - warto mieć świadomość, iż funkcjonariusze publiczni nie popełniają przestępstw tylko "błędy" - a obrona przed takimi działaniami to powództwo przeciwegzekucyjne, czyli działanie stricte cywilne. Tzn. jak się za bardzo dociśnie, to sprężyna odbije i samemu można dostać w zęby za "napaść' na funkcjonariusza. Nieminiej warto coś z tym zrobić, by w razie dalszego ciągu nie było dorozumianej zgody i dowód reakcji.

zaloguj się by móc komentować

Paris @pink-panther 13 sierpnia 2018 00:19
13 sierpnia 2018 19:31

No, ja nie mialam takiego szczescia...

... bylam zbyt mloda, bez doswiadczenia zyciowego i naiwna... uwierzylam w te zlodziejska "transformacje", trafilam ze swoim kredytem w "oko cyklonu" czyli samego czerwonego s*****syna  balcerowicza  !!!  

Przezylam to strasznie... malo mamy swojej nie wpedzilam do grobu z tym kredytem... a klopoty ciagnely sie az do mojego wyjazdu do Francji w 2005 roku.  Dopiero po latach dokonalam bilansu ksiegowego i wyszlo mi, ze w tamtych latach - to byl poczatek lat 90-tych ub.s. za same odsetki i odsetki karne od odsetek prawie moglabym kupic kawalerke w centrum Warszawy.  Dzis pozostalo mi tylko bezcenne doswiadczenie i  NIEULECZALNA  NIECHEC  do  bankow i banksterstwa  !!!...

... acha... i jeszcze splacone weksle kredytowe w moim prywatnym dossier... tak wiec nie spodziewam sie ani "dziwnych" telefonow ani pism od zlodziejskich windykatorow z Getback'u  !!!

Poza tym o tej skandalicznej AFERZE  z GetBack'iem  powinnismy dzwonic NA  ALARM we wszystkich kosciolach w Polsce... to sa "praktyki balcerowicza"... tu nie ma  ZADNYCH  ZLUDZEN... to jest  POWTORKA  ze  zlodziejskiej  "transformacji"... wtedy okradziono i rozwalono caly polski przemysl - teraz okrada sie  KAZDEGO  POLAKA  -  IN-DY-WI-DU-AL-NIE  !!!

I w zwiazku z powyzszym KTOS  powinien wziac NATYCHMIAST  za  d**e  te zlodziejska dziunie  kornasiewicz alusie, co to uRZyczyla swojej "twarzy"  tym  zlodziejskim cwaniakom  !!!   

zaloguj się by móc komentować

Wolfram @pink-panther 12 sierpnia 2018 01:05
13 sierpnia 2018 20:04

Usługi detektywnistyczne to w tym przypadku poszukiwanie majątku dłużnika czy domniemanego dłużnika - a nie śledzenie czy zdradza współmałżonka - tzn. przyznanie sobie uprawnień do śledzenia obywateli w sprawach pieniędzy i majątku do windykacji.

Istotą działania takich firm jest czyszczenie bilansów instytucji kredytowych i firm mających dłużników - tzn. skup i windykacja długów. Skup nie po nominale - a np. za 5% czy 10% wartości. Po nominale to GetBack ma chyba ze 30 miliardów wierzytelności - i spodziewał się, że ściągnie więcej, niż te 5-10% - ale historia z komornikiem, zmiany w prawie i fakt że sami mieli dostęp do bazy PESEL mógł spowodować zbyt optymistyczne szacowanie ściągalności. Ukrócenie pewnych praktyk spowodowało że to szacowanie wysżło pod kreską - a wierzytelności były nabywane za pieniądze nabywających obligacje. Czyli za cudze, a nie z kapitału. Gdyby kupowano za swoje czy za kredyt bankowy - to problem wyglądałby inaczej.

To swoiste perpetuum mobile - firmy (w tym banki) pozbywają się długów, a następnie wciskają klientom obligacje - de facto będące pożyczkami na zakup tychże długów. Czyli pomysł polegał na windykacji za cudze (klientów) pieniądze. Banki, zamiast płacić odsetki "dawały zarobić" na długach, których się pozbyły - czyli bezkosztowo. Można sobie wyobrazić różne scenariusze - np, takie, że banki chętniej się pozbywają długów, jak istnieje sprawna maszynka do ich utylizacji, część instytucji może pozbywać się w ten sposób długów powstałych w wyniku udzielania kredytów krewnym i znajomym królika - czyli bez odpowiedniego zabezpieczenia itd. 

Wszystko by grało - ale jak się za realne długi przyjmuje także te przedawnione, czy wręcz nieistniejące (np. z faktycznego długu robi dwa czy dolicza nienależne odsetki) - i czyni z tego podstawę oceny aktywów - to przy istotnej zmianie warunków windykacji można obudzić się z ręką w nocniku. Podobnie, jak się liczy, że banki, którym wyczyściło się bilanse jakby co to pomogą.

Większość tego, co jest stratą wtróciła do instytucji, które sprzedały długi - i to one (banki, firmy pożyczkowe, inne) są beneficjentami tej straty. Tzn. więcej zapłacono za nieściągalne długi niż daje się ściągnąć. To jest przynajmniej częściowa odpowiedź na pytanie - gdzie są pieniądze. Oczywiście nie można wykluczyć, że przy szacunkach miliard w jedną czy drugą stronę - jakiś miliard czy kilka gdzieś wyparowały - ale i bez tego wyparowania można było, jak to się ujmuje - umoczyć z pwodu nadmiernego optymizmu, wynikającego z posiadania lpeszych, niz konkurencja narzędzi. Lepszych - ale jak się okazuje - nie zawsze legalnych i nie takich, które należą sie każdemu - tylko wybranym, po uważaniu. 

Dostęp do bazy PESEL daje wiedzę o obecnym adresie dłużnika - i wszystkich innych ujawnionych w państwowych rejestrach, np. poprzenich miejsach zamieszkania. To daje przewagę nad konkurencją, która ma tylko jakiś jeden adres - a inny może poznać dokonując pracochłonnnych czynności - a nie za pomocą kilku klepnięć w klawisze.

To, o co oskarża się aresztowanych to jakieś drobne "przytulone" miliony - a jak jest naprawdę, to nie sądzę, byśmy się dowiedzieli. Gdyby nie doszło do "przegięcia pały" czyli wygenerowania straty, którą mają pokryć nie klienci banków w cenach usług - a "inwestorzy" - i idzie to w miliardy - to układ by funkcjonował, bo wszytkim, poza kredytobiorcami - pasował.

Dysponując mechanizmem utylizacji system kredytów i pożyczek może prowadzić bardziej agresywną politykę - i osiągać większe zyski - gdyby nie ta wpadka nadal możnaby czerpać zyski i drenować portfele Polaków - legalnie,  bez żadnego wożenia pieniędzy w walizkach, czy "prania"- za pomocą legalnie świadoczonych usług. Czy ktoś się czepia jakiegoś banku czy instytucji udzielającej pożyczek,  że ma zysk? Ma licencję, to mu wolno.

zaloguj się by móc komentować

Wolfram @jzontek 13 sierpnia 2018 17:29
13 sierpnia 2018 20:49

Pani Agnieszka, jak donosiły media pracowała równolegle u komornika i w ABW - za wiedzą i zgodą poprzedniego szefostwa. Pewnie było jej ciężko i musiała dorabiać. GetBack w ekspresowym tempie pozbył się pracowników współpracujących z komornikiem i złożył oświadczenie, że nie ma z tytm nic wspólnego. W mediach od tamtego czasu kompletna cisza, co dalej ze sprawą. Ta cisza pewnie trwałaby nadal, gdyby nie astronomiczna dziura w bilansie - i osoby fizyczne, pytające, gdzie ich pieniądze. Ryzyko inwestycyjne istnieje zawsze - ale miliardy straty to przegięcie, którego nie dało się zamieść pod dywan.

Na portalach, gdzie piszą windykowani od lat twierdzono, że ten komornik i GetBack tworzą tzw. spółdzielnię - ale wiadomo, na portalach sa tylko plotki i pomówienia :)

Co do zasady komornik może, a jak ma tysiące spraw (windykacja wierzytelności masowych) ściągać z bazy PESEL masowo - to, czego nie może - to udostępniać tych danych podmiotom nieuprawnionym. Trochę to dziwne w świetle tego, że sama firma miała dostęp do bazy - ale być może zakres był niewystarczający - tzn. komornik "może więcej". Tym bardziej taki komornik, co słynie ze skuteczności.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @syringa 13 sierpnia 2018 09:28
13 sierpnia 2018 20:57

No to piękny życiorys i widać w tym jakiś taki schemat - zbrodniarka "objęta opieką" większych zbrodniarzy oraz zbrodniarzy zagranicznych. To działa do dzisiaj, co widać, słychać i czuć. Rok 1989 r. nie był  żadnym przełomem, dlatego mamy powtórki z rozrywki a bandyckie rody pławią się w szczęściu, zdrowiu i pomyślności.
Polacy mają  nieograniczoną pobłażliwość i wielu z nich żyje w stanie niewyobrażalnej naiwności. Przypomina to takich chłopów pańszczyźnianych, co pierwszy raz widzieli pociąg.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @syringa 13 sierpnia 2018 09:48
13 sierpnia 2018 20:59

Teoretycznie tak, ale to był jednak człowiek radziecki a okoliczności "przerzutu" z ZSRR rękopisu pierwszej książki Sołżenicyna wskazują, że jeśli to była gra służb to on wiedział. Tam ludzie są bardzo świadomi tego, co władza może i co obywatelowi grozi.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @syringa 13 sierpnia 2018 09:53
13 sierpnia 2018 21:02

W PRL i w post-PRL środowiska się nie "mieszały matrymonialnie". Zwłaszcza w okolicach MSW. Zero szansy, że ktoś był nieświadomy, co jest grane z "przyszłą rodzinką".

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @Danae 13 sierpnia 2018 09:58
13 sierpnia 2018 21:03

Niektórzy tak mają: niestrudzeni.:))

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @Paris 13 sierpnia 2018 11:05
13 sierpnia 2018 21:06

Ciekawie to wygląda: tu toczy się śledztwo Komisji Sejmowej a tam wyjmowanie z zimną krwią staruszkom oszczędności w banku, "żeby zainwestowały w nowoczesne instrumenty finansowe". Te "obligacje Getback" i to w 115 transzach powinny były komuś dać do myślenia. Może Aluśka Kornasiewicz tam pojawiła się w Radzie Nadzorczej na chwilkę, żeby "przypilnować interesu" jak za dawnych dobrych lat 90-tych.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @Paris 13 sierpnia 2018 19:31
13 sierpnia 2018 21:09

Bardzo współczuję z tego powodu, bo rozumiem, jak się czuje człowiek, który ma świadomość, że lata jego ciężkiej pracy jednym przepisem - ulotniły się w niebyt i jeszcze ma się cieszyć, że go komornik z mieszkania nie wyrzuca i nie zabiera telewizora i dywanu. A umowa była dwustronna, tylko jedna strona "taka trochę mniej ważna". Ilu chłopów się powiesiło przez niego.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @Wolfram 13 sierpnia 2018 20:04
13 sierpnia 2018 21:18

No właśnie widzę, że aresztowany został plankton, który w części zapewne wykonywał polecenia. Z tym, że akurat niektóre funkcje jak członkostwo zarządu - są bardzo ryzykowne jeśli chodzi o wykonywanie cudzych nieformalnych poleceń. Odpowiada zarząd. Ale zarząd teoretycznie majątek może mieć "na żonę" lub "na męża" a kwoty, które z GetBack wyekspirowały w bardzo szybkim tempie- roku lub półtora - wskazują na zaplanowaną akcję.
Nie dziwi dostęp do bazy PESEL - nielegalny, bo w Polszcze wyższe sfery czyli "członkowie deep state"  generalnie nie są "związani przepisami prawa". Nic by nie było, gdyby nie ten głupi brak 2-3 mld zł kiedy trzeba instytucjom spłacać obligacje z dawnych lat. Fascynuje mnie ten brak cashu w firmie.

No i władza musi przynajmniej wykonywać jakieś gesty, jak np, zamknąć trochę planktonu, bo jednak firma była "przytulona do patriotów" a wybory za pasem.  Niby jest wyciszanie tematu, ale ludziom się zaczynają niebezpiecznie kojarzyć różne stare i nowe sprawy. Że nic się nie zmieniło.

zaloguj się by móc komentować

Paris @pink-panther 13 sierpnia 2018 21:06
13 sierpnia 2018 21:20

Dokladnie...

... to sa stare, dobre i sprawdzone zlodziejskie numery  !!!

A pamieta Pani wystapienie Kryski Lagarde jeszcze z 2014 roku, jak udzielila swojego wstrzasajacego wywiadu... ze na CHAOSIE  beda jeszcze zarabiac  ???

I to wlasnie mamy... to sie dzieje na naszych oczach... export emigrantow...  i  ZARABIANIE  NA  DLUGU  !!!   To sie wlasnie teraz dzieje... a "nasze"  kurwizory jeszcze mocniej maca...  a to "Kler"... a to smierc pier******tej  Kory... a o zlodziejach z Getback'u  ZERO  pSZekazUF, bo cala "nasza narodowa" merdialnnia w kieszeni tego  zlodziejstwa  !!!

Ale nie dajmy sie zwariowac... ta  AFERA  jest juz i tak wystarczajaco TRANSPARENTNA  !!!

CELA+   potrzebna  w tri miga  !!!

zaloguj się by móc komentować

Paris @pink-panther 13 sierpnia 2018 21:09
13 sierpnia 2018 21:24

Przeszlo, minelo...

... pozostala nauka do smierci... ale rzeczywiscie bylo wtedy sporo przypadkow powieszen.

zaloguj się by móc komentować

syringa @Wolfram 13 sierpnia 2018 19:09
13 sierpnia 2018 22:29

Bardzo dziekuję.

NIe chcę tego tak zostawić bo  był to dług absurdalny. NIe zareagowałam wtedy  ale myśłe że ich to rozzuchwala.

zaloguj się by móc komentować

syringa @pink-panther 13 sierpnia 2018 21:02
13 sierpnia 2018 22:36

ALeż nie! Oczywiscie że wtedy byl świadomy: to dawało "wejście na saloony" .Tylko teraz tamten "gra" na drugiego dziadka.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @syringa 13 sierpnia 2018 22:36
13 sierpnia 2018 23:22

Taki "Rastignac" III RP. Ambitny młodzieniec z jednym aktywem:)))

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @Paris 13 sierpnia 2018 21:20
13 sierpnia 2018 23:29

 CELA + to są "obiecanki cacanki". Jak się okazało, że niunia z magistratu zablokowała Marsz Powstańców Warszawy to się okazało, że wolę pójścia do tegoż magistratu i wyjaśnienia tematu czyli sprawdzenia kwitów okazał tylko poseł Winnicki i jeszcze dwaj panowie. Na razie sprawa rozwojowa, bo okazuje się, że pani milicjant zatrudniała jakaś hiper-lewacką organizację, pozarządową oczywiście, do kształcenia urzędników czy też policjantów na temat organizacji, symboliki i słów, które można uznać za "faszystowskie" albo coś w tym guście. Podobno wybrana z 3 kandydatów. Ale nikt w magistracie nie czuł się na siłach aby opowiedzieć własnymi słowami, jaka była procedura (przetarg na szkolenie), jakie były kryteria doboru i ile kosztowała ta impreza. Za to wiadomo, że organizacja jest z tych, co lubią się kotłować z narodowcami na ulicach.

Czyli z 460 posłów ze swoich uprawnień  do skontrolowania magistratu i tej afery - skorzystało 3.  Taki mały test na prawdziwe intencje "naszystów".

zaloguj się by móc komentować

KOSSOBOR @mniszysko 12 sierpnia 2018 08:56
13 sierpnia 2018 23:35

No nic dodać, proszę Ojca! Może tylko /z mojego podwórka/, że nieprawdopodobne konstrukcje krytykow sztuki /niech ich gęś kopnie!/, to przy tym wszystkim - zupełnie zrozumiała symfonia sfer. 

zaloguj się by móc komentować

KOSSOBOR @pink-panther
14 sierpnia 2018 00:17

Nic z tego, ja, żuczek, nie kapuję. No, prawie nic ;) Ale zaraz wysyłam linkę w wiadome miejsce, Kochana Panthero. I wielki "+" za śledztwo!

zaloguj się by móc komentować

Wolfram @KOSSOBOR 14 sierpnia 2018 00:17
14 sierpnia 2018 01:26

Ale co tu "kapować":)

Najpierw udzielają kredytów (jedni) lub pożyczek na 300%, potem (inni i ci sami) namawiają na inwestowanie w odzyskiwanie tych, co niespłacone, twierdząc, że to bezpieczna i zyskowna inwestycja - a na końcu "nie mamy waszego płaszcza i co nam zrobicie?".

Sami wielcy, szacowni, mądrzy i szlachetni. 

Traci ten, co zarabia za mało i musi brać kredyt - i ten, co zarabia za dużo i musi w coś inwestować - najlepiej w odzyskiwanie niespłaconych kredytów. Co by się nie działo - jedni mają mniej - inni zawsze więcej. Co by się nie działo - jaki by wzrost nie był - za średnią pensję można lepiej lub gorzej przeżyć do pierwszego - a fortuny rosną, rosną, łańcuch kołysze się u stóp, czy jak tam w piosence było.

I nikt z tym nic nie robił, dopóki nie okazało się, że JP Morgan też umoczył i się zeźlił.

zaloguj się by móc komentować

Grzeralts @pink-panther 13 sierpnia 2018 21:18
14 sierpnia 2018 06:01

To też jest modus operandi państwa - że w razie draki siedzieć idzie plankton.

zaloguj się by móc komentować

syringa @pink-panther 13 sierpnia 2018 23:22
14 sierpnia 2018 07:58

Dawno temu na obozie studenckim opowiadał mi kolega, jak to w jego "mieście Łodzi" (koniecznie w "mieście") skrupulatnie sprawdzano, kto jest "połówką" kto "ćwiartką", a kto "szesnastką" . W moim regionie -(chyba) nie, bo to była inna struktura -albo ja nie wiem.

A mieszanie ? Było, było-np. Leśmian (juz przed wojną). A  W.Bieńkowski czy zrobiłby -chłopski syn- taką partyjną karierę? A Ficowski? A jeden z największych malarzy XXw. -bo nie wystarczał wtedy talent i zdolności -zwłaszcza w sztuce, gdzie kryteria są uznaniowe? Choć w jego wypadku -wiem - że to nie było zamierzone.

..Nie mówiąc już o Francji, gdzie nie tylko bogate mieszczaństwo (Proust) ale i arystokracja. I nie chodzi tu tylko o Boniego de Castellane, który z zamiłowaniem i ekstrawagancją  przepuszczał ogromny majątek swej amerykańskiej eskimoski, ale i codzienność mniejszych nazwisk.

Przypadek Prousta jest niebywały, bo jego najważniejsze dzieło jest tak zjadliwie antysemickie, tak są ostro zarysowane portrety (np. rodziny Blochów) że każdy inny byłby juz skończony. ...choc o nim już się teraz jakoś mało mówi.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @KOSSOBOR 14 sierpnia 2018 00:17
14 sierpnia 2018 10:59

Kochana, to jest wszystko proste jak konstrukcja cepa:)))) Ja wiem, że humaniści i artyści mają awersję do bilansów i rachunków zysków i strat ale w tej opowieści najciekawsze akurat są adresy. Bo ciemnemu ludowi wmiawia się, że okradł ich, co ja mówię, źle mu poszły biznesy - człowiek czy firma z siedzibą we Wrocławiu Plac Powstańców Śląskich 2-4 a tymczasem widzimy od początku karuzelę firm z siedzibami w rajach podatkowych. Ewentualnie "na pokuszenie" pokazuje się adres z szufladą gdzieś w Amsterdamie, że to niby "właśność holenderska'. No i w kraju, gdzie podatki są wysokie czyli w Polsce mamy mega- stratę i zero kaski ale też wiemy, że właściciel "mieszka na wyspie Jersey" czyli w raju podatkowym. Więc może tam są jakieś zyski i trochę kasy?  A jak się zrobiło gorąco, to "główny właściciel z Amsterdamu" - został zlikwidowany i "przeniósł się do Junckera". A na boku jest jeszcze adres na Cyprze.  Sam "były właściciel" czyli przyjaciel "chłopaków ze WSI" mieszka na Malcie i pewnie blisko portu jachtowego, żeby "w razie jakby co" szybko przemieścić się w inne miejsce:)))
 

zaloguj się by móc komentować

Paris @pink-panther 14 sierpnia 2018 10:59
14 sierpnia 2018 15:13

Smy doczekali...

... teraz to taaaka  mUNdros etapu...  biznes wirtualny z rajami podatkowymi  !!!

No  jaja  jak berety  !!!... normalnie "panama papers"  w pigulce... a tam juz cala brukselka i paryz z Macron'em biznesy tlucze...

... przy nich sycylijska mafia to pikus  !!!... i do tego "czeski film"... czyli  cichosza - nikt nic nie wie  !!!

zaloguj się by móc komentować

Paris @pink-panther 13 sierpnia 2018 23:29
14 sierpnia 2018 15:23

Mam nadzieje jednak, ze to nie sa "obiecanki-cacanki"...

... ale zwykla koniecznosc dziejowa, Pani Panther'o.  Jesli chodzi o te cholote sejmowa  to ONI wszyscy sa do zaorania... i  WON... lacznie z tym pajacem Winnickim  !!! 

On juz w zeszlym roku obiecywal ustawe o fundacjach napisac przez wakacje... lansowal sie w czasie jak wybuHla afera z kramkiem i soros'em w tle... to nic nie wart PETAK... taki  maly cFaniaczek z banko w nosie  !!!... a poza tym w sieci jest jeszcze duzo info jak ten petak z "delegacja" zachowywal sie podczas wizyty u pana Kobylanskiego. 

zaloguj się by móc komentować

KOSSOBOR @Wolfram 14 sierpnia 2018 01:26
14 sierpnia 2018 15:27

Wolframie Kochany, do byłej blondynki i artystki mówisz :) i masz nadzieję, że taka ona cokolwiek zrozumi z wytłumaczenia Twego. No nie zrozumi! Ale dzięki - dobre chęci się liczą!

:)

zaloguj się by móc komentować

KOSSOBOR @pink-panther 14 sierpnia 2018 10:59
14 sierpnia 2018 15:36

Jezu, Jezu, nie wiedziałam, że konstrukcja cepa jest tyż niezrozumiała! Ale pocieszam się, że właśnie pewien zacny Fizyk Atomowy zawiadomił mnie, że też, za cholerę, niczego nie rozumi :) I jeszcze prosił, bym Mu w skrócie jakimś ludzkim to wytłumaczyła :))) Zatem prześlę Mu Twoje i Wolframa komenty. Bo, naturalnie, wyjaśniłam Fizykowi, że artystka tyż niczego nie rozumi :))) Jeno zrozumiałam, że imprezki patriotyczne i inne "dobrej zmiany" nie gardziły finansowaniem przez przekrętasów. Ergo: forsa rabowana narodowi nie śmierdzi "płomiennym patriotom". 

 

zaloguj się by móc komentować

syringa @pink-panther
14 sierpnia 2018 15:50

My tu gadu gadu, a ja sobie uświadomiłam, iż Państwo nie wiedzą, że w Niemczech nie ma PESEL! Dzis jeszcze sprawdzę, czy nie ma też w Austrii i Szwajcarii (sądzę ze nie ma i że jest to "wynalazek autorski" na użytek w Polsce). A tam -jakoś żyją bez tego i dają sobie radę...

Oznacza to jedno -przygotowywano tę operację od dawna (o ile wiem zaczęto nad tym pracowac jeszcze w koncu lat 70/pocz 80. ) i od początku z określonymi zamiarami.

Chodzilo o banksterski rabunek danych i dostęp "nowych" , ktorzy w normalnych warunkach mieliby co najmniej dostęp utrudniony-bo ci, co pamiętaja dowody osobiste to był tam: adres, zawód, miejsce pracy, ilość dzieci (nie pamiętam czy jeszcze coś).

Ale MIMO WSZYSTKO  dostęp do bazy danych był bardzo ograniczony -"urząd do spraw obywatelskich" -tak się to nazywalo, to były jednostki lokalne i trudno byłoby sie włamywać do poszczególnych wydziałów.

Obecnie dowód jest praktycznie niepotrzebny -pierwsze pytanie WSZĘDZIE to jest o nr PESEL (by the way: "ponumerowano" nas.

PESEL to nie tylko data urodzenia i płeć -podobno są tam zaszyfrowane jeszcze inne dane?

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @syringa 14 sierpnia 2018 07:58
14 sierpnia 2018 16:06

Czyli dobrze myśleli panowie szlachta, że zawsze pytali "a z których to...?". Bo wiedzieli, że jaka mać taka nać i te różne "mixy narodowościowe" w małżeństwach zawsze kończą się osłabieniem całej społeczności.  Ale "mieliśmy" i II WW i rok 1939 w Wilnie i Lwowie oraz rok 1944, co oznacza, że dzisiejsza "arystokracja" to potomki politruków brunetów i na osłodę potomki tych, co zaczynali karierę od 4 klas podstawówki i roboty w kazamatach UB. A tam się "nie oszczędzali". Albo w Informacji Wojskowej. Ci to teraz "elita elit": absolwenci akademii im. Dzierżyńskiego i progenitura. Oraz naturalnie "mecenasi" z zaprawą na Rakowieckiej.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @syringa 14 sierpnia 2018 15:50
14 sierpnia 2018 16:11

To była operacja przygotowywana na rok 1980. Internowanie tow. sekretarza Gierka w wykonaniu plutonowego MO czy też SB Gowora, który po roku 1989  był "kierowcą cesarza Walensa" i awansował z majora na generała plus małżonka, co to "dziadek, mąż, szwagier byli w policji" to nie były przypadki i cuda tylko operacja Kiszczaka za zgodą lub na polecenie towarzyszy radzieckich. A oni sobie uzgodnili ze swej strony wszystko z towarzyszami amerykańskimi tak jak w Jałcie.
Po prostu PZPR się zrobiła za bardzo "przesiąknięta nacjonalizmem polskim i mało odporna na klerykalizm". Równolegle "ktoś strzelał do Papieża św. Jana Pawła II".

 

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @Paris 14 sierpnia 2018 15:23
14 sierpnia 2018 16:15

Coraz bardziej się wszystko "rozjaśnia" zwłaszcza w świetle tego Bartosza Kramka "chodzącego po wolności" i uczestników Marszów Niepodległości aresztowanych w poprzednich latach masami.  Winnicki jest urodzony koło Zgorzelca, więc też w zasadzie "nie-wiadomo-kto". Podobnie jak reszta ferajny, sorry, płomiennych patriotów i bojowników o demokrację, konstytucję i praworządność- z okolic Wrocławia, Gdańska, Szczecina czy , co ciekawe, Krakowa.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @KOSSOBOR 14 sierpnia 2018 15:36
14 sierpnia 2018 16:18

Rzeczywiście komenty do notki są bezcenne. Ja nie zajmuję się działalnością firm para-bankowych i mam bardzo słabe pojęcie o "rynku firm windykacyjnych" a tu się okazuje, że to są "imperia gospodarcze i polityczne" z rajami podatkowymi w tle. Plus zapewniona neutralna cisza ze strony mediów wszystkich opcji.

zaloguj się by móc komentować

Paris @pink-panther
14 sierpnia 2018 16:57

Tak...

... codziennie wszystko jasnieje w oczach... nie tylko od tego kramka  !!!

U nas to jeszcze znaczna czesc Polakow  dobrze  kuma  - "o so chodzi"... ale we Francji to juz jest totalny odlot.  Przez prawie miesiac grzali we francuskim telewizorze  afere z Macronem nt. jego kochanka Ballane'a... z udzialem ichniego "danielsa" ponad wszelka watpliwosc.  Z tydzien temu ogloszono sAdaSZ, ze Macron "cieszy sie" poparciem 3-4%  Frankow, ale bardzo szybko zastapiono go kolejnym "wystylizowanym" badaniem pr'owym, ze... jednak  87%  Frankow wspiera swojego prezydEta w tej "arcybolesnej" sprawie... te 87% to napewno wziete z tego 3-4%-go poparcia... bo inaczej nie moze byc... Franki sa idiotami, ale jednak nie do takiego stopnia...

... od weekendu natomiast bije sie piane na "aquarius'ie"... tj. kolejnej  aferze z emigrantami wystylizowanej przez brukselke... w skrocie to -  statek jest niemiecki... wynajety przez francuska organizacje pozarzadowa... z bandera Gibraltaru... a wloski premier "o pomoc" apeluje  do  Londynu... zamiast do  Mogherini  !!!

W celu "przykrycia" tego buraczanego numeru  wyciagnieto na swiatlo dzienne w telewizorze stare, rozpadajace sie prochno Brigitte Bartot, poruszajaca sie o kulach i "wystrugano" dla niej jakis kAflikt z ministrem srodowiska... do tego jeszcze walka o schede po rockmanie Halliday'u... itp.  zenujace bzdety... to sa jaja jak berety  !!!

No i jak tu ma sie czlowiekowi nie rozjasniac... jak to czerwone bydlo czy to we Francji czy to w Polsce  czy to w brukselce leci sobie JAWNIE w kulki i  SAMO  robi  "siwy dym"  wokol swojego k*urestwa  i zaprzanstwa  !!!  

zaloguj się by móc komentować

Paris @pink-panther
14 sierpnia 2018 16:58

Tak...

... codziennie wszystko jasnieje w oczach... nie tylko od tego kramka  !!!

U nas to jeszcze znaczna czesc Polakow  dobrze  kuma  - "o so chodzi"... ale we Francji to juz jest totalny odlot.  Przez prawie miesiac grzali we francuskim telewizorze  afere z Macronem nt. jego kochanka Ballane'a... z udzialem ichniego "danielsa" ponad wszelka watpliwosc.  Z tydzien temu ogloszono sAdaSZ, ze Macron "cieszy sie" poparciem 3-4%  Frankow, ale bardzo szybko zastapiono go kolejnym "wystylizowanym" badaniem pr'owym, ze... jednak  87%  Frankow wspiera swojego prezydEta w tej "arcybolesnej" sprawie... te 87% to napewno wziete z tego 3-4%-go poparcia... bo inaczej nie moze byc... Franki sa idiotami, ale jednak nie do takiego stopnia...

... od weekendu natomiast bije sie piane na "aquarius'ie"... tj. kolejnej  aferze z emigrantami wystylizowanej przez brukselke... w skrocie to -  statek jest niemiecki... wynajety przez francuska organizacje pozarzadowa... z bandera Gibraltaru... a wloski premier "o pomoc" apeluje  do  Londynu... zamiast do  Mogherini  !!!

W celu "przykrycia" tego buraczanego numeru  wyciagnieto na swiatlo dzienne w telewizorze stare, rozpadajace sie prochno Brigitte Bartot, poruszajaca sie o kulach i "wystrugano" dla niej jakis kAflikt z ministrem srodowiska... do tego jeszcze walka o schede po rockmanie Halliday'u... itp.  zenujace bzdety... to sa jaja jak berety  !!!

No i jak tu ma sie czlowiekowi nie rozjasniac... jak to czerwone bydlo czy to we Francji czy to w Polsce  czy to w brukselce leci sobie JAWNIE w kulki i  SAMO  robi  "siwy dym"  wokol swojego k*urestwa  i zaprzanstwa  !!!  

zaloguj się by móc komentować

ewaryst-fedorowicz @pink-panther
14 sierpnia 2018 22:12

@pink-panther

Świat mały - z Christianem Gauntem minęliśmy się w progu: ja jesienią 2001 odchodziłem z szefa client service wielkiej reklamowej agencji Grey do innej, jeszcze większej agencji - a on się tam zjawił jako przyszły generalny.
No, ale wtedy to on za wiele w Greyu nie nawojował i jak widać dość szybko zmienił zainteresowania.

A co do - jak ich nazwałem - "dziennikarzy komercyjnie niepokornych" i ich wyciąganiu łapek po napiwki: to jest taka swołocz, że prawdziwe swołocze powinny się tym określeniem poczuć obrażone.
Na szczęście nad wszystkim czuwają Mateuszek i Mariuszek i możemy spac spokojnie - jak w narkozie...

Pozdrawiam!

EF

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @Paris 14 sierpnia 2018 16:58
15 sierpnia 2018 02:02

Sama nie wiem, czy chciałabym mieć problemy "państwa realnego" jakim jest Francja. Chociaż z drugiej strony jednak perspektywa możliwości "wybuchu za rogiem" albo "bliskie kontakty z uchodźcami"to jednak z perspektywy szarego człowieka we Francji - to musi być raczej koszmarne. W sumie też się sypie ta Francja jak próchno,ale przynajmniej nie występuje tam zjawisko "seryjnego samobójcy" czy "generałowa Gaworowa" z magistratu warszawskieo  z uprawnieniami do tłumaczenia z polskiego na nasze co można zakwalifikować jako "faszyzm". To jest taka groteska, że przykrywa wszystko. Jakoś "niezależne dziennikarstwo" nie miało czasu ani zainteresowania żeby Goworową prześwietlić, kiedy likwidowała w trybie napadu z bronią w ręku zamaskowanych mordobijców - tego bazaru handlowego koło PKiN-u.  Ona jest  drugą żoną generała Gowora (czy Gawora?) a on jako plutonowy internował tow. Gierka aby następnie zostać "kierowcą prezydenta Lecha Walensa" a może raczej opiekunem. No i awansował mjr Gowora słynny "prezydent do obalił komunizm" - na generała. Też nie zauważyłam jakichś dyskusji na ten temat.
Już nasi 'szaleni w swej odwadze i bezkompromisowości" dziennikarze patriotyczni wiedzą, jak odwracać główki od pewnych tematów.
 

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @ewaryst-fedorowicz 14 sierpnia 2018 22:12
15 sierpnia 2018 02:11

No to rzeczywiście świat jest mały. Ja nie wiedziałam dotychczas, że takie zajwisko jak "fabryka rejestracji spółek z ograniczoną odpowiedzialnością" występuje w naszym wspaniałym "tenkraju".

Zasadniczo ujawnienie takich powiązań i uzależnień, jakie widzimy pomiędzy "komornikami z rajów podatkowych' a
"niepokornym dziennikarstwem" powinno spowodować bardzo szeroką dyskusję oraz dość zasadnicze pytania. Ale nie spowodowało i to w zasadzie wyjaśnia, na ile teoretycznym państwem jest III RP. 
Nie powiem, żeby mnie to jakoś szczególnie zaskoczyło. Tu się szerzy w życiu publicznym specjalny rodzaj łajdactwa, nieznany w innych krajach: agresywny i bezczelny ponad wszelkie wyobrażenie. Ale w końcu to Kiszczak "zapraszał i rozdawał zadania" a nie "płomienni patrioci zapraszali i weryfikowali Kiszczaka".

zaloguj się by móc komentować

cbrengland @pink-panther 12 sierpnia 2018 12:32
15 sierpnia 2018 06:26

Chcialbym w to wierzyć ale nie mogę.

Jestem juz tutaj ponad 13 lat i wydaje mi sie, ze to wystarczający jednak czas, by nauczyc sie tego angielskiego szataństwa, bo w tym w istocie to jest, a mamy teraz juz go wszedzie. Przeciez nawet tam, na wschodzie on ma się świetnie. Pieniądze pieniędzmi ale to siano w glowie u ludzi, bo angielsko-amerykanska "kultura" jest przecież juz nawet w najdalszym zakątku afrykańskiego buszu. Porazajace to jest i mrozace krew w zylach. I z tym trzeba zacząć walczyc na śmierć i zycie. Bo jest szansa z tym wygrać. Chyba ze zamkna nas w obozach. Wspolczesne wielkie miata właśnie nimi sa. Dlatego tak sa rozbudowywane też.

zaloguj się by móc komentować

Tytus @pink-panther
15 sierpnia 2018 08:46

Od zawsze wiadomo, że nie ma nic za darmo. Bycie niepokornym kosztuje jeszcze więcej.

Wielkie podziękowania za wspaniałe śledztwo i artykuł!

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @cbrengland 15 sierpnia 2018 06:26
15 sierpnia 2018 10:50

Moje obserwacje są powierzchowne z przyczyn oczywistych. Nie prowadzę badań naukowych tylko porównuję tzw. jakość życia Anglosasów w USA i Wlk. Brytanii na przestrzeni dekad po II WW. No i widzę,  że jakkolwiek inwazja telewizji, dżinsów, telefonów komórkowych i języka  czy coca coli oraz niektórych sieci ma charakter globalny ale jednak imigranci, którzy tam trafiają, nie zmieniają swojego trybu życia. Mogą włożyć dżinsy i korzystać z komórki w Afryce czy gdziekolwiek ale ich obyczaj na poziomie podstawowym:relacje rodzinne, język, wierzenia (zwłaszcza muzułmanie ale nie tylko) - nie zmienia się. Ilość miast "upadłych" w USA jest zastraszający. A był to w latach 50-tych i 60-tych kraj mlekiem i miodem płynący.  To dotyka białych miast, gdzie był jakiś przemysł, który utrzymywał miasto i okolice. Wczoraj obejrzałam na youtubie film o najbiedniejszym miasteczku w jakimś stanie USA, które miało najwyższy wynik poparcia w głosowaniu na prezydenta Trumpa. A to miasteczko jest umarłe.

W afrykańskim buszu z produktów USA i Wielkiej Brytanii największym powodzeniem cieszy się - broń. Chociaż może stary dobry kałasz nadal ma tam wzięcie. Destabilizacja i utrzymywanie stanu permanentnych wojen wewnętrznych w krajach afrykańskich nie poprawia sytuacji w "metropoliach'.
Nie wiem, jak będzie w przyszłości, ale "sytuacja białego człowieka", któremu lewica na uniwersytetach wykasowała myśli o "misji białego człowieka" i o "zadaniach cywilizacyjnych" - pogarsza się z dnia na dzień. Relatywnie oczywiście.

 

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @Tytus 15 sierpnia 2018 08:46
15 sierpnia 2018 10:51

Dzięki za miłe słowa. Śledztwo z dość niepokojącymi ustaleniami. Ale takich "ustaleń" się nie przewidzi.Na nie się trafia.

zaloguj się by móc komentować

KOSSOBOR @pink-panther 15 sierpnia 2018 10:50
15 sierpnia 2018 14:01

"Nie wiem, jak będzie w przyszłości, ale "sytuacja białego człowieka", któremu lewica na uniwersytetach wykasowała myśli o "misji białego człowieka" i o "zadaniach cywilizacyjnych" - pogarsza się z dnia na dzień." 

Wstrząsający, straszliwy film "Hańba" według prozy Coetzee'go. 

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @KOSSOBOR 15 sierpnia 2018 14:01
15 sierpnia 2018 15:17

Nie oglądałam. Jakoś nie mam zaufania do  "prawdy prozy" laureatów nagrody Nobla ostatnich lat.  A Coetzee z pochodzenia Afrykaner (i to z XVII w.) mocno się zaplątał w brytyjskie układy oraz na dokładkę w amerykańskie. I np. protestował przeciwko wojnie w Wietnamie. Lewactwo pełną gębą.
Ale jeśli się poświęciłaś i oglądałaś film (obsada niezła -John Malkovich) to streść własnymi słowami. Bardzo mnie ciekawi "świadectwo białego z poczuciem winy" zwłaszcza w świetle ostatnich wydarzeń w RPA, zwłaszcza szlachtowania i wywłaszczania Burów.

zaloguj się by móc komentować

Paris @pink-panther 15 sierpnia 2018 02:02
15 sierpnia 2018 16:38

Smiem sadzic Pani Panther'o...

... ze jednak "instytucja"  seryjnego samobojcy czy generalowej to wystepuje, bo jednak sa przypadki w historii Francji, ze taka "instytucja" byla wykorzystywana... i to czesto... z szybkiej pamieci np. sprawa Brassilac'a czy Dreyfus'a... a "kariera" tego gowora i tej calej goworowej w ratuszu to rzeczywiscie  groteska nad groteskami... i tu nie ma zadnej obrony ani dla "hani naszy kochanej"  ani dla  POpaprancUF  z "nowoczesnymi"  !!!  Won z nimi wszystkimi  !!!

"Nasze"  szalejONce w swej odwadze i bezkompromisowosci patrJotyczne presstytutki  to zdazyly juz przewalic nasze publiczne pieniadze w tej debilnej propagandzie z Liamem Nieson... wczesniej z Tyson'em... a wczoraj  Ssssakiewicz - aLOtor bajek dla Ali i Marysi na swoim porabanym portaliku zdazyl  JUZ  narodowi polskiemu wystrugac  3  kandydata  GUZIOLA,  POpapranego i czerwonego do bolu... jako kandydata na prezydEta  warszafki... patrzec tylko jak sie zacznie strugac dyskusja w kurwizorach... i zaczno rosnac  "slupki poparcia"  dla  postkomuszych synow  !!!

ZERO  zdziwien, ze w ciagu  ZALEDWIE  roku  "nasze patrioci" z  "prawicy"  przep*****lili  ponad  3  MILIARDY  ZLOTYCH  !!!

To jest  PRZEKRET i  HUCPA  nieprawdopodobna... i to tak latwo im  ZLIDZIEJOM  nie przejdzie  !!!

zaloguj się by móc komentować

malwina @pink-panther 13 sierpnia 2018 00:04
15 sierpnia 2018 20:57

Dostojewski tez nie przepadal za Nami. Choc tez mial okazje obserwowac na Syberii szlachetnosc Polakow, to w swych powiesciach przedstawia nas jako  prymitywow. Dzis przygladalam sie Polakom na Mszy sw. W malej nadmorskiej miejscowosci : wciaz potrafimy stac przed Bogiem jak dzieci, spiewajac rzewnie do Jego Matki. Cos MI mowi, ze to ten nasz dzieciecy upor, z jakim obstajemy przy swoim, drazni. My przeciez a wielu innych dziedzinach malpujemy, jestesmy niepewni swego... Powinno pojsc z nami latwo, a tu wszystko rozwala sie o Najswietsza Panienke..

 

 

 

 

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @Paris 15 sierpnia 2018 16:38
15 sierpnia 2018 21:06

Bardzo dziwne z tym kandydatem Guziołem. Nie mam nic do człowieka, bo on pierwszy zażądał eksmisji HGW z magistratu ale wtedy chyba PiS nie poparło i "impiczment" się nie udał.
Ja już nie usiłuję śledzić tych meandrów. Wczoraj wieczorem czy dzisiaj oddzwoniono wielki sukces, że Kramkową eksmitowali na Ukrainę. A Kramek dalej chodzi po wolności. Ach ta nasza praworządność.
PS. Sorry, ta para "oficerów prowadzących" nazywa się Gawor a nie Gowor. Chociaż z takimi arystokratycznymi nazwiskami to łatwo się pomylić.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @malwina 15 sierpnia 2018 20:57
15 sierpnia 2018 21:22

Dostojewski po niewątpliwie ekstremalnych przeżyciach sprzed plutonu egzekucyjnego i na zesłaniu był chyba dość mocno rozchwiany emocjonalnie i bardzo, ale to bardzo wdzięczny ojczulkowi carowi i mateczce Rosji - że go sprzed tego plutonu wyratowali. No i tam w tej Rosji był kult pokory wobec cara jako instytucji. A na zesłaniu zetknął się z Polakami, którzy cara zasadniczo NIE uznawali za swojego władcę. No i mimo bardzo ostrych warunków zesłania (jak piszą akademicy z dawnego sowieckiego Kazachstanu - Polaków mężczyzn w wieku lat 15-65 zesłali carowie od połowy XVIII do 1914 r. ponad 800 tysięcy. W jakichś strasznych łańcuchach z kulami u nóg. To była makabra. A oni się nie płaszczyli mimo to. I raczej nie pisali listów o łaskę.
Ale też należy pamiętać, że była przecież spora liczba Polaków, którzy "poszli na współpracę' a było ich wcale niemało. I w tej grupie społecznej mogły się różne typy znajdować: krętacze i obłudnicy. I tacy, którzy się przymilali do Rosjan ale ich nienawidzili i pogardzali nimi.

Ale akurat ta grupa była chyba mniejsza niż te 800 tysięcy (tylko do Kazachstanu, nie wiem ile do Syberii) zesłańców w ciągu jakichś 150 lat (od czasu Konfederacji Barskiej)

Więc on chyba z tej zazdrości wobec polskich zesłańców  troszkę ich nienawidził. Ale jak ja pamiętam, to przedstawiał ich jako "Polaczków krętaczków". Takich chytrych obłudników, małych kryminalistów. Jako ludzi niegodnych, którym nie można ufać. Nie to co wspaniałemu, szlachetnemu rosyjskiemu ludowi, pokornemu i "wogle". To mu nie przeszkadzało opisywać zjawisk pedofilii czy prostytucji córek w  rosyjskich urzędniczych domach. (Zbrodnia i kara).

Tak jak opisuje Rosję np. Ossendowski to z grubsza wyglądało tak, że "car cisnął ostro arystokrację i szlachtę" a osobno cisnął "rosyjskich kupców aż 3 czy 4 gildii" a ci z kolei "cisnęli" tych nieszczęsnych chłopów. Do tego dochodziły te wszyskie "mniejszości narodowe", które Rosja "pozyskała" głównie dzięki rozbiorom I Rzeczpospolitej. No i największy problem stanowili Polacy, bo oni co prawda "przystosowywali się" do systemu władzy rosyjskiej, ale, podobnie jak Gruzini, nie utrzymywali stosunków na gruncie towarzyskim. W każdym razie "nie przyjmowali w domu".

zaloguj się by móc komentować

mooj @syringa 14 sierpnia 2018 15:50
15 sierpnia 2018 21:40

"My tu gadu gadu, a ja sobie uświadomiłam, iż Państwo nie wiedzą, że w Niemczech nie ma PESEL! Dzis jeszcze sprawdzę, czy nie ma też w Austrii i Szwajcarii (sądzę ze nie ma i że jest to "wynalazek autorski" na użytek w Polsce). A tam -jakoś żyją bez tego i dają sobie radę..."

"Obecnie dowód jest praktycznie niepotrzebny -pierwsze pytanie WSZĘDZIE to jest o nr PESEL (by the way: "ponumerowano" nas.

PESEL to nie tylko data urodzenia i płeć -podobno są tam zaszyfrowane jeszcze inne dane?"

 

PESEL to nie numer/identyfikator, a baza danych. Co w niej jest - "każdy" może sprawdzić odpytując "swój rekord" z domu sprzed komputera 

dowód osobosty nie jest potrzebny dla danych, a do stwierdzenia (przynajmniej teoretycznie) czy ten kto się przedsatwia jaki Jan Kowalski jest Janem Kowalskim 

W rzeszy (tj RFN), Austrii są podobne systemy, ale ludziska nei są denerwowani wpisem identyfikatora, tj nie wiedzą co "państwo ma"

W Polsce natomiast praktycznie nie ma bazy danych  próbek/śladów DNA, takich jakie są w wielu państwach unijnych:)

zaloguj się by móc komentować

Paris @pink-panther 15 sierpnia 2018 21:06
15 sierpnia 2018 21:44

Guziol to czerwony POpapraniec...

... dlatego tez nie uzyskal "poparcia" od PiS'u... a meandry na miare wlasnych mozliwosci sledze... to poFtUrka z rozrywki sprzed 3 lat.  Podobnie Ssssakiewicze "wystrugali" narodowi polskiemu  "nowoczesnych",  Gowina i  Kukiza... tate "naszego" lepszego premiera senior Morawiecki, entuzjasta eutanazji juz nic nie "wystruga" z tej przebieglej rejestracji w sadzie, w zeszlym roku jakiejs "nowej" partii czy organizacji...

... dzis jest to samo - nachalne pApowanie poprzez tzw.  fakty medialne  w merdiach "spolecznosciowych" naszystUF eventUF politycznych  z d**y  wzietych  tej komuszo-magdalenkowej bandy... tak samo bezczelnie wystrugany byl ten "slup"  Macron... w ciagu 2 tygodni - tak sie tej bandzie masonskiej Hollande'a spieszylo  !!! 

Wcale sie nie zdziwie jak sie okaze, ze ten przekret z Gatback'iem  "opiewa" na jeszcze wieksza strate... bo przed nami juz odtrOMbila ta banda  kAwencje PiS'u  i wybory...

... zlodziejstwo "patriotyczne" sie nie certoli... idzie na calosc  !!!

zaloguj się by móc komentować

Paris @pink-panther 15 sierpnia 2018 21:06
15 sierpnia 2018 21:49

Guziol to czerwony POpapraniec...

... dlatego tez nie uzyskal "poparcia" od PiS'u... a meandry na miare wlasnych mozliwosci sledze... to poFtUrka z rozrywki sprzed 3 lat.  Podobnie Ssssakiewicze "wystrugali" narodowi polskiemu  "nowoczesnych",  Gowina i  Kukiza... tate "naszego" lepszego premiera senior Morawiecki, entuzjasta eutanazji juz nic nie "wystruga" z tej przebieglej rejestracji w sadzie, w zeszlym roku jakiejs "nowej" partii czy organizacji...

... dzis jest to samo - nachalne pApowanie poprzez tzw.  fakty medialne  w merdiach "spolecznosciowych" naszystUF eventUF politycznych  z d**y  wzietych  tej komuszo-magdalenkowej bandy... tak samo bezczelnie wystrugany byl ten "slup"  Macron... w ciagu 2 tygodni - tak sie tej bandzie masonskiej Hollande'a spieszylo  !!! 

Wcale sie nie zdziwie jak sie okaze, ze ten przekret z Gatback'iem  "opiewa" na jeszcze wieksza strate... bo przed nami juz odtrOMbila ta banda  kAwencje PiS'u  i wybory...

... zlodziejstwo "patriotyczne" sie nie certoli... idzie na calosc  !!!

zaloguj się by móc komentować

syringa @malwina 15 sierpnia 2018 20:57
15 sierpnia 2018 22:35

Ja się też kiedyś (czytając Dostojewskiego) nad tym zastanawiałam.

I myslę że prawda leży gdzie indziej -Eskimosi w ROsji długo nie mieli nazwisk, ( w zaborze rosyjskim zreszta też) ale potem zaczęli przyjmować -polskie: zakończone na ski . ..i stąd te wszystkie chodorkowskie, beriezowskie, itp. itd.

A tradycyjny rosyjski antyeskimosizm....

TO samo powtórzylo się w II.wojnie -(pisze o tym A. Wat w swych wspomnieniach) Oni uciekali przed NIemcami na Wschód, a potem (wg niego) zmuszano ich do przyjęcia sowieckiego obywatelstwa. I NIE CHCIELI ZA ŻADNE SKARBY! NIc tylko Poljaki i Poljaki!

I dlatego z Armią Czerwoną ewakuowali się na Zachód

 

 

zaloguj się by móc komentować

zaloguj się by móc komentować