-

pink-panther

Ekologia czyli ks.prof. Guz, KUL, o. Rydzyk, Soros i Avaaz.org.

Jeszcze nie opadł kurz po Liście otwartym ludzi i organizacji szlachetnych i bezinteresownych do władz KUL w sprawie wykładu księdza profesora Tadeusza Guza pt. „Filozoficzna analiza ideologicznych podstaw animalizacji człowieka i humanizacji zwierząt i drzew” wygłoszonego w dniu 13 maja 2017 r. na konferencji leśników pt. „ Jeszcze Polska nie zginęła – wieś” z udziałem profesora Jana Szyszki –leśnika i ministra a już możemy poczytać na Der Onet o inicjatywie dwóch szlachetnych niewątpliwie panów: Adama N. i Witka M. czyli o Apelu do Papieża Franciszka zamieszczonym na Stronie Petycji Obywatelskich Avaaz.org a zatytułowanym następująco: „Papież Franciszek: Apel o ukrócenie politycznej działalności Tadeusza Rydzyka”.

Trudno się dziwić, że animusz działaczy, aktywistów, wolontariuszy i innych edukatorów wzrasta z każdym tygodniem, skoro 02 sierpnia 2017 r. na stronie Fundacji Strefa Zieleni http://strefazieleni.org/ , na którą wchodzi się przez (na przykład) http://pl.boell.org/pl czyli stronę internetową niemieckiej Fundacji im. Heinricha Bölla w Warszawie, można zapoznać się z fragmentem pisma pani Lidii Jaskuły, dyrektor ds. komunikacji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, skierowanym do Stowarzyszenia ekologicznego EKO-UNIA w odpowiedzi na List otwarty w sprawie szkalującej wypowiedzi ks. Prof. Tadeusza Guza „przedstawiającego oburzenie środowiska powiązanego z zagadnieniami ekologii i ochrony środowiska, ale także zwykłych obywateli, na mowę nienawiści wykładu publicznego”.

Treść tego fragmentu pisma KUL:” W sprawie wypowiedzi ks. prof. T. Guza władze KUL zajęły jednoznaczne stanowisko, które zostało przekazane mediom i było jednocześnie stanowiskiem odnoszącym się do Listu otwartego , opublikowanego w internecie przez osoby i instytucje oburzone wypowiedziami ks. Guza. Poinformowano w nim, że wypowiedzi ks. prof. T. Guza są wyrazem jego indywidualnych poglądów o charakterze pozanaukowym, za które bierze pełną odpowiedzialność , a osoby urażone tymi wypowiedziami powinny zostać przez niego przeproszone. Władze uczelni odcinają się od tych wypowiedzi…

Użycie terminu „indywidualne poglądy o charakterze pozanaukowym” przez władze Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w odniesieniu do wykładu wygłoszonego przez ks. Profesora Tadeusz Guza na konferencji zapowiedzianej przez organizatorów jako –naukowa- w towarzystwie takich prelegentów jak: prof. dr hab. Wanda Olech –Piasecka, prof. dr hab. Roman Dziedzic, prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk , dr Konrad Tomaszewski, dr Mirosław Sulej a w obecności prof. dr hab. Jana Szyszko – jest świadomym afrontem wobec Organizatorów , Wykładowców i Uczestników. W zdecydowanej większości – zdeklarowanych rzymskich katolików i niejednokrotnie – darczyńców Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, którzy co roku na św. Szczepana po wysłuchaniu listu Rektora KUL odczytywanego w parafiach – rozwiązują sakiewki.

A kogo przeprasza ów list władz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego? Wedle informacji na wymienionej wyżej stronie internetowej Fundacji Strefa Zieleni, list otwarty miało podpisać „..48 organizacji, 88 naukowców i wykładowców akademickich oraz 92 innych osób (aktywistów organizacji pozarządowych, ludzi związanych w różny sposób z ochroną środowiska)..”.

Otóż Katolicki Uniwersytet Lubelski odcina się publicznie od filozoficznego wykładu na temat Stwórcy, człowieka i świata zwierząt i roślin w kontekście stworzenia/pochodzenia i wzajemnych relacji – oraz przeprasza publicznie m.in. takie osoby jak np. Maję Ostaszewską, aktorkę i buddystkę, podpisaną pod listem jako działaczka Komitetu Obrony Demokracji oraz 9 innych działaczy tego ruchu, Joannę Kasperską aktorkę z Warszawy, Jasia Kapelę z Krytyki Politycznej, Beatę Łyszkowską emerytkę amatorską badaczkę grzybów, Daniela Chojnackiego wrocławskiego oficera rowerowego (serio!), Mikołaja Markiewicza psychologa (podpisanego nr 31) i innego Mikołaja Markiewicza – osobę prywatną (podpis 46), Grzegorza Kasdepke pisarza dziecięcego oraz szereg „osób prywatnych”.
Po wysłuchaniu wykładu o treściach filozoficzno-teologicznych poczuli się w obowiązku zaprotestować eksperci z dziedziny: mokradeł, alkologii i mykologii, biologii ssaków, entomologii, oceanologii a nawet wychowania fizycznego. Zaprotestował też pan dr Zbigniew Bochniarz, ekonomista z Akademii Leona Koźmińskiego i Harvard Business School (małżonek pani Bochniarz) jak również państwo doktorostwo Jędrzejewscy –Szmek z dalekiej Wirginii w USA oraz pani Małgorzata Tracz i Marek Kossakowski z Partii Zieloni , w której to partii cały rok działała pani Ania Grodzka i która to partia wystawiła w wyborach 2005 do PE towarzysza Marka Borowskiego z SDLP.

Przeproszeni przez władze KUL zostali także działacze 48 organizacji ekologicznych, w tym m.in. pani Ewa Sufin –Jacquemart od 2012 r. prezeska Fundacji Strefa Zieleni .

Pani Ewa Sufin –Jacquemart jest kobietą renesansu , która po 25 latach pobytu we Francji odpowiedziała na błagalne ogłoszenia MSZ RP i otrzymała posadę konsula RP w Wielkim Księstwie Luksemburga , kiedy to naszą Ojczyznę (2005-2010) reprezentowała pani ambasador Barbara Labuda, w latach 1989-1997 posłanka na Sejm RP z ramienia UD/UW. Źli ludzie mówią, że ambasadę RP w Luksemburgu wyrychtował dla pani Labudy (700 m kwadratowych) sam pan prezydent Aleksander Kwaśniewski, aby mogła się tam oddawać medytacjom buddyjskim, promowaniu wegetarianizmu, aborcji i mniejszości. Po spełnieniu misji ambasadora RP pani Labuda, ministra Świeckości i Wielokulkturowości w gabinecie cieni Kongresu Kobiet roku 2014 poparła Komitet Wyborczy Partii Zieloni jak również kandydaturę pani Ewy Sufin Jacguemart , zapalonej ekolożki, zwolenniczki sortowania śmieci , bio-żywności, samochodów na gaz z za każdy przelot samolotem płaci dobrowolnie „podatek do dwutlenku węgla”.

Nie możemy zapominać o podpisanych pod „listem oburzenia” organizacjach ekologicznych w liczbie 48. Tu sytuacja jest towarzysko bardzo ciekawa.
Bo na przykład pod w/w listem na pozycji 27 podpisała się w imieniu organizacji Polska Zielona Sieć pani Joanna Furmaga a na pozycji 41 w imieniu organizacji Społeczny Instytut Ekologiczny podpisał się pan Tomasz Włoszczowski. Teoretycznie dwa nazwiska- dwie organizacje.
Ale tak nie jest. Wystarczy rzucić okiem na portal www.mojepanstwo.pl , a tam pokazana jest sieć powiązań organizacyjno towarzyskich w świecie ekologicznych działaczy.

No i rzut oka na stronę „Związek Stowarzyszeń Zielona Sieć” pokazuje, że sześcioro działaczy ekologicznych trudzi się w aż dwunastu organizacjach pozarządowych: pani Furmaga Stoczkiewicz Joanna Zofia tylko w dwóch ale taka pani Ligęza Ewa (Sienierska) aż w czterech :Fundacja Rolniczej Różnorodności Agrinatura, Związek Stowarzyszeń Biuro Wspierania Lobbingu Ekologicznego, Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć i Społeczny Instytut Ekologiczny , pan Krzysztof Wychowałek w czterech : Fundacja Edukacji Ekologicznej i Rozwoju, Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie, Sieć Obywatelska Watchdog Polska, Związek Stowarzyszeń Zielona Sieć) a pani Marta Agata Wiśniewska w trzech: Fundacja Greenmind, Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć, Polski Komitet Globalnego Partnerstwa dla Wody. Trzy osoby – dziewięć podmiotów „na rzecz ekologii”. No i pan Tomasz Włoszczowski: dwie organizacje ekologiczne i dwie firmy, też chyba ekologiczne. Pani Sonia Priwiezeńcew podpisała się na pozycji 44 w imieniu Fundacji Rolniczej Różnorodności Biologicznej Agrinatura a w fundacji tej działają działają już wymienione pani Ligęza Teresa Ewa oraz pani Zientek Varga Jolanta Katarzyna
 

Niektóre organizacje ekologiczne nawet mają wspólny adres i wspólny telefon. I tak na przykład na ulicy Raszyńskiej 32-44/140 mieszczą się wspólnie siedziby Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć oraz Fundacji Ośrodek Edukacji Ekologicznej. W dodatku po koleżeńsku udostępniają lokal i adres do korespondencji dla kolegów ze Stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska.
A czyż jest czas aby pisać o pani Annie Ewie Konczal, która trudzi się w aż pięciu fundacjach: Stowarzyszeniu Ekologiczno Kulturalnym Klub Gaja, Fundacji Valores (bardzo rozwojowy temat), w Stowarzyszeniu Innowatorów Społecznych , Fundacji Nasza Kultura i Fundacji Fastryga. Łza się w oku kręci.

A co dopiero powiedzieć o Stowarzyszeniu Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot Oddział Podlaski czy Stowarzyszeniu Ekologicznym EKO UNIA.

Jakże to krzepiące, że tak zajęci pracą społeczną ludzie, troszczą się nie tylko o lasy, błota, wszystkie istoty i jeszcze dają radę się wgryźć w detale wykładu ks. Prof. dr hab. Tadeusza Guza na temat myśli Paula Henri Thiry d’Holbacha, Ernsta Haeckla, Darwina, Hegla czy Cycerona. O Księdze Rodzaju nie wspomnę.

Obawiam się jednak, że wszyscy ci „oburzeni” wysłuchali tylko końcówki wykładu pod tytułem „wnioski”, który zajmuje mniej więcej 1-2 minuty.

Tymczasem wykład zaczyna się od Cycerona i jego poglądu na relację „człowiek-zwierzę”, wspomniana jest Księga Rodzaju a potem ks. Prof. Guz przechodzi do zreferowania myśli w dwóch „filozofów naukowych” : materialisty XVIII w. Paula Henri Thiry d’Holbacha, spadkobiercy wuja ze strony matki - bajecznie wzbogaconego spekulanta niemieckiego we Francji i głównego sponsora encyklopedystów francuskich. Materialisty, krytykowanego za radykalizm przez …Woltera. Oraz kilka myśli niemieckiego uczonego materialisty i zwolennika oraz znajomego Karola Darwina i Thomasa Huxley’a. Niewątpliwie bardziej szokujący jest „spadek naukowy i polityczny” Ernsta Haeckela, który około roku 1903 wstąpił do wyjątkowo agresywnego nacjonalistycznego i imperialistycznego niemieckiego Der Alldeutsche Verband a w 1905 r. został członkiem Gessellschaft fuer Rassenhygiene (Towarzystwo Higieny Rasowej), której celem były „badania na temat teorii i praktyki higieny rasowej pod władzą białych narodów”. W roku 1875 r. Ernst Haeckel został określony jako „ojciec niemieckiego darwinizmu społecznego”.

A oto poniżej kilka myśli „starych i nowożytnych filozofów” , które przedstawił na konferencji ks. Profesor Tadeusz Guz aby zilustrować radykalną przemianą w postawie naukowej, jaka nastąpiła w XVI w. w filozofii w zakresie opisu relacji pomiędzy Bogiem, człowiekiem, zwierzętami i roślinami:

„…W swoim dziele „O naturze bogów” Cyceron pisze: zwierzę ma służyć człowiekowi (..) Musimy zatem przyznać, że wszystkie te zasoby istnieją dla dobra człowieka (…) lecz pogląd , iż te rzeczy zostały stworzone także ze względu na zwierzęta odrzucimy jak najdalej , jeśli uświadomimy sobie, że same zwierzęta istnieją dla dobra ludzkiego…”.

Henri Thiry d’Holbach: ”…Człowiek jest tylko dziełem przyrody i jako taki czysto istotą fizyczną. Człowiek jest takim samym jak inne – tworem przyrody…”.

Darwin i Haeckel piszą tak:”… Człowiek jest przecież wyżej rozwiniętym zwierzęciem kręgowym i wszystkie strony życia ludzkiego znajdują ich paralele albo prawidłowiej , ich niższe stadia rozwoju ukształtowane wcześniej w królestwie zwierząt…”.

Haeckel poszedł znacznie dalej w rozmyślaniach nad celowością istnienia a raczej bezcelowością istnienia istot niższych i niedoskonałych lub ułomnych.

Jego przemyślenia z pism pt. Der Liebern Wunder (?) zostały zaprezentowane w wykładzie ks. Prof. Guza następująco:”… Takie zabicie nowonarodzonych, niepełnosprawnych dzieci- nie może z racji rozumowych podpadać pod pojęcie morderstwa , jak dzieje się to w naszych współczesnych księgach prawa. O wiele bardziej musimy je: dzieciobójstwo – uznać za celową i pożyteczną regułę zarówno dla uczestniczących czyli samych chorych dzieci jak i też dla społeczeństwa (…) Setki tysięcy nieuleczalnie chorych, chorych umysłowo, trędowatych, chorych na raka musimy radykalnie wytępić (…) i których męki są starannie przedłużane bez jakiegokolwiek pożytku dla nich samych albo dla całości ich społeczeństw…”.

Co jest starannie pomijane w „liście oburzenia” i czego chyba pani dyrektor ds. komunikacji KUL „nie dosłuchała”, ks. Prof. Guz wyraźnie zwraca uwagę na fakt, iż obecnie w polskich szkołach i na polskich uniwersytetach nauczana jest : ateistyczna biologia, ateistyczna chemia, ateistyczne nauki przyrodnicze. I że czas z tym skończyć.

W 21:59 minucie ks. Prof. Guz mówi co następuje: „… W ideologii ekologizmu jako zielonego, ateistycznego, materialistycznego, nihilistycznego neo-komunizmu – dokonywana jest radykalna negacja Boga jako Stworzyciela Polski, Polaków i Polek, zwierząt i ludzi…”.

Nie wiem, jak może być ta wypowiedź szokująca po zapoznaniu publiczności z marszem darwinizmu, maltuzjanizmu, eugeniki, rasizmu, które znalazły swoje apogeum w higienie rasowej III Rzeszy. Dopiero Zagłada Żydów zmusiła eugeników do zejścia do „podziemia”, „doskonalenie świata” polegające m.in. z walką z ociepleniem klimatu , walką „karnawału z postem” czyli „ekologii” z Kościołem Rzymsko Katolickim– wcale się nie zakończyło. Co łatwo zauważyć, kiedy się czyta św. Franciszka i zadaje pytanie : „czy zwierzęta mają duszę”.

No ale skoro KUL rzucił autorytetem swojego Profesora o ziemię i odciął się od jego wypowiedzi o wojnie bezbożnego materializmu z Panem Bogiem jako Stwórcą człowieka, zwierzęcia i rośliny – to nie trzeba było czekać długo na następne uderzenie w jeszcze gorszego „czarnego luda” .
Oto dzięki uprzejmości strony internetowej Avaaz.org w dniu 27 maja 2017 r. została opublikowana petycja do Papieża Franciszka skomponowana podobno przez dwóch panów z Polski, którzy jednakże mimo odwagi bez granic postanowili utajnić swoje nazwiska.

 

Treść tej petycji jest standardowa, wedle najlepszych wzorów pana Palikota: „Zwracamy się z prośbą o ukrócenie działalności politycznej redemptorysty Tadeusza Rydzyka i przywrócenie charakteru religijnego jego radiu oraz telewizji.
Tadeusz Rydzyk, zakonnik używający katolicyzmu jako narzędzia do zdobywania pieniędzy i władzy jest przykładem patologii występującej w polskim Kościele Katolickim.

Tadeusz Rydzyk bierze aktywny udział w polskiej polityce. Politycy wspierają finansowo (z budżetu państwa) jego inwestycje, które na ogół nie mają nic wspólnego z religią, a on popiera ich w swoim radiu i telewizji.
Pomimo złożonych ślubów ubóstwa znalazł się wśród pierwszej setki najbogatszych Polaków
. Czy taka obłuda jest w zgodzie z wartościami chrześcijańskimi? Maksyma Radia Maryja, które kontroluje Tadeusz Rydzyk, brzmi „Katolicki głos w Twoim domu”. Jest to głos: agresywny, antyimigrancki, nacjonalistyczny oraz często pełen nienawiści. Tadeusz Rydzyk dzieli Polaków na lepszych i gorszych. Nam, podpisanym pod tą petycją, nie wydaje się to zgodne z ideami chrześcijańskimi ani zasadami humanizmu i zwykłej przyzwoitości.
Hierarchowie polskiego Kościoła Katolickiego w milczeniu akceptują niegodną chrześcijanina postawę Tadeusza Rydzyka. Sprawiają wrażenie jakby strach przed jego potęgą medialną i polityczną był silniejszy niż przywiązanie do zasad elementarnej przyzwoitości.
Mamy nadzieję, że głowa Kościoła Katolickiego, tak jak my, brzydzi się: obłudą, rasizmem, sianiem niezgody i traktowaniem religii jak biznesu. Jeszcze raz zwracamy się z prośbą o ukrócenie działalności politycznej Tadeusza Rydzyka i przywrócenie kontrolowanym przez niego mediom charakteru religijnego.

Czyli „prawda, sama prawda i tylko prawda” zupełnie jak ta „prawda w izwiestjach” a „izwiestja w prawdie” za starego dobrego ZSRR.
Podpisało podobno te wypociny wg stanu na dziś 55.365 osób, co jak na możliwości „międzynarodowej organizacji petycyjnej Avaaz.org” jest wynikiem raczej mizernym.

A cóż to jest to Avaaz.org. A jest to „postępowa organizacja pozarządowa” założona w roku 2007 w USA w celu promowania takich wartości jak: zmiany klimatyczne, prawa człowieka, prawa zwierząt, nagłaśnianie korupcji, biedy i konfliktów.

Wśród ojców założycieli wymienia się przede wszystkim pana Rickena Patela ur. 1977 r. w Kanadzie z ojca Hindusa urodzonego w Kenii i matki „częściowo pochodzenia żydowskiego”. Wśród pradziadków ma podobno nawet kantora z Warszawy. Pan ten ukończył filozofię, ekonomię i politykę na Oksfordzie a w roku 2007 podjął pracę „eksperta” w organizacji non-profit założonej w 1995 r., która powstała dzięki wspólnym przemyśleniom dwóch panów w trakcie podróży lotniczej nad Kosowem: pana Mortona I. Abramowitza, byłego ambasadora w Turcji za czasów G.W. Busha i pana Marca Ballocha Browna, prawej ręki pana George’a Sorosa a w latach 1994-1999 w Banku Światowym , w roku 2006 krótko zastępcy Sekretarza Generalnego ONZ a wcześniej nieprzyjemnie zamieszanego w sprawę „żywność za ropę”.
A kiedy dwaj ważni ludzie w samolocie nad Sarajewem wymyślili tę całą International Crisis Group a pan George Soros dał na to kasę, to za parę lat pan Patel w charakterze „eksperta od kryzysów” podróżował sobie do Sierra Leone, Liberii, Sudanu i Afganistanu, gdzie , o ile wiem, kryzys jest nadal.

Ale pan Patel zdążył już „pójść na swoje” i założył organizację ResPublica, która miała zwalczyć ludobójstwo w Darfurze i zorganizować „postępowy globalizm w USA”. Nie wiem, czy organizacja ResPublica zwalczyła ludobójstwo w Darfurze, ale wiadomo, że organizacja ta wspólnie z organizacją o nazwie Move.On.org, zajmującą się akcjami w zakresie marketingu politycznego m.in. w roku 2016 przeciwko Donaldowi Trumpowi - w roku 2007 założyła internetowe przedsięwzięcie umożliwiające zbieranie podpisów internetowo pod różnymi petycjami pod nazwą Avaaz.org.
Wedle francuskiego wiki, w 2007 r. Avaaz.org został zasilony „stosunkowo niewielką sumą pieniędzy” poprzez MoveOn.org – od pana George’a Sorosa oczywiście.

Generalnie „organizacja pozarządowa” jest prowadzona przez kilku panów jak najbardziej związanych nie tak dawno „z rządami”, jak na przykład pan Tom Perriello, w latach 2014-2016 „specjalny wysłannik prezydenta USA Baracka Obamy w różne miejsca” a wcześniej kongresman z Wirginii, dwóch cwanych gości z Australii: pan David Madden, pracujący dla Banku Światowego i ONZ oraz pan Jeremy Heimann, „dziecko –aktywista z Sydney” , absolwent , podobnie jak pan David Madden i Ricken Patel – absolwent Kennedy School of Government na Uniwersytecie Harvarda. No i jeszcze tajemniczy pan Tom Pravda, co nawet nie ma zdjęcia w necie, „prawdopodobnie” skończył te same szkoły co założyciele ResPublica czyli m.in. pan Patel i pracował dla „rządu brytyjskiego”, Unii Europejskiej , cokolwiek to znaczy.

O morale wykładowców KUL troszczą się niemieckie fundacje, już to przez „ekologów” jak Fundacja Heinricha Bölla, pozostająca w miłosnym uścisku zarówno z Krytyką Polityczną jak i z Fundacją Strefa Zieleni czy Fundacja Adenauera czy Fundacja Współpracy Polsko Niemieckiej – wymieniane na stronie Fundacji Rozwoju KUL jako „partnerzy”.

No i pomyśleć, że KUL wraz z UMCS założyły Europejskie Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów, na którym studiowała sama pani Ludmyla Kozlovsky z Fundacji Otwarty Dialog.

A Kościół Katolicki w Polsce pomaga oczyszczać ze „złych redemptorystów” platforma internetowa Avaaz.org zupełnie i absolutnie nie mająca nic wspólnego z Georgem S.
 

http://eko-unia.org.pl/list-otwarty-szkalujace-wypowiedzi-ks-prof-guza-wykladowcy-kul/

http://strefazieleni.org/

http://strefazieleni.org/wp-content/uploads/2015/01/Sprawozdanie-z-dzia%C5%82alno%C5%9Bci-2012.pdf

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Greens_(Poland)

https://www.polska.lu/forum/135/1347

http://partiazieloni.pl/barbara-labuda-poparla-partie-zieloni/

https://www.youtube.com/watch?v=WI-xsidT_dY

https://mojepanstwo.pl/zwiazek-stowarzyszen-polska-zielona-siec

https://mojepanstwo.pl/spoleczny-instytut-ekologiczny

http://siecobywatelska.pl/wp-content/uploads/2016/11/NSA-odpis-skargi-kasacyjnej-09-2016_II-SA_WA-400_16.pdf

http://wiadomosci.onet.pl/kraj/tworcy-slynnego-apelu-ojciec-rydzyk-powinien-dostac-szlaban-na-media/5rby69y

https://mojepanstwo.pl/dane/krs_osoby/213345,konczal-ewa-anna

https://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Henri_Thiry_d%27Holbach

https://en.wikipedia.org/wiki/Ernst_Haeckel

https://de.wikipedia.org/wiki/Ernst_Haeckel

https://de.wikipedia.org/wiki/Alldeutscher_Verband

https://de.wikipedia.org/wiki/Gesellschaft_f%C3%BCr_Rassenhygiene

https://secure.avaaz.org/pl/petition/Papiez_Franciszek_Apel_o_ukrocenie_politycznej_dzialalnosci_Tadeusza_Rydzyka_1/?pv=9

https://en.wikipedia.org/wiki/Avaaz

https://en.wikipedia.org/wiki/Ricken_Patel

https://en.wikipedia.org/wiki/International_Crisis_Group

https://en.wikipedia.org/wiki/MoveOn.org

https://off-guardian.org/2015/07/18/avaaz-clicktivist-heroes-or-soros-wolf-in-woolly-disguise/

https://www.1843magazine.com/content/features/robert-butler/man-behind-avaaz?page=full

https://fr.wikipedia.org/wiki/Avaaz.org

http://www.fundacjarozwoju.kul.pl/partnerzy,13347.htmltagi: organizacje pozarządowe  ekologia  antykatolicyzm 

pink-panther
7 sierpnia 2017 22:05
118     7220    17 zaloguj sie by polubić
komentarze:
maria-ciszewska @pink-panther
7 sierpnia 2017 22:35

Te wszystkie organizacyjki proszą się o wizytę Wilhelma Ockhama.

zaloguj się by móc komentować

ewa-rembikowska @pink-panther
7 sierpnia 2017 22:39

Porażająca jest postawa władz KUL, porażająca  jest również niemoc władz państwowych wobec bezczelności działaczy fundacji oraz ich zagranicznych sponsorów. Można by zapytać, co robi 9 tajnych służb, ich koordynator oraz ministerstwa, które nadzorują z urzędu te fundacje. Przypomnę, że każda fundacja ma obowiązek składać co rok właściwemu ministerstwu, które sprawuje nad nią nadzór sprawozdanie z działalności merytorycznej. Co robią też posłowie, że do tej pory nie ma ustawy zabraniającej finansowania fundacji i stowarzyszeń przez zagranicznych donatorów? Węgrzy potrafili się z tym jakoś uporać.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @maria-ciszewska 7 sierpnia 2017 22:35
7 sierpnia 2017 22:42

Proszę rozwinąć myśl:))) O tej porze nie dźwignę samodzielnie tego wątku.

zaloguj się by móc komentować

ewa-rembikowska @pink-panther
7 sierpnia 2017 22:43

Tu więcej o pani konsul z Luksemburga. 

 

https://www.polska.lu/forum/135/1347

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @ewa-rembikowska 7 sierpnia 2017 22:39
7 sierpnia 2017 22:51

O KUL nie będę się wypowiadać, bo nie wiem, w jakich okolicznościach powstało dzieło pani dyrektor (!!!!) Jaskuły:))) Natomiast co do tej wojny totalnej postępactwa z leśnikami o Puszczę Białowieską, to mam takie podejrzenie, że skoro w naszej umiłowanej Ojczyźnie jest tyle niemickich firm meblarskich i produkujących tzw. płyty MDF - i to jest przemysł produkujący za parę ładnych miliardów dolarów rocznie, to zakup drewna jest w kosztach kluczowy. Jeśli minister Szyszko zniszczy "przedwcześnie" kornika, to cena drewna będzie negocjowana bardziej czy mniej "symetrycznie" pomiędzy Lasami Państwowymi a kupującymi. Ale jeśli "ekologowie"do spółki z Franzem Timmermansem "uratowaliby kornika" czyli doprowadziliby  w parę miesięcy do padnięcia np. 5 razy większej masy drzew, to cena drewna padnie i niemieckie firmy będą zgarniały kaskę, bo Lasy Państwowe będą MUSIAŁY szybko pozbyć się nadmiaru towaru. Z punktu widzenia handlowego - proste jak konstrukcja cepa. No i jeszcze te wszystkie "pozarządowe organizacje" zasilane kasą nie-wiadomo-skąd aż się proszą o wizytę służb a przynajmniej kontrolę ministerstwa środowiska czy innego nadzorującego.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @ewa-rembikowska 7 sierpnia 2017 22:43
7 sierpnia 2017 22:53

Dzięki za linka. Z "dyplomacji" "rzucona na ekolgię". A wcześniej -25 lat "nie-wiadomo-co-i-z-kim".  Ale donosy potrafi pisać.

zaloguj się by móc komentować

Marart @pink-panther
7 sierpnia 2017 22:54

Pani wpisy ostatecznie mnie zradykalizują. Obawiam się ,że będę dążył do bezpośredniej konfrontacji z działaczami tych żłobo-fundacji . Na pierwszy ogień pójdzie mój bardzo uzdolniony chrześniak działacz ekologiczny . On z tych obrońców natury co to nigdy w lesie nocy nie spędzili, nie widzieli jak poluje zwykły kot,jastrząb,łasiczka ,lis  a do misia polarnego  to by sie pewnie chciał przytulić . Więcej on by tego nawet nie był wstanie dostrzec. Dostrzeże taki ryjówkę w lesie ? Nie ma szansy . Ale cięty na Rydzyka. Myśle ,że na początek sankcje finansowe na otrzeźwienie. A i jego tata będzie zadowolony . 

zaloguj się by móc komentować

Nieobyty @pink-panther 7 sierpnia 2017 22:42
7 sierpnia 2017 22:55

Drobne uzupełnienie

Właśnie na stronie wpolityce pojawił się tekst:

https://wpolityce.pl/polityka/352193-ujawniamy-kolejny-front-walki-z-rzadem-do-akcji-wkracza-kultura-niepodlegla-a-na-sztandarach-min-saramonowicz-cielecka-ostaszewska-i-poniedzialek

 

Mamy nowy ruch „Kultura Niepodległa” 

i ten wspaniały manifest - jak pieknie brzmi to zdanie

Kultura jak demokracja jest przestrzenia dialogu w duchu poszanowania wolności i różnorodności. A w chwili gdy demokracja jest zagrożona staje się depozytariuszem niesionych przez nią wartości. 

No cóż  jest tam parę innych pieknych-piekielnych  zdań ale w skrucie: 

Hucpa "Klątwa" jest kulturą ale opór wobec bluźnierstwa jest aktem braku kultury.

Wykład naukowy profesora ks. Guza z odniesieniem się do testów i wypowiedzi strony przeciwnej  jest aktem nieuctwa.

Praca zakonika ojca Rydzyka w myśle Dewizy jego zgormadzenie „Copiosa apud Eum redemptio” jest aktem nieposłuszeństwa wobec powołania. 

Pełna wymiana [podmiana] znaczeń słow które jeszcze niedawno były powszechnie rozumiane.

Wypowiedziano wojnę w sposób jawny [a raczej przestaje się już stosowania maskowania] - nie zdajemy sobie sprawy że strona przeciwna jest bardzo słaba i nie odporna na odwet. 

Przykład Wandeii, Cristiada  pokazuje że walka ma sens i szanse na sukces. Trzeba jednak mieć rozananie kiedy nie wolno się cofnąć.

Viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen de Guadalupe!

zaloguj się by móc komentować

ewa-rembikowska @pink-panther 7 sierpnia 2017 22:51
7 sierpnia 2017 23:09

To jest taki popyt na te ich płyty i mebelki? przecież nie będą magazynować, bo to są koszty. Teraz w sumie nikt nie magazynuje, prosto z TIRa idzie na produkcje, jak jest chwilowo nadmiar,  to co najwyżej kierowca poczeka nieco dłużej na rozładunek - dzień albo dwa.

zaloguj się by móc komentować

Paris @ewa-rembikowska 7 sierpnia 2017 22:39
7 sierpnia 2017 23:20

Podobno posel Winnicki wzion sie za robote i zaczal "pisac"  ustawe o fundacjach... a jakis "misiek" od Kukiz'15  "zaczal pisac" ustawe o calkowitym zabronieniu finansowania organizacji z zagranicy... tak Sakiewicz w zeszlym tygodniu donosil...

... ale to pewnie lipa... to bylo po tym calym astroturfingowym "zamahu stanu" w Polsce.  

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @Marart 7 sierpnia 2017 22:54
7 sierpnia 2017 23:22

Pyszne!!!! Zwłaszcza ostatnie dwa zdania. Aż mi szkoda tych młodych teraz. Kiedyś przysięga harcerska obowiązkowo- w lesie przy ognisku i w dodatku - późnym wieczorem. Potem: podchody, ustalanie północy bez kompasu, kultura obozowania etc. A teraz biedaki mają "sprzątanie ziemi" (wynalazek z Australii, jedna aktywistka Polka "zaimportowała" to przedsięwzięcie), segregowanie odpadów, pikietowanie w sprawie globalnego ocieplenia:))) No i "Rydzyka nie lubio:)))  Pojechać młodemu po kieszeni i może się zastanowi. A potem zabrać na wycieczkę do starego lasu.

zaloguj się by móc komentować

Paris @Marart 7 sierpnia 2017 22:54
7 sierpnia 2017 23:32

I to jest wlasciwe podejscie...

... sankcja finansowa zadziala z cala pewnoscia. 

Podobne "ostrzezenie"  otrzymala dzisiaj pierwsza dama Francji madame Brigitte... albo sie skupi na "funkcji reprezentacyjnej" przy mezu prezydencie... albo zglosi swoja dzialalnosc polityczna i zacznie odprowadzac pieniadze fiskusowi...

... wiec okreslona dotkliwa sankcja dla tych "wzmozonych ekologow" - to by bylo to !!!

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @Nieobyty 7 sierpnia 2017 22:55
7 sierpnia 2017 23:33

Wielkie dzięki za linka. Czyli kultura też ma być "zarządzana z ulicy" - przez samozwańczych "liderów kultury": niepiękne ale za to niemłode też- panie aktorki a do towarzystwa grupa równie mało utalentowanych "tfurców". Te "deklaracje" to niemal jak "manifest komunistyczny 2.0".

Rzeczywiście, cała "zabawa" polega na odwróceniu znaczeń. To jest kolejna rewolucja bolszewicka, tylko w trochę innych dekoracjach. Niewątpliwie katolicy winni się zmobilizować i bronić swoich Zakonników i swoich Kaznodziejów przed zaszczuwaniem i nagonkami finansowanymi przez "nie-wiadomo-kogo".

Podgrzewają cały czas licząc na "zmęczenie materiału". Ale w tym wypadku nie mają szans.

Szczęść Boże!Viva Cristo Rey!

zaloguj się by móc komentować

Paris @Marart 7 sierpnia 2017 22:54
7 sierpnia 2017 23:33

I to jest wlasciwe podejscie...

... sankcja finansowa zadziala z cala pewnoscia. 

Podobne "ostrzezenie"  otrzymala dzisiaj pierwsza dama Francji madame Brigitte... albo sie skupi na "funkcji reprezentacyjnej" przy mezu prezydencie... albo zglosi swoja dzialalnosc polityczna i zacznie odprowadzac pieniadze fiskusowi...

... wiec okreslona dotkliwa sankcja dla tych "wzmozonych ekologow" - to by bylo to !!!

zaloguj się by móc komentować

jestnadzieja @pink-panther 7 sierpnia 2017 23:22
7 sierpnia 2017 23:36

"Kiedyś przysięga harcerska obowiązkowo- w lesie przy ognisku i w dodatku - późnym wieczorem."

I tak dalej jest: Moj 10-letni bratanek wrocil niedawno z takiej zyciowej zaprawy, pierwszy obozi tak na ostro:)

Ale z drugiej strony: mam znajoma pania, ktora z duma opowiada, jak to jej syn, zeby sie wkrecic w jakies sfery prawnicze musi odrabiac panszczyzne jako wolontariusz w tych wszystkich organizacjach: WWF, Amnesty. Tylko po takch doswiadczeniach bedzie mogl byc wprowadzony do Rotarian czy gdzies tam. Nie ma lekko. Dlatego tak bardzo sie staraja mlodzi:)

zaloguj się by móc komentować

Marart @pink-panther 7 sierpnia 2017 23:22
7 sierpnia 2017 23:36

Niestety w lesie są kleszcze i gryzą komary. Dla mnie ekologiem z krwi i kości to jest Pan Jarecki ( bez obrazy za ekologa) co  może wynieść na kopach z lasu jak ktoś ściółkę niepotrzebnie wywraca a nie szczyl co jak mu pokazać gniazdo w porzeczkach to pisklaki potrafi wywalić . 

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @ewa-rembikowska 7 sierpnia 2017 23:09
7 sierpnia 2017 23:38

Polska jest europejskim liderem w produkcji mebli i tzw, wykończeniówki budowlanej (drzwi, okna, parapety, panele podłogowe), więc popyt na drewno jest duży ale zawsze jest narzekanie, że polskie jest 'za drogie". Był i jest import z Litwy a może i z Rosji czy Białorusi. Ale jeśli trafiłoby się nagle za frico, to poświęciliby się i magazynowaliby. Przecież co jakiś czas trafiają się spore nadwyżki podażowe z powodu różnych szalejących wichrów. Ale wiatrem nie da się sterować a "życiem kornika w Puszczy" - jak najbardziej i to z udziałem komisarza Unii Europejskiej. To zresztą nie musi być zwyczajna sprawa "podaż-cena" a raczej pokazanie światu - upokorzenia Polski. Niemcy podpuszczą "fundacje" i "przebrzydły polski rząd musi słuchać". To jest nękanie na wielu poziomach w celu "zmęczenia materiału ludzkiego" aby na świecie wyrobić nam opinię,że u nas nic nie dzieje się normalnie. A akurat w dziedzinie lasów to inni mogą się uczyć od nas.

zaloguj się by móc komentować

ewa-rembikowska @pink-panther 7 sierpnia 2017 23:22
7 sierpnia 2017 23:39

Wywieźć do lasu w nocy i zostawić -  zabierając oczywiście telefony komórkowe i inne gadżety elektroniczne - a niech zażyją trochę tej ekologii. Taki mały survival.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @Paris 7 sierpnia 2017 23:20
7 sierpnia 2017 23:44

Na razie mają wakacje sejmowe. Jest sierpień. Ale od września zacznie się na nowo. Jeśli potwierdzi się, że Kramka biznes kręcił się dzięki pieczątce jakiegoś eleganta, co ma śledztwo w sprawie przyjaźni z FSB, to może rzeczywiście poseł Winnicki i wszystkie inne "kluby" pokażą nam po wakacjach projekty ustawy o fundacjach. Którą będą miętosić parę miesięcy a pan prezydent będzię się naradzał z doradcami:))) To jest dzisiaj w Polsce kilkanaście tysięcy miejsc "pracy" czyli miejsc przy korycie. Za  nic. Poza starymi dobrymi markami jak Caritas i podobnymi - cała reszta to 'walka  z bezrobociem" i agentury wpływu.

zaloguj się by móc komentować

ewa-rembikowska @pink-panther 7 sierpnia 2017 23:38
7 sierpnia 2017 23:47

Jeśli wykończeniówka budowlana to faktycznie popyt na to może być spory nawet w samych Niemczech w związku z demolkami urzadzanymi przez azylantów, nawet mogą nieco podrzucić i do Francji i do Szwecji.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @jestnadzieja 7 sierpnia 2017 23:36
7 sierpnia 2017 23:50

To są najpiękniejsze wspomnienia w życiu młodych panów:))) W harcerstwie katolickim to nawet każą budować kuchnię polową od zera i chłopaki muszą się same żywić. Potem obierają kartofle lepiej niż rekruci w jednostce wojskowej:))) I przechowują pamiątki z tych czasów jako najcenniejsze.

Problem z młodymi ludźmi aspirującymi do "jedynie słusznych" organizacji polega zapewne na tym, że serca ich rodziców biją po lewej stronie a ich herbem jest "oportunizm" , jak za komuny.  A jeśli ktoś planuje wejście do Rotarian, to w zasadzie -wypisuje się z KK, jeśli w nim był.

zaloguj się by móc komentować

Marart @ewa-rembikowska 7 sierpnia 2017 23:39
7 sierpnia 2017 23:54

Ależ kobiety potrafią być okrutne...

zaloguj się by móc komentować

jestnadzieja @pink-panther 7 sierpnia 2017 23:50
8 sierpnia 2017 00:00

Pierwszy przyklad (malego harcerza) byl z Polski, wlasnie wrocilam z wakacji:) W zasadzie wszystko odbywalo sie identycznie jak za moich czasow (z wyjatiem kopania latryn, teraz stawiaja im toi-toie) : przysiega ciemna noca, trzeba bylo samemu kroczyc przez jakas sciezke i stawic czola roznym strachom, dotarcie do ogniska, tekst przysiegi..

 

Drugi przyklad dumnej mamy przyszlego obiecujacego prawnika - to Szwajcaria. Co tam jakis Kosciol Katolicki...

:)

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @Marart 7 sierpnia 2017 23:36
8 sierpnia 2017 00:03

Życie jest ogólnie rzecz biorąc - niebezpieczne. A komary gryzą wszędzie, gdzie jest wilgoć:))

PS. Opowiadano mi historię o leśnikach z Ordynacji Zamoyskich chyba, którzy za głębokiego PRL-u  stawili się w mundurach na Mszę św. za duszę ostatniego Ordynata,chyba Maurycego Zamoyskiego ,  odprawianą przez Biskupa. Nie wiem, czy to nie było przypadkiem po tym, jak Jana Zamoyskiego wypuścili po 8 latach z więzienia (1957?). Nie wiem, czy to historia prawdziwa ale z pewnością piękna. Gdzie do nich tym wszystkim "ekologom".

zaloguj się by móc komentować

ewa-rembikowska @pink-panther 7 sierpnia 2017 23:44
8 sierpnia 2017 00:03

Raczej trzeba by przedefiniować obszary, którymi powinny zajmować się stowarzyszenia i fundacje. I na pewno nie może to być ani ekologia ani tym bardziej tzw. rozwój demokracji na dodatek zasilany z zewnątrz.   Te NGO na bank stanowią siłę odśrodkowo-dywersyjną. Nie może to być żadna działalność, która zahacza o politykę i nie może ona w jakikolwiek sposób wpływać na władze.

 

 

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @ewa-rembikowska 7 sierpnia 2017 23:47
8 sierpnia 2017 00:06

Podobno na razie gwałtownie wzrósł popyt na ogrodzenia kute i solidne bramy zamykane automatycznie. Polscy producenci nie wyrabiają się z terminami:))) Ale i na "wykończeniówkę budowlaną" dla zachodnich sąsiadów popyt wzrośnie a może już rośnie. Z "uchodźców" można dobrze żyć a "Polak potrafi".

zaloguj się by móc komentować

Paris @pink-panther 7 sierpnia 2017 23:44
8 sierpnia 2017 00:06

Mam nadzieje, ze po tych wakacjach wezma sie do roboty... i to takiej ostrej.

We Francji wakacje "nowa" ekipa ma skrocone...

... dzis "chinskie ostrzerzenie" dostala pierwsza dama Francji... a pan "Mikron" do konca wrzesnia ma przedstawic rozwiazanie "kryzysu" w branzy mleczarskiej.  Podobna metode bedzie nalezalo zastosowac u nas... i dac im wszystkim zlobom scisle okreslony czas na wykonanie konkretnych zadan.

 

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @jestnadzieja 8 sierpnia 2017 00:00
8 sierpnia 2017 00:12

To są wspaniałe przeżycia dla rodziców i dla dumnego (choć lekko przestraszonego ) harcerza:))) Szkoda, ze szkoły państwowe porzuciły ten element wychowania dzieci. Do dzisiaj dzięki harcerstwu i PTTK - mamy najwyższą kulturę wędrowania szlakami i urządania obozowisk. Ona się niestety obniża, ale z pewnością tych wszystkich cennych umiejętności nie zawdzięczamy ekologom.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @ewa-rembikowska 8 sierpnia 2017 00:03
8 sierpnia 2017 00:17

Pełna zgoda. Brak jasno sprecyzowanej racji stanu państwa i poddańczy stosunek do zagraniczy czyli banalny neo-kolonializm w postawie naszych polityków skutkuje rozbestwieniem agentur poutykanych w tzw. fundacjach. Ze szkodą dla opinii tych prawdziwych fundacji. Ktoś powinien uporządkować obszary życia państwowego i społecznego, w których państwo może dopuścić warunkowo działanie fundacji czy stowarzyszeń- uwaga bezcenna. Z całą pewnością zaś nie mogą to być twory terroryzujące państwo pod pozorem "walki o praworządność" czy inne "izmy".

zaloguj się by móc komentować

Paris @ewa-rembikowska 7 sierpnia 2017 23:47
8 sierpnia 2017 00:17

Tak... lasy... drewno... to dzis bardzo goracy towar...

... wlasnie byl wczoraj w telewizorze reportaz, ze w Rumunii glownie w Transylwanii, lasy sa tak zlodziejsko wytrzebione przez IKEE i austryjackie korpo... ze niedzwiedzie brunatne schodza do lokalnych wsi, malych miasteczek i atakuja wszystkie smietniki, komorki, garaze wolno stojace w poszukiwaniu zywnosci... przy tym sa dosc agresywne... ale jeszcze nie atakuja ludzi...

... do tego doprowadzila rabunkowa godpodarka drewnem...

... mam nadzieje, ze pan Szyszko nie ustapi ani KE ani tym bardziej tej kreaturze Timmermansowi... kazdy przecietny Franek wie o co chodzi w takiej biurwokratycznej zagrywce... i  NIE  WOLNO  lobuzom ustapic !!! 

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @Paris 8 sierpnia 2017 00:06
8 sierpnia 2017 00:19

A cóż będzie robić Pierwsza Dama Francji w czasie, gdy ukochany małżonek będzie "współzarządzał Europą wraz z panią Merkel"??

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @Paris 8 sierpnia 2017 00:17
8 sierpnia 2017 00:45

Proszę bardzo. A gdzie jest komisarz Timmermans. Gdzie są "nasi" ekologowie? Gdzie fundacje niemieckie? Dlaczego nie jadą do Rumunii i tam nie protestują pod ministerstwem leśnictwa??? I w Polsce jakoś nikt nie pisze o rabunku lasów rumuńskich w wykonaniu IKEA i firm austriackich.

Dzięki za info.

zaloguj się by móc komentować

Marart @pink-panther 8 sierpnia 2017 00:03
8 sierpnia 2017 00:51

Ale to z pewnością byli ludzie ,którzy wiedzieli co robią i po co  . Jak również jak już zaczęli działać to się przekładało na wyniki w naturze. Natomiast ci opisani w powyższym tekście to tak " lubiani" przez Coryllusa pozoranci. 

zaloguj się by móc komentować

Paris @pink-panther 8 sierpnia 2017 00:19
8 sierpnia 2017 00:57

No ma sie PDF okreslic do konca wakacji...

... ale nie moze i "reprezentowac"  i "dzialac publicznie".

zaloguj się by móc komentować

Paris @pink-panther 8 sierpnia 2017 00:45
8 sierpnia 2017 01:00

Bo to jest bezczelna i chamska ustawka i nagonka na Polske...

... tak tam w Rumunii  KE i ekolodzy maja  pelne rece roboty !!!

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @Paris 8 sierpnia 2017 00:57
8 sierpnia 2017 01:03

Co o IKEA - to obecnie w Polsce sieją panikę, że "przez ministra Szyszkę IKEA na znak protestu przestała kupować drzewo w Polsce". Takie bezczelne kłamstwa.  IKEA kupiła 33 tysiące ha lasów w Rumunii w 2015 r. i tnie bez miłosierdzia. Można sobie wyobrazić ceny drewna rumuńskiego.

zaloguj się by móc komentować

jestnadzieja @pink-panther 8 sierpnia 2017 00:45
8 sierpnia 2017 01:06

Tu w temacie:

https://www.forest-monitor.com/pl/rumunskie-lasy-oczami-szwedow/

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @pink-panther
8 sierpnia 2017 01:16

Jest artykuł o tym, jak to poczynając od roku 2004  Uniwersytet Harvarda (!!!) kupował małe kawałki lasów w Rumunii od jakichś pokątnych handlarzy czyli od mafii i poprzez firemki -słupy w Luxemburgu i w Szwecji - sprzedawał je IKEA. A teraz rumuńscy prokuratorzy prowadzą szeroko zakrojone śledztwo w tej sprawie pod hasłem -przestępczości zorganizowanej.  Lasy były kupowane głównie w północno-wschodniej Rumunii czyli w Karpatach. Tytuł artykułu:"How Ikea And Harvard Got Tangled In A Corrupt Romanian Land Deal" z 03.03.2016 r. autorstwa Daniela BOJINA, Paula RADU o Hansa STRANDBERGA. A tutejsi "ekologowie" nawet się nie zająkną. 

 

 

http://www.huffingtonpost.com/entry/harvard-ikea-corruption-romania_us_56d86cbbe4b0000de4039509

zaloguj się by móc komentować

maria-ciszewska @pink-panther 7 sierpnia 2017 22:42
8 sierpnia 2017 07:55

Chodzi o jego brzytwę (Ockhama). Żeby zrobił porządek z tymi sztucznie hodowanymi organizacyjkami.

zaloguj się by móc komentować

elzbieta @pink-panther
8 sierpnia 2017 09:41

Jak zwykle rewelacja, dzieki za Pani prace, a ja wlasnie wyslalam Pani artykul do rzeczniczki KUL-u p.Jaskoly.

pozdrowienia

 

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @jestnadzieja 8 sierpnia 2017 01:06
8 sierpnia 2017 09:58

Dzięki za linka. Bardzo kształcące. Podobno "na drugą nóżkę" wycinane są masowo lasy na Ukrainie w Karpatach. We Lwowie znaleziono skład z jakimś dobrym drewnem - kierunek eksportu - Rumunia. Czyli rumuńska i ukraińska mafia pracuje zgodnie z IKEA. A tutejsze lewactwo urządza nagonkę na leśników polskich w Puszczy Białowieskiej.  Ciekawe, że szlachetne niemieckie fundacje niczego złego w lasach na Ukrainie nie dostrzegają. A Karpaty Wschodnie - giną.

zaloguj się by móc komentować


pink-panther @elzbieta 8 sierpnia 2017 09:41
8 sierpnia 2017 10:01

Nie wiem, czy pani dyrektor to się spodoba:))) A właściwie władzom KUL. Ale to wstyd, bo przecież tym "odcięciem się" zaatakowali też Telewizję Trwam, JE Biskupa Dydycza i tylu porządnych katolików, zwłaszcza leśników. Ale nie ma się czemu dziwić, bo "na mieście mówią", kto tam w tym KUL-u rządzi:)))

zaloguj się by móc komentować

ArGut @pink-panther 8 sierpnia 2017 00:45
8 sierpnia 2017 10:29

Słyszałem od pana w Hajnówce, który za biznes wybrał sobie przetwarzanie i utylizacje odpadów drewnianych, że na rynku tartacznym były zmiany. Drzewo, co mnie zdziwiło, pozyskiwane jest z Niemiec i mimo plagi kornika drukarza płyt świerkowych nie brakuje w dużych marketach. Cena drzewa, elementów drewnianych, płyt meblowych, blatów też w miarę stała pozostała.
Od trzech lat jeździmy po różnych częściach Polski i pan kornik też tam jest o czym informują tablice leśne. To pewnie skutek zapisów wylobbowanych przez NeGiOsy w definicjach drzewostanu "podlegającego ochronie". I to wszystko było jawne. TVN24 w swoich przekazach podaje, że usunięcie wszystkich martwych drzew jest skutecznym rozwiązaniem. Pokazuje jak wygląda gospodarcza część polskiej Puszczy Białowieskiej, czyli widać ogrom szarych świerków wśród wysepek zieleni. 
No i jeszcze "Sekretne życie drzew" zrobiło sukces wydawniczy. Wszstkie te sprawy tak jakoś się SAME stały.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @ArGut 8 sierpnia 2017 10:29
8 sierpnia 2017 10:39

Dzięki za info. Czyli Puszcza Białowieska jest traktowana instrumentalnie w rozgrywkach "totalnej opozycji" z rządem. Skoro Frans Timmermans "w to wszedł", to raczej wątpliwości nie ma.

zaloguj się by móc komentować

Zadziorny-Mietek @pink-panther
8 sierpnia 2017 11:44

Kim w takim razie jest ten "ktoś" z kręgu obecnej władzy, kto na wiodącym polskim uniwerystecie zezwala na otwarcie nowego kierunku studiów jak poniżej:

Cyt.: "Antropozoologia to nowy międzyobszarowy kierunek studiów licencjackich, którego nie znajdziecie nigdzie indziej w Polsce!

(...) Program adresowany jest do tych z Was, którzy interesują się złożonymi i wielowymiarowymi relacjami między ludźmi i (innymi) zwierzętami w kontekście poznawczym, praktycznym i etycznym.
(...)
Studia zapoznają Was z najnowszymi odkryciami dotyczącymi umysłów, emocji i zachowań zwierząt. (...) Przygotują Was również do mądrego i skutecznego rozwiązywania konfliktów interesów między ludźmi a przedstawicielami innych gatunków, z poszanowaniem podmiotowości i godności ludzi i zwierząt.

(...) Będziecie przygotowani do pracy w sferze edukacji, kultury, turystyki, mediów, administracji państwowej, oświaty, w placówkach ochrony przyrody, organizacjach pozarządowych, i firmach prowadzących działalność opartą na interakcji ze zwierzętami.
(...)".

https://irk.uw.edu.pl/katalog.php?op=info&id=S1-AZ&kategoria=

za zrabowane Polakom przez władzę pieniądze?

(wytłuszczenia i podkreślenia - moje)

zaloguj się by móc komentować

Rozalia @pink-panther
8 sierpnia 2017 12:51

Kiedy kilka dni temu, w TVP1, mieli wieczorem nadawać film Rafała Geremka o rzezi Woli, zainteresowałam się progenitura derogiego Bronisława.  Nie znalazłam potwierdzenia,  że reżyser Rafał, to syn derogiego, ale po przejrzeniu bogatego dorobku filmowego, na 90 procent tak. Oficjalnych synów Bronisław Geremek miał dwóch.  Obaj są lekarzami. Natomiast wnuczka Maria, została rzucona na modny kierunek ekologiczny.

Ups... wracam po linka.

zaloguj się by móc komentowaćA-Tem @ewa-rembikowska 8 sierpnia 2017 00:03
8 sierpnia 2017 14:05

...przedefiniować obszary, którymi powinny zajmować się stowarzyszenia i fundacje...

 

Raczej wyegzekwować już istniejącą definicję; tę, którą mamy: służba Człowiekowi (to jest wersja dla niewierzących), służba Bogu a człowiekowi, stworzonemu na obraz i podobieństwo Boże, jako zastępstwo służby Bogu (wersja dla wierzących).

 

Gumaniści dostaną gumanizm, szuflą do gardła, aż będą płakać "...wystarczy nam humanizmu, proszę, proszę, my już jesteśmy dostatecznie humanistyczni, chlip, chlip"; niech im się nie wydaje, że wywiną się chyłkiem. Służenie Człowiekowi jest celem każdego służebnie nastrojonego humanisty, innych nie potrzeba na wolności. Do tego, zasada ta działa, obojętnie jakiego chowu jest dany humanista: może być i moskiewskiego, może być niemieckiego, w hospicjum się przyda, natomiast w szkole NIE.

 

A co mamy? Idealną odwrotność: gumanisty szaleją po szkołach, a najciężej chorych pielęgnuje zakon. Odwrócić, postawić to, co dziś stoi na głowie z powrotem na nogi! I będzie dobrze.

 

Definicje już są — tylko je egzekwować. Nie powiem, uczyć się na własnych błędach trzeba stale, by ich drugi raz nie popełnić już nigdy więcej — niemniej, równolegle do uczenia należy uzbroić społeczeństwo w 100%, czyli tak, aby każdy zdolny do noszenia broni tę broń nosić MUSIAŁ, idealnie wyczyszczoną. Nosić broń, pod rygorem utraty praw obywatelskich, a do tego podwojenia podatków. Na przykład. Nie ma wożenia się na buforach. Każdy się dokłada do obronności, a kto nie chce, ten płaci. Po uzbrojeniu społeczeństwa te "dziewięć tajniackich stowarzyszeń samych sobie służących, głównie do brania pieniędzy z kasy społecznej", obecnie wyjadadających budżet, utraci sens bytu - może z wyjątkiem jednej, najsurowiej kontrolowanej przez UZBROJONE społeczeństwo. Po uzbrojeniu społeczeństwa urzędnik nabierze manier, a załatwianie spraw - tempa. Samo od siebie tak "się zacznie zmieniać".

 

Uczyć się i zbroić się. Nigdy w życiu noc w lesie jeszcze nikogo niczego nie nauczyła, jeśli za tą "próbą ducha" nie poszło przestrzelanie broni.

 

Nie fantazjujmy, że harcerskie podchody coś dadzą. Nie podparte kalibrem 10mm nic nie dadzą. I to ten "kaliber" ma być dla każdego, absolutnie nie dla cwanych gówniarzy, udających że są policją, czy dla politykierów, wymachujących w windzie pistoletami sobie pod nosem. Patologia jest dziś; uzbrojone i równolegle zobowiązane do odpowiedzialności ma być społeczeństwo. W tym ostatnim mieszczą się obozy harcerskie, owszem.

zaloguj się by móc komentować

A-Tem @Rozalia 8 sierpnia 2017 12:57
8 sierpnia 2017 14:08

To jest straszne. NUKE THE WHALES!

zaloguj się by móc komentować


A-Tem @pink-panther 8 sierpnia 2017 01:16
8 sierpnia 2017 14:45

Univ. Harvarda ma większy przerób (cash flow) niż Holandia, a ta ma większy, niż... Moskowia. 

 

Ten Harvard to jest gigantyczny organizm gospodarczy. Nauka to tam lata pod  rubrum miscellanea. Gigantyczny organizm ekonomiczny — z 'mało ważną nauką' traktowaną obrzędowo — przypomina tu się dawna świątynia jerozolimska, też był to gigant gospodarczo-wywiadowczy... aż został zlikwidowany. Czyżby los Harvardu, spekulatora na kopalniach w Donbasie i świerkowych lasach w Karpatach - był przesądzony?

 

PS

Megaświetny artykuł. Jak zawsze (dałem sobie po łapach właśnie za takie odkładanie) odłożyłem tak istotny komentarz, jak obecne wyrażenie uznania. Pięknie proszę o przesunięcie go "w myśli" na sam początek :-)

zaloguj się by móc komentować

Paris @pink-panther 8 sierpnia 2017 01:03
8 sierpnia 2017 15:52

Na wiosne br. napisalam dosyc obszerny komentarz,  o reportazu, ktory byl wyswietlany w "dobrej porze ogladalnosci" w TF2, o tym jak IKEA i austryjacka znana korpo zdewastowaly wycinke lasow w Rumunii, w Transylwanii - wlasnie... te miski, ktore teraz schodza az pod ludzkie zabudowania w poszukiwaniu pozywienia to jest wlasnie ten skutek.

Z IKEA bardzo poszlo "na noze"... to zlodziejskie korpo ma juz wytoczony proces sadowy.  W reportazu nikt z oficjeli IKEI nie chcial sie oficjalnie wypowiadac... poza tym na skutek procesu zachodza tam "zmiany wlasnosciowe"... natomiast jeden ze wspolwlascicieli powiedzial "do ukrytej kamery", ze afera z ta zlodziejska wycinka zatoczyla wielkie kolo, ze sprawa bedzie sie ciagla w sadzie, a IKEA przestanie zwyczajnie istniec.

Tak wiec... to co twierdzi IKEA to jest zwyczajne KLAMSTWO... a IKEE trzeba omijac "szerokim lukiem"... bo bankrut pograzony jest ogromnym odszkodowawczym procesem sadowym i zwyczajnie probuja jeszcze cwaniaki wyrwac byc moze troche drewna, a z zaplata beda potem problemy... nie do wyegzekwowania... a z kornikiem trzeba walczyc... a dla "obroncow przyrody" - stosowna sankcja pieniezna za rozne zaklocenia i perturbacje w pracy lesnikow !!! 

A debilami w brukselce nie ma sie co przejmowac... to sa ostatnie podrygi zdychajacej ostrygi !!!

zaloguj się by móc komentować

Paris @pink-panther 8 sierpnia 2017 01:16
8 sierpnia 2017 15:59

O takich "numerach" i o "sprzeciwie" ekologow to powinna tv narodowa informowac... ale w tym temacie - jest zmowa milczenia...

... a Kurskiemu - strach nie pozwoli na taka wolte i niezaleznosc !!!

Tego Kurskiego... i te dete presstytucje... to tylko zaorac i budyn zasiac !!!

zaloguj się by móc komentować

Paris @pink-panther 8 sierpnia 2017 09:58
8 sierpnia 2017 16:07

No prosze... jak sobie Ukraina radzi...  pieknie  !!!

Ciekawe...

... a Sakiewicz "wyje"  o Smolensku... o pierdach  Saakashvilego... pewnie jutro zacznie "patriotycznie" kolejna miesiecznice grzac... bo 10-ty sie zbliza...

... a w Donbasie - ponoc -  TAAAAKA  wielka  wojna !!!   A  MAFIA  kradnie, ze tylko wiory leca... musza mlodzi Polacy informowac mlodych Ukraincow, kto im Ojczyzne kradnie !!!

zaloguj się by móc komentować

Paris @Rozalia 8 sierpnia 2017 13:01
8 sierpnia 2017 16:20

To sie dopiero Polsce pasjonatka ekologii trafila...

... i jaaaka skromna  !!!    Nie chce byc znana tylko z "nazwiska"  !!!

Noz... lewa reka sie tylko przezegnac !!!

zaloguj się by móc komentować

saturn-9 @pink-panther 7 sierpnia 2017 22:42
8 sierpnia 2017 16:54

Dzięki wielkie Szanowna Panthero za lekturę aż naszło mnie poszperać w gardzielu pojemnym o filozofie co to o selekcji mędrkował a zwał się Haeckel.  Kilka uwag uzupełniających:

 ... z pism pt. Der Liebern Wunder (?) 

zapewne odnosi się to do książki Die Lebenswunder  wydanej w roku 1904 a będącej uzupełnieniem do światowego bestsellera Die Welträthsel (1899), angielskie wydanie 1901, francuskie wydanie 1902.

Haeckel jest postacią z poglądami problematycznymi z perspektywy obecnie panującej polityczno poprawnej narracji. A wczytując się w biogram wynika, że miał całkiem całkiem dobre kontakty ze światem naukowym Albionu. W okresie pobytu na wyspach Kanaryjskich (1866-1867) spotkał się m.in. z Charles Darwinem. Od roku 1876 do 1879 kilkakrotnie udawał się z podróżą do Anglii i Szkocji.  Bowiem był specjalistą odpowiedzialnym za opis i skatalogizowanie co brytyjska HMS Challenger-Expedition wyłowiła z mórz i oceanów. Pszczółka pracowita z niego była i czasami więcej niż 18 godzin dziennie zatapiał się w obowiązkach. To z tymi godzinami wyłapałem na wiki wolnomularzy.  Encyklopedia mularzy opisuje również wpływ jego myśli naukowej na nowo utworzone loże, które jakoś tak bardzo scjentystycznie, bez 'Wielkiego Architekta' i 'Opatrzności Bożej', prawdy poszukiwały i stanowiły grupę rozłamową w niemieckim obszarze z dużym ciążeniem do Wielkich Lóż w Paryżu i Londynie. Czy Haeckel też gdzieś spotykał się i śluby składał nie ma żadnej wzmianki.

A 18 godzin pracy to je trop czy nie? Dla mnie tak!

zaloguj się by móc komentować

Magazynier @pink-panther
8 sierpnia 2017 17:21

Tekst którego wagi nie można przecenić. 100/100. Grot utkwił w samym ogonku skoczongonka, który zżera to gnijące jabłako. Akademia nie mogła bardziej odsłonić swojej pokrętnej gębusi donosiciela i żebraka w jednej osobie, która nie umie inaczej jak tylko deprawować nawet wykładowców uniwerstytetu powołanego do służby Kościołowi.

 

 

zaloguj się by móc komentować

szarakomorka @pink-panther 8 sierpnia 2017 10:01
8 sierpnia 2017 17:44

Po przeczytaniu Pani notki ja również napisałem do pani dyrektor od komunikacji, co tym wszystkim wszystkim myślę. Notki Pani jak "elżbieta" nie wyslałem.

Nie sądzę, że to jakoś wpłynie na panią Jaskułę, ale może przynajmniej kogoś w jej biurze obudzi. Adres ogólnodostepny, więc może ktoś inny oprócz niej to przeczyta.  

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @Zadziorny-Mietek 8 sierpnia 2017 11:44
8 sierpnia 2017 23:07

Ciekawe, że od tysięcy lat człowiek zajmując się hodowlą zwierząt i otaczając się zwierzętami takimi jak psy i koty w sposób naturalny wchodzi w relacje ze zwierzętami. W różnych kulturach w różny sposób. Największą wiedzę posiadają oczywiście rolnicy i weterynarze. Oczywiście nie w warunkach "hodowli przemysłowej".
Ciekawe, że takie kierunki pojawiają się w krajach, gdzie hodowla zwierząt ma charakter przemysłowy i ludzie utracili naturalne kontakty ze zwierzętami. Ciekawe, czego zamierzają uczyć na tych "studiach licencjackich". Każdy gospodarz na wsi mający pamięć o hodowli w starym stylu zapewne mógłby napisać doktorat o "relacjach człowieka ze zwierzęciem". Ale chłopa ze wsi nie zaproszą na zajęcia w charakterze wykładowcy:))) Ciekawe, kto będzie wykładał. I CO?

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @Rozalia 8 sierpnia 2017 12:51
8 sierpnia 2017 23:08

Mówiło się, że wyemigrowali w latach 80-tych.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @Rozalia 8 sierpnia 2017 13:01
8 sierpnia 2017 23:10

Jakby tu powiedzieć. To chyba miała być tutejsza "arystokracja zastępcza" jak już to ziemiaństwo zostało ostatecznie wyeliminowane lub zdemoralizowane. Ale "projekt" nie wypalił.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @A-Tem 8 sierpnia 2017 14:45
8 sierpnia 2017 23:14

Akurat tego o Harvardzie nie wiedziałam. Biznes pod przykrywką nauki? No i kreowanie elit biznesowo politycznych.

PS. Dzięki za miłe słowa:)))

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @Paris 8 sierpnia 2017 15:52
8 sierpnia 2017 23:18

No i okazuje się, że sprawa nadal jest aktualna i to w całej Europie Centralnej i Wschodniej. Ciekawe, że może okazać się bankrutem. Toć to miliarder. I całkiem sprytnie sprzedaje badziewie produkowane w Wietnamie, Tajlandii i Chinach, korzystając z tego, że tam żadne "układy zbiorowe" i "związki zawodowe" - nie podwyższają stawek. Podobnie jak "ochrony środowiska" też nie widać.  Będziemy z uwagą obserwować wydarzenia w Rumunii i na Ukrainie.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @Paris 8 sierpnia 2017 15:59
8 sierpnia 2017 23:20

W polskich mediach nie ma żadnych informacji z krajów Europy Centralnej!!! Bo jest zagrożenie, że zaczęlibyśmy się integrować. A "nie wolno". Wszystkie "kontakty" - "pod nadzorem":)))
 

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @saturn-9 8 sierpnia 2017 16:54
8 sierpnia 2017 23:48

Bardzo bardzo dziękuję za rozgryzienie tego tytułu. Głuchnę bo za dużo rocka słuchałam w młodości:))) I teraz nie dosłyszę. Te kontakty Haeckla i rodzina Darwina to jest rozwojowa sprawa. Darwin pochodził ze strony matki z rodziny Wedgwoodów, bardzo wzbogaconych w pokoleniu dziadków producentwó ceramiki luksusowej. Sam zresztą też ożenił się z kuzynką (chyba cioteczna siostra) z Wedgwoodów. Dodatkowo był skoligacony z rodziną Galtonów (produkcja broni). Kuzyn Francis Galton - to ten od eugeniki. Wszystko to było bardzo wzbogacone mieszczaństwo z bardzo dzietnymi rodzinami i wysokim poziomem samozadowolenia. Trzecie pokolenie prowadziło życie na bardzo wysokiej stopie materialnej ale towarzysko w Imperium - byli "tylko mieszczanami". Wejście do sfer wyższych zapewniały im "osiągnięcia naukowe", z których niektóre były realne. Dziadkowie Erasmus Darwin i Samuel Galton byli założycielami  bardzo ekskluzywnego i słynnego w Anglii "Lunar Society" - nawet Beniamin Franklin tam bywał. 

Bardzo dużo podróżowali "w celach naukowych". Wszystkie trzy rodziny dyskretnie dystansowały się od Church of England w stronę unitarianizmu a Darwin zamiast na nabożeństwa chodził na spacery. Jeśli chodzi o "loże", to są zapisy w archiwach, iż Francis Galton w roku 1844 r. (w wieku lat 22) został przyjęty do United Grand Lodge of England i doszedł do trzeciego stopnia. Wielkimi mistrzami tej loży byli m.in książę Sussex August Fryderyk - szósty syn króla Jerzego III (1813-1843) i książę Walii Albert Edward przyszły król Edward VII.

zaloguj się by móc komentować


pink-panther @Magazynier 8 sierpnia 2017 17:21
9 sierpnia 2017 00:01

Dzięki za słowa wsparcia. Wstrząsnęła mną forma odcięcia się władz KUL od wykładu własnego pracownika. Mogli te ataki i "list oburzenia" zwyczajnie przemilczeć dyplomatycznie. Może ten list "ekologów" był pretekstem do "zemsty za Lutra". Chyba były jakieś plany do hucznych obchodów "Lutra" ale jakoś po tych wykładach na temat nauk i życia Lutra - nie było
"nastroju":))) Smutne, że katolickie uniwersytety są coraz mniej katolickie.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @szarakomorka 8 sierpnia 2017 17:44
9 sierpnia 2017 00:04

Myślę, że ks. prof. Tadeusz Guz zasługuje na coś więcej niż protekcjonalne i złośliwe "odcięcia się" władz uczelni od Niego. O ile wiem jest jakaś petycja podpisywana do władz KUL w tej sprawie. A indywidualne listy też są cenne. Środowisko katolików winno informować katolicką uczelnię o swoich odczuciach.

zaloguj się by móc komentować

Paris @pink-panther 8 sierpnia 2017 23:18
9 sierpnia 2017 00:04

Tak... to jest absolutnie priorytet...

... te ataki miskow w Rumunii to wyglada dosc groznie... ludzie je bacznie obserwuja, te miski, z bejsbolami w reku, zeby w razie co sie obronic, a miski dewastuja ogrodzenia, ploty, bramy... te miski, ktore byly pokazane to byly naprawde rozjuszone, ze ludzie chowali sie przed nimi...

... a sprawa IKEI we Francji jest znana, ale ta banda napewno bedzie chowac glowe w piasek i zaslaniac sie niewiedza... zreszta to widac po zachowaniu presstytutek - dla nich temat nie istnieje - bo to MAFIA jest... nie ma nad nimi zadnej kontroli... zadnego bata !!!

A dzis Pani Panther'o we Francji wybuchla kolejna wielka afera... calymi milionami wycofywane sa jajka... jaja zakazone sa jakims srodkiem owadobojczym na wszy czy pluskwy... to normalnie szok... jaja pochodzily z exportu z Holandii... Belgii  !!!... i o zgrozo ze Szwajcarii  !!!  Wszyscy pytaja jak to mozliwe ???   Gdzie byla  kontrol ???  No jaja jak berety... mowia o 60 milionach jaj  do wycofania we Francji !!!

Zonka "Mikrona" niestety nie bedzie dostawac kasy za swoja "publiczna dzialalnosc"... a "Mikron" ma wielki zjazd "slupkow popularnosci" w ostatnio przeprowadzonym sondazu... na 36%.

zaloguj się by móc komentować

Godny-Ojciec @pink-panther 9 sierpnia 2017 00:01
9 sierpnia 2017 00:19

Katolickie Uniwersytety należy odzyskać dla katolicyzmu poprzez nacisk finansowy wiernych.

zaloguj się by móc komentować

chlor @pink-panther
9 sierpnia 2017 00:52

Nie można zlikwidować KULu, tej bolszewickiej jaczejki? To jest gorsze niż dawny sławny WUML, czyli wieczorowy uniwersytet marksizmu - leninizmu.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @Paris 9 sierpnia 2017 00:04
9 sierpnia 2017 01:30

We Francji, o ile dobrze pamiętam jest jakaś wielka korporacja spożywcza, która ma realny monopol na wiele silnych marek spożywczych.  Pamiętam, że w sklepach francuskich wszędzie były np. ciastka marku "Lu". Ta firma wykupiła jakieś makarony włoskie, jakieś piwo niemieckie. Oczywiście produktów były dziesiątki a nawet setki. Ale to jest jedna firma. A właściwie grupa. Jeśli rynek jest na taką skalę scentralizowany, to łatwo o taką wielką wpadkę. Nie twierdzę, że to chodzi o tę firmę ale o samą zasadę centralizacji i eliminowania różnorodności marek żywności. Straszne jest to, że jajka są uważane powszechnie za wolne od trucizn.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @Godny-Ojciec 9 sierpnia 2017 00:19
9 sierpnia 2017 01:33

Mocna rzecz:))) Warto byłoby odzyskać katolickie uniwersytety dla katolicyzmu, ale obawiam się, że one cierpią na te same choroby co polskie uniwersytety i szkoły wyższe - nie-katolickie: chów wsobny kadry naukowej, moralny i intelektualny upadek "liderów", pogoń za kasą. To są długofalowe skutki tego, że kiedyś Profesora Tatarkiewicza - zastąpił docent politruk Holland:))) Mądrość wypchnięta przez cwaniactwo. Katolickie uniwersytety też się do pewnego stopnia tym "zakaziły".

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @chlor 9 sierpnia 2017 00:52
9 sierpnia 2017 01:36

Każda firma jest taka, jaki jest jej szef. Katolicki Uniwersytet Lubelski jest uzależniony od miejscowego biskupa. Być może obecny biskup jest "ekologiem":)))  Dłużej klasztora niż przeora - to takie stare przysłowie:)))

zaloguj się by móc komentować

ewa-rembikowska @pink-panther 8 sierpnia 2017 23:08
9 sierpnia 2017 08:14

Marcin - chirurg i Maciej - neurolog. Mieszkają w Warszawie.

zaloguj się by móc komentować

Magazynier @pink-panther 9 sierpnia 2017 00:01
9 sierpnia 2017 11:29

Smutne. Ale rzeczywiste. Kościół musi mieć swój dochód i budżet, żeby mieć swoje uniwersytety i szkoły. Dotacje ministrialne i unijne niszczą to co katolickie w tzw. uniwersytetach katolickich. 

zaloguj się by móc komentować

Magazynier @pink-panther 9 sierpnia 2017 01:36
9 sierpnia 2017 11:46

Raczej nie. Po prostu Biskup jako kanclerz wydziału teologicznego, czy może całego uniwerku, nie wiem, wiem na pewno że wydziału teologicznego, musi liczyć się z kasą. Sam nie ma tej kasy. Dlatego idzie na kompromis wobec nacisków dotacjo-dawców. Nadto może też tu być konflikt między wykładowcami uniw. katolskiego a Biskupem, bądź co bądź kanclerzem tegoż uniw, czy wydziału teologicznego, nieposłuszeństwo z ich strony wobec Kościoła.

Coryllus wspomniał dziś u siebie rozróżnienie między "demokracją" a "autentyczną demokracją". I to jest ta właśnie "autentyczna demokracja". Niestety wiara w demokrację, taki względny republikanizm, jak mi się zdaję, wniknął do Kościoła, po kolaboracji dynastii Bourbońskiej i Sabaudzkiej z masoństwem, i po tej serii zabójstw katolskich głów koronowanych, o których niedawno pisała Gospodyni tego bloga.  Zdaje się że odsunął się od legitymizmu i od tomaszowej filozofii polityki (De regno) i dał szansę demokracji, niestety. Widzimy to nawet u naszego św. Jana Pawła II. Chociaż wykładnia że w Centesimus Anno nazwał demokrację jedynym możliwym ustrojem, wykładnia przyjmowana przez wykładowców Społecznej Nauki Kościoła, jest na wyrost. Jeśli wczytać się w ten dokument, można zobaczyć, że jest tam tylko zasygnalizowana tolerancja wobec demokracji. W Kościele zabrakło historyków z zacięciem do filozofii polityki, którzy odtworzyliby jako optymalny model ustrojowy, ustrój mieszany, ulubiony ustrój Sarmacji, oczywiście z mankamentem elekcyjnym, ale z szansą na przywrócenie dynastii. Nikłą co prawda, ale jednak ... 

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @ewa-rembikowska 9 sierpnia 2017 08:14
9 sierpnia 2017 12:05

Dzięki za info. W każdym razie - znawcy problemów Puszczy Białowieskiej lepsi od leśników:)))

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @Magazynier 9 sierpnia 2017 11:29
9 sierpnia 2017 12:10

"To co katolickie" zawsze może zostać obronione, jeśli tylko jest dobra wola. Nawet "dotacje ministerialne i unijne" nie powinny wpływać na badania i dyskurs naukowy w katolickiej uczelni. Natomiast przypomniał mi się pewien fakt historyczny, jak to pewna delegacja biskupów pojechała do siedziby UE w Brukseli i tam - na żądanie gospodarzy - zdjęła Krzyże z piersi. Żeby jakoby "nie urażać uczuć" Cohn Bendita i Guya Verhofstadta. To był przełom i totalna klęska. Wszystko, co wydarzyło się potem, to już tylko smutna konsekwencja. Bo po prostu "jak Pan Bóg chce kogoś ukarać, to mu rozum odbiera" czy podobnie.  Więc w zasadzie mnie takie "oświadczenia" nie dziwią i nie smucą bo i tak wiadomo, że - zostaje Różaniec jako ostatni szaniec.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @Magazynier 9 sierpnia 2017 11:46
9 sierpnia 2017 12:17

KUL funkcjonował kilkadziesiąt lat pod rządami reżymu komunistycznego a nawet stalinowskiego. I jakoś trzymał się bez - poniewierania doktryny katolickiej. A teraz dochodzi do publicznych gorszących połajanek w wykonaniu jakiejś , przepraszam za wyrażenie, biurokratki. Z grzeczności nie skrócę nazwy. Ja jeszcze pamiętam nagonkę na jakąś Profesor, którą cwana dochtór próbowała wrobić w "wypowiedzi antysemickie" czy coś podobnego, powołując się na dwie studentki jako "świadków". Studentki co prawda stały na korytarzu a drzwi były zamknięte, ale uczelnia na wszelki wypadek- uwierzyła niższej stopniem doktorantce i "studentkom z korytarza". I, o ile dobrze pamiętam, zawiesiła Panią Profesor. 
No ale tam się wylansowało kilku lepszych donosicieli na kolegów naukowców i dopiero trzeba było publicznego skandalu z nazwami ulic i placów, żeby lekko ukrócić ten "pochód autorytetów moralnych".

zaloguj się by móc komentować

jolanta-gancarz @pink-panther
9 sierpnia 2017 12:38

Postępowanie władz KUL, wyrażone słowami p. rzecznik L. Jaskuły , z punktu widzenia nie tylko moralności katolickiej, ale i szacunku dla własnego "gniazda" jest zdumiewające i skandaliczne! No, ale skoro produktem tej uczelni jest etyk Hartman (a studentem przez kilka lat był też polityk Palikot), to dziwić się nie należy. Szkoda tylko dobrego imienia, wypracowanego przez pierwsze dziesięciolecia jej istnienia, nie mówiąc o pamięci takich uczonych, jak o. Krąpiec, czy Karol Wojtyła.

No, ale przyszedł chyba czas, żeby zagłosować nie tyle nogami, co sakiewkami. Ja już od kilku lat (chyba nawet kilkunastu, ale nie będę szukać w pamięci) ostentacyjnie, komentując teatralnym szeptem hucpę zbiórki na KUL w kościele, nie rzucam wtedy na tacę ani grosza.

A ks. prof. Guz ma na szczęście też swoich, podpisanych nazwiskiem, a nie tylko inicjałami, obrońców w liście otwartym: http://naszdziennik.pl/polska-kraj/183713,prawda-zabolala.html

Natomiast p. rzecznik Jasuła, która pracę doktorską pisała na temat: Prawo do dobrego imienia, a wolność prasy, powinna się wstydzić!

Kto chce, może sobie co nieco o jej oficjalnej karierze tu poczytać: http://www.kul.pl/dr-lidia-k-jaskula,art_1604.html

A tu obejrzeć zdjęcie tej młodej dość osóbki: http://www.kul.pl/zespol-prasowy,art_1280.html

zaloguj się by móc komentować

Magazynier @pink-panther 9 sierpnia 2017 12:10
9 sierpnia 2017 13:32

Słyszałem o tych niemieckich Biskupach w Jerozolimie, co w imię dialogu religijnego byli schowali swoje krzyże. Ale o tych w Brukseli to nie słyszałem. To nasi byli? 

zaloguj się by móc komentować

Magazynier @pink-panther 9 sierpnia 2017 12:17
9 sierpnia 2017 13:39

Tak. KUL jest rozpracowany. Sam fakt że dali mgr miszczowi z Biłgoraja to już świadczy o czymś dziwnym. Takie miałem przeczucie, że nad nim pracują, kiedy usłyszałem ta info o wykładach otwartych w ramach "dialogu z gender", sponsorowanych z dotacji Bramy Grodzkiej, z wykładowcami nosicielami sakramentu kapłaństwa. To już był znak. Afery z nazwami ulic nie pamiętem. Może słyszałem, ale nie zapadła mi w pamięci.

Ja też się nie dziwię. W globalnej wiosce policyjnej takie wielkie zinstytucjonalizowane gniazdo kontrreformacji bardzo trudno utrzymać w posłuszeństwie na dłuższą metę. Organizacje finansowe i potyliczne nie mogą tego odpuścić.

zaloguj się by móc komentować

Magazynier @pink-panther 9 sierpnia 2017 12:10
9 sierpnia 2017 13:44

"Nawet "dotacje ministerialne i unijne" nie powinny wpływać na badania i dyskurs naukowy w katolickiej uczelni."

Tylko w teorii. Taka niezależność idzie w parze tylko z wiedzą filozofo-polityko, którą nawet nie wszyscy hierarchowie posiedli. De regno, historia RON, Koneczny z dozą krytycyzmu do jego oświeceniowych skrzywień, trochę Voegelina, Pamięć i tożsamość i Coryllus. 

zaloguj się by móc komentować

Magazynier @Magazynier 9 sierpnia 2017 13:44
9 sierpnia 2017 13:49

Dlatego tak ważni są tacy hierarchowie jak Abp Jędraszewski filozof+historyk Kościoła, Abp Dzięga historyk Kościoła i RON, Bp Dec analityk, Abp Sławoj-Głódź, Abp Hoser antyewolucjonista, i kapłani tacy jak Ks. Guz i Ks. Oko.

zaloguj się by móc komentować


jolanta-gancarz @Magazynier 9 sierpnia 2017 13:39
9 sierpnia 2017 14:17

Magistra to Biłgorajczykowi dał Uniwersytet Warszawski, ale KUL go kilka lat przechowywał.

zaloguj się by móc komentować

Rozalia @Magazynier 9 sierpnia 2017 11:46
9 sierpnia 2017 14:40

Kanclerzem KUL był przecież abp Życiński, chyba wtedy degregolada uczelni przyspieszyla. Ale w tamtym czasie jeszcze żył o. Krąpiec, więc dobro nie mogło być całkiem zadeptane. Niedawno jako argument do przyjmowania muzułmanów "uchodźców", ktoś przypomniał, że abp Życiński popierał przyjmowanie tysięcy Czeczencow, "i jakoś nic się nie stało". Takie to ciekawostki, które wypływają po latach.

A wczoraj sąd skazał trzech czeczencow za wspieranie islamskiego ugrupowania terrorystycznego.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @jolanta-gancarz 9 sierpnia 2017 12:38
9 sierpnia 2017 19:00

Wielkie dzięki za linki. Kolejna pani doktor ustawiająca do pionu Profesora i to publicznie. KUL rzeczywiście chyba przeżywa silny kryzys tożsamości. No ale skoro pani doktor magisterkę pisała z "polsko niemieckiego pojednania" a cała "polska ekologia" "stoi na polsko niemieckiej współpracy", głównie finansowej z jednej strony, to nie powinniśmy się dziwić. 
Zastanawiam się, czy nie jest to świadoma polityka KUL aby się finansowo uniezależnić od polskich wiernych tylko przejść na kaskę jakichś światowców.
Generalenie historia smutna i skłaniająca do modlitwy o uratowanie KUL dla KK.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @Magazynier 9 sierpnia 2017 13:32
9 sierpnia 2017 19:16

To stara sprawa. Albo rok 1997, albo 2002. Oficjalne delegacje Episkopatu w siedzibie UE w Brukseli przed przystąpieniem Polski do UE. Był lekki skandal i szum w mediach. Podobno pytani o "schowanie krzyża do wewnętrznej kieszeni marynarki" mieli odpowiadać "aby nie drażnić". 

Sprawy biskupów niemieckich w Jerozolimie akurat nie znam. Ale jeśli chodzi o niemiecki kościół rzymsko katolicki, to on jest od jakiegoś czasu "kompletnie zakonspirowany": zero sutann, zero krzyży. 
 

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @Magazynier 9 sierpnia 2017 13:39
9 sierpnia 2017 19:21

Na KUL za komuny było bardzo wielu agentów SB, co wierni rozumieli i jakoś z tym żyli. Niestety, sporo zdolnych studentów i młodych naukowców zostało w takim systemie "utrąconych za wiedzą i zgodą". A Palikoty i Hartmany - miały się dobrze. Gorzej było, kiedy IPN otworzył archiwa i porządni naukowcy KUL mogli sobie poczytać, jak na nich donosili inni "naukowcy", w dodatku aspirujący do miana "autorytetów moralnych". Pewien znajomy profesor ujawnił, że na niego donosiło czterdziestu - łącznie:))) różnych ludzi związanych z KUL. Brak dekomunizacji na KUL i w dodatku "zniknięcie" paru segregatorów z IPN na temat "cierpień Kanclerza KUL" abp Życińskiego - atmosfery nie poprawia. Za to "naszyści" organizują polowania np. na abp Wielgusa.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @Magazynier 9 sierpnia 2017 13:44
9 sierpnia 2017 19:23

Pozostaje nam wrócić do gorliwej modlitwy i do ksiąg, które zostawił św. Ignacy, św. Teresa z Avila i oczywiście do św. Maksymiliana Kolbe i Jego prostych recept w postaci Rycerza Niepokalanej. I do św. Faustyny.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @pink-panther
11 sierpnia 2017 11:09

Nowa ciekawa wiadomość. KUL "wprowadza logo" żeby "godło nie było wykorzystywane w codziennych okolicznościach". Różnica polega na tym, że godło KUL ma Krzyż i słowa "Deo et Patriae" (Bóg i Ojczyzna) a "logo" - nie. Czyli - dokonało się. KUL NIE jest już uczelnią katolicką.  Mam wątpliwości.  Zaprotestował europoseł prof. Piotrowski, to mu odpowiedzieli, że "nie ma żadnej likwidacji godła KUL' i że to "fake news".  Krętactwo połączone ze złą wolą. Zapewne "logo" zastąpi "godło" na urzędowych pismach uczelni oraz w plastycznym wystroju różnych "konferencji naukowych". Czyli - wszędzie.  A niemieckie fundacje siedzą i pomagają.

zaloguj się by móc komentować

A-Tem @pink-panther 11 sierpnia 2017 11:09
11 sierpnia 2017 14:25

Oczywiście że KUL nie jest katolicką uczelnią i to już od dawna. Numer "z godłem" dopełnia czary, która i tak była pełna trucizny, antykatolicka, jak piszę, już od dawna.

Od jak dawna?

Tego nie chciałbym powiedzieć, by nie zdenerwować tych, którzy wspierali tę czarcią instytucję własną pracą i własnymi pieniędzmi, bo ktoś (ksiądz?) kłamliwie zasugerował, że to "katolicka uczelnia" więc "do koszyczka, proszę, stówę lub więcej". W wersji złagodzonej możemy powiedzieć, że KUL to świecka, ateistyczna, ostro i podstępnie występująca przeciwko katolickiej wierze instytucja uniwersytetopodobna. Tę złagodzoną wersję dodaję dla tych, których dosadność określenia "czarcia instytucja" zbulwersowała. Do sedna, czy ogródkami, dochodzimy do tego samego wniosku.

Mam w rodzinie powiązania z KUL-em i to na wpół szczęśliwie bliskie (polecałem kiedyś ważnej Osobie studiowanie tam), na wpół nieszczęśliwie bliskie, gdyż owa Ważna Osoba w niewiele lat znakomicie zorientowała się w specyfice kulowskiej i zakazała (zabroniła, tak właśnie) komukolwiek z naszej rodziny wpłacanie czegokolwiek na KUL. Wtedy jeszcze niekoniecznie precyzyjnie wyjaśniając; raczej sygnalizując "wy nie wiecie, co się tam dzieje, ani tego nie wiecie, jacy oni naprawdę są".

 

Sygnał dotarł. Wszystkie później zebrane informacje ten sygnał potwierdziły. Nigdy więcej nic nie wpłacajcie na KUL. To czarci instytut; on niszczy wiarę w studentach i w pracownikach: systematycznie, planowo, we wszystkich.

Im mniej styczności z KUL-em, tym więcej Wiary.

 

Co wiedzą porządni ludzie już od wielu lat, a ja odważyłem się to tu napisać, z uzasadnieniem, dopiero po trafnej diagnozie Gospodyni, bo nie chciałbym wyskakiwać przed szereg. Gdy jednak stwierdza się to na bazie innych przesłanek, nader trafnie, to dołożę mój argument.

zaloguj się by móc komentować

Singleton @pink-panther
11 sierpnia 2017 14:53

Jeśli KUL jest "czarcią instytucją" i nie jest katolicki, to znaczy, że Episkopat Polski, który sprawuje nad nim nadzór, współpracuje z piekłem, a ten arcybiskup

http://www.kul.pl/art_42699.html

to już w ogóle satanista. W dodatku Stolica Apostolska to wszystko toleruje i zatwierdza.

Można i tak. Z pewnością wzmocni to w Polsce wiarę.

zaloguj się by móc komentować

szafran @Singleton 11 sierpnia 2017 14:53
11 sierpnia 2017 15:24

Z pewnością wzmocni to w Polsce wiarę.

Takie logo nad arcybiskupem:

zaloguj się by móc komentować

Paris @A-Tem 11 sierpnia 2017 14:25
11 sierpnia 2017 15:36

Tez tak mowie...

... ze im mniej stycznosci z KUL'em tym wiecej wiary... i tym lepiej dla nas katolikow.  Bedzie juz z 15 lat jak ja i moja rodzina nie wspomagamy KUL'u... nawet grosikiem. O tym, ze na tym "luniwersytecie" zle sie dzieje... i o bp Zycinskim mowilo sie juz w RM w "rozmowach niedokonczonych"...

... mam nadzieje, ze juz niebawem ten "luniwersytet" straci chetnych do "studiowania tam"... i tym samym przestanie byc dotowany z publicznych pieniedzy, a takze ukroci sie to "sponsorowanie z zagranicy"... tych "dobrych cioc i wujkow" !!!

Licze tez mocno, ze posel "niezrzeszony"  Winnicki jak najszybciej zlozy do procedowania w Sejmie... z klauzula  PILNE... nowa ustawe o fundacjach, zabraniajaca finansowania publicznych instytucji pieniedzmi z zagranicy... do czego sie zobowiazal... w ferworze astroturfingowego "zamahu stanu" w Polsce... jakies 2 tygodnie temu !!!

zaloguj się by móc komentować

jestnadzieja @Singleton 11 sierpnia 2017 14:53
11 sierpnia 2017 15:49

Strasznie smutno wyglada ta strona, i to logo, i nazwa, w ktorej boja sie slowa "swiety"...

Ktos - sponsor - postawil mocne warunki, a oni na to przystali..Przygnebiajace.

 

zaloguj się by móc komentować

jestnadzieja @Singleton 11 sierpnia 2017 14:53
11 sierpnia 2017 16:00

Patrzac na logo, mam dodatkowe skojarzenia jezykowe. Wszystko przez te wygumkowana czesc pierwszej litery K. Wizualnie zostaje cos na ksztalt "C", a cul po francusku to - dupa.

Pardon, jestem wzrokowcem.

A te tlumaczenia: "Natomiast logo, już bez krzyża i wspomnianej dewizy, ma być znakiem graficznym przeznaczonym do „codziennej identyfikacji wizualnej uniwersytetu” - utwierdzaja mnie w skojarzeniach.

 

 

zaloguj się by móc komentować

Singleton @pink-panther
11 sierpnia 2017 16:08

Albo się Pasterzy traktuje jako Pasterzy albo się ich traktuje jako jakichś partnerów do dialogu i pouczania. Ale wtedy nie nazywajmy tego Kościołem.

 

Tak, wiem, że w dziejach Kościoła święci nie wahali się nieraz czynić wyrzutów nawet papieżom. Tylko teraz się tych świętych z wyrzutami jakby namnożyło. A każdy z nich taki święty, że przy nich święty Franciszek wysiada. Każdy z tych nowych świętych wszystko przejrzał, wszystko wie, zero wątpliwości. To chyba od czytania internetu tak tej świętości przybywa. Po prostu potop świętości i wszyscy święci z wyjątkiem Ojca Świętego.

zaloguj się by móc komentować

jestnadzieja @pink-panther
11 sierpnia 2017 16:14

Tako doslownie rzecze pani Jaskula:

"Logo KUL natomiast jest znakiem graficznym przeznaczonym do codziennej identyfikacji wizualnej uniwersytetu (plakaty, media społecznościowe, gadżety promocyjne, itp.). Logo jest oparte na skrócie nazwy uczelni - KUL, który jest powszechnie znanym określeniem uniwersytetu. Odwołując się do tych samych wartości co godło, jest czytelne, pozwala na skuteczną komunikację, a katolicki charakter wskazany jest już w nazwie uniwersytetu. W komunikacji informacyjnej i promocyjnej używanie logo jest dziś powszechną praktyką.

 dr Lidia K. Jaskuła

Dyrektor ds. komunikacji
Rzecznik Prasowy KUL"

 

Jakos nie moge sie oprzec wrazeniu, a jestem prawie pewna, ze z racji otrzymywania kasy z funduszy UE (na stronie jest wykaz projektow) byly naciski na "zlaicyzowanie" logo.

zaloguj się by móc komentować

saturn-9 @jestnadzieja 11 sierpnia 2017 16:00
11 sierpnia 2017 16:21

Żeby było weselej (czytaj śmiertelnie poważnie) to zarządzenie rektora w sprawie wprowadzenia logo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II  ma znamienną datę 9.11.2016 [9.2.9] a była to środa [znaczy się trzeci czy jednak czwarty dzień tygodnia :((( ].

Jakie to dusze niewinne dały posłuch tradycji Der Kunznmacher fun Lublin i podjęły decyzję albowiem "jest to spektakl magiczny, metafizyczny". 

'Sztukmistrz' czyli 'macher'  tego logo miał zapewne wersję angielskojęzyczną w głowie czyli cool a wyszło tak swojsko europejsko cul  wnioskuję, że "Il ne pense qu’au cul"

zaloguj się by móc komentować

Nieobyty @A-Tem 11 sierpnia 2017 14:25
11 sierpnia 2017 16:47

Trafnie to ujął Krzysztof Karoń - nie ma granicznych dat na zmiany kultury w społeczeństwie.

W dobie PRL [przez większości czasu] całość społeczeństwa to była kultura chrześcijańska.

Nawet nomenklatura uznawała jej prymat.

To z upływem czasu gro przekazu kulturowego się załamywało – odejście starszych pokoleń.

III RP to w większości panuje jeszcze kultura komunistyczna i stąd w części jest ten opór na kulturę postmodernistyczną.

Oporem na nowe trendy kulturowe nie jest zakorzenienie w chrześcijaństwie a w obłym socjalizmie - inaczej mówiąc zrzut szlamu do błota nie daje wizualnie efektu jak do czystej wody a ci co robią zrzut opłacani są za wizualny efekt

Problem KUL to małe pokłosie tego zjawiska w swej masie tak personel jak klienci edukacyjni KUL [ bo nie studenci w myśl sensu studiowania ] to już od lat ludzie nie kultury chrześcijańskiej.

Pytanie zasadnicze dlaczego coś co miało być twierdzą edukacyjną padło jako pierwsze.

Bo to nie stalinowcy i ich dzieci podbiły KUL – od środka już od lat 70 i 80 on sam zarażał się trądem, a w czasach III RP on tylko się rozlał na zewnątrz.

Upadek KRK w Polsce doby III RP jest spowolniony olbrzymią siłą pracy kardynała Wyszyńskiego, na tych prawie oparach ten gmach jeszcze trwa.

KUL miał problem że jeden piekłoszczak te opary szybko wywietrzył.

Broni katolików w swej masie – samo rozumienie wiary nie tak dogmatyczne jak etyczne.

10 przykazań każdy zna a ile jest dogmatów wiary to i proboszcz nie wie.

Ten brak powoduje że kiedyś inteligencja katolicka tak zapatrzona w nowinki po soborowe tak europejska była traktowa jak kwiatek do kożucha a ta jej szklarnia jaką jest KUL to taka ozdobą która jest bo jest.

Dziś zawodowi katolicy to już nisza tak podła że obstawa ją nawet indywiduum jak Terlikowski

Nie przeczę były na KUL-u perły jak o. Krapięc czy arcybiskup Wielgus i dlatego je i ich dorobek tak niszczono.

Dziś na KUL odchodzi wyżynanie resztek watahy – to jest ten atak i sekowanie ks. Guza, coś na kształt trzymanie zwierząt w Zoo – no jest taki okaz na wybiegu i nie podchodzić a z daleka oglądać, różnica tylko taka że wolno drażnić.

Czy martwić się należy z funkcjonowania dziś tej akademii diabelskiej [ w sensie deprawowania młodzieży i reszty] - no nie.

Wszak katolik winien wykazywać się cnota roztropność -

Jako że św. Tomasz z Akwinu wyróżnia 8 składników roztropności – tak i my biorąc pod uwagę kontakt z gmachem wypełniony siarką bądźmy roztropni.

zaloguj się by móc komentować

jestnadzieja @saturn-9 11 sierpnia 2017 16:21
11 sierpnia 2017 16:50

:-) :-)

Zeby nie wyszlo, ze to ja mysle tylko o jednym:) 

Na codzien zyje w srodowisku francuskojezycznym, tak gwoli usprawiedliwienia.

zaloguj się by móc komentować

szafran @saturn-9 11 sierpnia 2017 16:21
11 sierpnia 2017 17:03

Lubię wklejać ale TEGO  z  "Il ne pense qu’au cul"  nie zaserwuję, w zamian, od pana Janka, też ładny cul  który upamiętniać będzie Bitwę Warszawską.

https://www.o2.pl/artykul/planuja-wykiwac-wladze-warszawy-i-zbudowac-luk-triumfalny-w-rzece-6153725028235393a

zaloguj się by móc komentować

Singleton @Nieobyty 11 sierpnia 2017 16:47
11 sierpnia 2017 17:05

W dobie PRL [przez większości czasu] całość społeczeństwa to była kultura chrześcijańska.

Nawet nomenklatura uznawała jej prymat.

Taaa, a z aborcji na życzenie (kilkaset tysięcy morderstw rocznie) to korzystały wyłącznie komunistki. To ja już wolę ten dzisiejszy upadek.

 

10 przykazań każdy zna a ile jest dogmatów wiary to i proboszcz nie wie.

A Pan wie? Jak Pan wie, to niech Pan powie. A jak Pan nie wie, to czemu się Pan dotąd nie dowiedział, skoro to takie ważne?

zaloguj się by móc komentować

Nieobyty @Singleton 11 sierpnia 2017 17:05
11 sierpnia 2017 21:31

Depopulacja

Jednym elementów polityki depopulacyjnej jest promowania aborcji i dehumanizacja płodu.

W krajach demoludów nie tylko rządy ale i ośrodki zewnętrzne promowały tą forma kontroli urodzeń.

Dziś jest to dramat Słowian Wschodnich że ten mord przyszłości narodów nie można powstrzymać.

W III RP polityka depopulacyjna jest prowadzona w innej formie.

Aborcja dewastuje emocjonalnie kobietę i to że dziś w Polsce ten akt wrogi wobec Polskiego narodu jest ograniczony świadczy o zasobach etycznych.

Co do skali aborcji w czasach PRL – była ona bardzo duża i wymusiła przeciwdziałanie w postaci ruchów antyaborcyjnych.

Ja skutki tragedii kobiet i rodzin gdzie takie akty był w przeszłości w czasach PRL obserwuje do dziś.

Dogmaty

Według wikipedi

Katechizm Kościoła Katolickiego dogmat to prawda-twierdzenie zawarte w Objawieniu Bożym przedstawione członkom Kościoła przez Magisterium Kościoła w formie zobowiązującej do nieodwołalnego przylgnięcia przez wiarę.

Według KRK -

Jednakże, "abyśmy byli w stanie wypełnić obowiązek przyjęcia prawdziwej wiary oraz stałego wytrwania w niej, Bóg ustanowił Kościół przez Swego Jednorodzonego Syna i udzielił mu jawnych znamion tego ustanowienia, aby był rozpoznany przez wszystkich ludzi jako strażnik i nauczyciel słowa objawionego" . Wobec tego, główne prawdy objawienia Bożego wyraźnie podawane są do wierzenia wiernym przez ustanowiony przez Boga Kościół i poprzez przyjęcie takich prawd wierzący dodaje do swej wiary w Słowo Boże akt hołdu Kościołowi jako autentycznemu i nieomylnemu tłumaczowi objawienia. Doktryny wiary w ten sposób podane przez Kościół nazywa się dogmatami, akt, którym wierni je przyjmują zwie się wiarą katolicką, czy wiarą Boską katolicką, a akt którym je odrzucają – gdyby tak nieszczęśliwie postąpili – nazywa się herezją.

"Czy muszę w to wierzyć?" X. KANONIK JERZY SMITH, P.H., D.D. "The Clergy Review", IX, 4 [kwiecień, 1935]

Ile jest dogmatów – dokładnie też nie pamiętam coś 148.

Powszechnie znane dogmat  o nieomylności papieży , dogmaty maryjne np. o Wniebowzięciu itd.

Czy są istotne a to jak wyżej ks kanonik tłumaczy.

zaloguj się by móc komentować

Paris @Nieobyty 11 sierpnia 2017 16:47
11 sierpnia 2017 22:02

Pieknie...

... wlasnie tak, badzmy roztropni i omijajmy te diabelska instytucje szerokim lukiem !!!

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @Nieobyty 11 sierpnia 2017 16:47
12 sierpnia 2017 11:48

Całkowicie zgadzam się z tym, że "jechaliśmy na oparach" tego, co zbudował Prymas Tysiąclecia Kardynał Stefan Wyszyński. Którego imię obecnie jest wymawiane w kręgach "oślepionych katolików' rzadko albo wcale. Dzisiaj trzeba docenić te tysiące kilometrów przejechanych od parafii do parafii, tysiące kazań rozpoczynanych słowami: "umiłowane dzieci moje". I zawierających wielkie prawdy oraz wzmacniające moralnie. Kto był mądry, ten słuchał.
Rzeczywiście KRK w Polsce "jedzie na oparach" ale paradoksalnie ataki na takie osobowości jak ks. prof. Guz - mają skutek odwrotny od spodziewanego i są już spóźnione. Jego wykłady są w internecie i były słuchane przez tysiące wiernych w Radio Maryja i w Telewizji Trwam. Do tego dochodzi "nowa siła', bezcenny profesor Kucharczyk, który ze wspaniałym poczuciem humoru - kontynuuje dzieło "tego, który nie może mówić":))) I robi to w znakomitym stylu.

Rok 2017 w Polsce - to rok "zmasakrowania legendy Lutra", który został teologicznie i historycznie - rozłożony na czynniki pierwsze - i wysłany na śmietnik.  Dokonali tego dwaj Profesorowie, mówiąc nie do "oświeconych katolików" lecz do "ciemnego ludu".

Dzięki za komentarz i za smutną ocenę odchodzenia Polaków od wiary.  Praktycznie zawsze była to sprawa "małości ludzkiej".

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @jestnadzieja 11 sierpnia 2017 16:14
12 sierpnia 2017 11:51

Tutaj wyczuwam nie tyle kasę UE co "Templetona" przywleczonego jeszcze przez arcybiskupa Józefa, dwojga doktoratów kanclerza KUL.  Kasa z Templetona płynie np. do Tygodnika Powszechnego, który byłby już dawno martwy, gdyby nie "pomoc z dziewiątego kręgu":))) Ale za takie zbytki przyjdzie odpłata i ktoś kiedyś powie do  obecnego JE kanclerza KUL" Ta karczma Rzym się nazywa":)))

zaloguj się by móc komentować

Magazynier @A-Tem 11 sierpnia 2017 14:25
13 sierpnia 2017 16:04

Zgadzam się nie wpłacać na KUL. Być może niszczy wiarę w pracownikach swoich i studentach, ale to robi każda uczelnia. To jest ogólny problem akademii w całym świecie. Bo od czasów Isaaka Newtona i KEN-u akademia jest po prostu usługową firmą propagandową. Od uczelni katolickiej trzeba wymagać więcej. Ale przecież wielu ludzi uczciwych uwierzyło że po 89 roku będzie normalna Polska, duchowni też, zwłaszcza akademiccy. Siłą niewiedzy zostali wkręceni w ten młyn.

Mimo wszystko KUL dał jedną niepowtarzalną wartość, Wykłady lubelskie św. Wojtyły, polecam, skrócony kurs filozofii i to łatwo przyswajalny. Dał również całą szkołę tomizmu pod egidą O. Krąpca. I to jest niezależne od wszelkich uwikłań O. Krąpca w grę, czy współpracę ze służbami. Pamiętajcie że był rektorem katolickiej uczelni za komuny. Nie badałem tego problemu, nie mam więc wyrobionego zdania. Biorę tylko pod uwagę okoliczności. 

To nie jest tak, jak sugeruje pan Singleton, że my oskarżamy nasz Kościół polski o satanizm, bynajmniej. To jest odsiewanie ziarna od plew. 

zaloguj się by móc komentować

Magazynier @Nieobyty 11 sierpnia 2017 16:47
13 sierpnia 2017 16:20

Ciekawe, że równolegle pisaliśmy nasze komentarze. Zgadzam się. 

Dodam jeszcze, że dobrym owocem KUL-u jest szkoła toruńska WSKSiM. I jeszcze to że to, co po-soborowe to niekończnie jest to samo co to, co soborowe (Vaticanum Secundum). Naiwnie brzmią te apologie humanizmu w dokumentach Soborowych zwłaszcza Gaudium et spes, które gdzie indziej, pod inną dyskusją, cytował pan Laskowski, ale korygują inne fragmenty tego samego dokumentu, które wyraźnie mówią że wiara w Zbawcę ukierunkowuje człowieka ku temu, co "w górze", i te, które realnie opisują kondycję moralną ludzi współczesnych. Cytaty wyrwane z kontekstu nie przekazują przesłania. 

zaloguj się by móc komentować

Magazynier @Nieobyty 11 sierpnia 2017 16:47
13 sierpnia 2017 16:21

Jednak pomyłka. Pan to pisał dwa dni wcześniej. 

zaloguj się by móc komentować

Magazynier @pink-panther 12 sierpnia 2017 11:51
13 sierpnia 2017 16:23

Pamietamy. Ks. Heller dostał nagrodę Templetona. Zdaję się, że nie tylko na te teleskopy, ale również na promocję deizmu. 

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @Magazynier 13 sierpnia 2017 16:23
13 sierpnia 2017 22:15

Dokładnie. I kasę przeznaczył na ratowanie Tygodnika Powszechnego. To mną lekko wstrząsnęło. Ale po zapoznaniu się z profilem "religijnym" głównego sponsora z rodziny Templetonów, już nic nie dziwiło.

zaloguj się by móc komentować

Grzeralts @Magazynier 13 sierpnia 2017 16:04
14 sierpnia 2017 10:32

Każde wykształcenie i każda wyższa pozycja społeczna utrudnia, a nie ułatwia rozumienie Ewangelii. Problem jednak w tym, że skoro we współczesnych, bogatych społeczeństwach Zachodu coś takiego, jak człowiek prosty w zasadzie już nie występuje, potrzebne są instytucje takie jak KUL. To ratowanie resztek tego, co jest do uratowania. Jest i będzie nędzne, niedoskonałe, ale nie ma alternatywy.

zaloguj się by móc komentować

zaloguj się by móc komentować