-

pink-panther

Birkenau Church czyli historia Polski między Avi Weissem a Sadiq Khanem

Obchody 75 rocznicy wkroczenia Armii Czerwonej mimo aż dwóch imprez odbywających się w atmosferze skandalu, nie znalazły takiego zainteresowania w mediach światowych, na jakie liczyli organizatorzy.

Media europejskie zajmowały się Brexitem, media polskojęzyczne senatorem Grodzkim i kastą sędziowską a media amerykańskie zajmowały się wyłącznie impeachmentem Prezydenta Donalda Trumpa.

Która to impreza przechodzi do historii jako „Schumer –Schiff –sham –show” (szumer-szif-szam-szoł) czyli „Schumera i Schiffa kłamliwa szopka”. Finał miał miejsce w zeszłym tygodniu, który został określony „najlepszym tygodniem w kadencji Donalda Trumpa”. Prezydent Donald Trump pokonał demokratów „an allen fronten” , przechodząc do kontrataku w sobotę, kiedy to na jego polecenie został wyrzucony z posady Dyrektora ds. Europejskich w Narodowej Radzie Bezpieczeństwa Białego Domu płk Aleksander Siemionowicz Vindman urodzony w 1975 r. w ZSRR, który 29 października 2019 r. zeznawał przeciwko Trumpowi przed Kongresem w sprawie rozmowy telefonicznej z prezydentem Zelenskim.

Płk Aleksander Vindman, podobnie jak jego brat bliźniak płk Jewgienij Siemionowicz Vindman wojskowy prawnik z JAG czyli Judge Advocate General's Corps, United States Army , zostali przywiezieni do USA z ZSRR w 1978 wraz ze starszym bratem Leonidem, obecnie finansistą, przez ojca i babcię ze strony matki (zmarłej) panią Kalmanowicz – jako tzw. uchodźcy żydowscy w ramach masowej emigracji Żydów sowieckich z ZSRR do Izraela.

Warto wiedzieć, że jednym z jednego z najgorętszych lobbystów na rzecz prawa wyjazdu Żydów sowieckich z ZSRR był w USA jeszcze w latach 60-tych student żydowski Avraham Haim Yosef ( Avi) haCohen Weiss znany dzisiaj jako rabin Avi Weiss z Nowego Jorku.

 

To ten sam , który „uwolnił” na początku lat 90-tych tzw. Stefę Muzeum KL Auschwitz od klasztoru Sióstr Karmelitanek Bosych pw. Świętych Obcowania. Erygowanego w 1985 r.

 

I który w tym samym czasie próbował uwolnić z amerykańskiego więzienia Jonathana Pollarda obywatela USA skazanego na dożywocie za szpiegowanie na rzecz Izraela.

 

To mu się jednak nie udało. Występując jako „osobisty rabin” Pollarda , urządzał różne happeningi przed bramą więzienia, w którym odbywał karę Pollard, ale sprawę załatwiły „najwyższe czynniki” USA i Izraela a nie Avi Weiss i to dopiero w roku 2015. Kiedy Pollard odsiedział 30 lat rząd Izraela i lobbyści żydowscy z najwyższej półki uzgodnili z prezydentem Obamą prawo łaski z nadzorem elektronicznym i zakazem pracy na komputerach pracodawcy. Izrael ze swej strony dał swemu skarbowi Pollardowi mieszkanie w Nowym Yorku, ubezpieczenie zdrowotne oraz miesięczne „stypendium”.

 

„Uwolnianie Żydów z ZSRR” przez Aviego Weissa trwało od wczesnych lat 60-tych i zakończyło się operacją „Most”. W tym czasie Avi Weiss współpracował z żoną dysydenta Nathana Sharanskiego i nawet bywał w ZSRR i krajach sąsiednich ,robił happeningi przed ambasadami ZSRR i wszędzie go było pełno. Aż przyszły lata 90-te i nie było problemu z wyjazdem z dawnego ZSRR. Pozostało jeszcze napisanie wspomnień, co też uczynił. Żydom z „Małej Odessy” Avi Weiss nie był w latach 90-tych potrzebny i nie wiadomo, czy go nawet dzisiaj kojarzą.

A byli i tacy, co nie wyjechali z ZSRR , jak Wienia Kantor na przykład, tylko tłukli miliardy na dawnym państwowym majątku ZSRR. Tym to już zupełnie aktywista i zadymiarz Weiss nie był potrzebny.

Po wygnaniu sióstr karmelitanek z okolic KL Auschwitz Poświęcił się więc on wówczas sprawom religijnym w USA. W 1999 powołał do życia „nowoczesną ortodoksyjną jesziwę” pod nazwą Yeshivat Chovevei Torah Rabbinical School (YCT) w Riverdale Bronx, w 2009 założył „Maharat” –jesziwę „open ortodox” dla kobiet.

 

W tym samym roku wraz z rabinem Danielem Sperberem ,profesorem Talmudu na Uniwersytecie Bar Ilan rabbi Weiss „wyświęcił” panią Sarę Hurwitz „na rabinkę” lub cos w tym podobie. Córka profesora Sperbera Abigail jest założycielką organizacji Bat Kol „ortodoksyjnych izraelskich Żydówek lesbijek” . Sam Avi Weiss w wypowiedziach dla mediów nie popierał małżeństw jednopłciowych, jednakże ludzi z tych związków, których miał w swoich „instytutach” określał jako bardzo pozytywnych.

 

Na efekty nie trzeba było długo czekać. Najpierw krytycznie wypowiedział się konserwatywny rabin Steven Pruzanski z Rabinicznej Rady Ameryki a w listopadzie 2015 r. potępiła tzw.”Open Ortodoxy” –Konferencja Rabinów Europejskich, ostrzegając uczestników tego ruchu, że albo się poprawią, albo „poniosą konsekwencje”.

Jednocześnie reprezentująca rabinów ortodoksyjnych Agudath Israel of America wydała oświadczenie, że Open Orthodoxy,  Yeshivat Maharat , Yeshivat Chovovei Torah  i organizacje afiliowane -  należą do tych ruchów w historii Żydów, które odrzucały fundamentalne dogmaty Judaizmu .Akurat we wszystkich działał lub je zakładał rabbi Weiss.

 

I było pozamiatane. Rabbi Avi Weiss zrezygnował z zasiadania w Rady Rabinicznej Ameryki. Czy raczej został do tego zmuszony. I nie jest już „jednym z najbardziej wpływowych rabinów wg rankingu Newsweek”,

 

Wtedy, czyli w 2015 r. Avi Weiss sobie przypomniał, jak krwawiło jego serce, kiedy widział niebo nad KL Auschwitz bezczeszczone widokiem katolickiego krzyża z kościoła pw. Matki Bożej Królowej Polski w Brzezince.

 

Wieś Brzezinka w 1939 została na mocy decyzji niemieckiego okupanta włączona do III Rzeszy. W roku 1940 w związku z utworzeniem przez Niemców tzw. Interessengebiet des Konzen-trationslager Auschwitz czyli „strefy interesów obozu koncentracyjnego” wies Brzezinka, istniejąca od co najmniej XVI w. została przeznaczona do likwidacji.

W strefie o powierzchni 40 km² w kwietniu 1941 r. ludność wsi Brzezinka, Pławy, Harmęże, Babice, Budy ,Rajsko, Broszowice została w kwietniu 1941 r. wysiedlona a jej majątek w całości zarekwirowany.

Jak pisze pan Marek Rawecki w opracowaniu „Strefa Auschwitz Birkenau” wydanym w 2003 r. przez Wydawnictwo Politechniki Śląskiej na str. 15 :”… SS wyburzyła na Zasolu 123 domy, a w Brzezince 524 gospodarstwa. Materiał rozbiórkowy wykorzystano pod rozbudowę KL Auschwitz, szczególnie zaś jego drugiej części - KL Auschwitz II - Birkenau w Brzezince. Po wysiedlonej ludności wiejskiej przejęto grunty i zagrody z pełnym inwentarzem tworząc wyspecjalizowane gospodarstwa rolno-hodowlane SS korzystające z siły roboczej więźniów…”.

 

Pozostało 6 budynków, remiza, dom gromadzki .Inwentarz żywy czyli krowy, konie, świnie Niemcy sobie zabrali a psy i koty wystrzelali. Wysiedleni rolnicy tułali się po Generalnym Gubernatorstwie a część wylądowała na robotach przymusowych. Podobno niektórzy w kamieniołomach.

Łącznie ze „strefy” Niemcy wysiedlili 17.000 mieszkańców.

Po wojnie ci co przeżyli, powrócili do zupełnej pustyni. W obozowych barakach rozpoznawali materiały pozyskane z ich rozebranych domów.

 

Na terenach dawnego obozu rządziła Armia Czerwona i NKWD rozbierając urządzenia przemysłowe, baraki i pracowicie zbierając pozostawione „kwity”. No i prowadząc obóz znowu dla „polskiego elementu”.

Powołana polska administracja z braku jakichkolwiek materiałów budowlanych przydzielała wieśniakom materiały budowlane z rozebranych baraków. Żeby mieli jakiś dach nad głową.

Kilkuset hektarów gruntów zabranych im przez Niemców nie mieli odzyskać nigdy. Poszły pod muzeum. Odszkodowania za utracone grunty rolne w kwotach rzędu ceny paczki papierosów za metr władze PRL zaczęły po ciężkich bojach wypłacać nie wcześniej niż w latach 60-tych. Na odbudowę infrastruktury nie otrzymali żadnego dofinansowania rządowego.

 

Powstanie strefy wokół muzeum i ciągłe zmiany jej granic, podobnie jak nagłe odzyskanie pamięci przez pewne środowiska żydowskie w latach 70-tych i pojawienie się „marszów żywych” połączone z blokowaniem dróg i całych kwartałów spowodowało, że mieszkańcy wsi Brzezinka okrutnie doświadczeni przez wojnę ,poczuli się jak „element niepożądany” .

 

No a od roku 2005 zaczął się pojawiać na okrągłe rocznice wyzwolenia obozu „słynny rabin Weiss” przed kościołem Matki Bożej Królowej Polski w Brzezince i urządzać happeningi „z krwawiącym sercem” tym razem w roli Przewodniczącego organizacji AMCHA –Coalition for Jewish Concerns ,co to ją miał założyć w 1992 r.

Jedyny konkretny ślad, jaki można znaleźć na temat tej organizacji to link to Online Archives of California, gdzie pod numerem 97017 mają się znajdować 3 pudełka kwitów tj. korespondencji etc, dot. Jonathana Pollarda i stosunków żydowsko- palestyńskich. W sprawie dostępu należy kontaktować się z Hoover Institution.

 

No więc facet reprezentujący wirtualną organizację, która istnieje głównie w jego głowie, w 2005 r. pojawił się pod kościołem w Brzezince w towarzystwie rabina Davida Kalba , który występując jako wiceprezes organizacji AMCHA –Coalition for the Jewish Conderns oświadczył m.in. , że :”… w czasie wojny funkcjonowała w tym budynku komendantura SS, "skąd wychodziły rozkazy o likwidacji ludzi…".

 

Był rok 2005 i w Muzeum KL Auschwitz Kierownikiem Działu Historyczno Badawczego był dr Franciszek Piper, pracujący w muzeum od roku 1964. I on powiedział wówczas co następuje :”… budynek jeszcze w grudniu 1944 roku był w budowie i komendantura SS nigdy w nim nie działała…”.

 

Uzupełnił tę informację w roku 2015 dyrektor Centrum Badań Muzeum KL Auschwitz dr Piotr Setkiewicz :”… Gdy do obozu wkroczyła Armia Czerwona, budynek był w stanie surowym, nawet bez dachu. Dokończono go po wojnie, przez lata magazyny miała w nim Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”. Dopiero potem zdecydowano o zamienieniu go w kościół …”.

Te oświadczenia nie skłoniły rabina Weissa i jego kolegów do zaprzestania ataków na kościół Matki Bożej Królowej Polski w Brzezince.

W roku 2015 r. rabbi Weiss „zwrócił się z apelem” do samego Papieża Franciszka , o czym zawiadomiła następująco Gazeta Wyborcza w artykule z 31 stycznia 2015 r. pt.” Rabin z USA wzywa papieża do zamknięcia kościoła w Birkenau” :”…Na łamach amerykańskiego dziennika "Washington Post" napisał, że już wcześniej papież dowiódł, iż jest "wspaniałym przyjacielem wspólnoty żydowskiej". W jego kompetencjach jest nakłonienie wspólnoty kościelnej do zamknięcia świątyni. Chodzi o kościół pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski, położony przy obozowych drutach Birkenau. Za zgodą władz miejscowi katolicy przebudowali w 1982 r. na świątynię budynek, w którym w czasie II wojny światowej planowano umieścić obozową komendanturę SS. Jednak grudniu 1944 wciąż był on w budowie, której ostatecznie nie dokończono, gdyż zbliżał się front i Niemcy skupili się na zacieraniu śladów zbrodni…’.

Mniej uważny czytelnik może nie zauważyć ,że znana z rzetelności dziennikarskiej gazownia kościół Matki Bożej Królowej Polski nazwała kościołem pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski.

 

GW napisała też, że kościół jest „położony przy obozowych drutach Birkenau”.

A nie jest. Kościół ten jest oddzielony od drutów obozu przebiegającą tam ulicą Ofiar Faszyzmu. Leży w obrębie gruntów wsi Brzezinka. Ale jak to sugestywnie brzmi : „położony przy obozowych drutach”.

Minęły dwa długie lata i tym razem znana z rzetelności Katolicka Agencja Informacyjna na swojej stronie internetowej w dniu 29 stycznia 2017 r. podała wiadomość pod tytułem ”Rabin Avi Weiss wzywa papieża do zamknięcia kościoła w Auschwitz-Birkenau” następującej treści:”… nowojorski rabin Avi Weiss, po raz kolejny zaapelował do Franciszka o zamknięcie kościoła na terenie byłego hitlerowskiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau. „Kościół musi stamtąd zniknąć. A papież ma władzę do wydania takiej decyzji” – napisał Weiss na łamach dziennika „New York Times” z 26 stycznia br.

I dalej:”… Chodzi tu o kościół pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski, położony przy obozowych drutach Birkenau. Za zgodą władz miejscowi katolicy przebudowali w 1982 r. na świątynię budynek, w którym w czasie II wojny światowej planowano umieścić obozową komendanturę SS. Jednak w grudniu 1944 budowa wciąż trwała i ostatecznie jej nie dokończono, gdyż zbliżał się front, Niemcy zaś skupili się na zacieraniu śladów swych zbrodni …”. I Jeszcze d

 

Gdybym była złośliwa, to bym napisała, że KAI zerżnęła ten kawałek z artykułu z GW z 2015 r. wraz z błędną nazwą kościoła i błędnym określeniem jego położenia. Ale nie wiem kto od kogo ostatecznie zrzynał, bo w 2015 gazownia zamieściła przy tytule artykułu dopisek „KAI”.


Jak tam było ,tak tam było, ale nadszedł rok 2020 i 75 rocznica wyzwolenia KL Auschwitz, która miała być organizowana w Jerozolimie na cześć przybycia Władymira Władymirowicza Putina. Miał tam być wytarzany w pierzu i smole pan Prezydent RP Andrzej Duda na oczach całego świata. Ale wyczuł, że coś jest nie halo i to roku wyborczym i heroicznie nie pojechał.

I wtedy, jak przypuszczam, bo dowodów nie mam, więc jest to teoria spiskowa, ktoś podrzucił pomysł, żeby na „konkurencyjnych obchodach” w KL Auschwitz" urządzić happening ale „taki bardziej obrzydliwy”. I posłać sprawdzonego aktywistę czyli oczywiście rabbiego Weissa zasłużonego dla sprawy „soviet Jewry”, Pollarda i likwidacji klasztoru karmelitanek.

Ten zapalił się do projektu, żeby nie powiedzieć –popadł w ekstazę. I żeby impreza była naprawdę full wypas, przed pojawieniem się na obchodach w Polsce opublikował 27 stycznia 2020 r. w gazecie The Algemeiner Journal w Nowym Jorku „An Open Letter to the People of Poland” czyli „List Otwarty do Ludu Polskiego”. Z tym, że w gazecie jest tylko wersja anglojęzyczna, co budzi pewne wątpliwości, czy ten list to tak na serio.

 

List zaczyna się od wyrażenia pokojowych uczuć, po czym przechodzi do stwierdzenia , iż „the Birkenau Church” „…okupuje budynek, który był siedzibą komendanta Birkenau” (the Birkenau commandant’s headquarters). Czyli tym razem nie „koszary SS”.

Za to jest położony wg rabbiego Weissa „within the perimeter of the Birkenau killing center” czyli “ w obrębie ośrodka mordowania Birkenau” – jak wg niego pokazują to zdjęcia lotnicze.

 

Więc oświadczenia ekspertów Muzeum KL Auschwitz dr Pipera i dr Setkiwicza , że do końca 1944 r. był to obiekt w stanie surowym, a więc nie był to obiekt w użytkowaniu administracji obozowej – dla supereksperta Weissa nie miały znaczenia.

Poza tym nazywa on kościół pw. Matki Bożej Królowej Polski w Brzezince – „Birkenau Church”.

Co jest bezprawne i obraźliwe. Nazwa „Birkenau” w odniesieniu do polskiej wsi Brzezinka używana była wyłącznie przez okupanta niemieckiego w czasie jego pobytu na tym terenie w okresie 1939 –styczeń 1945. Z polskiego punktu widzenia była nielegalna jak inne niemieckie nazwy np. ulic. I wszelkie ślady tych niemieckich nazw zostały natychmiast usunięte. Używanie w odniesieniu do wsi Brzezinka w roku 2020 czyli w 75 lat po wojnie niemieckiej nazwy okupacyjnej jest szczytem obrazy.

 

Kościoły i bazyliki rzymsko katolickie mają swoje nazwy własne, o czym wiedzą nawet w USA. Np. St.Peter Basilika w Rzymie

. Kościół w Brzezince dla rabina Weissa to „Mother of God Queen of Poland Church in Brzezinka. Zapewne gdyby to wymówił, to dostałby drgawek.

 

Co do pierwotnego przeznaczenia budynku , w którym jest kościół ,  młody asystent rabina Weissa - rabin  Ezra Seligsohn lat 29 chyba tego „listu otwartego” nie doczytał i poniosła go wyobraźnia.

W artykule Yaakova Schwartza z 30 stycznia 2020 w Times of Israel powiedział:”… “Jesteśmy tu aby zaprotestować przeciwko temu kościołowi w tej lokalizacji. Ten budynek był przedtem kwaterą dowództwa SS w czasie Holocaustu. Są relacje ,że kobiety były tu gwałcone i molestowane w tym budynku. A w 1980 r. to zostało przekształcone w kościół. Uważamy to za ogromne naruszenie/nadużycie”.

Czterech poważnych amerykańskich rabinów dla potrzeb jednego happeningu nie jest w stanie  uzgodnić wspólnej wersji tego , co mają mówić na temat przeszłości obiektu, który chcą kontestować. Za to potrafią wtargnąć do kościoła ,kiedy wierni się modlą i ich zaczepiać przy wyjściu, podobnie jak księdza. A wszystko pod okiem kamer.

 

Jest jeszcze sprawa „pogwałcenia Konwencji UNESCO dot. ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego z 1972 r.

Konwencja mówi, iż państwa do niej przystępujące, same dokonują inwentaryzacji nieruchomości , które uważają za „światowe dziedzictwo” i same proponują w jakich granicach się te obiekty zamykają. Obiekt wpisany na listę UNESCO to teren będący w zarządzie Muzeum KL Auschwitz.

To nie jest cały dawny obóz koncentracyjny, który nawiasem miał zagraniczne filie ale tylko jego mała część określona w granicach uzgodnionych między przedstawicielami Muzeum i organizacjami byłych Więźniów KL Auschwitz - a władzami polskimi.

Kluczowym słowem dla określenia zasięgu obiektu i jego granic jest słowo „site” czyli : miejsce, teren, usytuowanie. Obiekt na ul. Ofiar Faszyzmu 11 w Brzezince jest POZA „site” czyli nie podlega konwencji. Jest położony w strefie, ale jej zasięg był zmieniany kilkukrotnie , zawsze ze szkodą mieszkańców Brzezinki odczuwających skutki wojny do dzisiaj.

 

I sprawa najważniejsza: co wolno katolikom na terenie byłego obozu koncentracyjnego KL Auschwitz.

Wg aktualnie obowiązujących szacunków w KL Auschwitz zginęło ok.1,2 mln Żydów, co uważam za liczbę zaniżoną, ale niech będzie. To byli europejscy Żydzi i jeśli przyjmie się tylko 2% Żydów chrześcijan, to daje to szacunkowo 24 tysiące.

W KL Auschwitz zginęło też co najmniej 23 tysiące Romów i Sinti, którzy w zdecydowanej większości byli katolikami, rzadziej protestantami. Do tego dodajmy Polaków, których było co najmniej 150 tysięcy. To daje szacunkową najniższą liczbę katolików zamordowanych w KL Auschwitz rzędu 200 tysięcy!

Cmentarz 200 tysięcy katolików ma być pozbawiony kościoła czy kaplicy, bo ci, co sobie przypomnieli o Żydowskich Ofiarach II WW w latach 70-tych chcą zawłaszczyć pamięć o II WW?

 

Drugą ciekawą osobą na obchodach 75 rocznicy wyzwolenia obozu KL Auschwitz był pan burmistrz Londynu Sadiq Khan.

 

Jest to muzułmanin z korzeniami z Pakistanu czy jeszcze dalej – z miasta Lucknow , które do dzisiaj istnieje w pamięci Brytyjczyków i mieszkańców dawnych Indii Brytyjskich z powodu powstania z 1857 r.

 

Pan Sadiq Aman Khan urodził się w 2 lata po przyjeździe rodziców z Pakistanu do Londynu i jako bystry a wymowny chłopaczek ukończył prawo na Uniwersytecie Północnego Londynu i zaczął karierę w kancelarii Christian Fisher, broniącej praw człowieka. W realiach ostatnich lat była to obrona praw demonstrantów , mniejszości rasowych przeciwko opresji np. na uniwersytetach i terrorystów oczywiście. Właściciele czy inaczej partnerzy to państwo Michael   Fisher i Louise Christian,

Zwłaszcza pani Louise Christian  jest znana jako gorąca obrończyni praw człowieka. Współpraca z młodym panem Khanem rozwijała się tak obiecująco, że w roku 1997 w wieku lat 27 został partnerem w tej kancelarii. Kancelaria zmieniła nazwę na Christian Khan, a pan Khan bronił głównie terrorystów w kraju, na czym podobno zarobił 2 mln funtów ale nie wiem czy do roku 2010 ,czy w roku 2010. A pani Christian podejrzanych o terroryzm w Guantanamo.

 

W latach 90-tych rozpoczął karierę polityczną u laburzystów, początkowo na szczeblu lokalnym. Po szczeblach kariery politycznej wspinał się błyskawicznie: w 2005 wybrany w wyborach powszechnych do parlamentu ,po przejściowych problemach z Tony Blairem, który „napadł na Irak” został doceniony przez Gordona Browna i dostał się do ścisłego kierownictwa partii. Dostał się też do egzekutywy Towarzystwa Fabianów i, co znacznie ciekawsze organizował kampanię dla Eda Millibanda na szefa partii.

 

TEGO Eda Millibanda, co ma brata Davida Millibanda byłego ministra spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii. I miał tatusia Ralpha Millibanda, teoretyka komunizmu, co w roku 1963/64 jeździł do Moskwy, gdzie mu wydawali książkę i gdzie spotkał swoją ciocię stryjeczną Sofię Miliband. To ta ciocia utrzymywała uporczywie, że dziadek Eda i ojciec Ralpha – naprawdę był żołnierzem Armii Czerwonej w 1920 r. w wojnie z Polską.

Wracając do Sadiqa Khana, to w 2009 publicznie skrytykował Papieża Benedykta XVI za „rehabilitację biskupa Wiliamsona za uwagi o Holocauście a kiedy został burmistrzem Londynu w 2016 r. to najpierw wziął udział w upamiętnieniu Holocaustu na stadionie rugby w północnym Londynie.

 

Idzie mu świetnie poza tym, że Prezydent Donald Trump nazwał go na Twitterze :”national disgrace”(hańba narodowa) „stone cold loser”( pozbawiony emocji cienias), co odnotował The Guardian . I jeszcze ,że „stracił kontrolę nad ulicami Londynu”.

 

No więc taka to kolorowa postać została zaproszona przez pana Dyrektora Muzeum KL Auschwitz Piotra Cywińskiego na obchody 75 rocznicy wyzwolenia.

Celem jej, jak się okazało było odsłonięcie wspólnie z panem Dyrektorem Muzeum - „tablicy darczyńców”. Na której za marne 300 tysięcy funtów miasto Londyn znalazło się wśród dobrodziejów KL Auschwitz. To znaczy Muzeum oczywiście.

Drugim celem był wywiad, którego pan burmistrz Sadiq Khan udzielił swojemu ulubionemu dziennikarzowi w Londynie stojąc na głównej, prawie pustej alei obozu KL Auschwitz.

 

Powiedział m.in. co następuje (od 2:00 minuty):”… w Europie i na świecie ludzie rewidują historię i ludzie przepisują historię.Tak naprawdę PREZYDENT TEGO KRAJU, POLSKI, DUDA PRÓBUJE PRZEPISAĆ HISTORIĘ NA NOWO. Uchwalił on przepis, który po pierwsze stanowi , że jest przestępstwem kryminalnym powiązywanie Polski z Holocaustem ale z powodu światowych głosów protestu, został on zmieniony na przestępstwo cywilne. Więc w zasadzie jeśli powiążesz Polskę z Holocaustem to łamiesz prawo. (…)

3:15 pytanie dziennikarza: ”…być może to dziwne pytanie, ale historyk Guy Walters zasugerował dzisiaj rano , że winniśmy pamiętać, że Holocaust był nie tylko niemiecką zbrodnią. Niezależnie od położenia geograficznego obozów pamiętamy ,że inne narody i ludy chętnie pomagały lub nie zrobiły nic…

 

3:39 Sadiq Khan: ”…Oczywiście i dlatego musimy być bardzo ostrożni w sprawie pisania historii na nowo, w sprawie rewidowania historii i dlatego winniśmy być świadomi w Europie, że są kraje jak Polska , jak Litwa, jak Węgry ,które przepisują historię aby wymazać ich własną w niej odpowiedzialność…”.

I to wszystko poszło w świat i można tego posłuchać na Youtube.

 

Pragnę z tego miejsca pogratulować tym, co mianowali pana Piotra Cywińskiego na kolejną kadencję na posadę Dyrektora Muzeum KL Auschwitz , mimo, iż stracił on kontrolę nawet nad główną bramą w obozie, nie mówiąc o obronie polskiej historii i polskiej racji stanu. Tak jak burmistrz Sadiq Khan nad ulicami Londynu.

 

P.S. Co do serca rabina Weissa , krwawiącego z powodu katolików modlących się w kościółku pw. Matki Bożej Królowej Polski, to warto zauważyć ,że brak było oznak krwawienia tegoż, kiedy delegacja Światowej Ligi Muzułmańskiej pod przewodnictwem wielce szanownego dr Mohammada bin Abdula Karima Al-Issy w trakcie wizyty w Muzeum KL Auschwitz w dniu 23 stycznia 2020 r. po zwiedzeniu ekspozycji , złożeniu wieńca i zapaleniu zniczy - rozwinęła niebieskie dywaniki czy też kocyki pod pomnikiem w Birkenau i w pozycji leżącej odprawiła muzułmańskie modły.

 

https://www.algemeiner.com/2020/01/27/an-open-letter-to-the-polish-people-on-the-birkenau-church/

https://forward.com/opinion/346325/why-pope-francis-must-move-this-church-from-auschwitz/

https://whc.unesco.org/en/conventiontext/

https://www.pch24.pl/amerykanski-rabini-wzywaja-do-usuniecia-kosciola-w-poblizu-obozu-w-auschwitz-birkenau,73617,i.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Avi_Weiss

https://translate.google.com/translate?hl=pl&sl=iw&u=https://he.wikipedia.org/wiki/%25D7%2590%25D7%2591%25D7%2599_%25D7%2595%25D7%2599%25D7%2599%25D7%25A1_(%25D7%25A8%25D7%2591)&prev=search

https://en.wikipedia.org/wiki/Jonathan_Pollard

http://nymag.com/news/features/67145/

https://en.wikipedia.org/wiki/Daniel_Sperber

https://www.fronda.pl/a/grupa-zydow-protestuje-przeciwko-kosciolowi-w-auschwitz,139590.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Avi_Weiss

https://translate.google.com/translate?hl=pl&sl=iw&u=https://he.wikipedia.org/wiki/%25D7%2590%25D7%2591%25D7%2599_%25D7%2595%25D7%2599%25D7%2599%25D7%25A1_(%25D7%25A8%25D7%2591)&prev=search

https://www.algemeiner.com/2020/01/27/an-open-letter-to-the-polish-people-on-the-birkenau-church/

https://wiadomosci.wp.pl/pikieta-zydow-kosciola-w-brzezince-6037642362176641a

https://krakow.wyborcza.pl/krakow/1,44425,17339652,Rabin_z_USA_wzywa_papieza_do_zamkniecia_kosciola_w.html

https://www.pch24.pl/czy-papiez-poslucha-avi-weissa--rabin-domaga-sie-zamkniecia-kosciola-w-brzezince,33748,i.html

https://ekai.pl/rabin-avi-weiss-wzywa-papieza-do-zamkniecia-kosciola-w-auschwitz-birkenau/

https://whc.unesco.org/en/conventiontext/

http://repolis.bg.polsl.pl/Content/24770/strefa_auschwitz_rawecki.pdf

https://dzieje.pl/aktualnosci/instytut-pamieci-narodowej-umorzyl-sprawe-wojennych-wysiedlen-polakow-z-oswiecimia

https://www.timesofisrael.com/church-in-former-auschwitz-ss-headquarters-is-desecration-say-activist-rabbis/

https://www.timesofisrael.com/church-in-former-auschwitz-ss-headquarters-is-desecration-say-activist-rabbis/

https://www.youtube.com/watch?v=1IyXb_7He-g&t=290s
https://www.lifegate.com/people/news/who-is-sadiq-khan
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Rescue_Committee

https://ar-ar.facebook.com/pg/islamistablog/posts/

https://krakow.wyborcza.pl/krakow/7,44425,25626695,przywodca-muzulmanski-razem-z-zydami-modli-sie-w-auschwitz.html

https://www.theguardian.com/us-news/2019/jul/20/donald-trump-sadiq-khan-katie-hopkins-tweet

 

http://auschwitz.org/muzeum/aktualnosci/sekretarz-generalny-swiatowej-ligi-muzulmanskiej-w-miejscu-pamieci-auschwitz,2112.html

 tagi: polityka historyczna  antykatolicyzm  antypolonizm 

pink-panther
12 lutego 2020 21:47
160     5183    27 zaloguj sie by polubić
komentarze:
Nova @pink-panther
12 lutego 2020 22:15

     Taaaa, gratulacje za ponowne mianowanie Pana Cywińskiego przez obecnego ministra to powód do dumy, szczególnie za dobre samopoczucie. A Naczelnik Jarosław Kaczyński oczywiście na l-4 i ma prawo nie ogrniać teraz rzeczy najważniejszych jak dobre imie narodu i prawdę historyczną. Można się pocieszać, że nie wszyscy Żydzi tak myślą o Polakach ale liczy się dominujący przekaz propagandowy na świecie a ten jest dla nas bezwzględny. Notka jak zwykle świetna. Gratuluję i kłaniam się. Pozdrawiam Panią.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @Nova 12 lutego 2020 22:15
12 lutego 2020 22:23

Dzięki za miłe słowa. Państwo, które nie jest zdolne do dyscyplinowania urzędników i usuwania niekompetentnych i w dodatku nielojalnych dostaje baty od wszystkich. A pan Piotr Cywiński jest na liście tych, których wymieniła Agnieszka Holland jako uczestników "tajnego spotkania przedstawicieli opozycji z prezydentem Macronem". On już od dawna obsadził się w roli "ministra  spraw  zagranicznych" jakiejś niewidzialnej struktury. Jeśli władza nie reaguje,to może tego chce.

zaloguj się by móc komentować

porfirogeneta @pink-panther
12 lutego 2020 23:01

Znowu licytacja kto bardziej kocha żydów/Żydów, co mnie to obchodzi?

Przedwczoraj była rocznica zejścia z tego Świata św Jose Sanchesa del Rio. Nie taka dawna; raptem niecałe 22 miesiące po Zamachu Majowym, czekałem, czekałem i się nie nie doczekałem, najzagorzalsi Obrońcy Kościoła nawet nie wspomnieli...

 

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @porfirogeneta 12 lutego 2020 23:01
12 lutego 2020 23:23

To meksykański Święty, pewnikiem wspominają go w Meksyku. A ilu nieznanych polskich świętych nie jest wspominanych, choćby tych z II WW?

zaloguj się by móc komentować

Krzysiek @Nova 12 lutego 2020 22:15
12 lutego 2020 23:35

No lekka przesada obwiniać dyrektora za wypowiedzi tego kłamcy z Londynu. Skąd mógł wiedzieć co ta świnia powie? Oczywiście, gdyby po tym co ten jełop powiedział był on zaproszony jeszcze raz, to można by mieć słuszne pretensje. Chyba, że zaproszony zachorowałby na jakąś nieuleczalną chorobę lub miał jakiś całkowicie przypadkowy wypadek, który by zakończył jego marny żywot - a choćby na tej pustej alei.

zaloguj się by móc komentować

porfirogeneta @pink-panther 12 lutego 2020 23:23
12 lutego 2020 23:37

Bardzo wielu. ale tu się ponoć śledzi popkulturę; popkultura uwieczniła, SN zaspała. Tyle.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @porfirogeneta 12 lutego 2020 23:37
12 lutego 2020 23:42

A czemu Pan sam notki nie napisał? Chociaż kilku słów? I jaki to ma związek z zapomnianymi wieśniakami polskimi wysiedlonymi z Brzezinii, Harmęż? Jakiś ranking "ważności katolików" urządzamy? Nie rozumiem Pańskich pretensji do mnie.

zaloguj się by móc komentować

porfirogeneta @pink-panther 12 lutego 2020 23:23
12 lutego 2020 23:46

Póki co, Kościół jest Powszechny, czy coś przespałem? Jak się wydaje książkę pt "Christiada" to pasowałoby wspomnieć, nie?

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @porfirogeneta 12 lutego 2020 23:46
12 lutego 2020 23:48

Ja nie wydałam książki "Cristiada":) Pan trolluje czy się nudzi?

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @Krzysiek 12 lutego 2020 23:35
13 lutego 2020 00:07

Sorry, że się wcinam, ale to dyrektor Muzeum KL Auschwitz powinien wiedzieć, że zaprosił wojującego muzułmanina-lewaka, który na wieść o tym, że prezydent Trump ogłosił "bana" na przyjazd uchodźców muzułmańskich do USA, nazwał publicznie tę decyzję "skandaliczną" i dla BBC wyraził nadzieję ,że Donald Trump "skończy źle". W ten sposób Sadiq Khan przyłączył się do nagonki demokratów na Prezydenta USA.Przypadkiem polski rząd "dał bana" muzułmańskim "uchodźcom" i też jest atakowany. To nie jest sprawa sprzed kilku dni tylko co najmniej od 2-3 lat. I urzędnik państwowy tej rangi nieświadomie prowadzi politykę sprzeczną w sposób ostentacyjny z polityką rządu RP i poglądami większości społeczeństwa?

zaloguj się by móc komentować

Paris @pink-panther
13 lutego 2020 00:14

Pani Panther'o...

... ten wpis - to  MISTRZOSTWO  SWIATA  !!!

Rzeczywiscie nieprawdopodobna chucpa  Moskowych  synow goni chucpe  i kolejna  chucpa  pogania...

... a Glinski sie zaoruje calkowicie swoja skandaliczna decyzja... Sakiewicz urzadza  blazenade  mejlowo... w kurwizorze "willa Kwasniewskich"  rzadzi...

... naprawde ta cala polityczna BANDA  OSZUSTOW  ma nas za idiotow !!!

 

A teraz pieknie dziekuje,  zycze Pani dobrej nocy i  do zobaczenia jutro,  bo temat  ARCYWAZNY  i ciekawy.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @Paris 13 lutego 2020 00:14
13 lutego 2020 00:22

Dzięki za dobre słowo. Już zapomniałam, że to pana ministra Glińskiego pupil ten pan Cywiński. W świetle "tajnych śniadań czy innych podwieczorków" z prezydentem Macronem, żeby się poskarżyć na "ten opresyjny niedemokratyczny rząd" taka decyzja personalna to mistrzostwo świata.

zaloguj się by móc komentować

ikony58 @pink-panther
13 lutego 2020 00:47

dzisiaj jako rabin Avi Weiss z Nowego Jorku.

 

To ten sam , który „uwolnił” na początku lat 90-tych tzw. Stefę Muzeum KL Auschwitz od klasztoru Sióstr Karmelitanek Bosych pw. Świętych Obcowania.

https://sites.google.com/site/krzysztofcierpisz/kalendarium-konfliktu-oswiecimskiego

https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Musia%C5%82

Dziekuję i pozdrawiam

zaloguj się by móc komentować

BTWSelena @pink-panther
13 lutego 2020 00:48

Pani Panthero -wielki szacun za ten artykuł.Zawsze czytam z wielką uwagą co pani napisze.Dzisiaj już późno,lecz jeszcze długo bedę dumać.I nie mogę się z tym pogodzić,zwłaszcza z działaniami tych żydowskich banksterów,którym bezkarnie udaje się upokarzać Polskę.Ten sekciarz Avi Weiss ,to wyjątkowo sprytna szuja i ma liczne ciemne sprawki w operacji "most"i nie tylko...W  na łamach Jerusalem Post, napisał także "Zakres, w jakim Polska była współwinna Holokaustu, jest kwestią poważnej debaty, którą potęgują niedawne próby rządu kryminalizacji odniesień do polskiego współudziału w okrucieństwach nazistowskich "- ten pokurcz powinien dostać w Polsce personan non grata... Ten cytat Isaaca Bashevisa Singera powinni mu powiesić nad jego pryczą„Żyd współczesny nie może żyć bez antysemityzmu. Jeśli antysemityzm gdzieś nie istnieje, on go stworzy” 

zaloguj się by móc komentować

BTWSelena @porfirogeneta 12 lutego 2020 23:46
13 lutego 2020 01:04

Póki co "człowiek strzela pan Bóg kule nosi".....pan tak ma zawsze czy chwilowo?

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @ikony58 13 lutego 2020 00:47
13 lutego 2020 01:08

Dzięki  za  linki. Historia wyrzuceni Karmelu ze  strefy  KL Auschwitz to jedna z najboleśniejszych historii III RP. No i oczywiście tutejszy jurgielt  mocno się przysłużył.

zaloguj się by móc komentować

S80 @pink-panther
13 lutego 2020 01:15

Ta parka bliźniaków plus brat bardzo intrygującą, byli fotografowani od małego przez blisko 40 lat przez  jedną panią fotograf. Tak jakby niepozorny braciszkowie byli szykowani do ról:
https://www.jta.org/2019/11/06/culture/a-jewish-photographer-has-been-capturing-alexander-vindman-and-his-twin-for-nearly-4-decades

 Tu jej mąż bardzo anty-Trumpowy, przedstawiający się jako były antykomunista:
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Marvin_Kitman
https://mobile.twitter.com/MarvinKitman

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @BTWSelena 13 lutego 2020 00:48
13 lutego 2020 01:17

Dzięki bardzo za dobre słowo. Isaac Bashevic Singer doskonale znał psychikę swoich współbraci. Mam wrażenie,że Avi Weiss jako podstawową  technikę walki stosuje bezczelność. Biorąc pod uwagę jego "reformatorskie" dokonania we własnej religii, traktowanie go jako reprezentanta pomordowanych w Birkenau Żydów polskich, z których jakieś 90% to byli Żydzi bardziej niż konserwatywni to jest jakieś totalne nieporozumienie,

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @S80 13 lutego 2020 01:15
13 lutego 2020 01:36

Dzięki za linki. Bracia Vindman od początku pojawienia się w USA mieli szczęście do fotografów i do kamery. W 1985 r. pojawili się wraz z babcią w filmie dokumentalnym pt. Statua Wolności. Wystąpił w nim również Jerzy Kosiński. Jest to historia tego pomnika a zatem i historią imigrantów a wtedy było zapotrzebowanie na rzewne obrazki "Żydów więzionych w ZSRR". Bliźniaki Vindman mają wygląd ruskich mużyków mających słabość do tłustych dań:)). Pani fotograf jest z domu Sibushnick czyli z tych samych stron i środowisk co oni,więc może stąd te zdjęcia.

P.S. W mediach USA zaczyna być popularny w mediach nie tylko "deep state" ale też wspomina się o sowieckich "śpiochach".

zaloguj się by móc komentować

teddyb @pink-panther
13 lutego 2020 04:26

Szanowna Pantero. Wpis super.  Uwielbiam  czytac pani wpisy ,choc po nich cisnienie mi skacze  w zakresy skrajne. Ale jak moze byc inaczej jak czlowiek  zacznie sie zastanawiac nad tym wszystkim.  Te lata opresji komunistycznej zrobily wiele zlego naszemu narodowi.  Chodzi glownie o utracone morale.Bo jak inaczaj nazwac to co sie aktualnie dzieje w kraju!!

Narod zostal upodlony. Tak  .Za to powinni byc pociagnieci do odpowiedzialnosci  wszyscy ktorzy mieli cokolwiek wspolnego z poprzednia wladza.Mowie o kregach rzadzacych,nie zwyklych zjadaczach chleba.To co obserwuje na ulicach jest tego dowodem

Jesli ludzie by mieli choc odrobine szacunku dla Polski  nigdy by nie doszlo do tego.  Choc z drugiej strony  wszedzie gdzie nastapilo zaczadzenie ideologia lewicowa to mozna zaobserwowac. Rowniez dziwi niemrawosc wladz w zaprowadzaniu porzadku. Tyle bylo krzyku o naprawe  Polski.Na krzyku sie skonczylo. Moja teoria jest taka ,ze w tej "dobrej zmianie " tyle siedzi  przyslowiowego g....a  ze o zadnych porzadanch zmianach nie moze byc mowy.  Przykladow na okolo mamy w brod !!! Muzeum Oswiecimskie dobrym przykladem. Rozumiem ze pewnych rzeczy nie da sie zrobic od reki ale  niektore decyzje to juz jest przesada i koszmar.  A tak wogole jak widze te towarzystwo wyjace na ulicach to poczesci ich rozomiem. Komuna dala im wszystko i ,zeby nie ona to  dalej by chodzili za potrzeba za stodole . Oczywiscie nie swoja  bo takowej nie mieli.

Te pseudo elity to najgorszy lumpenproletariat  ktory zostal wywindowany kosztem prwdziwych Polakow. Mimo wojny miedzy soba obaj okupanci w tym potrafili wjednym  dojsc do porozumienia. Wykonczyc i zlamac kregoslup moralny narodu polskiego. I chyba im sie to udalo!!

zaloguj się by móc komentować

adamo21 @ikony58 13 lutego 2020 00:47
13 lutego 2020 04:36

Obóz dzieci we mgle robi 'swoje', czyli dobre zmiany... 'oni' nieustanne sięgają po więcej i więcej... a nam zostaje co raz mniej i mniej miejsca. 

 

zaloguj się by móc komentować

adamo21 @adamo21 13 lutego 2020 04:36
13 lutego 2020 04:41

To było do PP, z podziękowaniem za kolejny text nawigacyjny.

zaloguj się by móc komentować

ikony58 @pink-panther 13 lutego 2020 01:08
13 lutego 2020 08:19

 

ks. prof. Waldemar ChrostowskiRafał TichyGrzegorz Górny

Kościół, Żydzi, Polska

 

 Rozdzał VI- Karmel w Oświęcimiu..........str.186

zaloguj się by móc komentować

ikony58 @ikony58 13 lutego 2020 08:19
13 lutego 2020 09:10

No więc taka to kolorowa postać/z Pakistanu/ została zaproszona przez pana Dyrektora Muzeum KL Auschwitz Piotra Cywińskiego na obchody 75 rocznicy wyzwolenia.

Celem jej, jak się okazało było odsłonięcie wspólnie z panem Dyrektorem Muzeum - „tablicy darczyńców”. Na której za marne 300 tysięcy funtów miasto Londyn znalazło się wśród dobrodziejów KL Auschwitz. To znaczy Muzeum oczywiście.

Ale już na końcu sprawozdania na stronie 70 jest cała strona poświęcona podziękowaniom dla dobrodziejów, którzy łącznie zrzucili się na 3.24 % przychodów Państwowego Muzeum KL Auschwitz Birkenau: The Ronald S. Lauder Foundation USA, The Holocaust Memorial Resource and Education Center of Florida USA, Das Land Niedersachsen Deutschland, Foundation pour La Memoire de Shoah France, Fuer Die Zukunft Lernen – Verein Zur Erhaltung Der Kinderbaracke Auschwitz Birkenau E.V.Deutschland, Monika Reich Israel, Jehuda Widawski Israel.

I w tej kwocie mieści się też dotacja biednej polskiej Fundacji Pamięci Ofiar Zagłady Auschwitz Birkenau w Oświęcimiu Polska.

Tak się składa, że w roku 2007 pan Ronald S. Lauder, dziedzic fortuny pani Estee Lauder (pudry, szminki, róże) wycenianej w 2013 roku na jakieś 3,7 mld USD – został przewodniczącym Światowego Kongresu Żydów i zaczął się za te swoje skromne datki ostro rządzić w okolicach Państwowego Muzeum KL Auschwitz. I obecnie zasiada w Międzynarodowej Radzie Oświęcimskiej, która napisała mu laurkę, jak to już od 20 lat troszczy się o Państwowe Muzeum KL Auschwitz Birkenau i dał aż 2,5 mln USD „na bardzo ważne przedsięwzięcia konserwatorskie, pracownie”. I temuż podobnież.

Do tego drogiego darczyńcy i mentora miliardera Laudera dołączyła w roku 2009 Fundacja Auschwitz Birkenau założona przez drogiego „profesora” Władysława Bartoszewskiego a której prezesem jest pan dyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz Birkenau dr Piotr Cywiński.

Pan Bartoszewski zarejestrował fundację na Mokotowskiej 56/9 pod numerem KRS 0000328383 a pan premier Donald Tusk rozesłał do rządów różnych państw listy z prośbą o wsparcie Fundacji. Oficjalnie aby „sfinansować Globalny Plan Konserwacji” opracowany w 2013 r.

Naiwny czytelnik może przypuszczać, że ta cała kasa – została przekazana Muzeum. I dlatego „oni tak się rządzą” a „Polaków nam tu nie trzeba”. Ale jest inaczej. Kasa jest w podmiocie prywatnym, niezależnym od Państwowego Muzeum Auschwitz Birkenau.

Wymienia się następujące kraje i kwoty: Niemcy -69 mln Euro, USA – 15 mln USD, Polska – 10 mln Euro (czyli prawie tyle co USA), Francja – 5 mln Euro, Austria – 4 mln Euro, Wielka Brytania – 2,1 mln Euro, Szwajcaria – 1 mln Euro, Izrael – 1 mln USD, Rosja – 1 mln USD.

W czerwcu 2011 r. pan prezydent Komorowski podpisał ustawę przegłosowaną przez Sejm RP :”… o dotacji dla Fundacji Auschwitz-Birkenau. Jej celem jest zgromadzenie 120 mln euro na funduszu wieczystym, z którego odsetki pozwolą na realizowanie prac konserwatorskich w b. obozie zagłady. 

Wysokość planowanej dotacji to 10 mln euro. Pieniądze dla Fundacji ma przekazać MKiDN w całości lub w transzach nie później niż do końca 2015 roku….”.

Zatem ponad 60 mln zł z budżetu Państwa Polskiego poszło „bokiem” nie do Państwowego Muzeum Auschwitz Birkenau ale do „wspólnego worka” Fundacji, która da pieniądza na to, na co będzie chciała a niekoniecznie na to, co WINNO BYĆ POLSKĄ POLITYKĄ HISTORYCZNĄ. http://pink-panther.szkolanawigatorow.pl/niepokorni-cywinscy-ks-radziwi-kl-auschwitz-oraz-polacy-i-dotacje

zaloguj się by móc komentować

BTWSelena @ikony58 13 lutego 2020 09:10
13 lutego 2020 09:24

Oj ! ikony !- tym przypomnieniem właśnie spowodowałeś ,że scyzoryk otwiera mi się w kieszeni..Czy nie ma sposobu,na tych banksterów?......

zaloguj się by móc komentować

atelin @pink-panther
13 lutego 2020 09:32

Świetne i obligatoryjny PLUS. Pani wybaczy wulgaryzmy, ale inaczej się nie da. Piękna notka punktująca sku...wysyństwo tych gnoi. (Skoro jesteśmy goiami to oni mogą być gnoiami). Może nawet zasrtrzegę gdzieś ten trmin, ale nie wiem, czy to dobry pomysł - niech idzie w świat za darmo. Pozostaje mi tylko czekać na POLITYKA, który wezwie ambasadora Izraela i da jemu 24 godziny na ewakuację ambasady. Myślę, że zerwanie stosunków dyplomatycznych z gnojami w żaden sposób nie wpłynęłoby na stosunki z USA. Mogłoby wręcz uruchomić lawinę takich zerwań i Izrael się by zdziwił. Ale to takie mrzonki...

 

Pozdrawiam.

zaloguj się by móc komentować

stanislaw-orda @atelin 13 lutego 2020 09:32
13 lutego 2020 09:39

No to czekaj tatka latka

zaloguj się by móc komentować

atelin @pink-panther
13 lutego 2020 09:41

Jeszcze jedno: mają gnoje swoją schizę na punkcie narodu wybranego. To im po raz kolejny źle wróży i to się zaczyna dziać nie u nas tylko na postępowym i tolerancyjnym Zachodzie.

zaloguj się by móc komentować

atelin @stanislaw-orda 13 lutego 2020 09:39
13 lutego 2020 09:44

To czekam. Na Zachodzie bez zmian przerodziło się na nie jest źle.

zaloguj się by móc komentować

Grzeralts @atelin 13 lutego 2020 09:41
13 lutego 2020 10:17

Widzisz, oni to właśnie po to robią: żebyś się wzmógł. A wezwanie ambasadora i zerwanie stosunków to już byłby orgazm. Na szczęście nikt tego nie zrobi. Ale na zrobienie czegoś, co ich w rewanżu zaboli też się nikt nie odważy. Ot, taka pozycja grubego dzieciaka lokalnego mafiozo w piaskownicy - może bezkarnie wkurzać inne dzieciaki. 

zaloguj się by móc komentować

atelin @Grzeralts 13 lutego 2020 10:17
13 lutego 2020 10:21

W sumie ładnie napisane. A jakie mamy wyjście?

zaloguj się by móc komentować

BTWSelena @Grzeralts 13 lutego 2020 10:17
13 lutego 2020 10:28

Ha! szanowny Grzeralts -orgazm to Żydzi , ostatnio często mają,zwłaszcza jak związany z kasą. I zadziwiająca łatwość jak szybko go osiągają.Znają się na tego rodzaju "seksownych" pieszczotach,jeżeli mamy rozpatrywać w tym kontekście.Pani Wisłocka ze swoją książeczką ,to anachronizm..

zaloguj się by móc komentować

Draniu @pink-panther
13 lutego 2020 10:28

W 1985 był współzałożycielem Instytutu Studiów Polsko-Żydowskich w Oksfordzie, pełnił funkcję jego dyrektora, pozostał w zarządzie tej jednostki.

W latach 1997–2000 pracował w amerykańskim banku inwestycyjnym JP Morgan w Londynie i Warszawie (jako dyrektor banku na Polskę).

Następnie do 2003 był dyrektorem zarządzającym w ING Brings.

. W latach 2007–2012 zatrudniony w szwajcarskim banku Credit Suisse, w tym jako dyrektor generalny banku w Polsce.

To jest tylko fragment życiorysu pana Teofila Bartoszewskiego, który wylądował w PSL .. Osoba z podwójnym obywatelstwem brytyjsko_polskim..

Czy PiS jako partia rządząca w poprzedniej kadencji  mógł  dobić PSL ,który wlasciwie sie słaniał.. No nie ,nie mógł, to samo jest z dyrektorem muzeum.. To sa tematy i osoby nietyklane.. Życiorys syna Władysława Bartoszewskiego chyba jest oczywistym dowodem..

Dziś w drugiej kadencji ujawnia się aferę Kwasniewskich, w drugiej kadencji, kiedy to Cimoszewicz i Miller sa w europarlamecie.. Trup postkomunistyczny ożył.. A PiS po pięciu latach rządzenia, dzięki buntowi agenta Tomasza, ujawnia taśmy.. Ale tylko ujawnia, bo dalej nic z tym nie zrobi..

Niestety retoryka PiSu polega na tym,ze oni wiecznie zachowują się jakby byli w opozycji ,a nie jak partia rządząca.. Oni tylko pokazują ,ale nic z tym nie robią..  Reprywatyzacja kamienic., to samo..Byla komisja, no byla..Ale czy problem zostal rozwiazany.. No chyba nie..

PiS coraz wyrazniej pokazuje swój brak skuteczności stwarza jedynie pozory skuteczności..   

 

zaloguj się by móc komentować

Grzeralts @atelin 13 lutego 2020 10:21
13 lutego 2020 10:28

My osobiście? Wzruszyć ramionami i wypunktować głupotę. Ale ci, kórzy mają realną władzę powinni robić swoje w ramach tego, co się da zrobić. No i poprosić jeszcze grubszego mafioza, żeby grzecznie poprosił tego lokalnego, żeby przemówił do rozumu dzieciakowi, bo nam się dzieci wkurzają i spłakane przychodzą do domu, co osłabia naszą pozycję na osiedlu. 

zaloguj się by móc komentować

Grzeralts @BTWSelena 13 lutego 2020 10:28
13 lutego 2020 10:29

Nieco im ułatwiamy, obawiam się. 

zaloguj się by móc komentować


Grzeralts @ikony58 13 lutego 2020 10:29
13 lutego 2020 10:49

Ale weź mi wytłumacz, po co komu taka wiedza w szczegółach? Poza wzmaganiem się, oczywiście. Żyliśmy tu razem kilkaset lat, więc można powiedzieć, że nawzajem się znamy, dodatkowo mamy liczne źródła, w tym przede wszystkim PŚ i rozległą wiedzę historyczną. Czego nowego mamy się dowiedzieć i jakie to ma niby wygenerować działania z naszej strony? To jest czysty absurd. Tu trzeba rozumieć zasadę działania systemu, nie znać nazwiska i dzieje rodów. W polskich umysłach zieje wielka czarna dziura. Zapychana słomą od czasu do czasu. 

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @teddyb 13 lutego 2020 04:26
13 lutego 2020 11:39

Bardzo się cieszę,że ktoś uwielbia  czytać moje notki:)) Niedotrzymane obietnice czy raczej efekt zwodzenia  mętnymi sugestiami, że "my z narodem". Jak widać, niekoniecznie i to dotyczy nie tylko polityków ale i np. publicystów i ludzi kreujących opinie. Oni już trzecią dekadę obchodzą temat tego, co "było napisane drobnym druczkiem w umowie założycielskiej III RP".  Dalej wciskają gadkę o "onych", co to im rzucają kłody pod nogi i usiłują ustawić swoje pociechy gdzieś blisko żłóbka. Nie wydaje mi się, aby udało im się złamać kręgosłup moralny narodu, bo by mu się nie podlizywali publicznie od czasu do czasu. Nie jest lekko, ale mamy swoje życie a reszta to didaskalia. Trzeba przetrwać i przeczekać.:))

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @adamo21 13 lutego 2020 04:36
13 lutego 2020 11:46

My mamy wrażenie, że nam zostaje coraz mniej miejsca, bo chcielibyśmy aby było tego miejsca coraz więcej i to w sposób widoczny. A tymczasem to wrogowie Polski się wściekają, bo wydali niewyobrażalną kasę na przebukowanie jurgieltu i masową degradację materialną i demoralizację, a katolicki naród ciągle zipie. A im czas  się kończy. Oni zawsze nie uwzględniają w planach jakiegoś czynnika i wszystko się wali.

zaloguj się by móc komentować


pink-panther @ikony58 13 lutego 2020 08:19
13 lutego 2020 11:50

Dzięki za linki. Bolesne. Ale po tych doświadczeniach nawet "episkopat" wie, że w tych sprawach próby dokonania jakiejś ugody nie sprowadzają trwałego pokoju tylko prowokują do większej agresji.

zaloguj się by móc komentować

saturn-9 @pink-panther 13 lutego 2020 01:17
13 lutego 2020 11:52

Motto dla spienionych kręgów 'starszych i mądrzejszych':

 

„Nigdy nie bełtaj bagiennych wód”, mawiał wielki chasydzki rabin, „nie skupiaj uwagi na przeszłych ludzkich grzechach, ale na Bogu i Jego dobroci”. Postąpilibyśmy dobrze, gdybyśmy posłuchali jego rady. W naszej świadomości jest tylko tyle a tyle miejsca: im bardziej żyjemy w obecności zła, tym mniej żyjemy w obecności dobra.

 

"Never stir up mire," said a great Hasidic rabbi: "fix your mind not on past human sin, but on God and His goodness." We should do well to follow his advice. There is only so much room in our consciousness: the more we live in the presence of evil, the less we live in the presence of good. (Victor Gollancz)

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @ikony58 13 lutego 2020 09:10
13 lutego 2020 11:52

Dzięki za przypomnienie:)) Teraz pan dyrektor podaje już tylko procenty a nie kwoty bezwzględne. Tzw. tani spryt:))

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @atelin 13 lutego 2020 09:32
13 lutego 2020 11:57

Dzięki za miłe słowa ale celem notki nie jest denerwowanie kogokolwiek tylko podanie w miarę pełnej informacji o stanie rzeczy. Tam, gdzie rządzi "unia wolności i okolice" nie ma ani dbałości o polski interes, ani profesjonalizmu.A w "dziedzictwie narodowym" rządzi unia. Skutki widać.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @atelin 13 lutego 2020 09:41
13 lutego 2020 11:58

 Trzeba spokojnie siąść i poczekać. A wcześniej kupić czipsy i colę:))

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @Draniu 13 lutego 2020 10:28
13 lutego 2020 12:04

Dzięki za info. To jest klasyczny przykład "roli jednostki w historii", w tym przypadku jednostki, która świetnie urządziła się w półkolonii, kiedy prawdziwi bohaterowie nie mieli grobów. A progeniturka obowiązkowo w bankach "imperium", co nam chce nieba przychylić:)) Ten też zadaniowany. Jaka mać,taka nać:))

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @Draniu 13 lutego 2020 10:28
13 lutego 2020 12:07

Co do totalnej niemożności, to nie tylko PiS tak ma, ale jesteśmy rozczarowani, bo PiS kochaliśmy. A w polityce to uczucie. które zawsze przysparza wiele bólu. Bo politycy,jak piękne kobiety, są zawsze - niewierni i interesowni:))

zaloguj się by móc komentować


teddyb @pink-panther 13 lutego 2020 11:39
13 lutego 2020 12:13

 W sumie tak.  Nie caly narod dal sie do konca otumanic.  W mojej rodzinie ,wiecznie byl opor przed "nowym"  Dziadkom udalo sie   uratowac troche  majatku przed zakusami czerwonej choloty w czasach prob kolektywizacji.  Po wojnie czesc rodziny musiala schronic sie w Gdansku przed  lapskami wladzy ludowej za walke w podziemiu.  Dotej pory opowiada sie historie jak kilkukrotnie podpalano wies  by zmusic do wstapienia do spoldzielni.  Osobnik ktory to robil zostal zlapany na goracym uczynku  ale uratowany przez UB  zostal przez nich wywieziony na ziemie zachodnie  Dziadek mojej  zony wisial na drazku w UB kilka tygodni.Po wyjsciu nigdy juz nie odzyskal zdrowia . Brat babci sila wcielony do Armi czerwonej w 41 roku na piechote wrocil  spod Charkowa . Az do jego smierci  to byla scisle strzezona tajemnica w rodzinie .Sam dowiedzialem sie o nie w dniu jego pogrzebu. Jeszcze do tej pory w mojej rodzinie  wspomina sie jak szla czerwona zaraza na zachod  . Jak zalatwiali sie w slome na ktorej spali .Jak niszczyli wszystko na swojej drodze .  Jak opowiadala babcia -w 20 roku  chwalili sie ze ida" czaj popit w Warszawu"To byla dzicz i dzis widzimy taka dzicz na naszych ulicach. Bo jak inaczej nazwac to zjawisko?.  Ciezka orka czeka nas na tym ugorze!!!

Uwielbiam Pania czytac !!! Dziekuje za ogrom pracy w to wkladanej.

zaloguj się by móc komentować

ArGut @pink-panther
13 lutego 2020 12:15

Pan Avi Weiss doczekał się fabularyzowanego dokumentu o sobie ...

Righteous Rebel: Rabbi Avi Weiss...

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @saturn-9 13 lutego 2020 11:52
13 lutego 2020 12:15

Bardzo mądra maksyma. Też się z nią zgadzam. Tyle, że czasem orientujemy się, że "wody są bagienne" dopiero wtedy, gdy je zabełtamy. I wtedy fetor bije pod niebo a dna nie widać. To opis polityki w ogólności a dziejów Polski od XVIII ze szczególnym uwzględnieniem "ruchów rewolucyjnych,powstańczych i socjalistycznych" w szczególności.

zaloguj się by móc komentować

ikony58 @Grzeralts 13 lutego 2020 10:49
13 lutego 2020 12:31

 Żyliśmy tu razem kilkaset lat, więc można powiedzieć, że nawzajem się znamy, dodatkowo mamy liczne źródła, w tym przede wszystkim PŚ i rozległą wiedzę historyczną. Czego nowego mamy się dowiedzieć i jakie to ma niby wygenerować działania z naszej strony? To jest czysty absurd. Tu trzeba rozumieć zasadę działania systemu, nie znać nazwiska i dzieje rodów. W polskich umysłach zieje wielka czarna dziura. Zapychana słomą od czasu do czasu. 

nie rozumiem, twoj fragment to sprzeczność goniąca sprzeczność/wybacz/, bo dla przykladu: co to znaczy 'rozumiec zasade rozumienia systemu?' i wzmianka PS

 

...i dorzucę wpis @Saturna

 

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @teddyb 13 lutego 2020 12:13
13 lutego 2020 12:56

Wielkie dzięki za tak miłe słowa:)) Historia  nieudanej próby kolektywizacji polskiej wsi w  PRL to jest obecnie najważniejsza zamilczana część  historii Polski poza brakiem informacji o tym, co się stało z ruchomym majątkiem ziemian, bogatych chłopów po tzw nacjonalizacji. Pańska informacja o dziejach rodziny w czasie kolektywizacji jest bezcenna i winna być spisana przez rodzinę. Zwłaszcza nazwisko tego podpalacza byłoby ciekawe. To jest historia jeszcze nie do publikacji, bo potomkowie tych bandytów i rabusiów nadal żyją. Ale polskie rodziny chłopskie winny spisywać swoje historie o tym, jakimi metodami je przymuszano do wstępowania do "spółdzielni". Ciekawe, że nawet IPN  nie rusza zbytnio tematu. Może zbyt wielu sędziów i prokuratorów wywodzi się w prostej linii od tych rabusiów i bandytów. Rzeczywiście to był najgorszy element do mokrej roboty, zapewne mocno rozczarowany tym,że "Gomułka się ugiął" a chłopi zapamiętali sobie ich twarze i nazwiska.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @ArGut 13 lutego 2020 12:15
13 lutego 2020 12:57

No PaczPan, normalnie kandydat  na świętego:)) Dzięki za info.

zaloguj się by móc komentować

ArGut @pink-panther 13 lutego 2020 01:36
13 lutego 2020 13:05

No ciekawa sprawa z tymi "prawdziwi amerykaninami" bo zawsze mają korzenie - żydowskie, rosyjskie, niemieckie, norweskie, irlandzie, włoskie, arabskie, ... a jak się jeszcze geny wymieszają to stają się obywatelami świata.

Bracia Vidman z babcią - Statuła wolności 1985 - film Kena BurnsaI to co robią, robią z patriotycznych oczywiście pobudek. Fotos oczywiście z filmu Statuła Wolności (1985) - Kena Burnsa.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @ArGut 13 lutego 2020 13:05
13 lutego 2020 13:18

Dzięki za info i zdjęcie.Jak się tak przyjrzeć, to te chłopaczki wyglądają na zwykłych "ruskich malcziszków"- Saszę i Żenię:)). Ciekawe ilu agentów i śpiochów umieścił wywiad ZSRR w kolejnych falach emigrujących sowieckich Żydów. Były jakieś aresztowania i wyroki w Izraelu, ale tego nie nagłaśniano, "Wrzucono w koszty".

zaloguj się by móc komentować

Nieobyty @pink-panther
13 lutego 2020 13:39

Parę drobnych uwag.

O mentalność karierowicza i jego kontekstu kulturowego.

Sadiq Khan – to wzorzec mentalny szczura z korporacji który osiągnął sukces powyżej jego poziomu kompetencji oraz przy jawnej protekcji . Sam jego wygląd postawa, mimika twarzy fryz, modulacja głosu – daje wrażenia antypatycznego człowieka.

Co jeszcze gorsze jest to człowiek z obcego kręgu kulturowego oraz rasowego który osiąga szczyty poziomu awansu społecznego w innej kulturze i społeczeństwie. Jako osobnik z kręgu kulturowych kastowych wykona każde zadanie wyższych od niego . Subkontynent indyjski gdzie i muzułmanie też ta tradycją kast nasiąkali oraz Anglię – długotrwałą tradycja kastowa od czasów najazdów Saskich.  Nie ma to jak pracować z przełożonym Hindusem [co gorsza w Brytyjskiej kompani] traktuje Słowian na równi z pariasami.

Można rzec trafił się najgorszy typ szczura gotowego na wszystko i co gorsza zdeprawowany nie tylko kulturą korporacji ale rodzimym kręgiem kulturowym i protektorów.

Nie ma o kim pisać – kluczem do oceny ataków szczura są jego treserzy i właściciel stajni hodowlanej.

Avi Weis – to jest przykład upadłego celebryta [to że robi jako rabin to tylko typ działalności]. Wbrew pozorom bycie celebrytą to jest nieustany stan wojny/konfliktu – z konkurencją z zainteresowaniem mediów, opinii społecznej, oficerami prowadzącymi i sponsorami.  Wyrzuty adrenaliny uzależniają celebrytów jak opiaty [działają synergicznie]

Najgorszy typ [a zaraz najłatwiejszy do sterowania i do wzięcia z ulicy po kosztach] to upadły [czytaj zapominany] celebryta. Taki typem jest właśnie Avi – nie ma rzeczy której nie zrobi za 5 sekund w blasku reflektorów.

Dodatkowym motorem działań jest kontekst kulturowy [nie ukrywajmy duży antypolonizm w środowiskach żydowskich] i jest mieszanka wybuchowa.  Avi szuka zainteresowania mediów [tych nie ma] a Polaczki nie reagują na bicie prętem po klatce.

I tak Szewacha Weissa zauważył że : ..Rok 2020 zaczął się nie najlepiej z punktu widzenia stosunków polsko-żydowskich i polsko-izraelskich..

Oraz najważniejsza zdanie Szewacha [przykryte dezinformacja w drugiej części].

.. Mówię szczerze: ta ustawa, co do nowelizacji IPN-u, psychologicznie zrobiła jakąś szkodę, chociaż jednak chcę podkreślić, że każda strona doszła do wniosku, że można było żyć bez tej ustawy..

Sens rzeczywisty tej wypowiedzi Szewacha – kontekst nowelizacji ustawy o IPN jest zupełnie inny niż planowano - celem medialnej nagonki było zastraszenie i przytłoczenie przeciwnika jego sparaliżowanie ale efekt był inny władze uległy ale masy nie i do tej pory spokojny i racjonalny opór [w tym samokształcenie o realiach okupacji i roli organizacji jak 13-tka] pospolitego ruszenie stworzył wyrwę w narracji która dalej koroduje.

O pamięci własnej potomków Lechitów.  

Kluczowym elementem notki jest krzywda i brak zadośćuczynienia mieszkańcom Brzezinki.  

Zresztą to jest miara niezależności i sprawności państwowości że możemy nie tylko nosić zaszytą pamięć o zwycięstwach ale i klęskach oraz brutalności wrogów oraz próbować te krzywdy jakoś zadośćuczynić.

W dobie PRL mimo bardzo wielu zaszłości pamięć o zbrodniach niemieckich z czasów II wojny była jednym z filarów legitymizacji władzy.

Była Komisja Zbrodni Wojennych, wydawano Zeszyty Oświęcimskie i choć nie wspominano o Wołyniu i Gułagach to jednak dopilnowano by po 56 część repatriantów wróciła a z RFN dopilnowano umowy o granicy.

Co się stało po 89 – jak amputowano pamięć i potrzebę zadośćuczynienia - to premier Suchocka wydała zezwolenie by do Augsburga wydawano oryginały dokument niemieckich z II wojny [i nie ma już w segragtorach części tych dokumnetów co nie którzy młodzie badacz stweirdzili jak im cofnięto dostęp do archiwum ], muzeum w Oświęcimiu jest wyłączone z projekt pamięci narodowej a dokumenty z getta Warszawskie [archiwum Ringelbluma] jest już poza realną kontrolą państwa.  Co do IPN-u to jest on od lat bocznikowany – by jego potencjał nie wymkną się spod kontroli, gdy by się ktoś burzył to jest tam wdrukowana pamięć o byłym szefie który zginął pod Smoleńskiem .

Zresztą pamięć i polityka historyczna jest zapisana w ofercie filmowej. Jak o II wojnie mówi nam filmografia III RP – co mówiła przez całe dekady a co mówi dziś.

I to że mamy ostatnio parę filmów o Dywizjonie 303 i Kurierze czy Legiony – to tylko wymuszona narracja dla lepszego morale przyszłego mięsa armatniego. 

zaloguj się by móc komentować

sigma1830 @pink-panther 12 lutego 2020 22:23
13 lutego 2020 13:56

Według prof. Kawęckiego to Macron zażądał usunięcia prof.Szyszki z ministerstwa.

https://naszdziennik.pl/polska-kraj/217122,bez-mozliwosci-kompromisu.html

Tak więc wygląda na to, że nie jest to - jak sądzą wszyscy - zwykły dupek, ale  niezwykly - osadzony na odpowiedniej posadzie w strukturach niejawnych.  A p.Morawiecki jest jego podwładnym, jako że jest niższego stopnia.

zaloguj się by móc komentować

BTWSelena @Nieobyty 13 lutego 2020 13:39
13 lutego 2020 14:01

"Tych parę drobnych uwagach"- jest tak trafnych,że smutno się robi...

zaloguj się by móc komentować

teddyb @Nieobyty 13 lutego 2020 13:39
13 lutego 2020 14:17

 Widac ,ze sytuacja zaczyna wymykac sie spod kontroli ktora ktos tu kiedys zalozyl . Ktos chyba przedobrzyl za mocno naciskajac .  Jeszcze pare lat temu pewne dyskusje byly by nie do pomyslenia.Ich uczestnicy byli by wyzwani od najgorszych i zlinczowani medialnie. Nie mowiac o innych sankcjach . Przekroczona chyba zostala jakas niewidzialna  granica ,ze "pedagogika wstydu" jaka nam wciskano przez te lata przestaje miec wplyw na nasze poglady. Wielki biznes  i geszefty lubia cisze ,a ta zostala naruszona. Pewnie ktos zdal se sprawe ,ze juz tego nie da sie wcisnac w przyslowiowa butelke i zatkac korkiem by bylo jak przedtem.  Trzeba to wszystko ulozyc na nowo. Pewnie temu jest wysyp nowych incjatyw politycznych. Jak kroliki z kapelusza wyskakuja nowe byty ,ktore obiecuja  przychylic nam nieba. Teraz widac ,ze do walki zostaly uruchomione wszystkie zastepy by ograniczyc do minimum  zmiany . Tu walka toczy sie o wielka kase  a nie jakies przyslowiowe  "drobne". To jest rowniez  walka o podmiotowosc .

 

zaloguj się by móc komentować

sigma1830 @pink-panther 12 lutego 2020 22:23
13 lutego 2020 15:04

Ujawnieni przez Agnieszkę Holland pozostali uczestnicy spotkania z Macronem to:

Adam Michnik, Krystyna Zachwatowicz-Wajda, Marian Turski, dyrektor Muzeum Auschwitz-Birkenau Piotr Cywiński, reżyser Krzysztof Warlikowski, aktorzy Wojtek Pszoniak i Andrzej Seweryn, pisarka Agata Tuszyńska. Ze świata polityki poseł KO Paweł Kowal, nie wiem dokładnie z jakiego klucza. Poza tym parę osób, które przyjechały z Macronem: Jacques Rupnik, Czech mieszkający od zawsze w Paryżu, polski Żyd, wybitny socjolog Georges Mink, Piotr Smolar dziennikarz Le Monde’a, syn Aleksandra Smolara, którego w naszym gronie brakowało i dziennikarz legenda a obecnie europoseł Bernard Guetta.

https://wpolityce.pl/polityka/486036-jak-pani-holland-niechcacy-wygadala-kilka-waznych-spraw

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @Nieobyty 13 lutego 2020 13:39
13 lutego 2020 15:10

Jakie tam "uwagi":)) Przyłożył Pan z obu rur. Rzeczywiście w dyskusjach medialnych poza Wielką Brytanią taki aspekt sprawy jak to, że Sadiq Khan jest bardzo specyficznym rodzajem muzułmanina z wdrukowanym kastowym poglądem na świat. Jest też lewakiem, chociaż podejrzewam, że to takie jego "przebranie", żeby przeniknąć do wyższych poziomów władzy. Społeczność pakistańska w Wielkiej Brytanii jest spora i uprzywilejowana: kilku baronów z nadania Królowej, jakiś mistrz gry w polo ożeniony z miliarderówną Jemimą Goldsmisth i generalnie sielanka. "Pomniejszanie zasług" przez media pakistańskich terrorystów to nic wobec faktu,że środowiskom żydowskim w Wielkiej Brytanii nie przeszkadza, że kraj, z którego wywodzi się Sadiq Khan ciągle cytujący Koran - nie uznaje państwa Izrael i nie ma tam problemu z zakupem Mein Kampf. Oczywiście dyskretne relacje istnieją - przez ambasadę Pakistanu w Istambule, jak podał Wikileaks.

W czasie wojny o niepodległośc Izraela świeżo powstały  Pakistan zakupił w Czechosłowacji 250 tysięcy karabinów i podrzucił Arabom wraz z oddziałem wojska. Ale Pakistan ma bombę atomową i ostatnie konfiguracje polityczne doprowadziły do tego,że, jak podały z przecieków media brytyjskie, w 2018 r. w Islamabadzie wylądował tajemniczy samolot z Izraela jakoby z Benjaminem Netanyahu na pokładzie.

 Czyli jest "antysemityzm i antysemityzm". Może się niektórym marzy współpraca z nie tak odległych czasów, kiedy to muzułmanie do spółki  z Żydami handlowali na Krymie, w Konstantynopolu i w portach Atlantyku niewolnikami polskimi, ruskimi,włoskimi,hiszpańskimi czy portugalskimi. A niderlandzcy protestanci dumnie nosili wisiorki w kształcie półksiężyca z napisem " Liever Turks dan Paaps" czyli "Raczej Turcy niż Papież". Były to czasy Sulejmana Wspaniałego. Minęły wieki i cóż my widzimy w polityce UE i polityków krajów europejskich? Ano dewizę "lepsi muzułmanie niż Papież". Sadiq składał przysięgę na burmistrza Londynu w katedrze anglikańskiej w Southwark pod wezwaniem St Saviour and St Mary Overie. To co on ma myśleć o Europie? Że już podbita, tylko się jeszcze stawiają Węgry i Polska. Ale podejrzewam,że się myli, bo może lud londyński pokaże mu czerwoną kartkę przy wyborach.

Co do Avi Weissa to rzeczywiście taki "były celebryta" co nie wie, kiedy przestać.

Sprawa mieszkańców Brzezinki, ich losy w PRL i III RP i losy mieszkańców innych wsi zlikwidowanych dla potrzeb obozu jest  jak losy Polaków pozostawionych i zapomnianych na Syberii i w Kazachstanie -zbyt bolesna, aby o niej pisać. Ale nie można nie pisać.

 

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @sigma1830 13 lutego 2020 13:56
13 lutego 2020 15:17

Okropne, po prostu okropne. I co od Macrona za to dostali "ci nasi dzielni ludzie"? Możliwość zakupienia przepłaconej ale za to przestarzałej elektrowni atomowej czy kolejną dotację dla "totalnej opozycji"? Ten gest Judasza jeszcze im stanie kamieniem w gardłach.

P.S.Obaj panowie to "produkty bankowe" mniej więcej tej samej rangi.

Dzięki za linka.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @sigma1830 13 lutego 2020 15:04
13 lutego 2020 15:21

No PaczPani, sami najgorętsi patrioci, prześladowani za komuny i teraz tak, że na podwieczorki i śniadania do ambasad przemieszczają się tylko kanałami:))

 Wielkie dzięki za info i pozdrawiam.

zaloguj się by móc komentować

sigma1830 @pink-panther 13 lutego 2020 15:21
13 lutego 2020 15:31

Bez wątpienia, sami najgorętsi patrioci i co do jednego pochodzenia eskimoskiego. 

Wielkie dzięki za notkę i wzajemne pozdrowionka:)

zaloguj się by móc komentować

Nieobyty @pink-panther 13 lutego 2020 15:10
13 lutego 2020 17:12

BTWSelena  Nie potrafiłem przekazać szans na sukces.

Sadiq Khan okazał się Bucem – który obraża będąc w gościach a dodatkowo jego arogancja nie pozwala na subtelności i skuteczność uszczypliwości. Właściwie To Trump powiedział o nim wszystko – Nieudacznik.

Avi Weis – nie rusza już prawie nikogo jego akcja to raczej tło do maskowania innych akcji. Ot taki 4-rzędne zabezpieczenie.  Jak zatem kończą nasi byli wrogowie jak Avi -za marny grosz się wynajmują i skamlą o uwagę.

Co do pamięci o naszej historii ona jest tak zaszyta że obróbka pedagogiką wstydu wysiadła – i takie przypadki z życia:

- jakie budujemy dom jednorodzinne – wymarzone to jak dawne dworki ganek, kolumny a na ścianach szabla i koń pod siodło.

- nie chce państwo pamiętać o naszych rodakach na wschodzie to pamięta reszta społeczeństwa.

teddyb  

Ktoś chyba przedobrzył za mocno naciskając. Przekroczona chyba została jakaś niewidzialna granica ,ze "pedagogika wstydu" jaka nam wciskano przez te lata przestaje mieć wpływ na nasze poglądy. Wielki biznes i geszefty lubią cisze ,a ta została naruszona. Pewnie ktoś zdał sobie sprawę ,że już tego nie da się wcisnąć w przysłowiową butelkę i zatkać korkiem by było jak przedtem. Trzeba to wszystko ułożyć na nowo...

 Jest taki matematyczna - teoria katastrof, zwana także teorią morfogenezy. Jest to ogólna metoda modelowania systemów kładąca nacisk na sposób, w jaki nieciągłe efekty mogą powstawać z ciągłych przyczyn.

I na to się chyba zanosi na katastrofę - a właściwie na nieciągły efekt – ale to problem tych którzy wiedząc z definicji tej teorii  że .. ciągła zmiana parametru kontrolnego prowadzi do jakościowych zmian zachowania systemu .. nie wyliczyli momentu gdy utracili kontrolę.

Nad tym właśnie płacze nasz przyjaciel Szewach on już to zrozumiał. 

Pink Panther

O prawdzie losów Polaków trzeba stale pisać – historia jest naszą teraźniejszością i przyszłością a jej znajomość bronią.

Co do kolorowych sahibów którzy robią kariery w elitach UK, - to już w XIX wieku nababowie i radżowie indyjscy byli hołubieni i była synergia i chemia elit oraz duchowości [np. Batawska czy Bahaizm].

Obecnie pod koniec XX i początkach XXI wieku – imperium pozwala na karierę przedstawicielom kolorowych z rodzin z subkontynentu z niższych kast. Brakuję imperium średniego personelu tj. bezwzględnych urzędników, żołnierzy, lekarzy.

Tubylcze klasy średnie zatracają bezwzględność, ona jest jeszcze wśród warstw niższych ale imperium nie wyśle ich na razie na wojny jak w XIX wieku.

A Pakistan to temat odrębną notkę.

zaloguj się by móc komentować

manama1 @pink-panther
13 lutego 2020 17:35

Kwetia pamięci czy oceny Oświecimia / Brzezinki (Birkenau)  jest jest tym zjawiskiem, które ze wględu na swoją skalę zbrodni wymyka się najczęściej spod jakiegokolwiek racjonalnego opisu.  Poza tym te "treści". Gdzieś mam np. na strychu (próbowałem znaleźć -dziś bezskutecznie) niesłychaną rzecz wydaną  w Krakowie w roku 1946. Otóż tam, w polskim wydawnictwie, w tekście napisanym w j. polskim, domniemujęże wydanym przez Polaków) bardzo pozytywnie ocenia się Mengele, ktory przecież (lub dzieki któremu przecież) uratowano tyle dzieci-blizników. Oniemiałem. Powtarzam, to wyszło w Polsce w rok po zakończeniu wojny.

Stąd (kwestia skali problemu, który wymyka się ocenie nie tylko moralnej -bo wychodzi poza tę skalę- , ale i materialnej - np.ile ofiar) ci obecni, opisywani przez Panią "poszukiwacze" liczą na bezkarność- chroni ich niejako wielkość owego antysacrum, wobec czego ludzie tracą coś, co moznaby w ogromnym uproszczeniu nazwać jako "zrowy rozsądek".

PS. i na zupełnym marginesie (o tyle z emowimy tu o kwestach medialnych)- doświadczyłem kiedyś pewnego zjawiska- otóż kiedyś byłem praktycznie prawie sam na Majdanku, potem byłem w towarzystwie tłumów turystów (i będach ze mą Anglosasów) w Oświecium i Brzezince. Odbiór -nieporównywalny. Paradoskalnie wobec tej ogromnej zbroni- trzeba byc sameu, żeby ją jakoś chociaż w najdrobniejszym przybliżeniu, "odczuć" to "coś".

 

zaloguj się by móc komentować

Andrzej-z-Gdanska @pink-panther
13 lutego 2020 17:57

Dziękuję za świetną notkę. Cieszę się, że jest Pani w formie i udało się zaktywizować komentarów do ciekawych wypowiedzi, a szczególnie blogera "Nieobyty". Trochę szkoda mi mieszkańców USA i Londynu, że muszą znosić takich i nie tylko jednych typków - może nie muszą ale znoszą? Czy to naiwność czy brak woli?

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @Andrzej-z-Gdanska 13 lutego 2020 17:57
13 lutego 2020 18:12

Dzięki za miłe słowa. Zgadzam się, że bez komentatorów notka byłaby znacznie uboższa :)) Zawsze to powtarzam.Mieszkańcy Londynu i USA padli  ofiarą własnej nieostrożności i pogoni za nowinkami. U podstaw leżą idee 1968 z jednej strony i chciwość globalistów z drugiej. Teraz wielu chciałoby to odwrócić, ale to nie takie proste. Na początek zapewne Sadiq Khan NIE zostanie wybrany na następną kadencję.

zaloguj się by móc komentować

BTWSelena @Nieobyty 13 lutego 2020 17:12
13 lutego 2020 18:43

Dziękuję .Pani Panthera zawsze przyciąga super wypowiedzi...Dla Sadiq Khana "buc" to zbyt łaskawe słowo,ale jak określić takiego prostaka nie popadając w gniew?

zaloguj się by móc komentować

MZ @ikony58 13 lutego 2020 00:47
13 lutego 2020 18:44

Chyba rabini nie mają takiej władzy by "uwalniać" klasztory katolickie...no to kto uwolnił?

zaloguj się by móc komentować

ikony58 @MZ 13 lutego 2020 18:44
13 lutego 2020 19:10

x.W.Chrostowski,

Konflikt wokół Karmelu w Oświęcimiu, a przede wszystkim jego przebieg i sposób załatwienia, są niezwykle istotne z tej przyczyny, że stanowią wydarzenie bez precedensu. W długiej historii Kościoła nie zdarzyło się, że przeniesiono klasztor oddający się modlitwie kontemplacyjnej w inne miejsce na żądanie innej wspólnoty religijnej.

zaloguj się by móc komentować

ikony58 @ikony58 13 lutego 2020 19:10
13 lutego 2020 19:31

Kłopoty zaczęły się w maju 1985 r. Ponieważ siostry mieszkały w bardzo prymitywnych warunkach, remont wciąż trwał i adaptacja nie została zakończona, czynna była tylko prowizoryczna kaplica, a dalsze prace wymagały dużego nakładu środków finansowych, zatem w zbieranie funduszy na ten cel włączyła się zachodnioniemiecka organizacja charytatywna Kirche im Not („Kościół w potrzebie”). Zajmowała się ona w okresie komunistycznym i przez jakiś czas później zbieraniem funduszy i wspomaganiem męskich i żeńskich klasztorów na terenie Europy Środkowo-Wschodniej - był to jeden z elementów ekspiacji niemieckich chrześcijan za skutki II wojny światowej. Siostry karmelitanki, które wprowadziły się do budynku Starego Teatru, zostały włączone w ten program. Na maj 1985 r. została zaplanowana pielgrzymka Jana Pawła II do krajów Beneluksu: Belgii, Holandii i Luksemburga. Organizacja Kirche im Not wydała ulotkę, w której informowała, że w Oświęcimiu powstał klasztor karmelitanek. Zachęcając do ofiarności na „dar dla Papieża - klasztor w Oświęcimiu”, napisano, że klasztor ma być „duchową twierdzą, gwarantująca nawrócenie zabłąkanych braci z naszych krajów oraz dowodem naszej dobrej woli wynagrodzenia za zniewagi, których przedmiotem jest tak często Namiestnik Chrystusa”. Środowisko Żydów belgijskich, silnie zsekularyzowane, postawiło zarzut, że siostry zamierzają modlić się o nawrócenie Żydów oraz że w kolportowanych ulotkach nie ma wzmianki o Szoah ani o Auschwitz jako miejscu martyrologii Żydów. Na tym tle pojawiła się sugestia, że katolicy chcą „odjudaizować” miejsce zagłady Żydów i pozbawić ich najważniejszego symbolu ich martyrologii. Punktem zapalnym stała się więc nie deklaracja samych sióstr, ani nie deklaracja Kościoła katolickiego w Polsce, lecz słowa zawarte w ulotce opracowanej przez Kirche im Not i propagowanej z intencjami pomocy siostrom w dokończeniu remontu i adaptacji ich budynku.
To siostry nic o tym nie wiedziały?
Ulotka ukazała się po francusku, niemiecku i flamandzku, była bowiem przeznaczona dla katolików i być może chrześcijan innych wyznań w Europie Zachodniej. Siostry klauzurowe nie zajmują się czytaniem gazet i ulotek, lecz modlitwą i kontemplacją. Autorzy ulotki nie mieli złych intencji, traktując wiarę w Chrystusa jako największe dobro, którym możemy podzielić się z Żydami. Ale ulotką zainteresował się miejscowy komitet żydowski. Natychmiast w gazetach belgijskich i francuskich - a było to wczesnym latem 1985 r. i zbiegło się z pobytem Jana Pawła II w Beneluksie, dlatego miało duże nagłośnienie - ukazały się artykuły, w których zarzucono siostrom i Kościołowi w Polsce trwanie przy ukrytym prozelityzmie, którego celem jest nawracanie Żydów. Domagano się zaprzestania praktyki modlitwy o nawrócenie Żydów, a wkrótce pojawiło się żądanie likwidacji samego klasztoru. Jesienią 1985 r. rozpoczęła się niezwykle głośna kampania, której sedno stanowiła teza, że Żydzi nie życzą sobie chrześcijańskiej modlitwy za nich. Ze słynnym manifestem wystąpił wówczas żydowski działacz, były więzień Auschwitz, nota bene ateista: „Niech niebo nad Oświęcimiem pozostanie puste!”.

zaloguj się by móc komentować

ikony58 @ikony58 13 lutego 2020 19:31
13 lutego 2020 19:34

Także wielu innych Żydów zachodnioeuropejskich twierdziło, że „u bram Auschwitz” niepotrzebna jest żadna modlitwa. Tak usiłowano przywrócić i ostatecznie usankcjonować stan z okresu PRL-u, bo wtedy zabronione tam były jakiekolwiek formy modlitwy i religijności. Te głosy sprawiły w Polsce wzburzenie i rozczarowanie, wydawały się jednak swoistym antyreligijnym i antychrześcijańskim folklorem. W marcu 1986 r. Kazimierz Smoleń, były więzień Auschwitz oraz wieloletni dyrektor Muzeum Oświęcimskiego, w liście skierowanym do Lucjana Motyki, sekretarza generalnego Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego, bronił i tłumaczył obecność sióstr w budynku Starego Teatru, który „był zdewastowany i w latach 1947-1983 użytkowany (...) jako magazyn”.
Niestety, w środowisku krakowskim znaleźli się katolicy, którzy zaczęli, najpierw nieśmiało, a potem coraz odważniej, propagować żydowski punkt widzenia. Pojawiły się również coraz mocniejsze naciski na przedstawicieli Kościoła katolickiego, które doprowadziły do tego, że odbyło się na ten temat spotkanie w Genewie - a właściwie dwa spotkania: pierwsze 22 lipca 1986 r., a drugie 22 lutego 1987 r. Odbyły się one, jak napisał później ks. Musiał, „we wspaniałym pałacu Rothschilda nad Jeziorem Genewskim”.
Kto uczestniczył w tych rozmowach w Genewie?
Dziś moja wiedza na ten temat jest znacznie bardziej rozległa i pełniejsza niż wtedy. Powiedziałem już, że gdy w drugiej połowię lat 80. pytaliśmy o to red. Jerzego Turowicza i ks. Stanisława Musiała, którzy podpisali zobowiązania genewskie, obaj nabrali wody w usta i milczeli jak zaklęci.

x.W.Chrostowski

zaloguj się by móc komentować

MZ @ikony58 13 lutego 2020 19:34
13 lutego 2020 20:04

Znam dobrze problem...,ale obaj wiemy,że ślizgamy sie po temacie.

Dziekuje.

zaloguj się by móc komentować

teddyb @Nieobyty 13 lutego 2020 17:12
13 lutego 2020 20:16

Tak,on juz pojal ,ze zaba wyskoczyla z garnka .  Za mocno podkrecono ogien i juz nie da sie  wrzucic jej  tam  gdzie byla -. Ktos nie wytrzymal przyslowiowego cisnienia,a juz nawet nie wierzgala blogo  zazywajac cieplej kapieli.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @Nieobyty 13 lutego 2020 17:12
13 lutego 2020 21:16

Zupełnie nie znam się na teorii katastrof ,ale i bez znajomości teorii widać, że od pewnego czasu napaści na Polskę, Polaków i ich historię są przez Polaków zbywane szyderstwem i merytoryczną polemiką. Sami zaczęli się douczać w tym zakresie, skoro powołane do promowania prawdziwej historii Polski jedynie markują działalność. A efekt przeszedł najśmielsze oczekiwania.

Co do wielkiej popularności dworków szlacheckich i ich miniatur w III RP, to też zauważyłam to zjawisko. Coś przechowało się w pamięci zbiorowej a poza tym są to bardzo ładne i praktyczne domy.

Co do kolorowych sahibów to zupełnie nie rozumiem, jaki cel przyświecał politykom imperium, którzy sprowadzali na Wyspę pakistańskich kierowców autobusów, kiedy brytyjscy chłopcy z niższych sfer albo siedzieli na bezrobociu, albo wyjeżdżali za chlebem do Australii. A teraz problem urósł wraz z dzietnością i gettami.

zaloguj się by móc komentować

porfirogeneta @BTWSelena 13 lutego 2020 01:04
13 lutego 2020 21:32

Jak się dobrze zastanowić; to zawsze.

zaloguj się by móc komentować

porfirogeneta @pink-panther 12 lutego 2020 23:48
13 lutego 2020 21:36

Film był; nadroższe dzieło kinematografi meksykańskiej. Ja się nigdy nie nudzę.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @manama1 13 lutego 2020 17:35
13 lutego 2020 21:38

Też się czasem zastanawiałam nad spłycaniem i banalizacją treści na temat obozów koncentracyjnych. Kilkadziesiąt lat temu tragedia,która wydarzyła się w KL Auschwitz i innych obozach była otoczona żałobą i wielkim szacunkiem dla cierpienia wszystkich. W zasadzie nie kręcono fabuł, bo wiadomo było,że nie da się pokazać prawdy o tym horrorze. Było trochę dokumentów i niektórzy więźniowie pisali wspomnienia. Wychyliła się tylko towarzyszka Jakubowska z ohydną antypolską politgramotą "Ostatni etap" a potem był spokój. Aż do uruchomienia "przedsiębiorstwa Holocaust" i "turystyki obozowej". Szczytem wszystkiego była "komedia o Holocauście" włoskiego komunisty Benigniego "Życie jest piękne". Dostał Oscara. Między Polakami, którzy wychowali się wśród opowieści o realiach okupacji i obozów lub sami je przeżyli a cudzoziemcami jest nieprzekraczalna ściana. Zwłaszcza w Stanach, gdzie poziom szkół padł na dno - jest kompletny brak zrozumienia. Dopiero internet zaczął korygować grubsze przekłamania  i nagonka antypolska trochę straciła impet, No to krzyczą o "rewidowaniu historii".

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @ikony58 13 lutego 2020 19:31
13 lutego 2020 21:45

Dzięki za przypomnienie historii Karmelu ze szczegółami, To było apogeum inwazji propagandowej. Teraz są banalne żądania "zwrotu mienia".I "przyznania się do sprawstwa kierowniczego w Holocauście". Bo, jak wiadomo, naziści nie chcieli, ale zostali zmuszeni przez Polaków, co to z mlekiem matki i tak dalej,

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @porfirogeneta 13 lutego 2020 21:36
13 lutego 2020 21:55

"Cristiada"?  Piękny film ale oczywiście wygładzony,żeby zezwolili na dystrybucję w USA i żeby miejscowa masoneria się nie wściekła.

zaloguj się by móc komentować

Perseidy @pink-panther 13 lutego 2020 21:16
13 lutego 2020 22:21

Dziękuję za kolejny, znakomity wpis!

A tu podkrakowski dworek zakupiony i wyremontowany przez KURDA!

http://www.dwor.pl/pl/o_nas

zaloguj się by móc komentować

KOSSOBOR @pink-panther
13 lutego 2020 23:22

https://dzieje.pl/aktualnosci/instytut-pamieci-narodowej-umorzyl-sprawe-wojennych-wysiedlen-polakow-z-oswiecimia

Dla mnie, tak - jak widzę - dla PT Nieobytego, ta kwestia jest najistotniejsza w Twojej - jak zwykle ważnej - notce.

Na tych różnych, różnistych wrzeszczących rabinów wpływu nie mamy. Państwo polskie mogłoby mieć, naturalnie. Gdyby nie było tylko nominalnie "polskie", a prawdziwie polskie. Kwestie listy strat w ludności /imiennej listy!/, kwestie strat materialnych państwa i Polaków są nieruszane. PiS od wyborów do wyborów ekscytuje elektorat odszkodowaniami od Niemiec - i szybko przestaje. Od Rosji - nie śmie pisnąć, nawet "wirtualnie" /jak w przypadku Niemiec/. Zresztą żaden rząd IIIRP nie śmiał pisnąć "w temacie", za to brał milcząco na klatę /naszą!!!/ wszelkie oskarżenia tak żydów, jak i Niemców /wypędzenia, Erika Steinbach/. Naturalnie wszystkie te rządy dotychczasowe są spadkobiercami "trupa w szafie", czyli poczynań komuny wobec narodu Polskiego i dekretów nacjonalizacyjnych, a także mordowania po wojnie ludzi oporu antykomunistycznego. Wydaje się, że elity polityczne pilnują tylko interesu i zarządzają zleconym strzyżeniem owiec. Czyli nas. 

zaloguj się by móc komentować

KOSSOBOR @Perseidy 13 lutego 2020 22:21
13 lutego 2020 23:24

Przepraszam, że się wtrącę - mdli mnie od knajp i hoteli w dawnych, polskich domach... 

zaloguj się by móc komentować

Paris @BTWSelena 13 lutego 2020 00:48
13 lutego 2020 23:31

Tak...

... i to bez 2 zdan  !!!

A cytat z Singera - genialny.

zaloguj się by móc komentować


pink-panther @Perseidy 13 lutego 2020 22:21
13 lutego 2020 23:42

Dzięki za linka i za miłe słowa. Kurdowi dworek się zamarzył? Pewnikiem IIIRP nie widziała powodu,żeby oddawać nieruchomośc spadkobiercom Tomaszewskim.Dworek oczywiście piękny.Szkoda,że taki "polski" jak huta Mittala.

zaloguj się by móc komentować

Nieobyty @pink-panther 13 lutego 2020 21:16
13 lutego 2020 23:44

  teddyb  - nie wiem czy dobrze to wyjaśnie - zaba wyskoczyla z garnka - to jest parę czynników nie tylko podkręcenie gazu. I własnie określenie tych czynników jest istotne co zawdzięczamy sobie co okolicznościom.  Bo identyczną analizę wykonują przeciwnicy.  Oni też szukają przyczyn że pedagogika wstydu nie działa, ekscesy antysemickie też nie występują, filosemityzm też zanika. I choć zespół parlamentrany polsko-izraelski w sejmie  jest najlicznjeszy przeszło 1/4 i w prezydium zespoły pospółu totalna opozycja i partia władzy - to nie mógł jechać do Jerozolim prezydent ale i prowokacja Aviego w Oświecimiu też nie wzbudzała fali.

Te rozmowy u Gospodyni bloga to taka amatorska próba analizy. Bo w notkach spokojnie podawna jest sieć powiązań personalnych a za tym i organizacji [ot.   Sadiq Khan  kto za nim stoi ]  oraz form agresji wobec polskiej społeczności, kultury i duchowości. 

I ostatnie ataki na gospodynię wynikają z tego że jej  metodyczna praca zaczyna wielu uwierać.    

pink-panther  -   proszę bardzo     http://www.inepan.pl/pliki/Studia_2013_3_1_Jakimowicz.pdf     

ARTYKUŁ Aleksander Jakimowicz* KATASTROFY I CHAOS W WYJAŚNIANIU ZŁOŻONOŚCI  PROCESÓW GOSPODARCZYCH

Próbuje  przez ten artykuł przejść - zatem niech i gospodyni spróbuje. 

od pewnego czasu napaści na Polskę, Polaków i ich historię są przez Polaków zbywane szyderstwem i merytoryczną polemiką. Sami zaczęli się douczać w tym zakresie,  A efekt przeszedł najśmielsze oczekiwania.

Dr. Ewa Kurek piszę sami Polscy Żydzi w relacjach z  II wojny - nas obronią, bo to my trzymamy lont do wysadzenia całej religi holokaustu. Jesteśmy depozoytariuszem zagłady biednych chasydów i upadku elit żydowskich [ policja w gettach to śmietanka przedwojennej palestrty coś jak dziś kasta] i ten depozyt był bezpieczny póki strażnik wytrzymywał obelgi [lub o nich go nie informowano]  tych o których małości miał milczeć.

Co do wielkiej popularności dworków szlacheckich i ich miniatur w III RP,  - coś przechowało się w pamięci zbiorowej - to szczególnie widać na wsiach taki pęd do bycia myśliwym, konie  i wystawne domy  - od frontmena zespołu dico polo Bayer Full po bonzów PSL czy PO [Radek Sikorski] czy innych opcji.]

Co do kolorowych sahibów to zupełnie nie rozumiem, jaki cel przyświecał politykom imperium, którzy sprowadzali na Wyspę pakistańskich kierowców autobusów, kiedy brytyjscy chłopcy z niższych sfer albo siedzieli na bezrobociu, albo wyjeżdżali za chlebem do Australii.

Anglosaskei elity - cyklicznie ćwiczą się w ramach sztuki zarządzania  w gnojeniu podanych z niższych warstw. To utrzymuje w spójności system kastowy. Kiedyś byli to Sasi wobec Celtów, potem Normanowie wobec Sasów, potem akcje wobec Szkotów i  Irlandczyków a potem wobec katolików itp. Wypędzenie biedoty i rugowanie z ziemi czy doprowadzenie do głodu jak w Irlandii - to stała polityka wobec proli i ich upodlania.  Gdy nie stało koloni do wywozu żebraków i włóczegów, przemysł padał i kiedy upadła herezja anglikańska [kardynał Newman]to wymordowano kwiat młodzieży w okopach I wojny za pomocą ataków na niemieckie ckm-y.  Import kolorowej siły roboczej to ten stały wzór - uczenia nowego pokolenia władców  City of Londyn pogardy dla niższych warst. 

A ponieważ degradacja przypsiesza [ upadek rodziny królewskiej, kościoła anglikańskiego] zatem i pokaz nagiej siły imperium wobec ludności jej rdzenia musi być bardziej spektaktularny. Stąd i mamy dzielnice białych proli wymieszane z kolorową mieszanką w tym z fundementalizmem religijnym. 

Zobaczym na co się szykuje imperium bo nie po to się robi Brexit by nie być gotowym do skoku. Życzę im by wyrżneli orła potykając się o sznurówki. 

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @KOSSOBOR 13 lutego 2020 23:22
13 lutego 2020 23:54

Dzięki za linka. Trudno dziękować za taką oto wiadomość:"...Śledztwo w sprawie zbrodni przeciw ludzkości, jaką były przeprowadzone przez Niemców w latach 1940-1941 wysiedlenia Polaków z Oświęcimia i okolicznych wsi, umorzył krakowski oddział Instytutu Pamięci Narodowej - poinformował w poniedziałek IPN. IPN uzasadnił umorzenie śmiercią osób, którzy doprowadziły swymi decyzjami do akcji wysiedlenia oraz kierowali nią: Adolfa Hitlera, reichsfuehrera SS Heinricha Himmlera, a także obergruppenfuehrera Erich von dem Bacha-Zelewskiego. ...".

Po prostu "bąba": nie było zbrodni przeciwko ludzkości bo von dem Bach -Żelewski umarł. Mnie się niesłusznie wydawało,że zbrodnie przeciwko ludzkości się nie przedawniają. I że mieszkańcy Brzezinki mogliby wystąpić po odszkodowania do Niemiec. Przecież te wysiedlenia były zarządzane NIE przez osoby prywatne: Hitlera, Himmlera i von dem Bacha ale przez funkcjonariuszy państwa niemieckiego, które trwa w najlepsze.

Jak to się muszą namęczyć tutejsze władze,żeby przypadkiem nic dobrego dla polskich Ofiar IIWW nie zrobić.

zaloguj się by móc komentować

Paris @pink-panther 13 lutego 2020 11:39
14 lutego 2020 00:11

Dokladnie tak...

... narodowi wciskaja ciemnote i nic poza tym  !!!

A dalej to  potworzyli sobie  ZEROWISKA,  a tam juz siedzi  PASOZYTNICZA  progenitura  calej  pomagdalenkowej  ZGRAI  "politycznej"...  ktora  wystruga nam  "nowo sile polityczno"  ponad podzialami...

... a dla utrudnienia i dla zmyly  Sakiewicz w kurwizorze  odegra chucpe "kasta-basta"...  albo  "wille Kwasniewskich", a  "nowy"  PAJAC PiS'owski €-osiol  Tarczynski  odkryje nam "ameryke" i zapoda u Rachonia - admiratora happning'ow,  jak to 3  €-oslice z Malty, Holandii  i  Niemiec maja "przygotowane"  przez  polska  TARGOWICE  teksty swoich wystapien  w  PUSTYM  PE  -  kompletnie przy tym zapominajac, jak to nie tak dawno ten dety  Dominis Tarczynski  PLASAL  TANECZNYM  KROKIEM  z  Malgosia Tuskowa na balu swojej  partnerki  !!!

Oczywiscie, ze WIEKSZOSCI  Polakow nie udalo sie przetracic kregoslupa moralnego... i to sie nie uda.

zaloguj się by móc komentować

teddyb @Nieobyty 13 lutego 2020 23:44
14 lutego 2020 00:12

Na lotnisku bylem swiadkiem spotkania  Danielsa z kilkoma naszymi poslami.  Zrobilo mi sie wstyd gdy jeden z nich odezwal sie do niego lamana angielszczyzna ,ze jego tez kiedys podejrzewano ze jest antysemita. Dalsze zachowanie tego towarzystwa napawalo mnie doslownym obrzydzeniem nad stanem moralnym  tych ludzi. Koszmar.  Jedno co dalo sie zauwazyc to chec pokazania dookola  ze sie rozmawia z Danielsem.  Zero szacunku dla siebie. To bylo doslowne czapkowanie i to w  najgorszym wydaniu. Poki takie typy beda nas reprezentowac dotad bedziemy tak traktowani.  Bo jest na to przyzwolenie. Co sie tyczy tego burmistrza to  jest to mieszanka najgorsza jaka moze byc,choc  .

zaloguj się by móc komentować

Paris @ArGut 13 lutego 2020 13:05
14 lutego 2020 00:29

O tak...

... ale identyczna sprawa jest takze z "prawdziwymi Frankami",  "prawdziwymi brytyjczykami"...  glowa mala ile tej swoloczy jest  !!!

Ale tak po prawdzie - to tylko  znikomy procent.

zaloguj się by móc komentować

zkr @KOSSOBOR 13 lutego 2020 23:24
14 lutego 2020 00:42

Wiem, ze to OT, temat dawnych dworkow ale uwazam, ze dobrze, ze ktos zainwestowal i uchronil przed ruina.
Na Pomorzu jest wiele obiektow w fatalnym stanie, przykladow dworek w Miradowie.

Rok 2004:

http://kociewiacy.pl/gminy/zblewo/index.php?option=com_content&task=view&id=904&Itemid=33

Stan z 2011:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Miradowo#/media/Plik:Miradowo.jpg

Obecnie: