-

pink-panther

Biedroń i jego Śmiszek czyli Michnik i wiosna z Centrum Ronalda Weisera .

 Nadchodzi nieubłaganie dzień 10 lutego, kiedy kolejny raz Warszawa NIE będzie upamiętniała deportacji Polaków , jakie zorganizowały z pomocą lokalnych kolaborantów okupanci sowieccy.

10 lutego 1940 roku z dworców kolejowych Białegostoku, Łomży, Grajewa, Moniek, Łap, Augustowa, Zambrowa , które dzisiaj są w Polsce i z setek innych bocznic kolejowych ,które dzisiaj są na Białorusi, Ukrainie i Litwie, ruszyły eszelony z czerwoną gwiazdą na lokomotywie.

Każdy eszelon 20-30 wagonów towarowych, bez ogrzewania, z zadrutowanymi okienkami i dziurą w podłodze zamiast toalety. W każdym wagonie średnio 50 osób z bagażem, który można spakować w 15-20 minut. Eszelony stały na bocznicach , czekając na osoby dowożone furmankami a raczej saniami ze wsi i miasteczek, gdzie nie było kolei.

 

Np. z Jedwabnego do Łomży jest jakieś 20 km. Temperatura wynosiła w czasie I deportacji Polaków minus 30-40 stopni. Sołdaci i milicja nie pozwalali zbliżać się do wagonów z gorącą wodą czy pożywieniem. Wagony stały czasem i 4 doby na bocznicach w oczekiwaniu na przeznaczonych do wysiedlenia na Syberię i do Kazachstanu.

Wg opracowania Oddziału Kultury i Prasy 2 Korpusu „Polska Wschodnia 1939-1941 wydanego w Rzymie w roku 1945, szacowana łączna liczba obywateli RP deportowanych przez władze sowieckie w okresie 10 luty 1940 r.-czerwiec 1941 r. wyniosła CO NAJMNIEJ 1.841.012 osób. Liczba ta nie obejmuje jeńców wojennych. I z tej liczby do Polski wróciło po wojnie z łagrów i zesłania - 57.215 osób czyli 3,1 %.

 

Dane te zostały podane w tomie I książki Bohdana Urbankowskiego „Czerwona Msza czyli Uśmiech Stalina” na stronie 157. Badacze zagadnienia podają, że ok.80% deportowanych stanowiły kobiety i dzieci., co daje ok. 1,5 mln osób.

Oczywiście obecnie podawane są w III RP liczby znacznie niższe w ramach rewizjonizmu historycznego. Zwraca na to uwagę profesor Urbankowski, wskazując na dwóch naukowców z Wrocławia i ich , jak pisze na stronie 156 „ustalenia”: „…W historiografii polskiej na podstawie fałszowanej raz w jedną, raz w drugą stronę „dokumentacji”, powstają pseudorewolucyjne ,a w rzeczywistości naiwne opracowania przypominające nieco prace „rewizjonistów’ kwestionujących rozmiary holocaustu. Przykładem może być książka „Masowe deportacje w okresie II wojny światowej (Wrocław 1993), którą stworzyli wrocławscy historycy: Stanisław Ciesielski, Grzegorz Hryciuk i Aleksander Srebrakowski. Wg ich „ustaleń” deportacje pochłonęły: I – luty 1940 raptem około 150 tysięcy ludzi; II – kwiecień 1940 – jeszcze mniej – 61 tysięcy;, III – czerwiec/lipiec 1940 – 80 tysięcy; IV – maj/czerwiec 1941 – 38 tysięcy. Liczba 38 tysięcy deportowanych w IV wywózce razi naiwnością, gdy należy przypomnieć , że po zajęciu Litwy Rosjanie wywieźli z jej terenów 120 tysięcy ludzi i to głównie podczas IV deportacji (L. Tomaszewski „Kronika Wileńska”…”.

 

Warto w tym momencie wspomnieć, że artykuł jednego z autorów skrytykowanej książki prof. Stanisława Ciesielskiego pt. „Deportacje obywateli polskich w głąb Związku Radzieckiego w latach 1940-1941” znajduje się na stronie internetowej Muzeum Pamięci Sybiru z siedzibą w Białymstoku ul. H. Sienkiewicza 26.

 

Zaniżanie liczby polskich ofiar to stała tendencja ostatnich lat.

Podobnie jak maksymalne obniżanie rangi obchodów rocznicy pierwszej i następnych trzech deportacji. Można zrozumieć, że trudno liczyć na zezwolenie obchodów na dworcu kolejowym we Lwowie, bo tam teraz obce państwo, ale Białystok nadal w granicach RP. Białystok i tzw. Obwód Białostocki jako jednostka administracyjna ZSRR z Łomżą i Jedwabnem przeżyły nie mniejszy dramat niż Lwów, Włodzimierz Wołyński czy Stanisławów.

 

Jak podają miejscowi , z samego powiatu Łomża zostało deportowanych łącznie ponad 6.500 osób. To dużo, czy mało?

 

Jak podaje portal www.600.lomza.pl w pierwszej deportacji z miejscowości Elżbiecin wywiezionych zostało przez Sowietów – ok. 120 osób tj. 22 rodziny a z miejscowości Kraski i Konarzyn – 300 osób. Łącznie w pierwszej deportacji z Łomży i okolic wywiezionych zostało ponad 1750 osób. Wśród wywiezionych byli też mieszkańcy miejscowości Jedwabne. Może ktoś zna liczbę.

 

Więc czy 1.750 osób z jednego powiatu to mało, czy dużo. Warto składać kwiaty i wieńce? Może jakieś muzeum czy izbę pamięci urządzić? Pomnik w Łomży jest , skromny ale z pewnością budowany z sercem przez obywateli, którzy pamiętają. Bo Łomża to Łomża. Samo serce polskiego katolskiego Ciemnogrodu.

 

A co się stało z nieruchomościami deportowanych polskich rodzin.? Deportowanych Polaków? Z ich ruchomościami. Mebli i furmanek oraz psów, kotów i bydła oraz koni , rowerów , samochodów– nie mogli zabrać. Kto to wziął?

 

Pytam tak mało finezyjnie i wspominam o tej „polskiej katolskiej Łomży” w związku z rocznicą deportacji 10 lutego, bo akurat objawiła się nam nowa partia z programem jakby przywiezionym na sowieckich taczankach w 1939 r.

 

I raczej nic nie wskazuje na to, że jakieś „czynniki centralne” zechcą uroczyście uczcić Ofiary Pierwszej Deportacji Sowieckiej Polaków z Białostockiego i Kresów.

Wszyscy będą się zajmować „problemem Wiosny”.

 

Partia nazywa się „Wiosna” a założył ją i lansuje przedstawiciel nowego pokolenia tzw. wściekłej lewicy pan Robert Biedroń „ikona LGBT”. Otwarcie było z przytupem , że już mu Janek Hartman i Nurowska „zazdraszczają”.

No więc co z tą „ Wiosną” czyli Robkiem Biedroniem i jego Śmiszkiem, co to już ( wg sondażu Kantar Millard Brown SA ) mają poparcie 14% potencjalnych wyborców?

 

Ano chyba to, że o ile Robek Biedroń ostentacyjnie nie znosi księży katolickich, czemu dał wyraz w programie „swojej” partii i w licznych wywiadach, to z rabinami jest w serdecznej komitywie.

 

A przynajmniej z jednym rabinem a konkretnie z rabinem Konstantym Gebertem, znanym w dawnych latach 90-tych jako Dawid Warszawski, czołowy antykościelny publicysta Gazety Wyborczej.

 

Dowodem na to jest cudne zdjęcie Robka Biedronia i rabina Kościa Geberta wymieniających czułe uśmiechy na imprezie zorganizowanej październiku w restauracji Villa Foksal w Warszawie przez podmiot o nazwie Copernicus Program for Polish Studies University of Michigan dla swoich absolwentów, partnerów oraz przyjaciół. Gości było pięćdziesięcioro a wśród nich widzimy na zdjęciach m,in. Pana profesora Michała Bilewicza, speca od mowy nienawiści, panią Zuzannę Ziomecką redaktorkę naczelną anglojęzycznego portalu Gazety Wyborczej a wcześniej redaktor naczelną Wysokich Obcasów, panią Ewę Juńczyk Ziomecką z Fundacji Jana Karskiego.

Organizatorka imprezy pani Genevieve Zubrzycki, dyrektorka Copernicus Program in Polish Studies przy University of Michigan wymienia również jako swoich gości pana Roberta Biedronia „byłego burmistrza Słupska i lidera ruchu dla demokracji” oraz pana Krzysztofa Śmiszka „prawnika ds. praw człowieka, aktywistę i szefa Antidiscrimination Law Review” , pana Witolda Sobkówa „byłego ambasadora Polski przy NATO” oraz pana Michała Trębacza „szefa Działu Badań w POLIN Museum” jak również artystę Stasysa i pana Zbigniewa Liberę.

A czym jest ów Copernicus Program in Polish Studies University of Michigan(CPPS) ? Czyżby program naukowy zajmujący się astronomią? Ano nie. To jest część przedsięwzięcia związanego finansowo z The Weiser Center for Europe and Eurasia, współpracujący też z innymi „dziećmi pana Weisera”: The Center for Russian, East European and Eurasian Studies (CREES) i Weiser Center for Emerging Democracies (WCED).

 

Jako jedno z głównych zajęć „Copernicus Program in Polish Studies” widzimy na stronie internetowej „the Polish Jewish Studies”. Jest to wręcz „fakultet” prowadzony przez 11 naukowców, a wśród nich pani dyrektor Genevieve Zubrzycki a wśród zaproszonych wykładowców wymienieni są m.in.pani Agnieszka Holland,pan Piotr Cywiński z „The Auschwitz-Birkenau Memorial” pan Dariusz Stola dyrektor POLIN Musem.
 

A kim jest pan Weiser ? Pan Ronald Weiser ( dla przyjaciół Ron) jest sponsorem tych wszystkich „centrów” przy College of Literature and the Arts Uniwersytetu Michigan i jego słynnym absolwentem a także szczęśliwym właścicielem i szefem dużej firmy deweloperskiej, która przyniosła mu parę miliardów i szefem Partii Republikańskiej Stanu Michigan.

 

Oraz w ramach tejże Partii Republikańskiej członkiem tzw. Republican Jewish Coalition, która się określa na swojej stronie internetowej jako „założona w 1985 r. jest unikalnym mostem między społecznością żydowską i republikańskimi decydentami”.

 

Pan Ronald Weiser jest w kontakcie z „republikańskimi decydentami” od wielu lat. Na przykład pan Prezydent USA George W Bush uczynił go w 2001 r. ambasadorem USA w Słowacji, którą to zaszczytną funkcję pełnił do roku 2005. Zapewne nie bez związku z faktem, iż pan Weiser był w latach 1999-2000 w Stanie Michigan odpowiedzialnym za zbieranie środków na kampanię prezydencką George’a W. Busha.

 

Pan Ronald Weiser tak się zachwycił Słowacją „i okolicami”, że trafił do Zakopanego i w związku z jego aktywnością tamże, w roku 2004 otrzymał on nagrodę od podmiotu o nazwie U.S. Commission for the Preservation of American Heritage ( Komisja U.S. do spraw OCHRONY AMERYKAŃSKIEGO DZIEDZICTWA) – za ni mniej, ni więcej a za – odrestaurowanie żydowskiego cmentarza w mieście Zakopane Polska.

 

Żydowski cmentarz w Zakopanem jest w USA uznawany już oficjalnie za „amerykańskie dziedzictwo”. Czy górale o tym wiedzą?

 

Pan Ronald Weiser , który urodził się i natychmiast został wybitnym absolwentem University of Michigan (ojciec i matka nieznani), założył w 1968 r. firmę deweloperską McKinley Associates i tak mu dobrze szło, że zarobił na nieruchomościach miliardy i mógł w 2015 r. zafundować Uniwersytetowi Michigan aż 50 mln USD.

 

Co jest bardzo dużą sumą w obliczu faktu, iż uczelnia ta mieści się w Ann Arbor, zaledwie kilkadziesiąt kilometrów od Detroit czyli „miasta widma”, które po zniszczeniu przemysłu samochodowego chyli się ku upadkowi.

 

No i dzięki milionom pana Rona Weisera kwitnie nauka o Polsce i stosunkach polsko- żydowskich na Uniwersytecie Michigan przy wydatnej pomocy Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie, który jest stałym partnerem Programu Copernicus.

A jak bardzo kwitnie, można się szczegółowo dowiedzieć ze sprawozdań rocznych wszystkich tych Weiser Centers , w tym Programu Copernicus .

Na okładce wydania z roku 2009 widzimy twarz Aleksandra Kwaśniewskiego i prof. Barbary Środy, W roku 2010 mamy Marka Belkę a w środku Piotr Cywiński. W wydaniu 2011-2012 pojawiają się twarze panów Balcerowicza i Daniela Rotfelda.

Na okładce z roku 2016-2017 widzimy dojrzałą twarz samego nadredaktora Adama Michnika i dowiadujemy się ze strony 4 , że pani Genevieve Zubrzycki prowadzi program socjologiczny (grant jednego z Centrów) pod nazwą „Jewish Revival, Philo –Semitism , and Pluralism in Contemporary Poland” ( Żydowskie Odrodzenie, Filosemityzm i Pluralizm we Współczesnej Polsce).

 

Na stronie 8 znajdujemy informację, że WCEE (Weiser Center for Europe and Eurasia) i jego filie „kontynuuje współpracę z the Robert Zajonc Institute na Uniwersytecie Warszawskim”.

A na stronie 9 dowiadujemy się, że :”…Akademickie lata 2016-2017 były bardzo pracowite dla CPPS. Jesienią gościliśmy polityka i nadzieję prezydencką Roberta Biedronia, który wygłosił w 2016 r. doroczny „Wykład Kopernika” na temat wyzwań, jakie stoją przed nimi w dzisiejszej Polsce. (…) a Wykład Kopernika 2017 wygłosił Adam Michnik, dysydent polityczny, aktywista Solidarności o wydawca najważniejszej polskiej gazety codziennej (Gazeta Wyborcza)- który mówił o czystkach antysemickich w 1968 r. w Polsce…”.

 

Lista „Wykładów Roku Programu Copernicus” nie pozostawia żadnych wątpliwości do „linii ideologicznej i programowej” Programu Copernicus Uniwersytetu Michigan.

Oto wybrane nazwiska i tematy z ostatnich lat:

-2018 18: Barbara Nowacka, “Współczesna Polska walczy o demokrację”

- 2017: Adam Michnik,:“Chwała i Bieda Pokolenia 68”

- 2016: Robert Biedroń, “Mniejszości seksualne i prawa obywatelskie w Polsce”,
-2016 Ewa Wójciak, “Przełamując granice przed i po cenzurze: Historia osobista o tym kiedy i jak musisz powiedzieć „Nie”, (pani Ewa Wójciak, szefowa Teatru Ósmego Dnia zasłynęła w 2013 r. z wpisu na Facebooku „No i wybrali ch..ja, który donosił wojskowym na lewicujących księży”. )

- 2013: Jan Gross, “‘Tworząc historię: Inte;ektualna podróż ukrytej historii Polski”.

- 2010 Piotr Cywiński “Auschwitz w 21 wieku”.

- 2009: David Ost, Magdalena Środa, and Sławomir Sierakowski, “Polska od 1989 : Ocena krytyczna”,

- 2004: Kora Jackowska, “ Rebelia rock’in Roll w Polsce: Wywiad z Korą Jackowską”,

- 2003: Ojciec Stanislaw Obirek, "Intelektualiści i katolicyzm w dzisiejszej Polsce”, Intellectuals and Catholicism in Poland Today".

 

No i jeszcze dorzućmy, że w dniu 11 września 2018 r. w Weiser Center for Emerging Democracies Uniwersytetu Michigan miał wykład partner „nadziei na prezydenturę” Roberta Biedronia,pan dr Krzysztof Śmiszek. Temat wykładu brzmiał: ”Rozmowy o Europie. Polska, UE I nieliberalna demokracja”.

 

Na stronie Weiser Center for Emerging Democracies gospodarze imprezy zaprezentowali w sposób następujący tezy wykładu dr Śmiszka: „…W 2015 r. w Polsce nastała nowa era. Prawicowy i populistyczny rząd zdecydował się na zmianę drogi, którą Polska prowadziła swoją wewnętrzną i zagraniczną politykę pod hasłem „Dobra zmiana”. Odtąd rząd Prawa i Sprawiedliwości pracował pilnie aby zdemontować system konstytucyjny, zniszczyć równowagę sił i osłabić system prawny. Metoda „Dobrej Zmiany” obejmuje też ograniczenie przestrzeni dla społeczeństwa obywatelskiego i redukowanie praw obywatelskich, szczególnie praw reprodukcyjnych kobiet(…) Dr.Śmiszek będzie analizował tę głęboką transformację, jak również omówi opór społeczny przeciwko tym zmianom i usiłowania różnych instytucji aby ochronić liberalny, demokratyczny porządek w Polsce. …”.

 

Pan dr Śmiszek był w tym Ann Arbor wręcz rozrywany: w dniu 24 września 2018 r. miał wykład na temat „ Prawa LGBT w Polsce i EU: prawna i społeczna perspektywa”. Wykład sponsorowany m.in. przez panią Genvieve Zubrzycki z Copernicus Program in Polish Studies oraz przez Weiser Center for Europe and Eurasia.

 

I to wszystko opisali w The Michigan Daily z dnia 24 września 2018. Ze zdjęciem dr Śmiszka.
Pan dr Śmiszek był w Ann Arbor cały piękny miesiąc wrzesień jako stypendysta The Weiser Center for Europe and Eurasia, o czym zawiadomił na Facebooku 3 czerwca.

 

Jeśli się to połączy z drobnym faktem, iż w dniu 25 września 2015 r. została zarejestrowana Fundacja Klinika Rządzenia KRS 0000521182 z panem Śmiszkiem Krzysztofem, Magdaleną Środą i Moniką Płatek w Radzie Fundacji a 23 maja 2018 r. KRS zarejestrował pod numerem 0000501360 podmiot o nazwie Fundacja „Instytut Myśli Społecznej” z Robertem Biedroniem jako fundatorem a Krzysztofem Śmiszkiem jako Prezesem Zarządu i panią Moniką Gotlibowską w zarządzie, to rodzi to pewne pytania albo i wnioski.

 

W tym samym miesiącu czyli w maju 2018 r. pani Gotlibowska, szczęśliwa restauratorka z Torunia i pan Biedroń złożyli wniosek o rejestracji partii o pięknej nazwie „Kocham Polskę”. Której nazwa zmieniła się na „Wiosna” a program wszyscy znamy. Generalnie chodzi o to, żeby zlikwidować lekcje religii w szkołach , kopalnie węgla i konkordat a w zamian dać prawo do aborcji do 12 tygodnia wszystkim bez wyjątku i opodatkować Kościół Katolicki.

 

To jest ciekawe bardzo, że program partii „Wiosna” nie wspomina o opodatkowaniu synagog, cerkwi i kościołów protestanckich.

 

Ale gdyby i program „Wiosny” to przewidywał to wtedy zapewne rabin Gebert nie uśmiechałby się w restauracji Villa Foksal do Robka Biedronia tak sympatycznie. A i zapewne pan dr Śmiszek nie miałby szansy na „wrzesień w Ann Arbor” na koszt tych różnych „centrów” przy University of Michigan sponsorowanych przez pana Rona Weisera ( i panią Eileen Weiser). Bo pieniędzy nie wyrzuca się w błoto.

 

Z oficjalnej listy tematów wykładów zwłaszcza bliskiemu nam Copernicus Program in Polish wynika, że szanowni myśliciele z Ann Arbor oficjalnie troszczą się o tę biedną demokrację w Polsce oraz o problemy z LGBT, aborcją itd.

 

A o co troszczą się tak bardziej nieoficjalnie, to można zrozumieć łatwo rzucając oko na treść i styl wypowiedzi dwóch członków Komi

Spec od literatury polskiej i tłumacz literatury polskiej tam pracujący pan Benjamin Orloff najbardziej lansuje Gombrowicza i Masłowską. A co do innych pisarzy to najbardziej nie lubi Sienkiewicza. No nie lubi i już. Może się przełamać co najwyżej przy dziełku „Selim Mirza”. Jak sam powiedział w wywiadzie dla Culture.pl : ”……Największą niespodzianką, jaka spotkała mnie w zeszłym roku było to, że w końcu udało mi się spojrzeć na Sienkiewicza inaczej. Zawsze ograniczałem do minimum obecność jego utworów w moich sylabusach, ponieważ mnie irytował …” . Podobno to są za długie dzieła, jak na jego gust i nie chce mu się tracić czasu na ich czytanie.

 

Jeszcze bardziej wyrazistą gwiazdą Komitetu Zarządzającego Copernicus Programme in Polish Studies jest pan profesor historii (Arthur F. Thurnau Professor) Brian Porter - Szucs , który nawet studiował w latach 1986-1988 na Uniwersytecie Warszawskim a w roku 2017 miał wykłady w PAN a nawet uczestniczył w jakichś dyskusjach w Fundacji im. Stefana Batorego pana Aleksandra Smolara.

 

Jest tak zaangażowany w sprawy polskie, że prowadzi bloga i na bieżąco komentuje wydarzenia dla swoich amerykańskich czytelników. Wyrywkowo tematy notek: 30 kwietnia 2017 pt. Biskupi i nacjonalizm. Żadnej fotografii jakiegoś biskupa, za to mnóstwo fotografii ONR oraz wpis ks. Romana Kneblewskiego z fotografią Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego i tekst: ”…Działajcie w duchu zdrowego nacjonalizmu! Nie szowinizmu ale właśnie zdrowego nacjonalizmu, to jest umiłowania Narodu i służby jemu…”.

 

Następnie 5 czerwca 2017 „Parada Równości” o strasznym życiu gejów i lesbijek w Polsce i że tylko 8% tutejszych jest zdolnych do zaakceptowania adopcji dzieci przez homoseksualistów.

 

W dniu 7 lipca 2017 r. dał notkę pt. „Trump is NOT popular in Poland”, która zaczyna się od wyznania, że kiedy Donald Trump zaczynał słynne przemówienie w Warszawie to Brian siedział w mieszkaniu kilka przecznic dalej i że latały nad nim helikoptery. A „piknik na polach koło Stadionu Narodowego był sponsorowany przez rząd”. I się zwierzył, że już od 30 lat pisze o Polsce. A następnie zaczął pisać o Jarosławie Kaczyńskim, który jest „de facto totalitarian ruler a nic o Donaldzie Trumpie.

 

To była strona 2. Na stronie 1 widzimy na początek zdjęcie śp. Pawła Adamowicza i notkę z 15 stycznia 2019 r. pt. The Adamowicz Assasination” a w niej trzecie zdanie:”… Jeśli ktoś potrzebuje kolejnego dowodu na zagrożenie jakie stanowi rząd PiS w Polsce , niedzielne brutalne morderstwo prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza winno rozproszyć wszelkie wątpliwości…”. I dalej w tym podobie.

 

Notka z 13 listopada 2018 r. pt. Katolicyzm i polskość” opatrzona zdjęciem z plakatu filmu „Kler” z twarzami Gajosa , Więckiewicza , Jakubika i jakiegoś czwartego. Bo pan Brian Porter Szucs obejrzał już ten film na Festiwalu Polskich Filmów w Ann Arbor (dobór filmów przez PISF).

 

I pan Brian uważa, po tym wspaniałym filmie to „polski kler boi się, że będzie miał takie same problemy, jak kler irlandzki” . Ale pan Brian jest przekonany, że polski kler będzie miał wielkie szczęście, jeśli skończy się na problemach takich jakie ma kler irlandzki”.

 

Bo pan Brian od dawna twierdzi a nie wszyscy chcą mu wierzyć, że ten mit, iż „Polska jest katolicka” to jest mocno na wyrost, bo statystyki pokazują spadek uczęszczania na Mszę św. od roku 1982 z 57% na 37% w roku 2016.

 

Ten film wywołał w Panu Brianie prawdziwy entuzjazm, zwłaszcza sprzedaż biletów i pierwszy tydzień w Londynie.

Jak mówi klasyk „z obfitości serca usta mówią”.

 

Pan Brian Porter Szucs od dawna pisze książki i bardzo wiele artykułów o polskim kościele katolickim, polskich katolikach i o kulcie Maryi Dziewicy.

Do wszystkich ma stosunek, który wyrażają niektóre tytuły jego wykładów na konferencjach:” „Apokaliptyczny Antysemityzm: Wiara, Strach i Polski Katolicyzm we wczesnych latach XX w.” -2006 6.12,

„Miłość i nienawiść w międzywojennym polskim katolicyzmie , 2003 Narodowa Konwencja Amerykańskiego Stowarzyszenia Studiów Slawistycznych, a w2004 „Miłość , nienawiść i polski katolicyzm w początku XX w. w Hebrew University Jeruzalem,

„Tworząc Przestrzeń dla Antysemityzmu: Polska Hierarchia Katolicka i Żydzi we wczesnych latach XX w. 2001 Georgetown University.

 

I tak w kółko. Jest tych konferencji kilkadziesiąt od roku 1992 i większość jest poświęcona polskim katolikom i ich wierze a wiele – polskiemu antysemityzmowi polskich katolików.

 

Jak widać, Jan Tomasz Gross się starzeje a jego książki zostały nieco „zdekonstruowane” co do faktów i dowodów, ale na szczęście szlachetni i wykształceni znaleźli kandydata na „następcę”. Na razie się „wprawia”.

 

Instytucja naukowa, której jednym z liderów jest pan profesor Brian Porter Szucs gościła panów Roberta Biedronia i Krzysztofa Smiszka – kolejną „nadzieję białych” czyli czerwonych tuż przed zainaugurowaniem działaności ich nowej partii.Czy to przypadek? Być może.

 

Partia „Wiosna”, pojawiła się „z niczego” a jej program i wystąpienia założyciela są zastanawiająco zbieżne z polityką edukacyjną różnych „centrów” przy Uniwersytecie Michigan w Ann Arbor. Sponsorowanych m.in. przez działacza Partii Republikańskiej i ambasadora Rona Weisera, szczęśliwego dewelopera, który odnowił cmentarz żydowski jako „dziedzictwo amerykańskie za granicą” w mieście, będącym własnością ( za 460 tysięcy złotych reńskich i 3 centy) i dziełem hrabiego Władysława Zamoyskiego. Polskiego hrabiego, filantropa, który nienawistnie i antysemicko na licytacji Zakopanego i okolic – przebił o jeden grosz Żyda Józefa Goldfingera, właściciela papierni , który niemiłosiernie wycinał lasy tatrzańskie.

 

Na pociechę przypomnijmy, że Robek Biedroń wymieniał uśmiechy z rabim Gebertem, dawnym publicystą Dawidem Warszawskim.A pan Brian Porter Szucs może wykładać w Fundacji im Batorego kierowanej od roku 1988 przez syna człowieka, który w okupowanym przez Sowietów Białymstoku w czasie, kiedy trwały deportacje i inne prześladowania Polaków - redagował kolaborancką gazetkę.

 

 

http://sybir.bialystok.pl/pl/nauka/sybir/deportacje-obywateli-polskich-w-glab-zwiazku-radzieckiego-w-latach-1940-1941.html

https://ii.umich.edu/cpps/news-events/news/search-news/copernicus-program-hosts-u-m-reception-in-warsaw.html

https://www.tygodnikprzeglad.pl/polityk-ktory-moze-namieszac/

https://ii.umich.edu/cpps/news-events/news/search-news/polish-mayor-and-lgbt-activist-will-deliver-annual-copernicus-le.html

http://www.rjchq.org/ronald_weiser

https://ii.umich.edu/cpps/about-us.html

https://ii.umich.edu/cpps/polish-jewish-studies.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Ronald_Weiser

https://ii.umich.edu/cpps/about-us/annual-reports.html

https://ii.umich.edu/cpps/news-events/events/annual-copernicus-lecture.html

https://ii.umich.edu/wced/news-events/events.detail.html/54132-13530675.html

https://www.evensi.us/donia-human-rights-center-lecture-krzysztof-smiszek-500-church-street-ann-arbor-48109-110-weiser-hall/266335511

https://www.michigandaily.com/section/campus-life/polish-lgbt-activist-discusses-progress-past-and-present

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2012833682125295&id=954692934606047

https://expressbydgoski.pl/jak-u-siebie/ar/11769386

https://www.youtube.com/watch?v=_jtUqExymQo&feature=youtu.be

http://porterszucs.pl/c-v/

https://culture.pl/pl/artykul/benjamin-paloff-spojrzmy-inaczej-na-sienkiewicza-wywiadtagi: antypolonizm  partie polityczne  skrajna lewica 

pink-panther
6 lutego 2019 22:23
196     7123    27 zaloguj sie by polubić
komentarze:
stanislaw-orda @pink-panther
6 lutego 2019 22:48

ale co możemy na to poradzić?

zaloguj się by móc komentować

Nieobyty @pink-panther
6 lutego 2019 23:22

Jako uzupełnienie dodam:

1. Link do uwag płk. Wrońskiego – dokonuje on wstępnej oceny ruchu Wiosna oraz jak ten projekt jest sprofilowany. Pewnym dodatkiem jest przypomnienie niemieckich koncepcji z czasów III Rzeszy zawarte w Zeszytach Oświęcimskich nr 2 z 1958 o depopulacji narodu Polskiego. Pan pułkownik w pewnej chwili zawiesza swa analizę Wiosny - tzn. twierdzi że nie czas jeszcze opisać kto za projektem stoi, co podaje Gospodyni.

Dlaczego Pana Piotra Wrońskiego podaje z rangą właśnie za tą KCHT i przypomnienie tematu z Zeszytów nr 2 który nie miał przebicia.

https://www.youtube.com/watch?v=FNHeGjYAXpA

2. W zaraniu III RP – premier Suchocka pozwoliła na to by oryginały dokumentów zbrodni niemieckich [archiwa po poprzedniku IPN] wyjechały do Augsburga do Niemiec.

U zarania IV RP – zapowiada się że resztki archiwów IPN mają trafić do Waszyngtonu.

https://www.youtube.com/watch?v=YkKePUm5B_E

Cóż nam zatem pozostaje – modlitwa tak ale i praca.

Samokształcenie – co na tym blogu robimy i pewna próba propagacji treści.

Słuszna jest też uwaga pułkownika wywiadu – że gdy podejmowała grę operacyjną to musiał dobrze rozpoznać przeciwnika [jego mocne i słabe strony, kadry, metody i taktykę] i że on o liderze Wiosny wyraża się z kulturą. [Projekt Wiosna z góry zakłada że jego pożywką wzrostu będzie hejt].

I ja też doceniam Pana Roberta Biedronia i jego opiekunów - naprawdę kawał solidnej roboty w ramach rozkręcania projektu oraz widać jaki jest on pracowity i ambitny [nie każdy polityk wykonał by taką pracę nad przygotowaniem wystąpienia tj. formą i treścią].

PS.

Parę lat temu w dyskusjach na blogach pojawia się pytanie kto przyjdzie za Czerską kto wymienia tą kończąca się grupę. Zakładane był że ta nowa ekipa będzie jeszcze gorsza od poprzedników.

No i mamy odpowiedź czym ona będzie.

Wiosna – piękna perfidia słów to przecież jest oferowana nam dla tego co polskie Jesień.

"Winter Is Coming"

zaloguj się by móc komentować

MarekBielany @stanislaw-orda 6 lutego 2019 22:48
6 lutego 2019 23:22

W tym przypadku są wiek do przodu: kraj rad.

Uciekają, a tu jest potrzeba przybić gwoździem i młotkiem Pani Krystyny przypomnienie.

zaloguj się by móc komentować

Paris @Nieobyty 6 lutego 2019 23:22
7 lutego 2019 00:14

Jestem przekonana...

... ze zdecydowanie przecenia Pan te  SZMATE,  kolorowego Robcia... zdecydowanie znalazloby sie wielu lepszych od niego, ale on to "przetestowany"  SWOJAK... a poza tym to za fryko tak "sie nie katuje"... jak sie zmeczy to zafunduja mu wakacje w Nikaragui...

... o czym poinformuje "naszystowski i patriotyczny" portal Sakiewicza - "niezalezna od rozumu"  !!!

Wiec szafa gra.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @stanislaw-orda 6 lutego 2019 22:48
7 lutego 2019 00:20

Na co? Na brak obchodów? Pomyślałam, że na dworcach kolejowych w Polsce na terenie Białostocczyzny nie ma tablic ani pomników upamiętniających deportacje Polaków przez Sowietów w okresie 1940-1941. Obywatele i samorządy mogłyby wykazać inicjatywę oddolną i nie czekać na rząd. Jest tablica - jest gdzie złożyć kwiaty. W Łomży zbudowali pomnik, tak jak umieli i za to, co udało im się zebrać. Ale on stoi gdzieś na uboczu chyba. Przynajmniej tak to wygląda na zdjęciu. A przydałoby się na dworcach kolejowych i to w dwóch językach przynajmniej. Bo niby dlaczego nie?

zaloguj się by móc komentować

Paris @pink-panther
7 lutego 2019 00:21

Genialny wpis, Pani Panther'o...

... i znowu sprawa sie rypnela...  potwierdzilo sie, ze to  NIEZASTAPIONY  i  NIEOCENIONY  sFiatowy  FILANTROP  struga nam  przyszle  KADRY  do  parlamEtu brukselskiego zdychajacej UE...  a pewnie i z trosko pochyla sie nad zblizajacymi sie wyborami jesiennymi  !!!

Bog zaplac,  bo to kolejny wpis iscie  MISTRZOWSKI  !!!

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @Nieobyty 6 lutego 2019 23:22
7 lutego 2019 00:36

Dzięki za te linki do płk Wrońskiego. Nie znam tych jego przemyśleń.  Znalezisko na temat podróży Roberta i Krzysztofa do Ann Arbor ( w wywiadzie dla "Przeglądu" pan Robert Biedroń powiedział, że "Uniwersytet Michigan jest najlepszy na świecie") to sprawa przypadkowa. Ale już widok tej listy corocznych "wykładów" i "wykładowców" jednoznacznie wskazuje na kierunek dążeń jakichś "autorów programu dla kraju nad Wisłą". 

Wszystko co robiła od roku 1989 tzw. III RP to był demontaż polskiej tożsamości i polskiej pamięci. Nie podarowali nawet kolejarzom z PKP i zabrali im mundury i ORZEŁKI. Do takich detali mają dopracowane swoje "oczekiwania". Następne było zlikwidowanie zeszytów Głównej KOmisji Ścigania Zbrodni Hitlerowskich. To były znakomite opracowania na temat zbrodni niemieckich. Seria "się skonczyła" a to co było wydane wcześniej można poszukać w antykwariatach. IPN wydaje jakieś "wariacje na temat". Oczywoście Kulesza nie został ukarany za wywiezienie oryginałów zeznań świadków i ofiar do obcego państwa, bo być może nawet dostał polecenie na piśmie.

Ale piłka jest w grze i ostatecznie to Pan Bóg decyduje, komu "da szansę". Na razie przeciwnik mimo przewagi materiałowej i finansowej - potyka się o własne nogi. Pan Biedroń za bardzo przypomina Palikota i Rychu Petru, żeby się długo utrzymał. Poza tym przeciwnicy (przeciwne partie) już "ostrzą noże". Tak naprawdę to on nie ma dosłownie nic do zaproponowania poza kiepską antykatolicką szczujnią.  To jest absolwent technikum hotelarskiego. Ubrany w drigi garniak i wypuszczony od dobrego fryzjera. Tam "mózgiem" to ten cały Śmiszek, który "posiada szkoły" ale za młody i wygląd ma za bardzo "filmowy". Wybrali ten "duet", bo ani Adrian, ani Nowacka ( z bardzo podobnym programem) nie wyszli poza marne 3-5% w porywach. 

Warto zwrócić uwagę, że wszyscy wyraziści  z tamtych okolic: Rychu Petru, Palikot, Ania Grodzka - dość szybko się "wytarli medialnie" i budzą ziew i wesołość. To automatyczna reakcja na takie typy. Zobaczymy, jak internet zacznie reagować memami na Roberta i jego Krzysztofa kiedy kampania się rozgrzeje. 

zaloguj się by móc komentować

Paris @pink-panther 7 lutego 2019 00:20
7 lutego 2019 00:37

Dokladnie...

... bo rzadowych tablic to sie nie doczekamy... a PAD  zafundowalby narodowi - z radoscia - chucpe pomnikowa z tym "judaszem" Mazowieckim  !!!... a na pamiatke po tamtej deportacji to udalo sie "dobrej zmianie" na czele z PAD'em, ta coronia Andersa, z Dworczykiem i innymi pomniejszymi karierowiczami PiS'owskimi sciagnac raptem do Polski cos kolo 300 osob  !!!

To jest granda i hanba  !!!

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @Paris 7 lutego 2019 00:21
7 lutego 2019 00:44

No tak sobie w pewnym momencie pomyślałam, że "demokraci mają swojego Sorosa" a Republikanie - swojego "kandydata na Sorosa", bo pan Weizer dopiero od niedawna zaczął ostro sponsorować University of Michigan i idzie w bardzo wąski segment: popieranie w Polsce komuny i staliniątek oraz ostry atak na polski Kościół Rzymsko Katolicki.  On ma i inne "centra" do zasponsorowania: Rosję, Turcję, kraje bałkańskie. Ale widać działanie na kierunku tureckim  i polskim. Ukraina też go interesowała, z wykładem przyjechała madame Jaresko - minister finansów Ukrainy majdanowej. Ona się strasznie obłowiła w tamtym nieszczęsnym kraju. Ale chyba teraz już nie jest "ministrem". A Rosja - niedostępna aktualnie. Więc została - Polska. Bo w Polsce jest moda na klientelizm i nie jest to powodem do wstydu. Jak  w  XVIII. Stare złogi z komunizmu.

PS. Dzięki za dobre słowo.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @Paris 7 lutego 2019 00:37
7 lutego 2019 00:46

No właśnie. To są raczej ostentacyjne "zaniechania". Ale Pan Bóg widzi i pamięta. I rozliczy w swoim czasie.

zaloguj się by móc komentować

KOSSOBOR @pink-panther 7 lutego 2019 00:36
7 lutego 2019 01:00

Zawsze dajesz, Zacna Panthero, tę odrobinę nadziei... Natomiast ja postrzegam tę hucpę pn. "Wiosna" jako bardzo groźne, wtłaczane na siłę /media/ w dyskurs społeczny zjawisko. Oczyma duszy widzę bojówki w trykotach i ze skrzydełkami ważek, ale za to z bejzbolami, pod komitetami wyborczymi, pod domami liderów, pod domami publicystów, na patriotycznych spotkaniach i wykładach etc.. Skądinąd media bardzo pomagają temu programowi. Rolnicy niosą "trumnę z polskim rolnictwem", a my pałujemy się /z konieczności/ tą gangreną, wrzuconą za ogromne pieniądze w życie polityczne Kraju. Czy ktoś wie, za czyją forsę to jest w rzeczywistości? Bo że niby za palikotowe - to wiemy. Ale tak naprawdę? 

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @KOSSOBOR 7 lutego 2019 01:00
7 lutego 2019 01:27

Oczywiście widać , że media zupełnie "przykrywają" protest rolników. Jedne i drugie. Opozycyjne i "patriotyczne". Niewykluczone, że termin nazwanej z amerykańska "konwencji" został dograny na wieść o przygotowaniach rolników. One czyli przygotowania zawsze trwają i ludzie "się namawiają". No to leci "Wiosna, panie sierżancie".

Widać w oprawie tej konwencji tzw. amerykański sznyt, ale to nie zmienia faktu, że ten cały "program" to jest ogólne dziadostwo. Poziom ogólników jest bardzo wysoki we wszystkich tematach - poza tematem "dokopania Kościołowi Katolickiemu". Tu są szczegółowe "postulaty". To może oddziaływać naludzi, którzy sie zachwycali filmem "kler" a takich nie było wcale tak bardzo dużo. Film niczego "nie odkrył" tylko oblał szambem. To jest ten sam segment , który przynależy do Nowackiej i Zandberga oraz Palikota: kolejne pokolenie ORMO. Musieli "pójść w koszty", bo jak teraz nic nie ugrają, to "koniec pieśni" i "ciemna mogiła". Generalnie zwieźli "aktywistów i aktywistki" tych wszystkich "Fundacji" i "organizacji pozarządowych". Pytanie, ile każdy z obecnych na sali - ma "szabel do dyspozycji" w terenie.

Trzeba spokojnie poczekać.

zaloguj się by móc komentować

SilentiumUniversi @pink-panther
7 lutego 2019 01:33

Do Pantery: takie muzeum jest na dworcu kolejowym w Czyżewie, na trasie Warszawa-Białystok. Ciekawa okolica

zaloguj się by móc komentować

KOSSOBOR @pink-panther 7 lutego 2019 01:27
7 lutego 2019 01:39

Tam jest jeszcze ważna kwestia, która może świadczyć o kierunku, z którego płynie forsa na Biedronia: zamknięcie wszystkich kopalni węgla.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @SilentiumUniversi 7 lutego 2019 01:33
7 lutego 2019 01:49

Wielkie dzięki za info. Jak widzę, jest to piękne muzeum w budynku byłego dworca. I jest informacja o obchodach 78 rocznicy deportacji. A pomnik, po staremu, jak Pomniki Katyńskie - "na miejscowym cmentarzu". I przychodzą tam "delegacje z Warszawy, Łomży etc. I niesamowita informacja: "...Druga z kolei (po lutowej) masowa deportacja miała miejsce z 12 na 13 kwietnia 1940 roku. Autorka książki Syberia w pamięci deportowanych na Wschód z Ziemi Czyżewskiej Halina Lipińska pisze: Zaplanowano do deportacji 23057 osób z 7376 rodzin. Deportowano22879 osób z 7224 rodzin. Wywózka kwietniowa i następne przebiegały według tych samych planów, jak deportacja lutowa....".  Uroczystości organizuje Miasteczko a przyjeżdża Związek Sybiraków z Warszawy. Ciekawe.

 

 

http://www.umczyzew.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&sub=311&menu=355&strona=1

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @KOSSOBOR 7 lutego 2019 01:39
7 lutego 2019 01:52

Robert Biedroń na wczesnym etapie "jeździł do Berlina", tylko nie wiadomo do kogo i po co. Ani z kim się spotykał i kto finansował te wyjazdy, skoro rodzina miała być "skrajnie biedna". Więc i "kwestia węgla" też się znalazła. Nawiasem w Ann Arbor jedna pani tutejsza  miała wykład na temat Śląska. I to w dość nieprzyjemnym kontekscie.

zaloguj się by móc komentować

glicek @pink-panther 7 lutego 2019 01:52
7 lutego 2019 04:32

Robert Biedroń na wczesnym etapie "jeździł do Berlina", tylko nie wiadomo do kogo i po co.

Dziękuję za notkę. Niemiecki ślad Biedronia jest dość ważny. Jego doradcą ds. europejskich jest niejaki Adam Traczyk (widziałem dziś go w TVN24) człowiek, który - chyba można tak napisać - z zawodu jest wiecznym stypendystą fundacji i uniwersytetów niemieckich.

https://wiadomosci.wp.pl/koniec-z-poddanstwem-wobec-usa-polityka-zagraniczna-partii-biedronia-6346242098210945a

https://globallab.org.pl/nasz-zespol/

Adam Traczyk, prezes Global.Lab*
Adam jest absolwentem Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Studiował także nauki polityczne na Uniwersytecie w Bonn oraz studia latynoamerykańskie i północnoamerykańskie na Freie Universität w Berlinie. Obecnie jest doktorantem na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Technicznego w Chemnitz. Kierował i uczestniczył w projektach badawczych w Peru i Boliwii, jest także autorem publikacji naukowych z zakresu relacji sportu i polityki oraz pomocy humanitarnej. Doświadczenie zawodowe zdobywał między innymi jako asystent naukowy w Fundacji im. Friedricha Eberta oraz w Ambasadzie RP w Berlinie. W 2013 roku był stypendystą Międzynarodowego Stypendium Parlamentarnego Bundestagu. Współpracował także z Helsińską Fundacją Praw Człowieka oraz Polską Akcją Humanitarną. Jest absolwentem XXIII Szkoły Liderów Politycznych, członkiem Amnesty International oraz Bundestag Alumni Polska.

Nawet jeśli Biedroniowy spali się w polityce jak ćma w płomieniu świecy (nie tacy się sfajczyli) to takie człowieki jak ww. nie utoną. Nie po to Niemcy czy nawet Bundestag tyle w nich zainwestowali.

Prywatnie znam go z dyskusji pewnego forum na którym miał oryginalny nick "decapitated" gdzie do ok. 2015 sporo się udzielał na sekcjach politycznych, imigracyjnych. Spróbuję się do tych postów dokopać. Na pewno człowiek postempowy, lewicowy, bardzo nerwowy i drażliwy... ;))

zaloguj się by móc komentować

tadman @glicek 7 lutego 2019 04:32
7 lutego 2019 07:22

Fundacja Eberta była niesamowicie aktywna w Polsce przed akcesją do UE, a potem pozamykała swoje regionalne biura. Jeśli był aktywny w tej fundacji właśnie w tym okresie to świadczy, że trwa to szkolenie już tyle lat i jest ono ustawiczne.

zaloguj się by móc komentować

tadman @pink-panther
7 lutego 2019 07:43

Tu jego, Traczyka, strona

https://globallab.org.pl/tag/adam-traczyk/

A tu produkcje tego pana u Sierakowskiego.

http://krytykapolityczna.pl/autor/adam-traczyk/

Wzruszył mnie tandem polsko-niemiecki w RB ONZ.

Czyli, pierwsza teza szkicu, bo nie programu Biedronia, ta o kopalniach, to podążenie wprost śladami Niemców.

zaloguj się by móc komentować

tadman @tadman 7 lutego 2019 07:22
7 lutego 2019 07:53

Pudło z mojej strony, bo urodzony jest 15 czerwca 1987 roku.

zaloguj się by móc komentować

Andrzej-z-Gdanska @pink-panther
7 lutego 2019 08:29

Ręce opadają i na szczęście nie zaciskają się pięści.

Jak chodzi o Pana RoBi, żeby nie robić mu reklamy, to widać, że pokrewieństwa nie trzeba szukać, na szczęście, dla tych szukających, po mamusi czy tatusiu, ale po "pieniądzach". A "po pracy" w tym przodującym kraju wolności można zagłębić się (fuj) w tę całą tęczową wolność po uszy, albo i głębiej.

Potwierdzam, że widać "płytkość", ale może skalkulowali, że na młodych to wystarczy. Kilka słów, amerykański sztafaż...

Jak zwykle świetna praca w Pani wykonaniu.

zaloguj się by móc komentować

Nieobyty @Paris 7 lutego 2019 00:14
7 lutego 2019 08:50

Pan Robert Biedroń – wygrał casting na udział w dużym projekcie prowadzony przez silny ośrodek. Nie tylko casting był trudny ale i rola której musiał się nauczyć. Nie on decyduje kto i kiedy projekt zwinie, jest on tylko najemnikiem i beznamiętnie trzeba oceniać jak porusza się na polu walki.

Bardzo ciekawy element w projekcie do mechanizm windowania pozycji Pana Roberta – przez emocjonalny atak personalny lub obyczajowy ze strony przeciwników.

Jako element oporu wobec tego projektu – należy właśnie beznamiętnie odnosić się do osoby Pana Roberta i jego preferencji a próbować merytorycznymi uwagami wywołać dysonans poznawczy u jego przyszły zwolenników.

Trzeba wiedzieć że zakontraktowanie kadry projektu nie będą na żadne konkretne pytanie odpowiadać, kreatorzy projektu wyłączyli element debaty na argumenty.

zaloguj się by móc komentować

Grzeralts @pink-panther
7 lutego 2019 09:03

Czyli budowa wyspy trwa. Emocje miejscowych trzeba podtrzymywać igrzyskami polityczno-medialnymi, a odpowiedni ludzie zabezpieczają sfery istotne. Może nawet zreformują opiekę zdrowotną? Żyć będzie się lepiej, tylko z katolicyzmem nie będzie się można zbytnio afiszować...aczkolwiek papież chyba wie jak im te plany nieco popsuć, odnoszę ostatnio wrażenie. 

zaloguj się by móc komentować

Nieobyty @pink-panther 7 lutego 2019 00:36
7 lutego 2019 09:42

Przytoczyłem analizę płk Wrońskiego bo zawiera szereg istotnych elementów. Fakt że była już reakcja ośrodków na jego wypowiedź ją uwiarygadnia. Sam cytat z Zeszytów z stanowiskiem hitlerowskiego doktora że wpływ na demografie Polaków ma mieć promowanie homoseksualizmu - to taki beznamiętny a merytoryczny cios.

Co do Palikota – na sieci była analiza że chcąc się politycznie usamodzielnić sam opłacił badania i wyszło mu że 5% na dzień dobry przy niski nakładzie mają skrajności [antyklerykalizm albo skrajny nacjonalizm]. Zatem Palikot pozbierał menażerię [Grodzka i inne] i zainwestował swoje środki [to czy ktoś mu potem pomógł to inna sprawa ale ryzykował na początku za swoje]. Palikot wziął 5% procent z górką – a to że potem projekt składał to chyba nie jego decyzja.

Rysiu Petru [ no akurat o nim zawsze można mówić Rysiu] - dostał angaż i miał dobrego agenta tylko mu zabrakło szczęścia. Nie tyle projekt położył [ pucz był ryzykiem] co swoją rolę o ten jeden kiks za dużo. Zgubiła Rysia pazerność – jak już mu się tak chciało tej Madery to nie trzeba było się razem ze swoją dupą wozić tanim samolotem.

Wracając do Pana Roberta Biedronia- kto jest głównym macherem na jego zapleczu to jest do ustalenia przed nami. Rząd ma sierżanta Danielsa i Żorżetę Moszbachor – Wiosna obstawiam że kadry są znacznie wyżej.  Przeciwnik kreujący projekt ma cyniczne poczuci humoru [to świadczy o wysokiej inteligencji].

Oferuje się nam jesień polskości w ramach Wiosny a w mediach za kreatora sztab ruchu uchodzi Śmieszek. Nie śmieszy bo mnie nie. 

Tak na koniec, jeżeli zapominamy o dziedzictwie niematerialnym naszych ojców [ w tym o zbrodniach jakich doznali] nie jesteśmy godni być dziedzicami ziemi na której z takim mozołem gospodarowali.

Tym wszystkim którym ta polskości i pamieć o niej tak zawadza należy przypomnieć - miało być tak wspaniale w tej UE ale jak wychodzi z niej UK to się nikt nie pyta a prawa Polaków którzy tam się osiedlili. Nikt się nie pyta o przyszłość polskich firm transportowych i rolników na rynku UE – urośli i zawadzają to się tnie do spodu. Jakoś francuscy, holenderscy , niemieccy dziennikarze – nie doprowadzają do histerii na rynku UE i uderzenia w swoich rolników i przetwórców oraz zachwiania eksportu. [No ile ta prowakacja kosztowała grosze a kto na rynku zbiera zyski].  

No cóż – jedna przestroga tym wszystkim którzy liczą judaszowe srebniki - one są wam tylko na chwilę dane i z nawiązką je oddacie.

zaloguj się by móc komentować

manama1 @pink-panther 7 lutego 2019 00:20
7 lutego 2019 09:50

Problem historii i jej zawłaszczania  na obszarze Polski połnocno-wschodniej jest jednym z niedupuszczanych grzechów III RP.  Obecne pewna instytucja  w B-stoku za mase rzeczy odpowiedzialna (nie podję nazwy ze wzgledow procesowych) jest -  o ile wiem - zarządzana  przez czynniki nie lokalne..... reszty mozna się domyslać. Warszawka robi wszywtko zeby "zmienic" lokalną historie- nawet na stronie pewnej ogólnokrajowej instytucji transportowej- zmanipulowane informacje (wiedziec moze o tym jednak tylko promil promila)

Co do dworców - o czym my mówimy  - w   trzystutysiecznym Białymstoku  zamknieto własnie  (nie ma dostepu), gdyz ODTWARZAJA carski dworzec z 1861 roku (cofają stan o 160 lat), bedzie to symbol carkiego i moskiewskieg panowania w Polsce(jeszcze?). A robia to gdy remont całkiem dobrze odrestaurowanego  dworca skonczono dopiero w 2004. W Łozmy nie ma, tam w zasadzie była tylko kolejka ktora Niemcy pobudowali podczas I WS dla wywozu drewna z Kurpi (cos podobnego jak Hajnowka)

Temat fascynujacy- ale dajej sie tym moge zajac po niedzilei- teraz urwanie glowy.

zaloguj się by móc komentować

cbrengland @pink-panther
7 lutego 2019 10:41

Teraz już nie ma bydlęcych wagonów ale są samoloty. I wolna wola, tak jakoś sama się zrobiła. Polacy wyjechali za granicę szukać lepszego jutra. W ilości wielomilionowej, a kiedyś może się poda, że może tylko kilkadziesiąt tysięcy wyjechało i to tacy nieudacznicy tylko byli.

"Zamiata" się w Polsce po Polsce i Polakach i trend się utrzymuje, a nawet przyśpiesza. To, co obserwuję ostatnio pozbawiło mnie ostatnich złudzeń, co do uczciwych intencji rządzących Polską. A rządzącymi byli i są stale ci sami, którzy "przynieśli niepodległość" w 1918 roku. A praktycznie nie wyszliśmy z zaborów.

Gdy bylem ostatnio pod domem Conrada tutaj w Kencie pod Canterbury, pisałem o tym u Coryllusa niedawno, poczułem właśnie to, że moja Ojczyzna jest pod zaborami, a ja na emigracji. Tak samo, gdy Conrad szukał swojego miejsca w świecie, bo Polski nie bylo. Nie wnikam w jego wybory, bo byly zupelnie inne od moich. Stal się polskim imperialnym pisarzem języka angielskiego. Jest mi to obce. Ale widzę, co widzę. A w tym miejscu tam u Conrada widać to jeszcze wyraźniej.

zaloguj się by móc komentować

qwerty @cbrengland 7 lutego 2019 10:41
7 lutego 2019 10:45

okupacja- to słowo także oddaje stan rzeczywistości w RP

zaloguj się by móc komentować

onyx @pink-panther
7 lutego 2019 10:48

Pan Śmiszek został wywołany do tablicy i bęc jest na Onecie ;) Ostro jadą z koksem, znaczy z panem Biedroniem.

"Nie widzę przyszłości dla Andrzeja Dudy podczas drugiej kadencji"

https://vod.pl/programy-onetu/onet-rano-krzysztof-smiszek-702/4d4r5bl

zaloguj się by móc komentować

Maryla-Sztajer @pink-panther
7 lutego 2019 11:12

Panthero 

Dzielimy się na tych co pamiętają i na tych co nie pamiętają,  lub nie przekazano im pamięci. 

Ci drudzy dalej się dzielą albowiem pamiętają kompletnie inne rzeczy 

.

 

zaloguj się by móc komentować

mniszysko @pink-panther
7 lutego 2019 11:17

Bardzo dziękuję za wpis o deportacjach. To bardzo ważne przypomnienie!

Kiedy człowiek po kolei, uświadamia sobie to tsunami nieszczęść jakie na nas spadło po 1939 roku to się dziwi, żeśmy jako naród się ostali.

Niemiecka okupacja z łapankami i rozstrzeliwaniami, wywóz do przymusowej pracy w Niemczech, obozy koncentracyjne, liczne prowokacje i powstanie warszawskie.

Okupacja sowiecka na wschodzie, terror i te planowe, systematyczne deportacje. Ja myślę, że nie milcząc o Katyniu i Starobielsku teraz głośniej powinniśmy mówić właśnie o tych deportacjach! To jest w świadomości polskiej słabo rozpoznana rana.

Ludobójstwo UPA na Wołyniu

Potem cały ten stalinowski terror z katowniami, rozstrzeliwaniami, obozami i prześladowaniami Żołnierzy Niezłomnych.

Dzięki Maryi i jej opiece przeżyliśmy. Opatrzność Boża pomimo serwilizmu rządzących i ich wołającej o pomstę do nieba głupocie, nie zapomniała o nas. Dostaliśmy wspaniałego ślązaka, prymasa Polski ks. Augustyna kard. Hlonda (to ważne! - założyciela Chrystusowsów, tych od emigracji), potem na prymasowski stolec Boża Opatrzność przywołała ks. Stefana kard. Wyszyńskiego i najwybitnieszego z Polaków, jednego z największych papieży, św. Jana Pawła II.

Kiedy groziła nam załamka po powstaniu styczniowym i byliśmy o krok w rozpłynięciu się w zawierusze dziejowej szykowanej przez Londyn w 1877 roku, Matka Boża przyszła do Gietrzwałdu. Obroniła nas w 1920 czyniąc cud nad Wisłą, kiedy znowu Londyn zadekretował już koniec Polski.

Dlatego koniecznie musimy oddać Panu Bogu i Maryi sprawiedliwość dziękując za cud przetrwania oraz prosić o wiarę w ich opiekę i męstwo w trwaniu przy Kościele i dziedzictwie ojców.

Papież Pius IX podczas audiencji do Polaków 6 VI 1877 roku (tuż przed Gietrzwałdem) - pierwszej audiencji, na której spotkali się razem Polacy z wszystkich trzech zaborów - prosił ich o cierpliwość, męstwo i odwagę w wierze i pracy nad sobą

Myślę, że to jest program dla nas: cierpliwość, męstwo i odwaga (w orginale PAZIENZA, FERMEZZA e CORAGGIO).

zaloguj się by móc komentować


stanislaw-orda @mniszysko 7 lutego 2019 11:17
7 lutego 2019 11:53

"Kiedy człowiek po kolei, uświadamia sobie to tsunami nieszczęść jakie na nas spadło po 1939 roku to się dziwi, żeśmy jako naród się ostali."

Moze w jednej trzeciej populacji pomiędzy Bugiem a Odrą.

zaloguj się by móc komentować

szarakomorka @mniszysko 7 lutego 2019 11:17
7 lutego 2019 12:12

(powtórzę)

Pięknie napisane!

zaloguj się by móc komentować

S80 @pink-panther
7 lutego 2019 12:18

Weiser, który nie wiedzieć czemu nazwał swoją firmę McKinley, miał 23 lata, swój pierwszy interes opisuje tak, że kupił dom z 15 mieszkaniami za pieniądze pożyczone od kolegów z bractwa uniwersyteckiego. "Nie miałem pieniędzy". No a potem to już poszło - raz dwa...

https://www.crainsdetroit.com/article/20160717/NEWS/160

 

zaloguj się by móc komentować

Tytus @pink-panther
7 lutego 2019 12:30

"Żydowski cmentarz w Zakopanem jest w USA uznawany już oficjalnie za „amerykańskie dziedzictwo”. Czy górale o tym wiedzą? "

Nie zadają sobie w ogóle z tego sprawy. Dzięki wielkie za pokazanie tego szwindla.

Co do Wiosny, to niech się tam zdrowo anyżują. Oczywiście "yntelektualnie". U młodych ludzi nie mają żadnych szans. Dopóki chłopakom będą podobać się dziewczyny, a dziewczynom chłopaki, to te szmiesznebiedronie nie mają żadnych szans.

I zaszywać kieszenie spodni na zamek błyskawiczny!

zaloguj się by móc komentować

szarakomorka @pink-panther
7 lutego 2019 12:41

Jest Pani nieocenia w "odkrywaniu" tego co według Złego miało być zakryte i przypominaniu tego co nie powinno być zapomniane.

Ps.

Proszę wybaczyć śmiałość.

Wysłałem małą prywatną prośbę na Pani pocztę.

 

zaloguj się by móc komentować

stanislaw-orda @pink-panther
7 lutego 2019 12:44

Podejrzewam, że akcja "Wiosna" to znakowanie markerem podstawowych pól konfrontacji (Państwo - Kościoł). Żeby jednak partie zagranicy, finansowane via Berlin, wygrały jesienne wybory, nie wystarczy przeszkolić p. Roberta B. w demagogicznej retoryce.  Muszą za tym pójść  znacznie bardziej konkretne działania, niz spedy wiecowe, np. w postaci synchronizowanegow czasie ataku na artykuły eksportowe z Polski, przeprowadzane  rozmaitymi prowokacjami, jak ostatnia z wołowiną od "chorych" krów, a takze nie wyłaczając  spekulacyjnego ataku na złotówkę, gdyby poprzednio wymienione działania nie przynosiły zamierzonego skutku.  Obalenie rządu drogą zapaści finansów, drożyzny, etc., a zatem  dla wywoływania niezadowolenia społecznego najbardziej skuteczne  okazują się zazwyczaj dolegliwe skutki w portfelach konsumentów.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @glicek 7 lutego 2019 04:32
7 lutego 2019 12:47

Dzięki za info. Nie badałam wątku niemieckiego w życiorysie Biedronia, ale on był a najlepsze dojście jest od strony "stron niemieckich fundacji", bo one wykazują organizacje w Polsce, z którymi mają kontakt (czytaj: "futrują"). Widać tu wyraźne powiązanie interesów lewicy UE (czytaj: interesy niemieckie) i jakąś specyficzną grupę w Ann Arbor, która od lat 90-tych "inwestuje w Aleksandrów Kwaśniewskich i Adamów Michników". Więc tu widać jakieś "skrzyżowanie interesów". Odnoszę wrażenie, że im bardziej jakaś grupa jest wyizolowana społecznie, tym bardziej jest agresywna i widoczna. Ale agresywny przekaz (patrz: projekt "Ania Grodzka") w Polsce wypala się szybko. Może dlatego,że Polacy po dekadach wstrząsów i kolejnych "rewolucji i przemian" chcą "świętego spokoju" i chcą pracować i cieszyć się owocami swojej pracy. Najlepiej żeby to był mały domek lub mieszkanie, samochód i w sobotę grill z przyjaciółmi przy piwie w przydomowym ogródku. Ewentualnie mecz. 

Proszę zwrócić uwagę, że tzw. wściekła lewica ma "bardzo za złe" te polskie "marzenia" i odporność na te wszystkie obyczajowe rewolucje. Oczywiście w dużych miastach, gdzie jest duży odsetek postkomuny i "beneficjentów III RP" wygląda to inaczej, ale już "za Warszawą" czas prawie staje w miejscu. Nie żeby ludzie się lenili. Społeczeństwo w Polsce wyraźnie się spolaryzowało, tak jak w USA. To są prawie dwa osobne plemiona: zainfekowani "postępem" oglądacze TVN z korzeniami w ORMO i innych "milicjach" lub "komitetach powiatowych" - oraz cała reszta, która jest zdecydowaną większością. Tu występuje poczucie krzywdy, że zostaliśmy oszukani i okradzeni w 1989 . I to jest ta "bariera dźwięku", której oni nie mogą pojąć.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @tadman 7 lutego 2019 07:43
7 lutego 2019 12:50

Dzięki wielkie za linki. Jest oczywiste, że tak jak moje pokolenie "zaczynało w harcerstwie" na rajdach i obozach wędrownych albo żeglarskich, to Robek "zaczynał na paradach równości" w Berlinie. I tam są te związki "emocjonalne i różne inne". No i poznajemy kolejne persony dramatu.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @Andrzej-z-Gdanska 7 lutego 2019 08:29
7 lutego 2019 12:54

Dzięki bardzo za miłe słowa. To jak "rozwiązywanie zagadki w starym kryminale": trafi się na koniec sznurka i wędruje wzdłuż korytarzy. Przyznam, że zaskoczyło mnie, że to taki "szeroki front" jest tam futrowany : pokoleniowo i towarzysko. Ale zapewne oficerowie prowadzący byli z jednego wydziału. A sznurki prowadzą nie tylko do USA ale i do Moskwy. To są jednak głównie stalinięta. A potem - drugie i trzecie pokolenie. 

zaloguj się by móc komentować

sigma1830 @pink-panther
7 lutego 2019 12:55

Prof.Dakowski, urodzony 3 lutego 1937 , od 1940 do1946 przebywał na Syberii razem z mamą i nianią, której nie było na liście do zesłania, ale sama powiedziała, że pojedzie z nimi, bo jak sobie kobieta z malutkim dzieckiem sama da radę. Krasnoarmiejcom było to nawet na rękę, bo czisło im się zgadzało, jako  że miało być zesłanych troje ( ojciec profesora  - leśnik - akurat wyjechał ). I cała trójka wróciła.

 

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @Grzeralts 7 lutego 2019 09:03
7 lutego 2019 12:57

To chyba ma być jakiś "frontalny atak" na ten KK. Bo walą i walą a ten "mur" stoi i kościoły nadal pełne. I nawet "Kler" nie pomógł. Frekwencja w kościołach taka sama a młodzież konserwatywna dalej jest konserwatywna. Tyle, ze wiadomo, że w dużych korporacjach w Warszawie nie wolno się przyznać że jest się katolikiem pod grozą śmierci towarzyskiej. I awansowej.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @Nieobyty 7 lutego 2019 09:42
7 lutego 2019 13:08

Dzięki za wspaniałe podsumowanie. Nie jestem specjalistą od "kuchni politycznych", ale ogólnie biorąc, widać, że projekty skrajnie "postępowe" czyli antykościelne i gorszycielskie mają swoje "5%", bo to jest ten motłoch zbierany przez komunistów w 1944 r. z bandyterki do ORMO i MO albo do gminnych komitetów PZPR. To są tzw. rody i tam się "poglądy" nie zmieniają. W wielu z tych rodzin jest krew na rękach z czasów okupacji i późniejszych i oni nienawidzą tzw. reszty, która zdołala przeżyć najcięższe czasy bez unurzania się w kolaborację i przestępstwa i żyje, czasem nawet bardzo dobrze. Widać to w kilku wojewódzwach na statystykach.

Natomiast przestroga dla cwaniaczków z tzw. centralnej polityki, którzy lekce sobie ważą podstawowe interesy czyli Pamięć o Przodkach Polakach - jest jak najbardziej na miejscu. Po pierwsze, odsłaniają się z tym, że nie są Polakami. Albo z tym,że są cynicznymi judaszami. Za wszystko zapłacą w odpowiednim czasie. Jakoś nie chcą uczyć się na cudzych błędach a wystarczyłoby poczytać biografię "króla Stasia". Tak mu "dobrze szło" z tymi "oficerami prowadzącymi" i "pożyczkami na nieoddanie" i nawet "sponsor zwyciężył" ale żelazne prawo historii jest takie, że cudzych zdrajców najemca - po wykonaniu przez nich zadania - kopniakiem usuwa w rynsztok historii. 

I tu niektórzy szykują sobie podobny los. Ale to ich wybór.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @manama1 7 lutego 2019 09:50
7 lutego 2019 13:11

Dzięki za info. I bardzo proszę zająć się tym tematem po niedzieli:))) To bardzo ważny temat i rozwojowy. PS. Pomniki można budować wszędzie, podobnie jak odtwarzać listy deportowanych. Jak zwykle zrobi to "miejscowa ludność", która "jest od zawsze", A jeżeli Warszawa otwarcie "wchodzi w rolę okupanta", to zbierze, co zasiała.

zaloguj się by móc komentować

sigma1830 @pink-panther
7 lutego 2019 13:12

Polska i Polacy są od trzystu lat przewidziani do likwidacji. Zgodność poglądów w tej kwestii wykazuje City, masoneria, Niemcy, Rosjanie, Sowieci, New Age, Żydzi i jakie tam diabelstwo jeszcze się nawinie. 

Jednak najwyraźniej Opatrzność ma inne plany.

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @pink-panther
7 lutego 2019 13:19

Pantero, mimo dokładania chwalebnych starań, by opisywać różne rzeczy, nie dostrzegasz lasu spomiędzy drzew, godzi się bowiem spojrzeć na powyższe sprawy tak, by je zintegrować. Spróbuj spojrzeć na nie oczami naszych przyjaciół zza Atlantyku, w wyniku czego z jednej strony przerazisz się, a z drugiej pozytywnie zdziwisz.

zaloguj się by móc komentować

stanislaw-orda @krzysztof-laskowski 7 lutego 2019 13:19
7 lutego 2019 13:21

A może trochę mniej enigmatyczny komentarz w przedmiotowej kwestii?

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @cbrengland 7 lutego 2019 10:41
7 lutego 2019 13:21

To bardzo prawdziwa obserwacja. Ale było to oparte na zniszczeniu całego przemysłu lokalnego i wielkiego, budowanych przez komunistów tzw. niesłusznych (Gomułka i Gierek) i likwidacji w 10 lat około 3 mln miejsc pracy w wielkich zakładach przemysłowych, nie licząc pracy w instytucjach obsługujących te giganty. To wyraźnie widać na Śląsku. Zamach na Gierka to była właśnie słynna "Solidarność 1980"  która zaczęła się w stołówce w Świdniku, w zakładzie produkcji wojskowej z największą liczbą ubeków wśród robotników. Po latach uczciwi i nieświadomi wtedy działacze rozejrzeli sie i zrozumieli, że piewrszy sygnał do tzw. buntu dawali robotnicy, którzy byli uwikłani w PZPR albo i  w gorsze rzeczy. W Lublinie to nie wyszło, to w sierpniu "przywieźli Bolka motorówką przez płot" i wtedy Prymas Tysiąclecia wygłosił bardzo  wiele mówiące chłodne i ostrzegawcze kazanie na Jasnej Górze. Ale nikt tego nie rozumiał, bo wszyscy byli zaczadeni wyborem Karola Wojtyły na Papieża.
Więc rozumiem Pana uczucia, bo sens jest jasny i oczywisty i trudno się nie zgodzić z oceną obecnej sytuacji. Za błędy w ocenie tzw. dysydentów płacimy frycowe.

Ale coraz więcej ludzi rozumie tę sytuację i godzi się na życie "między dwoma krajami" nie rezygnując z polskości i związków z Krajem. Jak za zaborów.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @onyx 7 lutego 2019 10:48
7 lutego 2019 13:23

Strasznie butni są. Ale Palikot też był.  To jest początek kampanii wyborczej do Europarlamentu i ich najważniejszy test. To jest sztuka odgrywana na najwyższych emocjach. Ktoś w nich zainwestował ten jeden raz i drugiego - nie będzie. Oni widzą przecież jaki los spotkał Rychu Petru czy Nowacką.

zaloguj się by móc komentować

sigma1830 @pink-panther
7 lutego 2019 13:25

Kiedyś w ramach studenckiej praktyki w bibliotece pracowałam przy usuwaniu z katalogu księgozbioru  książek przeznaczonych na przemiał, jako że była już inna mądrość etapu.  Gdzieś mam wyniesione pod pazuchą arcydzieło z wczesnych  lat 50-ych z fotografiami i życiorysami co bardziej aktywnych bohaterów na froncie walki z "bandami".  Mocno wyretuszowani, ale rozpoznawalni. Muszę kiedyś wreszcie zrobić porządek w księgozbiorze  i poodnajdywać wszytskie pozycje na domowym  liście gończym.;)

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @Maryla-Sztajer 7 lutego 2019 11:12
7 lutego 2019 13:26

Rzeczywiście ze zdziwieniem wiele lat temu zrozumiałam , że tak jest, kiedy na Dolnym Śląsku będąc latem w rozmowie z miejscową panią stwierdziłam oczywistą oczywistość, że nadchodzący 15 sierpnia to rocznica Cudu nad Wisłą. Ona naprawdę była zaskoczona. W jej rodzinie - temat nie istniał A w moim mieście co roku na odpuście ksiądz przypominał w kazaniu na Mszy św. Za komuny też. Zjeżdzali się ludzie z połowy powiatu. 

zaloguj się by móc komentować

Andrzej-z-Gdanska @pink-panther
7 lutego 2019 13:27

...ale już "za Warszawą" czas prawie staje w miejscu...

 Nie mieszkam w "oku cyklonu",ale w lokalnym "cykloniku" i im jestem starszy, tym bardziej jestem załamany otoczeniem.

Na szczęście jest Pani i dodaje otuchy, że to nie cała Polska; do tego z Pani pisania wychodzi zawsze nadzieja na lepsze.

zaloguj się by móc komentować

qwerty @krzysztof-laskowski 7 lutego 2019 13:19
7 lutego 2019 13:30

integrować? spojrzeć a na co? - integracja kata z ofiarą to novum; a do oceny co za Atlantykiem lub przed nim potrzeba miec realną wiedzę, a gwarantuję, że jej nie posiadasz

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @mniszysko 7 lutego 2019 11:17
7 lutego 2019 13:34

Wielkie dzięki za te wspaniałe słowa. Bardzo krzepiące w sumie. Rzeczywiście - to cud, że przetrwaliśmy jako naród i jako Cywilizacja chrześcijańska (mimo wszystkich naszych wad). I trzeba Bogu i Matce Boskiej dziękować za opiekę i ratunek przed całkowitym unicestwieniem a z drugiej strony robić swoje. Czyli zabrać się do upamiętniania deportacji Polaków na Wschód w latach 1940-1941. Skoro nie robią tego ostentacyjnie ci, którzy zostali do tego powołani poprzez urzędy, jakie zostały im dane.

Dla mnie jest rzeczą oczywistą, że bez Interrexa czyli Prymasa Tysiąclecia - nie byłoby - NIC. Prymasa Hlonda już nie pamiętam, bo zmarł szybko po wojnie a nie było w Kościele warunków, żeby przypominać tę Postać tak, jak na to zasługiwała. No a św. Jan Paweł II to jest sprawa oczywista. Ale On też nie mógł powtrzymac pewnych rzeczy, bo ta nasza nadzieja była jak tsunami. A okazała się pułapką.

Więc jeszcze raz dzięki za tak ambitny aczkolwiek jasny program: Pazienza, Fermezza e Coraggio. Pięknie to brzmi po włosku. Bóg zapłać.

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @stanislaw-orda 7 lutego 2019 13:21
7 lutego 2019 13:36

Skoro upadek Konstantynopola to jedna z najskuteczniejszych wrzutek propagandowych w dziejach, tym bardziej takimi wrzutkami są jego następstwa. Proszę się tym kierować.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @S80 7 lutego 2019 12:18
7 lutego 2019 13:37

Dzięki za linka. On nie ujawnia swojego drzewka genealogicznego, ale jest spora rodzina Weiserów w Kanadzie, która wywodzi się od jakiegoś rabina z Kamieńca Podolskiego. A jego obecna główna "prawa ręka" to pani z Kanady, również bez ojca i matki i jakichkolwiek przodków a za to z bardzo specyficznym polskim nazwiskiem.

zaloguj się by móc komentować

mniszysko @krzysztof-laskowski 7 lutego 2019 13:36
7 lutego 2019 13:44

Na czym ta wrzutka propagandowa ma polegać? Można wiedzieć? Będę wdzięczny.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @Tytus 7 lutego 2019 12:30
7 lutego 2019 13:45

To był oczywiście taki żarcik z tymi "góralami", bo przecież informacja o nagrodzie tak specyficznej jest podana tylko w angielskiej wiki. U nas cicho sza o tym  "amerykańskim dziedzictwie za granicą" a konkretnie - w Zakopanem, które akurat cieszy się z bardzo drogiej ziemi a teraz poszła działka 1800 m "w dobre ręce". Wg statystyk roku 1900 na ogólną liczbę ludności Zakopanego ok. 6.700 osób, Żydów było 260-290 osób. Do 1939 r. na cmentarzyku pochowanych było zaledwie kilkadziesiąt osób. Dopiero przed II WW pobudowano murowaną synagogę, ale to głównie dla bogatych turystów żydowkich, bo Zakopane stało się "trendy" . Ale Niemcy synagogę rozebrali a cmentarz całkowicie zlikwidowali i to dosłownie: wszystkie nagrobki zostały wywiezione w nieznane miejsce a płoty drewniane też zniszczone.  Był plan powojenny odrestaurowania, ale okazało się, że nie ma z czego. Więc teraz to jest czysta fikcja. To jest opisane na portalach Zakopanego przez miejscowych, którzy  akurat w sprawach działek i gruntów są bardzo czujni.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @szarakomorka 7 lutego 2019 12:41
7 lutego 2019 13:46

Dzięki wielkie za miłe słowa. To tak samo przychodzi od czasu do czasu. Coś na kształt "natchnienia artystycznego::)))

zaloguj się by móc komentować

jestnadzieja @pink-panther
7 lutego 2019 13:56

A do nas, chyba w ramach jednego z mgnien tej Wiosny, zjezdza, sam nieswiezy juz lekko, Nadredaktor Michnik. Bedzie wyglaszal pogadanke o zasadzkach demokracji. Zjezdza na zaproszenie antyrasistowskiej i anty-antysemickiej organizacji LICRA (tam w zajawce jest pomylka w dacie, to ma byc teraz, za piec dni, a nie w 2017) Moze sponsorow szuka, bo biznes podupada?

https://www.licra.ch/fr/qui-sommes-nous/

Szefem tej szwajcarskiej odnogi LICRA jest pan adwokat od finansow Philippe Kenel

https://www.pplex.ch/attorneys/philippe-kenel/

 

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @mniszysko 7 lutego 2019 13:44
7 lutego 2019 13:57

Turcy od prawie sześciuset lat siedzą nad Bosforem jak na bagnetach, co bezpośrednio wynika z ich fatalnej doktryny. Chyba nie muszę Ojca przekonywać, że krzyż jest nieskończenie silniejszy niż półksiężyc?

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @stanislaw-orda 7 lutego 2019 12:44
7 lutego 2019 14:00

Mam wrażenie, że to była kampania przygotowywana już od 2016 r. (myślę o wyborze Biedronia i jego Śmiszka po niepowodzeniach z "Anio Grodzko" i projektem "KOD" czy "Palikot" wcześniej). Główne uderzenie jest skierowane na Kościół, bo to tak naprawdę jedyna Organizacja, która szczerze a nie koniunkturalnie "popiera polskość i Polaków" i Polacy mają do niej największe zaufanie, podobnie jak do strażaków i leśników.  Więc ten zmasowany atak medialny z okolic TVN, Der Onet i staliniąt czyli gazowni i fundacji Batorego na "pedofilię w Kosciele" i "antysemityzm katolicki" to nie jest przypadek tylko część ogólnego planu. Apogeum histerii to była kampania wokół filmu "Kler". Jeszcze są rozgrzani ale wśród widzów emocje opadły, bo taki jest naturalny los każdego "produktu". 
Proszę zwrócic uwagę, że pan Brian Porter Szucs wyrażnie oczekuje, że taka sama kampania antykościelna jak w Irlandii - miała przynieść ten sam albo i większy skutek. To takie jego "marzenie". Bo oni o tym "marzą" a nie - przewidują. To jest atak i była nadzieja na określone efekty ataku. Nikt nie przejmuje się prawdą materialną.
Kościół "stoi na drodze", więc "musi zniknąć". Ale Polska to nie Irlandia. W Irlandii nie było w XX w. sowieckich politruków i mordowania księży bez miłosierdzia przez Niemców i Sowietów i było Brystygierowej i jej "szuflad na organy przesłuchiwanych". I obozów pracy dla zakonnic.

Irlandia nie doznała bezpośrenich skutków I WW i II WW . TO było jej szczęście po tragedii głodu w  XIX w i wielkiej emigracji do Ameryki ale uczyniło ją bezbronną wobec nowoczesnych mediów jak telewizja i tabloidy oraz państwo opiekuńcze. Przestali być czujni.

My mamy jeszcze w pamięci skąd się biorą ci, co "przychodzą z darami". Kiedy widzę obok Robka Biedronia Kościa Geberta, syna sowieckiego szpiona i założyciala Amerykańskiej Partii Komunistycznej, to rozumiem , o co chodzi. Tygrys nie zmienia cętek.

 

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @sigma1830 7 lutego 2019 13:25
7 lutego 2019 14:05

Ach to cudnie. Proszę strzec dzieła, bo już się wpraszam na "przekartkowanie" . Choćby tylko w obecności Właścicielki przez jedną godzinę:))))

"Mądrości etapu" rzeczywiście skutkowały - kontrolami masowymi bibliotek publicznych i tylko czasem udawało się trafić na coś z lat 50-tych w "zapomnianych" bibliotekach np. uniwersyteckich, które miały małe działy beletrystyczne. Nawet SGPiS taki miał. I tam też byly ciekawe rzeczy.  I też znam opowieści o wynoszeniu książek przeznacznonych na przemiał lub spalenie pod bluzką a nawet ..pod spódnicą:))) Skromni urzędnicy niższego stopnia mieli autentyczne moralne rozterki "czy kraść" , nie  mówiąc o narażaniu się. Ale prawdziwi mole książkowi nie mogli się oprzeć:)))   

zaloguj się by móc komentować


Maryla-Sztajer @pink-panther 7 lutego 2019 13:26
7 lutego 2019 14:19

Pisałam tu dawniej o pomniku , skromnym,  dla Ziętka w Katowicach. 

Rodziny tych górników których powrót z Sowietów wynegocjował nie dadzą złego słowa na niego powiedzieć. To ich bolesna biografia. .

Niekoniecznie wiedzą o Cudzie bo nie znają historii.  A ja ledwie z 10 lat temu dowiedziałam się o porywaniu górników wtedy. 

I nie  ,,przelicytuję,,  ich wyrokiem stalinowskim dla Mamy. Kiedyś usłyszałam ze Mama przecież była w pewnym kontakcie z rodziną ...był adwokat itd 

I takie rozmowy są dla Polaków niemożliwe. Każdy doznał całkiem innego rodzaju krzywd. 

Moja przyjaciółka starsza urodziła się na Syberii. .wywieźli ciężarną matkę...utrzymała ciążę mimo tego transportu. .

Itd..

.

 

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @jestnadzieja 7 lutego 2019 13:56
7 lutego 2019 14:21

No Pacz Pani. Nadredaktor w Carltonie !!! Będzie gadał o "pułapkach":))) Podejrzewam, że ci, co kiedyś go wylansowali na Zachodzie, bo "był pożyteczny" teraz nie bardzo wiedzą, co z nim  zrobić. On już mocno wyleniały jest i przestał w Polsce być jakimkolwiek "autorytetem". Nawet dla nowego pokolenia staliniątek. One też chcą się "same rządzić". Więc go obwożą jak paczkę, jak jeszcze niedawno "presidą Aleksandra Kwaśniewskiego" "z wykładami".  Bo rzeczywistość polityczna jest bardzo brutalna. Skoro dostał za biezdurno  najbardziej popularną gazetę w państwie i zdołal ją "położyć" a w dodatku - zrealizował tylko niektóre zadania a nie wszystkie, to - jego czas się kończy.  Dał radę zniszczyć dobre imię Polaków i zakłamać historię Polski jak tylko się dało. Ale oszczerstwa i kłamstwa to łatwa robota. Gorzej z promowaniem "nowalijek". Tutaj się mocno potknął, bo przecież KOD z Broniatowskim z angielskiej gazety na pokładzie - to "jego środowisko".

Na ile to "obalanie PIS" jest prawdziwe, to inna sprawa. Ale generalnie mają nowych i dynamicznych a w polityce, jak w korporacji. Starzy muszą odejść. A on chyba nie bardzo to rozumie.

zaloguj się by móc komentować

glicek @pink-panther 7 lutego 2019 12:57
7 lutego 2019 14:27

Widać tu wyraźne powiązanie interesów lewicy UE (czytaj: interesy niemieckie) i jakąś specyficzną grupę w Ann Arbor, która od lat 90-tych "inwestuje w Aleksandrów Kwaśniewskich i Adamów Michników".

Ja bym chyba szedł tropem, że w tym naszym condominium (o którym mówił Grzegorz Braun) też żydowski zarząd powierniczy gra jednak pierwsze skrzypce, nie do końca ufa stronnictwu amerykańskiemu, które też jest mocno podzielone szczególnie po przegranej Hilarzycy, za to łypie okiem na drugi brzeg Odry i nie odwołuje do końca stronnictwa niemieckiego. Po prostru gra na wielu fortepianach i na tym lewicowym amerykanskim i na niemieckim a jak potrzeba to i być może na ruskim.

Myślę że Polacy zdziwieni prowokacjami amerykanskiego TVN przeciwko Polsce bo tu Trump w ogóle kocha Polaków itp. tak jakby nadal w ich głowach tkwiły USA z okresu Reagana i Busha seniora. A przecież oczywiste jest, że w USA są środowiska które nas nienawidzą albo mają interes aby nas stale pogrążać.

Nie wiem czy z tą skażoną wołowiną z Ostrowii to była prowokacja, choć mogła być. Najzabawniejsze, że - jak podają media - w Czechach sprzedawano ją w knajpach jako argentyńską za duże pieniądze oczywiście. Aha! jest jakaś nowa afera z wycofanym ze Słowenii mięsem na kebaby z salmonellą w środku produkcji polskiej czyli właściwie tureckiej. No ale mięso jest "polskie". Polskie od lokalizacji tak jak obozy koncentracyjne.

Z ust kto wie czy samej Róży Thun (?) padło ostatnio z dużą nutką przerażenia stwierdzenie, że "prawicowi populiści" nie chcą rozwiązać UE, doprowadzić do jej likwidacji tylko ją PRZEJĄĆ. Wiadomo od ojców demokracji, że "waadzy raz zdobytej nie oddamy nigdy".

Tyle, ze wiadomo, że w dużych korporacjach w Warszawie nie wolno się przyznać że jest się katolikiem pod grozą śmierci towarzyskiej. I awansowej.

W korpo można chrzścić albo brać ślub kościelny. Taki nawet jest fajniejszy od cywilnego gdziekolwiek, nawet w komediach romantycznych też musi być ten kościól, bo bez tego to ślub nie ma tego "czegoś". W korpo za to nie są mile widziane przykazania ot. np. "nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną" albo "nie pożądaj żony bliźniego swego" a już hasło "godzień jest robotnik zapłaty swojej" to już jest taka liberalna herezja, że porządny anglosaski corposocjalizm nie jest w stanie tego znieść. ;))

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @Maryla-Sztajer 7 lutego 2019 14:19
7 lutego 2019 14:36

W najdziwniejszych sytuacjach towarzyskich w Polsce można się dowiedzieć o strasznych losach Polaków. Całkiem niedawno dowiedziałam się o dzieciństwie pewnej pani, która zrobiła karierę , wchodząc do PZPR i towarzysko mocno się wiążąc z ludźmi z wierchuszki. Oczywiście postronni mieli jej to za złe, chociaż była bardzo w porządku jako koleżanka z pracy i szefowa. Pod koniec życia zaczęła opowiadać o swoim dzieciństwie. Okazało się, że kiedy miała kilka lat,żyła z rodziną gdzieś koło Rawy Ruskiej. Ojca już nie było (typowe: poszedł na wojnę i nie wrócił) a jej młodszy braciszek zmarł. Została matka i ona. Pewnego dnia synek sąsiadów lat 7 przybiegł z wiadomością, że "u nich siedzą bandyci i piją" (OUN UPA), więc tak jak stały, w letnich ubraniach , tylko z dokumentami i resztką pieniędzy lasami przedarły się do tej Rawy Ruskiej i przemieszkiwały u jakiejś litościwej kobiety. Po jakimś czasie matka postanowiła pojechać na Zachód szukać rodziny swojej siostry i tam pomocy. No i miała takiego pecha, ze akurat ten pociąg został zaatakowany podstępnie przez OUN UPA (pomocnik maszynisty był w banderowskiej konspiracji i go zaatakował i zatrzymał pociąg w lesie). Banderowcy wkroczyli do pociagu i zaczęli sprawdzać dokumenty. Dokonali selekcji i Ukraińcy przenieśli się do pierwszych wagonów przy lokomotywie. A wagony z Polakami zostały odłączone i stały w tym lesie. Polaków Ukraińcy sobie ustawili i skosili z karabinów maszynowych. Rannych nie dobijali, bo sami się wykrwawili. Pomocy znikąd. Po kilku godzinach kolejarze wysłali drezynę z tego dworca, do którego dojechał "krótszy" pociąg. Zrobiono śledztwa ,niemieckie-oficjalne i polskie - nieoficjalne. Śledztwo niemieckie było, bo numer z zatrzymywaniem wagonu na torze i odczepianie wagonów to było ostre pogwałcenie ordnungu w czasie wojny  w transporcie, więc szukali winnych, Ale jakie to ma znaczenie, czy znaleźli, skoro została kilkuletnia sierota, która po wojnie wylądowała w domu dziecka, bo ciotka się co prawda znalazła, ale sama żyła w skrajnej biedzie z własnymi dziećmi. I wychowało dziewczynkę "państwo ludowe". Tak jak chciało i potrafiło. 
Myślę, że teraz nie jest czas na licytowanie się "czyja krzywda większa" tylko opowiadanie i spisywanie tych historii. Żeby pamięć pozostała.

A oczywoście Ziętkowi jak najbardziej należy się szacunek. Niby dlaczego nie. Okazał się człowiekiem.

zaloguj się by móc komentować

cbrengland @qwerty 7 lutego 2019 10:45
7 lutego 2019 14:52

Jak by to nazwać, Polska nie jest samodzielnym bytem i już. Z tym musimy zacząć się oswajać. A Coryllus jako wybitny artysta słowa i czynu już to wie aż za dobrze. I robi, co robi. Bo Polska to nie tylko terytorium. A my musimy go w tym wspierać i samych siebie.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @krzysztof-laskowski 7 lutego 2019 13:19
7 lutego 2019 15:07

Ja nie mam żadnych "przyjaciół zza Atlantyku". Mogę oczywiście nic nie robić, ale mam trochę wolnego czasu, więc go zabijam, pisując niepotrzebne notki:)))) Ani się nie przerażę, ani się pozytywnie nie zdziwię. Każde imperium ma swoje wzloty ale potem musi nadejść zmierzch. A ci zza Atlantyku wydali Stalinowi na zniszczenie 51% terytorium chrześcijańskiego państwa. Świadomie i celowo. Bardziej aby zniszczyć katolicyzm niż żeby zrobić mu przyjemność. To było zaplanowane. A ponieważ Habsburgowie, Romanowowie i Hohenzollernowie, którzy zgodnie poćwiartowali katolickie państwo i prześladowali bezkarnie katolików- nagle zniknęli jakby ich wywiało w 1918 r., więc jestem umiarkowaną optymistką. Co ma wisieć, nie utonie:))) Serdecznie pozdrawiam.

zaloguj się by móc komentować

cbrengland @pink-panther 7 lutego 2019 13:21
7 lutego 2019 15:08

Polskę ma się w sobie albo się ją traci. Na własne życzenie przeważnie albo zawsze. Potem bywa różnie. Znam takie przypadki. Kończą się w poradniach terapeutów. Niestety tutaj. A to już koniec jest prawie zawsze.

Trzeba uchwycić ten moment, gdy system, a zwłaszcza ten tutejszy, nas zaczyna pożerac. Wtedy są szanse na powrót. Do Polski. Niekoniecznie na przeprowadzkę tam z powrotem. Ale dla niektórych "ciężkich przypadków" to najwlasciwsza droga. I znam takie przeprowadzki. I ludzie są szczęśliwi.

 

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @glicek 7 lutego 2019 14:27
7 lutego 2019 15:15

To jest jak najbardziej prawdopodobne, że jakaś "samowolka", bo "są interesy grupowe" czy też "plemienne" i trzeba się z tym liczyć. W końcu Rosenbergowie nie musieli szpiegować dla Sowietów i wykradać kwitów na temat konstrukcji bomby atomowej. Społeczności żydowskiej się w zasadzie nie przysłużyli. A może jednak. Może to też była gra "na wielu fortepianach". Bo w końcu Hollywood zaraz po napaści III Rzeszy na Sowieckij Sojuz zaczął kręcić pełne zachwytu filmy o "radzieckich partyzantach". Podobno pierwsza duża rola Gregory' Pecka to była rola "radzieckiego partyzanta". A po "radzieckich partyzantach" szedł oczywiście "czeski ruch oporu" i kultowa "Casablanca". Z tego widać, że nigdy nie było szans, aby oddać sprawiedliwość polskim katolikom i polskiemu KK. Był "wrogiem fundamentalnym". A jak "był" to i "został".

PS. Wielkie dzięki za wyjaśnienie jak to jest naprawdę z nowym "obyczajem w korpo". Dobre.

zaloguj się by móc komentować

sigma1830 @pink-panther 7 lutego 2019 14:05
7 lutego 2019 15:16

To była  biblioteka uniwersytecka UG. W Sopocie. Dzieło na razie samo się strzeże pokryte grubą warstwą kurzu , bo nie mam czasu na jego poszukiwanie.  Gdzieś nieopodal powinny być z tego samego okresu (i miejsca) miesięczniki MO dotyczące tworzenia rysopisu ukradzionego konia;)

Pewnie w końcu razem się przekopiemy przez księgozbiór, jak przyjedziesz.

Doczytałam się właśnie, że GRU było ostoją masonerii rytu francuskiego czyli "Wielkiego Wschodu". W świetle  tej informacji nasze WSI  zapewne też ma spory udział  w masonerii. A  podług Krajskiego stolicą masonerii  w Europie jest Gdańsk.

A Adamowicz, jak to ujęto w kondolencjach od loży, co prawda nie był masonem, ale wyznawał te same wartości. No to, skoro wyznawał, po co go ubito?

zaloguj się by móc komentować

Maryla-Sztajer @pink-panther 7 lutego 2019 14:36
7 lutego 2019 15:21

Dla mojego rozmówcy jasne było ze polscy komuniści są OK. To Sowieci źli. 

Trudno prowadzić rozmowy. Tu akurat wiedziałam czemu ktoś się broni przed wiedzą. Często nie wiemy. 

 

Kilka lat temu słucham takiej oto rozmowy na działkach. .akurat był film Wołyń. .

...Ci Polacy to musieli być niedobrzy dla Ukraińców ze tak ich zabili...

 

Takie polskie rozmowy 

.

 

zaloguj się by móc komentować

ewa-rembikowska @glicek 7 lutego 2019 14:27
7 lutego 2019 15:32

Oj, przecież to samo działo się w Wielkiej Brytanii, Irlanii i Niemczech. Na dodatek jakieś pozaklasowe mięso niemieckie było sprzedawane jako ....nie niemieckie. A w Polsce była to jawna prowokacja, bo tak na dobrą sprawę, skąd ten reprter wiedział, w której jatce się zatrudnić. Przecież musiał złożyć jakieś cv. Czy to wyglądało tak, że wszedł człowiek z ulicy i powiedział, chcę tu pracować a oni powiedzieli... zapraszamy wieczorem, bez sprawdzania dokumentów. Poza tym ten dziennikarz powinien od razu powiadomić prokuratora, że nie są przestrzegane procedury a nie czekać kilka miesięcy aż mięso zostanie wywiezione. 

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @sigma1830 7 lutego 2019 15:16
7 lutego 2019 15:42

Ale rewelacje. Szczęka mi lekko opadła. Z zachwytu i podziwu. Czyli warto poczekać do wiosny:)))) Jak śniegi spłyną.

To o GRU jako masonerii rytu francuskiego to zupełne zaskoczenie. No bo niby jak. Ale z drugiej strony to pozwala zrozumieć, dlaczego francuskie elity polityczne bez różnicy "uwielbiały"  Sowieckij  Sojuz całkiem publicznie. Ciągnie swój do swego.

PS., Gdzieś wyczytałam adres którejś loży w Gdańsku i mi wyszło na planie miasta, ze się ulokowali vis a vis siedziby abp Głodzia. Pewnie żeby go "monitorować". No i "loża składała kondolencje"? Zapewne rodzinie bardzo ulżyło. Co to wykonywania "kasacji" to czasem trzeba "najlepszego przyjaciela".  Józef Conrad o tym pisał w "Oczami Zachodu" czy jakoś tak. O spiskowcach i "sprawie".

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @Maryla-Sztajer 7 lutego 2019 15:21
7 lutego 2019 15:44

Ja pozwalam żyć ludziom ze swoimi poglądami. Czasami gdyby musieli od nich odejść, to by ich zabiło. Np. to, że "polscy komuniści byli dobrzy". Staram się patrzeć indywidualnie na każdą osobę. Tak jest prościej. Bo każdy ma swoją historię i one w przypadku Polaków nie są proste ani łatwe.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @cbrengland 7 lutego 2019 15:08
7 lutego 2019 15:47

To dobre wiadomości, chociaż tak naprawdę smutne. Wyrwani nie z własnej winy z nadzieją na lepsze życie. No ale jeszcze jest coś, w czym sie wyrastało jako dziecko. I polska kultura jest niesamowicie silna i ma moc przyciągania. Oderwanie się od niej to rodzaj amputacji. Ja ostatecznie wróciłam do Polski po krótkim czasie, bo wiedziałam, że od pewnego wieku nie ma szans na asymilację, choćby na elementarnym poziomie. I to była dobra decyzja. 

zaloguj się by móc komentować

LES @pink-panther
7 lutego 2019 15:49

Biedroń ma prawdopodobnie przejąć władzę po nastepnych wyborach . Na razie wydaje się , że on rozbija głosy , które mogłaby zdobyć PO . Dlatego Jacek Kurski ma wolna rękę w robieniu mu propagandy . Natomiast szereg poszlak wskazuje na istnienie  amerykańskiego scenariusza , zgodnie z którym PIS i PO zostaną zniszczeni tuż przed wyborami, żeby  Wiosna Biedronia mogła wygrać . Sytuacja w Wenezeuli pokazuje nam , że demokracja liberalna wkroczyła w nowe stadium z instytucją prezydenta tymczasowego wybieranego przez rządy obcych państw , więc najbardziej fantastyczne scenariusze zaczynają być możliwe. Jest wiele podobieństw między Biedroniem , Palikotem i Petru , ale też są powazne róznice . Nakład środków zainwestowanych w Biedronia jest zdecydowanie większy . Myślę , że np.  film Kler   jest przygotowaniem do Biedronia . Jaki inny miałby byc jego cel ? Wątek amerykańskiego miliardera-dewelopera wiąże doskonale z Polską . Jak podejrzewam , główną przyczyną zakazania PIS-owi ruszenia układów w wielkich miastach jest bańka spekulacyjna napompowana przez interes deweloperski związany ze Stanami Zjednoczonymi . Bo kto inny mógłby PIS-owi czegoś zakazać ?

zaloguj się by móc komentować

sigma1830 @pink-panther 7 lutego 2019 15:42
7 lutego 2019 15:56

Koleżanka małżonka b.prezydenta  Gdańska miała z nim wspólnotę majątkową, więc na wszelki wypadek opuściła już "tenkraj", no bo by jeszcze kto  się znowu czepiał tych 36 kont i 9  mieszkań, czy odwrotnie. Ma domek w W.Brytanii, więc biedactwo ma gdzie głowę złożyć. Nb. b. prezydent ledwo zdążył na własną śmierć, bo na potęgę kupował jakieś nieruchomości w Santa Monica. Oni wszyscy dobrze wiedzą, że Europa będzie kaput, więc jak Makrela, która se nabyła w drodze kupna jakąś posiadłość w  Nikaragui - zaklepują sobie miejsca w tych częściach świata, które nie są przeznaczone do odstrzału.

zaloguj się by móc komentować

ainolatak @pink-panther
7 lutego 2019 17:14

Bardzo Pani dziękuję za przypomnienie. Szczególnie, że zaledwie garstka to robi. Mama opowiadała straszne historie, które przeżyła jej koleżanka z pracy, wywieziona ze swoją rodziną na Sybir. Takie rzeczy naznaczają dzieciństwo. Dramatycznych wspomnień jest dużo. Ja tylko przypomnę o Annie Rudawcowej, wnuczce powstańca styczniowego zesłanego na Sybir. Przedwojenna aktorka, pisarka, autorka wierszy dla dzieci i religijnych. W 1940 jej mąż został aresztowany przez sowietów a ona z dwójką dzieci zesłana do Ałtaju.

Zimą 1941 roku napisała taki wiersz:

Zimno, ponuro w mej sybirskiej chacie
Białej od szronu i od siwej troski:
Na ośnieżonym oknie zlodowaciał
Mały posążek smutnej Matki Boskiej.

W mojej sybirskiej chacie mróz zagościł
Głód do drzwi puka coraz natarczywiej:
Dokąd się udać? Gdzie szukać litości?
Kto nas usłyszy - umarli czy żywi?

Gdzie prawo dla nas - bydląt i nędzarzy,
Pariasów ludzkich, ofiar złej przemocy?
Kto nas osądził i kto się odważy
W ostatniej chwili pośpieszyć z pomocą?

W sybirskiej chacie głodne dzieci płaczą,
Skulone, sine na barłogu leżą,
Kto skazał je na ten psi los tułaczy,
Na podły los zamkniętych w klatce zwierząt?

Kto nasze scieżki tak tragicznie splątał,
Kto rzucił nas w sybirskich śniegów kłęby,
Gdzie mróz i nędza czają się po kątach,
Gdzie śmierć i obłęd szczerzą czarne zęby?

Tak strasznie jest umierać na obczyźnie,
Ostatni błysk nadziei w sercu dobić
I obcą ziemię prochem swym użyźnić
I śniąc o Polsce, tęsknić nawet w grobie.

Nie! Przetrwać wszystko - głód i mróz piekący
Nie mówić nic, nie skarżyć się nikomu,
Jak wściekły pies zaszczuty, zdychający,
Ostatkiem sił chcę dowlec się do domu!

 

Gdzie jest Polska, do której tak chcieli się dowlec? Czy o nich pamięta? Za rok 80 rocznica, jakie i czy uroczystości się odbędą?

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @pink-panther 7 lutego 2019 15:07
7 lutego 2019 17:45

Przypatrz się uważniej temu, co opisałaś. Oni naprawdę należą do grona naszych najlepszych przyjaciół, żyć bez nas nie potrafią w sensie dosłownym.

Rozbiory też należą do grona fenomenalnych memów propagandowych. Spójrz na mapę polityczną świata z tego roku. Podobnie jest z pozorną nieobecnością cesarzy i królów, która jest tylko wyższą formą obecności.

Podam przykład następujący: żeby zmienić władcę rezydującego w Warszawie, państwo z Waszyngtonu i kilku innych stolic musieli najpierw dwukrotnie przewrócić władcę rezydującego w Kijowie, co świadczy o nierozerwalnym, obiektywnie istniejącym związku Warszawy i Kijowa. Skoro więc mamy do czynienia z takim organicznym związkiem, to musi on jednocześnie obejmować Lwów, Mińsk i Wilno.

zaloguj się by móc komentować

klon @pink-panther 7 lutego 2019 15:15
7 lutego 2019 18:27

<<To jest jak najbardziej prawdopodobne, że jakaś "samowolka", bo "są interesy grupowe" czy też "plemienne" i trzeba się z tym liczyć. W końcu Rosenbergowie nie musieli szpiegować dla Sowietów i wykradać kwitów na temat konstrukcji bomby atomowej>>

Rosenbergowie nie mieli wyjścia. "Musieli" wykraść plany bomby jako marksiści! Spełniali swój obowiązek wobec Partii. Marksizm to obok judaizmu drugi "zwornik" żydowskich społeczności. W zasadzie to oba nurty religijne / marksizm jest ateistyczną reigią / uzupełniają się w realizacji jednego celu - dobro "wspólnoty plemiennej" - tu zawsze mamy do czynienia z grą na wielu fortepianach. 

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @LES 7 lutego 2019 15:49
7 lutego 2019 18:44

To są bardzo ciekawe przemyślenia i informacje. Całkiem prawdopodobne. Myślę o planach i oczekiwaniach. Ale "człowiek strzela, Pan Bóg kule nosi". Numery na okłamywanie Polaków i ich kokietowanie już nie przejdą. Motłochu nie ma tyle, żeby "nastukać głosów" na "Wiosnę" a każdy obecnie dobrze ustawiony polityk "też chce żyć". Oczywiście widać sporą kasę na "segment Biedronia" ale bez przesady. Co to jest 3,5 mln zł, które już się zwróciły. Do tego 1,5 mln a jakies "światło i dźwięk" . Ale z tzw. "programu" sypią się paździerze. On zapowiada, że "powoła komisję do ścigania tych, co teraz ścigają":)))) Czyli "będzie ścigał PiS"??? Czy może się umówili, że to "na niby".  Tak czy owak frontalnie atakowany jest PiS i KK- do spółki plus górnictwo węglowe. W wyborach do europarlamentu będzie test 'czy ludzie to kupili".  Zobaczymy, jak zareaguje internet. Na razie fruwają "faktury na Srebrną" i Der Onet dostaje wzmożenia moralnego. Oraz kolejna odsłona "zwierzenia ofiary księdza pedofila". Oczyiwście "20 lat potem". To jak tytuł książki Dumasa. A żaden reżyser filmowy ani redaktor - nie molestował?
PS. Myślę, że jednak tacy, co mogą PiS "zakazać wszystko":)))

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @sigma1830 7 lutego 2019 15:56
7 lutego 2019 19:01

 Jeśli się ma naprawdę poważne uwikłania i zobowiązania, to jak pokazuje los niektórych oligarchów rosyjskich, nie ma miejsca, w którym można się schować. Może na pograniczach Kambodży albo na wyspach Indonezji:)))) W Nikaragui bardzo łatwo namierzyć każdego "gringo". W końcu to komuna i maleńki kraj. A wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. 
PS. Ciekawe są źródła dochodów w tym środowisku. W końcu domek w Wielkiej Brytanii trochę kosztuje. Oni mają jakąś obsesję na punkcie nieruchomości. Europa może i będzie kaput, ale dlaczego akurat Polska.  Człowiek strzela, Pan Bóg kule nosi, że powiem mało oryginalnie. Tak to jest z szybkim dorabianiem się na skróty przy okazji przekrętów politycznych.

Najlepsze są stare pieniądze robione w kilka pokoleń. Pewna Francuska zwierzyła się w domku letnim (XVII wieczna farma) , że "oszczędzaliśmy każdego franka od XVIII w." a mieli jakąś fabrykę czegoś. I garnki aluminiowe z prezentów ślubnych z 1945 r. nie poszły na śmietnik tylko do domku letniego. Nawet pół kartofla się nie zmarnuje.

Co ciekawe, Polakom jakoś to wychodzi. Widzę wokół miasteczka a to słynną szkółkę roślin - trzy pokolenia na miejscu. Domek - gierkowska kostka dla dziadka, osobny dworek dla syna. Porządne miliony, cicho zainwestowane, ciężko zarobione.  Zakład meblarski- właściciel już się nudzi, tak jest "rozrywany" klepaniem "kuchni luksusowych na wymiar"  a dostawcy fikuśnych lodówek, kuchenek i zmywarek nie wiedzą, gdzie gościa wozić na wycieczki:))) Oczywiście to są rzadkie przypadki, ale wokół też nikt nie gloduje, a oni dają ludziom pracę i też na dobroczynność. 

Ja w każdym razie jakoś nie mogę się zmusić, aby tym w Gdańsku - zazdrościć.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @ainolatak 7 lutego 2019 17:14
7 lutego 2019 19:07

Wielkie dzięki. Za miłe słowa i depresyjny wiersz.  Same pytania, żadnych odpowiedzi.
Oczywiście będzie "dużo spraw", aby nikt nie pamiętał o 80-tej rocznicy deportacji Polaków na Syberię i do kazachstanu, To znaczy "sfery rządowe". Ludzie będą pamiętali. Zwłaszcza w Województwie Podlaskim (Białostockim), gdzie mieszkają rodziny i sąsiedzi Deportowanych. Oni pamiętają i wiedzą.

PS. Po tylu latach "rycia beretów" ludzie są lekko ogłupiali. Poza tym idzie walka o przetrwanie. No i nie ma "trzeciej  partii", bow wiadomo, że to na pewno będą "ruscy agenci". Więc tak chodzi sie od ściany do ściany. 

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @krzysztof-laskowski 7 lutego 2019 17:45
7 lutego 2019 19:11

Aaaa,  takiej głębokiej i tajnej wiedzy to ja nie posiadam. Jeśli tylko "żyć bez nas nie mogą", to równie dobrze mogą być "jemiołą na drzewie" a nie "przyjacielem". No i naprawdę nie wiem,czy rzeczywiście zachodziła taka zależność w tym "obalaniu władców". Mogło tak być. Nie mam jednak żadnej wiedzy na ten temat.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @klon 7 lutego 2019 18:27
7 lutego 2019 19:13

Chodzi mi o to, czy Rosenbergowie "musieli wybrać marksizm" a nie na przykład "krawiecki zakład". To mnie nurtuje. To są jakieś wybory życiowe jednak. Oczywiście w gronie zamkniętej społeczności.

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @pink-panther 7 lutego 2019 19:11
7 lutego 2019 19:23

Ich przyjaźń na tym właśnie polega. Tak nas kochają, że nie potrafią nas porzucić. Dam dla porównania mapę, która obrazuje rzeczywistość obiektywną, duchową na przykładzie Półwyspu Apenińskiego:

rok 1328

rok 1494

lata 1788-1791

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @pink-panther 7 lutego 2019 19:11
7 lutego 2019 19:27

rok 1843

sfałszowane referendum ustrojowe roku 1946

wybory roku 2018

zaloguj się by móc komentować

stanislaw-orda @pink-panther 7 lutego 2019 14:00
7 lutego 2019 19:37

to jest ten główny cel: oderwanie Polaków Kościoła Chrystusowego i od Rzymu.

Wtedy mieli by w UE pozamiatane.

zaloguj się by móc komentować

klon @pink-panther 7 lutego 2019 19:13
7 lutego 2019 19:37

Upieram się przy ocenie, że "imperatyw wewnętrzny"  nakazywał im takie, a nie inne działanie. Środowiska żydowskie w USA były bardzo mocno przesiąknięte ideą światowej rewolucji. Komunistyczna Partia Ameryki podejmowała działania wspierające społeczność żydowską na wielu płaszczyznach. Partia cieszyła się ogromnym wsparciem. Marksizm był w tamtym czasie główną ideą ateistycznych Żydów. Dlatego też "zakład krawiecki" nie dawał alternatywy. Inną opcją był Talmud....co i tak kierunkuje udzielenie wsparcia  wspólnocie "plemiennej".

zaloguj się by móc komentować

stanislaw-orda @LES 7 lutego 2019 15:49
7 lutego 2019 19:45

ten interes deweloperski nie jest związany ze Stanami Zjednoczonymi, ale z bardzo  konkretnym etnosem, który w dużej części  na miejsce "bazowania" wskazuje   USA.

zaloguj się by móc komentować

stanislaw-orda @LES 7 lutego 2019 15:49
7 lutego 2019 19:45

ten interes deweloperski nie jest związany ze Stanami Zjednoczonymi, ale z bardzo  konkretnym etnosem, który w dużej części  na miejsce "bazowania" wskazuje   USA.

zaloguj się by móc komentować

saturn-9 @cbrengland 7 lutego 2019 10:41
7 lutego 2019 20:43

W ilości wielomilionowej, a kiedyś może się poda, że może tylko kilkadziesiąt tysięcy wyjechało i to tacy nieudacznicy tylko byli.

Ponieważ przeszukiwałem sieć w tym temacie fiksując się na tenkraj D to proszę bardzo. Dla potomności.

Z korzeniami polskimi w Republice Berlińskiej (znanej jako RFN) żyło w roku 2016 osób 1.868.000 [zaokrąglono do góry? mogą mieć dwa paszporty, zazwyczaj nie mają]. Obywateli Polski 783.085. Inne statystyki dyskretnie przemilczę.

zaloguj się by móc komentować

Paris @pink-panther 7 lutego 2019 01:27
7 lutego 2019 20:52

Voila...

... tylko spokoj nas uratuje  !!!

A  "sznyt amerykanski"  wypisz-wymaluj widac jak na dloni  !!!   Maszbachora mocno sie stara...  jeszcze z tydzien temu do bankstera Morawieckiego "podziwiala" Polske za  "obalenie" zelaznej kurtyny !!!...  przed wczoraj  PAD  blysnal intelektem przed gimbaza i walnal wykladzik CHistoryczny jak lysy grzywka o beton, ze w razie co to on boCHaterowi  komuszemu mazowieckiemu pomnik postawi  !!!

A o rozwalanym przez POPiS rolnictwie  slowem nie wspominaja... i takiej  presstytutce jak Ogorkowa albo innej Kani czy tej calej Gojskiej-Rachon albo i samej matronie Jaworowicz - nie przyjdzie do pustego lba pojechac np. do tej calej ubojni na Mazowszu, co to tam taka "pazernosc" w nocy na uboj chorego  bydla nastapila i nie pomoze Ardanowskiemu wyjasnic tej sprawy...

... jak to zalatwiany jest w majestacie prawa handel polska wolowina... bo  CETA juz podpisana i 70% wolowiny na rynek europejski z USA  ma pochodzic...

... no chyba, ze sie myle, moze Maszbachora wie lepiej - moglyby zapytac jak to jest w koncu  !!! 

zaloguj się by móc komentować

Paris @Nieobyty 7 lutego 2019 08:50
7 lutego 2019 21:07

Bardzo dziekuje za Pana komentarz  !!!

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @pink-panther 7 lutego 2019 19:11
7 lutego 2019 21:22

Najważniejsza rzecz, którą chcę przekazać, jest to, żebyśmy koncentrowali się na doktrynie, nie na personaliach ani tym bardziej uczuciach. Rzeczpospolita Polska, która powstała w 1569 roku, istnieje obiektywnie dziś, jak istniała sto lat temu, co jest daleko istotniejsze niż, przepraszam bardzo, nasładzanie się Janem Pawłem II, którego teksty rozmaite mało kto w Polsce czyta, a jeszcze mało kto z czytających je rozumie. Wielu ludzi w Polsce lubi słuchać przemówienia Jana Pawła II z 2 czerwca 1979 roku, ale mało kto odważa się czytać przemówienia JPII wygłoszone do przedstawicieli loży Bnai Brith.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @krzysztof-laskowski 7 lutego 2019 19:27
7 lutego 2019 21:34

Bardzo imponujące są te mapy.  Ja wiem, że niektórzy zawsze mieli "oko na Polskę" i usiłowali tu "wrócić" , ale jak rozumieć te wszystkie mapy?

zaloguj się by móc komentować

qwerty @pink-panther 7 lutego 2019 19:01
7 lutego 2019 21:40

Mający ciąg na nieruchomości w pierwszym pokoleniu doznają szoku ile kosztuje utrzymanie standardu (nie idzie o mieszkania) w Polsce trudno patrzeć wstecz aby konfiskat w rodzinach nie było i co po ciułaniu jak następuje np. przepadek mienia na rzecz Skarbu Państwa a dziś np. egzekucyjne sprzedaże ze względu na interes społeczny (autentyczne 2018 w RP) 

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @stanislaw-orda 7 lutego 2019 19:37
7 lutego 2019 21:41

Też mi się tak wydaje. Mają na tym punkcie obsesję. Tak jakby to było "być albo nie być", stąd "wszystkie chwyty są dozwolone". Ale UE się sama wali i trzeba ich zwyczajnie "przeczekać". To oczywiście nie da nam "szczęścia i zdrowia", bo z drugiej strony - inny absztyfikant czeka "na swoje". Ciężko będzie, ale nie sądzę, żeby mieli jakieś szczególnie mocne argumenty i narzędzia. Na razie widać, czym strzelają.  I to wszystko  już było. Najchętniej wysłaliby na księzy, zakonników i co gorliwszych katolików jakichś "zbójców z nożami", ale TO też już robili , tyle, że były to wszelkiego rodzaju narzędzia śmierci plus głód i bicie. I nadal żyje tutaj jakieś 35 mln ale na wygnaniu - w USA co najmniej 20 mln a wszędzie indziej zbieże się nawet łącznie - 5-10 mln. To nie jest populacja, którą można lekką ręką zlikwidować. Zwłaszcza , że "starzy wrogowie" sami wymierają. A "nowi starzy" też mają swoje problemy. Świat stał się nieco bardziej skomplikowany, ni ż planowali. 

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @klon 7 lutego 2019 19:37
7 lutego 2019 21:48

Proszę się nie dziwić, że "byli przesiąknięci ideą rewolucji", bo oni zawsze byli blisko "przy rewolucjach", zaczynając od rewolucji francuskiej.  I bardzo im się po niej "poprawiło". Była wielka juma i towar chodził w różne strony. Plus zaopatrzenie na wojny, które Napoleon Buonaparte toczył zapamiętale. Potem "rewolucja w Ameryce Południowej" i instalowanie władzy masońskiej kosztem katolickiej władzy hiszpańskiej. Też był "ruch w interesie". Potem warto pomyśleć o wojnie secesyjnej w USA i liczbych przejęciach własności południowych plantatorów. Było co kupować za psi grosz. No i "królowa wszystkich rewolucji" czyli październikowa. Tam to się działo. Nie licząc "młodoturków" i pana Parvusa handlarza bronią - z akcją w Salonikach i likwidacją Imperium Osmańskiego. Zawsze "przy tym byli" i ostro majstrowali. A potem różne dobra przechodziły masowo z jednych rąk w drugie  i to raczej przymusowo.

Talmud to "na starość".

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @qwerty 7 lutego 2019 21:40
7 lutego 2019 21:50

To w ramach "wojen na górze", bo widzę, że teraz coś ostro wiatry tam wieją i pioruny padają w nieoczekiwanych miejscach.  Zawsze stoję na stanowisku - zdrowej dywersyfikacji majątku, jeśli się taki posiada, oczywiscie. Pchanie wszystkiego tylko w ziemię albo tylko w mieszkania, to jest zawsze pułapka. I wiem, jak działa system "sąd- komornik".

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @pink-panther 7 lutego 2019 21:34
7 lutego 2019 22:01

Obiektywna rzeczywistość istnieje obiektywnie bez względu na bezustanne pociskanie kawałków propagandowych, formalne zmiany granic, wywózki i rzezie. W 2019 roku istnieją: Królestwo Neapolu, Księstwo Mediolanu, Wielkie Księstwo Toskanii, Państwo Kościelne czy Rzeczpospolita Wenecka, choć zostały niby dawno temu zlikwidowane. Rzeczpospolita Włoska pozostaje tak samo operetkowa i niesterowna, jak była w chwili powstania.

Analogiczna kwestia dotyczy Rzeczypospolitej Polskiej w granicach z czasów panowania króla Władysława IV. Wszyscy wielcy tego świata zdają sobie sprawę z powyższych faktów, ale wyłażą ze skóry, by udowodnić nam coś przeciwnego.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @krzysztof-laskowski 7 lutego 2019 22:01
7 lutego 2019 22:15

A tu się jak najbardziej zgadzam. Zaskakujące, ale prawdziwe. Bardzo ważna uwaga. Wielkie dzięki.

zaloguj się by móc komentować

KOSSOBOR @pink-panther 7 lutego 2019 14:05
7 lutego 2019 22:18

Się dosiędę do przekartkowania :)))

zaloguj się by móc komentować

klon @pink-panther 7 lutego 2019 21:48
7 lutego 2019 22:37

Nie zgodzić się z takim stwierdzeniem byłoby grzechem / w potocznym rozumieniu tego słowa/.
Aż ciśnie się myśl w związku z tym: co skutkiem a co przyczyną "działań historii" jest :-)

I przepraszam, że nie zacząłem od słów najwazniejszych.
Za tę, i pozostałe Pani notki Dziekuję  !

zaloguj się by móc komentować

KOSSOBOR @pink-panther 7 lutego 2019 19:01
7 lutego 2019 22:45

Dzisiaj sobie przechodziłyśmy z moją R. i naszymi psami obok tego potwornie drogiego osiedla nad samym morzem, w którym to osiedlu A. ma kilka apartamentów. Znaczy - miał. I ten czas przeszły jest tu istotny... filozoficznie, że tak rzeknę.

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @pink-panther 7 lutego 2019 22:15
7 lutego 2019 22:45

I więcej, bo największą obawą, która nie daje spać starszym i mądrzejszym, jest, by nie ziścił się scenariusz przewidywany w chwili niemal pewnej elekcji księcia Karola Ferdynanda po śmierci króla Władysława IV: Rzeczpospolita z ówczesną granicą wschodnią plus Śląsk i Pomorze. Ta sprawa nie jest nierealna, o ile władze RP kierują się doktryną polską.

zaloguj się by móc komentować

KOSSOBOR @stanislaw-orda 7 lutego 2019 19:37
7 lutego 2019 22:49

Najpierw trzeba unurzać w błocie i ośmieszyć KK. 

zaloguj się by móc komentować

KOSSOBOR @stanislaw-orda 7 lutego 2019 19:45
7 lutego 2019 22:55

Osiedle koło mnie dokładnie na to wskazuje. Znaczy - na etnos. Niby firma "kanadyjska", a etnos jak zwykle.

Wszystko jest cacy i wyślizgane, ale do głowy im nie przyszło, że rosliny /drogie/ trzeba sadzić w dobrej ziemi. Przeto kiwają się teraz takie nędzne badyle /drogie!/ i gołym okiem widać, że te rosliny cierpią. I nigdy z nich nic nie będzie. Czynsze jednak lecą do etnosu - domy zasiedlili Polacy. 

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @KOSSOBOR 7 lutego 2019 22:49
7 lutego 2019 23:03

O to zadbały tysiące infiltratorów, łącznie z masonami w czerwieni kardynalskiej i purpurze biskupiej, obecnymi również w Polsce.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @KOSSOBOR 7 lutego 2019 22:45
7 lutego 2019 23:06

Bardziej filozoficznie się nie da. Jak pomyślę o tych marmurach i lokalizacji, to do dzisiaj jestem w lekkim stuporze. A to był nie jeden apartmą tylko "kilka". No ładnie.  No i kto by pomyślał. Wszystko stoi tak jak stało, spacerowicze spacerują, a, jak mówi piosenka "Mańki nie ma bo umarła, nie ma Mańki, zimny trup". Coś niesamowitego.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @klon 7 lutego 2019 22:37
7 lutego 2019 23:09

Słynne pytanie: "kto na tym korzysta" i wiele spraw się wyjaśnia. A za notki proszę nie dziękować. Cała przyjemność po mojej stronie:))) Serdecznie pozdrawiam.

zaloguj się by móc komentować

KOSSOBOR @krzysztof-laskowski 7 lutego 2019 23:03
7 lutego 2019 23:30

Słucham sobie, Krzysiu, x. abpa Jana Pawła Lengi i po prostu błogość mam w sercu. Taki wielki odpoczynek od tego, o czym napisałeś w komencie. 

zaloguj się by móc komentować

tadman @pink-panther
8 lutego 2019 00:48

Onet opisuje przypadek 28-letniego przedsiębiorcy, który do około 18 lat był przez 9 lat molestowany przez księdza. W wywiadzie kieruje swoje pretensje do księdza, kurii i ogólnie do KK. Jeden z zarzutów jest kuriozalny, bo ówczesna ofiarą chce by w sprawach posługi duszpasterskiej nie decydowała hierarchia KK a sądy. 

A tu cytat tego drążącego podświadomość postulatu:

 

  • Nawet po pierwszym wyroku karnym dalej odprawiał msze
zaloguj się by móc komentować

pink-panther @tadman 8 lutego 2019 00:48
8 lutego 2019 00:55

Przepraszam bardzo, ale na tym polega sukces różnych Der Onet. Że się naród strasznie ekscytuje każdą "rewelacją" tego rodzaju. Ja już zwróciłam uwagę, że ostatnio nie ma dnia, żeby Der Onet nie wyciągnął jakiegoś tematu,żeby w tytule nie było "ksiądz" i "pedofilia". Wczoraj było o jednej dzieweczce co wspominała, jak "zwróciła się o zadośćuczynienie za molestowanie seksualne księdza a on dopiero wtedy zwrócił uwagę, jak zażądała 150 tysięcy". Oczywiście to było jakieś 20 lat temu. Więcej nie wiem, bo tyle było w tytule. I tak jest prawie codziennie. Ile można? To coś na kształt - obsesji. Mają zadanie i muszą je wykonać. Niemcy są metodyczni i pracowici.  Nie dojedzą i nie dośpią, a zadanie - wykonają. Albo ich to zabije.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @Paris 7 lutego 2019 20:52
8 lutego 2019 00:57

No rzeczywiście: o rolnikach zero wiadomości. A co ich to obchodzi. Oni się interesują "kto za tym stoi" a nie to, że rolnictwo jest duszone. Może sami to zadanie realizują.  Pan Ardanowski "potwohnie przejęty".

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @krzysztof-laskowski 7 lutego 2019 22:45
8 lutego 2019 01:51

NIgdy nie należy tracić nadziei. Dawna historia wciąż wiąże narody, chociaż rządzący z ostatnich dekad robią wszystko, aby nie dochodziło do żadnych "koalicji". Sprawa takiego mega- projektu nie jest nierealna. Obecnie widać to coraz lepiej. Starzy wrogowie - słabną. Ale z "doktryną polską" trzeba czekać - na polskie władze.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @KOSSOBOR 7 lutego 2019 22:18
8 lutego 2019 01:56

No to byłoby super!!!! Z góry się cieszę.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @KOSSOBOR 7 lutego 2019 23:30
8 lutego 2019 01:58

Ja też sobie Go posłuchałam. Niesłychanie mądry człowiek. Można powiedzieć, Mąż opatrznościowy.  Coś wspominał, że jest jakiś watykański dekret o OBOWIĄZKU Komunii św. na kolanach. Że to obowiązek.   

zaloguj się by móc komentować

LES @stanislaw-orda 7 lutego 2019 19:45
8 lutego 2019 08:11

Państwo amerkańskie uważa , że każdy biznes obywatela amerykańskiego jest biznesem tego państwa . Wszystkie akty inkorporacyjne są  śmiesznie nieudolne wobec tego pomysłu . Kwestie etniczne istnieja i są ważne , ale ci ludzie posługują się aparatem amerykańskiego państwa. Ich etnos , jaki  by nie był , jest sprawą drugorzędną  . Osobiscie sądzę ,że to idzie jeszcze dalej i to państwo amerykańskie w swojej polityce imperialnej  w naszym regionie posluguje się kwestią żydowską .  W każdej mieścinie w Polsce istnieje izba pamięci lub muzeum poświęcone Żydom . Najmocniejsi ludzie z okolicy chodzą tam na kolanach.  To jest nowa wersja sowieckich pomników czy wcześniejszych cerkwi na głównych placach.

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @KOSSOBOR 7 lutego 2019 23:30
8 lutego 2019 08:21

Pan Bóg zlitował się nad nami i dał nam pierwszego hierarchę, który przyszedł spoza środowiska nadwiślańskiego, by tym środowiskiem potrząsnąć. Arcybiskup Lenga dopiero zaczyna, a ma przeciwko sobie bardzo wielu hierarchów, księży i wiernych, którzy karmią się wizją Kościoła kremówkowego. Ośmiela się publicznie uderzać w SWII i nową liturgię, co w pewnym momencie spowoduje, że pan Adam z ulicy Czerskiej i ojciec Tadeusz połączą siły w obronie stanu obecnego.

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @pink-panther 8 lutego 2019 01:51
8 lutego 2019 08:29

Odwrotnie, my pokazujemy doktrynę, do realizacji której pojawiają się chętni ludzie.

zaloguj się by móc komentować

tadman @pink-panther
8 lutego 2019 08:30

PINK PATHERze miałeś rację, że Onet codziennie grzeje temat KK, bo dzisiaj zamieszcza spowiedź człowieka najwyższego zaufania, czyli byłego dilera narkotykówego i ten twierdzi: "po działki zgłaszał się ksiądz" 

zaloguj się by móc komentować

sigma1830 @pink-panther 7 lutego 2019 19:01
8 lutego 2019 08:57

Też widzę, że naród umie mądrze gospodarować. I dzieli się z potrzebującymi. Ksiądz regularnie podaje, ile zebrano do puszek na chrześcijan w Syrii, na misje, na hospicjum, na Kościół na Wschodzie,  na poszkodowanych w jakimś żywiole etc. Jak na tak malą parafię, to są spore kwoty.

Ameryka Południowa, odkąd opanowali ją masoni, jest regularnie wybierana jako  miejsce bezpiecznej ucieczki. Patrz hitlerowscy zbrodniarze.

Nieboszczyk A. spowiadając się przed komisją, skąd wziął tyle pieniędzy  na zakup tych mieszkań i zasilenie tych kont, oświadczył, że rodzice wracając z robót w Rzeszy przynieśli dwie torby pieniędzy. I dali je teraz jemu. To jest pierwszy przypadek, kiedy ktoś dorobił się majątku na robotach przymusowych w Rzeszy.;)

zaloguj się by móc komentować

sigma1830 @KOSSOBOR 7 lutego 2019 23:30
8 lutego 2019 09:01

Dziś, jutro powinna dotrzeć przesyłka z książką abp. Lengi. Już stoi kolejka do czytania. Mogę Cię wpisać na listę;)

Łomatko, gdzie ta ksiązka o najbardziej wydajnych fachowcach  z SB i MO  jest? Za sto lat już jej nie miałam w ręku.

zaloguj się by móc komentować

stanislaw-orda @LES 8 lutego 2019 08:11
8 lutego 2019 09:43

A niby kto zarządza tym "państwem amerykańskim"?

Przeciez nie kazdorazowy Trump.

zaloguj się by móc komentować

sigma1830 @KOSSOBOR 7 lutego 2019 22:18
8 lutego 2019 10:10

Dorwałam książkę! Niestety, nie SB i MO, ale "ORMO w służbie Polski Ludowej" . Nakładem Głównego Inspektoratu ORMO. Warszawa 1949. W nakładzie 30 tys. egz.  I ze stempli widzę, że to dorwałam przy likwidacji biblioteki portowej.  Ech, pamięć to ja mam jeno do pozłoty. Ale zdjęcia mniodzio. Z nazwiskami;)

zaloguj się by móc komentować

sigma1830 @pink-panther
8 lutego 2019 10:21

I te dwa egzemplarze "Służby MO" też dorwałam! Grudzień1956 i kwiecień 1959. Do użytku wewn. KGMO. Wydawane co dwa miesiące. Te z biblioteki uniwersyteckiej.

zaloguj się by móc komentować

tadman @sigma1830 8 lutego 2019 10:10
8 lutego 2019 10:33

Mam nadzieję, że jeśli nie tu to tam Mme coś upitrasi. Dzięki za namiary na arcybiskupa Lengę. Wysłuchałem jednego wywiadu na początek i okazuje się, że życie w oddaleniu od tenktaju nie tylko zapobiega zachwaszczeniu języka, ale też kultywuje niezależność i trzeźwość sądów, nieobarczonych przynależnością do tutejszych koterii.

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @tadman 8 lutego 2019 10:33
8 lutego 2019 11:09

Długośmy czekali na to, by polski hierarcha zaczął otwarcie zmierzać w kierunku nauczania takiego, jakie głosił święty Pius X. No więc można i trzeba powiedzieć, że dzięki Bogu czas oczekiwania dobiegł końca.

zaloguj się by móc komentować

Draniu @krzysztof-laskowski 8 lutego 2019 08:21
8 lutego 2019 11:24

Jednego w swoich opiniach nie bierzesz pod uwagę,ze Abp. Lenga moze byc wykorzystywany do działan,ktore zmierzaja do rozlamu KK w Polsce ,dzialania ktore rowniez  kwestionują Papieża. Dlatego poiperam tych hierarchów KK, ktorzy zwracja na to uwagę. Osobiście uwazam,ze rozmawiajac na temat Abp. Lenga, warto o tym mówić,ze sa sily ktore dążą do rozlamu KK w Polsce, po to aby oslabic ,a tym samy zniszczyć sile KK w Polsce, jestem przeciwnikiem tzw. sekt narodwych w KK, bo to sa wlasnie szatanskie dzialania, inaczej tego nie mozna nazwac. 

zaloguj się by móc komentować

tadman @krzysztof-laskowski 8 lutego 2019 11:09
8 lutego 2019 11:43

Przyznam się szczerze, że uwagi Kolegi drażniły mnie, bo nie za bardzo rozumiałem osobę spoza hierarchii KK, która - jak to mówią, wychodzi przed szereg - i wypowiadała się tak o mszy w nowym rycie, czy o "dorobku" II SW. Widziałem niebezpieczeństwo flirtu KK z postępactwem, czy w fałszywie pojętym ekumenizmie, gdzie z reguły Kościół był w defensywie, ale inne rzeczy do mnie jakoś nie docierały. Wczoraj wysłuchałem wywiadu z arcybiskupem Lengą i zrozumiałem, że troska o KK i jego miejsce w świecie wymaga nazywania rzeczy po imieniu, nawet poglądów głoszonych przez tych ze szczytu piramidy i nie dopuszcza powolnego dryfowania, które w krótkim horyzoncie czasowym nie wydaje się groźne. Lepiej późno niż wcale.

Dobrze, że tu jesteś.

zaloguj się by móc komentować

tadman @Draniu 8 lutego 2019 11:24
8 lutego 2019 11:47

Czyżby, Draniu, poplecznicy Rosjan wypchnęli go z Kazachstanu?

Przyjmuję uwagę, że trzeba wszystko filtrować i lepiej być pół kroku z tyłu, no i rozglądać się.

zaloguj się by móc komentować

Draniu @tadman 8 lutego 2019 11:47
8 lutego 2019 12:03

Warto pamiętać nauki i o nich nie zapominać. 

Kościół katolicki posiada następujące cechy: jest „Jeden, święty, powszechny, (czyli katolicki) i Apostolski”. Są to znaki prawdziwego Kościoła Chrystusowego. Wiarę w nie wyznajemy na każdej Niedzielnej Mszy Świętej. Kościół jest ponadto hierarchiczny, gdyż Jezus Chrystus ustanowił pewną hierarchię, czyli świętą władzę, aby rządziła Kościołem. A równocześnie Kościół jest charyzmatyczny, gdyż Jezus Chrystus obdarował go życiem nadprzyrodzonym i charyzmami, które są specjalnymi darami Ducha Świętego, udzielanymi dla dobra wiernych.

Na świecie jest wiele kościołów, ale tylko nasz jeden został stworzony przez Boga Stwórcę, a nie jak inne przez ludzi. Ma on również jednego najwyższego pasterza, którym jest założyciel Kościoła Jezus Chrystus. Nauka głoszona przez Kościół jest wszędzie jedna i ta sama. Kościół udziela wszędzie tych samych sakramentów świętych.

Kościół jest powszechny, (a nie narodowy lub lokalny), ponieważ jest on przeznaczony dla wszystkich ludzi.

zaloguj się by móc komentować


Maryla-Sztajer @tadman 8 lutego 2019 11:43
8 lutego 2019 13:00

Wiesz, kiedyś była tu u Coryllusa taka książka Henryka Litwina  ,, Chwała północy. Rzeczpospolita w polityce Stolicy Apostolskiej. .."

KK jest POWSZECHNY. Nie tylko dla Polski...myśmy się po prostu też złapali na tę ideę UNIWERSALNĄ.

Ale guzik wiemy x czym się borykal Benedykt. .Franciszek bardzo traktownie Ale i znacząco nazywa siebie biskupem Rzymu. .I mieszka S domu św Marty.

 

Jeśli KK przepadnie to Kościół  narodowy gówno nam pomoże. .

To Imperium ma Kościół narodowy. .Imperialny ..a nas stara się uziemić.

Sorry  !

.

 

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @Draniu 8 lutego 2019 11:24
8 lutego 2019 13:03

Nie, to Ty nie bierzesz pod uwagę rzeczy odwrotnej: to pseudosobór watykański drugi odmówił potępienia komunizmu, ZSRR i państw satelickich. To pseudosobór stanowi przyczynę rozłamu, nie ci, którzy go atakują. Zresztą, sam Bergoglio przyznał, że może być tym człowiekiem, który doprowadzi do wielkiego rozłamu w Kościele katolickim.

Schizma materialna istnieje od kilkudziesięciu lat, a tylko się formalizuje. Jednocześnie wskazywanie przeciwników pseudosoboru jako schizmatyków stanowi ulubioną broń obrońców wiosny Kościoła. Ci nie robią nic, żeby zatrzymać burzenie kościołów we Francji, Niemczech, Holandii i innych krajach, a raczej świętują to jako gigantyczny sukces. Słuchasz tego, co mówią np. kardynałowie Marx i Kasper? Wygląda na to, że nie, a jeśli tak, to ich słowa lekceważysz, bo wszystkich do tego przyzwyczaili. Oni od dziesiątek lat tak postępują: mówią jedno, a potem udają, że nie powiedzieli tego, co powiedzieli, tyle że działają według tego, co powiedzieli.

Dni Judaizmu są świętowane w Kościele? Tak. Chcesz zastanowić się nad przyczyną zaistnienia tego faktu? Nie, zamiast tego będziesz zastanawiał się, czy arcybiskup Jan Paweł Lenga jest agentem służb np. rosyjskich.

Paweł VI jako biskup był przez Brytyjczyków i Sowietów szantażowany z powodu swojej sodomii, w efekcie wydawał Sowietom księży po kryjomu wysyłanych na drugą stronę żelaznej kurtyny. Nieprawda? Różni o tym pisali, szczególnie o sodomii papieża, np. sodomita Roger Peyrefitte. A dokonania Pawła VI reklamowała dublerka siostry Łucji, którą zaczęli forsować przedstawiciele organizacji Opus Dei, założonej przez niejakiego Escribę. Ów przyjmował do swej organizacji członków partii komunistycznej, choć papież Pius XII w pewnym momencie nakazał biskupom wstępujących do partii komunistycznej karać ekskomuniką.

Austriacki ksiądz Gregorius Hesse o wiośnie Kościoła https://www.youtube.com/watch?v=wnIj4bD2Dt0 Nagranie z lat 90.

Tu między innymi o podmiance siostry Łucji http://radtradthomist.chojnowski.me/

Wyznanie wiary? No to w ramach wyznania wiary antypapież Franciszek wyściskał się z wielkim imamem sunnickim i podpisał w Abu Zabi deklarację, z której wynika, że Pan Bóg pochwala religie inne niż katolicka. Ciekawe, co o tym powiedziałby święty Pius V, twórca floty sojuszniczej, która pobiła Turków pod Lepanto?

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @tadman 8 lutego 2019 11:43
8 lutego 2019 13:14

Kłaniam się.

Zależy mi na jednym: żeby czytelnicy zaczęli traktować poważnie między innymi takie fakty jak ten, że Gregory Baum był jednym ze współautorów deklaracji Nostra aetate http://dakowski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=23834&Itemid=46

zaloguj się by móc komentować


krzysztof-laskowski @Maryla-Sztajer 8 lutego 2019 13:16
8 lutego 2019 13:27

Randy Engel, autorka kilkutomowej pracy The Rite of Sodomy: Homosexuality and the Roman Catholic Church, nie ma nic wspólnego z gazetą pana Tomasza.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @LES 8 lutego 2019 08:11
8 lutego 2019 13:36

Oni realizowali wobec wszyskich katolickich panstw swoją masońską doktrynę. Na początku głównym wrogiem była Hiszpania, którą pozbawili drogą licznych intryg, wojen i złamanych traktatów - jej ziem na terenie Ameryki Północnej - Kalifornii, Meksyku etc. Dlatego uporczywie kręcą wybitnie fałszywy i wredny film" Zorro". Po drodze był napad na inne terytoria i kolonie katolickie - Filipiny ( Filipińczycy ucieszyli się z "wyzwolenia amerykańskiego" ale na krótko i ich pognali w krzaki) i hiszpańska Kuba. Potem trzęśli się z rozkoszy, kiedy republikanie w Hiszpanii podpalali kościoły katolickie, mordowali księży i zakonnice i wyciągali stare trumny z zakonnikami na ulice a działaczy katolickich partii - mordowali skrytobójczo. Strasznie ich "zranił" Francisco Franco, więc wymyślili "tragedię Guerniki", która na filmach "dokumentalnych" przekształciła się w wysokie kamienice na wąskich ulicach (płonące) z małych domków rzadko rozrzuconych i dwupiętrowym ratuszem w rynku.

Doprowadzili do zamachu i zamordowania katolickiego prezydenta Wietnamu Południowego i jego Brata.

Dużym "osiągnięciem" było wydanie 51% terytorium katolickiego kraju , jakim była Polska w ręce Stalina - w charakterze prezentu. Z całą swiadomością tego, co już się stało z Polakami pod okupacją sowiecką w okresie 1939-1941.

Że nie wspomnę o futrowaniu różnych Callesów w Meksyku i doprowadzeniu do wytrzebieniu KK w Meksyku i ustanowienia jednej partii masońskiej. Dopiero w styczniu 1979 r. psikusa wyciął im św. Jan Paweł II i z pierwszą pielgrzymką pojechał do Meksyku i zrobił takie "odrodzenie katolickie",że do dzisiaj się "loże" nie mogą pozbierać. A skąd się wzięła nagonka na KK w USA pod hasłem "pedofilia w KK"? 

W Chinach i Jugosławii - jawnie wspierali komunistów przeciwko patriotycznym siłom narodowym. Skończyło się masakrą elit tych krajów.

Oni już sami nie wiedzą, co zrobić,żeby zadusić do końca KK a może i całe chrześcijaństwo. Nie wiem dlaczego mają taką manię. Natomiast widać, że Chińczycy mają bardzo długą pamięć i wojny opiumowe to dla nich "tak jakby wczoraj", nie mówiąc o wieloletnim upokarzaniu i eksploatacji tego narodu - w Chinach i w USA. Już kupiłam czipsy i kolę i siadam,żeby sobie popatrzeć, jak się ta historia potoczy.

 

zaloguj się by móc komentować


pink-panther @tadman 8 lutego 2019 08:30
8 lutego 2019 13:38

No widać. W Der Onet "dzień bez pedofilii w KK" - to dzień -stracony:)))  A jak nie pedofil to chociaż "narkoman". Ciekawe, że oni zupełnie wstydu nie mają z takimi szytymi grubym szpagatem historyjkami.

zaloguj się by móc komentować

Paris @pink-panther 8 lutego 2019 00:57
8 lutego 2019 13:43

Naturalnie...

... ze merdialnia sie do tego przyczynia  !!!  Tu nie mam zadnej watpliwosci... a Ardanowski ten matol - rzeczywiscie "potwohnie przejety"... szkoda, ze sie do dymisji CHonorowo nie poda... albo do "dyspozycji"  bankstera  Morawieckiego - tak jak ten caly knor i komuch  Jurgiel... albo FzmoRZony Brudzinski  !!!

Wielka szkoda, ze nie wezmie "zaniedban" w rolnictwie na swojo klate  !!!

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @sigma1830 8 lutego 2019 08:57
8 lutego 2019 13:49

A tego nie wiedziałam:))) Gdyby był cwany, to nie robiłby takiej ostentacji. Tyle luksusowych lokali w jednym miejscu w czasie, gdy ludzie z rozwalonej Stoczni Gdańskiej kombinowali, jak nie wylecieć na ulicę za niezapłacony czynsz.

Co do KK, to sprawa tzw. opodatkowania KK już dawno temu była gorąco dyskutowana i  na przykład ludzie z "Najwyższego Czasu" pisali wyraźnie, że to by było "podwójne opodatkowanie" bowiem pieniądze na tace - to to, co człowiekowi zostaje po opodatkowaniu jego dochodów.  Kościół Katolicki, o czym wielu zapomina, jest PRYWATNĄ ORGANIZACJĄ CZŁONKÓW, w sensie prawnym o takim samym charakterze, jak np Związek Działkowców czy Związek Miłośników Znaczków Pocztowych. I czy te organizacje - są opodatkowane? Absolutnie nie. Bo ich członkowie - podatki zapłacili a celem tych organizacji nie jest zysk.

Celem KK też nie jest "zysk", tylko spożytkowanie pieniędzy, jakie otrzymuje od wiernych (członków KK) na cele charytatywne,misyjne,  edukacyjne i na Chwałę Bożą. Trzeba być prymitywnym młotem i człowiekiem złej woli, żeby tego nie rozumumieć. Ciekawi mnie, czy Kościół Anglikański jest opodatkowany albo te 46 tysięcy kościołów protestanckich w USA? Nie mówiąć o synagogach.

Myślę,że trzeba to pytanie postawić publicznie: czy kościoły protestanckie w USA, Kościół Anglikański i synagogi - płacą podatki? Jeśli nie, to sprytnego Robka nalezy wywieźć jak Jagnę Borynów ze wsi na wozie z gnojem.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @cbrengland 7 lutego 2019 15:08
8 lutego 2019 13:55

Wielkie dzięki za miły film i piosenkę. Polska jest absolutnie super. Kiedy kończę "dzień" czasem o 4-5 rano, to sobie puszczam takie sympatyczne krótkie filmiki, które sławią urodę Polski. Są naprawdę niesamowite. Polska jest bardzo piękna. Na emeryturę  po trudachg życia za granicą - tylko domek albo chociaż wakacje - w Polsce.
Serdecznie pozdrawiam.

 

https://www.youtube.com/watch?v=jKPVDFoQ8uU&t=334s

https://www.youtube.com/watch?v=ekz6i58kVpI

https://www.youtube.com/watch?v=SwIqLtK_7n4&t=5s

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @Paris 8 lutego 2019 13:43
8 lutego 2019 13:56

Przepraszam, "honorowo do dymisji"? A kiedy to się ostatnio stało? Chyba w 1938.

zaloguj się by móc komentować

tadman @pink-panther 8 lutego 2019 13:49
8 lutego 2019 14:02

Końcóka przednia, a jakie konotacje. :)

zaloguj się by móc komentować

tadman @pink-panther 8 lutego 2019 13:55
8 lutego 2019 14:09

Jakiś czas temu w POLSATcie śpiewał, fakt nienajlepiej, tę piosenkę jakiś młodziak i schlastano go za tzw. bogoiczyźniane śpiewanie. Nie dał się zbić z tropu i powiedział, że to ważny problem, bo tylu młodych opuszcza Polskę. Była tam prychająca Kora, Zapędowska i Sztaba i jakiś bubek, którego nie znam.

https://www.youtube.com/watch?v=YFn6aIiSv1Q

zaloguj się by móc komentować

Draniu @krzysztof-laskowski 8 lutego 2019 13:03
8 lutego 2019 14:10

Nie rozumiem do czego zmierzasz, co chcesz udowodnić , jaki jest cel tych Twoich wywodów: rozlam KK ,zanegowanie Papieza,    apostazja? Prosze ,mozesz sie określić.. Czy nadal bedziesz wylewał jad na papier? Jestes tak zacietrzewiony,ze nawet nie zauważyłeś,ze w moich postach nie nazwalem Abp. Lange ruskim agentem..  I jak tu z Toba dyskutować ? 

To sa tylko Twoje teorie, ktore nie zmienia niczego. Odrzucam wszystko co tu proponujesz i pozostaje przy naukach KK. Nie obchodza mnie ambicyjki pojedynczych kardynałów oraz abp. 

 

 

zaloguj się by móc komentować

malwina @mniszysko 7 lutego 2019 11:17
8 lutego 2019 14:44

Drogi ojcze,

Absolutnie nie chcac wchodzic nikomu w parade, chcialabym tylko "z pewna taka niesmialoscia" zauwazyc, ze Fermezza mozna tlumaczyc rowniez jako Stanowczosc. Pozwalam sobie na to uzupelnienie, bo o ile Polakom braku Odwagi zarzucic nie mozna, to juz ze stanowczoscia, zwlaszcza u obecnie nam litosciwie (dla wszelkich kanalii) panujacych o wiele trudniej...

 

serdecznie pozdrawiam.

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @Draniu 8 lutego 2019 14:10
8 lutego 2019 14:48

Nie napisałeś tego, ale dostaniesz taki przekaz z gazety. W takiej sytuacji rozpatrywanie dokumentów SWII zrówna się ze wspomaganiem wrażych sił.

Odrzucam wszystko itd. - mówisz o awatarze, bo jednym z frontmanów Kościoła soborowego jest ksiądz James Martin SJ, konsultor watykańskiego Sekretariatu ds. Komunikacji. Posłuchaj, co ów jezuita ma do powiedzenia. Przy nim pan były poseł i prezydent miasta Biedroń wydaje się mało zdecydowany.

Niczego nie odrzucasz, ale powtarzasz nauczanie świętego Piusa X do pozornej obrony ludzi, którzy właśnie to nauczanie odrzucają. Ergo: bronisz złudzenia. James Martin SJ skutecznie leczy ze złudzeń, trzeba tylko poważnie potraktować jego wypowiedzi.

zaloguj się by móc komentować

mniszysko @malwina 8 lutego 2019 14:44
8 lutego 2019 14:50

Fermezza ma wiele odcieni znaczeniowych. Ja posłużyłem się tłumaczeniem rozpowszechnianym przez Kościół. Dla tych bardziej dociekliwych specjalnie podałem we włoskim brzmieniu. Kto chce więcej to polecam książę ks. Krzysztofa Bielawny "Niepodległość wyszła z Gietrzwałdu".

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @tadman 8 lutego 2019 14:02
8 lutego 2019 15:20

A tak mi się "pojechało szeroko i z rozmachem" jak kupcowi I gildii jadącego trojką w stepie:)))))

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @tadman 8 lutego 2019 14:09
8 lutego 2019 15:24

Piotr Wolwowicz został doceniony przez publiczność i internautów (dzięki za linka) a z "wysokiej komisji" niewiele zostało po 7 latach. Oczywiście pan Piotr Wolwowicz nie dostanie propozycji zaśpiewania w TVP, bo miejsce okupuje już prawdziwy skarb "kultury i sztuki dla Polaczków katoliczków" - Sławomir czy inny Bolesław.

zaloguj się by móc komentować

Draniu @krzysztof-laskowski 8 lutego 2019 14:48
8 lutego 2019 15:40

Nadal nie odpowiedziales na moje pytanie. Czemu mają służyć  Twoje teorie i na co maja wplyw realny? 

Obrzydliwością jest to ,ze np. GB i Ruch Narodowy chce zbijac kapitał wyborczy wykorzystując wiekowego juz abp. Langa .

Jestem za silna wspólnotą katolicko-gospodarczą, a to trzeba wypracować w swoich parafiach, innej drogi nie ma . Pchanie sie na siłę do Sejmu,bez silnych struktur samorządowych o tym charakterze ,o jakim wspomniałem ,dla mnie jest zwyklym oszustwem.  Czy Grzegorz Braun lub Ruch Narodowy ,stworzyli choc jedna silna strukturę w gminie? Natomiast trabienie na caly regulator o tym ,ze KK jest w kryzysie , jest na pierwszym miejscu..Osobiscie wiecej pracy oczekuje, realnej , pragmatycznej..  

zaloguj się by móc komentować

tadman @Draniu 8 lutego 2019 15:40
8 lutego 2019 15:59

Mnie interesowało kto rozmawiał z Tuskiem, żeby nie startował do żyrandoli, a także kto rozmawiał z Braunem żeby do nich startował, mimo iż nie posiadał zaplecza. Tak mi się plecie, że pobyt w więzieniu w czasie ME w kopanej to swoistego rodzaju gra wstępna. Pamiętam pierwszy spot GB w kampanii, zupełnie amatorski z tematem Jedwabnego na tapecie, a drugi zrobiony całkiem profesjonalnie. Jest wiele dziwnych spraw w naszej polityce: ścierają się tu fronty burzowe i nie wiadomo co będzie, czy słońce, czy deszcz, czy może grad. 

zaloguj się by móc komentować

tadman @Draniu 8 lutego 2019 15:40
8 lutego 2019 16:05

Pisałem chyba o ludziach z Pobudki w swojej relacji z I Targów w Bytomiu. Przyjechali w interesach do GB, ale żaden z nich nie pokwapił się na wykłady. W Pobudce z Krakowa jest/była Iza Roztworowska znana dość dobrze w blogosferze. 

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @Draniu 8 lutego 2019 15:40
8 lutego 2019 16:10

Podawanie faktów służy temu, by poznać stan faktyczny. A arcybiskup Lenga i tak się bardzo hamuje.

Koalicja Braun-Korwin-Winnicki nie ma tu nic do rzeczy, bo to nie wymienieni ludzie stworzyli dokumenty SWII, ale tacy ludzie jak Gregory Baum lub Karl Rahner.

W Polsce istnieje ponad dziesięć tysięcy parafii katolickich, a więc teoretycznie ugrupowanie ogłaszające program koalicji Braun-Korwin-Winnicki powinno mieć normalnie w wyborach parlamentarnych nie większość konstytucyjną, a dziewięćdziesiąt procent. Dlaczego nie ma takiej większości? Dlatego że Kościół nie może odstawać doktrynalnie od doktryny reprezentowanej przez władzę świecką, zwłaszcza rząd Stanów Zjednoczonych Ameryki.

zaloguj się by móc komentować

Maryla-Sztajer @tadman 8 lutego 2019 15:59
8 lutego 2019 16:13

Z tym więzieniem jest dokładnie jak piszesz. 

Wiesz. 

.

 

zaloguj się by móc komentować

Draniu @krzysztof-laskowski 8 lutego 2019 16:10
8 lutego 2019 17:04

Proszę, nie uzurpuj sobie tego co arcybiskup Lenga chciał,chce albo bedzie chciał powiedzieć, bo tego zwyczajnie nie wiesz.

Dlaczego nie ma takiej wiekszosci?

Bo to ten caly  anoryktyczny ruch polityczny powinien równać do KK, a nie KK do niego. I dobrze ,ze KK nie opowiada sie za tymi teorerykami gawedziarzami..Bo nic trwalego nie zbudowali ,nawet w obrebie samorządu.

Prosze, nie wybiegaj tak daleko ,az do USA , gdzie jedynym katolickim prezydentem był JFK, gdzie wiekszosc kapitalu jest w rekach Żydów i protestantów, a KK jest wiecznie atakowany .

Slaba jest Twoja argumentacja.

 

 

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @Draniu 8 lutego 2019 17:04
8 lutego 2019 17:21

Proszę, nie uzurpuj sobie tego co arcybiskup Lenga chciał,chce albo bedzie chciał powiedzieć, bo tego zwyczajnie nie wiesz.

Arcybiskup Lenga albo zaostrzy ton w miarę zapoznawania się z faktami dotyczącymi SWII i nowej liturgii, albo przejdzie na stronę Kościoła soborowego, co jest bardzo mało prawdopodobne. Ergo: prawie na pewno zaostrzy ton, zwłaszcza że zwolennicy SWII wśród hierarchii kościelnej przyspieszają działania.

Dlaczego nie ma takiej wiekszosci?

Bo to ten caly  anoryktyczny ruch polityczny powinien równać do KK, a nie KK do niego. I dobrze ,ze KK nie opowiada sie za tymi teorerykami gawedziarzami..Bo nic trwalego nie zbudowali ,nawet w obrebie samorządu.

Nie mówię o personaliach, ale o programie, czyli np. o oddaniu gospodarstw rolnych ziemianom i zakonom, czego bankierzy nie akceptują. Dlatego masz polityków, którzy nie realizują wskazanego programu.

Prosze, nie wybiegaj tak daleko ,az do USA , gdzie jedynym katolickim prezydentem był JFK, gdzie wiekszosc kapitalu jest w rekach Żydów i protestantów, a KK jest wiecznie atakowany.

Zidentyfikowałeś głównego beneficjenta sytuacji, w której nie istnieją wielkie gospodarstwa rolne ziemian katolickich i zakonów katolickich w Europie Środkowej i Wschodniej ani nigdzie indziej.

zaloguj się by móc komentować

Draniu @tadman 8 lutego 2019 16:05
8 lutego 2019 17:32

Trudno nie jest zauważyć ,ze np. JKM przez tyle lat nie urzeczywistnił swoich teorii w jednej gminie, nawet w minimalnym stopniu.. Oni wszyscy kwestionując wszystko i wszystkich, znalezli sobie sposób na życie, aby  budowac wlasny kapitał finansowy..Bycie autentycznym i wiarygodnym wymaga trwałych osiągnięć w postaci pracy z ludźmi, wypracowaniu kapitału wspolnotowego i to na najniższym szczeblu , a nie wpychania sie na siłe do Sejmu i pasozytowaniu na subwencji, bo to tak w rzeczywistosci wygląda.

zaloguj się by móc komentować

Trzy-Krainy @malwina 8 lutego 2019 14:44
8 lutego 2019 18:05

Do stanowczości należałoby też koniecznie dodać gotowość czynienia dobra (tylko i wyłącznie). Co razem poprostu jest treścią cnoty męstwa, o której pisał o. Mniszysko.

Przepraszam, że się wcinam. Serdecznie pozdrawiam.

zaloguj się by móc komentować

Draniu @krzysztof-laskowski 8 lutego 2019 17:21
8 lutego 2019 18:16

Proszę Cie kolejny raz zejdź na ziemię, znowu uzurpoujesz sobie kolejne wypowiedzi ,tym razem za ziemian.. Nie jest to wszystko takie proste jak to przedstawiasz w Twoich teoriach ..

Syn i wnuki ostaniego Ordynata Zamoyskiego odzyskli czesc ziem w Polsce i na nich gospodarzą.. Syn był przez kilka lat prezydentem Zamoscia i jezeli sie nie mylę z ramienia PO. 

I co Ty na to, nadal bedziesz wypowiadał sie za potoków ziemian ? 

Taka jest rzeczywistość, a Ty powolujesz sie na  ziemian.. Tak sie zastanawiam, czy Ty probowaleś prowadzić realna dzialalnosc gospodarczą w tych naszych uwarunkowaniach? 

Nie gniewaj sie, ale wydaje mi sie ,ze z praktyką to Ty nie masz nic wspolnego, jedynie żąglujesz teoriami. Gdy tymczasem trzeba dzialac i budowac w tych warunkach ,ktore są...

Jasne ,a GB ,JKM i Ruch Narodowy zdemaskuja beneficjentów.. I nastąpi niepodległość.. :) 

Juz nigdy nie będzie, tak jak było.. No ale Ty sie upierasz i probujesz aplikowac  swoje teorie-utopie, wykorzystując  przy tym starego, zmęczonego arcybiskupa Lenga.  

 

 

 

zaloguj się by móc komentować

Paris @pink-panther 8 lutego 2019 13:56
8 lutego 2019 18:34

Brudzinski tak sie "kalal" w sejmie...

... za "wypadek gdanski" z Adamowiczem  !!!   Te cala "odpowiedzialnosc"  wzial na siebie... ma sie rozumiec te cala "mowe nienawisci",  bo to ona go zabila  !!!

A z rolnikami to na poczatku bylo mowione, ze A2 maja blokowac, ale poszedl chyr i oburzeni ludzie, Polacy mowili, zeby pojechali Krakowskie Przedmiescie blokowac, a nie A2... no i na wiesc o tym ten caly Ardanowski "zaprosil" rolnikow do rozmow...

... ale z tego co sie orientuje to mOnister Ardanowski gledzil, ze druga strona jest  NIEPOWAZNA  !!!  Dorozumialam, "ze rolnicy to takie cepy so, ze nie wiedzo o czym mowio i czego chco"...

... wiec reszte mozna sobie dospiewac, jak to sie zakonczy  !!! 

zaloguj się by móc komentować

Paris @tadman 8 lutego 2019 14:09
8 lutego 2019 18:44

Piekne...

... dziekowac Bogu, juz ta narkomanka prychac na nikogo nie bedzie  !!!

zaloguj się by móc komentować

tadman @Draniu 8 lutego 2019 17:32
8 lutego 2019 18:51

JKM bzdurzył o rozwaleniu Unii i kiedy dostał się tam i zaczął brać niemałą pensyjkę to ktoś zapytał go czy to nie jest hipokryzja, że bierze właśnie od nich pieniądze. Na to JKM odpowiedzał, z właściwym sobie nerwowym wdziękiem, że on tam jest po to, aby rozwalić Unię od środka. JKM jest kiepski i w budowaniu, i w rozwalaniu i ma mentalność dziwki, bo nie ważne co, ale za ile.

zaloguj się by móc komentować

tadman @Paris 8 lutego 2019 18:44
8 lutego 2019 18:56

A ja tam Korusie lubiłem za nogi.

zaloguj się by móc komentować

syringa @Draniu 8 lutego 2019 18:16
8 lutego 2019 19:18

Nie mówię o personaliach, ale o programie, czyli np. o oddaniu gospodarstw rolnych ziemianom i zakonom, czego bankierzy nie akceptują.

Znam osobiscie kilku ziemian ktorzy odzyskali swe hektary.

I natychmiast je sprzedali...(bo dzieci ani mysla -tylko chca pieniadze)

Jeden- przynajmniej sprzedal bylemu dzierzawcy .

ALe inny -40ha +30 ha swietnej ziemi sprzedal "obszarnikowi"-obawiam sie: niemieckiemu slupowi.

ZApominaja, ze jesli wlasnosc wypusci sie z rak -traci sie nad nia bezpowrotnie kontrole...

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @Draniu 8 lutego 2019 18:16
8 lutego 2019 20:00

Za cesarza Konstancjusza II też tak mówili: biskup Atanazy miał w Egipcie trudne dzieciństwo, jego zwolennicy, którzy zamiast do kościoła chodzą zrozpaczeni po pustyniach albo górach, to w ogóle jacyś zakompleksiali pomyleńcy, prawie wszyscy biskupi rozpoznają mądrość etapu i popierają jedynie słuszną linię arianizmu, skoro więc umówiliśmy się na pokój i bezpieczeństwo, to jest dobrze. Ale Kościół to przetrwał. Przetrwa i epokę SWII.

zaloguj się by móc komentować

Paris @tadman 8 lutego 2019 18:51
8 lutego 2019 20:42

Swietnie go podsumowales...

... on nie tylko ma taka mentalnosc, on ma charakter dziwki i jak dziwka cale zycie postepowal... a teraz juz kolejne dziwki czekaja i przebieraja nogami do "rozwalania" tej Lunji... kiedy ona juz sama wali sie na leb i szyje  !!!

zaloguj się by móc komentować

Paris @tadman 8 lutego 2019 18:56
8 lutego 2019 20:46

Nie przygladalam sie...

... ale lubilam Jackowskiego.

zaloguj się by móc komentować

Draniu @syringa 8 lutego 2019 19:18
8 lutego 2019 21:05

@ syringa,tadman.

Właśnie i dlatego potrzebna jest praca na szczeblach gminnych itp. Wlasnie w tych regionach trzeba sie organziowac i odbudowywać mentalnie w obszarze gospodarczym w ramach wspolnoty katolickiej skupionej wokół Kościoła. W tych miejscach jest bogactwo. Dzis mamy tylko trzy regiony w Polsce  ktore przekraczaja srednia zarobków to sa glownie osrodki miejskie. Konieczne jest zatrzymanie exodusu mlodych ludzi do miasta i zagranicę. I to jest wyzwanie. Dzis zadna nowa  grupa osob ,ktora pcha sie do Sejmu bez skucesow  na tym szczeblu nie przekona mnie. 

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @Draniu 8 lutego 2019 21:05
8 lutego 2019 22:13

Wlasnie w tych regionach trzeba sie organziowac i odbudowywać mentalnie w obszarze gospodarczym w ramach wspolnoty katolickiej skupionej wokół Kościoła. W tych miejscach jest bogactwo. Dzis mamy tylko trzy regiony w Polsce  ktore przekraczaja srednia zarobków to sa glownie osrodki miejskie. Konieczne jest zatrzymanie exodusu mlodych ludzi do miasta i zagranicę.

Diagnoza prawidłowa, metody leczenia brak, co oczywiście rodzi frustrację. To, co dostrzegasz, wynika z globalnych planów urzeczywistnianych przez rządy wszystkich państw świata, za II RP z planów Ligi Narodów i za PRL i III RP z planów ONZ. Ten Kościół, który uważasz za praktycznie taki sam jak ten sprzed 150 lat, urzeczywistnia plany globalne, czego dowody pojawiają się w SWII, tu w Gaudium et spes 82:

Jasną jest więc rzeczą, że usilnie trzeba nam się starać, aby wszystkimi siłami przygotowywać czas, kiedy za zgodą narodów będzie można zakazać wszelkiej wojny. Wymaga to oczywiście ustanowienia jakiejś powszechnej, przez wszystkich uznanej władzy publicznej, która by rozporządzała skuteczną siłą, zdolną wszystkim zapewnić zarówno bezpieczeństwo, jak i przestrzeganie sprawiedliwości oraz poszanowanie praw. Zanim zaś będzie można ową pożądaną władzę ustanowić, trzeba, żeby dzisiejsze najwyższe organy międzynarodowe pilnie oddawały się badaniom środków bardziej zdatnych do zaprowadzenia ogólnego bezpieczeństwa. Ponieważ pokój między narodami winien zrodzić się raczej z wzajemnego zaufania aniżeli ze zbrojnego terroru, wszyscy powinni przyczynić się do tego, żeby wreszcie się skończył wyścig zbrojeń; żeby rozbrojenie faktycznie się zaczęło, żeby postępowało oczywiście nie jednostronnie, ale równomiernie, zgodnie z umową, zabezpieczone naprawdę skutecznymi gwarancjami.

Mowa jest o rządzie światowym, czyli myślisz: George Soros, mówisz: Paweł VI. I jak przeciwstawisz mu Kościół, w którym gromadzą się wspólnoty wiejskie i małomiasteczkowe? A wspólnoty te posiadają własne kapitały. Bez odcięcia się od SWII i przywrócenia doktryny takiej, jakiej nauczali święty Pius X i jego poprzednicy, Kościół będzie tylko przyspieszał wyjazdy młodych z małych ośrodków do wielkich miast. Rzecz bowiem polega na doktrynie, nie na personaliach.

zaloguj się by móc komentować


krzysztof-laskowski @stanislaw-orda 8 lutego 2019 22:16
8 lutego 2019 23:05

Epoka SWII to kryzys ariański do potęgi n. Zastosowano te same metody kokietowania i zastraszania, ale użyto większej ilości środków finansowych, lepszych środków przekazywania treści i groźniejszych rodzajów broni niż tysiąc sześćset lat wcześniej. Klęskę arian dało się dostrzec od razu, tak samo jak klęskę szerzycieli SWII. Przyczyna klęski jednych i drugich tkwi w ułomnej doktrynie, bo jedność ich zależy od osoby cesarza, którego rolę w naszych czasach każdorazowo spełnia prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki. A żeby ten interes funkcjonował, funkcji cesarza nie może pełnić katolik. Gdy jednego dopuścili do tronu, on zaczął kombinować, jak by tu zabrać bankierom i ubekom zabawki.

Ci doskonale wiedzą, że nie mogą bez końca tłamsić mechanizmów rządzących światem. Ujawnili to światu między innymi serialem Młody papież, tytułowy bohater którego ogłasza walkę z księżmi łamiącymi celibat i księżmi homoseksualistami. Co równa się ogłoszeniu klęski, jeśli chodzi o SWII. Ergo: arianie zwyciężyć nie mogli wtedy ani nie mogą teraz.

zaloguj się by móc komentować


Stalagmit @pink-panther
9 lutego 2019 00:06

Dziękuję za kolejny ciekawy artykuł i ważna publicystykę. Oczywiście plus. Pozdrawiam

zaloguj się by móc komentować

tadman @Draniu 8 lutego 2019 21:05
9 lutego 2019 00:33

Był u nas dzielnicowy, który zlikwidował bandy młodocianych i można było poruszać się w miejscach, gdzie uprzednio obcy dostawał wpieprz lub pozbywał się pieniędzy. Kiedy odszedł nikt w miejscowej prasie nie pochwalił, nie zrobił podsumowania, nie zrobił wywiadu. Jego następca gonił przez całe miasto szczyli, amatorów cudzego samochodu. Dorwał ich, bo wypadli na zakręcie. Miał wywiad w miejscowej prasie i dokrętkę w TV.

Trzeba mieć cholerne samozaparcie by działać na rzecz tzw. społeczeństwa.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @Stalagmit 9 lutego 2019 00:06
9 lutego 2019 00:58

Oczywiście sobie przeczytałam rewelacyjną książkę o "szpiegostwie przez dzieje" lub też "szpiegostwo w domu, polu i zagrodzie":))) Super sprawa i czekam na książkę, która stanie się bestsellerem.  

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @Paris 8 lutego 2019 18:34
9 lutego 2019 01:00

Za wszelką cenę z jakichś powodów temat rolników i ich sytuacji czyli "otwartości rządu na konkurencyjny towar rolny i żywność z importu" - ma być medialnie i politycznie - bocznikowany.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @sigma1830 8 lutego 2019 10:21
9 lutego 2019 01:06

No to ja się bardzo cieszę. Wydawane co 2 miesiące. No, no. A tu akurat był dzień przypominania pamiętnego filmu "Nocna zmiana" w związku ze śmiercią premiera Jana Olszewskiego. Prawie wszyscy uczestnicy dramatu - nadal czynni. Może poza Marią Rokitą. Janem. No i "Donald-Policzmy-Głosy". A wszystko aby obronić tych gostków z KGMO i paru innych. Tyle lat minęło a wszystko po staremu. Więc trzeba oglądać stare zeszyty resortowe czy raczej "albumy" to może rozpoznamy buźki przodków niektórych obecnych czynnych "ekspertów", "autorytetów", "komentatorów" i oczywiście biznesmenów i polityków. Serdeczne dzięki za info. 

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @sigma1830 8 lutego 2019 08:57
9 lutego 2019 01:13

No i to ich boli. Że nie mogą uderzyć w zaufanie wiernych do księdza "w temacie tacy". Bo daje się dobrowolnie i tyle ile można i wtedy, kiedy można. Jeszcze za komuny co agresywniejsi ateiści strasznie sarkali na "chciwość księży", co to "nie wiadomo co robią z kasą".A wtedy mój znajomy pytał: czy pan daje na tacę? Oczywiście nie dawał. "No to co się pan wtrąca"- podsumowywał znajomy. 
Więc Biedroń będzie stał z kasą fiskalną pod amboną albo łaził za księdzem z tacą i dawał kwity wiernym w czasie Mszy św. Taki ma plan.

zaloguj się by móc komentować

Draniu @tadman 9 lutego 2019 00:33
9 lutego 2019 09:27

Jedna z pierwszych pozycji książkowych jaka mi sie wyswietla w ksiegarni Coryllusa to jest  ks. Waclaw Bliźinski - Wspomnienia.. Trzeba isc tym tropem.. A kto pwiedzial,ze bedzia łatwo.. Coryllus buduje i rozwija swoj projekt dziesięć lat.. Autentycznosc wymaga pracy.. A co mamy, ludzi ktorzy praktycznie nic nie zrobili na rzecz spoleczenstwa , budzą sie na kilka miesiecy przed wyborami parlamentarynymi, krzycząc jak to dzieki nim  zmienia nasza rzeczywistość i bedzie sie wszystkim zylo lepiej.. Zwyczajnie oszukują..

 

zaloguj się by móc komentować

Wolfram @pink-panther 9 lutego 2019 01:13
9 lutego 2019 09:51

Puszukiwanie pieniędzy w cudzych, a szczególnie księżowskich kieszeniach to czysty bolszewizm. W ogólności bolszewizmem jest myślenie, iż pomyślność bierze się z redystrybucji i grabieży, a nie z gospodarowania.

Przykładowo - importujemy prosiaki z Danii. Pewna firma oceniająca gospodarkę stwierdziła, iż jest potencjał do produkcji w Polsce - tzn. jest rynek, który wymaga zaspokojenia i są możliwości wytwarzania produktu. Wskazała ograniczenia.

Otóż budowa gospodarstwa hodowlanego wymaga uzyskania pozwoleń, które kosztują średnio 100 tys. zł, ich uzyskanie trwa średnio 4 lata - a dostaje je co 10 składający wniosek. Nie wspomniano o tym, że nie każdy taki wniosek może złożyć - pomimo, że formalnie nie ma przepisu, który by to ograniczał (lokalna interpretacja rozszerzająca rolnika indywidualnego, niezgodna z prawem unijnym). Bo ma być tak, jak było, a wszystko co nowe szkodzi - polityce, przyrodzie, zasadom współżycia - a wysiłek idzie w uszczelnianie systemu podatkowego i zaostrzanie polityki karnej.

Biedroń to popłuczyny bolszewizmu z epoki rozkułaczania i nacjonalizacji majątku kościelnego.

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @pink-panther
9 lutego 2019 13:09

Pantero, cieszę się, że pan Robert w niektórych momentach mówi szczerze, jak się sprawy mają:

https://www.youtube.com/watch?v=iVN_wKC7b5s

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @Wolfram 9 lutego 2019 09:51
9 lutego 2019 13:38

NIe wiedziałam, że w rolnictwie już taki "wolny rynek szaleje",że trzeba mieć 100. 000  zł i 4 lata - plus "tajemnicze szczęście", żeby rozpocząć hodowlę świń. To już łatwiej było za komuny. To się skończy jak w Biznacjum - biurokracja zdusi wszelką produkcję i trzeba będzie "iść umierać".  Nie wiem, czy Polska to przeżyje. A Biedronie są skierowane do odwracania uwagi od tego "zaciskania obroży z kolczatką" na ostatnie sfery polskiej produkcji. No i po co komu potrzebna wieprzowina? Nasi bracia muzułmanie i Żydzi nie mogą jeść wieprzowiny to i my "solidarnie" przestaniemy.

Wielkie dzięki za zwrócenie uwagi na ten aspekt "projektu Biedroń".

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @krzysztof-laskowski 9 lutego 2019 13:09
9 lutego 2019 13:42

Dzięki za linka. Jak pisze na swojej stronie Rosa Luxemburg Stiftung, jej warszawska filia też "współpracowała w sprawach" z panami Biedroniem i Śmiszkiem tak koło roku 2012.  Szefem biura warszawskiego niemieckiej fundacji związanej z jedną z bardzo lewicowych partii niemieckich był podobno pan Holger Pollit. Albo podobnie. Więc nic nie dziwi.  Wszyscy "chcą pomóc Biedroniowi", żeby się wykierował na "prezydenta RP". Wtedy dopiero będzie śimesznie.

zaloguj się by móc komentować

stanislaw-orda @pink-panther 9 lutego 2019 01:06
9 lutego 2019 14:44

wszystko przez te mikrofilmy wywiezione za Odrę (Berlin-Mitte).

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @stanislaw-orda 9 lutego 2019 14:44
9 lutego 2019 20:12

A przez jakie mikrofilmy wywiezione za Odrę?? Wątek jest mi nieznany.

zaloguj się by móc komentować

stanislaw-orda @pink-panther 9 lutego 2019 20:12
9 lutego 2019 20:38

Zmikrofilmowane archiwa bezpieki PRL-owskiej (czyli dossier tzw. seksotów).

Kremlińcy  udostępnili Niemcom, zapewne  nie wszystkie, ale te  z interesującego Niemców "modus operandi".

 

 

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @stanislaw-orda 9 lutego 2019 20:38
9 lutego 2019 20:50

Aa, to "takie buty z cholewami". Wielkie dzięki za info.

zaloguj się by móc komentować

m8 @pink-panther
15 lutego 2019 21:42

Zapraszam na priva. Tekst jak zwykle rewelacyjny

zaloguj się by móc komentować

zaloguj się by móc komentować